Genealogische pagina van Jaap Niemeijer


Grepen uit vierhonderd jaar (1600 - 2000) familiegeschiedenis

© 2017  J. Niemeijer

opmaak: Haza-21 versie 3.2.0.2215.20060206

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 02-12-2021


 

Nakomelingen van Berend Pierweijer (1792-1862)

 Generatie I

(van 1792 tot 1862)

In deze generatie is 1 gezin bekend met 8 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1826 en 1837. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Emmen (7x) en Roswinkel.

I  Berend Pierweijer, zoon van Jan Janszen Blommink (ook: Blom) en Jacomijntje van de Zande, caféhouder, winkelier en arbeider, wonende in Roswinkel, is geboren op zondag 30 september 1792 in Ede, is gedoopt op zondag 14 oktober 1792, is overleden op woensdag 3 september 1862 in Roswinkel. Berend werd 69 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

 

Wilt u meer weten over zijn geschiedenis en voorouders ?
Klik dan hier voor het verhaal "Een merkwaardig leven" en hier voor zijn kwartierstaat!
 

 

Berend begint een relatie op een nog onbekende datum met Antje Jans Roswinkel, dochter van Jan Hindriks Rozewinkel en Engeltje Everts Kater. Antje, tapster en arbeidster, is geboren op dinsdag 3 maart 1795 in Nieuwe Pekela (vlgs. overl.akte: 15 januari 1795), is gedoopt op zondag 8 maart 1795 aldaar, is overleden op donderdag 8 april 1852 in Roswinkel (akte no.17). Antje werd 57 jaar, 1 maand en 5 dagen.

De aangifte van het overlijden van Antje gebeurde pas 10 dagen later, op 18 april 1852 door de landbouwers Jan Elling, 57 jaar en Jan de Jonge, 33 jaar, te Roswinkel, als nabuur en bekende.

Antje was eerder, op 17 mei 1817 in Roswinkel, gehuwd (1) met Jan Kamping (1818-1871). Jan Kamping verkocht allerlei handelswaar aan landbouwers in de omgeving (bron: Jan Schimmel 21-03-2006)
 

Van Berend en Antje zijn acht natuurlijke kinderen bekend:

1  Jakomina Jans is geboren op zondag 5 februari 1826 in Emmen, zie II-A.

2  Engeltje Pierweijer is geboren op maandag 4 juni 1827 in Emmen (akte no.24), zie II-B.

3  Johannes Pierweijer is geboren op donderdag 26 juni 1828 in Emmen, zie II-C.

4  Janna Pierweijer is geboren op dinsdag 5 januari 1830 in Emmen, is overleden op donderdag 17 maart 1831in Maten(Emmen). Janna werd 1 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

5  Janna Pierweijer is geboren op dinsdag 31 juli 1832 in Roswinkel, zie II-D.

6  Hillegien Pierweijer is geboren op donderdag 10 juli 1834 in Emmen, is overleden op zaterdag 21 april 1838 aldaar. Hillegien werd 3 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

7  Hinderkien Pierweijer is geboren op zondag 6 maart 1836 in Emmen (akte no.19), zie II-E.

8  Jan Pierweijer is geboren op zaterdag 23 december 1837 in Emmen (akte no.76), zie II-F.

Generatie II

(van 1826 tot 1924)

In deze generatie zijn 6 gezinnen bekend met in totaal 30 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1852 en 1878. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Emmen (11x), Onstwedde (9x), Borger (5x), Roswinkel en aldaar.

II-A  Jakomina Jans, natuurlijke dochter van Berend Pierweijer (I) en Antje Jans Roswinkel, arbeidster, wonende in Roswinkel, is geboren op zondag 5 februari 1826 in Emmen, is overleden op donderdag 18 augustus 1864 in Roswinkel . Jakomina werd 38 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Volgens haar geboorte- èn overlijdensakte is Jakomina niet genoemd met de geslachtsnaam Pierweijer, maar naar haar moeders patroniem "Jans".

Jakomina trouwt op woensdag 27 januari 1864 in Emmen  (huwelijksgetuige was Jan Kamping politiebediende halfbroer bruid) op 37-jarige leeftijd met de 25-jarige Klaas Siersema, zoon van Reint Klaassens Siersema en Lammechien Lucas de Jong. Klaas, arbeider, wonende in Roswinkel, is geboren op zaterdag 10 maart 1838 in Gasselte, is overleden op woensdag 4 september 1918 in Emmen . Klaas werd 80 jaar, 5 maanden en 25 dagen. De kinderen Jakob en Lammert werden bij  huwelijk gewettigd.

Klaas is later (in 1869) gehuwd (2) met Hinderkien Kuipers (1841-1919).

 

Van Klaas en Jacomina zijn twee kinderen bekend:

1  Jakob Siersema is geboren op donderdag 1 april 1858 in Emmen, zie III-A.

2  Lammert Siersema is geboren op woensdag 4 november 1863 in Emmen, zie III-B.

II-B  Engeltje Pierweijer, natuurlijke dochter van Berend Pierweijer (I) en Antje Jans Roswinkel, zonder, is geboren op maandag 4 juni 1827 in Emmen, is overleden op donderdag 15 februari 1883 in Horsten. Engeltje werd 55 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

Engeltje trouwt op zaterdag 17 mei 1851 in Onstwedde op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Berent Timpener, zoon van Hinderykus Timpener en Trijntje Jans Bots. Berent, akkerbouwer en arbeider, wonende in Horsten, is geboren op woensdag 12 januari 1825 in Onstwedde, is ned.hervormd gedoopt, is overleden op vrijdag 16 mei 1902 in Horsten (akte no.83). Berent werd 77 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

Volgens z'n geboorteakte en de huwelijksakte wordt de naam met een "t" gespeld, dus Berent ! Hij was (volgens mij) op 24 mei 1857 getuige bij het huwelijk te Borger van zijn schoonzus Janna Pierweijer met Jan Bos; weliswaar wordt hij in de akte Berend Hinderikus Timmer genoemd en wordt vermeld dat hij 30 jaar is (= 32 jaar,N.), maar het feit, dat er geen zus van Janna met een Timmer is getrouwd èn de naam Berend (zoon van:) Hinderikus uit Onstwedde geeft mij reden aan te nemen, dat de naam Timmer een verbastering (door de ambtenaar) is van Timpener. In de uitspraak werd al vaak Timpner gezegd en dan ligt Timmer ook wel in de rede.

 

Handtekeningen van Berend en Engeltje in hun huwelijksakte

Als getuige treedt o.m. op Wubbe Jans Meinders, 31 jaar, arbeider te Onstwedde; hij is getrouwd met Berent's zuster Elizabeth in 1849

Van Berent en Engeltje zijn zeven kinderen bekend:

1  Hindricus Timpener is geboren op vrijdag 26 november 1852 in Onstwedde, is jong overleden.

2  Antje Timpener is geboren op dinsdag 28 augustus 1855 in Onstwedde, is overleden op maandag 29 oktober 1855 aldaar. Antje werd 2 maanden en 1 dag.

3  Berend Timpener is geboren op donderdag 18 september 1856 in Onstwedde, zie III-C.

4  Tamme Timpener is geboren op vrijdag 10 juni 1859 in Onstwedde, is overleden op zaterdag 16 juli 1859 aldaar. Tamme werd 1 maand en 6 dagen.

5  Tamme Timpener is geboren op woensdag 5 juli 1865, is geref. gedoopt, zie III-D.

6  Antje Timpener is geboren op woensdag 19 mei 1869 in Onstwedde, zie III-E.

7  Jan Timpener is geboren op dinsdag 3 december 1872, zie III-F.

II-C  Johannes Pierweijer, natuurlijke zoon van Berend Pierweijer (I) en Antje Jans Roswinkel, arbeider, wonende in Nieuwe Schutting, is geboren op donderdag 26 juni 1828 in Emmen, is overleden op donderdag 16 maart 1905 aldaar. Johannes werd 76 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

Johannes trouwt op maandag 11 mei 1857 in Emmen op 28-jarige leeftijd met de 31-jarige Roelfien Boelens, natuurlijke dochter van Grietien Boels. Roelfien, arbeidster, is geboren op dinsdag 21 maart 1826 in Odoorn, is overleden op donderdag 15 februari 1900 in Emmen. Roelfien werd 73 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

Van Johannes en Roelfien zijn vier kinderen bekend:

1  Antje Pierweijer is geboren op zondag 24 januari 1858 in Emmen, is overleden op woensdag 9 april 1879 aldaar. Antje werd 21 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

2  Grietien Pierweijer is geboren op maandag 6 februari 1860 in Emmen, is overleden op zondag 14 juli 1889 aldaar. Grietien werd 29 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

3  Berend Pierweijer is geboren op zaterdag 8 februari 1862 in Roswinkel , zie III-G.

4  Jan Pierweijer is geboren op dinsdag 14 juni 1864 in Emmen, is overleden op maandag 19 mei 1873 aldaar. Jan werd 8 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

II-D  Janna Pierweijer, natuurlijke dochter van Berend Pierweijer (I) en Antje Jans Roswinkel, arbeidster, wonende in Roswinkel en in Borger, is geboren op dinsdag 31 juli 1832 in Roswinkel, is overleden op dinsdag 21 oktober 1924 in Borger (akte no.95), is begraven aldaar. Janna werd 92 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

De vermelding van haar geboorte- en overlijdensdatum was een punt van aandacht.  In het Pierweijerboek wordt als haar geboortedatum (conform de geboorteakte) 31 juli 1832 vermeld, maar op haar grafsteen staat de datum 15 juli. Op die steen staat als overlijdensdatum 16 oktober 1924, maar zowel de overlijdensakte als de rouwadvertentie geven de sterfdag op 21 oktober aan.
Janna kwam als dienstbode in het landbouwbedrijf naar Borger
Vandaar ging zij -ook na haar huwelijk- geregeld een paar keer per jaar over de vaak moeilijk te passeren veenweg naar haar ouders aan de Emmer weg, een half uur gaans buiten Roswinkel.

Janna trouwt op zaterdag 24 mei 1856 in Borger  (huwelijksgetuigen waren Albert Gelijk 45 jaar schoonbroer van de bruidegom en Berend Hinderikus Timmer 30 jaar schoonbroer bruid,  Onstwedde) op 23-jarige leeftijd met de 32-jarige Jan Bos, zoon van Albert Bos en Jopkien Harms. Jan, arbeider en landbouwer, wonende in Borger, is geboren op vrijdag 30 april 1824 aldaar, is overleden op vrijdag 12 augustus 1904 aldaar . Jan werd 80 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

Het echtpaar bewoonde een der oudste huizen, het zgn. "Bossenhuis", in Borger, met lemen wanden. Door Janna's zorg werden die vervangen door stenen muren. Ook de oude woonkeuken met veel Delfts aardewerk werd meer gemoderniseerd.
Van haar was bekend, dat zij als werkvrouw voor anderen werkte, niet alleen op het land, maar ook in het veen bij het turfgraven in dagloon voor anderen.
Desgevorderd kon zij maaien en ploegen !

 

Van Jan en Janna zijn vijf kinderen bekend:

1  Jobkien Bos is geboren op vrijdag 27 maart 1857 in Borger, is overleden op woensdag 30 april 1902 in Ees (akte Borger nr. 44). Jobkien werd 45 jaar, 1 maand en 3 dagen.

naam: ook:Jacobje (in rouwadvertentie van haar echtgenoot)

Jobkien trouwt op vrijdag 15 mei 1885 in Anloo  op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Harm Goedkoop, zoon van Hindrik Goedkoop en Aaltien Folkers. Harm is geboren rond 1860 in Annen.

2  Albertus Bos is geboren op vrijdag 8 april 1859 in Borger, zie III-H.

3  Anna Bos is geboren op donderdag 11 juni 1863 in Borger, zie III-I.

4  Albert Bos is geboren op zaterdag 11 november 1865 in Borger, zie III-J.

5  Jantien Bos is geboren op vrijdag 21 januari 1870 in Borger, zie III-K.

II-E  Hinderkien Pierweijer, natuurlijke dochter van Berend Pierweijer (I) en Antje Jans Roswinkel, wonende in Horsten, in Exloërmond en in Exloo, is geboren op zondag 6 maart 1836 in Emmen, is overleden op woensdag 11 november 1914 in Exloo. Hinderkien werd 78 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Hinderkien trouwt op woensdag 8 mei 1867 in Onstwedde  op 31-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Derk Scheper, zoon van Hindrik Derks Scheper en Fennechien Wubbes Frouws. Derk, arbeider, wonende in Horsten, is geboren op dinsdag 15 maart 1842 in Onstwedde, is overleden op woensdag 26 september 1877 in Horsten (akte no.115). Derk werd 35 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Van Derk en Hinderkien zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrik Scheper is geboren op dinsdag 17 december 1867 in Onstwedde, zie III-L.

2  Fennechien Scheper is geboren op dinsdag 28 december 1869 in Onstwedde, is overleden op donderdag 7 maart 1946 in Odoorn. Fennechien werd 76 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

Fennechien trouwt op zaterdag 24 maart 1906 in Borger op 36-jarige leeftijd met de 30-jarige Egbert Boekholt, zoon van Jan Hilberts Boekholt en Geesien Hoving. Egbert is geboren op zondag 9 mei 1875 in Borger, is overleden op dinsdag 29 augustus 1944 in Assen. Egbert werd 69 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

3  Antje Scheper is geboren op maandag 23 oktober 1871 in Onstwedde, zie III-M.

4  Engeltje Scheper is geboren op maandag 16 november 1874 in Onstwedde, zie III-N.

Hinderkien trouwt op zaterdag 15 april 1882 in Onstwedde (akte no.19) op 46-jarige leeftijd (2) met de 50-jarige Theis Drenth, zoon van Jacob Theissens Drent en Lammechien Boddens. Theis, stelmaker, wonende in Stadskanaal, is geboren op woensdag 12 oktober 1831 in Anloo, is overleden in Odoorn.

Theis was eerder  gehuwd  met (1859) Berentje Bos en (1879) Hilchien Haan.

II-F  Jan Pierweijer,  zoon van Berend Pierweijer (I) en Antje Jans Roswinkel, dienstbode, wonende in Roswinkel, is geboren op zaterdag 23 december 1837 in Emmen, is overleden op donderdag 23 juni 1904 aldaar. Jan werd 66 jaar en 6 maanden.

Jan trouwt op vrijdag 17 oktober 1862 in Emmen (huwelijksgetuigen waren Johannes Pierweijer arbeider te Roswinkel en Jan Boelen arbeider te Roswinkel ) op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Alke Boelen, arbeidster, dochter van Berend Jans Boelen en Geertien Elzen. Alke is geboren op donderdag 10 november 1836 in Emmen, is overleden op donderdag 18 november 1920 aldaar. Alke werd 84 jaar en 8 dagen.

Van Jan en Alke zijn acht kinderen bekend:

1  Geertien Pierweijer is geboren op woensdag 4 februari 1863, zie III-O.

2  Berend Pierweijer is geboren op donderdag 21 juli 1864 in Emmen, zie III-P.

3  Antje Pierweijer is geboren op vrijdag 21 september 1866 in Emmen, zie III-Q.

4  Engeltje  Pierweijer is geboren op maandag 14 december 1868 in Roswinkel, zie III-R.

5  Willemkje Pierweijer is geboren op woensdag 14 juni 1871 in Emmen, is overleden op vrijdag 20 juni 1873 aldaar. Willemkje werd 2 jaar en 6 dagen.

6  Willem Pierweijer is geboren op woensdag 20 augustus 1873 in Emmen, zie III-S.

7  Engelbertus Pierweijer is geboren op dinsdag 18 april 1876 in Emmen, is overleden op vrijdag 30 maart 1877 aldaar. Engelbertus werd 11 maanden en 12 dagen.

8  Janna Pierweijer is geboren op woensdag 26 juni 1878 in Emmen, zie III-T.

Generatie III

(van 1852 tot 1959)

In deze generatie zijn 20 gezinnen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1872 en 1918. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Emmen (48x), Borger (22x), Onstwedde (17x), Odoorn (16x), Vlagtwedde (3x), Nieuwe Schutting (3x), Gieten (2x), Wildervank, Roswinkel, aldaar en Horsten. Er zijn momenteel nog 19 van de 117 kinderen in leven.

III-A  Jakob Siersema, zoon van Klaas Siersema en Jakomina Jans (II-A), is geboren op donderdag 1 april 1858 in Emmen, is overleden op dinsdag 13 april 1948 aldaar. Jakob werd 90 jaar en 12 dagen.

 

Jakob trouwt op vrijdag 2 april 1880 op 22-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Jantien Snieders, dochter van Frederikus Snieders en Zwaantien Schiphouwer. Jantien is geboren op woensdag 27 februari 1856 in Sleen, is overleden op zaterdag 25 augustus 1900 in Emmen. Jantien werd 44 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

Van Jakob en Jantien zijn zes kinderen bekend:

1  Frederikus Siersema is geboren op zondag 6 juni 1880 in Emmen, zie IV-A.

2  Jacomina Siersema is geboren op zondag 16 september 1883 in Emmen, zie IV-B.

3  Elsje Siersema is geboren op zondag 20 juni 1886 in Emmen, zie IV-C.

4  Klaas Siersema is geboren op woensdag 2 oktober 1889 in Emmen, zie IV-D.

5  Hendrik Jan Siersema is geboren op dinsdag 2 december 1890 in Emmen, zie IV-E.

6  Jacobus Siersema is geboren op donderdag 22 juni 1899 in Emmen, zie IV-F.

    Jakob en Janna Egberts

Jakob trouwt op dinsdag 1 augustus 1911 op 53-jarige leeftijd (2) met de 52-jarige Janna Egtbers. Janna is geboren op maandag 7 februari 1859 in Zuidlaren, is overleden op woensdag 13 juli 1921 in Emmen. Janna werd 62 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

III-B  Lammert Siersema, zoon van Klaas Siersema en Jakomina Jans (II-A), is geboren op woensdag 4 november 1863 in Emmen, is overleden op maandag 4 april 1932 aldaar. Lammert werd 68 jaar en 5 maanden.

Lammert trouwt op dinsdag 14 augustus 1888 op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Roelfien Santing, dochter van Jan Arends Santing en Antje Boelen. Roelfien is geboren op zaterdag 28 maart 1863 in Emmen, is overleden op maandag 13 april 1931 aldaar. Roelfien werd 68 jaar en 16 dagen.

    Lammert met dochter Mina met kind

Van Lammert en Roelfien zijn vijf kinderen bekend:

1  Mina Siersema is geboren op zondag 23 februari 1890 in Emmen, zie IV-G.

2  Lammechien Siersema is geboren op zondag 5 juni 1898 in Emmen, zie IV-H.

3  Roelfien Siersema is geboren op donderdag 12 april 1900 in Emmen, zie IV-I.

4  Jopkien Siersema is geboren op zondag 12 april 1903 in Emmen, is overleden op vrijdag 17 november 1905 aldaar. Jopkien werd 2 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

5  Klaas Siersema is geboren op woensdag 5 december 1906 in Emmen, zie IV-J.

III-C  Berend Timpener, zoon van Berent Timpener en Engeltje Pierweijer (II-B), arbeider, boerenknecht en akkerbouwer, wonende in Horsten, is geboren op donderdag 18 september 1856 in Onstwedde, is overleden op vrijdag 20 mei 1938 aldaar. Berend werd 81 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

Berend was ouderling in de Hervormde kerk te Musselkanaal. Hij bedankt voor dit ambt "wegens zenuwachtigheid" (blz. 65 Gedenkboek "Waarheid en eenheid in het spanningsveld" ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Ned.Herv.Kerkgebouw 1878-1978) 

Berend trouwt op zaterdag 26 april 1879 in Onstwedde (akte no. 28) op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Hadewich Potze, dochter van Jan Wolters Potze en Zwaantien Vos. Hadewich, wonende in Wollinghuizen, is geboren op dinsdag 27 april 1852 in Ter Apel, is overleden op maandag 27 maart 1911 in Onstwedde. Hadewich werd 58 jaar en 11 maanden.

 

 

Van Berend en Hadewich zijn drie kinderen bekend:

    1  Jan Timpener is geboren op dinsdag 3 december 1872 in Onstwedde, is overleden op dinsdag 22 april 1890 in Vlagtwedde. Jan werd 17 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

    2  Engeltje Timpener is geboren op zondag 30 mei 1880 in Horsten (akte nr. 153), zie IV-K.

    3  Jan Timpener is geboren op dinsdag 10 januari 1882 in Onstwedde, zie IV-L.

 

 

 

 

III-D  Tamme Timpener, zoon van Berent Timpener en Engeltje Pierweijer (II-B), is geboren op woensdag 5 juli 1865,  is overleden op donderdag 17 augustus 1944 in Onstwedde. Tamme werd 79 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Tamme was 1.665 m, had blauwe ogen en diende bij het 8e regiment infanterie en later (8 februari 1892) overgeplaatst bij het 1e regiment infanterie. Hij was op 5 juli 1888 ingedeeld als plaatsvervanger voor Gijsbert Romijn*) van de lichting 1888 uit de gemeente Apeldoorn, aldus het militair paspoort van 4 juli 1895.

*) Zie voor diens levensbeschrijving: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn4/romijn

Tamme trouwt op zaterdag 25 april 1891 op 25-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Annechiena Jantina Bultje. Annechiena is geboren op maandag 8 oktober 1866 in Onstwedde, is overleden op dinsdag 8 april 1902 aldaar. Annechiena werd 35 jaar en 6 maanden.

Van Tamme en Annechiena zijn vier kinderen bekend:

1  Antje Timpener is geboren op dinsdag 6 december 1892 in Onstwedde, zie IV-M.

2  Berend Timpener is geboren op dinsdag 12 februari 1895 in Onstwedde, zie IV-N.

3  Hendrik Timpener is geboren op zaterdag 5 februari 1898 in Onstwedde, is overleden op dinsdag 14 augustus 1900 aldaar. Hendrik werd 2 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

4  Engeltje Timpener is geboren op donderdag 24 augustus 1899 in Onstwedde, zie IV-O.

Tamme trouwt op zaterdag 4 mei 1907 op 41-jarige leeftijd (2) met de 37-jarige Fennechien Pathuis, dochter van Okke Pathuis en Geertje Vos. Fennechien is geboren op vrijdag 4 maart 1870 in Onstwedde, is overleden op donderdag 11 januari 1912 aldaar. Fennechien werd 41 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

Fennechien was eerder gehuwd (1) met Jan Lutter.

Van Tamme en Fennechien is een kind bekend:

5  Okkelina Timpener is geboren op donderdag 10 juni 1909 in Onstwedde, zie IV-P.

III-E  Antje Timpener, dochter van Berent Timpener en Engeltje Pierweijer (II-B), is geboren op woensdag 19 mei 1869 in Onstwedde, is overleden op zaterdag 6 juli 1901 aldaar. Antje werd 32 jaar, 1 maand en 17 dagen.

Van Antje zijn twee kinderen bekend:

1  Berend Timpener is geboren op zondag 12 juli 1891 in Mussel, is overleden op dinsdag 24 maart 1896 aldaar. Berend werd 4 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

2  Berend Timpener is geboren op vrijdag 17 maart 1899 in Horsten, is overleden op zaterdag 18 maart 1899 aldaar. Berend werd 1 dag.

Antje trouwt op zaterdag 27 mei 1899 op 30-jarige leeftijd met de 30-jarige Hendericus Ensing., zoon van Jan Ensing en Annechien Stevens Hendericus, arbeider,  is geboren op woensdag 9 september 1868 in Stadskanaal (Onstwedde), is overleden op maandag 9 februari 1953 aldaar. Hendrikus werd 84 jaar en 5 maanden. Hendericus trouwde na het overlijden van Antje op 17 juli 1915 in Onstwedde met de 44-jarige Jantje Orsel.

Van Hendrikus en Antje is een kind bekend:

3  Annechina Ensing is geboren op zaterdag 9 juni 1900 in Horsten, is overleden op woensdag 4 juli 1900 aldaar. Annechina werd 25 dagen.

III-F  Jan Timpener, zoon van Berent Timpener en Engeltje Pierweijer (II-B), is geboren op dinsdag 3 december 1872, is overleden op zondag 13 juni 1948 in Vlagtwedde. Jan werd 75 jaar, 6 maanden en 10 dagen.
 

Jan trouwt op zaterdag 21 december 1895 op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrika Snijders. Hendrika is geboren op vrijdag 15 april 1870 in Onstwedde, is overleden op maandag 27 februari 1956 in Vlagtwedde. Hendrika werd 85 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Het echtpaar Timpener-Snijder

Het woonhuis van dit echtpaar

 

Van Jan en Hendrika zijn elf kinderen bekend:

1  Geessien Timpener is geboren op maandag 20 januari 1896 in Roswinkel, zie IV-Q.

2  Engeltje Timpener is geboren op zondag 25 juli 1897 in Onstwedde, zie IV-R.

3  Albertje Timpener is geboren op vrijdag 21 april 1899 in Onstwedde, zie IV-S.

4  Berendina Timpener is geboren op vrijdag 13 september 1901 in Onstwedde, is overleden op dinsdag 4 februari 1902. Berendina werd 4 maanden en 22 dagen.

5  Berendina Timpener is geboren op zondag 19 oktober 1902 in Onstwedde, is overleden op zondag 30 november 1902. Berendina werd 1 maand en 11 dagen.

6  Berend Timpener is geboren op maandag 7 december 1903 in Onstwedde, zie IV-T.

7  Albert Timpener is geboren op woensdag 18 januari 1905 in Onstwedde, is overleden op vrijdag 10 maart 1905 aldaar. Albert werd 1 maand en 20 dagen.

8  Albert Timpener is geboren op woensdag 4 april 1906 in Onstwedde, is overleden op woensdag 30 mei 1984 in Valthermond. Albert werd 78 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Albert trouwt op vrijdag 22 februari 1952 op 45-jarige leeftijd met de 36-jarige Janke van der Wijk, dochter van Hendrik van der Wijk en N.N.. Janke is geboren op zondag 20 februari 1916 in Vlagtwedde, woonde aan het Zuiderdiep 410  in Valthermond *), is overleden op zondag 27 juli 2003 in Musselkanaal. Janke werd 87 jaar, 5 maanden en 7 dagen. (H. van der Wijk, Valtherblokken Zuid 28, 7876 TC Valthermond, is executeur testamentair, vlgs. de rouwadvertentie in de Kanaalstreek (week 32); "de crematie heef inmiddels plaats gevonden" wordt daarin vermeld.)
*) van dat adres schreef zij mij op 25-9-1994 een brief met aanvullende familiegegevens.

9  Antje Timpener is geboren op zaterdag 17 augustus 1907 in Vlagtwedde, zie IV-U.

10  Hendrik Timpener is geboren op vrijdag 31 december 1909 in Vlagtwedde, zie IV-V.

11  Jan Timpener is geboren op maandag 28 april 1913 in Vlagtwedde, zie IV-W.

III-G  Berend Pierweijer, zoon van Johannes Pierweijer (II-C) en Roelfien Boelens, is geboren op zaterdag 8 februari 1862 in Roswinkel , is overleden op zaterdag 31 juli 1948 in Emmen . Berend werd 86 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

 

Een mooi sfeerbeeld van Emmen met de 1.83 m. lange Berend op de fietsfoto van blz. 113  boek Het Geslacht Pierweyer, 1p982.

             Berend was van 4 mei 1882 tot 30 april 1883 (en van 12 augustus 1885 tot 15 september 1885 met herhaling)in militaire dienst als milicien bij het regiment Grenadiers en Jagers. Hij werd beschreven in zijn militair paspoort met het signalement: lang: 1,830 meter;aangezicht ovaal; voorhoofd breed, ogen grijs, neus gewoon, mond gewoon, kin spits, haar rossig, wenkbrauwen rossig.
Hij was "nummerverwisselaar" voor Wigcher Jan Dekker uit Vries,de op 6 juni 1862 geboren zoon van de verver Willem Berends Dekker en Froukien Wiggers.
Berend kreeg een presentie-vergoeding van 12 cent per dag voor zijn aanwezigheid. In een "loopende rekening" werden in- en uitgaven voor hem bijgehouden. Dat resteerde in een schuld bij zijn vertrek in 1885 van ƒ 15,26.

Berend trouwt op maandag 7 mei 1888 op 26-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Jantje Brouwer, dochter van Warrendien Brouwer en Trientje Schepers. Jantje is geboren op dinsdag 15 februari 1859 in Vlagtwedde, is overleden op maandag 3 februari 1890 in Nieuwe Schutting 7 dagen na de geboorte van haar dochter.. Jantje werd 30 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

Van Berend en Jantje is een kind bekend:

1  Roelfina Jantina Margaretha Pierweijer is geboren op maandag 27 januari 1890 in Nieuwe Schutting , zie IV-X.

Berend trouwt op vrijdag 13 mei 1892 op 30-jarige leeftijd (2) met de 19-jarige Berendina Zwiers, dochter van Berend Zwiers en Derkien Jeuring. Berendina is geboren op zaterdag 22 maart 1873 in Emmen , is overleden op vrijdag 30 september 1910 aldaar . Berendina werd 37 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

Van Berend en Berendina zijn zeven kinderen bekend:

2  Johannes Pierweijer is geboren op dinsdag 20 september 1892 in Nieuwe Schutting, zie IV-Y.

3  Berend Pierweijer is geboren op donderdag 14 juni 1894 in Emmen, zie IV-Z.

4  Antje Pierweijer is geboren op vrijdag 20 maart 1896 in Emmen, is overleden op dinsdag 8 december 1896 aldaar. Antje werd 8 maanden en 18 dagen.

5  Jan Pierweijer is geboren op donderdag 18 november 1897 in Emmen, zie IV-AA.

6  Dirkje Pierweijer is geboren op donderdag 21 mei 1903, zie IV-AB.

7  Roelfien Pierweijer, wonende in Emmen, is geboren op zondag 1 maart 1908 aldaar, is overleden op maandag 9 oktober 2000 aldaar, is begraven op vrijdag 13 oktober 2000 in Emmen "De Wolfsbergen". Roelfien werd 92 jaar, 7 maanden en 8 dagen. (In het Pierweijer-boek(blz.130/131) wordt zij Roelfina genoemd.)

Roelfien trouwt op zaterdag 9 juli 1927 op 19-jarige leeftijd met de 20-jarige Jacob Ots. Jacob is geboren op zaterdag 25 mei 1907 in Onstwedde, is overleden op maandag 6 juni 1966 in Emmen. Jacob werd 59 jaar en 12 dagen.

8  doodgeboren zoon Pierweijer is doodgeboren op vrijdag 30 september 1910 in Emmen .

III-H  Albertus Bos, zoon van Jan Bos en Janna Pierweijer (II-D), is geboren op vrijdag 8 april 1859 in Borger, is overleden op donderdag 25 april 1946 aldaar. Albertus werd 87 jaar en 17 dagen

Albertus en Willemtien Bos-Tingen

 

Albertus trouwt op dinsdag 10 mei 1887 in Borger op 28-jarige leeftijd met de 30-jarige Willemtien Tingen, dochter van Hendrik Tingen en Hendrikje Oortwijn. Willemtien is geboren op woensdag 14 mei 1856 in Gasselte, is overleden op zaterdag 8 juli 1944 in Borger. Willemtien werd 88 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Van Albertus en Willemtien zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Bos is geboren op zondag 9 oktober 1887 in Borger, zie IV-AC.

2  Hinderkien Bos is geboren op zondag 28 juli 1889 in Borger, zie IV-AD.

3  Hendrik Bos is geboren op woensdag 7 september 1892 in Borger, is overleden op vrijdag 21 april 1972 aldaar. Hendrik werd 79 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

Hendrik trouwt op donderdag 30 november 1950 in Borger op 58-jarige leeftijd met de 57-jarige Jantje Komduur, dochter van Hendrik Komduur en Roelfien Hofman. Jantje is geboren op maandag 27 februari 1893 in Odoorn, is overleden op woensdag 8 juli 1981 in Borger. Jantje werd 88 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

Jantje was eerder gehuwd (1) met Jan Bos (zie IV-AC).

III-I  Anna Bos, dochter van Jan Bos en Janna Pierweijer (II-D), dienstmaagd bij huisarts, is geboren op donderdag 11 juni 1863 in Borger, is overleden op dinsdag 6 mei 1947 aldaar, is begraven aldaar. Anna werd 83 jaar, 10 maanden en 25 dagen.
    Anna Bos

Anna trouwt op maandag 24 mei 1880 op 16-jarige leeftijd met de 26-jarige Berend van Rein. Berend is geboren op zondag 26 juni 1853 in Gasteren, is overleden op dinsdag 16 oktober 1928 in Borger, is begraven aldaar. Berend werd 75 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Van Berend en Anna zijn drie kinderen bekend:

1  Janna van Rein is geboren op vrijdag 28 mei 1886 in Wildervank, zie IV-AE.

2  Aaltje van Rein is geboren op dinsdag 17 april 1894 in Borger, zie IV-AF.

3  Jacobje van Rein is geboren op maandag 17 augustus 1896 in Borger, zie IV-AG.

III-J  Albert Bos, zoon van Jan Bos en Janna Pierweijer (II-D), is geboren op zaterdag 11 november 1865 in Borger, is overleden op dinsdag 12 april 1938 in Gieten. Albert werd 72 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Albert trouwt op zaterdag 22 november 1890 op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Hendrikje Egberts. Hendrikje is geboren op donderdag 29 oktober 1863 in Eext, is overleden op zaterdag 4 november 1933 in Bonnen. Hendrikje werd 70 jaar en 6 dagen.

Van Albert en Hendrikje zijn twee kinderen bekend:

1  Friedrich Bos is geboren op zaterdag 6 februari 1892 in Gieten, zie IV-AH.

2  Antje Bos is geboren op dinsdag 11 december 1894 in Gieten, zie IV-AI.

III-K  Jantien Bos, dochter van Jan Bos en Janna Pierweijer (II-D), is geboren op vrijdag 21 januari 1870 in Borger, is overleden op donderdag 5 september 1901 aldaar. Jantien werd 31 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

Jantien trouwt op zaterdag 8 april 1893 op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Geert Thalens. Geert is geboren op dinsdag 11 juni 1867 in Emmen, is overleden op vrijdag 12 januari 1951 in Borger. Geert werd 83 jaar, 7 maanden en 1 dag.

Van Geert en Jantien zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Thalens is geboren op vrijdag 1 december 1893 in Borger, zie IV-AJ.

2  Otto Thalens is geboren op woensdag 16 januari 1895 in Borger, is overleden op donderdag 18 april 1895 aldaar. Otto werd 3 maanden en 2 dagen.

3  Janna Thalens is geboren op zaterdag 24 april 1897 in Borger, is overleden op zaterdag 5 juni 1897 aldaar. Janna werd 1 maand en 12 dagen.

4  Janna Thalens is geboren op zaterdag 10 december 1898 in Borger, zie IV-AK.

III-L  Hendrik Scheper, zoon van Derk Scheper en Hinderkien Pierweijer (II-E), landbouwer, is geboren op dinsdag 17 december 1867 in Onstwedde, is overleden op dinsdag 31 mei 1949 in Odoorn. Hendrik werd 81 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

    Hendrik Scheper en Geesien Hofman

Hendrik trouwt op vrijdag 17 mei 1895 op 27-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Geesien Hofman. Geesien is geboren op zaterdag 30 oktober 1869 in Borger, is overleden op woensdag 8 mei 1901 in Odoorn. Geesien werd 31 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

Van Hendrik en Geesien zijn drie kinderen bekend:

1  Derk Scheper is geboren op donderdag 23 september 1897 in Odoorn, zie IV-AL.

2  Hendrik Scheper is geboren op woensdag 3 mei 1899 in Odoorn, zie IV-AM.

3  Henderikus Gezinus Scheper is geboren op dinsdag 23 april 1901 in Odoorn, zie IV-AN.

Hendrik trouwt rond 1903 op ongeveer 36-jarige leeftijd (2) met zijn schoonzuster de ongeveer 36-jarige Grietien Hofman. Grietien is geboren op donderdag 19 december 1867 in Borger, is overleden op donderdag 9 juni 1955 in Odoorn. Grietien werd 87 jaar, 5 maanden en 21 dagen. Zij was weduwe van Harmans Schans (1865-1898).

   
Hendrik met Grietien Hofman met daarnaast hun boerderij 'op de Tippen' in Exloo
 

Van Hendrik en Grietien zijn zes kinderen bekend:

4  Geert Scheper is geboren in Odoorn, is overleden voor zondag 5 juli 1908.

5  Harm Scheper is geboren op maandag 22 augustus 1904 in Odoorn, zie IV-AO.

6  Geert Scheper is geboren op woensdag 8 juli 1908 in Odoorn, zie IV-AP.

7  Hendrikje (Hennie) Scheper is geboren op zaterdag 26 juni 1909 in Odoorn, is overleden op zondag 25 november 2001 in Emmen. Hennie werd 92 jaar, 4 maanden en 30 dagen.

Hennie trouwt op donderdag 5 januari 1950 op 40-jarige leeftijd met de 58-jarige Aris de Wit. Aris is geboren op zondag 5 april 1891 in Nw.Niedorp, is overleden op woensdag 27 april 1983 in Alkmaar. Aris werd 92 jaar en 22 dagen.

8  Grietina Jantina (Tina) Scheper is geboren op donderdag 28 juli 1910 in Odoorn, is overleden in Assen  op de leeftijd van 80 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Grietina was gehuwd met Cornelis Hendrik Stavast. Cornelis is geboren op maandag 6 april 1908, is overleden op zaterdag 8 mei 1971. Cornelis werd 63 jaar, 1 maand en 2 dagen.

9  Fennechien (Fennie) Scheper is geboren op zaterdag 9 maart 1912 in Odoorn, is overleden op zaterdag 15 juni 1985 in Drouwenermond. Fennechien werd 73 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

Fennechien trouwt op woensdag 5 juni 1935 op 23-jarige leeftijd met de 30-jarige Jeichinus Speelman. Jeichinus is geboren op vrijdag 3 maart 1905 in Borger.

Vermoedelijk: Hennie, Tina en Fennie Scheper

III-M  Antje Scheper, dochter van Derk Scheper en Hinderkien Pierweijer (II-E), is geboren op maandag 23 oktober 1871 in Onstwedde, is overleden op donderdag 28 juni 1958 in Buinen en begraven in Borger. Antje werd 84 jaar en 5 dagen.

Antje trouwt rond 1895 in Borger op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Harm Marissen. Harm is geboren op zaterdag 19 november 1870 in Buinen, is overleden op donderdag 6 mei 1954 aldaar. Harm werd 83 jaar, 5 maanden en 17 dagen. Hij werd begraven in Borger.

