Genealogische pagina van Jaap Niemeijer


Grepen uit vierhonderd jaar (1600 - 2000) familiegeschiedenis 


(Klik hier voor het verhaal "Een merkwaardig leven")
(Klik hier voor een genealogisch overzicht van Berend's nakomelingen)


Kwartierstaat van BEREND PIERWEIJER (Engelbert Blommink).


-- I --

1 BEREND PIERWEIJER (Engelbert Blommink), cafťhouder, winkelier en arbeider, geboren te Ede op 30 september 1792, gedoopt op 14 oktober 1792, wonende te Roswinkel, overleden aldaar op 3 september 1862 (akte no.58).

Berend is met recht stamhouder van de families Pierweijer. Hij was de eerste naamdrager van het geslacht. Daar mag men Napoleon, die hem -afkomstig uit Velp- in 1812 ronselde voor z'n legers naar Rusland, dankbaar voor zijn. Hij deserteerde namelijk !

Van Polen uit bereikte hij via Oost-Friesland ons land weer. Hij kwam terecht bij een boer in Exloo, waar hij boerenknecht werd.

Het verhaal wil, dat hij door z'n desertie z'n ware naam niet kon onthullen en de naam PIERWEIJER heeft aangenomen ten tijde van z'n huwelijk met Antje Jans Roswinkel, met hulp van de burgemeester van Emmen, Jan Jacob Willinge, als dank voor bewezen diensten aan deze ambtsdrager. Maar daarvoor is tot nu toe geen bewijs gevonden; als hij al getrouwd is, is dat niet in Drenthe te vinden !! Uit een artikel van J. Kok in het Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 1993, blz.175 ev. wordt er op gewezen dat een ongehuwd samenwonen -hoewel niet een algemeen geaccepteerd gebruik- wel te verklaren was. Er waren soms problemen met het vergaren van de documenten die voor een officiŽle huwelijkssluiting noodzakelijk waren. We moeten daarbij denken aan de doop- of geboorteakten, het bewijs van huwelijksafkondiging, het certificaat van voldoening aan de dienstplicht, de overlijdensakten van de ouders en eventueel een akte van onvermogen. Het kamerlid Van der Biesen schreef in 1890: 'Is het nu te verwonderen, dat die menschen er zelfs niet aan denken om dien paperassenwinkel van Ī 24 verschillende akten bij elka‚r te krijgen, maar eenvoudig samenleven, als zij geen hulpvaardigen hand vinden om hen hierin te helpen'.

In diverse krantenartikelen, zie daarvoor het boek "Het geslacht Pierweijer,van Degenstok tot heden" 1982, werd de historie van Berend verteld. Vermelding dient nog, dat ook de bekende Drentse schrijver Harm Tiesing de historie zodanig interessant vond, dat hij onder de titel "Een merkwaardig leven" in de Nieuwe Drentse Volksalmanak 1907, blz. 169 t/m 178, verhaal deed van de levensloop van stamvader Berend

Aan de Nieuwe Schutting te Roswinkel dreef hij een herberg.

Een geveltekst in een bovenpui van een winkel in de "Stad" 1) te Roswinkel vermeldde het volgende rijmpje:

Piereweyer aan de weg
Wat zou die beter wensen
Dan de zegen van de Heer
En de nering van de mensen

Met enige regelmaat wordt in een krantenartikel nog wel melding gemaakt van de Berend's levensverhaal. Zo ook nog in het Nieuwsblad van het Noorden van 14 maart 1998, in de katern Infoplus onder de rubriek Rondje Drenthe. Daarin schrijft Lammert Huizing (geb.1927) onder de titel Drentsigheden over een "Spoorweg van ijs tussen Weerdinge en Roswinkel". Hij schrijft dat Roswinkel vroeger zeer afgelegen lag. Voor 1905 was het zelfs een van de meest geÔsoleerde plaatsen van Drenthe. Het had wel de oudste spoorweg van ons land; een spoorweg van ijs, die eeuwenlang heeft dienst gedaan. Het bestond uit twee ondiepe greppels in het veen tussen Weerdinge en Roswinkel. In de herfst liepen deze greppels onder water en in de winter bevroren ze tot ijsbanen. Ze werden dan bereden voor het vervoer van leem en keien uit Weerdinge, waar de oudste steenbakkerij van Drenthe stond. Andere begaanbare wegen waren er door het veen niet naar Roswinkel. Maar op deze manier kreeg men toch het materiaal, nodig voor de bouw van woningen en schuren. In schriftelijke stukken van