  De boerderij van Harm Marissen in Buinen als borduurwerk

 

Van Harm en Antje zijn twaalf kinderen bekend:

1  Jacob Marissen is geboren op zondag 29 maart 1896 in Borger, zie IV-AQ.

2  Derk Marissen is geboren op vrijdag 8 oktober 1897 in Borger, is overleden op vrijdag 20 april 1979 in Zuidlaren. Derk werd 81 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

Derk was gehuwd met Berendina Popping. Berendina is geboren op vrijdag 11 juni 1897 in Beilen, is overleden op zaterdag 22 december 1973 in Zuidlaren. Berendina werd 76 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

3  Maris Geert Marissen is geboren op vrijdag 30 juni 1899 in Borger, zie IV-AR.

4  Henderkien Marissen is geboren op vrijdag 31 mei 1901 in Borger, zie IV-AS.

5  Jeichien Marissen is geboren op donderdag 27 augustus 1903 in Borger, zie IV-AT.

6  Fennechien Marissen is geboren op zondag 7 mei 1905 in Borger, zie IV-AU.

7  Geessien Marissen is geboren op vrijdag 4 december 1908 in Borger, zie IV-AV.

8  Hendrik Marissen is geboren op zondag 13 december 1908 in Borger, zie IV-AW.

9  Teunis Marissen is geboren op woensdag 31 januari 1912 in Borger, zie IV-AX.

10  Engeltje Marissen is geboren op zaterdag 2 mei 1914 in Borger, zie IV-AY.

11  Harm Marissen is geboren op zaterdag 8 januari 1916 in Borger, zie IV-AZ.

12  Antje Marissen is geboren op dinsdag 25 september 1917 in Borger, zie IV-BA.

III-N  Engeltje Scheper, dochter van Derk Scheper en Hinderkien Pierweijer (II-E), is geboren op maandag 16 november 1874 in Onstwedde, is overleden op woensdag 10 oktober 1917 in Odoorn. Engeltje werd 42 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

Engeltje trouwt op zaterdag 16 mei 1896 op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Geert Eising. Geert is geboren op vrijdag 28 april 1871 in Sleen, is overleden op dinsdag 24 december 1946 in Odoorn. Geert werd 75 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

Van Geert en Engeltje zijn acht kinderen bekend:

1  Hendrikien Eising is geboren op vrijdag 15 april 1898 in Odoorn, zie IV-BB.

2  Jan Eising is geboren op maandag 23 april 1900 in Odoorn, zie IV-BC.

3  Annechien Eising is geboren op zondag 8 juli 1906 in Borger, zie IV-BD.

4  Fennechien Eising is geboren op donderdag 27 juni 1907 in Odoorn, zie IV-BE.

5  Albertje Eising is geboren op zondag 23 augustus 1908 in Odoorn, zie IV-BF.

6  Derk Eising is geboren op woensdag 4 september 1912 in Odoorn, zie IV-BG.

7  Arend Eising is geboren op dinsdag 11 augustus 1914 in Odoorn, zie IV-BH.

8  Antje Eising is geboren op dinsdag 11 januari 1916 in Odoorn, zie IV-BI.

III-O  Geertien Pierweijer, dochter van Jan Pierweijer (II-F) en Alke Boelen, is geboren op donderdag 5 februari 1863, is overleden op donderdag 13 april 1950 in Emmen. Geertien werd 87 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Geertien trouwt op dinsdag 29 maart 1887 op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Derk Hietkamp, zoon van Gjalt Harmsen Hietkamp en Gerbentje van der Heide.  Derk is geboren op vrijdag 20 februari 1863 in Leek, is overleden op maandag 9 januari 1899 in Emmen. Derk werd 35 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

Van Derk en Geertien zijn zes kinderen bekend:

1  Gjalt Hietkamp is geboren op vrijdag 26 augustus 1887 in Emmen, zie IV-BJ.

2  Jan Hietkamp is geboren op donderdag 14 februari 1889 in Emmen, is overleden op maandag 5 december 1960 aldaar. Jan werd 71 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

3  Gebke Hietkamp is geboren op vrijdag 14 februari 1890 in Emmen, is overleden in januari 1892 aldaar. Gebke werd 1 jaar en 11 maanden.

4  Gepke Hietkamp is geboren op vrijdag 6 januari 1893 in Roswinkel (Nieuwe Schutting), zie IV-BK.

5  Aike Hietkamp is geboren op zondag 21 april 1895 in Emmen, zie IV-BL.

6  Janna Hietkamp is geboren op donderdag 9 december 1897 in Emmen, zie IV-BM.

III-P  Berend Pierweijer, zoon van Jan Pierweijer (II-F) en Alke Boelen, is geboren op vrijdag 22 juli 1864 in Roswinkel, is overleden op woensdag 13 november 1895 in Utrecht. Berend werd 31 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

Berend trouwt op vrijdag 5 november 1886 in Emmen op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige Albertien Santing, dochter van Harm Santing en Anna Houwing.  Albertien is geboren op zondag 28 juli 1867 in Emmen, is overleden op zaterdag 16 augustus 1947 aldaar. Albertien werd 80 jaar en 19 dagen.

Van Berend en Albertien zijn vier kinderen bekend:

1  Anna Pierweijer is geboren op donderdag 6 januari 1887 in Emmen, zie IV-BN.

2  Alkina Pierweijer is geboren op dinsdag 26 februari 1889 in Emmen, zie IV-BO.

3  Harmke Pierweijer is geboren op zaterdag 21 maart 1891 in Emmen, zie IV-BP.

Berendina Albertina Pierweijer is geboren op maandag 15 februari 1897 in Oude Schutting en overleden op vrijdag 26 februari 1943 in Nieuw-Weerdinge, waar zij ligt begraven. Zij werd 46 jaar en 11 dagen.

III-Q  Antje Pierweijer, dochter van Jan Pierweijer (II-F) en Alke Boelen, is geboren op vrijdag 21 september 1866 in Emmen, is overleden op dinsdag 30 maart 1915 aldaar. Antje werd 48 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

Antje trouwt op vrijdag 10 april 1885 op 18-jarige leeftijd met de 26-jarige Harm van Dijk. Harm is geboren op dinsdag 27 juli 1858 in Buinerveen, is overleden op woensdag 6 januari 1937 in Emmen. Harm werd 78 jaar, 5 maanden en 10 dagen. Hij was later (1916) getrouwd met Aaltje Dijk (1858-1924).

Van Harm en Antje zijn elf kinderen bekend:

1  Hendrik van Dijk is geboren op vrijdag 1 januari 1886 in Emmen, zie IV-BQ.

2  Jan van Dijk is geboren op donderdag 29 december 1887 in Emmen, zie IV-BR.

3  Grietje van Dijk is geboren op woensdag 9 april 1890 in Emmen, zie IV-BS.

4  Alke van Dijk is geboren op maandag 1 augustus 1892 in Emmen, zie IV-BT.

5  Antje van Dijk is geboren op vrijdag 25 januari 1895 in Emmen, zie IV-BU.

6  Engelbertus van Dijk is geboren op donderdag 1 juli 1897 in Emmen, zie IV-BV.

7  Jacoba van Dijk is geboren op zaterdag 13 januari 1900 in Emmen, zie IV-BW.

8  Harmina Gezina Wilhelmina van Dijk is geboren op vrijdag 23 mei 1902 in Emmen, zie IV-BX.

9  Geertje van Dijk is geboren op dinsdag 19 juli 1904 in Emmen, zie IV-BY.

10  Jantje van Dijk is geboren op woensdag 1 januari 1908 in Emmen, zie IV-BZ.

11  Engelina van Dijk is geboren op maandag 4 juli 1910 in Emmen, is overleden op maandag 10 maart 1919 aldaar. Engelina werd 8 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

III-R  Engeltje Pierweijer, dochter van Jan Pierweijer (II-F) en Alke Boelen, is geboren op maandag 14 december 1868 in Roswinkel, is overleden op maandag 2 november 1959 in Emmen. Engeltje werd 90 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

     Engeltje Pierweijer met Alkina en Geert Santing

In het "Pierweijer-boek" wordt zij (op blz.232) opgetuigd met de fraaie voornamen: Engelina Cristoffelina Appelonia, terwijl ze toch volgens haar geboorteakte Engeltje mag heten.

Engeltje trouwt op vrijdag 13 november 1891 in Emmen op 22-jarige leeftijd met de 18-jarige Harm Santing, zoon van Jannes Santing en Geertruid Jonkman.  Harm, landbouwer,  is geboren op donderdag 24 juli 1873 in Roswinkel, is overleden op dinsdag 16 augustus 1910 aldaar. Harm werd 37 jaar en 23 dagen.

Van Harm en Engelina zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Santing is geboren op zondag 9 augustus 1891 in Emmen, zie IV-CA.

2  Jannes Santing is geboren op woensdag 9 augustus 1893 in Emmen, zie IV-CB.

3  Annechien Santing is geboren op maandag 17 juni 1895 in Emmen, zie IV-CC.

4  Harm Santing is geboren op zondag 24 juli 1898 in Emmen, zie IV-CD.

5  Alkina Santing is geboren op woensdag 20 november 1901 in Nieuwe Schutting, zie IV-CE.

6  Geert Santing is geboren op dinsdag 1 februari 1910 in Emmen, zie IV-CF.

III-S  Willem Pierweijer, zoon van Jan Pierweijer (II-F) en Alke Boelen, is geboren op dinsdag 19 augustus 1873 in Weerdingerveen, is overleden op zaterdag 14 februari 1959 in Schoonebeek. Willem werd 85 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

Willem trouwt op donderdag 17 april 1902 in Emmen op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Geertruida Santing, dochter van Berend Santing en Hinderkien Hensums.  Geertruida is geboren op zondag 22 maart 1874 in Weerdingermarkte, is overleden op woensdag 20 februari 1946 in Schoonebeek. Geertruida werd 71 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

Van Willem en Geertruida zijn twee kinderen bekend:

1  Hinderkien Pierweijer is geboren op dinsdag 1 september 1896, zie IV-CG.

2  Alkina Pierweijer is geboren op zondag 19 april 1903 in Emmen, zie IV-CH.

III-T  Janna Pierweijer, dochter van Jan Pierweijer (II-F) en Alke Boelen, is geboren op woensdag 26 juni 1878 in Emmen, is overleden op vrijdag 13 november 1953 aldaar. Janna werd 75 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

Janna trouwt op vrijdag 7 juli 1899 op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Arend Wessels zoon van Willem Wessels en Luchina Wieringh. Arend is geboren op woensdag 4 maart 1874 in Borger, is overleden op dinsdag 30 april 1946 in Emmen. Arend werd 72 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Van Arend en Janna zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Wessels is geboren op donderdag 26 september 1901 in Emmen, zie IV-CI.

2  Luchina Ellechina Wesselina Wessels is geboren op donderdag 14 januari 1904 in Emmen, zie IV-CJ.

3  Aalco Wessels is geboren op maandag 5 februari 1906 in Emmen, is overleden op zondag 11 oktober 1981 aldaar. Aalco werd 75 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

4  Jan Wessels is geboren op vrijdag 20 november 1908 in Emmen, zie IV-CK.

5  Willem Wessels is geboren op zondag 30 april 1911 in Emmen, zie IV-CL.

6  Janna Wessels is geboren op vrijdag 9 oktober 1914 in Emmen, zie IV-CM.

7  Arend Wessels is geboren op zondag 14 juli 1918 in Emmen, zie IV-CN.

Generatie IV

(van 1872 tot heden)

In deze generatie zijn 92 gezinnen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1899 en 1960. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Emmen (166x), Borger (42x), Odoorn (35x), Vlagtwedde (25x), Onstwedde (15x), Gieten (6x), Bellingwolde (6x), Westerbork (6x), Marl (5x), Zuidlaren (5x), Oldenzaal (5x), Grolloo (4x), Zweeloo (4x), Anloo (4x), Assen (3x), Drewer (3x), Musselkanaal (3x), Oude Pekela (3x), Wieringen (3x), Zuidwolde (3x), Meppel (3x), De Wijk (2x), Leek (2x), Aylmer (2x), 2e Exloërmond (2x), Annen, Ambt-Hardenberg, Born, Brantford, Den Helder, Enschede, Exloërmond, Gasteren, Havelte, Kerkrade, Losser, Schöndorf, St.Thomas, Weilre en Hardenberg. Er zijn momenteel nog 248 van de 388 kinderen in leven.

IV-A  Frederikus Siersema, zoon van Jakob Siersema (III-A) en Jantien Schniders, is geboren op zondag 6 juni 1880 in Emmen, is overleden op maandag 24 april 1950 aldaar. Frederikus werd 69 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

                Frederikus Siersema

Frederikus trouwt op donderdag 11 november 1909 op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Ebelina Martens. Ebelina is geboren op zondag 16 december 1883 in Groningen, is overleden op donderdag 20 mei 1971 in Emmen. Ebelina werd 87 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Van Frederikus en Ebelina zijn twee kinderen bekend:

1  Jantje Siersema is geboren op vrijdag 20 mei 1910 in Emmen, zie V-A.

2  Arendje Siersema is geboren op maandag 6 november 1911 in Emmen, is overleden op zaterdag 9 december 1972 aldaar. Arendje werd 61 jaar, 1 maand en 3 dagen.

IV-B  Jacomina Siersema, dochter van Jakob Siersema (III-A) en Jantien Schniders, is geboren op zondag 16 september 1883 in Emmen, is overleden op dinsdag 11 augustus 1964 aldaar. Jacomina werd 80 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Jacomina trouwt op donderdag 19 september 1907 op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Alle Tepper. Alle is geboren op maandag 28 december 1885 in Groningen, is overleden op vrijdag 9 oktober 1964 in Emmen. Alle werd 78 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

    Het gezin Tepper

Van Alle en Jacomina zijn twee kinderen bekend:

1  Jannes Tepper is geboren op donderdag 27 februari 1908 in Emmen, zie V-B.

2  Jacob Tepper is geboren op dinsdag 13 juli 1909 in Emmen, zie V-C.

IV-C  Elsje Siersema, dochter van Jakob Siersema (III-A) en Jantien Schniders, is geboren op zondag 20 juni 1886 in Emmen, is overleden op woensdag 1 juni 1966 aldaar. Elsje werd 79 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Elsje trouwt op dinsdag 18 augustus 1908 op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Roelof Warrink. Roelof is geboren op donderdag 17 januari 1884 in Emmen, is overleden op zaterdag 4 mei 1968 aldaar. Roelof werd 84 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

    Echtpaar Warrink-Siersema

Van Roelof en Elsje zijn vijf kinderen bekend:

1  Johanna Warrink is geboren op dinsdag 9 maart 1909 in Emmen, zie V-D.

2  Jacob Warrink is geboren op maandag 1 augustus 1910 in Emmen, zie V-E.

3  Jantiena Hendrika Warrink is geboren op zaterdag 8 juni 1912 in Emmen, zie V-F.

4  Hendrikje Warrink is geboren op zondag 12 december 1915 in Emmen, zie V-G.

5  Hendrik Warrink is geboren op maandag 30 augustus 1920 in Emmen, zie V-H.

IV-D  Klaas Siersema, zoon van Jakob Siersema (III-A) en Jantien Schniders, is geboren op woensdag 2 oktober 1889 in Emmen, is overleden op zondag 18 december 1960 aldaar. Klaas werd 71 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

Klaas trouwt op donderdag 29 mei 1913 op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Roelfje Rosien. Roelfje is geboren op maandag 19 november 1888 in Gasselte, is overleden op zaterdag 13 november 1926 in Emmen. Roelfje werd 37 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

Van Klaas en Roelfje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jacob Siersema is geboren op vrijdag 31 oktober 1913 in Emmen, zie V-I.

2  Grietje Siersema is geboren op zaterdag 30 augustus 1919 in Emmen, zie V-J.

3  Reind Siersema is geboren op zaterdag 12 november 1921 in Emmen, zie V-K.

4  Jantinus Siersema is geboren op woensdag 31 januari 1923 in Emmen.

5  Roelfina Jacomina Siersema is geboren op zaterdag 13 november 1926 in Emmen, is overleden op maandag 26 september 1983 aldaar. Roelfina werd 56 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Roelfina trouwt op dinsdag 2 juli 1974 op 47-jarige leeftijd met de 49-jarige Willem Datema. Willem is geboren op zaterdag 13 december 1924 in Groningen.

IV-E  Hendrik Jan Siersema, zoon van Jakob Siersema (III-A) en Jantien Schniders, is geboren op dinsdag 2 december 1890 in Emmen, is overleden op zondag 30 juni 1968 aldaar. Hendrik werd 77 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Hendrik trouwt op vrijdag 11 juni 1926 op 35-jarige leeftijd met de 32-jarige Grietje Masselink. Grietje is geboren op zaterdag 26 mei 1894 in Emmen, is overleden op zaterdag 9 december 1961 aldaar. Grietje werd 67 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

    Gezin Siersema-Masselink

Van Hendrik en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Jacob Albert Siersema is geboren op vrijdag 10 februari 1928 in Emmen.

Jacob trouwt op dinsdag 3 juni 1958 op 30-jarige leeftijd met de 31-jarige Johanna Willy van Erkel. Johanna is geboren op woensdag 15 september 1926 in Zuidhorn.

2  Albertus Johannes Siersema is geboren op donderdag 23 mei 1929 in Emmen, zie V-L.

IV-F  Jacobus Siersema, zoon van Jakob Siersema (III-A) en Jantien Schniders, is geboren op donderdag 22 juni 1899 in Emmen, is overleden op donderdag 1 mei 1958 aldaar. Jacobus werd 58 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

Jacobus trouwt op zaterdag 8 november 1924 op 25-jarige leeftijd met de 19-jarige Hendrikje Klaver. Hendrikje is geboren op dinsdag 19 september 1905 in Hoogeveen, is overleden op zaterdag 10 maart 1979 in Emmen. Hendrikje werd 73 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

Van Jacobus en Hendrikje zijn drie kinderen bekend:

1  Arendina Siersema is geboren op woensdag 4 maart 1925 in Emmen.

Arendina trouwde met A. Neef.

2  Jantien Siersema is geboren op donderdag 4 oktober 1928 in Emmen.

3  Jacomina Siersema is geboren op maandag 10 december 1934 in Emmen, is overleden op dinsdag 7 december 1993 aldaar. Jacomina werd 58 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

IV-G  Mina Siersema, dochter van Lammert Siersema (III-B) en Roelfien Santing, is geboren op zondag 23 februari 1890 in Emmen.

Mina trouwt op donderdag 23 maart 1911 op 21-jarige leeftijd met de 28-jarige Jan Klasens. Jan, grondwerker,  is geboren op dinsdag 25 juli 1882 in Emmen. Hij overleed op maandag 29 maart 1948 in Enschede, 65 jaar, 8 maanden en 4 dagen oud.

Van Jan en Mina zijn acht kinderen bekend:

1  Roelfina Klasens is geboren op woensdag 26 oktober 1910 in Emmen.

Roelfina trouwt op woensdag 24 december 1947 op 37-jarige leeftijd met de 33-jarige Klaas ter Horst. Klaas is geboren op woensdag 11 februari 1914 in Meppel, is overleden op donderdag 6 november 1980. Klaas werd 66 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

2  Hendrikus Klasens is geboren op woensdag 6 augustus 1913 in Emmen, zie V-M.

3  Jantien Klasens is geboren op zondag 28 maart 1915 in Emmen, zie V-N.

4  Roelof Klasens is geboren op maandag 25 maart 1918 in Emmen, zie V-O.

5  Lammert Klasens is geboren op donderdag 11 maart 1920 in Emmen, zie V-P.

6  Jantje Klasens is geboren op vrijdag 31 maart 1922 in Emmen, zie V-Q.

7  Berend Klasens is geboren op vrijdag 13 februari 1925 in Emmen, is overleden op vrijdag 30 oktober 1970 in Enschede. Berend werd 45 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

Berend trouwt op zaterdag 20 februari 1954 op 29-jarige leeftijd met de 29-jarige Fennie van Veen. Fennie is geboren op zondag 17 augustus 1924 in Enschede.

8  Lammechien Klasens is geboren op vrijdag 9 mei 1930 in Enschede, zie V-R.

IV-H  Lammechien Siersema, dochter van Lammert Siersema (III-B) en Roelfien Santing, is geboren op zondag 5 juni 1898 in Emmen, is overleden op donderdag 30 januari 1986 in Groningen. Lammechien werd 87 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

Lammechien trouwt op zaterdag 19 juli 1919 op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Berend Giezen. Berend is geboren op maandag 17 december 1894 in Vlagtwedde, is overleden op woensdag 14 augustus 1974 in Groningen. Berend werd 79 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

    EchtpaarGiezen-Siersema

Van Berend en Lammechien zijn drie kinderen bekend:

1  Lammert Giezen is geboren op zaterdag 21 mei 1921 in Emmen, zie V-S.

2  Berendina Giezen is geboren op vrijdag 23 februari 1923 in Emmen, zie V-T.

3  Roelfien Giezen is geboren op donderdag 8 september 1927 in Westerbork, zie V-U.

IV-I  Roelfien Siersema, dochter van Lammert Siersema (III-B) en Roelfien Santing, is geboren op donderdag 12 april 1900 in Emmen, is overleden op vrijdag 19 januari 1934 in Witteveen. Roelfien werd 33 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

Roelfien trouwt op donderdag 31 mei 1917 op 17-jarige leeftijd met de 24-jarige Hendrik Rass. Hendrik is geboren op donderdag 4 mei 1893 in Emmen, is overleden op maandag 21 maart 1960 aldaar. Hendrik werd 66 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

Van Hendrik en Roelfien zijn zeven kinderen bekend:

1  Johanna Veronica Rass is geboren op vrijdag 10 januari 1919 in Emmen, zie V-V.

2  Lammert Rass is geboren op woensdag 14 juli 1920 in Emmen.

Lammert trouwt op donderdag 19 juni 1952 op 31-jarige leeftijd met de 32-jarige Elizabeth Aries. Elizabeth is geboren op donderdag 11 december 1919 in Harenkarspel.

3  Roelfien Rass is geboren op dinsdag 12 september 1922 in Emmen, zie V-W.

4  Jan Rass is geboren op maandag 5 januari 1925 in Emmen, zie V-X.

5  Lammechien Rass is geboren op woensdag 1 juni 1927 in Westerbork, zie V-Y.

6  Hendrik Rass is geboren op zondag 7 juli 1929 in Westerbork, zie V-Z.

7  Roelof Rass is geboren op vrijdag 12 februari 1932 in Westerbork, zie V-AA.

IV-J  Klaas Siersema, zoon van Lammert Siersema (III-B) en Roelfien Santing, is geboren op woensdag 5 december 1906 in Emmen, is overleden op zaterdag 21 september 1974 aldaar. Klaas werd 67 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Klaas trouwt op zaterdag 25 april 1931 op 24-jarige leeftijd met de 19-jarige Gerrechien Dragtstra. Gerrechien is geboren op dinsdag 26 september 1911 in Emmen, is overleden in 1992 aldaar. Gerrechien werd 81 jaar.

Van Klaas en Gerrechien zijn drie kinderen bekend:

1  Wolter Siersema is geboren op dinsdag 19 mei 1931 in Emmen.

2  Roelfien Siersema is geboren op donderdag 13 juli 1933 in Emmen, zie V-AB.

3  Renk Siersema is geboren op maandag 29 april 1935 in Emmen, zie V-AC.

IV-K  Engeltje Timpener, dochter van Berend Timpener (III-C) en Hadewich Potze, wonende in 2e Exloërmond, is geboren op zondag 30 mei 1880 in Horsten, is overleden op zondag 15 september 1968 in Musselkanaal "De Beukenhof", is begraven op donderdag 19 september 1968 in 2e Exloërmond. Engeltje werd 88 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

    Jakob en Engeltje van Vondel-Timpener

 

Engeltje trouwt op zaterdag 18 februari 1899 in Onstwedde op 18-jarige leeftijd met de 19-jarige Jakob van Vondel, zoon van Harm van Vondel en Wilhelmina Winter. Jakob, voorman/opzichter bij het waterschap, wonende in 1e Exloërmond en in 2e Exloërmond, is geboren op maandag 25 augustus 1879 in Musselkanaal (akte nr.208), is overleden op vrijdag 14 april 1944 in 2e Exloërmond, is begraven op dinsdag 18 april 1944 aldaar. Jakob werd 64 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Opa van Vondel was sterk betrokken bij het sociaal- en kerkelijk leven in 2e Exloërmond. Hij leidde jeugdclubs, was diaken en kerkenraadslid en zo meer. Ook was hij "dienaar van politie in de gemeente Odoorn", als zodanig aangesteld door de burgemeester van Odoorn bij akte van 21 augustus 1923; erg streng trad hij niet op: z'n sabel hing thuis aan de muur.

Klik hier voor zijn voorouders op mijn site over Nakomelingen van Joost Annes van Vondel (1776-1827)

 

Van Jakob en Engeltje zijn zeventien kinderen bekend: Zie daarvoor de genealogie Nakomelingen van Joost Annes van Vondel (1776-1827) op deze site.

IV-L  Jan Timpener, zoon van Berend Timpener (III-C) en Hadewich Potze, is geboren op dinsdag 10 januari 1882 in Onstwedde, overleden op zaterdag 20 januari 1962 in Mussel. Jan werd 80 jaar en 10 dagen. Jan trouwt op zaterdag 19 maart 1904 op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Grietje Veldhuis. Grietje is geboren op vrijdag 30 november 1877 in Odoorn, is overleden op zaterdag 28 december 1957 in Onstwedde. Grietje werd 80 jaar en 28 dagen.

    Jan en Grietje met hun nakomelingen

 

Van Jan en Grietje zijn zes kinderen bekend:

1  Hadewich Timpener is geboren op dinsdag 12 september 1905 in Odoorn, zie V-AK.

2  Wubbechiena Timpener is geboren op dinsdag 31 maart 1908, zie V-AL.

3  Berendina Timpener is geboren op zaterdag 18 juni 1910 in Odoorn, zie V-AM.

4  Albertha Timpener is geboren in 1912, is overleden in 1913 in Odoorn. Albertha werd 1 jaar.

5  Albertha Margaretha Timpener is geboren op dinsdag 8 augustus 1916 in Onstwedde, zie V-AN.

6  Engeltje Timpener is geboren op maandag 22 april 1918 in Onstwedde, is overleden in 1930 aldaar. Engeltje werd 12 jaar.

IV-M  Antje Timpener, dochter van Tamme Timpener (III-D) en Annechiena Jantina Bultje, is geboren op dinsdag 6 december 1892 in Onstwedde, is overleden op donderdag 22 januari 1931 in Bellingwolde. Antje werd 38 jaar, 1 maand en 16 dagen.

Antje trouwt in 1912 op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan Nijboer. Jan is geboren op dinsdag 8 januari 1889 in Onstwedde, is overleden in Bellingwolde.
    Gezin Nijboer-Timpener

Van Jan en Antje zijn negen kinderen bekend:

1  Annechina Jantina Nijboer is geboren op donderdag 6 februari 1913 in Onstwedde, zie V-AO.

2  Geert Nijboer is geboren op dinsdag 24 maart 1914 in Onstwedde, is overleden op donderdag 26 juni 1980 in Den Helder. Geert werd 66 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

3  Tamme Nijboer is geboren op zondag 8 augustus 1915 in Onstwedde.

4  Dirk Nijboer is geboren op dinsdag 11 september 1917 in Bellingwolde, zie V-AP.

5  Berend Nijboer is geboren op maandag 23 september 1918 in Bellingwolde, is overleden rond 1987. Berend werd ongeveer 69 jaar.

6  Marinus Nijboer is geboren in 1919 in Bellingwolde, is overleden in 1922 aldaar. Marinus werd 3 jaar.

7  Marika Nijboer is geboren op zaterdag 28 mei 1921 in Bellingwolde, zie V-AQ.

8  Marinus Nijboer is geboren op zondag 15 oktober 1922 in Bellingwolde, zie V-AR.

9  Engeltje Nijboer is geboren op vrijdag 2 oktober 1925 in Bellingwolde.

IV-N  Berend Timpener, zoon van Tamme Timpener (III-D) en Annechiena Jantina Bultje, wonende in Alteveer, is geboren op dinsdag 12 februari 1895 in Onstwedde, is overleden op woensdag 5 december 1979 aldaar. Berend werd 84 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Berend was tot op hoge leeftijd bezig met het turfgraven. Hij voorzag daarmee in zijn eigen brandstofvoorziening. Een artikel uit 1977 in de Kanaalstreek kopte: 'Berend Timpener(82)gaat weer aan de slag voor een eigen brandstofvoorziening'.
In het gesprek zei hij: 'Als ik mijn gezondheid ook in het komende voorjaar mag blijven behouden, hoop ik met mijn veenderijattributen weer een dikke duizend dikke turven te kunnen steken en verder bewerken, zoals het hoort, om brandstof voor verwarming in de winter 78/79 te hebben'
Er lag toen in de omgeving van de Dwarsstukkerweg te Alteveer nog een 400 m2 hoogveen, van eigenaar N. Volders.

Berend trouwt op zaterdag 26 april 1919 op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Jantje Jacobs. Jantje is geboren op vrijdag 4 februari 1898 in Veelerveen, is overleden op donderdag 5 oktober 1978. Jantje werd 80 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Van Berend en Jantje zijn vier kinderen bekend:

1  Tamme Timpener is geboren op donderdag 9 oktober 1919 in Onstwedde, zie V-AS.

2  Adrianus (Adri) Timpener is geboren op zaterdag 24 juni 1922 in Onstwedde, zie V-AT.

3  Hendrik Timpener, kruidenier, is geboren op zondag 29 juni 1924 in Onstwedde.

Hendrik trouwt op woensdag 12 mei 1954 in Onstwedde op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige Elsien Bots, dochter van Anton Bots, landbouwer en Grietje Streuding. Elsien is geboren op zaterdag 25 september 1926 in Onstwedde.

4  Marieke Timpener is geboren op zondag 27 december 1931 in Onstwedde, is overleden op zondag 14 augustus 1932 aldaar. Marieke werd 7 maanden en 18 dagen.

IV-O  Engeltje Timpener, dochter van Tamme Timpener (III-D) en Annechiena Jantina Bultje, is geboren op donderdag 24 augustus 1899 in Onstwedde, is overleden in Stadskanaal.

Engeltje trouwt op zaterdag 23 november 1929 op 30-jarige leeftijd met de 36-jarige Hendrik Vos. Hendrik is geboren op maandag 12 juni 1893 in Dalen, is overleden in Stadskanaal.

    Het gezin Vos-Timpener

Van Hendrik en Engeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Egbert Johan Vos is geboren op maandag 8 september 1930 in Onstwedde.

Egbert is gehuwd met Marijke van Ban. Marijke is geboren op zondag 13 januari 1924 in Texel.

2  Tammo Vos is geboren op woensdag 20 juli 1932, zie V-AU.

3  Hermannus Johannes Vos is geboren op donderdag 23 juli 1936, zie V-AV.

IV-P  Okkelina Timpener, dochter van Tamme Timpener (III-D) en Fennechien Pathuis, is geboren op donderdag 10 juni 1909 in Onstwedde, is overleden op zondag 9 september 1990 in Stadskanaal. Okkelina werd 81 jaar, 2 maanden en 30 dagen.

Okkelina trouwt op zaterdag 10 december 1927 in Oude Pekela op 18-jarige leeftijd met de 20-jarige Jan Molema, zoon van Albert Molema en Jantje Meis. Jan, fabrieksarbeider, wonende in Winschoten, is geboren op dinsdag 22 januari 1907 in Oude Pekela, is overleden op zaterdag 6 mei 1972 in Winschoten. Jan werd 65 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Van Jan en Okkelina zijn vijf kinderen bekend:

1  Albert Molema is geboren op zondag 20 januari 1929 in Oude Pekela, zie V-AW.

2  Tamme Molema is geboren op dinsdag 22 april 1930 in Oude Pekela, zie V-AX.

3  Jantje Molema is geboren op zondag 5 maart 1933 in Oude Pekela, zie V-AY.

4  Fennechien (Fennie) Molema is geboren op zaterdag 12 juli 1947 in Onstwedde, zie V-AZ.

5  Aaltje Hinderkien Molema is geboren op donderdag 26 augustus 1948 in Onstwedde, zie V-BA.

IV-Q  Geessien Timpener, dochter van Jan Timpener (III-F) en Hendrika Snijders, is geboren op maandag 20 januari 1896 in Roswinkel, is overleden op woensdag 13 oktober 1976 in Beilen. Geessien werd 80 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

Geessien was gehuwd met Teunis Tolhuis. Teunis is geboren op dinsdag 6 februari 1894 in Odoorn, is overleden op donderdag 10 september 1959 in Vlagtwedde. Teunis werd 65 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

Van Teunis en Geessien zijn twee kinderen bekend:

1  Hinderika Tolhuis is geboren op dinsdag 26 oktober 1920 in Emmen, zie V-BB.

2  Pieter Tolhuis is geboren op vrijdag 8 december 1922 in Emmen, is overleden in 1944 in Duitsland. Pieter werd 22 jaar.

IV-R  Engeltje Timpener, dochter van Jan Timpener (III-F) en Hendrika Snijders, is geboren op zondag 25 juli 1897 in Onstwedde, is overleden op zondag 12 augustus 1973 in Vlagtwedde. Engeltje werd 76 jaar en 18 dagen.

 

 

 

 

             Jeugdfoto van Engeltje

 

   

 


Engeltje trouwt op donderdag 2 december 1920 op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrik Potze. Hendrik is geboren op donderdag 14 februari 1895 in Zuidveld, is overleden op zondag 16 maart 1969 in Sellingen. Hendrik werd 74 jaar, 1 maand en 2 dagen.

Van Hendrik en Engeltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Willem Potze is geboren op woensdag 19 januari 1921 in Vlagtwedde, zie V-BC.

2  Hinderika Potze is geboren op vrijdag 5 januari 1923 in Vlagtwedde, zie V-BD.

3  Jan Potze is geboren op zaterdag 1 november 1924 in Vlagtwedde, zie V-BE.

4  Janna Potze is geboren op woensdag 22 februari 1928 in Vlagtwedde, zie V-BF.

5  Zwaantje Roelfina Potze is geboren op dinsdag 16 februari 1932 in Vlagtwedde, is overleden op zaterdag 20 februari 1932 aldaar. Zwaantje werd 4 dagen.

IV-S  Albertje Timpener, dochter van Jan Timpener (III-F) en Hendrika Snijders, is geboren op vrijdag 21 april 1899 in Onstwedde, is overleden op zaterdag 3 juli 1993 in in Limburg. Albertje werd 94 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Albertje trouwt op zaterdag 24 april 1926 op 27-jarige leeftijd (1) met de 30-jarige Warntje Schipper. Warntje is geboren op maandag 30 maart 1896 in Emmen, is overleden op zaterdag 27 oktober 1934. Warntje werd 38 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

Van Warntje en Albertje zijn vier kinderen bekend: p

1  Albert Timpener, wonende in Nieuw-Weerdinge en in Canada, is geboren op vrijdag 23 februari 1923 in Vlagtwedde.

Hij emigreerde op 20 april 1949 naar Canada

Albert trouwt op vrijdag 4 oktober 1963 op 40-jarige leeftijd met de 31-jarige Griet de Lange. Griet is geboren op woensdag 10 februari 1932 in Hoensbroek.

2  Aukje Schipper is geboren op zaterdag 16 oktober 1926 in Emmen, zie V-BG.

3  Jan Schipper is geboren op donderdag 15 december 1927 in Emmen, zie V-BH.

4  Albert Schipper is geboren op maandag 4 maart 1929 in Emmen, zie V-BI.

Albertje trouwt op vrijdag 18 april 1947 op 47-jarige leeftijd (2) met de 52-jarige Berend Kuiper. Berend is geboren op zaterdag 19 mei 1894 in Vlagtwedde, is overleden op woensdag 10 oktober 1984 in Hoensbroek. Berend werd 90 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

IV-T  Berend Timpener, zoon van Jan Timpener (III-F) en Hendrika Snijders, is geboren op maandag 7 december 1903 in Onstwedde, is overleden op zondag 5 augustus 1979 in Vlagtwedde. Berend werd 75 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Berend trouwt op zaterdag 8 augustus 1931 op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Albertje de Jonge. Albertje is geboren op vrijdag 19 januari 1906 in Vlagtwedde.

Van Berend en Albertje zijn drie kinderen bekend:

1  Hinderika Timpener is geboren op zondag 4 juni 1933 in Vlagtwedde, zie V-BJ.

2  Hinderkien Timpener is geboren op woensdag 7 november 1934 in Vlagtwedde, zie V-BK.

3  Janna Timpener is geboren op maandag 12 juli 1943 in Vlagtwedde, zie V-BL.

IV-U  Antje Timpener, dochter van Jan Timpener (III-F) en Hendrika Snijders, is geboren op zaterdag 17 augustus 1907 in Vlagtwedde, is overleden op donderdag 23 augustus 1984 aldaar. Antje werd 77 jaar en 6 dagen. Zij werd begraven te Veele, bij Vlagwtedde.

Antje trouwt op zaterdag 28 november 1931 op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Harm Meendering. Harm is geboren op woensdag 11 november 1908 in Vlagtwedde. Hij overleed op zaterdag 1 juli 2000 op de leeftijd van 91 jaar, 7 maanden en 20 dagen. Hij werd ook begraven in Veele.

Van Harm en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  Jantje Meendering is geboren op maandag 11 april 1932 in Vlagtwedde, zie V-BM.

2  Jan Meendering is geboren op zondag 2 december 1934 in Vlagtwedde, zie V-BN.

IV-V  Hendrik Timpener, zoon van Jan Timpener (III-F) en Hendrika Snijders, wonende in Ter Apel, is geboren op vrijdag 31 december 1909 in Vlagtwedde.

Hendrik trouwt op zaterdag 28 september 1935 op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Jantina Berendina Harms. Jantina is geboren op zondag 11 oktober 1914 in Emmen, is overleden op zondag 26 januari 1997 in Ter Apel in het Prof.Tuntlerhuis aldaar, is gecremeerd op donderdag 30 januari 1997 in Emmen in "De Meerdijk". Jantina werd 82 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

Van Hendrik en Jantina zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Timpener is geboren op zaterdag 15 februari 1936 in Vlagtwedde, zie V-BO.

2  Geert Timpener, wonende in Ter Apel, is geboren op zondag 7 mei 1939.

Geert trouwt op vrijdag 29 januari 1965 op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Anna Maria Wignand. Anna is geboren op zondag 5 december 1943 in Heerenveen.

3  Hinderika Geertruida (Rika) Timpener is geboren op dinsdag 12 juni 1945 in Vlagtwedde, zie V-BP.

4  Geerhard Timpener, wonende in Aalden, is geboren op woensdag 10 juni 1953 in Vlagtwedde.

Geerhard is gehuwd met Margriet.

IV-W  Jan Timpener, zoon van Jan Timpener (III-F) en Hendrika Snijders, is geboren op maandag 28 april 1913 in Vlagtwedde, is overleden op dinsdag 12 oktober 1965 in Brantford. Jan werd 52 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

Jan trouwt op zaterdag 6 december 1941 op 28-jarige leeftijd met de 19-jarige Annechien Schipper. Annechien is geboren op zondag 16 april 1922 in Emmen.

Van Jan en Annechien zijn vijf kinderen bekend:

1  Jan Timpener is geboren op dinsdag 31 maart 1942 in Vlagtwedde, zie V-BQ.

2  Trijntje Timpener is geboren op zondag 22 augustus 1943 in Vlagtwedde, zie V-BR.

3  Hendrika Timpener is geboren op donderdag 13 december 1945 in Vlagtwedde, zie V-BS.

4  Warntje Timpener is geboren op woensdag 5 maart 1947 in Vlagtwedde, zie V-BT.

5  Albert Allen Timpener is geboren op vrijdag 4 april 1958 in Brantford, zie V-BU.

IV-X  Roelfina Jantina Margaretha Pierweijer, dochter van Berend Pierweijer (III-G) en Jantje Brouwer, is geboren op maandag 27 januari 1890 in Nieuwe Schutting , is overleden op vrijdag 24 januari 1969 in Amsterdam. Roelfina werd 78 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

Roelfina was gehuwd met Klaas van de Bunt. Klaas is geboren op donderdag 14 februari 1884 in Amsterdam, is overleden op maandag 1 maart 1943 in Rudersdorf. Klaas werd 59 jaar en 15 dagen.

Van Klaas en Roelfina zijn acht kinderen bekend:

1  Wilhelmina van de Bunt is geboren op zaterdag 26 oktober 1912 in Drewer, is overleden op maandag 22 juni 1914 aldaar. Wilhelmina werd 1 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

2  Johanna Berendina van de Bunt is geboren op donderdag 2 april 1914 in Drewer, zie V-BV.

3  Jantina van de Bunt is geboren op zaterdag 5 februari 1916 in Drewer, is overleden op vrijdag 25 februari 1916 aldaar. Jantina werd 20 dagen.

4  Klaas van de Bunt is geboren op maandag 12 maart 1917 in Marl, is overleden op maandag 15 maart 1920 aldaar. Klaas werd 3 jaar en 3 dagen.

5  Berend van de Bunt is geboren op zaterdag 19 februari 1921 in Marl, zie V-BW.

6  Peter Dirk van de Bunt is geboren op donderdag 29 juni 1922 in Marl, zie V-BX.

7  Klaas van de Bunt is geboren op zaterdag 26 september 1925 in Marl, zie V-BY.

8  Gertrud van de Bunt is geboren op vrijdag 1 augustus 1930 in Marl, is overleden op vrijdag 1 augustus 1930 aldaar.

IV-Y  Johannes Pierweijer, zoon van Berend Pierweijer (III-G) en Berendina Zwiers, is geboren op dinsdag 20 september 1892 in Nieuwe Schutting, is overleden op dinsdag 9 januari 1973 in Enschede. Johannes werd 80 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Johannes trouwt op donderdag 11 juni 1914 in Emmen (aktenr.164) op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Henderkien van Ginkel, dochter van Arend van Ginkel en Trientje Pruisscher. Henderkien is geboren op dinsdag 19 december 1893 in Valtherveen (aktenr.331), is overleden op maandag 20 augustus 1979 in Enschede. Henderkien werd 85 jaar, 8 maanden en 1 dag.

    Echtpaar Pierweijer-van Ginkel
 

Van Johannes en Henderkien zijn dertien kinderen bekend:

1  Trientje Pierweijer is geboren op zaterdag 20 mei 1916, zie V-BZ.

2  Berend Pierweijer is geboren op woensdag 13 november 1918 in Emmen, zie V-CA.

3  Arend Pierweijer is geboren op maandag 1 november 1920 in Emmen, zie V-CB.

4  Johannes Pierweijer is geboren op zaterdag 31 december 1921 in Emmen, zie V-CC.

5  Berendina Pierweijer is geboren op dinsdag 16 januari 1923 in Emmen, zie V-CD.

6  Pieter Pierweijer is geboren op zaterdag 29 maart 1924 in Emmen, zie V-CE.

7  Berend Pierweijer is geboren op vrijdag 21 augustus 1925 in Emmen, is overleden op vrijdag 26 februari 1926 aldaar. Berend werd 6 maanden en 5 dagen.

8  Bernardus Pierweijer is geboren op donderdag 5 mei 1927 in Emmen, zie V-CF.

9  Geert Pierweijer is geboren op vrijdag 29 juni 1928 in Emmen, zie V-CG.

10  Jantina Roelfina Derkina Pierweijer is geboren op vrijdag 29 augustus 1930 in Emmen, zie V-CH.

11  Arend Pierweijer is geboren op zaterdag 22 juli 1933 in Emmen, zie V-CI.

12  Hinderkien Pierweijer is geboren op maandag 26 november 1934 in Emmen, is overleden op dinsdag 12 april 1988 in Enschede. Hinderkien werd 53 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

13  Jan Pierweijer is geboren op donderdag 23 april 1936 in Emmen, zie V-CJ.

IV-Z  Berend Pierweijer, zoon van Berend Pierweijer (III-G) en Berendina Zwiers, wonende in Kerkrade, is geboren op donderdag 14 juni 1894 in Emmen, is overleden op zondag 1 oktober 1972 in Hoensbroek. Berend werd 78 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

Berend trouwt op vrijdag 14 april 1916 op 21-jarige leeftijd met de 17-jarige Trijntje Bos, dochter van Evert Bos. Trijntje is geboren op zondag 3 juli 1898 in Odoorn, is overleden op zaterdag 2 november 1985 in Kerkrade. Trijntje werd 87 jaar, 3 maanden en 30 dagen.
 

    Het echtpaar Pierweijer-Bos toen zij in 1966 hun gouden bruiloft vierden in Kerkrade

 

Van Berend en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Berendina Pierweijer is geboren op donderdag 21 september 1916 in Odoorn, is overleden op zaterdag 31 december 1938 in Ubach over Worms. Berendina werd 22 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

2  Christina Pierweijer is geboren op woensdag 10 juli 1918 in Odoorn, zie V-CK.

3  Berend Pierweijer is geboren op zaterdag 27 november 1920 in Odoorn, zie V-CL.

4  Everdina Pierweijer is geboren op zaterdag 24 maart 1923 in Odoorn, zie V-CM.

5  Johannes Pierweijer is geboren op woensdag 22 april 1925 in Odoorn, is overleden op zondag 17 juli 1927 aldaar. Johannes werd 2 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

IV-AA  Jan Pierweijer, zoon van Berend Pierweijer (III-G) en Berendina Zwiers, is geboren op donderdag 18 november 1897 in Emmen, is overleden op donderdag 11 december 1958 in Enschede. Jan werd 61 jaar en 23 dagen.

Jan trouwt op woensdag 19 september 1923 op 25-jarige leeftijd met de 19-jarige Hindertien Siersema. Hindertien is geboren op zondag 22 mei 1904 in Emmen, is overleden op woensdag 31 augustus 1977 in Enschede. Hindertien werd 73 jaar, 3 maanden en 9 dagen.
    Het gezin Pierweijer-Siersema
 

Van Jan en Hindertien zijn drie kinderen bekend:

1  Berend Pierweijer is geboren op zaterdag 22 december 1923 in Emmen, zie V-CN.

2  Jan Pierweijer is geboren op maandag 11 januari 1926 in Emmen, zie V-CO.

3  Berendina Pierweijer is geboren op zaterdag 1 oktober 1927 in Emmen, zie V-CP.

IV-AB  Dirkje Pierweijer, dochter van Berend Pierweijer (III-G) en Berendina Zwiers, is geboren op donderdag 21 mei 1903.

Dirkje trouwt rond 1927 op ongeveer 24-jarige leeftijd met Geert Ebbinge. Geert is geboren in Emmen.

Van Geert en Dirkje zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrikien Ebbinge is geboren op vrijdag 28 november 1924 in Odoorn, zie V-CQ.

2  Berend Ebbinge is geboren op donderdag 20 oktober 1927 in Odoorn, zie V-CR.

IV-AC  Jan Bos, zoon van Albertus Bos (III-H) en Willemtien Tingen, is geboren op zondag 9 oktober 1887 in Borger, is overleden op zondag 31 oktober 1948 aldaar. Jan werd 61 jaar en 22 dagen.

Jan trouwt op zaterdag 27 mei 1916 in Borger  op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Jantje Komduur, dochter van Hendrik Komduur en Roelfien Hofman. Jantje is geboren op maandag 27 februari 1893 in Odoorn, is overleden op woensdag 8 juli 1981 in Borger. Jantje werd 88 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

    Jan Bos (als soldaat) en Jantje Komduur

Jantje was later(1950) gehuwd (2) met haar zwager Hendrik Bos (zie III-H.3).

Van Jan en Jantje zijn vier kinderen bekend:

1  Willemtien Bos is geboren op vrijdag 1 september 1916 in Borger, zie V-CS.

2  Roelfien Bos is geboren op vrijdag 8 augustus 1919 in Borger.

Roelfien trouwt op vrijdag 27 september 1946 op 27-jarige leeftijd met de 29-jarige Jan Niemeier. Jan is geboren op donderdag 1 februari 1917 in Sleen.

3  Hendrikien Bos is geboren op zondag 1 juni 1924 in Borger, zie V-CT.

4  Hendrika Bos is geboren op dinsdag 10 mei 1927 in Borger, zie V-CU.

IV-AD  Hinderkien Bos, dochter van Albertus Bos (III-H) en Willemtien Tingen, is geboren op zondag 28 juli 1889 in Borger, is overleden op donderdag 8 mei 1919 in Assen. Hinderkien werd 29 jaar, 9 maanden en 10 dagen.
Hinderkien Bos

Hinderkien trouwt op zaterdag 21 augustus 1915 in Borger  met Albert Wigchers, timmerman. Albert is geboren op zondag 31 oktober 1886 in Borger, is overleden op donderdag 1 april 1976 aldaar. Albert werd 89 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Van Albert en Hendrikien is een kind bekend:

1  Willemtien Wigchers is geboren op zaterdag 11 december 1915 in Borger, zie V-CV.

IV-AE  Janna van Rein, dochter van Berend van Rein en Anna Bos (III-I), is geboren op vrijdag 28 mei 1886 in Wildervank, is overleden op woensdag 14 januari 1953 in Borger. Janna werd 66 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Janna trouwt op zaterdag 19 april 1913 op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Koop Klaassens. Koop is geboren op zaterdag 9 oktober 1886 in Odoorn, is overleden op dinsdag 21 januari 1975 in Borger. Koop werd 88 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

Van Koop en Janna zijn twee kinderen bekend:

1  Harmtje Klaassens is geboren op vrijdag 26 september 1913, zie V-CW.

2  Berend Klaassens is geboren op vrijdag 5 mei 1916 in Borger, zie V-CX.

IV-AF  Aaltje van Rein, dochter van Berend van Rein en Anna Bos (III-I), is geboren op dinsdag 17 april 1894 in Borger.

Aaltje van Rein met vriendin

Aaltje trouwt op zaterdag 3 mei 1913 op 19-jarige leeftijd met de 23-jarige Geert Warringa. Geert is geboren op dinsdag 28 mei 1889 in Borger, is overleden op maandag 10 juni 1968 in Assen. Geert werd 79 jaar en 13 dagen.

Van Geert en Aaltje zijn drie kinderen bekend:

1  Anna Warringa is geboren op zondag 26 december 1915 in Borger, zie V-CY.

2  Luchina Warringa is geboren op maandag 14 juli 1919 in Borger, zie V-CZ.

3  Aaltje Warringa is geboren op maandag 25 juni 1928 in Borger, zie V-DA.

IV-AG  Jacobje van Rein, dochter van Berend van Rein en Anna Bos (III-I), is geboren op maandag 17 augustus 1896 in Borger.

Jacobje trouwt op dinsdag 31 januari 1922 op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Jan Dekens. Jan is geboren op vrijdag 17 februari 1899 in Annen, is overleden op zondag 14 oktober 1956 in Borger. Jan werd 57 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Van Jan en Jacobje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jan Dekens is geboren op maandag 27 november 1922 in Anloo, zie V-DB.

2  Berend Dekens is geboren op woensdag 16 september 1925 in Annen, zie V-DC.

3  Roelof Dekens is geboren op maandag 30 april 1928 in Anloo, zie V-DD.

4  Anno Dekens is geboren op maandag 21 juli 1930 in Anloo, zie V-DE.

5  Roelfina Anna Dekens is geboren op maandag 12 februari 1934 in Anloo, zie V-DF.

IV-AH  Friedrich Bos, zoon van Albert Bos (III-J) en Hendrikje Egberts, is geboren op zaterdag 6 februari 1892 in Gieten, is overleden op woensdag 22 augustus 1962 aldaar. Friedrich werd 70 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

Friedrich trouwt op dinsdag 16 februari 1915 op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Fennechien Jager. Fennechien is geboren op donderdag 22 augustus 1889 in Eext, is overleden op zondag 28 juni 1987 in Weiteveen. Fennechien werd 97 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

    Friedrich en Albert Bos

Van Friedrich en Fennechien zijn vier kinderen bekend:

1  Albert Bos is geboren op woensdag 14 april 1915 in Gieten, zie V-DG.

2  Geertruida Bos is geboren op zondag 6 februari 1916 in Gieten, zie V-DH.

3  Johannes Bos is geboren op zaterdag 7 december 1918 in Gieten, zie V-DI.

4  Hendrik Bos is geboren op dinsdag 11 mei 1920 in Gieten, zie V-DJ.

IV-AI  Antje Bos, dochter van Albert Bos (III-J) en Hendrikje Egberts, is geboren op dinsdag 11 december 1894 in Gieten, is overleden op vrijdag 8 mei 1964 aldaar. Antje werd 69 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

Antje trouwt op zaterdag 16 maart 1918 op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Harm Weites. Harm is geboren op maandag 18 juli 1892 in Zuidlaren, is overleden op woensdag 24 oktober 1962 in Gieten. Harm werd 70 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

    Harm en Antje

 

Van Harm en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Hendrikje Weites is geboren op vrijdag 27 september 1918 in Gieten, zie V-DK.

2  Hinderkien Weites is geboren op zondag 1 februari 1920 in Gieten, zie V-DL.

3  Pieter Weites is geboren op maandag 27 maart 1922 in Zuidlaren, zie V-DM.

4  Albert Weites is geboren op maandag 18 februari 1924 in Zuidlaren.

5  Aaltje Weites is geboren op dinsdag 15 april 1930 in Gasteren, zie V-DN.

IV-AJ  Jan Thalens, zoon van Geert Thalens en Jantien Bos (III-K), is geboren op vrijdag 1 december 1893 in Borger, is overleden op dinsdag 8 januari 1963 aldaar. Jan werd 69 jaar, 1 maand en 7 dagen.

Jan trouwt op zaterdag 17 mei 1919 op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Marchien Kuper. Marchien is geboren op donderdag 3 november 1898 in Borger, is overleden op vrijdag 14 september 1984 in Assen. Marchien werd 85 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

    Jan en Marchien Thalens-Kuper

 

Van Jan en Marchien zijn drie kinderen bekend:

1  Jantje Thalens is geboren op vrijdag 19 december 1919 in Grolloo, zie V-DO.

2  Jacobje Thalens is geboren op dinsdag 13 maart 1923 in Grolloo, zie V-DP.

3  Jan Thalens is geboren op zaterdag 1 april 1939 in Grolloo, zie V-DQ.

IV-AK  Janna Thalens, dochter van Geert Thalens en Jantien Bos (III-K), is geboren op zaterdag 10 december 1898 in Borger, is overleden op maandag 13 februari 1978 in Grolloo. Janna werd 79 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

Janna trouwt op zaterdag 1 april 1922 op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Gerrit Gulmans. Gerrit is geboren op zaterdag 21 december 1895 in Ternaard, is overleden op dinsdag 13 maart 1984. Gerrit werd 88 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

    Gerrit en Janna Gulmans-Thalens

 

Van Gerrit en Janna is een kind bekend:

1  Geertje Gulmans is geboren op zaterdag 9 september 1922 in Grolloo.

Geertje trouwt op zaterdag 7 mei 1949 op 26-jarige leeftijd met de 33-jarige Gerrit Brands. Gerrit is geboren op zondag 7 mei 1916 in Grolloo.

IV-AL  Derk Scheper, zoon van Hendrik Scheper (III-L) en Geesien Hofman, is geboren op donderdag 23 september 1897 in Odoorn, is overleden op woensdag 31 mei 1967 aldaar. Derk werd 69 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Derk trouwt in Rolde op zaterdag 5 mei 1934 op 36-jarige leeftijd met de 36-jarige Geertje Koops. Geertje is geboren op donderdag 6 mei 1897 in Rolde, is overleden in Odoorn.

    Het gezin Scheper-Koops

Van Derk en Geertje is een kind bekend:

1  Jantje Geesje Scheper is geboren op zaterdag 16 november 1940 in Borger, zie V-DR.

IV-AM  Hendrik Scheper, zoon van Hendrik Scheper (III-L) en Geesien Hofman, is geboren op woensdag 3 mei 1899 in Odoorn, is overleden op zondag 27 augustus 1967 aldaar. Hendrik werd 68 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

Hendrik trouwt op dinsdag 19 mei 1931 op 32-jarige leeftijd met de 25-jarige Aaltje Eising. Aaltje is geboren op woensdag 9 augustus 1905 in Zweeloo. Zij overleed op woensdag 3 december 1997 en werd begraven in Odoorn. Zij was toen 92 jaar, 3 maanden en 24 dagen oud.
    Het gezin Hendrik Scheper en Aaltje Eising

 

Van Hendrik en Aaltje zijn twee kinderen bekend:

1  Grietje Scheper is geboren op donderdag 2 maart 1933 in Odoorn, zie V-DS.

2  Arend Scheper is geboren op zondag 11 augustus 1935 in Odoorn, zie V-DT.

IV-AN  Henderikus Gezinus Scheper, zoon van Hendrik Scheper (III-L) en Geesien Hofman, is geboren op dinsdag 23 april 1901 in Odoorn, is overleden op maandag 3 februari 1958 aldaar. Henderikus werd 56 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Henderikus trouwt op dinsdag 24 juli 1928 op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Hendrikien Schutrups. Hendrikien is geboren op zondag 31 januari 1904 in Odoorn, is overleden op woensdag 28 oktober 1970 in Assen. Hendrikien werd 66 jaar, 8 maanden en 27 dagen.

Van Henderikus en Hendrikien zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Scheper is geboren op zondag 22 maart 1931 in Odoorn, zie V-DU.

2  Grietje Scheper is geboren op woensdag 31 juli 1935 in Odoorn, zie V-DV.

IV-AO  Harm Scheper, zoon van Hendrik Scheper (III-L) en Grietien Hofman, is geboren op maandag 22 augustus 1904 in Odoorn. Hij overleed op zondag 9 maart 1997 in Assen. Hij werd 92  jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Harm trouwt op vrijdag 10 mei 1935 op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige Trientje Bos. Trientje is geboren op zaterdag 29 augustus 1908 in Gieten. Zij overleed op zaterdag 4 mei 1996 in Assen en werd 87 jaar, 8 maanden en 5 dagen.
    Het gezin van Harm Scheper

Van Harm en Trientje zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Eduard Scheper is geboren op vrijdag 28 april 1944 in Assen, zie V-DW.

2  Greetje Henderika Scheper is geboren op donderdag 7 februari 1946 in Assen, zie V-DX.

IV-AP  Geert Scheper, zoon van Hendrik Scheper (III-L) en Grietien Hofman, predikant van de hervormde gemeente in Naaldwijk, is geboren op woensdag 8 juli 1908 in Exloo. Hij overleed op  20 november 1996 in Naaldwijk, 88 jaar oud.

Geert trouwt op donderdag 5 januari 1939 op 30-jarige leeftijd met de 32-jarige Anna Maria Griever. Anna is geboren op zondag 8 april 1906. Zij overleed op donderdag 19 november 1992 in Naaldwijk, op de leeftijd van 86 jaar.

Aan het Wilhelminaplein in Naaldwijk staan twee panden broederlijk tegen elkaar aan. Samen staan ze in de volksmond bekend als de oude pastorie. Tussen 1776 en 1972 deden de huizen dienst als pastorie,  waarvan het rechterdeel tot 1972 als zodanig dienst deed.  Inmiddels is het al weer 35 jaar geleden dat de laatste predikant, dominee Geert Scheper, zijn intrek had in de pastorie van de Nederlands Hervormde Kerk.Deze foto werd mij welwillend beschikbaar gesteld door de maker Ron Nieuwenhuizen van Photo Gallery (www.ronnieuwenhuizen.com)

    Het gezin van Geert Scheper

Van Geert en Anna zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrik Willem Scheper is geboren op donderdag 25 januari 1940 in Havelte, is overleden op dinsdag 3 september 1974 in Delft. Hendrik werd 34 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

Hendrik trouwt op vrijdag 17 november 1967 op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Ingrid de Vries. Ingrid is geboren op vrijdag 13 januari 1939 in Naaldwijk.

2  Isabella Anna Maria Grietina Scheper, hoofd kleuterschool, wonende in Naaldwijk, is geboren op zaterdag 13 november 1943 in Leek.

Isabella schreef over haar ervaringen een tweetal boeken:
  1. 'Vandaag niet...Morgen wel...' , uitgeverij De Gelukkige Vlinder, © 2005,ISBN-10: 9080764965, ISBN-13: 97890800764965
  2. 'Warme klanken' uitg. Gopher ism Bruna B.V.

 

3  Anna Maria Wilhelmina Scheper is geboren op zaterdag 26 oktober 1946 in Leek, zie V-DY.

IV-AQ  Jacob Marissen, zoon van Harm Marissen en Antje Scheper (III-M), is geboren op zondag 29 maart 1896 in Borger, is overleden op dinsdag 27 april 1971 aldaar. Jacob werd 75 jaar en 29 dagen.

Jacob trouwt rond 1927 op ongeveer 31-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Lammigje v.d. Spoel. Lammigje is geboren op donderdag 23 maart 1899 in Nieuwlande, is overleden op maandag 7 juli 1952 in Borger. Lammigje werd 53 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Van Jacob en Lammigje zijn vier kinderen bekend:

1  Antje Marissen is geboren op woensdag 18 april 1928 in Borger, zie V-DZ.

2  Jantien Marissen is geboren op maandag 27 januari 1930 in Borger, zie V-EA.

3  Harm Marissen is geboren op zaterdag 24 januari 1931 in Borger, zie V-EB.

4  Jan Marissen is geboren op vrijdag 5 april 1940 in Borger.

IV-AR  Maris Geert Marissen, zoon van Harm Marissen en Antje Scheper (III-M), is geboren op vrijdag 30 juni 1899 in Borger, is overleden op dinsdag 29 juni 1982 aldaar. Maris werd 82 jaar, 11 maanden en 30 dagen. Hij werd begraven in Borger.

Maris trouwt rond 1925 op ongeveer 26-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 27-jarige Frederika Lubberta Geertruida (Rika ) Marissen. Frederika is geboren op zondag 3 april 1898 in Borger, is overleden op maandag 5 januari 1931 aldaar. Frederika werd 32 jaar, 9 maanden en 2 dagen. Zij werd begraven in Borger.

Van Maris en Frederika zijn drie kinderen bekend:

1  Antje Marissen is geboren op woensdag 25 augustus 1926 in Borger, zie V-EC.

2  Aaltien Marissen is geboren op woensdag 23 oktober 1929.

Aaltien was gehuwd (1) met Geert Bodewitz. Geert is geboren op woensdag 12 juni 1929 in Nieuw-Buinen, is overleden op donderdag 3 juli 1969 in Zuidlaren. Geert werd 40 jaar en 21 dagen. Aaltien trouwt op vrijdag 7 mei 1971 op 41-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Henk van het Hof. Henk is geboren op maandag 4 juli 1938 in Kostvlies.

3  Harm Marissen is geboren op zaterdag 27 december 1930 in Borger, zie V-ED.

Maris trouwt op vrijdag 15 maart 1946 op 46-jarige leeftijd (2) met de 48-jarige Annechien Oving. Annechien is geboren op vrijdag 17 december 1897 in Odoorn en is overleden op dinsdag 12 september 2000 in Borger, 101 jaar, 8 maanden en 26 dagen oud. Zij werd begraven in Borger.

IV-AS  Henderkien Marissen, dochter van Harm Marissen en Antje Scheper (III-M), is geboren op vrijdag 31 mei 1901 in Borger.

Henderkien trouwt rond 1934 op ongeveer 33-jarige leeftijd met de ongeveer 35-jarige Remmelt Bralts. Remmelt is geboren op dinsdag 3 januari 1899 in Zweeloo, is overleden op woensdag 10 januari 1979 aldaar. Remmelt werd 80 jaar en 7 dagen.

Van Remmelt en Henderkien zijn drie kinderen bekend:

1  Jantje Bralts is geboren op donderdag 14 februari 1935 in Zweeloo.

Jantje is gehuwd met Jan Dullemond. Jan is geboren op dinsdag 25 december 1923 in Zevenhuizen.

2  Antje Bralts is geboren op dinsdag 13 juli 1937 in Zweeloo.

3  Jan Bralts is geboren op woensdag 17 juli 1946 in Zweeloo, zie V-EE.

IV-AT  Jeichien Marissen, dochter van Harm Marissen en Antje Scheper (III-M), is geboren op donderdag 27 augustus 1903 in Borger, is overleden op maandag 5 december 1988 in Enschede. Jeichien werd 85 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

Jeichien trouwt rond 1928 op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Sietze van der Vinne. Sietze is geboren op donderdag 21 maart 1901 in Odoorn, is overleden op woensdag 5 februari 1964 in Enschede. Sietze werd 62 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Van Sietze en Jeichien zijn zes kinderen bekend:

1  Jitze van der Vinne is geboren op zondag 30 september 1928 in Losser, zie V-EF.

2  Antje van der Vinne is geboren op vrijdag 18 april 1930 in Oldenzaal, zie V-EG.

3  Jantje van der Vinne is geboren op maandag 8 augustus 1932 in Oldenzaal, zie V-EH.

4  Harmina van der Vinne is geboren op dinsdag 25 september 1934 in Oldenzaal, zie V-EI.

5  Lutgerdina J E van der Vinne is geboren op dinsdag 10 januari 1939 in Oldenzaal, zie V-EJ.

6  Sietse van der Vinne is geboren op woensdag 15 september 1943 in Oldenzaal, is overleden op maandag 22 november 1943 aldaar. Sietse werd 2 maanden en 7 dagen.

IV-AU  Fennechien Marissen, dochter van Harm Marissen en Antje Scheper (III-M), is geboren op zondag 7 mei 1905 in Borger.

Fennechien trouwt rond 1942 op ongeveer 37-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Jan Oldengarm. Jan is geboren op maandag 6 februari 1911 in Westerbork, is overleden op woensdag 28 juli 1993 aldaar. Jan werd 82 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

Van Jan en Fennechien zijn twee kinderen bekend:

1  Jans Oldengarm is geboren op zondag 9 mei 1943 in Borger, zie V-EK.

2  Harm Oldengarm is geboren op vrijdag 12 september 1947 in Westerbork, zie V-EL.

IV-AV  Geessien Marissen, dochter van Harm Marissen en Antje Scheper (III-M), is geboren op vrijdag 4 december 1908 in Borger, is overleden op maandag 7 maart 1983 in Emmen. Geessien werd 74 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

Geessien trouwt rond 1932 op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Hendrik Eiting. Hendrik is geboren op donderdag 29 oktober 1903 in Odoorn, is overleden op woensdag 8 maart 2000 in Emmen. Hendrik werd 96 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Van Hendrik en Geessien zijn vier kinderen bekend:

1  Roelfina Jantina Eiting is geboren op dinsdag 20 juni 1933 in Emmen, is overleden op zondag 15 december 1935 aldaar. Roelfina werd 2 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

2  Antje Harmina Eiting is geboren op maandag 24 juni 1935 in Emmen.

3  Roelfina Jantina Eiting is geboren op maandag 11 januari 1937 in Emmen, zie V-EM.

4  Jan Harm Eiting is geboren op dinsdag 3 december 1946 in Emmen, zie V-EN.

IV-AW  Hendrik Marissen, zoon van Harm Marissen en Antje Scheper (III-M), is geboren op zondag 13 december 1908 in Buinen. Hij was vrachtwagenchauffeur. Hij is overleden op vrijdag 19 juli 1996 in St. Thomas, Ontario, Canada. Hij werd 87 jaar, 7 maanden en 6 dagen oud.

Hendrik trouwt op woensdag 11 mei 1932 in Borger op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Harmtien Hamminga. Harmtien is geboren op vrijdag 17 september 1909 in Annen, is overleden op zaterdag 11 juli 1981 in Canada. Harmtien werd 71 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

Henk en Harmtien Marissen-Hamminga

 

Hij emigreerde met zijn gezin op 3 oktober 1949 naar Canada. Ze vestigden zich in de buurt van Aylmer dicht bij de boerderij van zijn zwager Jan Hulst die al eerder geëmigreerd was.
De jongste dochter Tiena vertelde mij onlangs daarover het volgende verhaal:
The story of the coming to Canada.
I do not remember anything about that time period but Roly (broer, 1935, J.N.) has told me that the house we were given to live in was very shabby. (This was true for many of the immigrants.)There was no water, no heat, no storm windows and the basement walls had great holes in them. They were stuffed with straw which very likely then brought in lots of mice. That would have been very difficult for our parents and older children because we had a nice house in Borger. Dad was paid $20.00 a week and a gallon or so of milk a day. Probably there was free firewood too, for heating. Roly says that the farmer, Mr. Van Patter, Dutch from a few generations past probably, was generous with his paying because the pay should have been $75.00 a month. Maybe they felt guilty for putting us into that old shack with 5 children and a baby (me). I knew the people later and they seemed like very nice people. Their son fixed the house up so beautifully that it appeared in a magazine, go figure (an expression used here.)
We stayed at that farm for a year. The summer was very hot, and Dad, not being a farmer, was likely happy to go to another job.
We moved to a place called Sparta, also just a village. Near there Dad worked on the tobacco farm of a man called Robert Allan. That is a name that I can remember being mentioned, but I have no recollection of living there at all. The house has since been demolished and not a trace can be seen but was better than Van Patter's It was still an old house with no conveniences.
After being there for a few years we moved to a farm that Dad bought. It was a big old house that I can remember. It also had no conveniences. I was 3 or 4 by then. It was a very scary house, lots of rooms and an upstairs. We lived there for 10 years and then, since Dad was really not a farmer, we moved into the city of St. Thomas. I was 13 by then and going to High School.
I remember going to a one room school where all the grades from 1-8 were in the same classroom with one teacher. That must have been a tremendous job for that teacher. There were about 40 kids in the school.
After moving into town Dad got a job as a janitor at a big store near London, Ont. about 15 miles north of town. Later he got a job right in town being a janitor in the office of the local Public Utilities Company that looked after the hydro and water of the town.
That was the last job he had before he retired and it was the best one. He was able to get a pension from there, and they were finally on their feet. It was a tremendous struggle for them.
In about 1970 they moved to a smaller house in St. Thomas. They were able to go camping and fishing after Dad retired.
During the time on the farm Mom would go into town and do house cleaning for some ladies. That way she learned the English language and some of the Canadian ways. She was very interested in being "Canadian". I remember going with her when I was not in school. She would get a ride into town with a neighbour lady. I don't know how she got home, come to think of it. Probably the same lady. I remember that lady's perfume and her big flower earrings. Funny what you remember as a kid.
I also remember one day, when I was walking home from school. We lived along a major highway, Highway #3, and a police car turned into a lane along the field just in front of the farm. I was SO frightened (I was sure he was after me!!) that I jumped over the fence and got my boots stuck in the mud. Someone must have told me something to make me afraid of policemen. I still have a great "respect" for them.
Mom and Dad used to go camping with Oom Jan and Tante Antje. One evening Mom wasn't feeling well and wanted to go home. They stopped in a hospital on the way. She walked into the hospital, but never came out. She died after a few hours. That was July 11, 1981. Dad lived alone for 15 years. He used to go to Florida for the winters. That was wonderful for him. He got so that he was not able to do that any more and on July 19, 1986, he also died. I was holding his hand when he drew his last breath. That was very comforting. I could let go when I let go of his hand.
Tiena besluit met haar volgende conclusies over 'the move':
It took many years before they had it better than in Holland. Dad had lots of "bad luck" and some was not good management. If he could have driven truck again in Canada things might have been different, but as it was, they had a few good years yet as "empty nesters".
Of course each child has his or her own memory of the move. Annie, my oldest sister, had to leave school to work. That was not her choice.

En tot slot schrijft zij nog:
When the immigrants came to Canada they were very worried about losing their spiritualilty and thought that it was "the Christians and the Canadians". They are finally, after 60 years, finding out that there are many fine Christians and always have been, in the country of Canada. We had neighours, Aucklands, and they were the finest people I ever knew. I don't think my parents ever really grasped that Aucklands were "Christians".

 

Van Hendrik en Harmtien zijn zes kinderen bekend:

1  Antje Marissen is geboren op zaterdag 29 oktober 1932 in Buinen, zie V-EO.

2  Roelof (Ronald) Marissen is geboren op donderdag 3 januari 1935 in Buinen, zie V-EP.

3  Marchien (Jeany) Marissen is geboren op zondag 2 januari 1938 in Buinen, zie V-EQ.

4  Harm (Harry) Marissen is geboren op donderdag 21 maart 1940 in Buinen, zie V-ER.

5  Hendrik (Henry) Marissen is geboren op woensdag 22 oktober 1941 in Buinen, zie V-ES.

6  Harmtien Marissen (Tiena Jones) is geboren op woensdag 19 november 1947 in Buinen, zie V-ET.

De Paynes Mills (elemantary) one room school die door Harry, Henry en Tiena werden bezocht

IV-AX  Teunis (Teun) Marissen, zoon van Harm Marissen en Antje Scheper (III-M), is geboren op woensdag 31 januari 1912 in Buinen. Hij is overleden in Aylmer,Ont.

Teunis trouwt rond 1945 op ongeveer 33-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Hinderkien (Henny) Sikkens. Hinderkien is geboren op zondag 21 november 1920 in Borger.

     Henny Marissen-Sikkens met haar twee dochters

Van Teun en Henny zijn vier kinderen bekend:

1  Antje (Nancy) Marissen is geboren op donderdag 3 juli 1947 in Buinen, zie V-EU.

2  Anna Marissen is geboren op woensdag 6 oktober 1948 in Buinen, zie V-EV.

3  Harm Marissen is geboren op maandag 6 augustus 1951 in Aylmer (Ontario), zie V-EW.

4  Jans Marissen is geboren op donderdag 6 augustus 1953 in Aylmer (Ontario), zie V-EX.

IV-AY  Engeltje Marissen, dochter van Harm Marissen en Antje Scheper (III-M), is geboren op zaterdag 2 mei 1914 in Buinen. Zij overleed op zaterdag 15 mei 2004 in St.Thomas, Ontario, op de leeftijd van 90 jaar en 13 dagen.

Engeltje trouwt rond 1942 op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Jan Oldewening. Jan is geboren op donderdag 4 april 1912 in Zweeloo, is overleden op woensdag 14 augustus 1957 in Dresden,Ontario, Canada, 45 jaar, 4 maanden en 10 dagen oud.

Van Jan en Engeltje zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrikje (Annie) Oldewening is geboren op donderdag 25 februari 1943 in Zuidlaren, zie V-EY.

2  Harm Roelof (Harry) Oldewening is geboren op maandag 4 september 1944 in Zuidlaren, zie V-EZ.

3  Roelof (Rudy) Oldewening is geboren op woensdag 17 juli 1946, zie V-FA.

4  Anne (Arnold) Oldewening is geboren op woensdag 17 juli 1946 in Zuidlaren, zie V-FB.

IV-AZ  Harm Marissen, zoon van Harm Marissen en Antje Scheper (III-M), is geboren op zaterdag 8 januari 1916 in Borger.

Harm trouwt op dinsdag 4 mei 1943 op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Gerritje Daling. Gerritje, wonende in Borger, is geboren op zaterdag 3 juli 1920 in Smilde.

Zij kreeg voor haar inzet voor anderen (o.a. Mensen in Nood) de zilveren medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau

Van Harm en Gerritje zijn zes kinderen bekend:

1  Trijntje Marissen is geboren op maandag 4 september 1944 in Borger, zie V-FC.

2  Antje Marissen is geboren op dinsdag 17 september 1946 in Assen, is overleden op zondag 22 september 1946. Antje werd 5 dagen.

3  Harm Marissen is geboren op vrijdag 21 november 1947 in Borger, zie V-FD.

4  Antje Marissen is geboren op maandag 28 augustus 1950 in Borger, zie V-FE.

5  Remtien Jannie Marissen is geboren op woensdag 10 februari 1954 in Borger, zie V-FF.

6  Dirk Marissen is geboren op zondag 3 januari 1960 in Borger.

Dirk is gehuwd met Karin N.N.

IV-BA  Antje Marissen, dochter van Harm Marissen en Antje Scheper (III-M), is geboren op dinsdag 25 september 1917 in Borger. Zij overleed op zondag 22 maart 1998 in St. Thomas (Ont.), 80 jaar, 5 maanden en 25 dagen oud.

Antje trouwt rond 1939 op ongeveer 22-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Jan Hulst. Jan is geboren op zaterdag 3 februari 1917. " He is now in a Nursing Home, aged 91."

Het gezin emigreerde in maart 1948 naar Canada via Halifax.

    Jan Hulst op 89-jarige leeftijd.

Van Jan en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Uilkina Catharina (Kiny) Hulst is geboren op maandag 20 mei 1940 in Borger, zie V-FG.

2  Antje Harmina Hulst is geboren op vrijdag 4 juli 1941 in Borger, zie V-FH.

3  Rudolf (Rudy) Hulst is geboren op maandag 5 oktober 1942 in Borger, zie V-FI.

4  Henderika Jeichina (Anne) Hulst is geboren op woensdag 18 oktober 1944 in Borger, zie V-FJ.

5  Johan Arnold  (Arnold) Hulst is geboren op dinsdag 25 augustus 1953 in St.Thomas, zie V-FK.

IV-BB  Hendrikien Eising, dochter van Geert Eising en Engeltje Scheper (III-N), is geboren op vrijdag 15 april 1898 in Odoorn, is overleden op vrijdag 18 juni 1976 in Meppel. Hendrikien werd 78 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

Hendrikien trouwt op vrijdag 11 februari 1921 op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Geert Lubbelinkhof. Geert is geboren op zondag 23 mei 1897 in Gramsbergen, is overleden op zondag 5 juni 1966 in Meppel. Geert werd 69 jaar en 13 dagen.

Van Geert en Hendrikien zijn zes kinderen bekend:

1  Albert Lubbelinkhof is geboren op zondag 1 mei 1921 in Odoorn, zie V-FL.

2  Geert Lubbelinkhof is geboren op donderdag 22 juni 1922 in De Wijk, zie V-FM.

3  Hendrik Lubbelinkhof is geboren op maandag 9 juni 1924 in De Wijk, is overleden op maandag 10 april 1944 in Leipzig. Hendrik werd 19 jaar, 10 maanden en 1 dag.

4  Engeltje Maria Lubbelinkhof is geboren op maandag 10 juni 1929 in Zuidwolde, zie V-FN.

5  Arend Jan Lubbelinkhof is geboren op vrijdag 3 april 1936 in Zuidwolde, is overleden op dinsdag 14 april 1936 aldaar. Arend werd 11 dagen.

6  Maria Berendina Lubbelinkhof is geboren op zondag 27 maart 1938 in Zuidwolde, zie V-FO.

IV-BC  Jan Eising, zoon van Geert Eising en Engeltje Scheper (III-N), bakker te 1e Exloërmond en medewerker Philips Eindhoven, is geboren op maandag 23 april 1900 in Odoorn, is overleden op vrijdag 4 december 1970 in Eindhoven. Jan werd 70 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

Het gezin verhuisde in april 1946 vanuit 1e Exloërmond naar Eindhoven. Hun zoon Derk Arend (1941) deed daar verslag van in het familieblad "Het Pierewaaiertje" van 1983.

Het is beslist de moeite waard om eens te lezen hoe er zo'n zestig jaar geleden verhuisd werd vanuit de Drents-Groningse veenkoloniën om aan goed werk en een goede toekomst te komen voor de opgroeiende kroost. Klik hier voor dat verhaal.

    De Eisings vertrokken vanuit deze bakkerij naar Eindhoven om bij Philips beter brood te kunnen verdienen.

Jan trouwt op dinsdag 4 mei 1926 op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Jantje Mulder. Jantje is geboren op vrijdag 14 oktober 1898 in Borger, is overleden op maandag 16 november 1981 in Eindhoven. Jantje werd 83 jaar, 1 maand en 2 dagen.

Van Jan en Jantje zijn vijf kinderen bekend:

1  Geert Engelbertus Eising is geboren op zaterdag 8 september 1928 in Odoorn, zie V-FP.

2  Gezinus Eising is geboren op vrijdag 6 september 1929 in Odoorn, zie V-FQ.

3  Engeltje Eising is geboren op zaterdag 2 mei 1931 in Odoorn, is overleden op maandag 6 maart 1939 aldaar. Engeltje werd 7 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

4  Hendrik Eising is geboren op donderdag 7 maart 1940 in Odoorn, zie V-FR.

5  Derk Arend Eising is geboren op woensdag 15 oktober 1941 in Odoorn, zie V-FS.

IV-BD  Annechien Eising, dochter van Geert Eising en Engeltje Scheper (III-N), is geboren op zondag 8 juli 1906 in Borger.

Annechien trouwt op dinsdag 9 mei 1939 op 32-jarige leeftijd met de 35-jarige Albertus Steenbergen. Albertus is geboren op maandag 10 augustus 1903 in Odoorn, is overleden op woensdag 25 juli 1984 in Sleen. Albertus werd 80 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

Van Albertus en Annechien zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Steenbergen is geboren op zaterdag 11 april 1942 in Odoorn, zie V-FT.

2  Egbert Geert Steenbergen is geboren op vrijdag 4 februari 1944 in Odoorn, zie V-FU.

3  Jantje Engeltje Fennechien Steenbergen is geboren op donderdag 30 juni 1949 in Odoorn, zie V-FV.

4  Geert Jan Steenbergen is geboren op zaterdag 21 april 1951 in Odoorn, zie V-FW.

IV-BE  Fennechien Eising, dochter van Geert Eising en Engeltje Scheper (III-N), is geboren op donderdag 27 juni 1907 in Odoorn.

Fennechien trouwt op vrijdag 13 mei 1932 op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Jacob Pranger. Jacob is geboren op dinsdag 7 januari 1908 in Borger, is overleden op vrijdag 23 januari 1981 in Amsterdam. Jacob werd 73 jaar en 16 dagen.

Van Jacob en Fennechien zijn twee kinderen bekend:

1  Grietje Pranger is geboren op maandag 16 september 1935 in Meppel, zie V-FX.

2  Jacob Geert Pranger is geboren op donderdag 11 april 1946 in Meppel, zie V-FY.

IV-BF  Albertje Eising, dochter van Geert Eising en Engeltje Scheper (III-N), is geboren op zondag 23 augustus 1908 in Odoorn.

Albertje trouwt op zaterdag 13 september 1930 op 22-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Conraad Joseph Buls. Conraad is geboren in juli 1905 in Altenessen, is overleden op zaterdag 4 juli 1953 in Almelo. Conraad werd 48 jaar.

Van Conraad en Albertje zijn twee kinderen bekend:

1  Luken Buls is geboren op dinsdag 3 januari 1933 in Hardenberg, zie V-FZ.

2  Geert Johann Gerhard Buls is geboren op zondag 1 maart 1936 in Ambt-Hardenberg, zie V-GA.

Albertje trouwt op zaterdag 17 september 1955 op 47-jarige leeftijd (2) met de 54-jarige H. Bergman. H is geboren op dinsdag 5 maart 1901, is overleden op woensdag 27 oktober 1971. H werd 70 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

IV-BG  Derk Eising, zoon van Geert Eising en Engeltje Scheper (III-N), is geboren op woensdag 4 september 1912 in Odoorn, is overleden op maandag 28 augustus 1967 in Zwijndrecht. Derk werd 54 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

Derk trouwt op maandag 17 april 1933 op 20-jarige leeftijd met de 16-jarige Marie Veldman. Marie is geboren op woensdag 20 december 1916 in Wedde.

Van Derk en Marie is een kind bekend:

1  Geert Eising is geboren op dinsdag 1 augustus 1944 in Odoorn, zie V-GB.

IV-BH  Arend Eising, zoon van Geert Eising en Engeltje Scheper (III-N), is geboren op dinsdag 11 augustus 1914 in Odoorn.

Arend trouwt op vrijdag 25 april 1941 op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Jaapkina Joosten. Jaapkina is geboren op zaterdag 10 maart 1917 in Onstwedde.

Van Arend en Jaapkina zijn drie kinderen bekend:

1  Geert Eising is geboren op donderdag 18 mei 1944 in Musselkanaal, is overleden op zondag 25 februari 1968 aldaar. Geert werd 23 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

2  Jan Eising is geboren op donderdag 3 januari 1946 in Musselkanaal, zie V-GC.

3  Engeltje Eising is geboren op woensdag 18 juli 1951 in Musselkanaal, zie V-GD.

IV-BI  Antje Eising, dochter van Geert Eising en Engeltje Scheper (III-N), is geboren op dinsdag 11 januari 1916 in Odoorn.

Antje trouwt op vrijdag 16 februari 1951 op 35-jarige leeftijd met de 32-jarige Hendrik Stadman. Hendrik is geboren op zondag 10 november 1918 in Borger.

Van Hendrik en Antje is een kind bekend:

1  Jan Geert Stadman is geboren op zaterdag 23 maart 1957 in Meppel.

IV-BJ  Gjalt Hietkamp, zoon van Derk Hietkamp en Geertien Pierweijer (III-O), is geboren op vrijdag 26 augustus 1887 in Emmen, is overleden op maandag 12 maart 1984. Gjalt werd 96 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Gjalt trouwt in oktober 1909 op 22-jarige leeftijd met de 18-jarige Hendrikje Lindeman. Hendrikje is geboren op zondag 21 december 1890 in Emmen, is overleden op vrijdag 24 november 1967 aldaar. Hendrikje werd 76 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Van Gjalt en Hendrikje zijn zeven kinderen bekend:

1  Derk Hietkamp is geboren op woensdag 21 december 1910 in Emmen, zie V-GE.

2  Koert Hietkamp is geboren op zaterdag 23 december 1911 in Emmen, is overleden op vrijdag 21 februari 1913 aldaar. Koert werd 1 jaar, 1 maand en 29 dagen.

3  Geertje Hietkamp is geboren op woensdag 14 oktober 1914 in Emmen, zie V-GF.

4  Hendrikje Hietkamp is geboren op woensdag 2 april 1919 in Emmen, is overleden op donderdag 13 november 1919 aldaar. Hendrikje werd 7 maanden en 11 dagen.

5  Hendrikje Hietkamp is geboren op dinsdag 14 juni 1921 in Emmen, zie V-GG.

6  Koert Hietkamp is geboren op maandag 3 december 1923 in Emmen, zie V-GH.

7  Romkje Hietkamp is geboren op donderdag 27 september 1928 in Emmen, is overleden op vrijdag 27 september 1929 aldaar. Romkje werd 1 jaar.

IV-BK  Gepke Hietkamp, dochter van Derk Hietkamp en Geertien Pierweijer (III-O), is geboren op vrijdag 6 januari 1893 in Roswinkel (Nieuwe Schutting), is overleden op donderdag 28 september 1972 in Nieuw-Weerdinge, is begraven aldaar. Gepke werd 79 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

Gepke trouwt op woensdag 24 april 1912 op 19-jarige leeftijd met de 21-jarige Lukas Rengers, zoon van Lukas Rengers en Jantje Meertens. Lukas, arbeider, is geboren op vrijdag 18 juli 1890 in Weerdingerveen, is overleden op zaterdag 24 april 1971 in Nieuw-Weerdinge, is begraven aldaar. Lukas werd 80 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

Van Lukas en Gepke zijn zes kinderen bekend:

1  Dirkina Rengers is geboren in Emmen.

2  Geertje Rengers is geboren op zaterdag 28 september 1912 in Emmen, zie V-GI.

3  Jantje Rengers is geboren op maandag 18 juni 1917 in Emmen, zie V-GJ.

4  Lucas Rengers is geboren rond 1919 in Emmen, zie V-GK.

5  Derk Rengers is geboren op zaterdag 18 juli 1925 in Emmen, zie V-GL.

6  Harm Rengers is geboren op dinsdag 25 februari 1930 in Emmen, zie V-GM.

IV-BL  Aike Hietkamp, zoon van Derk Hietkamp en Geertien Pierweijer (III-O), is geboren op zondag 21 april 1895 in Emmen, is overleden op zondag 17 mei 1931 in Hoogeveen (aktenr.104). Aike werd 36 jaar en 26 dagen.

Aike trouwt op zaterdag 5 januari 1924 op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Arelua Gelijk. Arelua is geboren op vrijdag 6 april 1900 in Emmen, is overleden op vrijdag 10 januari 1986 aldaar. Arelua werd 85 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

Van Aike en Arelua zijn vijf kinderen bekend:

1  Meindert Hietkamp is geboren op vrijdag 2 september 1921 in Emmen, zie V-GN.

2  Derk Hietkamp is geboren op dinsdag 11 maart 1924 in Emmen, zie V-GO.

3  Hendrikje Hietkamp is geboren op vrijdag 25 september 1925 in Emmen, zie V-GP.

4  Geertje Hietkamp is geboren op zaterdag 9 juli 1927 in Emmen, zie V-GQ.

5  Jan Hietkamp is geboren op donderdag 24 oktober 1929 in Emmen, zie V-GR.

IV-BM  Janna Hietkamp, dochter van Derk Hietkamp en Geertien Pierweijer (III-O), is geboren op donderdag 9 december 1897 in Emmen, is overleden op maandag 9 november 1970 aldaar. Janna werd 72 jaar en 11 maanden.

Janna trouwt op zaterdag 18 oktober 1919 op 21-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Harm Blom. Harm is geboren op zaterdag 6 februari 1897 in Emmen, is overleden op donderdag 30 juni 1927 aldaar. Harm werd 30 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

Van Harm en Janna zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Blom is geboren op donderdag 26 februari 1920 in Emmen, is overleden op maandag 8 oktober 1951 in Hellendoorn. Hendrik werd 31 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

2  Derk Blom is geboren op dinsdag 1 november 1921 in Emmen, is overleden op donderdag 6 april 1944 aldaar. Derk werd 22 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

Janna trouwt op zaterdag 12 januari 1935 op 37-jarige leeftijd (2) met de 52-jarige Lieuwe Meyer. Lieuwe is geboren op zaterdag 4 februari 1882 in Vlagtwedde, is overleden op zondag 17 juli 1949 in Emmen. Lieuwe werd 67 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Janna trouwt op dinsdag 19 februari 1952 op 54-jarige leeftijd (3) met de 61-jarige Harm Wilts. Harm is geboren op zondag 3 augustus 1890 in Vlagtwedde, is overleden op vrijdag 28 november 1975 in Emmen. Harm werd 85 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

IV-BN  Anna Pierweijer, dochter van Berend Pierweijer (III-P) en Albertien Santing, is geboren op donderdag 6 januari 1887 in Emmen, is overleden op zondag 3 januari 1971 aldaar, is begraven in Nieuw-Weerdinge. Anna werd 83 jaar, 11 maanden en 28 dagen. Datum geboorte vlgs grafsteen (In boek Het Geslacht Pierweijer wordt 7.1.1887 vermeld)

Anna trouwt op dinsdag 29 januari 1907 op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Derk Neef. Derk is geboren op dinsdag 25 augustus 1885 in Emmen, is overleden op zaterdag 1 augustus 1964 aldaar, is begraven in Nieuw-Weerdinge. Derk werd 78 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

Van Derk en Anna zijn twaalf kinderen bekend:

1  Hendrikien Neef is geboren op zaterdag 7 september 1907 in Emmen, zie V-GS.

2  Albertje Neef is geboren op maandag 7 december 1908 in Emmen, zie V-GT.

3  Derk Neef is geboren op dinsdag 24 mei 1910 in Emmen, zie V-GU.

4  Berend Neef is geboren op dinsdag 16 januari 1912 in Emmen, is overleden op woensdag 11 februari 1914 aldaar. Berend werd 2 jaar en 26 dagen.

5  Alkina Neef is geboren op woensdag 11 februari 1914 in Emmen, zie V-GV.

6  Berend Neef is geboren op vrijdag 8 december 1916 in Emmen, zie V-GW.

7  Henderika Neef is geboren op dinsdag 4 maart 1919 in Emmen, zie V-GX.

8  Jantina Neef is geboren op maandag 28 maart 1921 in Emmen, zie V-GY.

9  Ann Harm Neef is geboren op maandag 1 mei 1922 in Emmen, zie V-GZ.

10  Jan Neef is geboren op woensdag 26 maart 1924 in Emmen, zie V-HA.

11  Willem Neef is geboren op dinsdag 9 februari 1926 in Emmen, is overleden op maandag 2 augustus 1943 aldaar. Willem werd 17 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

12  Anne Neef is geboren op zaterdag 9 februari 1929 in Emmen, zie V-HB.

IV-BO  Alkina Pierweijer, dochter van Berend Pierweijer (III-P) en Albertien Santing, is geboren op dinsdag 26 februari 1889 in Emmen, is overleden op dinsdag 11 augustus 1970 aldaar, is begraven in Nieuw-Weerdinge. Alkina werd 81 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

Alkina trouwt rond 1911 op ongeveer 22-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Jantinus Neef. Jantinus is geboren op woensdag 9 mei 1888 in Emmen, is overleden op maandag 29 februari 1960 aldaar, is begraven in Nieuw-Weerdinge. Jantinus werd 71 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Van Jantinus en Alkina zijn zes kinderen bekend:

1  Berend Neef is geboren op vrijdag 7 juni 1912 in Emmen, zie V-HC.

2  Hendrikien Neef is geboren op zaterdag 6 september 1913 in Emmen, zie V-HD.

3  Albert Neef is geboren op vrijdag 12 februari 1915, zie V-HE.

4  Anna Neef is geboren op vrijdag 20 december 1918 in Emmen, zie V-HF.

5  Berendina Alberdina Neef is geboren op maandag 16 maart 1925 in Emmen, zie V-HG.

6  Derk Neef is geboren op donderdag 20 mei 1926 in Emmen.

Derk was gehuwd met Arendina Siersema.

IV-BP  Harmke Pierweijer, dochter van Berend Pierweijer (III-P) en Albertien Santing, is geboren op zaterdag 21 maart 1891 in Emmen, is overleden op vrijdag 11 oktober 1974 aldaar. Harmke werd 83 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

(ongehuwd)

Van Harmke en een onbekende man is een natuurlijk kind bekend:

1  Harmke Pierweijer is geboren op donderdag 9 mei 1918 in Emmen, zie V-HH.

IV-BQ  Hendrik van Dijk, zoon van Harm van Dijk en Antje Pierweijer (III-Q), is geboren op vrijdag 1 januari 1886 in Emmen, is overleden op vrijdag 19 maart 1965 aldaar. Hendrik werd 79 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

Hendrik trouwt op donderdag 6 augustus 1908 op 22-jarige leeftijd met de 17-jarige Hendrikje Scholten. Hendrikje is geboren op zondag 5 oktober 1890 in Emmen, is overleden op dinsdag 12 december 1961 aldaar. Hendrikje werd 71 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

Van Hendrik en Hendrikje zijn vier kinderen bekend:

1  Antje van Dijk is geboren op dinsdag 25 mei 1909 in Emmen, zie V-HI.

2  Jantje van Dijk is geboren op vrijdag 17 mei 1912 in Schöndorf, zie V-HJ.

3  Hendrik van Dijk is geboren in 1917 in Emmen, zie V-HK.

4  Aaltje van Dijk is geboren op donderdag 6 oktober 1921 in Vlagtwedde, zie V-HL.

IV-BR  Jan van Dijk, zoon van Harm van Dijk en Antje Pierweijer (III-Q), is geboren op donderdag 29 december 1887 in Emmen, is overleden aldaar.

Jan trouwt op dinsdag 16 augustus 1910 op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige Antje Veenstra. Antje is geboren op dinsdag 3 maart 1891 in Ooststellingwerf, is overleden op zaterdag 22 september 1917 in Emmen. Antje werd 26 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

Van Jan en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Harm van Dijk is geboren op vrijdag 22 september 1911 in Emmen, is overleden op dinsdag 15 september 1914 aldaar. Harm werd 2 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

2  Herman van Dijk is geboren op zaterdag 8 maart 1913 in Emmen, zie V-HM.

3  Jitske van Dijk is geboren op vrijdag 26 februari 1915 in Emmen, zie V-HN.

4  Antje van Dijk is geboren op zondag 18 februari 1917, zie V-HO.

IV-BS  Grietje van Dijk, dochter van Harm van Dijk en Antje Pierweijer (III-Q), is geboren op woensdag 9 april 1890 in Emmen, is overleden op zaterdag 14 december 1918 aldaar. Grietje werd 28 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Grietje trouwt op donderdag 30 mei 1918 op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Geert Hendrik Mulderij. Geert is geboren op dinsdag 26 september 1893 in Emmen.

Hij trok rond 1918 naar Duitsland en woonde in Wesuwe een kleine plaats in het Emsland, ingebed tussen weiden en bossen van de Emslaagvlakte, waarin landbouw en vakwerk een beeld van dorpse aanschouwelijkheid uitbeelden, waar hij opnieuw trouwde.

Van Geert en Grietje is een kind bekend:

1  Jan Mulderij is geboren op zaterdag 28 juli 1917 in Emmen, zie V-HP.

IV-BT  Alke van Dijk, dochter van Harm van Dijk en Antje Pierweijer (III-Q), arbeidster, is geboren op maandag 1 augustus 1892 in Emmen, is overleden op dinsdag 29 september 1970 aldaar. Alke werd 78 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Alke trouwt op dinsdag 10 mei 1910 op 17-jarige leeftijd met de 22-jarige Albert Boelen. Albert, arbeider, is geboren op zondag 27 november 1887 in Emmen, is overleden op donderdag 19 maart 1959 aldaar. Albert werd 71 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Van Albert en Alke zijn veertien kinderen bekend:

1  Antje Boelen is geboren op zaterdag 20 augustus 1910 in Emmen, zie V-HQ.

2  Willem Boelen is geboren op vrijdag 26 april 1912 in Emmen, zie V-HR.

3  Lammechien Boelen is geboren op dinsdag 15 juli 1913 in Emmen, zie V-HS.

4  Alkina Boelen is geboren op zaterdag 7 november 1914, zie V-HT.

5  Harmina Boelen is geboren op donderdag 27 januari 1916 in Emmen, zie V-HU.

6  Lammechien Boelen is geboren op woensdag 7 augustus 1918 in Emmen, zie V-HV.

7  Albert Boelen is geboren op donderdag 20 mei 1920 in Emmen, zie V-HW.

8  Hendrik Boelen is geboren op dinsdag 24 januari 1922 in Emmen, zie V-HX.

9  Lute Boelen is geboren op maandag 3 december 1923 in Emmen, zie V-HY.

10  Hendrik Boelen is geboren op maandag 5 januari 1925 in Emmen, zie V-HZ.

11  Antje Boelen is geboren op zondag 31 oktober 1926 in Emmen, zie V-IA.

12  Hendrikje Boelen is geboren op dinsdag 19 maart 1929 in Emmen, zie V-IB.

13  Grietje Boelen is geboren op dinsdag 24 juni 1930 in Emmen, zie V-IC.

14  Jan Boelen is geboren rond 1932 in Emmen, is overleden op woensdag 25 januari 1933 aldaar (aktenr.35). Jan werd ongeveer 1 jaar.

IV-BU  Antje van Dijk, dochter van Harm van Dijk en Antje Pierweijer (III-Q), is geboren op vrijdag 25 januari 1895 in Emmen, is overleden op vrijdag 13 augustus 1965 aldaar. Antje werd 70 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

Antje trouwt op donderdag 15 oktober 1914 op 19-jarige leeftijd met de 25-jarige Albertus Santing. Albertus is geboren op dinsdag 8 oktober 1889 in Emmen, is overleden op maandag 4 juli 1966 aldaar. Albertus werd 76 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Van Albertus en Antje zijn zes kinderen bekend:

1  Albert Santing is geboren op maandag 7 december 1914 in Emmen, zie V-ID.

2  Albertus Santing is geboren op zaterdag 25 maart 1916 in Emmen, zie V-IE.

3  Antje Santing is geboren op woensdag 27 november 1918 in Emmen, zie V-IF.

4  Hindertien Geppiena Santing is geboren op vrijdag 7 november 1924 in Emmen, zie V-IG.

5  Albert Santing is geboren op zaterdag 4 april 1931 in Emmen, zie V-IH.

6  Alkina Santing is geboren op dinsdag 12 april 1938 in Emmen, zie V-II.

IV-BV  Engelbertus van Dijk, zoon van Harm van Dijk en Antje Pierweijer (III-Q), is geboren op donderdag 1 juli 1897 in Emmen, is overleden op woensdag 9 juni 1982 in Loosdrecht. Engelbertus werd 84 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Engelbertus was gehuwd met Jeane Gretha Seidel. Jeane is geboren in Hilversum, is overleden aldaar.

Van Engelbertus en Jeane zijn vier kinderen bekend:

1  Jan van Dijk.

2  Bertus van Dijk.

3  Sjors van Dijk.

4  Anton van Dijk.

IV-BW  Jacoba van Dijk, dochter van Harm van Dijk en Antje Pierweijer (III-Q), is geboren op zaterdag 13 januari 1900 in Emmen, is overleden op vrijdag 1 december 1972 aldaar. Jacoba werd 72 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

Jacoba trouwt op donderdag 25 april 1918 op 18-jarige leeftijd met de 19-jarige Jan Veenstra. Jan is geboren op dinsdag 10 januari 1899 in Ooststellingwerf.

Van Jan en Jacoba zijn zeven kinderen bekend:

1  Jitske Veenstra is geboren op dinsdag 12 november 1918 in Emmen, is overleden op dinsdag 21 januari 1919 aldaar. Jitske werd 2 maanden en 9 dagen.

2  Harm Veenstra is geboren op zaterdag 4 december 1920 in Emmen, zie V-IJ.

3  Hermannus Veenstra is geboren op vrijdag 25 november 1921 in Emmen, zie V-IK.

4  Hendrik Veenstra is geboren op zaterdag 25 april 1925 in Vlagtwedde, zie V-IL.

5  Jitske Veenstra is geboren op dinsdag 5 april 1927 in Vlagtwedde, zie V-IM.

6  Antje Veenstra is geboren op dinsdag 16 april 1929 in Vlagtwedde, zie V-IN.

7  Jan Veenstra is geboren op zaterdag 4 oktober 1930 in Vlagtwedde, zie V-IO.

IV-BX  Harmina Gezina Wilhelmina van Dijk, dochter van Harm van Dijk en Antje Pierweijer (III-Q), is geboren op vrijdag 23 mei 1902 in Emmen, is overleden op zondag 2 november 1958 aldaar. Harmina werd 56 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

Harmina trouwt op zaterdag 10 juli 1920 in Emmen op 18-jarige leeftijd met de 23-jarige Berend Bosklopper, zoon van Remmelt Bosklopper en Geertien Siebring. Berend is geboren op dinsdag 20 oktober 1896 in Nieuw-Weerdinge, is overleden op donderdag 10 december 1981 in Emmen. Berend werd 85 jaar, 1 maand en 20 dagen.

 

Van Berend en Harmina zijn vijf kinderen bekend:

1  Geertje Bosklopper is geboren op woensdag 4 mei 1921 in Emmen, zie V-IP.

2  Remmelt Bosklopper is geboren op zaterdag 5 augustus 1922 in Emmen, zie V-IQ.

3  Harm Bosklopper is geboren op zaterdag 17 november 1928 in Emmen, zie V-IR.

4  Jacoba Bosklopper is geboren op maandag 30 april 1934 in Emmen, zie V-IS.

5  Berendia (Dini) Bosklopper is geboren op vrijdag 22 januari 1937 in Emmen, zie V-IT.

IV-BY  Geertje van Dijk, dochter van Harm van Dijk en Antje Pierweijer (III-Q), is geboren op dinsdag 19 juli 1904 in Emmen, is overleden op donderdag 15 december 1988 in Odoorn. Geertje werd 84 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Geertje trouwt op zaterdag 13 oktober 1923 op 19-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Jan Leutscher. Jan is geboren op woensdag 8 augustus 1900 in Emmen, is overleden op zondag 22 oktober 1961 aldaar. Jan werd 61 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Van Jan en Geertje zijn twee kinderen bekend:

1  Antje Leutscher is geboren op donderdag 3 april 1924 in Vlagtwedde, zie V-IU.

2  Berend Leutscher is geboren op dinsdag 14 juni 1927 in Vlagtwedde, zie V-IV.

Geertje was gehuwd (2) met Jans Hoving.

IV-BZ  Jantje van Dijk, dochter van Harm van Dijk en Antje Pierweijer (III-Q), is geboren op woensdag 1 januari 1908 in Emmen, is overleden op vrijdag 26 januari 1990 aldaar. Jantje werd 82 jaar en 25 dagen.

Jantje trouwt op vrijdag 7 mei 1926 op 18-jarige leeftijd met de 23-jarige Gezinus van Dijk. Gezinus is geboren op dinsdag 20 januari 1903 in Odoorn, is overleden in februari 1991 aldaar. Gezinus werd 88 jaar en 1 maand.

Van Gezinus en Jantje zijn vier kinderen bekend:

1  Jannetje van Dijk is geboren op zaterdag 2 oktober 1926 in Wieringen, zie V-IW.

2  Antje van Dijk is geboren op maandag 22 september 1930 in Wieringen, zie V-IX.

3  Jantinus Gezinus (Tinus) van Dijk is geboren op dinsdag 24 november 1936 in Wieringen, zie V-IY.

4  Hendrik van Dijk is geboren op dinsdag 6 september 1949 in Den Helder, zie V-IZ.

IV-CA  Jan Santing, zoon van Harm Santing en Engeltje Pierweijer (III-R), is geboren op zondag 9 augustus 1891 aan de Oude Schutting in Emmen, is overleden op donderdag 29 oktober 1970 in Borger. Jan werd 79 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Jan trouwt op donderdag 22 januari 1914 op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Zwaantje van Wijk. Zwaantje is geboren op dinsdag 26 april 1892 in Odoorn, is overleden op woensdag 14 november 1984 in Emmen. Zwaantje werd 92 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

Van Jan en Zwaantje zijn twee kinderen bekend:

1  Klazina Santing is geboren op dinsdag 9 juni 1914 in Emmen, zie V-JA.

2  Engeltje Santing is geboren op vrijdag 15 september 1916 in Emmen, zie V-JB.

IV-CB  Jannes Santing, zoon van Harm Santing en Engeltje Pierweijer (III-R), is geboren op woensdag 9 augustus 1893 in Emmen, is overleden op zaterdag 17 januari 1987. Jannes werd 93 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

Jannes trouwt op zaterdag 15 maart 1919 op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Berendina Jonkman. Berendina is geboren op dinsdag 9 oktober 1894 in Odoorn, is overleden op vrijdag 5 november 1976 in Emmen. Berendina werd 82 jaar en 27 dagen.

Van Jannes en Berendina zijn vier kinderen bekend:

1  Harm Santing is geboren op donderdag 18 maart 1920 in Emmen, zie V-JC.

2  Annechien Santing is geboren op maandag 8 augustus 1921 in Emmen, zie V-JD.

3  Roelof Santing is geboren op vrijdag 1 oktober 1926 in Emmen, zie V-JE.

4  Jannes Santing is geboren op donderdag 21 juni 1928 in Emmen, is overleden op zondag 9 september 1984 in Nieuw-Weerdinge. Jannes werd 56 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

IV-CC  Annechien Santing, dochter van Harm Santing en Engeltje Pierweijer (III-R), is geboren op maandag 17 juni 1895 in Emmen, is overleden op donderdag 24 augustus 1972 aldaar. Annechien werd 77 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

Annechien trouwt op dinsdag 7 maart 1916 op 20-jarige leeftijd met de 16-jarige Teunis Marissen. Teunis is geboren op dinsdag 19 december 1899 in Borger, is overleden op zaterdag 9 december 1950 in Emmen. Teunis werd 50 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

Van Teunis en Annechien zijn tien kinderen bekend:

1  Maris Marissen is geboren op donderdag 5 oktober 1916 in Borger, zie V-JF.

2  Engelina Gezina Marissen is geboren op zondag 16 maart 1919 in Borger, zie V-JG.

3  Geesje Marissen is geboren op woensdag 21 juli 1920 in Borger, zie V-JH.

4  Harm Marissen is geboren op zaterdag 5 november 1921 in Borger, zie V-JI.

5  Roelof Marissen is geboren op vrijdag 17 oktober 1924 in Borger, zie V-JJ.

6  Annechiena Marissen is geboren op donderdag 4 augustus 1927 in Borger, zie V-JK.

7  Roelfina Geertina Marissen is geboren op dinsdag 14 oktober 1930 in Borger, zie V-JL.

8  Alkina Berendina Marissen is geboren op donderdag 3 mei 1934 in Borger.

9  Teunis Marissen is geboren op maandag 27 april 1936 in Zweeloo, zie V-JM.

10  Geert Willem Marissen is geboren op donderdag 15 december 1938 in Westerbork.

Geert trouwt op vrijdag 17 december 1965 op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Albertje Oosting. Albertje is geboren op donderdag 21 januari 1943 in Westerbork.

IV-CD  Harm Santing, zoon van Harm Santing en Engeltje Pierweijer (III-R), is geboren op zondag 24 juli 1898 in Emmen.

Harm was gehuwd met Aaltje Trip, geboren op donderdag 7 maart 1896 en overleden op donderdag 21 juni 1951.

Van Harm en Aaltje zijn twee kinderen bekend:

1  Harm Santing is geboren op maandag 26 januari 1925 in Emmen, zie V-JN.

2  Roelof Santing is geboren op donderdag 27 januari 1927 in Emmen, zie V-JO.

IV-CE  Alkina Santing, dochter van Harm Santing en Engeltje Pierweijer (III-R), is geboren op woensdag 20 november 1901 in Nieuwe Schutting.

Alkina trouwt op zaterdag 6 september 1919 op 17-jarige leeftijd met de 22-jarige Jan Ros. Jan is geboren op maandag 26 oktober 1896 in Emmen, is overleden op vrijdag 11 september 1970 aldaar. Jan werd 73 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Van Jan en Alkina zijn negen kinderen bekend:

1  Engeltje Ros is geboren op vrijdag 19 september 1919 in Emmen, zie V-JP.

2  Geert Ros, wonende in Middenmeer, is geboren op dinsdag 23 november 1920 in Emmen, is overleden op maandag 18 oktober 1993 in Middenmeer. Geert werd 72 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

Hij bezocht als kind de openbare lagere school in Roswinkel, van welke school op 1 juli 1983 het 100-jarig bestaan werd gevierd. Hij schreef over de reünie in het familieblad "Het Pierewaaiertje" van 1983.

Geert trouwt op zaterdag 12 mei 1951 op 30-jarige leeftijd met de 24-jarige Maria G. Bos. Maria is geboren op woensdag 15 december 1926 in Onstwedde.

3  Fennechien Ros is geboren op donderdag 24 mei 1923 in Emmen.

Fennechien trouwt op zaterdag 1 december 1951 op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Berend Hilgen. Berend is geboren op vrijdag 23 december 1921 in Emmen.

4  Harm Ros is geboren op woensdag 11 maart 1925 in Emmen, zie V-JQ.

5  Berendina Ros is geboren op woensdag 23 januari 1929 in Emmen, zie V-JR.

6  Marchien Zwaantje Ros is geboren op zaterdag 30 augustus 1930 in Emmen, zie V-JS.

7  Jan Ros is geboren op dinsdag 17 mei 1932 in Emmen, zie V-JT.

8  Berend Hendrik Ros is geboren op maandag 28 mei 1934 in Emmen, zie V-JU.

9  Annechien Aiko Ros is geboren op woensdag 26 juni 1940 in Emmen, zie V-JV.

IV-CF  Geert Santing, zoon van Harm Santing en Engeltje Pierweijer (III-R), is geboren op dinsdag 1 februari 1910 in Emmen.

Geert trouwt op dinsdag 2 november 1948 op 38-jarige leeftijd met de 33-jarige Jantina H. Struik. Jantina is geboren op zaterdag 17 april 1915 in Emmen, is overleden aldaar.

Van Geert en Jantina zijn twee kinderen bekend:

1  Geert Santing is geboren op vrijdag 19 december 1947 in Emmen.

2  Albertus Santing is geboren op vrijdag 18 november 1949 in Emmen.

IV-CG  Hinderkien Pierweijer, dochter van Willem Pierweijer (III-S) en Geertruida Santing, is geboren op dinsdag 1 september 1896, is overleden in Doetinchem.

Hinderkien trouwt op woensdag 10 maart 1920 op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Dirk Kamps. Dirk is geboren op donderdag 2 december 1897 in Emmen, is overleden op donderdag 28 januari 1971 in Doetinchem. Dirk werd 73 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Van Dirk en Hinderkien zijn twee kinderen bekend:

1  Albert Kamps is geboren op zondag 13 juni 1920 in Born, zie V-JW.

2  Truus Kamps is geboren op woensdag 9 november 1921 in Weilre, zie V-JX.

IV-CH  Alkina Pierweijer, dochter van Willem Pierweijer (III-S) en Geertruida Santing, is geboren op zondag 19 april 1903 in Emmen, is overleden op donderdag 20 januari 1977 aldaar. Alkina werd 73 jaar, 9 maanden en 1 dag.

Alkina trouwt op zaterdag 26 juni 1926 op 23-jarige leeftijd met de 19-jarige Geert Dokter. Geert is geboren op vrijdag 18 januari 1907 in Emmen, is overleden op zaterdag 11 februari 1984 aldaar. Geert werd 77 jaar en 24 dagen.

Van Geert en Alkina zijn twee kinderen bekend:

1  Adolf Dokter is geboren op woensdag 27 januari 1926 in Kerkrade, zie V-JY.

2  Geertruida Dokter is geboren op woensdag 16 februari 1927 in Emmen, zie V-JZ.

IV-CI  Jan Wessels, zoon van Arend Wessels en Janna Pierweijer (III-T), is geboren op donderdag 26 september 1901 in Emmen, is overleden op dinsdag 10 april 1973 aldaar. Jan werd 71 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Jan trouwt op zaterdag 7 mei 1927 op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Henderkien Gelijk. Henderkien is geboren op maandag 13 augustus 1906 in Emmen, is overleden op woensdag 15 juni 1977 aldaar. Henderkien werd 70 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

Van Jan en Henderkien zijn vijf kinderen bekend:

1  Janna Wessels is geboren op vrijdag 6 september 1929 in Emmen, zie V-KA.

2  Jan Wessels is geboren op zondag 5 juni 1932 in Emmen.

3  Arend Wessels is geboren op woensdag 9 juli 1941 in Emmen, zie V-KB.

4  Hendrik Wessels is geboren op maandag 1 oktober 1945 in Emmen, zie V-KC.

5  Henderkien Wessels is geboren op zondag 4 februari 1951 in Emmen, zie V-KD.

IV-CJ  Luchina Ellechina Wesselina Wessels, dochter van Arend Wessels en Janna Pierweijer (III-T), is geboren op donderdag 14 januari 1904 in Emmen, is overleden op zaterdag 12 maart 1977 aldaar. Luchina werd 73 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Luchina trouwt in 1923 op 19-jarige leeftijd met de 20-jarige Anne de Vries. Anne is geboren op donderdag 15 oktober 1903 in Emmen, is overleden op donderdag 13 november 1980 aldaar. Anne werd 77 jaar en 29 dagen.

Van Anne en Luchina zijn drie kinderen bekend:

1  Klaas de Vries is geboren op zaterdag 10 januari 1925 in Emmen, zie V-KE.

2  Janna de Vries is geboren op vrijdag 11 februari 1927 in Emmen, zie V-KF.

3  Arend de Vries is geboren op woensdag 9 oktober 1929 in Emmen, zie V-KG.

IV-CK  Jan Wessels, zoon van Arend Wessels en Janna Pierweijer (III-T), is geboren op vrijdag 20 november 1908 in Emmen, is overleden op maandag 1 maart 1965 aldaar. Jan werd 56 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

Jan trouwt op zaterdag 17 mei 1930 op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige Jaapkien Camies. Jaapkien is geboren op maandag 24 april 1911 in Onstwedde.

Van Jan en Jaapkien zijn drie kinderen bekend:

1  Jaapkien Wessels is geboren op zaterdag 30 augustus 1930 in Emmen, zie V-KH.

2  Janna Wessels is geboren op zondag 19 januari 1936 in Emmen, zie V-KI.

3  Trientje Wessels is geboren op zaterdag 10 augustus 1946 in Emmen, zie V-KJ.

IV-CL  Willem Wessels, zoon van Arend Wessels en Janna Pierweijer (III-T), is geboren op zondag 30 april 1911 in Emmen, is overleden op maandag 12 mei 1986 aldaar. Willem werd 75 jaar en 12 dagen.

Willem trouwt op zaterdag 1 oktober 1955 op 44-jarige leeftijd met de 35-jarige Lena Wind. Lena is geboren op woensdag 3 december 1919 in Delfzijl.

Van Willem en Lena is een kind bekend:

1  Gea Wessels is geboren op zondag 7 april 1957 in Emmen, zie V-KK.

IV-CM  Janna Wessels, dochter van Arend Wessels en Janna Pierweijer (III-T), is geboren op vrijdag 9 oktober 1914 in Emmen.

Janna trouwt op vrijdag 13 september 1940 op 25-jarige leeftijd met de 31-jarige Lucas Rengers. Lucas is geboren op zondag 18 april 1909 in Emmen, is overleden op dinsdag 3 september 1985 aldaar. Lucas werd 76 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Van Lucas en Janna zijn drie kinderen bekend:

1  Janna Rengers is geboren op zaterdag 15 augustus 1942 in Emmen, zie V-KL.

2  Jan Rengers is geboren op zaterdag 24 februari 1945 in Emmen.

Jan trouwt op vrijdag 9 september 1966 op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Trientje Busker. Trientje is geboren op woensdag 5 december 1945 in Emmen.

3  Arend Rengers is geboren op donderdag 14 augustus 1947 in Emmen, zie V-KM.

IV-CN  Arend Wessels, zoon van Arend Wessels en Janna Pierweijer (III-T), is geboren op zondag 14 juli 1918 in Emmen. Hij overleed op dinsdag 31 oktober 1989, 71 jaar, 3 maanden en 17 dagen oud.

Arend trouwt op vrijdag 2 april 1954 op 35-jarige leeftijd met de 22-jarige Grietje Scholtens. Grietje is geboren op vrijdag 24 april 1931 in Emmen. Zij overleed op donderdag 26 oktober 2000, 69 jaar, 6 maanden en 2 dagen oud.

Van Arend en Grietje is een kind bekend:

1  Arend Jan Wessels is geboren op vrijdag 16 mei 1958 in Emmen. Hij is op  vrijdag 6 mei 1994 getrouwd met Hendrikje Jannie Wanders, geboren op zondag 22 september 1957.

 

 

Generatie V (van 1899 tot heden)

In deze generatie zijn 299 gezinnen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1925 en 1986. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Emmen (216x), Enschede (90x), Vlagtwedde (53x), Canada (38x), Odoorn (33x), Den Helder (25x), Amsterdam (24x), Borger (23x), Onstwedde (17x), Groningen (16x), Westerbork (12x), Den Haag (9x), Ubach over Worms (9x), Anloo (9x), Brantford (8x), Assen (7x), Gieten (7x), Kerkrade (7x), Rotterdam (6x), Stadskanaal (6x), Winschoten (6x), Wedde (6x), Weesp (6x), Aylmer (5x), Rolde (5x), Almelo (5x), Nieuwkoop (5x), Ararat (5x), Vriezenveen (5x), Schoonloo (4x), Musselkanaal (4x), Zwolle (4x), Bellingwolde (4x), Meppel (4x), 2e Exloërmond (4x), Muntendam (4x), Deventer (4x), Chattam (4x), Sleen (4x), Zuidlaren (3x), Orvelte (3x), Koudum (3x), Woldendorp (3x), Missisauga (3x), Hoensbroek (3x), Hengelo (3x), Londen (3x), Staphorst (3x), Zutphen (3x), Nuenen (3x), Oudeschoot (3x), Dronten (3x), Baarn (3x), Sliedrecht (3x), Eygelshoven (3x), Soest (3x), Arnhem (3x), Gasselte (2x), Zeyen (2x), Haarlem (2x), Zevenhuizen (2x), Zweeloo (2x), Grolloo (2x), Wageningen (2x), Hoogezand (2x), Winnipeg (2x), Laren (Gld.) (2x), Brummen (2x), Geleen (2x), Zwinderen (2x), New Market (2x), Schoonebeek (2x), Pijnacker (2x), Eerbeek (2x), St.Thomas (2x), Beverwijk (2x), Nijmegen (2x), Nijkerk (Fr.) (2x), Boekelo (2x), Boxmeer (2x), Wierden (2x), Simcoe (Can) (2x), wachtmeester poltie (2x), Utrecht (2x), Annen (2x), Boertange (2x), Munstergeleen (2x), Branton, Brockville, Appingedam, Bedburg (D), Badhoevedorp, Diepenveen, Alkmaar, Amstelveen, Charlottetown (Can.), Brunssum, Toronto, Oude Pekela, Ouderkerk aan de Amstel, Paterswolde, Ruinen, Sittard, Slochteren, Marknesse, Steenwijk, Mijdrecht, Veendam, Wolvega, Woodstock (Can), Zeist, Zuidwolde, Zwijndrecht, Spijkenisse, Kootstertille, Eindhoven, Ermelo, Glimbach (Dl.), Gramsbergen, Heemskerk, Heerlen, Noordbroek, Hoofddorp, Nieuw-Buinen, Leek, Lonneker, Maasbree, Melbourne, Meppen, Michigan, Duitsland en Heiligerlee. Er zijn momenteel nog 844 van de 894 kinderen in leven.

V-A  Jantje Siersema, dochter van Frederikus Siersema (IV-A) en Ebelina Martens, is geboren op vrijdag 20 mei 1910 in Emmen. Zij overleed op woensdag 4 september 1996 toen ze 86 jaar, 3 maanden en 15 dagen oud was.

Jantje trouwt op dinsdag 14 november 1933 op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Henderikus Jeuring. Henderikus is geboren op zondag 16 april 1905 in Odoorn, is overleden in Emmen op  zondag 4 augustus 1985 op de leeftijd van 80 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

Van Henderikus en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  Fre Geert Jeuring is geboren op donderdag 12 mei 1938 in Emmen.

Fre trouwt op vrijdag 18 september 1964 op 26-jarige leeftijd met de 36-jarige Hillegonda (Gonnie) Gaassendam. Gonnie is geboren op vrijdag 13 januari 1928 in Groningen.

2  Greta Ebelina Alida Gerda (Greet) Jeuring is geboren op donderdag 4 juni 1942 in Emmen, zie VI-A.

V-B  Jannes Tepper, zoon van Alle Tepper en Jacomina Siersema (IV-B), is geboren op donderdag 27 februari 1908 in Emmen, is overleden op donderdag 11 december 1986 aldaar. Jannes werd 78 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

                Jannes Tepper

Jannes trouwt op donderdag 31 mei 1934 op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Trijntje Maria Gillot. Trijntje is geboren op woensdag 24 maart 1909 in Delfzijl, is overleden op zaterdag 14 januari 1978 in Ommen. Trijntje werd 68 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Van Jannes en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Alle Hendrik Tepper is geboren op zondag 9 juni 1935 in Emmen, zie VI-B.

2  Hendrik Jacob Tepper is geboren op donderdag 20 februari 1941 in Emmen, zie VI-C.

3  Mia Maria Tepper is geboren op woensdag 24 augustus 1949 in Emmen, zie VI-D.

V-C  Jacob Tepper, zoon van Alle Tepper en Jacomina Siersema (IV-B), is geboren op dinsdag 13 juli 1909 in Emmen, is overleden aldaar.
 
Jacob als kleuter en Jacob (ôl Joppie)mét kleuter

 

Jacob trouwt op dinsdag 15 oktober 1935 op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Gezina Harmina Steegen. Gezina is geboren op woensdag 15 juni 1910 in Emmen, is overleden op zondag 11 juni 1961 aldaar. Gezina werd 50 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Van Jacob en Gezina is een kind bekend:

1  Alle Jacob Tepper is geboren op zaterdag 27 maart 1948 in Enschede, zie VI-E.

V-D  Johanna Warrink, dochter van Roelof Warrink en Elsje Siersema (IV-C), is geboren op dinsdag 9 maart 1909 in Emmen, is overleden aldaar.

Johanna trouwt op dinsdag 7 juli 1931 op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Anthonie Braakman. Anthonie is geboren op dinsdag 3 oktober 1905 in Emmen, is overleden op dinsdag 21 mei 1968 aldaar. Anthonie werd 62 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

Van Anthonie en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Elze Braakman is geboren op vrijdag 1 februari 1935 in Emmen, zie VI-F.

2  Alie Braakman is geboren op woensdag 16 maart 1938 in Emmen, zie VI-G.

3  Antie Braakman is geboren op zondag 17 augustus 1941 in Emmen, zie VI-H.

V-E  Jacob Warrink, zoon van Roelof Warrink en Elsje Siersema (IV-C), is geboren op maandag 1 augustus 1910 in Emmen, is overleden aldaar.

Jacob trouwt op dinsdag 12 mei 1936 op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Jantje de Lange. Jantje is geboren op vrijdag 25 november 1910.

Van Jacob en Jantje zijn vier kinderen bekend:

1  Roelof Hendrik Warrink is geboren op vrijdag 5 april 1940 in Emmen, zie VI-I.

2  Hendrik Roelof Warrink is geboren op dinsdag 31 augustus 1943 in Emmen, is overleden op dinsdag 31 augustus 1943 aldaar.

3  Hendrik Roelof Warrink is geboren op vrijdag 13 juli 1945 in Emmen, zie VI-J.

4  Elze Gea Warrink is geboren op donderdag 21 oktober 1948 in Emmen, zie VI-K.

V-F  Jantiena Hendrika Warrink, dochter van Roelof Warrink en Elsje Siersema (IV-C), is geboren op zaterdag 8 juni 1912 in Emmen, is overleden op dinsdag 18 december 1979 in Stadskanaal. Zij werd 67 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

Jantina was gehuwd met Alie Reinhard Everardus Verwer, geboren op woensdag 26 december 1906 in Stadskanaal, is overleden op zondag 31 augustus1975 aldaar. Hij werd 68 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Van Alie en Jantina zijn drie kinderen bekend:

1  Rudie Arend (Rudie) Verwer is geboren op woensdag 14 augustus 1940 in Stadskanaal, zie VI-L.

2  Arend Roelof Elke (Arie) Verwer is geboren op donderdag 20 juli 1944 in Stadskanaal, zie VI-M.

3  Henk Albert (Henk) Verwer is geboren op dinsdag 12 november 1946 in Stadskanaal, zie VI-N.

V-G  Hendrikje Warrink, dochter van Roelof Warrink en Elsje Siersema (IV-C), is geboren op zondag 12 december 1915 in Emmen, is overleden op maandag 26 november 1979 aldaar. Hendrikje werd 63 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

Hendrikje trouwt op donderdag 10 februari 1944 op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Wolter Flik. Wolter is geboren op dinsdag 10 maart 1914 in Enschede, is overleden op zondag 4 april 1993 in Emmen. Wolter werd 79 jaar en 25 dagen.

Van Wolter en Hendrikje zijn twee kinderen bekend:

1  Gert Johan Flik is geboren op dinsdag 20 augustus 1946 in Emmen.

Gert trouwt op woensdag 31 december 1975 op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Hinderkien Springer. Hinderkien is geboren op vrijdag 20 januari 1950 in Emmen.

2  Rudi Gijs Flik is geboren op donderdag 15 maart 1951 in Emmen, is overleden op vrijdag 25 maart 1966 aldaar. Rudi werd 15 jaar en 10 dagen.

V-H  Hendrik Warrink, zoon van Roelof Warrink en Elsje Siersema (IV-C), is geboren op maandag 30 augustus 1920 in Emmen, is overleden in Barneveld.

Hendrik trouwt op dinsdag 11 februari 1947 op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Antje Johanna Blöte. Antje is geboren op vrijdag 1 oktober 1920 in Sappemeer, is overleden op dinsdag 27 november 1984 in Barneveld. Antje werd 64 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Van Hendrik en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  Johanna Elze Warrink is geboren op donderdag 24 januari 1946 in Groningen, zie VI-O.

2  Elsje Francisca Warrink is geboren op dinsdag 31 juli 1951 in Groningen, zie VI-P.

V-I  Jacob Siersema, zoon van Klaas Siersema (IV-D) en Roelfje Rosien, is geboren op vrijdag 31 oktober 1913 in Emmen.

Jacob trouwt op donderdag 15 juli 1948 op 34-jarige leeftijd met de 29-jarige Albertje Gerding. Albertje is geboren op woensdag 28 mei 1919 in Sleen, is overleden op zaterdag 3 oktober 1964 in Hoogeveen. Albertje werd 45 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Van Jacob en Albertje zijn drie kinderen bekend:

1  Grietje Siersema, zie VI-Q.

2  Klaas Siersema is geboren op dinsdag 1 augustus 1950 in Borger.

Klaas trouwt op vrijdag 27 september 1974 op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Annette M. Prinsen. Annette is geboren op vrijdag 10 oktober 1952 in Emmen.

3  Roelfina Hillechien Siersema is geboren op zaterdag 30 april 1955 in Ruinen.

V-J  Grietje Siersema, dochter van Klaas Siersema (IV-D) en Roelfje Rosien, is geboren op zaterdag 30 augustus 1919 in Emmen.

Van Grietje en een onbekende man is een kind bekend:

1  Klaas Siersema is geboren op maandag 27 oktober 1941 in Emmen.

Klaas trouwt op vrijdag 27 september 1968 op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Fimke de Goede. Fimke is geboren op dinsdag 15 juli 1947 in Emmen.

V-K  Reind Siersema, zoon van Klaas Siersema (IV-D) en Roelfje Rosien, is geboren op zaterdag 12 november 1921 in Emmen.

Reind trouwt op dinsdag 18 april 1950 op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Alie Luis. Alie is geboren op vrijdag 18 april 1924 in Emmen.

Van Reind en Alie zijn twee kinderen bekend:

1  Roelfina Siersema is geboren op maandag 4 september 1950 in Emmen, zie VI-R.

2  Marchien Siersema is geboren op maandag 16 april 1956 in Emmen, zie VI-S.

V-L  Albertus Johannes Siersema, zoon van Hendrik Jan Siersema (IV-E) en Grietje Masselink, is geboren op donderdag 23 mei 1929 in Emmen.

Albertus was gehuwd met Fritsina Veldkamp.

Van Albertus en Fritsina zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Jan Siersema is geboren op zondag 24 augustus 1958 in Emmen.

2  Eric Jaap Siersema is geboren op zaterdag 26 mei 1962 in Emmen.

V-M  Hendrikus Klasens, zoon van Jan Klasens en Mina Siersema (IV-G), is geboren op woensdag 6 augustus 1913 in Emmen, is overleden op dinsdag 7 juni 1966. Hendrikus werd 52 jaar, 10 maanden en 1 dag.

Hendrikus trouwt op vrijdag 27 december 1940 op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Jacobje Strijker. Jacobje is geboren op maandag 31 maart 1913 in Emmen, is overleden op zaterdag 7 mei 1977 in Enschede. Jacobje werd 64 jaar, 1 maand en 6 dagen.

Van Hendrikus en Jacobje zijn drie kinderen bekend:

1  Mina Klasens is geboren op woensdag 14 mei 1941 in Enschede, zie VI-T.

2  Jan Klasens is geboren op woensdag 9 oktober 1946 in Enschede, is overleden op zaterdag 17 mei 1969 aldaar. Jan werd 22 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

3  Jannie Klasens is geboren op zondag 6 januari 1952 in Enschede, zie VI-U.

V-N  Jantien Klasens, dochter van Jan Klasens en Mina Siersema (IV-G), is geboren op zondag 28 maart 1915 in Emmen.

Jantien trouwt op vrijdag 25 juli 1941 op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Hendrikus Neef. Hendrikus is geboren op vrijdag 26 september 1913 in Emmen.

Van Hendrikus en Jantien zijn zeven kinderen bekend:

1  Antje Neef is geboren op zondag 2 november 1941 in Enschede, zie VI-V.

2  Mina Neef is geboren op donderdag 4 maart 1943.

Mina trouwt op vrijdag 14 maart 1969 op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Jan Bijl. Jan is geboren op donderdag 23 mei 1946 in Emmen.

3  Douwina Neef is geboren op zaterdag 5 mei 1945 in Enschede, zie VI-W.

4  Jan Neef is geboren op zondag 21 september 1947 in Enschede, zie VI-X.

5  Jantina Roelfina Neef is geboren op maandag 17 april 1950 in Enschede, zie VI-Y.

6  Hendrikus Neef is geboren op maandag 22 juni 1953 in Enschede, is overleden op donderdag 22 juni 1972 aldaar. Hendrikus werd 19 jaar.

7  Berendina Neef is geboren op dinsdag 18 februari 1958 in Enschede.

V-O  Roelof Klasens, zoon van Jan Klasens en Mina Siersema (IV-G), is geboren op maandag 25 maart 1918 in Emmen.

Roelof trouwt op zaterdag 29 januari 1944 op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Jantje Bies. Jantje is geboren op dinsdag 28 oktober 1919 in Emmen.

Van Roelof en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  Mina Klasens is geboren op zondag 9 juli 1944 in Enschede, zie VI-Z.

2  Hendrik Klasens is geboren op maandag 14 april 1947 in Enschede, zie VI-AA.

V-P  Lammert Klasens, zoon van Jan Klasens en Mina Siersema (IV-G), is geboren op donderdag 11 maart 1920 in Emmen.

Lammert was gehuwd met Jopie Pool.

Van Lammert en Jopie is een kind bekend:

1  Marijke Klasens.

V-Q  Jantje Klasens, dochter van Jan Klasens en Mina Siersema (IV-G), is geboren op vrijdag 31 maart 1922 in Emmen.

Jantje trouwt op zaterdag 17 november 1945 op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Cornelis Smit. Cornelis is geboren op donderdag 26 oktober 1922.

Van Cornelis en Jantje zijn vijf kinderen bekend:

1  Peter Smit is geboren op zaterdag 8 maart 1947 in Enschede, zie VI-AB.

2  Minie Smit is geboren op donderdag 3 november 1949 in Enschede, zie VI-AC.

3  Hilbertus Smit is geboren op zaterdag 3 februari 1951 in Enschede, zie VI-AD.

4  Roelfina Smit is geboren op vrijdag 27 januari 1956 in Enschede, zie VI-AE.

5  Hendrika Smit is geboren op zaterdag 14 maart 1959 in Enschede.

Hendrika is gehuwd met Gerrit Klieverik. Gerrit is geboren op zondag 14 december 1952 in Enschede.

V-R  Lammechien Klasens, dochter van Jan Klasens en Mina Siersema (IV-G), is geboren op vrijdag 9 mei 1930 in Enschede.

Lammechien trouwt op zaterdag 12 mei 1956 op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige Gerrit van der Veen. Gerrit is geboren op maandag 29 maart 1926 in Enschede.

Van Gerrit en Lammechien is een kind bekend:

1  Johanna Gerritdina van der Veen is geboren op donderdag 15 juli 1971 in Enschede.

V-S  Lammert Giezen, zoon van Berend Giezen en Lammechien Siersema (IV-H), is geboren op zaterdag 21 mei 1921 in Emmen.

Lammert trouwt op maandag 3 augustus 1942 op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Margien Schrage. Margien is geboren op woensdag 11 februari 1920 in Groningen.

Van Lammert en Margien zijn twee kinderen bekend:

1  Lammechien Margina Giezen is geboren op maandag 8 februari 1943 in Groningen, zie VI-AF.

2  Margina Lammechien Giezen is geboren op dinsdag 9 maart 1948 in Groningen, zie VI-AG.

V-T  Berendina Giezen, dochter van Berend Giezen en Lammechien Siersema (IV-H), is geboren op vrijdag 23 februari 1923 in Emmen.

Berendina trouwt op donderdag 21 januari 1943 op 19-jarige leeftijd met de 22-jarige Klaas Kempinga. Klaas is geboren op maandag 29 november 1920 in Slochteren, is overleden op vrijdag 20 januari 1984 in Hoogezand. Klaas werd 63 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Van Klaas en Berendina zijn twee kinderen bekend:

1  Barteld Kempinga is geboren op dinsdag 15 februari 1944 in Groningen, zie VI-AH.

2  Lammechien Berendina Kempinga is geboren op donderdag 9 oktober 1947 in Groningen.

V-U  Roelfien Giezen, dochter van Berend Giezen en Lammechien Siersema (IV-H), is geboren op donderdag 8 september 1927 in Westerbork.

Roelfien trouwt op zaterdag 12 september 1953 op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Douwe Roede. Douwe is geboren op zondag 28 augustus 1927 in Groningen.

Van Douwe en Roelfien zijn twee kinderen bekend:

1  Marijke Roede is geboren op donderdag 13 oktober 1955 in Groningen, zie VI-AI.

2  Annemieke Roede is geboren op donderdag 9 april 1959 in Kootstertille.

Annemieke trouwt op donderdag 26 oktober 1978 op 19-jarige leeftijd met de 22-jarige Lux de Loos. Lux is geboren op woensdag 9 mei 1956 in Den Helder.

V-V  Johanna Veronica Rass, dochter van Hendrik Rass en Roelfien Siersema (IV-I), is geboren op vrijdag 10 januari 1919 in Emmen.

Johanna trouwt op zaterdag 21 februari 1942 op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Pieter Willem Bosman. Pieter is geboren op zondag 13 april 1919 in Groningen, is overleden op woensdag 18 februari 1987 aldaar. Pieter werd 67 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Van Pieter en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrik Bosman is geboren op zondag 26 september 1943 in Duitsland, zie VI-AJ.

2  Roelfina Bosman is geboren op maandag 9 september 1946 in Groningen, zie VI-AK.

3  Hillechiena Bosman is geboren op donderdag 20 november 1952 in Groningen, zie VI-AL.

4  Johanna Bosman is geboren op dinsdag 14 februari 1956 in Groningen.

Johanna trouwt op zaterdag 19 december 1981 op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Alfred Slijk. Alfred is geboren op zaterdag 24 april 1954 in Rotterdam.

V-W  Roelfien Rass, dochter van Hendrik Rass en Roelfien Siersema (IV-I), is geboren op dinsdag 12 september 1922 in Emmen.

Roelfien trouwt in .. met Kasper Henkelman.

Van Kasper en Roelfien zijn drie kinderen bekend:

1  Roelfien Henkelman is geboren op zaterdag 2 juni 1945 in Nijmegen, zie VI-AM.

2  Elizabeth Henkelman is geboren op zaterdag 28 december 1946 in Nijmegen, zie VI-AN.

3  Gerrit Henkelman is geboren op vrijdag 26 oktober 1951 in Groningen.

Gerrit trouwt op zondag 30 september 1979 op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Dorita Veenstra. Dorita is geboren op maandag 15 juni 1953 in Groningen.

V-X  Jan Rass, zoon van Hendrik Rass en Roelfien Siersema (IV-I), is geboren op maandag 5 januari 1925 in Emmen, is overleden op dinsdag 29 november 1988 in Amstelveen. Jan werd 63 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

Jan trouwt op zondag 22 januari 1956 op 31-jarige leeftijd met de 21-jarige Margreet Marie Bouwhuis. Margreet is geboren op zaterdag 27 oktober 1934 in Amstelveen.

Van Jan en Margreet zijn drie kinderen bekend:

1  Bert Rass is geboren op maandag 21 januari 1957 in Amstelveen.

2  Hendrik Rass is geboren op zaterdag 2 mei 1959 in Amsterdam.

3  Margreet Rass is geboren op zondag 27 september 1981 in Amsterdam.

V-Y  Lammechien Rass, dochter van Hendrik Rass en Roelfien Siersema (IV-I), is geboren op woensdag 1 juni 1927 in Westerbork, is overleden in 1991 in Lemmer. Lammechien werd 64 jaar.

Lammechien trouwt op dinsdag 12 februari 1952 op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Jaap Visser. Jaap is geboren op zaterdag 2 juli 1927 in Lemmer.

Van Jaap en Lammechien is een kind bekend:

1  Jaap Visser is geboren op dinsdag 9 september 1952 in Amsterdam, zie VI-AO.

V-Z  Hendrik Rass, zoon van Hendrik Rass en Roelfien Siersema (IV-I), is geboren op zondag 7 juli 1929 in Westerbork.

Hendrik trouwt op vrijdag 4 februari 1955 op 25-jarige leeftijd met de 18-jarige Cornelia Barten. Cornelia is geboren op donderdag 21 januari 1937 in Vleuten.

Van Hendrik en Cornelia is een kind bekend:

1  Hendrika Rass is geboren op donderdag 17 augustus 1961 in Haarlem.

V-AA  Roelof Rass, zoon van Hendrik Rass en Roelfien Siersema (IV-I), is geboren op vrijdag 12 februari 1932 in Westerbork.

Roelof trouwt op zaterdag 22 oktober 1955 op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Johanna v.d. Berg. Johanna is geboren op woensdag 12 oktober 1932 in Amstelveen.

Van Roelof en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Rass is geboren op vrijdag 11 januari 1957 in Emmen.

2  Nellie Rass is geboren op dinsdag 12 mei 1959 in Emmen.

V-AB  Roelfien Siersema, dochter van Klaas Siersema (IV-J) en Gerrechien Dragtstra, is geboren op donderdag 13 juli 1933 in Emmen.

Roelfien trouwt op zaterdag 1 september 1956 op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Arend Schrik. Arend is geboren op donderdag 17 november 1932.

Van Arend en Roelfien zijn twee kinderen bekend:

1  Jans Schrik is geboren op vrijdag 30 augustus 1957 in Emmen.

2  Klaas Schrik is geboren op zaterdag 21 augustus 1965 in Emmen.

V-AC  Renk Siersema, zoon van Klaas Siersema (IV-J) en Gerrechien Dragtstra, is geboren op maandag 29 april 1935 in Emmen.

Renk trouwt op zaterdag 9 oktober 1954 op 19-jarige leeftijd met de 19-jarige Annie Westerhof. Annie is geboren op zondag 21 april 1935 in Emmen.

Van Renk en Annie zijn drie kinderen bekend:

1  Klaas Siersema is geboren op zaterdag 5 maart 1955 in Emmen, zie VI-AP.

2  Adina Siersema is geboren op dinsdag 12 februari 1957 in Gramsbergen, zie VI-AQ.

3  Gieni Siersema is geboren op maandag 2 maart 1959 in Vlagtwedde, zie VI-AR.

V-AK  Hadewich Timpener, dochter van Jan Timpener (IV-L) en Grietje Veldhuis, is geboren op dinsdag 12 september 1905 in Odoorn, is overleden op zondag 21 mei 1989 in Stadskanaal, is begraven in Musselkanaal. Hadewich werd 83 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

Hadewich trouwt op woensdag 16 mei 1934 op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Jan Boelen. Jan is geboren op zaterdag 22 april 1905 in Vlagtwedde, is overleden op dinsdag 29 januari 1991 in Musselkanaal, is begraven aldaar. Jan werd 85 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

Van Jan en Hadewich zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Boelen is overleden rond 1936.

2  Grietje Boelen is overleden rond 1936.

3  Grietje Jantina Boelen is geboren op dinsdag 14 januari 1947 in Winschoten, zie VI-BY.

V-AL  Wubbechiena Timpener, dochter van Jan Timpener (IV-L) en Grietje Veldhuis, is geboren op dinsdag 31 maart 1908, is overleden op woensdag 1 maart 1995 in Vriezenveen. Wubbechiena werd 86 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Wubbechiena trouwt op vrijdag 12 juli 1935 op 27-jarige leeftijd met de 31-jarige Albert Huiting. Albert is geboren op maandag 31 augustus 1903 in Vlagtwedde, is overleden op zaterdag 24 november 1962 in Vriezenveen. Albert werd 59 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Van Albert en Wubbechiena zijn drie kinderen bekend:

1  Grietje Huiting is geboren op zaterdag 19 maart 1938 in Maasbree, zie VI-BZ.

2  Anno Huiting is geboren op maandag 1 juni 1942 in Boxmeer, zie VI-CA.

3  Jantiena Huiting is geboren op woensdag 15 december 1943 in Boxmeer, zie VI-CB.

V-AM  Berendina Timpener, dochter van Jan Timpener (IV-L) en Grietje Veldhuis, is geboren op zaterdag 18 juni 1910 in Odoorn, is overleden op maandag 7 februari 1994 in Stadskanaal. Berendina werd 83 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Berendina trouwt op maandag 10 mei 1937 op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige Geessienus Bakker. Geessienus is geboren op dinsdag 19 februari 1907 in Wedde, is overleden op vrijdag 4 juli 1958 aldaar. Geessienus werd 51 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Van Geessienus en Berendina zijn drie kinderen bekend:

1  Grietje Bakker is geboren op maandag 4 april 1938 in Wedde, zie VI-CC.

2  Grietina (Ina) Bakker is geboren op donderdag 20 januari 1944 in Wedde.

3  Jantje Harmke Bakker is geboren op woensdag 12 januari 1949 in Wedde, zie VI-CD.

V-AN  Albertha Margaretha Timpener, dochter van Jan Timpener (IV-L) en Grietje Veldhuis, is geboren op dinsdag 8 augustus 1916 in Onstwedde, is overleden op woensdag 13 juli 1988 in Musselkanaal, is begraven aldaar. Albertha werd 71 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

Albertha trouwt op maandag 6 maart 1939 op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Jelle van der Wijk. Jelle is geboren op zondag 20 augustus 1911 in Onstwedde, is overleden op dinsdag 10 februari 1976 in Musselkanaal, is begraven aldaar. Jelle werd 64 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

Van Jelle en Albertha zijn drie kinderen bekend:

1  Grietje van der Wijk is geboren op vrijdag 14 maart 1941 in Emmen, zie VI-CE.

2  Jantje van der Wijk is geboren op zaterdag 8 mei 1943 in Emmen, zie VI-CF.

3  Jantiena H. van der Wijk is geboren op zondag 8 mei 1949 in Onstwedde, zie VI-CG.

V-AO  Annechina Jantina Nijboer, dochter van Jan Nijboer en Antje Timpener (IV-M), is geboren op donderdag 6 februari 1913 in Onstwedde.

Annechina trouwt op zaterdag 7 oktober 1933 op 20-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Johannes Cristinus Swarts. Johannes is geboren op vrijdag 5 augustus 1904 in Bellingwolde, is overleden op dinsdag 20 oktober 1959 aldaar. Johannes werd 55 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

Van Johannes en Annechina is een kind bekend:

1  Cristof Swarts is geboren op dinsdag 26 december 1933 in Bellingwolde, zie VI-CH.

Annechina was gehuwd (2) met Tiemen Korvemaker. Tiemen is geboren op dinsdag 8 april 1890 in Scheemda, is overleden op zondag 19 februari 1978 in Vlagtwedde. Tiemen werd 87 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

V-AP  Dirk Nijboer, zoon van Jan Nijboer en Antje Timpener (IV-M), is geboren op dinsdag 11 september 1917 in Bellingwolde, is overleden op woensdag 18 oktober 1972 in Groningen. Dirk werd 55 jaar, 1 maand en 7 dagen.

Dirk trouwt op donderdag 20 september 1951 op 34-jarige leeftijd met de 28-jarige Jantje van Santen. Jantje is geboren op woensdag 7 februari 1923 in Winsum.

Van Dirk en Jantje is een kind bekend:

1  Hillechien Hendrika Nijboer is geboren op vrijdag 14 november 1958 in Groningen.

V-AQ  Marika Nijboer, dochter van Jan Nijboer en Antje Timpener (IV-M), is geboren op zaterdag 28 mei 1921 in Bellingwolde.

Marika trouwt op zaterdag 23 november 1946 op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Johannes Petrus Boeks. Johannes is geboren op woensdag 27 juli 1921 in Muntendam.

Van Johannes en Marika zijn vijf kinderen bekend:

1  Johannes Petrus Boeks is geboren op donderdag 20 november 1947 in Bellingwolde.

Johannes trouwt op vrijdag 27 december 1968 op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Ika Ella Lanting. Ika is geboren op woensdag 26 februari 1947 in Nieuw-Buinen.

2  Jan Boeks is geboren op woensdag 2 mei 1951 in Muntendam.

Jan trouwt op vrijdag 12 augustus 1977 op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Johanna Muskee. Johanna is geboren op woensdag 2 mei 1951 in Borger.

3  Maarten Boeks is geboren op maandag 20 oktober 1952 in Muntendam.

4  Frans Boeks is geboren op dinsdag 25 maart 1958 in Muntendam.

5  Antje Boeks is geboren op zondag 2 juli 1961 in Muntendam.

V-AR  Marinus Nijboer, zoon van Jan Nijboer en Antje Timpener (IV-M), is geboren op zondag 15 oktober 1922 in Bellingwolde.

Marinus is gehuwd met Geertje M G v.d.Laan. Geertje is geboren op maandag 12 oktober 1936 in Bellingwolde.

Van Marinus en Geertje zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Nijboer is geboren op maandag 31 januari 1955 in Bellingwolde, zie VI-CI.

2  Roelof Gesienus Anno Nijboer is geboren op vrijdag 21 juni 1957 in Bellingwolde.

Roelof trouwt op vrijdag 10 juli 1981 op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Zwaantje Schut. Zwaantje is geboren op dinsdag 15 april 1958 in Onstwedde.

3  Gerrit Nijboer is geboren op donderdag 18 januari 1962.

V-AS  Tamme Timpener, zoon van Berend Timpener (IV-N) en Jantje Jacobs, winkelier, wonende in Onstwedde, is geboren op donderdag 9 oktober 1919 aldaar, is overleden op zondag 4 augustus 2002 aldaar, is begraven op donderdag 8 augustus 2002  op de begraafplaats bij de Ned.Herv.Kerk aldaar. Tamme werd 82 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Krantenfoto ter gelegenheid van zijn Koninklijke onderscheiding bij zijn 50-jarig jubileum als winkelier
 

Drogisterij al tientallen jaren een begrip in Onstwedde
door Hans Huiting

ONSTWEDDE - Eigenlijk heeft de 76-jarige drogist T. Timpener uit Onstwedde geen tijd voor een gesprek. Het is immers vrijdagavond en dan is het altijd koopavond in Onstwedde. Toch maakt hij even tijd om in vogelvlucht de laatste vijftig jaar door te nemen. Aanstaande maandag is het namelijk feest in de drogisterij aan de Dorpstraat. Het echtpaar Timpener staat dan even stil bij een halve eeuw ondernemerschap. Des te meer opmerkelijk omdat de heer Timpener sinds 1952 invalide is door polio. Door de gevreesde kinderziekte is hij moeilijk ter been. Met beugels en met behulp van twee krukken verplaatst hij zich.
,,Als ik fit was geweest, was ik allang met pensioen gegaan..'' verduidelijkt de drogist. ,,Nu gaan we door zolang ik me fit voel. De winkel is nu een tijdverdrijf waardoor ik nog contact heb met de buitenwereld.'' In 1946 was Timpener een van de eerste winkeliers die het onderschap weer oppakten na de oorlog. Eerst als Spar-vestiging waarbij de meeste artikelen surrogaat waren. Later als kruidenierszaak-drogisterij annex slijterij. De slijterij is vijf jaar geleden afgestoten. ,,Door die slijterij waren we echt aan huis gebonden. We hebben toen gezegd, straks is het leven op. We stoppen ermee.'' vertelt mevrouw T. Timpener-Vos. ,,Je hebt hobbyboeren, maar wij zijn hobbydrogisten. Het gaat hier niet om de winst, maar om het plezier dat we er aan beleven.'' Timpener is elke dag aanwezig in de winkel. Van 's morgens tien tot 's avonds zes uur overziet hij de winkel vanuit zijn stoel achter de kassa. ,,Het is hier zelfbediening, dat is gemakkelijk en tegenwoordig is dat overal zo. Natuurlijk is de ene dag drukker dan de andere, maar vervelen doe ik me nooit. Een krantje of een boek en dan kom ik de dag wel door. De drukste dag is eigenlijk vrijdag, want dan is het koopavond.''
Timpener is een tevreden man. In zijn winkel heeft hij nog alle tijd voor de klanten. Hij ziet wel een beetje op tegen maandag. Dan wordt officieel stilgestaan bij 50 jaar ondernemerschap. ,,Twee van onze zoons hebben dat geregeld. Van 's morgens tien tot 's avonds zes uur staat de koffie met gebak klaar. Ik hoop dat er veel oude bekenden langskomen. De jongens verzorgen alles en dat is goed. Ik was echter ook tevreden als het in stilte voorbij was gegaan.''

Aan Tamme werd op 1 april 1996 door burgemeester H. Rebel van Stadskanaal een Koninklijke onderscheiding, een eremedaille in brons verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, uitgereikt.
Dat vanwege zijn 50-jarig jubileum als winkelier. Hij begon op 1 april 1946 zijn toonbankverkoop van kruidenierswaren. In 1952 werd hij getroffen door polio. Desondanks zag hij zijn winkel uitgroeien tot een flinke kruidenierszaak annex drogisterij en slijterij. Nu worden alleen nog rookartikelen en geneesmiddelen verkocht (Nieuwsblad van het Noorden, met foto, 2 april 1966).

Tamme trouwt op woensdag 7 juni 1950 in Blijham op 30-jarige leeftijd met de 22-jarige Rikstina Elisabeth Jakoba (Tinie) Vos. Rikstina is geboren op vrijdag 29 juli 1927 in Veendam; zij is overleden op zaterdag 10 juni 2006 in Onstwedde en is begraven op donderdag 15 juni 2006 in Onstwedde na voorafgaande dienst van Woord en Gebed in " 'd Ekkelkaamp" aldaar. Zij werd 78 jaar, 10 maanden en 12 dagen oud.

Van Tamme en Tinie zijn vier kinderen bekend:

1  Berend (Bé) Timpener is geboren op dinsdag 5 december 1950 in Wedde, zie VI-CJ.

2  Lammert Timpener is geboren op vrijdag 8 augustus 1952 in Onstwedde, zie VI-CK.

3  Adrianus (Adri) Timpener is geboren op zaterdag 7 februari 1959 in Onstwedde, zie VI-CL.

4  Richgiena Geziena Margaretha (Ina) Timpener is geboren op woensdag 14 april 1965 in Onstwedde, zie VI-CM.

V-AT  Adrianus (Adri) Timpener, zoon van Berend Timpener (IV-N) en Jantje Jacobs, kruideniersbediende, is geboren op zaterdag 24 juni 1922 in Onstwedde, is overleden op donderdag 27 januari 1977 in Winschoten in het St.Lucasziekenhuis aldaar. Adrianus werd 54 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

Adrianus trouwt op woensdag 18 november 1953 op 31-jarige leeftijd met de 29-jarige Trientje Wubs, dochter van Albert Wubs en Harmanna Prins. Trientje is geboren op vrijdag 7 december 1923 in Onstwedde. Trientje overleed op woensdag 10 november 2010 in Vlagtwedde. Zij wordt begraven op maandag 15 november 2010 in Onstwedde, na een afscheidsdienst in d'Ekkelkamp, aldaar.

Van Adri en Trientje zijn drie kinderen bekend:

1  Harmanna (Harma)Timpener is geboren op zaterdag 21 juli 1956 in Onstwedde, zie VI-CN.

2  Jantje (Janny)Timpener is geboren op zondag 28 december 1958 in Onstwedde, zie VI-CO.

3  Albertha Timpener is geboren op maandag 27 maart 1961 in Onstwedde.

Albertha trouwt op vrijdag 18 maart 1983 in Stadskanaal op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Harm Kuil, zoon van Frederik Kuil en Antje Rakers. Harm, wonende in Onstwedde, is geboren op zaterdag 6 augustus 1955 in Wedde.

De Verlengde Luringstraat in Onstwedde: 'lekker rustig'
vrijdag 3 september 1999,ONSTWEDDE, Roel Toering

Lengte straat: 150 meter
Aantal woningen: 13. In de straat staan alleen eigen woningen.
Aanleg: De weg is al zo oud, dat niemand precies weet wanneer de straat in aangelegd. De weg vormde altijd al de verbinding tussen Onstwedde en Tange-Alteveer. In 1968 is een nieuw stukje provinciale weg aangelegd. Daardoor werd het huidige gedeelte van de Harm Luringstraat afgeleid en kreeg het de naam Verlengde Luringstraat. De weg, die gekenmerkt wordt door zware en oude bomen, loopt vanaf halverwege de Harm Luringstraat linksaf naar de Beumeesweg. Betekenis straatnaam: De straat dankt de naam aan een vroegere inwoner van Onstwedde, Harm Luring. Hij was wethouder in de toenmalige gemeente Onstwedde (nu gemeente Stadskanaal) van 1915 tot 1931. Daarna bleef hij (AR)raadslid tot 1935. Al tijdens zijn leven is de straat naar hem vernoemd. Harm Luring overleed in 1940.


Harm Kuil (nummer 17) zit in de keuken van Job Wilts (op nummer 2). Job heeft de koffie klaar: Eén wolkje melk of een stortbui?' vraagt de gastheer. Harm werk overdag als dakdekker bij een dakbedekkingbedrijf in Hoogkerk en Job mag niet meer werken. Job is de enige bewoner in de Verlengde Luringstraat die een aansluiting heeft op de kabel. Komt dus ergens wel goed uit. "Ik wil ook graag kabel-tv,"zegt Harm, "maar we kunnen ernaar fluiten. En dan te bedenken dat de kabel voor onze woningen langs loopt."Job had geluk. Toen hij het eerst aanvroeg om een aansluiting te krijgen, ging het niet door. "Maar later kon het wel, want er kon nog één woning bij de versterker op. Voor de rest van de woningen moest een nieuwe versterker komen en dat werd veel te duur." Harm baalt er wel van. "We wilden zelf de sleuven wel graven tot aan de weg, maar dan kwam het ons nog op zo'n duizend gulden." Stiekem aftappen wil ook niet. Job: "Ze hebben de kabel door een oude stalen gasbuis geschoten. Daar kom je nooit bij."
De Verlengde Luringstraat is maar een korte weg. Waar de oude sloot, de Renne, onder de weg doorloopt, verandert hij in de Beumeesweg. Dat is ook maar een kort stukje weg, dat weer aansluit op de provinciale weg. "Vroeger liep hier een stinksloot achterlangs. Die verdween met de aanleg van de nieuwe weg,"weet Job. Dat nieuwe stuk weg baart de mannen wel zorgen. "Daar wordt vaak verschrikkelijk hard gereden, vaak ver over de honderd. Er hebben al verschillende dodelijke ongelukken plaatsgevonden. Het zou goed zijn als ze bij de ingang van het dorp, hier bij de kruising, een rotonde zouden aanleggen."
Hoort de Verlengde Luringstraat nu bij Onstwedde of Alteveer, dat is een vraag die verschillende gevoelens oproept. "We voelen ons echte Onstwedders,"zeggen de buren, "maar we missen wel vaak dingen die in het dorp gebeuren."Harm vindt het opvallend dat het muziekkorps van Onstwedde-Mussel, 'Beatrix", wel in hun straat komt als ze iets moeten verkopen, "maar als het korps van Alteveer een optocht houdt, beginnen ze altijd bij ons."Harm mist ook een beetje het kroegleven van Onstwedde. "Vroeger kon je gezellig even aan de bar aanschuiven, maar tegenwoordig zijn de cafés alleen maar 's avonds en in de weekends open."
De Verlengde Luringstraat heeft een rijke geschiedenis. In de Tweede Wereldoorlog zijn er twee mannen doodgeschoten. "Hendrik Lever is door de Canadezen doodgeschoten,"vertelt Job. "Het bevrijdingsleger schoot vanaf de Vosseberg op een boerderij hier die vol met Duitsers zat. Iedereen verschool zich in de kelder, maar Hendrik wilde dat niet. Hij bleef op de trap zitten en werd geraakt door een verdwaalde kogel. Er is ook een jonge Poolse soldaat gesneuveld."
Er hebben in het straatje verschillende winkeltjes gestaan. Er zat hier tegenover een óldiezerjeude', Geert Schenkel,"weet Job, "en mijn broer Jan had hier een lappenwinkel." "Een zaak in galanterieën,"verbetert Harm hem. Verder was er nog een onduidelijk winkeltje van Albert en Griet en een zekere Luchtenberg had er een kruidenierszaakje. Ook nu is er nog steeds bedrijvigheid met een lijstenmaker en een tuincentrum in de straat, die in de volksmond nog steeds de Jordaan heet. "Ik wordt door collega's nog wel eens Jordanees genoemd,"glimlacht Harm. Hij herinnert zich ineens de discussie over de naam voor een buurtkrantje. "Ik stelde voor het de Jordanees te noemen, maar dat viel hier verkeerd,"zegt de oorspronkelijk uit Bourtange afkomstige dakdekker. "De naam ligt vooral bij de oudere mensen nog steeds gevoelig."
Dat Harm uit Bourtange komt, was voor hem geen probleem. "Ik ben getrouwd met Alberta Timpener, een echte Onstwedder vrouw. Goed beschouwd is iedereen die hier in de straat woont Onstwedder, of op z'n minst getrouwd met een Onstwedder."Niet dat Job en Harm een hekel hebben aan 'westerlingen', maar het hoeft voor hen niet zo. "Ze brengen vaak nieuwe ideeën mee, waar we niet aan gewend zijn. Dan verandert er veel en daar zitten we niet op te wachten."
Harm en Job zijn beide lyrisch over de rust van de straat. "Het is hier heerlijk wonen. Het drukke verkeer komt hier nauwelijks meer langs."Vroeger reden er veel Gado-bussen door de straat, maar dat is ook voorbij. Nu komen er alleen nog de fietsende kinderen door. "Dat moet blijven hoor," vindt Harm, "anders wordt het hier zo stil."Maar het heeft ook zijn voordelen, die rust. "Onze kinderen kunnen lekker op straat spelen." Kinderen komen er steeds meer in de Verlengde Luringstraat. "De straat verjongt." Harm zou wel graag willen dat de straatverlichting wat beter werd. Meer palen en wat lager. Al zouden ze de bomen maar wat meer opsnoeien,"meent Job. "Nee," reageert Harm, "dat is te weinig. Achterin de straat zijn nog een paar donkere gaten."

De mannen verheugen zich nu op de jaarlijkse barbecue voor de straatbewoners, in oktober. "We doen dat ieder jaar. We lopen niet steeds bij elkaar over de vloer, maar de saamhorigheid is er wel. Ja, het is een gezellige straat en als we wat aan het tuinieren zijn, maken we vaak even een praatje met elkaar. Het is hier prima wonen."

 

V-AU  Tammo Vos, zoon van Hendrik Vos en Engeltje Timpener (IV-O), is geboren op woensdag 20 juli 1932.

Tammo trouwt op zaterdag 4 mei 1957 op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Wilhelmina H Zandvoort. Wilhelmina is geboren op vrijdag 18 oktober 1935 in Geleen.

Van Tammo en Wilhelmina zijn twee kinderen bekend:

1  Henriëtte Hendrika Vos is geboren op woensdag 17 juni 1959 in Sittard.

Henriëtte trouwt op vrijdag 29 juni 1979 op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Jos de Moel. Jos is geboren op zondag 9 juni 1957 in Alkmaar.

2  Robbie Vos is geboren op donderdag 18 juni 1964 in Geleen.

V-AV  Hermannus Johannes Vos, zoon van Hendrik Vos en Engeltje Timpener (IV-O), is geboren op donderdag 23 juli 1936, is overleden op zaterdag 28 november 1992 in Stadskanaal. Hermannus werd 56 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Hermannus trouwt op vrijdag 13 mei 1966 in Stadskanaal op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Albertje Potze, dochter van Freerk Potze en Grietje Wubs. Albertje is geboren op dinsdag 23 juli 1940 in Winschoten.

Van Hermannus en Albertje is een kind bekend:

1  Eric Vos is geboren op dinsdag 31 oktober 1972 in Spijkenisse.

V-AW  Albert Molema, zoon van Jan Molema en Okkelina Timpener (IV-P), automonteur, is geboren op zondag 20 januari 1929 in Oude Pekela.

Albert trouwt op woensdag 25 maart 1959 op 30-jarige leeftijd met de 24-jarige Aagje Schröder. Aagje is geboren op dinsdag 4 september 1934 in Ouderkerk aan de Amstel.

Van Albert en Aagje zijn twee kinderen bekend:

1  Cristina Molema is geboren op woensdag 26 juli 1961 in Amsterdam.

2  Okkelina Cornelia Molema is geboren op vrijdag 24 augustus 1962 in Ouderkerk aan de Amstel.

V-AX  Tamme Molema, zoon van Jan Molema en Okkelina Timpener (IV-P), is geboren op dinsdag 22 april 1930 in Oude Pekela.

Tamme trouwt op dinsdag 27 oktober 1959 in Angerlo op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Pietertje Derkje (Nel) van Milligen, dochter van F. van Milligen en D. Wesselink. Pietertje is geboren op zondag 27 oktober 1935 in Angerlo.

Van Tamme en Pietertje zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Frans Molema, onderhoudsmonteur, is geboren op donderdag 21 april 1960 in Brummen.

2  Derk Otto (Dicky) Molema is geboren op zaterdag 12 januari 1963 in Brummen.

V-AY  Jantje Molema, dochter van Jan Molema en Okkelina Timpener (IV-P), is geboren op zondag 5 maart 1933 in Oude Pekela.

Jantje trouwt op zaterdag 26 april 1952 op 19-jarige leeftijd met de 32-jarige Tjakko van Dijk. Tjakko is geboren op dinsdag 16 maart 1920 in Winschoten, is overleden op zondag 13 maart 1966 aldaar. Tjakko werd 45 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

Van Tjakko en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  Henderika Harmina van Dijk is geboren op donderdag 18 juni 1953 in Winschoten, zie VI-CP.

2  Okkelina Jantina van Dijk is geboren op dinsdag 18 juni 1957 in Winschoten, zie VI-CQ.

V-AZ  Fennechien (Fennie) Molema, dochter van Jan Molema en Okkelina Timpener (IV-P), is geboren op zaterdag 12 juli 1947 in Onstwedde.

Fennechien trouwt op vrijdag 16 december 1966 op 19-jarige leeftijd met de 22-jarige Derk J Tipker, zoon van G. Tipker. Derk is geboren op maandag 30 oktober 1944 in Onstwedde.

Van Derk en Fennechien zijn drie kinderen bekend:

1  Johannes Frederik Derk Tipker is geboren op maandag 26 juni 1967 in Wedde.

2  Geert Jan Berend Tipker is geboren op vrijdag 5 juni 1970 in Wedde.

3  Okkelina Berendina Fennechien Tipker is geboren op woensdag 18 juli 1973 in Winschoten.

V-BA  Aaltje Hinderkien Molema, dochter van Jan Molema en Okkelina Timpener (IV-P), is geboren op donderdag 26 augustus 1948 in Onstwedde.

Aaltje trouwt op vrijdag 27 augustus 1971 op 23-jarige leeftijd (1) met W. van Dijk.

Aaltje trouwt op vrijdag 29 februari 1980 op 31-jarige leeftijd (2) met de 40-jarige Lucas Middel. Lucas is geboren op vrijdag 28 juli 1939 in Stadskanaal.

Van Lucas en Aaltje zijn drie kinderen bekend:

1  Debora Lucretia Middel is geboren op zondag 19 april 1981 in Stadskanaal.

2  Saffiera Alexandra Middel is geboren op zondag 23 december 1984 in Stadskanaal.

3  Mathias Marcus Middel is geboren op vrijdag 13 december 1985 in Stadskanaal.

V-BB  Hinderika Tolhuis, dochter van Teunis Tolhuis en Geessien Timpener (IV-Q), is geboren op dinsdag 26 oktober 1920 in Emmen, is overleden op donderdag 25 juni 1992 in Enschede. Hinderika werd 71 jaar, 7 maanden en 30 dagen.

Hinderika trouwt op vrijdag 8 april 1949 op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Berend de Raaf. Berend is geboren op donderdag 10 september 1925 in Emmen.

Van Berend en Hinderika zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik de Raaf is geboren op zondag 14 augustus 1949 in Enschede, zie VI-CR.

2  Teunis de Raaf is geboren op donderdag 19 november 1953 in Enschede.

V-BC  Willem Potze, zoon van Hendrik Potze en Engeltje Timpener (IV-R), is geboren op woensdag 19 januari 1921 in Vlagtwedde, is overleden op donderdag 14 april 1988 in Sellingen. Willem werd 67 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

Willem trouwt op dinsdag 16 mei 1950 op 29-jarige leeftijd met de 28-jarige Grietje Mooibroek. Grietje is geboren op zondag 4 september 1921 in Vlagtwedde.

Van Willem en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1  Geessien Potze is geboren op zondag 6 januari 1952, zie VI-CS.

2  Henderika Potze is geboren op maandag 7 februari 1955 in Vlagtwedde, zie VI-CT.

3  Engeltje Potze is geboren op maandag 7 februari 1955 in Vlagtwedde, zie VI-CU.

4  Derk Hendrik Potze is geboren op woensdag 21 december 1960 in Emmen.

V-BD  Hinderika Potze, dochter van Hendrik Potze en Engeltje Timpener (IV-R), is geboren op vrijdag 5 januari 1923 in Vlagtwedde, is overleden op zaterdag 20 november 1993 in Ter Apel. Hinderika werd 70 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Hinderika trouwt op woensdag 20 augustus 1947 op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Willem de Jong. Willem is geboren op donderdag 18 december 1924 in Schoterland.

Van Willem en Hinderika zijn vier kinderen bekend:

1  Hans de Jong is geboren op zaterdag 2 oktober 1948, is overleden op vrijdag 20 november 1953 in Vlagtwedde. Hans werd 5 jaar, 1 maand en 18 dagen.

2  Engeltje de Jong is geboren op zondag 21 september 1952 in Vlagtwedde, zie VI-CV.

3  Doutzen de Jong is geboren op dinsdag 5 april 1955 in Vlagtwedde, zie VI-CW.

4  Hans de Jong is geboren op dinsdag 22 augustus 1961 in Vlagtwedde.

V-BE  Jan Potze, zoon van Hendrik Potze en Engeltje Timpener (IV-R), is geboren op zaterdag 1 november 1924 in Vlagtwedde, is overleden op donderdag 6 april 1995. Jan werd 70 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

Jan trouwt op dinsdag 1 mei 1951 op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Geesje Aleida Huizing. Geesje is geboren op woensdag 25 juli 1928 in Emmen, is overleden op zaterdag 12 maart 1994 in Sellingen. Geesje werd 65 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

Van Jan en Geesje zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrik Potze is geboren op dinsdag 30 oktober 1951 in Vlagtwedde, zie VI-CX.

2  Geesje Aleida (Gea) Potze is geboren op dinsdag 7 juni 1955 in Vlagtwedde, zie VI-CY.

3  Engeltje (Engelien) Potze is geboren op donderdag 24 augustus 1961 in Vlagtwedde, zie VI-CZ.

V-BF  Janna Potze, dochter van Hendrik Potze en Engeltje Timpener (IV-R), is geboren op woensdag 22 februari 1928 in Vlagtwedde.

Janna trouwt op maandag 22 februari 1954 op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Kornelius Mooibroek. Kornelius is geboren op woensdag 25 juni 1924 in Vlagtwedde.

Van Kornelius en Janna zijn twee kinderen bekend:

1  Geesje Mooibroek is geboren op maandag 13 juni 1955, zie VI-DA.

2  Engeltje Mooibroek is geboren op zondag 1 februari 1959 in Vlagtwedde, zie VI-DB.

V-BG  Aukje Schipper, dochter van Warntje Schipper en Albertje Timpener (IV-S), is geboren op zaterdag 16 oktober 1926 in Emmen, is overleden op vrijdag 3 april 1992 in Limburg. Aukje werd 65 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Aukje trouwt op vrijdag 7 oktober 1949 op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Anne Simon Leyenaar. Anne is geboren op maandag 14 juni 1926 in Gaasterland, is overleden op zaterdag 20 maart 1976 in Heerlen. Anne werd 49 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

Van Anne en Aukje zijn drie kinderen bekend:

1  Pieter Hendrik Leyenaar is geboren op donderdag 23 maart 1950 in Hoensbroek, zie VI-DC.

2  Larry Leyenaar is geboren op zondag 30 september 1951 in Hoensbroek.

3  Meinskje Leyenaar is geboren op dinsdag 9 juni 1953 in Hoensbroek.

V-BH  Jan Schipper, zoon van Warntje Schipper en Albertje Timpener (IV-S), is geboren op donderdag 15 december 1927 in Emmen.

Jan trouwt op maandag 15 februari 1954 op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Carolina N. Cornelissen. Carolina is geboren op dinsdag 27 januari 1931 in Heerlen.

Van Jan en Carolina zijn twee kinderen bekend:

1  John Schipper is geboren op maandag 4 april 1955 in Simcoe (Can), zie VI-DD.

2  Elsie Albertha Schipper is geboren op vrijdag 14 juni 1957 in Woodstock (Can). 

Elsie is is op vrijdag 12 oktober 1984 in Brunssum gehuwd met John Bus.

V-BI  Albert Schipper, zoon van Warntje Schipper en Albertje Timpener (IV-S), is geboren op maandag 4 maart 1929 in Emmen.

Albert trouwt op dinsdag 7 september 1954 op 25-jarige leeftijd met de 17-jarige Alice Vos. Alice is geboren op zaterdag 26 december 1936 in Slochteren.

Van Albert en Alice zijn vijf kinderen bekend:

1  Larry Schipper is geboren op vrijdag 22 april 1955 in Simcoe (Can), zie VI-DE.

2  Ronald Schipper is geboren op zaterdag 30 mei 1959 in Brantford, zie VI-DF.

3  Albertha Linda Schipper is geboren op vrijdag 2 maart 1962 in Brantford.

4  Richard Schipper is geboren op zondag 21 april 1963 in Brantford.

5  Loretta Jantina Schipper is geboren op woensdag 27 december 1972 in Charlottetown (Can.).

V-BJ  Hinderika Timpener, dochter van Berend Timpener (IV-T) en Albertje de Jonge, is geboren op zondag 4 juni 1933 in Vlagtwedde.

Hinderika trouwt op zaterdag 7 november 1953 op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Jan Willem Lutke. Jan is geboren op vrijdag 22 april 1932 in Vlagtwedde.

Van Jan en Hinderika zijn vijf kinderen bekend:

1  Willem Lutke is geboren op maandag 21 juni 1954 in Vlagtwedde, zie VI-DG.

2  Berend Lutke is geboren op vrijdag 18 juli 1958 in Vlagtwedde.

3  Wubbechiena Albertdina Lutke is geboren op donderdag 22 november 1962 in Vlagtwedde.

4  Albert Lutke is geboren op woensdag 28 juli 1965 in Vlagtwedde.

5  Hendrik Jan Lutke is geboren op donderdag 9 juli 1970 in Vlagtwedde.

V-BK  Hinderkien Timpener, dochter van Berend Timpener (IV-T) en Albertje de Jonge, is geboren op woensdag 7 november 1934 in Vlagtwedde.

Hinderkien trouwt op vrijdag 19 augustus 1960 op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Hero Baas. Hero is geboren op zondag 12 november 1933 in Wedde.

Van Hero en Hinderkien zijn twee kinderen bekend:

1  Anita Baas is geboren op donderdag 22 december 1966 in Winschoten.

2  Gretha Baas is geboren op dinsdag 19 december 1967 in Winschoten.

V-BL  Janna Timpener, dochter van Berend Timpener (IV-T) en Albertje de Jonge, is geboren op maandag 12 juli 1943 in Vlagtwedde.

Janna trouwt op vrijdag 13 november 1964 op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Hermannus Wubs. Hermannus is geboren op vrijdag 9 oktober 1942 in Onstwedde.

Van Hermannus en Janna zijn drie kinderen bekend:

1  Herman Wubbe Wubs is geboren op vrijdag 23 december 1966 in Emmen.

2  Rene Bert Wubs is geboren op zaterdag 10 januari 1970 in Emmen.

3  Paula Annette Wubs is geboren op maandag 3 mei 1976 in Emmen.

V-BM  Jantje Meendering, dochter van Harm Meendering en Antje Timpener (IV-U), is geboren op maandag 11 april 1932 in Vlagtwedde.

Jantje trouwt op zaterdag 9 juni 1956 op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Francinus Meulman. Francinus is geboren op donderdag 16 mei 1929.

Van Francinus en Jantje zijn drie kinderen bekend:

1  Willem Meulman is geboren op maandag 30 januari 1961 in Vlagtwedde, is gesneuveld.

2  Antje Francina Meulman is geboren op vrijdag 19 juli 1963 in Vlagtwedde.

3  Stientje Reolfina Zwaantje Meulman is geboren op zondag 2 maart 1969 in Zwolle.

V-BN  Jan Meendering, zoon van Harm Meendering en Antje Timpener (IV-U), is geboren op zondag 2 december 1934 in Vlagtwedde.

Jan trouwt op vrijdag 12 oktober 1962 op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Geertruida Brul. Geertruida is geboren op dinsdag 7 mei 1940 in Lemmer.

Van Jan en Geertruida zijn drie kinderen bekend:

1  Grietje Antje Meendering is geboren op maandag 11 februari 1963 in Vlagtwedde.

2  Harm Edde Meendering is geboren op woensdag 3 januari 1968 in Vlagtwedde.

3  Antje Aaltje Meendering is geboren op donderdag 25 september 1969 in Vlagtwedde.

V-BO  Jan Timpener, zoon van Hendrik Timpener (IV-V) en Jantina Berendina Harms, wonende in Valthermond, is geboren op zaterdag 15 februari 1936 in Vlagtwedde.

Jan trouwt op vrijdag 7 juni 1957 in Odoorn op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Annechien Niemeijer, dochter van Pieter Niemeijer en Antje Scheper. Annechien, wonende in Valthermond, is geboren op maandag 21 januari 1935 aldaar.

Van Jan en Annechien zijn drie kinderen bekend:

1  Antje Timpener is geboren op donderdag 21 november 1957 in Odoorn, zie VI-DH.

2  Jantina Timpener is geboren op vrijdag 20 oktober 1961 in Odoorn.

3  Anja Timpener is geboren op maandag 29 januari 1968 in Odoorn.

V-BP  Hinderika Geertruida (Rika) Timpener, dochter van Hendrik Timpener (IV-V) en Jantina Berendina Harms, wonende in Bourtange, is geboren op dinsdag 12 juni 1945 in Vlagtwedde.

Hinderika trouwt op woensdag 19 maart 1969 op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Boltendal. Jan is geboren op woensdag 5 november 1941 in Vlagtwedde.

Van Jan en Hinderika zijn twee kinderen bekend:

1  Jantina Roelfina Boltendal is geboren op woensdag 15 april 1970 in Boertange.

2  Derk Hendrik Boltendal is geboren op dinsdag 27 maart 1973 in Boertange.

V-BQ  Jan Timpener, zoon van Jan Timpener (IV-W) en Annechien Schipper, is geboren op dinsdag 31 maart 1942 in Vlagtwedde.

Jan is gehuwd met Kathy Macumber.

Van Jan en Kathy is een kind bekend:

1  Jan Albert Timpener is geboren op donderdag 4 december 1969.

V-BR  Trijntje Timpener, dochter van Jan Timpener (IV-W) en Annechien Schipper, is geboren op zondag 22 augustus 1943 in Vlagtwedde.

Trijntje was gehuwd (1) met Mitchell Earl Hope.

Trijntje trouwt op vrijdag 20 juni 1969 op 25-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Cristiaan Potze. Cristiaan is geboren op donderdag 13 april 1939 in Vlagtwedde.

Van Cristiaan en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Tammy Lee Potze is geboren op donderdag 13 september 1962 in Brantford.

2  Hendrikus Potze is geboren op dinsdag 22 december 1970 in Brantford.

V-BS  Hendrika Timpener, dochter van Jan Timpener (IV-W) en Annechien Schipper, is geboren op donderdag 13 december 1945 in Vlagtwedde.

Hendrika trouwt op zaterdag 15 oktober 1966 op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Ronald Frank Reeve. Ronald is geboren op zondag 2 december 1945 in Brantford.

Van Ronald en Hendrika zijn twee kinderen bekend:

1  Shane Ronald Reeve is geboren op donderdag 10 april 1969 in Winnipeg.

2  Deanne Tricia Reeve is geboren op zondag 27 december 1970 in Winnipeg.

V-BT  Warntje Timpener, zoon van Jan Timpener (IV-W) en Annechien Schipper, is geboren op woensdag 5 maart 1947 in Vlagtwedde.

Warntje trouwt op zaterdag 10 juni 1967 op 20-jarige leeftijd met de 17-jarige Verna Elizabeth Butler. Verna is geboren op dinsdag 15 november 1949 in Brantford.

Van Warntje en Verna zijn drie kinderen bekend:

1  Shannon Leean Timpener is geboren op zaterdag 21 december 1968 in Brantford.

2  Raelynn Marie Timpener is geboren op vrijdag 26 juni 1970 in Brantford.

3  Rachel Bethe Timpener is geboren op vrijdag 16 augustus 1974 in Brantford.

V-BU  Albert Allen Timpener, zoon van Jan Timpener (IV-W) en Annechien Schipper, is geboren op vrijdag 4 april 1958 in Brantford.

Albert trouwt op vrijdag 16 oktober 1981 op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Angenieta Maria Brak. Angenieta is geboren op dinsdag 18 februari 1958 in Rotterdam.

Van Albert en Angenieta is een kind bekend:

1  Holly Ann Timpener is geboren op zondag 26 december 1982 in Canada.

V-BV  Johanna Berendina van de Bunt, dochter van Klaas van de Bunt en Roelfina Jantina Margaretha Pierweijer (IV-X), is geboren op donderdag 2 april 1914 in Drewer, is overleden op woensdag 12 augustus 1981 in Amsterdam. Johanna werd 67 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Johanna trouwt op woensdag 16 juni 1937 op 23-jarige leeftijd met de 30-jarige Leonard de Barse. Leonard is geboren op woensdag 24 oktober 1906 in Kleef, is overleden op vrijdag 16 december 1955 in Amsterdam. Leonard werd 49 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Van Leonard en Johanna is een kind bekend:

1  Wilhelmus Johannes de Barse is geboren op dinsdag 28 augustus 1945 in Amsterdam.

V-BW  Berend van de Bunt, zoon van Klaas van de Bunt en Roelfina Jantina Margaretha Pierweijer (IV-X), is geboren op zaterdag 19 februari 1921 in Marl.

Berend trouwt op dinsdag 17 februari 1948 op 26-jarige leeftijd met de 20-jarige Anita Johanna Gotink. Anita is geboren op donderdag 11 augustus 1927 in Marl.

Van Berend en Anita zijn vier kinderen bekend:

1  Anita Josefina van de Bunt is geboren op zondag 9 januari 1949 in Amsterdam.

2  Krista van de Bunt is geboren op woensdag 7 april 1954 in Amsterdam, zie VI-DI.

3  Yvonne van de Bunt is geboren op vrijdag 16 januari 1959 in Amsterdam.

4  Peter Klaas van de Bunt is geboren op dinsdag 23 juli 1963 in Amsterdam.

V-BX  Peter Dirk van de Bunt, zoon van Klaas van de Bunt en Roelfina Jantina Margaretha Pierweijer (IV-X), is geboren op donderdag 29 juni 1922 in Marl.

Peter trouwt op vrijdag 23 februari 1968 op 45-jarige leeftijd met de 26-jarige Hinderkien Jonker, zie VI-DN.

Van Peter en Hinderkien zijn twee kinderen bekend:

1  Stefan van de Bunt is geboren op zondag 6 oktober 1968 in Haarlem.

2  Rolf van de Bunt is geboren op donderdag 21 augustus 1969 in Badhoevedorp.

V-BY  Klaas van de Bunt, zoon van Klaas van de Bunt en Roelfina Jantina Margaretha Pierweijer (IV-X), is geboren op zaterdag 26 september 1925 in Marl.

Klaas trouwt op vrijdag 23 februari 1951 op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Jantina Roelfina Derkina Pierweijer, zie V-CH.

Van Klaas en Jantina zijn drie kinderen bekend:

1  Johannes van de Bunt is geboren op zaterdag 3 januari 1953.

Johannes trouwt op woensdag 20 mei 1981 op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Titia Schults. Titia is geboren op donderdag 12 augustus 1954 in Almkerk.

2  Martin van de Bunt is geboren op vrijdag 18 januari 1957 in Amsterdam.

3  Eric van de Bunt is geboren op zaterdag 16 september 1967 in Amsterdam.

V-BZ  Trientje Pierweijer, dochter van Johannes Pierweijer (IV-Y) en Henderkien van Ginkel, is geboren op zaterdag 20 mei 1916.

Trientje trouwt op zaterdag 29 december 1934 op 18-jarige leeftijd met de 21-jarige Hendrikus Jonker. Hendrikus is geboren op maandag 7 juli 1913 in Emmen, is overleden in Enschede.

Van Hendrikus en Trientje zijn dertien kinderen bekend:

1  Hendrik Jonker is geboren op zaterdag 4 mei 1935 in Emmen, zie VI-DJ.

2  Johannes Jonker is geboren op dinsdag 27 april 1937 in Emmen, zie VI-DK.

3  Hendrikus Jonker is geboren op donderdag 28 juli 1938 in Emmen, zie VI-DL.

4  Grietinus Jonker is geboren op donderdag 18 januari 1940 in Emmen, zie VI-DM.

5  Hinderkien Jonker is geboren op dinsdag 25 maart 1941 in Emmen, zie VI-DN.

6  Jan Jonker is geboren op zaterdag 11 april 1942, is overleden op woensdag 29 maart 1944 in Coevorden. Jan werd 1 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

7  Berendina Jonker is geboren op maandag 9 augustus 1943 in Emmen, zie VI-DO.

8  Jan Jonker is geboren op donderdag 2 augustus 1945 in Emmen, zie VI-DP.

9  Berend Jonker is geboren op woensdag 13 november 1946 in Emmen, zie VI-DQ.

10  Hendrik Albinus Jonker is geboren op zaterdag 31 januari 1948 in Emmen, zie VI-DR.

11  Trientje Jonker is geboren op dinsdag 14 juni 1949 in Emmen, zie VI-DS.

12  Hendrika Jonker is geboren op vrijdag 16 maart 1951 in Emmen, zie VI-DT.

13  Liesje Jonker is geboren op maandag 21 januari 1957 in Enschede, zie VI-DU.

V-CA  Berend Pierweijer, zoon van Johannes Pierweijer (IV-Y) en Henderkien van Ginkel, is geboren op woensdag 13 november 1918 in Emmen, is overleden in april 1992. Berend werd 74 jaar.

Berend trouwt op vrijdag 19 maart 1943 op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Margaretha Huiskamp. Margaretha is geboren op donderdag 16 maart 1922 in Lonneker, is overleden in 1990. Margaretha werd 68 jaar.

Van Berend en Margaretha zijn vier kinderen bekend:

1  Hinderkien (Hennie) Pierweijer is geboren op zondag 18 maart 1945 in Enschede, zie VI-DV.

2  Geertruida Pierweijer is geboren op maandag 27 januari 1947 in Enschede, zie VI-DW.

3  Johanna Pierweijer is geboren op dinsdag 28 april 1953 in Enschede, zie VI-DX.

4  Machiel Pierweijer is geboren op donderdag 30 augustus 1956 in Enschede.

V-CB  Arend Pierweijer, zoon van Johannes Pierweijer (IV-Y) en Henderkien van Ginkel, is geboren op maandag 1 november 1920 in Emmen, is overleden op vrijdag 24 augustus 1984 in Enschede. Arend werd 63 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Arend trouwt op vrijdag 25 maart 1949 op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Cristine Josefine Bülters. Cristine is geboren op woensdag 24 december 1919 in Ochtrup.

Van Arend en Cristine zijn zes kinderen bekend:

1  Hermann Johannes Pierweijer is geboren op zondag 7 augustus 1949 in Enschede, zie VI-DY.

2  Johannes Hermann Pierweijer is geboren op zondag 10 juni 1951 in Enschede, zie VI-DZ.

3  Gerard (Gerrit) Pierweijer is geboren op donderdag 21 mei 1953 in Enschede. Hij overleed 6 april 2010 op 56-jarige leeftijd in Enschede.

Gerard trouwt op vrijdag 30 juli 1976 op 23-jarige leeftijd met de 18-jarige Gerda Rietman. Gerda is geboren op donderdag 19 december 1957 in Haaksbergen.

4  Bernardo Pierweijer is geboren op zaterdag 24 september 1955 in Enschede, is overleden op zondag 19 februari 1956 aldaar. Bernardo werd 4 maanden en 26 dagen.

5  Robert Pierweijer is geboren op woensdag 10 juli 1957 in Enschede.

6  Ingrid Hendriette Elizabeth Pierweijer is geboren op woensdag 4 mei 1960 in Enschede, is overleden op maandag 29 augustus 1960 aldaar. Ingrid werd 3 maanden en 25 dagen.

V-CC  Johannes Pierweijer, zoon van Johannes Pierweijer (IV-Y) en Henderkien van Ginkel, is geboren op zaterdag 31 december 1921 in Emmen, is overleden op zaterdag 4 mei 1985 in Enschede. Johannes werd 63 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

Johannes trouwt op zaterdag 11 januari 1947 op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Judith Ekker. Judith is geboren op maandag 14 januari 1924 in Losser.

Van Johannes en Judith zijn dertien kinderen bekend:

1  Johannes Pierweijer is geboren op dinsdag 22 april 1947 in Enschede.

2  Grada Pierweijer is geboren op woensdag 2 juni 1948 in Enschede, zie VI-EA.

3  Berend Pierweijer is geboren op zondag 22 mei 1949 in Enschede.

4  Albert Pierweijer is geboren op dinsdag 5 september 1950 in Enschede.

5  Trijntje Pierweijer is geboren op woensdag 3 september 1952 in Enschede, zie VI-EB.

6  Judith Pierweijer is geboren op vrijdag 2 oktober 1953 in Enschede, zie VI-EC.

7  Jan Pierweijer is geboren op zaterdag 12 maart 1955 in Enschede.

8  Berendina Pierweijer is geboren op donderdag 17 mei 1956 in Enschede, zie VI-ED.

9  Jacob Pierweijer is geboren op zaterdag 28 september 1957 in Enschede.

10  Arend Pierweijer is geboren op zaterdag 19 september 1959 in Enschede.

11  Hinderkien Pierweijer is geboren op zaterdag 14 januari 1961 in Enschede, zie VI-EE.

12  Derk Pierweijer is geboren op woensdag 8 augustus 1962 in Enschede.

13  Robert Pierweijer is geboren op zaterdag 8 februari 1964 in Enschede.

V-CD  Berendina Pierweijer, dochter van Johannes Pierweijer (IV-Y) en Henderkien van Ginkel, is geboren op dinsdag 16 januari 1923 in Emmen, is overleden op donderdag 4 oktober 1979 in Enschede. Berendina werd 56 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

Berendina trouwt op vrijdag 9 augustus 1946 op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Hette van Seyen. Hette is geboren op woensdag 15 juni 1921 in Appelscha, is overleden op woensdag 25 juli 1984 in Enschede. Hette werd 63 jaar, 1 maand en 10 dagen.

Van Hette en Berendina zijn negen kinderen bekend:

1  Henk van Seyen is geboren op vrijdag 20 april 1945 in Enschede.

Henk is gehuwd met Aaltien Matthijssen.

2  Johannes van Seyen is geboren op donderdag 12 juni 1947 in Enschede, is overleden op zondag 30 mei 1971 aldaar. Johannes werd 23 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

3  Luitzen van Seyen is geboren op zaterdag 25 september 1948 in Enschede.

4  Hinderkien van Seyen is geboren op vrijdag 9 februari 1951 in Enschede, zie VI-EF.

5  Jan van Seyen is geboren op zaterdag 29 januari 1955 in Enschede.

Jan trouwt op vrijdag 14 maart 1980 op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Wilma Levink. Wilma is geboren op donderdag 25 april 1957 in Enschede.

6  Berend van Seyen is geboren op woensdag 21 maart 1956 in Enschede, zie VI-EG.

7  Liesbeth van Seyen is geboren op donderdag 18 juli 1957 in Enschede.

Liesbeth trouwt op vrijdag 19 maart 1982 op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Tonny Schopman. Tonny is geboren op vrijdag 16 december 1955 in Borne.

8  Jantina van Seyen is geboren op zaterdag 13 september 1958 in Enschede, zie VI-EH.

9  Tjeerd van Seyen is geboren op donderdag 28 december 1961 in Enschede.

V-CE  Pieter Pierweijer, zoon van Johannes Pierweijer (IV-Y) en Henderkien van Ginkel, is geboren op zaterdag 29 maart 1924 in Emmen, is overleden op vrijdag 13 februari 1998. Pieter werd 73 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Pieter trouwt op vrijdag 22 februari 1946 op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Johanna Treuren. Johanna is geboren op donderdag 10 maart 1921 in Nieuwkuijk, is overleden op zondag 17 maart 1985 in Enschede. Johanna werd 64 jaar en 7 dagen.

Van Pieter en Johanna zijn zes kinderen bekend:

1  Adriana Hendrika Helena Pierweijer is geboren op zaterdag 30 september 1944 in Enschede, zie VI-EI.

2  Lennie Pierweijer is geboren op donderdag 26 september 1946 in Enschede, zie VI-EJ.

3  Johannes Adrianus Pierweijer is geboren op zondag 11 april 1948 in Enschede.

4  Adrianus Johannes Pierweijer is geboren op dinsdag 16 augustus 1949 in Enschede.

5  Hetty Pierweijer is geboren op zaterdag 22 mei 1954 in Enschede, zie VI-EK.

6  Henry Pierweijer is geboren op maandag 2 februari 1959 in Enschede.

Henry trouwt op vrijdag 11 december 1981 op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Katinka Michorius. Katinka is geboren op zaterdag 24 december 1960 in Enschede.

V-CF  Bernardus Pierweijer, zoon van Johannes Pierweijer (IV-Y) en Henderkien van Ginkel, is geboren op donderdag 5 mei 1927 in Emmen, is overleden in Enschede.

Bernardus trouwt op dinsdag 27 november 1945 op 18-jarige leeftijd met de 21-jarige Cornelia Wilhelmina Bekkink. Cornelia is geboren op dinsdag 6 mei 1924 in Den Haag, is overleden op woensdag 5 februari 1986 in Enschede. Cornelia werd 61 jaar, 8 maanden en 30 dagen.

Van Bernardus en Cornelia zijn zeven kinderen bekend:

1  Alida Pierweijer is geboren op woensdag 9 april 1947 in Enschede, zie VI-EL.

2  Johannes Pierweijer is geboren op maandag 12 april 1948 in Enschede, zie VI-EM.

3  Gerrit Pierweijer is geboren op zondag 13 november 1949, zie VI-EN.

4  Berend Pierweijer is geboren op zondag 13 november 1949 in Enschede, zie VI-EO.

5  Hendrikien Helena Pierweijer is geboren op vrijdag 27 februari 1953 in Enschede, zie VI-EP.

6  Willy Jantina Pierweijer is geboren op maandag 23 juni 1958 in Enschede, zie VI-EQ.

7  Jan Antonius Pierweijer is geboren op woensdag 2 januari 1963 in Enschede.

V-CG  Geert Pierweijer, zoon van Johannes Pierweijer (IV-Y) en Henderkien van Ginkel, is geboren op vrijdag 29 juni 1928 in Emmen. Hij overleed op maandag 18 januari 2010, 81 jaar, 6 maanden en 20 dagen oud.

Klik op de afbeelding voor grotere foto
    Trouwfoto van Geert en Roelfien (collectie Lotte Pierweijer)

       

Geert trouwt op vrijdag 14 oktober 1955 op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Roelfien Guit. Roelfien is geboren op woensdag 23 augustus 1933 in Emmen.

Van Geert en Roelfien zijn vier kinderen bekend:

1  Dina Hendrika Pierweijer is geboren op woensdag 22 februari 1956 in Enschede, zie VI-ER.

2  Hendrika Johanna Pierweijer is geboren op maandag 26 augustus 1957 in Enschede.

Hendrika trouwt op vrijdag 2 oktober 1981 op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Harrie van Wijk. Harrie is geboren op zondag 9 oktober 1955 in Brummen.

3  Hendrik (Henk) Pierweijer is geboren op woensdag 31 december 1958 in Enschede. Hij trouwt op vrijdag 6 mei 1994 in Hengelo met Maria Helena (Marleen) Franchimont, geboren op maandag 21 september 1964 in Hengelo.
Van Henk en Marleen zijn twee kinderen bekend:
1.  Lotte Pierweijer is geboren op donderdag 3 augustus 1995 in Hengelo. Voor foto's van haar en haar familie zie Lotte's album: http://picasaweb.google.com/jacknewmayor/LotteSAlbum?authkey=Gv1sRgCMiJy7mq6L6Vbg#
2.  Bram Pierweijer is geboren op maandag 4 mei 1998 in Hengelo.

4  Geert Pierweijer is geboren op zaterdag 13 augustus 1966 in Enschede.

V-CH  Jantina Roelfina Derkina Pierweijer, dochter van Johannes Pierweijer (IV-Y) en Henderkien van Ginkel, is geboren op vrijdag 29 augustus 1930 in Emmen.

Jantina trouwt op vrijdag 23 februari 1951 op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Klaas van de Bunt, zie V-BY.

V-CI  Arend Pierweijer, zoon van Johannes Pierweijer (IV-Y) en Henderkien van Ginkel, is geboren op zaterdag 22 juli 1933 in Emmen.

Arend trouwt op vrijdag 10 april 1964 op 30-jarige leeftijd met de 24-jarige Hiltje Ietje van de Meer. Hiltje is geboren op donderdag 27 juli 1939 in Achtkarspelen.

Van Arend en Hiltje zijn twee kinderen bekend:

1  Jeroen Pierweijer is geboren op vrijdag 26 maart 1965 in Amsterdam.

2  Edward Pierweijer is geboren op woensdag 8 februari 1967 in Amsterdam.

V-CJ  Jan Pierweijer, zoon van Johannes Pierweijer (IV-Y) en Henderkien van Ginkel, is geboren op donderdag 23 april 1936 in Emmen.

Jan trouwt op zaterdag 26 april 1958 op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Jantje van de Meer. Jantje is geboren op zaterdag 6 maart 1937 in Achtkarspelen.

Van Jan en Jantje is een kind bekend:

1  Hans Pierweijer is geboren op zaterdag 8 november 1958 in Enschede.

Hans trouwt op woensdag 20 juni 1979 op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Alida Maria Bruin. Alida is geboren op zaterdag 7 februari 1959 in Schagerbrug.

V-CK  Christina Pierweijer, dochter van Berend Pierweijer (IV-Z) en Trijntje Bos, is geboren op woensdag 10 juli 1918 in Odoorn, is overleden op zaterdag 11 september 2004. Christina werd 86 jaar, 2 maanden en 1 dag.

Christina trouwt op zondag 26 november 1939 op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Albert Kats. Albert is geboren op woensdag 7 oktober 1914 in Oosterhesselen, is overleden op donderdag 4 juni 1981in Landgraaf; hij werd 66 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

Van Albert en Christina zijn negen kinderen bekend:

1  Alberdina Chaterina Kats is geboren op zondag 20 oktober 1940 in Ubach over Worms, zie VI-ES.

2  Chatherina Berendina Kats is geboren op zaterdag 28 maart 1942 in Ubach over Worms, zie VI-ET.

3  Albert Kats is geboren op dinsdag 10 augustus 1943 in Ubach over Worms. Hij is overleden op zaterdag 30 september 1995 in Landgraaf. Hij werd 52 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Albert trouwt op woensdag 8 oktober 1969 op 26-jarige leeftijd met Marlene Howahl.

4  Berend Kats is geboren op zaterdag 25 november 1944 in Ubach over Worms, zie VI-EU.

5  Cristine Suzanna Kats is geboren op woensdag 13 maart 1946 in Ubach over Worms, zie VI-EV.

6  Odilia Kats is geboren op donderdag 29 januari 1948 in Ubach over Worms, zie VI-EW.

7  Johannes Kats is geboren op zaterdag 5 maart 1949 in Ubach over Worms; hij overleed op 20 april 2017,68 jaar oud.

8  Maria Hendrika Kats is geboren op zondag 1 juni 1952 in Ubach over Worms, zie VI-EX.

9  Jantina (Tiny) Kats is geboren op donderdag 20 oktober 1955 in Ubach over Worms, zie VI-EY.

V-CL  Berend Pierweijer, zoon van Berend Pierweijer (IV-Z) en Trijntje Bos, is geboren op zaterdag 27 november 1920 in Odoorn.

Berend trouwt op dinsdag 28 juli 1942 op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Maria Hubertine Dohmen. Maria is geboren op dinsdag 1 oktober 1918 in Glimbach (D), is overleden op maandag 6 februari 1989 in Eygelshoven-Kerkrade. Maria werd 70 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Van Berend en Maria zijn zes kinderen bekend:

1  Waltrud Pierweijer is geboren op dinsdag 8 september 1942 in Glimbach (Dl.), zie VI-EZ.

2  Berend (Ben) Pierweijer is geboren op donderdag 12 april 1945 in Bedburg (D), zie VI-FA.

3  Johannes Petrus Pierweijer is geboren op zaterdag 15 februari 1947 in Eygelshoven, zie VI-FB.

4  Annemaria Catharina (Annemie) Pierweijer is geboren op maandag 13 december 1948 in Eygelshoven.

Annemaria trouwt op maandag 28 december 1970 op 22-jarige leeftijd met de 33-jarige Caspar Hubert Gorissen. Caspar is geboren op maandag 5 april 1937 in Kerkrade.

5  Maria-Therese Pierweijer is geboren op zaterdag 28 oktober 1950 in Eygelshoven, zie VI-FC.

6  Walter Tristan Pierweijer is geboren op zaterdag 28 januari 1956 in Kerkrade, zie VI-FD.

V-CM  Everdina Pierweijer, dochter van Berend Pierweijer (IV-Z) en Trijntje Bos, is geboren op zaterdag 24 maart 1923 in Odoorn. Zij overleed op donderdag 9 augustus 2007 op de leeftijd van 84 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Everdina trouwt rond 1944 op ongeveer 21-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Gijsbertus v.d. Bosch. Gijsbertus is geboren op maandag 19 juni 1922 in Amsterdam.

Van Gijsbertus en Everdina zijn zes kinderen bekend:

1  Bernardus v.d. Bosch is geboren op donderdag 11 mei 1944 in Kerkrade, zie VI-FE.

2  Dirk Pieter Willem van de Bosch is geboren op dinsdag 9 augustus 1949 in Kerkrade.

Dirk trouwt op dinsdag 31 december 1968 op 19-jarige leeftijd met de 21-jarige Katharina J. Mies. Katharina is geboren op zondag 26 oktober 1947 in Beek.

3  Evert van de Bosch is geboren op woensdag 7 maart 1951 in Kerkrade, zie VI-FF.

4  Gijbertus Arnold van de Bosch is geboren op maandag 29 december 1952 in Kerkrade, zie VI-FG.

5  Tristan Cristian van de Bosch is geboren op maandag 13 februari 1956 in Kerkrade.

6  Marianne Trijntje van de Bosch is geboren op woensdag 5 april 1961 in Kerkrade.

Marianne is gehuwd met Mattheus Langen.

V-CN  Berend Pierweijer, zoon van Jan Pierweijer (IV-AA) en Hindertien Siersema, is geboren op zaterdag 22 december 1923 in Emmen.

Berend trouwt op vrijdag 19 december 1947 op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Gezina Johanna Maria ter Wee. Gezina is geboren op zaterdag 28 november 1925 in Enschede.

Van Berend en Gezina zijn twee kinderen bekend:

1  Benno Adriaan Pierweijer is geboren op maandag 29 maart 1948 in Enschede, zie VI-FH.

2  N.N. Pierweijer (Gegevens op verzoek niet opgenomen)

V-CO  Jan Pierweijer, zoon van Jan Pierweijer (IV-AA) en Hindertien Siersema, is geboren op maandag 11 januari 1926 in Emmen.

Jan trouwt op dinsdag 6 november 1951 op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Albertje Kuiper. Albertje is geboren op donderdag 3 december 1925 in Emmen, is overleden op woensdag 15 mei 1985. Albertje werd 59 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Van Jan en Albertje zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Pierweijer, supermarktmanager en wao, wonende in Rotterdam, is geboren op maandag 10 september 1956 in Schoonebeek.

Jan trouwt op woensdag 12 september 2001 in Rotterdam op 45-jarige leeftijd met de 37-jarige Christiaan Peter Grahl. Christiaan, baliemedewerker Ned.Fotoinstituut, wonende in Rotterdam, is geboren op woensdag 26 augustus 1964 aldaar.

2  Hendrik(Henk) Pierweijer is geboren op zondag 23 februari 1958 in Schoonebeek.

Hendrik trouwt op vrijdag 23 mei 1980 op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Martha Bruinsma. Martha is geboren op maandag 31 augustus 1959 in Appelscha.

Van Henk en Martha zijn drie kinderen bekend:

1. Miranda Pierweijer, geboren op woensdag 30 december 1982 in Appelscha, verpleegkundige i.o., wonende in Smilde. Zij woont samen met Sander Meilof, geboren op donderdag 31 januari 1980 in Smilde.

2. Esther Pierweijer, geboren op donderdag 14 februari 1985 in Appelscha, studente Pabo, wonende in Appelscha.

3. Ingrid Pierweijer, geboren op maandag 2 juni 1986 in Assen, studente, wonende in Appelscha.

 

V-CP  Berendina Pierweijer, dochter van Jan Pierweijer (IV-AA) en Hindertien Siersema, is geboren op zaterdag 1 oktober 1927 in Emmen, is overleden in Enschede.

Berendina trouwt op woensdag 28 november 1951 op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Hendrik Dubbeldam. Hendrik is geboren op vrijdag 21 september 1923 in Enschede, is overleden aldaar.

Van Hendrik en Berendina zijn twee kinderen bekend:

1  Hermina Dubbeldam is geboren op zaterdag 15 november 1952 in Enschede.

Hermina trouwt op donderdag 2 september 1982 op 29-jarige leeftijd met de 31-jarige Cornelis Jochumsen. Cornelis is geboren op zaterdag 30 december 1950 in Renswoude.

2  Jan Dubbeldam is geboren op woensdag 22 augustus 1956 in Enschede.

Jan trouwt op woensdag 24 juni 1981 op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Marjan Prins. Marjan is geboren op zondag 18 oktober 1959 in Enschede.

V-CQ  Hendrikien Ebbinge, dochter van Geert Ebbinge en Dirkje Pierweijer (IV-AB), is geboren op vrijdag 28 november 1924 in Odoorn.

Hendrikien trouwt in 1950 op 26-jarige leeftijd met André Hermsen.

Van André en Hendrikien is een kind bekend:

1  Marleen Hermsen is geboren op donderdag 14 juni 1951, zie VI-FJ.

V-CR  Berend Ebbinge, zoon van Geert Ebbinge en Dirkje Pierweijer (IV-AB), is geboren op donderdag 20 oktober 1927 in Odoorn.

Berend trouwt op donderdag 18 december 1952 op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Anna Knegt. Anna is geboren op zondag 11 januari 1931 in Brunssum.

Van Berend en Anna zijn twee kinderen bekend:

1  Geert Ebbinge is geboren op dinsdag 7 juli 1953 in Brunssum.

2  Albert Ebbinge is geboren op zondag 25 februari 1962 in Heerlen.

V-CS  Willemtien Bos, dochter van Jan Bos (IV-AC) en Jantje Komduur, is geboren op vrijdag 1 september 1916 in Borger, is overleden aldaar.

Willemtien trouwt op zaterdag 11 juli 1942 op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Jans Schuiling. Jans is geboren op zondag 10 oktober 1915 in Borger.

Van Jans en Willemtien zijn twee kinderen bekend:

1  Jantje Schuiling is geboren op donderdag 31 december 1942 in Borger, zie VI-FK.

2  Roelof Schuiling is geboren op vrijdag 25 januari 1946 in Borger, zie VI-FL.

V-CT  Hendrikien Bos, dochter van Jan Bos (IV-AC) en Jantje Komduur, is geboren op zondag 1 juni 1924 in Borger.

Hendrikien trouwt op vrijdag 4 oktober 1946 op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Jan Haddering. Jan is geboren op zondag 23 april 1922 in Borger.

Van Jan en Hendrikien zijn twee kinderen bekend:

1  Berend Haddering is geboren op maandag 25 november 1946 in Borger, zie VI-FM.

2  Jantje Haddering is geboren op dinsdag 21 april 1953 in Borger, zie VI-FN.

V-CU  Hendrika Bos, dochter van Jan Bos (IV-AC) en Jantje Komduur, is geboren op dinsdag 10 mei 1927 in Borger.

Hendrika trouwt op vrijdag 29 januari 1954 op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Harm Engelsman. Harm is geboren op dinsdag 10 februari 1925 in Gieten.

Van Harm en Hendrika zijn vier kinderen bekend:

1  Herman Jan Engelsman is geboren op dinsdag 29 juni 1954 in Gieten.

2  Jan Hendrik Engelsman is geboren op zaterdag 10 maart 1956 in Gieten, is overleden in Appingedam.

3  Harm Rikus Engelsman is geboren op dinsdag 1 oktober 1957.

Harm trouwt op vrijdag 31 oktober 1980 op 23-jarige leeftijd met Elizabeth de Lijster.

4  Aaltinus Engelsman is geboren op woensdag 11 november 1959 in Appingedam.

V-CV  Willemtien Wigchers, dochter van Albert Wigchers en Hendrikien Bos (IV-AD), is geboren op zaterdag 11 december 1915 in Borger.

Willemtien trouwt op maandag 20 september 1937 op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Geert Beerman. Geert is geboren op maandag 4 juni 1917 in Borger.

Van Geert en Willemtien zijn drie kinderen bekend:

1  Friedrich Heinrich Beerman is geboren op vrijdag 10 december 1937 in Borger, zie VI-FO.

2  Hendrikien Beerman is geboren op dinsdag 12 september 1939 in Borger, zie VI-FP.

3  Jantje Beerman is geboren op woensdag 17 juni 1942 in Borger, zie VI-FQ.

V-CW  Harmtje Klaassens, dochter van Koop Klaassens en Janna van Rein (IV-AE), is geboren op vrijdag 26 september 1913.

Harmtje trouwt op zaterdag 20 februari 1937 op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Gezinus Bouwman. Gezinus is geboren op zondag 9 oktober 1910 in Borger.

Van Gezinus en Harmtje zijn drie kinderen bekend:

1  Roelof Bouwman is geboren op zaterdag 4 december 1937 in Odoorn, zie VI-FR.

2  Johanna Hendrika Bouwman is geboren op woensdag 5 juni 1940 in Odoorn, zie VI-FS.

3  Hendrika Jacoba Bouwman is geboren op woensdag 22 december 1943 in Odoorn, zie VI-FT.

V-CX  Berend Klaassens, zoon van Koop Klaassens en Janna van Rein (IV-AE), is geboren op vrijdag 5 mei 1916 in Borger.

Berend trouwt op woensdag 16 juli 1941 op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Annechien Strijker. Annechien is geboren op vrijdag 15 november 1918 in Schoonloo.

Van Berend en Annechien zijn drie kinderen bekend:

1  Koop Klaassens is geboren op maandag 7 september 1942 in Borger, zie VI-FU.

2  Lens Klaassens is geboren op woensdag 18 februari 1948 in Borger, zie VI-FV.

3  Johan Klaassens is geboren op woensdag 8 juli 1959 in Borger.

V-CY  Anna Warringa, dochter van Geert Warringa en Aaltje van Rein (IV-AF), is geboren op zondag 26 december 1915 in Borger.

Anna trouwt op woensdag 17 mei 1939 op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Frederik van de Molen. Frederik is geboren op dinsdag 24 mei 1910 in Midlaren, is overleden in 1959 in Assen. Frederik werd 49 jaar.

Van Frederik en Anna zijn drie kinderen bekend:

1  Jan van de Molen is geboren op maandag 25 maart 1940 in Zuidlaren, zie VI-FW.

2  Geert van de Molen is geboren op zondag 30 augustus 1942 in Zuidlaren.

3  Aaltje van de Molen is geboren op dinsdag 14 september 1943 in Zuidlaren, zie VI-FX.

V-CZ  Luchina Warringa, dochter van Geert Warringa en Aaltje van Rein (IV-AF), is geboren op maandag 14 juli 1919 in Borger.

Luchina was gehuwd met Fijbel Bruiniers.

Van Fijbel en Luchina is een kind bekend:

1  Fijbel Bruiniers is geboren op maandag 21 april 1947 in Den Haag, zie VI-FY.

V-DA  Aaltje Warringa, dochter van Geert Warringa en Aaltje van Rein (IV-AF), is geboren op maandag 25 juni 1928 in Borger.

Aaltje trouwt op woensdag 26 november 1947 op 19-jarige leeftijd met de 21-jarige Wietse Kalverla. Wietse is geboren op maandag 8 maart 1926 in Emmen, is overleden op donderdag 17 december 1992 aldaar. Wietse werd 66 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Van Wietse en Aaltje zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Cristiaan Kalverla is geboren op vrijdag 18 juni 1948 in Borger, zie VI-FZ.

2  Geert Kalverla is geboren op zondag 26 februari 1950 in Emmen, zie VI-GA.

3  Ferdinand Kalverla is geboren op vrijdag 23 mei 1952.

Ferdinand is gehuwd met Inge Melgers. Inge is geboren in Amsterdam.

4  Dick Kalverla is geboren op zondag 11 oktober 1953 in Emmen.

Dick is gehuwd met Ria Harms. Ria is geboren in Emmen.

V-DB  Jan Dekens, zoon van Jan Dekens en Jacobje van Rein (IV-AG), is geboren op maandag 27 november 1922 in Anloo.

Jan trouwt op dinsdag 25 november 1947 op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Kunera Ka. Kunera is geboren op donderdag 27 november 1919 in Annen, is overleden in 1982 aldaar. Kunera werd 63 jaar.

Van Jan en Kunera zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Dekens is geboren op woensdag 20 januari 1954 in Annen.

Jan trouwt op zaterdag 27 juni 1970 op 16-jarige leeftijd met de 13-jarige Andrea Super. Andrea is geboren op dinsdag 25 juni 1957 in Odoorn.

2  Sofia Jacoba Dekens is geboren op vrijdag 12 oktober 1956 in Annen, zie VI-GB.

V-DC  Berend Dekens, zoon van Jan Dekens en Jacobje van Rein (IV-AG), is geboren op woensdag 16 september 1925 in Annen.

Berend trouwt op dinsdag 9 november 1948 op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Alkina Steenge. Alkina is geboren op zaterdag 20 maart 1926 in Odoorn.

Van Berend en Alkina zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Dekens is geboren op vrijdag 23 maart 1951 in Odoorn.

Jan trouwt op donderdag 9 december 1976 op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Greetje Beuving. Greetje is geboren op zaterdag 23 januari 1954 in Enschede.

2  Jacob Dekens is geboren op maandag 29 juni 1953 in Odoorn.

Jacob trouwt op zondag 13 maart 1977 op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Femmie Oosterlo. Femmie is geboren op zaterdag 6 november 1954 in Wijster.

V-DD  Roelof Dekens, zoon van Jan Dekens en Jacobje van Rein (IV-AG), is geboren op maandag 30 april 1928 in Anloo.

Roelof trouwt op dinsdag 7 december 1954 op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Roelfien Speelman. Roelfien is geboren op zondag 7 oktober 1928 in Annen.

Van Roelof en Roelfien zijn drie kinderen bekend:

1  Janet Dekens is geboren op vrijdag 2 maart 1956 in Woldendorp.

2  Jan Dekens is geboren op zondag 10 mei 1959 in Woldendorp.

3  Karin Dekens is geboren op donderdag 27 december 1962 in Woldendorp.

V-DE  Anno Dekens, zoon van Jan Dekens en Jacobje van Rein (IV-AG), is geboren op maandag 21 juli 1930 in Anloo.

Anno trouwt op woensdag 8 april 1959 op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Margrith Melie. Margrith is geboren op dinsdag 8 oktober 1929 in Rorschach.

Van Anno en Margrith zijn drie kinderen bekend:

1  Daniëlle Margith Gerda Francis Dekens is geboren op dinsdag 2 februari 1960 in Alkmaar.

2  Menno Franz Bob Willy Dekens is geboren op vrijdag 12 mei 1961 in Wageningen.

3  Anno Jan Tom Werner Dekens is geboren op vrijdag 13 juli 1962 in Wageningen.

V-DF  Roelfina Anna Dekens, dochter van Jan Dekens en Jacobje van Rein (IV-AG), is geboren op maandag 12 februari 1934 in Anloo, is overleden op woensdag 28 januari 1976 in Assen. Roelfina werd 41 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Roelfina trouwt op dinsdag 4 mei 1954 op 20-jarige leeftijd met de 29-jarige Boele Oostra. Boele is geboren op zaterdag 25 april 1925 in Assen.

Van Boele en Roelfina zijn twee kinderen bekend:

1  Jacoba Janny Pieterdina Jantina Oostra is geboren op vrijdag 16 maart 1956 in Assen, zie VI-GC.

2  Jantina Pieterdina Jacoba Janny Oostra is geboren op vrijdag 20 maart 1959 in Assen, zie VI-GD.

V-DG  Albert Bos, zoon van Friedrich Bos (IV-AH) en Fennechien Jager, is geboren op woensdag 14 april 1915 in Gieten.

Albert trouwt op vrijdag 18 december 1942 op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Fennechien Alfrink. Fennechien is geboren op woensdag 18 april 1917 in Gieten.

Van Albert en Fennechien zijn vier kinderen bekend:

1  Frederik Bos is geboren op vrijdag 7 april 1944 in Gieten, zie VI-GE.

2  Klamer Bos is geboren op vrijdag 2 april 1948 in Gieten, zie VI-GF.

3  Albert Bos is geboren op maandag 28 november 1955 in Gieten.

4  Fennechien Bos is geboren op zondag 11 augustus 1957 in Gieten.

Fennechien trouwt op vrijdag 19 december 1980 op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Hendrik Hoving. Hendrik is geboren op vrijdag 3 mei 1957 in Gieten.

V-DH  Geertruida Bos, dochter van Friedrich Bos (IV-AH) en Fennechien Jager, is geboren op zondag 6 februari 1916 in Gieten.

Geertruida trouwt op vrijdag 28 april 1939 op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Roelof Klinkhamer. Roelof is geboren op woensdag 18 januari 1911 in Anloo, is overleden op woensdag 16 december 1981 aldaar. Roelof werd 70 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

Van Roelof en Geertruida zijn vijf kinderen bekend:

1  Annechien Klinkhamer is geboren op zaterdag 2 september 1939 in Anloo, zie VI-GG.

2  Fennechien Klinkhamer is geboren op vrijdag 3 juli 1942 in Anloo, zie VI-GH.

3  Gezina Klinkhamer is geboren op woensdag 22 december 1943 in Anloo, zie VI-GI.

4  Frederika Klinkhamer is geboren op vrijdag 19 april 1946 in Anloo, zie VI-GJ.

5  Roelfina Geertruida Klinkhamer is geboren op dinsdag 13 juli 1948 in Anloo, zie VI-GK.

V-DI  Johannes Bos, zoon van Friedrich Bos (IV-AH) en Fennechien Jager, is geboren op zaterdag 7 december 1918 in Gieten.

Johannes trouwt op vrijdag 24 maart 1944 op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Jantje Kwebeman. Jantje is geboren op woensdag 3 september 1919 in Gieten.

Van Johannes en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  Fennechien Lugina Bos is geboren op dinsdag 3 oktober 1944 in Gasselte, zie VI-GL.

2  Hendrik Bos is geboren op woensdag 30 april 1947 in Gasselte, zie VI-GM.

V-DJ  Hendrik Bos, zoon van Friedrich Bos (IV-AH) en Fennechien Jager, is geboren op dinsdag 11 mei 1920 in Gieten.

Hendrik trouwt op vrijdag 21 januari 1949 op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Henderkien Hindriks. Henderkien is geboren op zondag 30 april 1922 in Gasselte, is overleden op donderdag 26 september 1985 in Rolde. Henderkien werd 63 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

Van Hendrik en Henderkien zijn twee kinderen bekend:

1  Frederik Bos is geboren op maandag 29 mei 1950 in Noordbroek, zie VI-GN.

2  Jantien Bos is geboren op zondag 21 maart 1954 in Rolde, zie VI-GO.

V-DK  Hendrikje Weites, dochter van Harm Weites en Antje Bos (IV-AI), is geboren op vrijdag 27 september 1918 in Gieten.

Hendrikje trouwt op zaterdag 8 augustus 1942 op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Jan Pieters. Jan is geboren op vrijdag 29 oktober 1920 in Zeyen.

Van Jan en Hendrikje zijn twee kinderen bekend:

1  Albertje Pieters is geboren op vrijdag 28 april 1944 in Zeyen, zie VI-GP.

2  Harm Pieters is geboren op vrijdag 5 april 1946 in Zeyen, zie VI-GQ.

V-DL  Hinderkien Weites, dochter van Harm Weites en Antje Bos (IV-AI), is geboren op zondag 1 februari 1920 in Gieten.

Hinderkien trouwt op zaterdag 21 december 1946 op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Berend Olthof. Berend is geboren op maandag 25 maart 1918 in Anloo.

Van Berend en Hinderkien zijn negen kinderen bekend:

1  Antje Olthof is geboren op zondag 13 april 1947 in Anloo, zie VI-GR.

2  Harm Olthof is geboren op woensdag 25 mei 1949 in wachtmeester poltie, zie VI-GS.

3  Anne Olthof is geboren op woensdag 1 november 1950 in wachtmeester politie, zie VI-GT.

4  Pieter Olthof is geboren op zondag 11 mei 1952 in Oudeschoot.

Pieter trouwt op vrijdag 13 juni 1980 op 28-jarige leeftijd met de 20-jarige Wilma Fonsma. Wilma is geboren op vrijdag 27 november 1959 in Eelde.

5  Lucas Olthof is geboren op vrijdag 7 mei 1954 in Oudeschoot, zie VI-GU.

6  Annechien Olthof is geboren op maandag 24 maart 1958 in Oudeschoot.

7  Albert Olthof is geboren op dinsdag 20 oktober 1959 in Koudum.

8  Jan Olthof is geboren op zondag 7 mei 1961 in Koudum.

9  Hendrikien Olthof is geboren op vrijdag 8 maart 1963 in Koudum.

V-DM  Pieter Weites, zoon van Harm Weites en Antje Bos (IV-AI), is geboren op maandag 27 maart 1922 in Zuidlaren.

Pieter trouwt op zaterdag 26 maart 1949 op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Roelofje Liebe. Roelofje is geboren op dinsdag 30 oktober 1923 in Anloo.

Van Pieter en Roelofje zijn twee kinderen bekend:

1  Harm Weites is geboren op donderdag 2 februari 1950 in Anloo.

2  Berend Weites is geboren op donderdag 26 november 1953 in Anloo, zie VI-GV.

V-DN  Aaltje Weites, dochter van Harm Weites en Antje Bos (IV-AI), is geboren op dinsdag 15 april 1930 in Gasteren.

Aaltje trouwt op zaterdag 16 januari 1954 op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Folkert Post. Folkert is geboren op zondag 7 september 1930 in Zeyen.

Van Folkert en Aaltje zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Johannes Post is geboren op vrijdag 23 november 1956 in Assen.

2  Harm Post is geboren op zondag 8 mei 1960 in Assen.

V-DO  Jantje Thalens, dochter van Jan Thalens (IV-AJ) en Marchien Kuper, is geboren op vrijdag 19 december 1919 in Grolloo.

Jantje trouwt op donderdag 1 mei 1941 op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Arend Dekker. Arend is geboren op woensdag 7 juli 1915 in Vries.

Van Arend en Jantje zijn vier kinderen bekend:

1  Marchien Dekker is geboren op maandag 15 november 1943 in Schoonloo, zie VI-GW.

2  Berend Dekker is geboren op donderdag 7 november 1946 in Schoonloo.

3  Jannie Dekker is geboren op vrijdag 7 juli 1950 in Schoonloo.

Jannie trouwt op dinsdag 29 augustus 1972 op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Geert Hagenouw. Geert is geboren in oktober 1950.

4  Jan Dekker is geboren op donderdag 7 juni 1956 in Schoonloo.

V-DP  Jacobje Thalens, dochter van Jan Thalens (IV-AJ) en Marchien Kuper, is geboren op dinsdag 13 maart 1923 in Grolloo.

Jacobje trouwt op zaterdag 24 november 1945 op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Frederik Stokker. Frederik is geboren op maandag 13 december 1920 in Anloo.

Van Frederik en Jacobje zijn vier kinderen bekend:

1  Eite Stokker is geboren op woensdag 14 januari 1948 in Anloo, zie VI-GX.

2  Marchien Stokker is geboren op dinsdag 25 december 1951 in Rolde, zie VI-GY.

3  Alie Stokker is geboren op maandag 4 maart 1957 in Rolde.

Alie trouwt op vrijdag 20 september 1985 op 28-jarige leeftijd met Henk Dijkema.

4  Jannie Stokker is geboren op maandag 25 juli 1960 in Rolde.

Jannie trouwt op vrijdag 17 mei 1985 op 24-jarige leeftijd met Robert Koenen.

V-DQ  Jan Thalens, zoon van Jan Thalens (IV-AJ) en Marchien Kuper, is geboren op zaterdag 1 april 1939 in Grolloo.

Jan trouwt op vrijdag 19 april 1963 op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Jantje Oosting. Jantje is geboren op woensdag 30 augustus 1939 in Gieten.

Van Jan en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  Berendina Marchiena (Dina)Thalens ,secretaresse, is geboren op dinsdag 5 juli 1966 in Grolloo. Berendina trouwt op woensdag 11 mei 1988 in Rolde op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Wiebe Dirk (Wiebe)Klijnsma, project engineer zoon van B. Klijnsma en J. Leever.
 Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend:
1. Celine Frederique (Celine) Klijnsma, geboren op 12 november 1997 in Groningen (AMCG)
2. Calvin Benjamin Jannick (Calvin) Klijnsma, geboren op 15 februari 2002 in Groningen (AMCG)

2  Jan Thalens, unit process engineer, is geboren op vrijdag 5 juni 1970 in Grolloo. Jan trouwt op vrijdag 30 juli 1999 in Dalfsen op 29-jarige leeftijd met de 28-jarige Sylvia Hofhuis, domestic manager, geboren op dinsdag 1 september 1970 in Goor, dochter van Marinus Wolter Hofhuis en Antje Moes. Het gezin woont in Assen.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend:
1.
Kenan Thalens, geboren op maandag 15 september 2003 in Assen
2.
Ingmar Thalens, geboren op maandag 16 oktober 2006 in Assen

V-DR  Jantje Geesje Scheper, dochter van Derk Scheper (IV-AL) en Geertje Koops, is geboren op zaterdag 16 november 1940 in Borger.

Jantje trouwt op vrijdag 7 oktober 1966 op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Marginus M. Buls. Marginus is geboren op zaterdag 5 november 1938 in Odoorn.

Van Marginus en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  Geertje Aaltina Buls is geboren op donderdag 30 maart 1961 in Odoorn.

2  Jacob Derk Buls is geboren op maandag 16 september 1963 in Odoorn.

V-DS  Grietje Scheper, dochter van Hendrik Scheper (IV-AM) en Aaltje Eising, is geboren op donderdag 2 maart 1933 in Odoorn.

Grietje trouwt op zaterdag 12 oktober 1957 op 24-jarige leeftijd met de 29-jarige Hein Pieters. Hein is geboren op dinsdag 11 september 1928 in Borger.

Van Hein en Grietje is een kind bekend:

1  Hendrikus Pieters is geboren op zaterdag 9 maart 1957 in Borger.

V-DT  Arend Scheper, zoon van Hendrik Scheper (IV-AM) en Aaltje Eising, is geboren op zondag 11 augustus 1935 in Odoorn, is overleden op woensdag 30 augustus 1972 aldaar. Arend werd 37 jaar en 19 dagen.

Arend trouwt op vrijdag 22 november 1957 op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Roeloffina Engbers. Roeloffina is geboren op zondag 19 november 1933 in Sleen.

Van Arend en Roeloffina zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrik Scheper is geboren op maandag 5 oktober 1959 in Odoorn.

Hendrik trouwt op vrijdag 16 september 1983 op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Jannie Brouwer. Jannie is geboren op vrijdag 28 juni 1963 in Borger.

2  Geert Hendrik Scheper is geboren op dinsdag 20 maart 1962 in Odoorn.

3  Aaltje Scheper is geboren op donderdag 20 augustus 1964 in Odoorn.

V-DU  Hendrik Scheper, zoon van Henderikus Gezinus Scheper (IV-AN) en Hendrikien Schutrups, is geboren op zondag 22 maart 1931 in Odoorn.

Hendrik trouwt op vrijdag 13 september 1957 op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Harmtien Dijks. Harmtien is geboren op dinsdag 12 december 1933 in Odoorn.

Van Hendrik en Harmtien is een kind bekend:

1  Pietertje Scheper is geboren op dinsdag 7 februari 1961 in Odoorn.

V-DV  Grietje Scheper, dochter van Henderikus Gezinus Scheper (IV-AN) en Hendrikien Schutrups, is geboren op woensdag 31 juli 1935 in Odoorn.

Grietje trouwt op donderdag 15 oktober 1959 op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Luchien Polling. Luchien is geboren op woensdag 13 april 1932 in osseherder.

Van Luchien en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrikien Jantje Polling is geboren op woensdag 25 mei 1966 in Laren (Gld.).

2  Hermanna Hendrika Gezina Polling is geboren op woensdag 15 november 1967 in Laren (Gld.).

V-DW  Hendrik Eduard Scheper, zoon van Harm Scheper (IV-AO) en Trientje Bos, is geboren op vrijdag 28 april 1944 in Assen.

Hendrik trouwt op vrijdag 23 januari 1970 op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Grietje ten Berge. Grietje is geboren op vrijdag 5 augustus 1949 in Emmen.

Van Hendrik en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Theresia Scheper is geboren op dinsdag 15 juni 1971 in Assen.

2  Anouk Scheper is geboren op zondag 15 oktober 1978 in Assen.

V-DX  Greetje Henderika Scheper, dochter van Harm Scheper (IV-AO) en Trientje Bos, is geboren op donderdag 7 februari 1946 in Assen.

Greetje trouwt op vrijdag 22 oktober 1971 op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Arnold Rudolf van Heusden. Arnold is geboren op maandag 20 december 1943 in Gebhardshagen (D.)

Van Arnold en Greetje zijn twee kinderen bekend:

1  Eline Christien van Heusden is geboren op zaterdag 11 november 1972 in Enschede. Ze trouwde op vrijdag 22 juli 2005 met Michael Gerardus Heemskerk, geboren op vrijdag 11 juni 1976 in Saint Paul, Minnesota, USA. Van dit echtpaar is een kind bekend:

    1. Lynn Robin Heemskerk, geboren  op dinsdag 12 september 2006 in Groningen.

2  Lara Marieke van Heusden is geboren op maandag 17 juni 1974 in Enschede.

V-DY  Anna Maria Wilhelmina Scheper, dochter van Geert Scheper (IV-AP) en Anna Maria Griever, is geboren op zaterdag 26 oktober 1946 in Leek.

Anna trouwt op vrijdag 7 november 1969 op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Willem A. van der Wel. Willem is geboren op zaterdag 21 juni 1941 in Den Haag.

Van Willem en Anna zijn twee kinderen bekend:

1  Anna Maria van der Wel is geboren op zaterdag 29 januari 1972 in Den Haag. Zij is getrouwd met Johan Voorberg, uit welk huwelijk een kind bekend is:

    1. Eline Anna Alida Voorberg, geboren op dinsdag 19 september 2006.

2  Geert Pieter van der Wel is geboren op woensdag 26 februari 1975 in Den Haag. Hij trouwt met Tessa Brasem. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend:

    1. Jelle van der Wel, geboren op maandag 12 mei 2003

    2. Sasha van der Wel, geboren op woensdag 14 juni 2006

V-DZ  Antje Marissen, dochter van Jacob Marissen (IV-AQ) en Lammigje v.d. Spoel, is geboren op woensdag 18 april 1928 in Borger.

Antje trouwt rond 1954 op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Jans Willem Jeuring. Jans is geboren op vrijdag 6 februari 1925 in Sappemeer.

Van Jans en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Lammigje Jeuring is geboren op vrijdag 31 december 1954, zie VI-GZ.

2  Gerrit Jeuring is geboren op dinsdag 22 november 1955 in Borger.

Gerrit is gehuwd met Marjan v.d. Lugt. Marjan is geboren op donderdag 21 juli 1960 in Maasdijk.

3  Johanna Henderika Jeuring is geboren op zaterdag 24 augustus 1957 in Borger, zie VI-HA.

4  Jantje Jeuring is geboren op woensdag 11 oktober 1961 in Borger.

Jantje is gehuwd met Jan Geert Bouma. Jan is geboren op zaterdag 3 januari 1959 in Marum.

5  Jacob Jeuring is geboren op donderdag 21 oktober 1965 in Borger.

V-EA  Jantien Marissen, dochter van Jacob Marissen (IV-AQ) en Lammigje v.d. Spoel, is geboren op maandag 27 januari 1930 in Borger.

Jantien trouwt rond 1954 op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Dirk Winters. Dirk is geboren op donderdag 14 oktober 1926 in Ommen.

Van Dirk en Jantien zijn vier kinderen bekend:

1  Jacob Winters is geboren op woensdag 1 december 1954 in Borger.

Jacob is gehuwd met Afia Adoline de Fretes. Afia is geboren op dinsdag 22 februari 1955 in Sorong.

2  Wilhelmina Henderika Winters is geboren op maandag 10 december 1956 in Borger.

3  Klaas Winters is geboren op vrijdag 13 december 1957 in Borger, is overleden op vrijdag 20 december 1957 in Assen. Klaas werd 7 dagen.

4  Lambertus Klaas Winters is geboren op dinsdag 11 september 1962 in Borger.

V-EB  Harm Marissen, zoon van Jacob Marissen (IV-AQ) en Lammigje v.d. Spoel, is geboren op zaterdag 24 januari 1931 in Borger.

Harm is gehuwd met Sylivia Piet. Sylivia is geboren op donderdag 1 oktober 1931 in Aalsmeer.

Van Harm en Sylivia zijn twee kinderen bekend:

1  Brain Eduard Marissen is geboren op vrijdag 29 maart 1968 in Canada.

2  Brenda Elaine Marissen is geboren op maandag 16 maart 1970 in Canada.

V-EC  Antje Marissen, dochter van Maris Geert Marissen (IV-AR) en Frederika G. L. Marissen, is geboren op woensdag 25 augustus 1926 in Borger.

Antje trouwt rond 1946 op ongeveer 20-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Dammis v.d. Burg. Dammis is geboren op woensdag 23 december 1925 in Zwijndrecht.

Van Dammis en Antje zijn zes kinderen bekend:

1  Cornelis v.d. Burg is geboren op vrijdag 21 februari 1947 in Zwijndrecht, zie VI-HB.

2  Maris Geert v.d. Burg is geboren op zondag 18 september 1949 in Rotterdam, zie VI-HC.

3  Frederika G. L. S. v.d. Burg is geboren op woensdag 15 november 1950 in Rotterdam, zie VI-HD.

4  Sijgje v.d. Burg is geboren op zaterdag 7 november 1953 in Rotterdam, zie VI-HE.

5  Jan v.d. Burg is geboren op zaterdag 19 november 1955 in Rotterdam.

Jan is gehuwd met Grietje Otten. Grietje is geboren op dinsdag 16 juni 1959 in Pesse.

6  Gerald v.d. Burg is geboren op vrijdag 25 september 1970 in Paterswolde.

V-ED  Harm Marissen, zoon van Maris Geert Marissen (IV-AR) en Frederika G. L. Marissen, is geboren op zaterdag 27 december 1930 in Borger.

Harm trouwt rond 1961 op ongeveer 31-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Fia Westera. Fia is geboren op woensdag 31 december 1930 in Nieuw-Buinen.

Van Harm en Fia zijn drie kinderen bekend:

1  Johanna Marissen is geboren op zaterdag 28 april 1962 in Heemskerk.

Johanna is gehuwd met Petrus Cornelis Maria Noord. Petrus is geboren op maandag 3 april 1961 in Egmond.

2  Maris Geert Marissen is geboren op woensdag 11 september 1963 in Beverwijk.

3  Annechien Marissen is geboren op vrijdag 16 december 1966 in Beverwijk.

V-EE  Jan Bralts, zoon van Remmelt Bralts en Henderkien Marissen (IV-AS), is geboren op woensdag 17 juli 1946 in Zweeloo.

Jan trouwt rond 1975 op ongeveer 29-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Egberdina Boers. Egberdina is geboren op donderdag 8 maart 1951 in Emmen.

Van Jan en Egberdina zijn twee kinderen bekend:

1  Hinderkien Mariska Bralts is geboren op zaterdag 13 maart 1976 in Eerbeek.

2  Remmelt Jacobus Bralts is geboren op woensdag 12 september 1979 in Eerbeek.

V-EF  Jitze van der Vinne, zoon van Sietze van der Vinne en Jeichien Marissen (IV-AT), is geboren op zondag 30 september 1928 in Losser.

Jitze trouwt op vrijdag 27 juli 1956 op 27-jarige leeftijd met de 21-jarige Rosina Th. Kelderman. Rosina is geboren op zondag 7 april 1935 in Enschede.

Van Jitze en Rosina zijn zes kinderen bekend:

1  Margaretha Theodora van der Vinne is geboren op woensdag 31 december 1958 in Enschede, zie VI-HF.

2  Jeichien Elizabeth van der Vinne is geboren op zaterdag 26 maart 1960 in Enschede, zie VI-HG.

3  Sietze Johannes van der Vinne is geboren op donderdag 2 mei 1963 in Enschede.

4  Esther van der Vinne is geboren op vrijdag 29 april 1966 in Enschede, is overleden op woensdag 11 mei 1966 aldaar. Esther werd 12 dagen.

5  Johan Hendrik Theodoor van der Vinne is geboren op zaterdag 9 maart 1968.

6  Thabitha Rosemarijn van der Vinne is geboren op zondag 18 april 1971 in Enschede.

V-EG  Antje van der Vinne, dochter van Sietze van der Vinne en Jeichien Marissen (IV-AT), is geboren op vrijdag 18 april 1930 in Oldenzaal.

Antje trouwt op donderdag 1 juli 1954 op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Bakker. Jan is geboren op woensdag 18 juli 1928 in Enschede.

Van Jan en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jeichiena Bakker is geboren op dinsdag 26 april 1955 in Enschede, zie VI-HH.

2  Albert Bakker is geboren op zaterdag 5 mei 1956 in Enschede, zie VI-HI.

3  Sietze Bakker is geboren op vrijdag 22 november 1957 in Enschede, zie VI-HJ.

4  Jitze Bakker is geboren op zaterdag 20 februari 1960 in Enschede, zie VI-HK.

5  Henk Jan Bakker is geboren op donderdag 23 mei 1963 in Enschede.

Henk trouwt op vrijdag 17 november 1989 op 26-jarige leeftijd met de 20-jarige Renie Jaspers. Renie is geboren op donderdag 16 januari 1969 in Enschede.

V-EH  Jantje van der Vinne, dochter van Sietze van der Vinne en Jeichien Marissen (IV-AT), is geboren op maandag 8 augustus 1932 in Oldenzaal.

Jantje trouwt op dinsdag 27 augustus 1957 op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Henk Klapwijk. Henk is geboren op zondag 20 december 1931 in Capelle, is overleden op zondag 19 december 1993 in Middelburg. Henk werd 61 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

Van Henk en Jantje zijn vijf kinderen bekend:

1  Cornelis Abram Klapwijk is geboren op zaterdag 14 juni 1958 in Ermelo, zie VI-HL.

2  Sietze Klapwijk is geboren op dinsdag 18 augustus 1959 in Zeist, zie VI-HM.

3  Heleen Klapwijk is geboren op woensdag 30 mei 1962 in Soest, zie VI-HN.

4  Jeichien Anje Klapwijk is geboren op donderdag 26 november 1964 in Soest, zie VI-HO.

5  Maarten Klapwijk is geboren op maandag 8 april 1968 in Soest.

V-EI  Harmina van der Vinne, dochter van Sietze van der Vinne en Jeichien Marissen (IV-AT), is geboren op dinsdag 25 september 1934 in Oldenzaal.

Harmina trouwt op dinsdag 7 februari 1961 op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Anthony v.d. Worp. Anthony is geboren op zaterdag 24 augustus 1935 in Enschede.

Van Anthony en Harmina zijn drie kinderen bekend:

1  Jeichien v.d. Worp is geboren op donderdag 8 november 1962 in Baarn, zie VI-HP.

2  Bernard v.d. Worp is geboren op vrijdag 5 juni 1964 in Baarn.

3  Mirjam v.d. Worp is geboren op donderdag 13 november 1969 in Baarn.

V-EJ  Lutgerdina J E van der Vinne, dochter van Sietze van der Vinne en Jeichien Marissen (IV-AT), is geboren op dinsdag 10 januari 1939 in Oldenzaal.

Lutgerdina trouwt op woensdag 10 april 1963 op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Henk Bosman. Henk is geboren op maandag 13 februari 1939 in Enschede.

Van Henk en Lutgerdina zijn drie kinderen bekend:

1  Henk Willem Bosman is geboren op woensdag 13 januari 1965 in Enschede.

Henk trouwt op woensdag 21 december 1988 op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Tanneke Oordt. Tanneke is geboren op maandag 14 juni 1965 in Enschede.

2  Vincent Daniël Bosman is geboren op donderdag 6 januari 1966 in Enschede, zie VI-HQ.

3  Hugo Sebastiaan Bosman is geboren op zondag 5 oktober 1969 in Enschede.

Hugo is gehuwd met Johanna Jennie Noppers. Johanna is geboren op dinsdag 29 december 1970 in Hardenberg.

V-EK  Jans Oldengarm, zoon van Jan Oldengarm en Fennechien Marissen (IV-AU), is geboren op zondag 9 mei 1943 in Borger.

Jans trouwt rond 1971 op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Marina Schepman. Marina is geboren op vrijdag 5 juni 1942 in Den Haag.

Van Jans en Marina zijn twee kinderen bekend:

1  Mariska Serene Oldengarm is geboren op dinsdag 25 januari 1972 in Pijnacker.

2  Mascha Erica Oldengarm is geboren op maandag 3 december 1973 in Pijnacker.

V-EL  Harm Oldengarm, zoon van Jan Oldengarm en Fennechien Marissen (IV-AU), is geboren op vrijdag 12 september 1947 in Westerbork.

Harm trouwt rond 1975 op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Alie Leenders. Alie is geboren op donderdag 8 juli 1948 in Dedemsvaart.

Van Harm en Alie zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Frederik Oldengarm is geboren op zaterdag 15 november 1975 in Emmen.

2  Claude Maris Oldengarm is geboren op donderdag 21 september 1978 in Emmen.

V-EM  Roelfina Jantina Eiting, dochter van Hendrik Eiting en Geessien Marissen (IV-AV), is geboren op maandag 11 januari 1937 in Emmen.

Roelfina trouwt op donderdag 22 augustus 1957 op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Pieter Slingerland. Pieter, wonende in Nieuwkoop, is geboren op vrijdag 24 juni 1932 aldaar.

Van Pieter en Roelfina zijn vijf kinderen bekend:

1  Leendert Pieter Slingerland is geboren op donderdag 24 juli 1958 in Nieuwkoop, zie VI-HR.

2  Mariska Jacoba Slingerland is geboren op vrijdag 3 juni 1960 in Nieuwkoop, zie VI-HS.

3  Jacoba Hendrika Slingerland is geboren op woensdag 6 december 1961 in Nieuwkoop, zie VI-HT.

4  Hendrik Slingerland is geboren op zaterdag 31 juli 1965 in Nieuwkoop, zie VI-HU.

5  Annemieke Slingerland is geboren op zondag 22 juni 1975 in Nieuwkoop.

Annemieke trouwt op vrijdag 12 september 1997 op 22-jarige leeftijd met A. Hoogendoorn.

V-EN  Jan Harm Eiting, zoon van Hendrik Eiting en Geessien Marissen (IV-AV), is geboren op dinsdag 3 december 1946 in Emmen.

Jan trouwt rond 1972 op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Cornelia Adriana Stuyts. Cornelia is geboren op woensdag 26 januari 1949 in Zundert.

Van Jan en Cornelia zijn twee kinderen bekend:

1  Harm Jan Eiting is geboren op zondag 27 mei 1973 in Zevenhuizen.

2  Miranda Bernadette Eiting is geboren op donderdag 11 augustus 1977 in Zevenhuizen.

V-EO  Antje Marissen, dochter van Hendrik Marissen (IV-AW) en Harmtien Hamminga, is geboren op zaterdag 29 oktober 1932 in Buinen.

Antje trouwt op zaterdag 20 december 1952 in St. Thomas (rev. Gritter) op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Dienus (Dennis)Zijlstra. Dennis is geboren op maandag 3 december 1928 in Zuidwolde. Rechts Annie Zylstra met links haar twee zussen Jeany en Tiena

 

Van Dennis en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Diana Zijlstra is geboren op zaterdag 30 mei 1953 in Canada, zie VI-HV.

2  Henry Ralph Zijlstra is geboren op woensdag 7 juli 1954 in St. Thomas(Ont.).

3  Harriet (Holly) Zijlstra is geboren op donderdag 31 mei 1956 in Canada, zie VI-HW.

4  Dennis Zijlstra is geboren op dinsdag 18 februari 1958 in Canada.

Dennis is gehuwd met Audrey M. C. Auley. Audrey is geboren op maandag 4 november 1957 in Canada.

5  Joanna Zijlstra is geboren op donderdag 12 oktober 1961 in Canada.

V-EP  Roelof (Ronald) Marissen, zoon van Hendrik Marissen (IV-AW) en Harmtien Hamminga, is geboren op donderdag 3 januari 1935 in Borger.
Ronald trouwt in 1957 met Wilma Visser geboren in 1938 in Andijk, overleden in 2002 in London, Ont., 64 jaar oud.

Roland en Vera en zoon Ronald Marissen

Van Ronald en Wilma zijn twee kinderen bekend:

1  Ronald Henry Marissen is geboren op vrijdag 29 augustus 1958, zie VI-HX.

2  Barbara Theresa Marissen is geboren op dinsdag 13 december 1960 in Canada.

Ronald trouwt rond 1978 op ongeveer 43-jarige leeftijd met de ongeveer 43-jarige Veronica (Vera) Griffin. Vera is geboren op dinsdag 21 mei 1935 in Canada.

V-EQ  Marchien (Jeany) Marissen, dochter van Hendrik Marissen (IV-AW) en Harmtien Hamminga, is geboren op zondag 2 januari 1938 in Borger.

Marchien trouwt rond 1957 op ongeveer 19-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Cornelis (Kees) Kaptein. Kees is geboren op dinsdag 31 december 1935 in Lisse (ZH).

Jeany en Kees Kapteyn

Van Kees en Jeany zijn drie kinderen bekend:

1  Sandra Lynn Kaptein is geboren op dinsdag 15 juli 1958 in London,Ont.

2  Brian Jeffrey Kaptein is geboren op donderdag 13 januari 1966 in London, Ont.

3  David Wayne Kaptein is geboren op maandag 16 mei 1966 in London, Ont.

V-ER  Harm (Harry) Marissen, zoon van Hendrik Marissen (IV-AW) en Harmtien Hamminga, is geboren op donderdag 21 maart 1940 in Borger.

Harry trouwt rond 1959 op ongeveer 19-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Marja Tensen. Marja is geboren op woensdag 25 december 1940 in Canada.
    Harry en Janet Marissen

 

Van Harm en Marja zijn vier kinderen bekend:

1  Michael Anthony Marissen is geboren op zondag 31 juli 1960 in Canada.

Michael is gehuwd met Mary Huisen. Mary is geboren op woensdag 15 oktober 1958 in Canada.

2  Richard Alexander Marissen is geboren op donderdag 27 juli 1961 in Canada.

3  Mark Allen Marissen is geboren op dinsdag 26 juli 1966 in Canada.

4  James Pierre Marissen is geboren op donderdag 25 april 1968 in Canada.

V-ES  Hendrik (Henry)Marissen, zoon van Hendrik Marissen (IV-AW) en Harmtien Hamminga, is geboren op woensdag 22 oktober 1941 in Buinen.

Henry trouwt rond 1964 op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Reinie Bremer. Reinie is geboren op vrijdag 9 april 1943 in Canada.
  Henry en Reinie

Van Henry en Reinie zijn twee kinderen bekend:

1  Julie Ann Marissen is geboren op zaterdag 19 september 1964 in Canada.

2  Laura Lynn Marissen is geboren op maandag 2 oktober 1967 in Canada.

    links Laura en  rechts Julie

V-ET  Harmtiena Lumiena Janny Marissen (Tiena Jones) , dochter van Hendrik Marissen (IV-AW) en Harmtien Hamminga, is geboren op donderdag 20 november 1947 in Buinen. Zij emigreerde  in 1949 samen met haar ouders naar Canada.

Tiena  trouwt (1) op vrijdag 15 maart 1968 op 20-jarige leeftijd met de 38-jarige Wilfred John Volmerhausen. Wilfred is geboren op zondag 21 april 1929 in Innerkip(Ont.) en overleed op woensdag 13 juni 2007 in St.Thomas (Ont.) op de leeftijd van 78 jaar, 1 maand en 23 dagen.

Van Wilfred en Tiena zijn twee kinderen bekend:

    Kari en Lisa Volmerhausen

1  Lisa Marie Volmerhausen is geboren op dinsdag 3 december 1968 in St.Thomas. Zij trouwt met Darren Wayne Cornish, geboren op zondag 19 januari 1969 in Canada.

    Van Lisa  en Darren zijn twee kinderen bekend:

    1. Ryan Wayne Cornish is geboren op 3 mei 1997 in St. Thomas (Ont.)

    2. Allison Grace Cornish is geboren op donderdag 1 oktober 1998 in St.Thomas (Ont.)

2  Kari Lee Volmerhausen is geboren op dinsdag 19 november 1974 in St.Thomas (Ont.). Zij trouwt (1) met John William (Clarence) Hofstee

    Van Kari  en Clarence is een kind bekend:

    1. Kirsten Hofstee is geboren op 3 november 1991 in St. Thomas (Ont.)

    Kari trouwt (2) met Kenneth Shane Wyse, geboren op dinsdag 17 september 1974 in Canada.
Van Kari en Kenneth zijn twee kinderen bekend:

    2. Emily Kiera Faye Wyse is geboren op donderdag 1 juni 2000 in St. Thomas (Ont.)

    3. Ethan Richard Cale Wyse is geboren op maandag 20 oktober 2003 in St. Thomas (Ont.)   
 

Tiena  trouwt (2) op zaterdag 16 juni 1990 op 42-jarige leeftijd met de 59-jarige Rev. Norman Edmund Jones geboren op zondag 25 januari 1931 in Wales (UK).

    Tiena en Norman Jones

 

V-EU  Antje (Nancy) Marissen, dochter van Teunis Marissen (IV-AX) en Hinderkien Sikkens, is geboren op donderdag 3 juli 1947 in Buinen.

Antje trouwt op vrijdag 23 oktober 1970 op 24-jarige leeftijd met de  26-jarige Dirk VanDixhoorn. Dirk is geboren op dinsdag 23 oktober 1945 in Terneuzen.

    Dirk and Nancy VanDixhoorn-Marissen & Norman

Van Dirk en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  Anne Marie van Dixhoorn is geboren op vrijdag 21 april 1972 in Tilsenborg, Canada.

2  John Thomas van Dixhoorn is geboren op zaterdag 18 mei 1974 in London, Canada.

3  Dirk Adrian van Dixhoorn is geboren op zaterdag 4 april 1981 in Ingersoll, Canada.

V-EV  Anna Marissen, dochter van Teunis Marissen (IV-AX) en Hinderkien Sikkens, is geboren op woensdag 6 oktober 1948 in Buinen.

Anna trouwt rond 1970 op ongeveer 22-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Ronald van der Griend. Ronald is geboren op vrijdag 20 augustus 1948 en afkomstig uit Amerika. Het echtpaar is in 1985 gescheiden.

Van Ronald en Anna zijn zes kinderen bekend:

1  Janna van der Griend is geboren op zaterdag 24 juli 1971 in Toronto, Canada.

2  Nathan van der Griend is geboren op woensdag 21 december 1977 in Barrhead, Canada.

3  Rebecca van der Griend is geboren op dinsdag 11 december 1979 in Canada.

4  Sarah van der Griend is geboren op donderdag 2 juli 1981 in Canada.

5  Tanis Olivia van der Griend is geboren op zaterdag 5 maart 1983 in Canada.

6  Alison Francien van der Griend is geboren op vrijdag 21 december 1984 in Canada.

V-EW  Harm Marissen, zoon van Teunis Marissen (IV-AX) en Hinderkien Sikkens, is geboren op maandag 6 augustus 1951 in Aylmer,Canada.

Harm trouwt rond 1979 op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Ida Saarloos. Ida is geboren op zaterdag 28 augustus 1954 in Aylmer.

Van Harm en Ida zijn vijf kinderen bekend:

1  Darryl Marissen is geboren op woensdag 5 september 1979 in Aylmer.

2  Amanda Marissen is geboren op vrijdag 10 juli 1981 in Aylmer.

3  Brian Dennis Marissen is geboren op zaterdag 24 september 1983 in Aylmer.

4  Leanne Michelle Marissen is geboren op woensdag 30 oktober 1985 in Aylmer.

V-EX  Jans Marissen, zoon van Teunis Marissen (IV-AX) en Hinderkien Sikkens, is geboren op donderdag 6 augustus 1953 in Aylmer, Canada.

Jans trouwt rond 1979 op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Janice Schuurmans. Janice is geboren op dinsdag 27 augustus 1957 in Brits Columbia.

Van Jans en Janice zijn vier kinderen bekend:

1  Wendy Marissen is geboren op dinsdag 4 september 1979 in Canada.

2  Julie Marissen is geboren op donderdag 18 september 1980 in Canada.

3  Erin Stacey Marissen is geboren op zondag 12 december 1982 in Canada.

4  Megan Nicole Marissen is geboren op donderdag 10 oktober 1985 in Canada.

V-EY  Hendrikje (Annie) Oldewening, dochter van Jan Oldewening en Engeltje Marissen (IV-AY), is geboren op donderdag 25 februari 1943 in Zuidlaren.

Hendrikje trouwt rond 1972 op ongeveer 29-jarige leeftijd met de ongeveer 32-jarige Walter Glaser. Walter is geboren op zondag 28 juli 1940 in Schagrenen (?).

Van Walter en Hendrikje zijn twee kinderen bekend:

1  Janine Damaris Glaser is geboren op zondag 5 november 1972 in London,Canada.

2  Gavin Lee Glaser is geboren op maandag 5 april 1976 in Canada.

V-EZ  Harm Roelof (Harry) Oldewening, zoon van Jan Oldewening en Engeltje Marissen (IV-AY), is geboren op maandag 4 september 1944 in Zuidlaren.

Harm trouwt op dinsdag 7 september 1965 in Aylmer, Canada op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Karen Kelly. Karen is geboren op vrijdag 7 september 1945 in Toronto.

Van Harm en Karen zijn twee kinderen bekend:

1  Mark Allen Oldewening is geboren op zaterdag 26 februari 1972 in Winnipeg, Canada.

2  Michael John Oldewening is geboren op zondag 10 november 1974 in Winnipeg, Canada.

V-FA  Roelof Oldewening, zoon van Jan Oldewening en Engeltje Marissen (IV-AY), is geboren op woensdag 17 juli 1946.

Roelof trouwtop 25 juni 1969 in Wallaceburg, Canada  op  22-jarige leeftijd met de 23-jarige Catrijn Lynne Cornelius. Catrijn is geboren op dinsdag 4 december 1945 in Wallaceburg.

Van Roelof en Catrijn zijn drie kinderen bekend:

1  Matthew Shawn Oldewening is geboren op maandag 7 augustus 1972 in London, Canada.

2  Alison Shawna Oldewening is geboren op donderdag 15 augustus 1974 in London, Canada.

3  Jennifer Lynn Oldewening is geboren op dinsdag 31 mei 1977 in London, Canada.

V-FB  Anne Oldewening, zoon van Jan Oldewening en Engeltje Marissen (IV-AY), is geboren op woensdag 17 juli 1946 in Zuidlaren.

Anne trouwt op zaterdag 27 september 1969 in Aylmer, Canada op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Tiefke (Sadie) Hovius. Sadie is geboren op dinsdag 19 augustus 1947 in Grijpskerk.

Christmas 2006 Arnold Odewening & Family (Sadie behind couch)

Van Anne en Sadie zijn vier kinderen bekend:

1  Marci Lynn Oldewening is geboren op donderdag 7 augustus 1975 in London, Canada.

2  Julie Ann Oldewening is geboren op dinsdag 9 november 1976 in London, Canada.

3  Scot Timothy Oldewening is geboren op dinsdag 14 maart 1978 in London, Canada.

4  Jeffrey Rian Oldewening is geboren op vrijdag 20 juli 1979 in London, Canada.

V-FC  Trijntje Marissen, dochter van Harm Marissen (IV-AZ) en Gerritje Daling, is geboren op maandag 4 september 1944 in Borger.

Trijntje trouwt op zaterdag 21 september 1968 op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Jacob Willem Stellingwerff. Jacob is geboren op zaterdag 27 december 1941 in Groningen.

Van Jacob en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Gerry Christina Stellingwerff is geboren op woensdag 2 april 1969 in Amsterdam.

2  Jurjen Jan Stellingwerff is geboren op donderdag 17 december 1970 in Amsterdam.

3  Ludo Theodoor Stellingwerff is geboren op vrijdag 16 december 1977 in Amsterdam.

4  Harm Jan Stellingwerf is geboren op woensdag 13 juni 1979 in Amsterdam.

V-FD  Harm (Harry) Marissen, zoon van Harm Marissen en Gerritje Daling, is geboren op vrijdag 21 november 1947 te Borger.
Hij was gehuwd (1) met
Ieneke Angevare.
Van hen is een kind bekend:
1  Harm Cornelis Gerrit Jacob (Gerrie) Marissen is geboren op zondag 18 juli 1971 te Den Helder.

Harry trouwt (2) daarna met
Gerda van der Berg. Gerda is geboren op woensdag 13 januari 1960 te Den Helder.
Van hen zijn drie kinderen bekend:
2  Denis Kimberd Marissen is geboren op zondag 21 februari 1982 te Den Helder.
3  Rosieta Alida Marissen is geboren op dinsdag 21 augustus 1984 te Den Helder.
4  Patrick Marissen is geboren op maandag 28 juli 1986 te Den Helder.

V-FE  Antje Marissen, dochter van Harm Marissen (IV-AZ) en Gerritje Daling, wonende in Dronten, is geboren op maandag 28 augustus 1950 in Borger.

Antje trouwt op vrijdag 13 april 1973 op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Lucas Johannes Salomons. Lucas, ondernemer Amida Services Dronten, wonende in Dronten, is geboren op vrijdag 15 februari 1952 in Bergentheim.

Van Lucas en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  drs.Hendrik Martijn (Martijn) Salomons, bioloog, wonende in Groningen, is geboren op maandag 13 januari 1975 in Dronten.

Hendrik is partner van  Martine Broekema. Martine, wonende in Groningen.

2  Harold Engel Salomons, werkt bij de politie, wonende in Amsterdam, is geboren op zaterdag 19 maart 1977 in Dronten.

Harold is partner van Nachali Vermaat. Nachali is geboren op donderdag 1 oktober 1981 in Dronten.

3  Roline Margreeth Salomons, medewerkster cursusadministratie, wonende in Utrecht, is geboren op donderdag 6 november 1980 in Dronten.

V-FF  Remtien Jannie Marissen, dochter van Harm Marissen (IV-AZ) en Gerritje Daling, is geboren op woensdag 10 februari 1954 in Borger.

Remtien trouwt rond 1972 op ongeveer 18-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Jan H. Angevare. Jan is geboren op vrijdag 27 februari 1948 in Den Helder.

Van Jan en Remtien zijn drie kinderen bekend:

1  Ricardo Vincent Angevare is geboren op woensdag 14 februari 1973 in Den Helder.

2  Pascal Alexander Angevare is geboren op dinsdag 4 maart 1975 in Den Helder.

3  Dimitri Marcel Angevare is geboren op zaterdag 19 november 1977 in Den Helder.

V-FG  Uilkina Catharina (Kiny) Hulst, dochter van Jan Hulst en Antje Marissen (IV-BA), is geboren op maandag 20 mei 1940 in Buinen.

Uilkina trouwt op 1 juli 1962 in St. Thomas, Canada op  22-jarige leeftijd met de 25-jarige Meille (Melvin)  van Lingen. Melvin is geboren op vrijdag 5 februari 1937 in Kollum.

Van Melvin en Uilkina zijn vier kinderen bekend:

1  Christopher Jonathan (Chris) van Lingen is geboren op vrijdag 14 juni 1963 in Chattam, Canada.

2  Jeffrey James van Lingen is geboren op donderdag 24 juni 1965 in Chattam, Canada.

3  Michael John van Lingen is geboren op donderdag 1 augustus 1968 in Chattam, Canada.

4  Richard Mark van Lingen is geboren op maandag 7 december 1970 in Chattam, Canada.

V-FH  Antje Harmina Hulst, dochter van Jan Hulst en Antje Marissen (IV-BA), is geboren op vrijdag 4 juli 1941 in Borger.

Antje trouwt rond 1969 op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Nicolaas den Hartog. Nicolaas is geboren op vrijdag 24 april 1942 in Leidschendam.

Van Nicolaas en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  Deanne Nicole den Hartog is geboren op zaterdag 29 november 1969 in Den Haag.

2  Jeremy Jan den Hartog is geboren op zaterdag 29 november 1969 in Amsterdam.

V-FI  Rudolf (Rudy) Hulst, zoon van Jan Hulst en Antje Marissen (IV-BA), is geboren op maandag 5 oktober 1942 in Buinen.

Rudolf trouwt rond 1969 op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Diny Reuver. Diny is geboren op zondag 21 februari 1943 in Wierden.

Van Rudolf en Diny zijn twee kinderen bekend:

1  Melinda Joy Hulst is geboren op maandag 17 augustus 1970 in Michigan, Canada.

2  Patrick Neal Hulst is geboren op donderdag 14 augustus 1975 in Brockville, Canada.

V-FJ  Henderika Jeichina Anne)  Hulst, dochter van Jan Hulst en Antje Marissen (IV-BA), is geboren op woensdag 18 oktober 1944 in Borger.

Henderika trouwt rond 1969 op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Johannes de Kraker. Johannes is geboren op zondag 26 januari 1941 in Terneuzen.

Van Johannes en Henderika zijn vier kinderen bekend:

1  Sean Patrick DeKraker is geboren op zondag 15 februari 1970 in Toronto, Canada.

2  Peter Mark DeKraker is geboren op zaterdag 2 februari 1974 in Missisauga, Canada.

3  Carry Lynn DeKraker is geboren op dinsdag 1 april 1975 in Missisauga, Canada.

4  Shannon Lee DeKraker is geboren op vrijdag 15 oktober 1976 in Missisauga, Canada.

Anne trouwt (2) op zaterdag 4 augustus 1990 met Dirk Sterken.

V-FK  Johan Arnold Hulst, zoon van Jan Hulst en Antje Marissen (IV-BA), is geboren op dinsdag 25 augustus 1953 in St.Thomas.

Johan trouwt rond 1978 op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Maureen D. Kibbin. Maureen is geboren op vrijdag 21 mei 1954 in Toronto.

Van Johan en Maureen zijn twee kinderen bekend:

1  Amanda Anne Hulst is geboren op zaterdag 28 oktober 1978 in New Market, Canada.

2  Samantha Maureen Hulst is geboren op zaterdag 28 oktober 1978 in New Market, Canada.

V-FL  Albert Lubbelinkhof, zoon van Geert Lubbelinkhof en Hendrikien Eising (IV-BB), is geboren op zondag 1 mei 1921 in Odoorn, is overleden op zaterdag 26 december 1981 in Utrecht. Albert werd 60 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

Albert trouwt op dinsdag 9 oktober 1945 op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Henderika Edora Bos. Henderika is geboren op maandag 22 september 1919 in Gieten, is overleden op vrijdag 10 augustus 1979 in Ede. Henderika werd 59 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Van Albert en Henderika is een kind bekend:

1  Lugina Jantina Lubbelinkhof is geboren op maandag 10 april 1950 in Groningen, zie VI-HY.

V-FM  Geert Lubbelinkhof, zoon van Geert Lubbelinkhof en Hendrikien Eising (IV-BB), is geboren op donderdag 22 juni 1922 in De Wijk, is overleden op donderdag 20 maart 1975 in Steenwijk. Geert werd 52 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Geert trouwt op woensdag 11 februari 1953 op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige Klaasje Bijker. Klaasje is geboren op woensdag 26 januari 1927 in Steenwijk.

Van Geert en Klaasje zijn twee kinderen bekend:

1  Geert Willem Lubbelinkhof is geboren op dinsdag 14 juli 1953 in Zuidwolde, zie VI-HZ.

2  Lutien Hendrikje Lubbelinkhof is geboren op donderdag 31 oktober 1957.

V-FN  Engeltje Maria Lubbelinkhof, dochter van Geert Lubbelinkhof en Hendrikien Eising (IV-BB), is geboren op maandag 10 juni 1929 in Zuidwolde.

Engeltje trouwt op donderdag 16 augustus 1951 op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Geert Spijkerman. Geert is geboren op donderdag 21 augustus 1924 in De Wijk.

Van Geert en Engeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Elizabeth Spijkerman is geboren op donderdag 20 augustus 1953 in Staphorst, zie VI-IA.

2  Gerhard Spijkerman is geboren op maandag 15 april 1957 in Staphorst.

Gerhard trouwt op vrijdag 26 juni 1981 op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Evelien Westerhuis. Evelien is geboren op zaterdag 18 mei 1957 in Meppel.

3  Hendrik Spijkerman is geboren op zondag 11 september 1960 in Staphorst.

Hendrik trouwt op vrijdag 16 juli 1982 op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Alie Knol. Alie is geboren op donderdag 27 april 1961 in Staphorst.

V-FO  Maria Berendina Lubbelinkhof, dochter van Geert Lubbelinkhof en Hendrikien Eising (IV-BB), is geboren op zondag 27 maart 1938 in Zuidwolde.

Maria was gehuwd met Egbert Heinrich v.d. Berg. Egbert is geboren op zaterdag 2 juni 1934 in Opsterland, is overleden op zondag 12 augustus 1984 in Harderwijk. Egbert werd 50 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

Van Egbert en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Wilhelmina Hendrika v.d. Berg is geboren op zaterdag 17 augustus 1957 in Nijkerk (Fr.), zie VI-IB.

2  Hendrika Clara v.d. Berg is geboren op dinsdag 17 mei 1960 in Nijkerk (Fr.).

V-FP  Geert Engelbertus Eising, zoon van Jan Eising (IV-BC) en Jantje Mulder, is geboren op zaterdag 8 september 1928 in Odoorn.

Geert trouwt op vrijdag 21 mei 1954 op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Hubertina Kraker. Hubertina is geboren op dinsdag 15 september 1931 in Eindhoven.

Van Geert en Hubertina zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Michael Eising is geboren op zaterdag 26 maart 1955 in Melbourne, zie VI-IC.

2  Judith Eising is geboren op woensdag 18 maart 1959 in Ararat.

3  Carol Eising is geboren op donderdag 13 oktober 1960 in Ararat.

4  Wendy Eising is geboren op donderdag 15 maart 1962 in Ararat.

Wendy is gehuwd met Graeme Lesly Guthridge. Graeme is geboren op vrijdag 20 mei 1955 in Goroke.

5  Peter Jeoffrey Eising is geboren op dinsdag 11 februari 1964 in Ararat.

Peter is gehuwd met Marion Joan Funston. Marion is geboren op vrijdag 1 januari 1960.

6  Angela Eising is geboren op dinsdag 16 november 1965 in Ararat.

V-FQ  Gezinus Eising, zoon van Jan Eising (IV-BC) en Jantje Mulder, is geboren op vrijdag 6 september 1929 in Odoorn.

Gezinus trouwt op woensdag 31 oktober 1956 op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Elizabeth Weinberg. Elizabeth is geboren op donderdag 7 december 1933.

Van Gezinus en Elizabeth zijn vier kinderen bekend:

1  Ingeborg Elizabeth Eising is geboren op dinsdag 25 februari 1958 in Geleen, zie VI-ID.

2  Frank Ronald Eising is geboren op zaterdag 5 november 1960 in Deventer.

3  Robert Paul Eising is geboren op dinsdag 30 april 1963 in Deventer.

4  Simone Leonie Eising is geboren op woensdag 15 december 1965 in Diepenveen.

V-FR  Hendrik Eising, zoon van Jan Eising (IV-BC) en Jantje Mulder, is geboren op donderdag 7 maart 1940 in Odoorn.

Hendrik trouwt op donderdag 31 oktober 1963 op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Wilhelmina de Jong. Wilhelmina is geboren op maandag 15 september 1941 in Eindhoven.

Van Hendrik en Wilhelmina zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Hendrik Eising is geboren op vrijdag 3 april 1964 in Eindhoven.

2  Remco Jeroen Eising is geboren op donderdag 15 april 1971 in Wierden.

3  Floris Eising is geboren op zaterdag 2 november 1974 in Wierden.

V-FS  Derk Arend Eising, zoon van Jan Eising (IV-BC) en Jantje Mulder, leerkracht, wonende in Kapelle, is geboren op woensdag 15 oktober 1941 in Odoorn. Hij overleed in maart 2017 in Kapelle, Zeeland,  73 jaar oud..

Hij schreef in het familieblad Het Pierwaaiertje 1983, onder de titel "Landverhuizers" het verhaal van de immigratie -vlak na de oorlog- van zijn ouders vanuit 1e Exloërmond naar Eindhoven. Klik hier voor dat verhaal.

Derk trouwt op maandag 7 juni 1965 op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Irene Kampstra. Irene is geboren op zondag 29 juni 1941 in Eindhoven.

 

 

Van Derk en Irene zijn drie kinderen bekend:

1  Pauline Eising is geboren op woensdag 29 maart 1967 in Nuenen.

2  Janne Marchien Eising is geboren op zondag 11 juli 1971 in Nuenen.

3  Age Jan Eising is geboren op zaterdag 15 februari 1975 in Nuenen.

 

 

 

V-FT  Jan Steenbergen, zoon van Albertus Steenbergen en Annechien Eising (IV-BD), is geboren op zaterdag 11 april 1942 in Odoorn.

Jan trouwt op vrijdag 12 juli 1968 op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Grietje Hoving. Grietje is geboren op zondag 11 juni 1939 in Emmen.

Van Jan en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Albertus Jacob Steenbergen is geboren op dinsdag 5 januari 1971 in Emmen.

2  Johanna Steenbergen is geboren op dinsdag 8 april 1975 in Emmen.

3  Jacobien Steenbergen is geboren op zondag 11 september 1977 in Emmen.

V-FU  Egbert Geert Steenbergen, zoon van Albertus Steenbergen en Annechien Eising (IV-BD), is geboren op vrijdag 4 februari 1944 in Odoorn.

Egbert trouwt op vrijdag 15 november 1968 op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Janna Huising. Janna is geboren op vrijdag 2 augustus 1946 in Odoorn.

Van Egbert en Janna zijn drie kinderen bekend:

1  Albertus Steenbergen is geboren op zaterdag 19 juni 1971 in Mijdrecht.

2  Fonsma Steenbergen is geboren op vrijdag 31 mei 1974 in Hoogezand.

3  Egbert Jan Steenbergen is geboren op donderdag 12 juni 1980 in Hoogezand.

V-FV  Jantje Engeltje Fennechien Steenbergen, dochter van Albertus Steenbergen en Annechien Eising (IV-BD), is geboren op donderdag 30 juni 1949 in Odoorn.

Jantje trouwt op vrijdag 30 juni 1978 op 29-jarige leeftijd met de 29-jarige Henk Bruinsma. Henk is geboren op donderdag 3 februari 1949 in Emmen.

Van Henk en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  Annie Margaretha Bruinsma is geboren op vrijdag 16 november 1979 in Sleen.

2  Karts Albertus Bruinsma is geboren op donderdag 9 april 1981 in Sleen.

V-FW  Geert Jan Steenbergen, zoon van Albertus Steenbergen en Annechien Eising (IV-BD), is geboren op zaterdag 21 april 1951 in Odoorn.

Geert trouwt op vrijdag 10 februari 1978 op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Willy Kuipers. Willy is geboren op woensdag 22 april 1953 in Sleen.

Van Geert en Willy is een kind bekend:

1  Hendrika Annechien Steenbergen.

V-FX  Grietje Pranger, dochter van Jacob Pranger en Fennechien Eising (IV-BE), is geboren op maandag 16 september 1935 in Meppel.

Grietje trouwt op dinsdag 20 februari 1962 op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Bertus Buiter. Bertus is geboren op maandag 15 mei 1933 in Meppel.

Van Bertus en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Fernanda Janine Buiter is geboren op donderdag 19 augustus 1965 in Meppel.

2  Janet Margreet Buiter is geboren op donderdag 13 april 1967 in Meppel.

V-FY  Jacob Geert Pranger, zoon van Jacob Pranger en Fennechien Eising (IV-BE), is geboren op donderdag 11 april 1946 in Meppel.

Jacob trouwt op donderdag 13 april 1967 op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige Annie Schurer. Annie is geboren op zaterdag 6 december 1947 in Willemsoord.

Van Jacob en Annie zijn drie kinderen bekend:

1  Hester Pranger is geboren op dinsdag 11 september 1973 in Meppel.

2  Jarco Pranger is geboren op woensdag 3 september 1975 in Meppel.

3  Annemarieke Pranger is geboren op zondag 13 december 1981 in Wolvega.

V-FZ  Luken Buls, zoon van Conraad Joseph Buls en Albertje Eising (IV-BF), is geboren op dinsdag 3 januari 1933 in Hardenberg.

Luken trouwt op vrijdag 13 februari 1953 op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Neeltje Flietstra. Neeltje is geboren op donderdag 1 november 1928 in Denekamp.

Van Luken en Neeltje zijn zes kinderen bekend:

1  Nell Buls is geboren op donderdag 19 mei 1955 in Branton, zie VI-IE.

2  Konrad Buls is geboren op zaterdag 2 december 1961 in Vriezenveen.

3  Antje Buls is geboren op zondag 23 december 1962 in Vriezenveen.

4  Albertje Buls is geboren op maandag 3 mei 1965 in Vriezenveen.

5  Yneke Buls is geboren op vrijdag 24 juni 1966 in Vriezenveen.

6  Gerda Buls is geboren op zaterdag 4 november 1967 in Vriezenveen.

V-GA  Geert Johann Gerhard Buls, zoon van Conraad Joseph Buls en Albertje Eising, is geboren op zondag 1 maart 1936 te Ambt-Hardenberg, is overleden op zaterdag 1 maart 1975 te Almelo. Geert werd 39 jaar. Geert trouwt op vrijdag 17 juni 1960 op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Susanna Johanna Hergelink. Susanna is geboren op zaterdag 2 december 1939 te Almelo, is overleden op vrijdag 17 juni 2011 te Almelo (zij werd verzorgd in woon- en zorgcentrum de Koppel), is gecremeerd op woensdag 22 juni 2011 te Almelo. Susanna werd 71 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Van Geert en Susanna zijn vier kinderen bekend:
1 Geertruida Johanna Albertje (Conny) Buls is geboren op zondag 7 mei 1961 te Almelo, zie II-A.
2 Albertje Gerda (Alie) Buls is geboren op vrijdag 26 april 1963 te Almelo, zie II-B.
3 Konrad Joseph (Konrad) Buls is geboren op maandag 26 juli 1965 te Almelo, zie II-C.
4 Gerhardus Johannes (Gerd) Buls is geboren op vrijdag 18 november 1966 te Almelo.

II-A Geertruida Johanna Albertje (Conny) Buls, dochter van Geert Johann Gerhard Buls (I) en Susanna Johanna Hergelink, is geboren op zondag 7 mei 1961 te Almelo.

Geertruida trouwt op donderdag 16 oktober 1980 op 19-jarige leeftijd met de 22-jarige Wilhelmus Antonius Maria (Wim) Kroeze. Wilhelmus is geboren op zondag 24 november 1957 te Hengelo.

Van Wilhelmus en Geertruida zijn twee kinderen bekend:

1 Patrick Wilhelmus Gerhardus Kroeze is geboren op woensdag 14 september 1983 te Almelo, zie III.

2 Daniël Johannes Maria Kroeze is geboren op zondag 3 november 1985 te Almelo.

III Patrick Wilhelmus Gerhardus Kroeze, zoon van Wilhelmus Antonius Maria (Wim) Kroeze en Geertruida Johanna Albertje (Conny) Buls (II-A), is geboren op woensdag 14 september 1983 te Almelo. Patrick trouwt op dinsdag 10 maart 2009 te Almelo (geregistreerd partnerschap) op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Anita Wijnands. Anita is geboren op woensdag 23 november 1983 te Eindhoven.Van Patrick en Anita is een kind bekend:
1 Gaia Kroeze is geboren op dinsdag 19 april 2011 te Almelo.

II-B Albertje Gerda (Alie) Buls, dochter van Geert Johann Gerhard Buls (I) en Susanna Johanna Hergelink, is geboren op vrijdag 26 april 1963 te Almelo.

Albertje trouwt op vrijdag 17 februari 1984 op 20-jarige leeftijd met de 26-jarige Hermannus Martinus Oude Nijhuis (Hermie). Hermannus is geboren op woensdag 24 april 1957.

Van Hermannus en Albertje zijn twee kinderen bekend:

1 Frank Oude Nijhuis is geboren op vrijdag 26 mei 1989 in Oldenzaal .

2 Martin Oude Nijhuis is geboren op zondag 30 september 1984 te Rotterdam.

II-C Konrad Joseph (Konrad) Buls, zoon van Geert Johann Gerhard Buls (I) en Susanna Johanna Hergelink, is geboren op maandag 26 juli 1965 te Almelo.

Konrad trouwt op dinsdag 2 juni 1998 op 32-jarige leeftijd met de 26-jarige Diane Voortman. Diane is geboren op zondag 27 februari 1972.

Van Konrad en Diane is een kind bekend:

1 Soraya Buls is geboren op vrijdag 16 juli 1999 te Oldenzaal.

V-GB  Geert Eising, zoon van Derk Eising (IV-BG) en Marie Veldman, is geboren op dinsdag 1 augustus 1944 in Odoorn.

Geert trouwt op vrijdag 16 december 1966 op 22-jarige leeftijd met Adriana v.d. Rest.

Van Geert en Adriana zijn vier kinderen bekend:

1  Esther Eising is geboren op dinsdag 19 september 1967 in Sliedrecht.

2  Miriam Eising is geboren op zondag 29 september 1968 in Sliedrecht.

3  Dirk Eising is geboren op woensdag 1 april 1970 in Sliedrecht.

4  Hermannus Eising is geboren op vrijdag 4 april 1980 in Heiligerlee.

V-GC  Jan Eising, zoon van Arend Eising (IV-BH) en Jaapkina Joosten, is geboren op donderdag 3 januari 1946 in Musselkanaal.

Jan trouwt op vrijdag 23 april 1971 op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Fennigje Kuyers. Fennigje is geboren op woensdag 23 april 1947 in Vlagtwedde.

Van Jan en Fennigje zijn twee kinderen bekend:

1  Selina Eising is geboren op zaterdag 27 maart 1971 in Musselkanaal.

2  Jolanda Eising is geboren op zaterdag 27 maart 1971 in Musselkanaal.

V-GD  Engeltje Eising, dochter van Arend Eising (IV-BH) en Jaapkina Joosten, is geboren op woensdag 18 juli 1951 in Musselkanaal.

Engeltje trouwt op vrijdag 17 oktober 1975 op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Bertus Weitsema. Bertus is geboren op vrijdag 14 september 1951 in Onstwedde.

Van Bertus en Engeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Evelien Weitsema is geboren op dinsdag 4 mei 1982 in Onstwedde.

2  Anouk Weitsema is geboren op donderdag 16 augustus 1984 in Nieuw-Buinen.

V-GE  Derk Hietkamp, zoon van Gjalt Hietkamp (IV-BJ) en Hendrikje Lindeman, is geboren op woensdag 21 december 1910 in Emmen, is overleden op woensdag 26 mei 1993 aldaar. Derk werd 82 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

Derk trouwt op zaterdag 31 maart 1934 op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Tjitske v.d. Velde. Tjitske is geboren op zondag 21 januari 1912 in Norg.

Van Derk en Tjitske zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrikje Hietkamp is geboren op zondag 13 januari 1935 in Emmen, zie VI-IF.

2  Jan Hietkamp is geboren op woensdag 20 mei 1936 in Emmen, zie VI-IG.

3  Tjaltje Hietkamp is geboren op zondag 21 september 1941 in Emmen, zie VI-IH.

V-GF  Geertje Hietkamp, dochter van Gjalt Hietkamp (IV-BJ) en Hendrikje Lindeman, is geboren op woensdag 14 oktober 1914 in Emmen.

Geertje trouwt op zaterdag 10 augustus 1946 op 31-jarige leeftijd met de 28-jarige Jan Pruim. Jan is geboren op maandag 24 december 1917.

Van Jan en Geertje zijn twee kinderen bekend:

1  Frederik Pruim is geboren op zaterdag 19 juli 1947, zie VI-II.

2  Hendrikje Pruim is geboren op maandag 26 april 1954 in Emmen.

Hendrikje trouwt op donderdag 2 september 1976 op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige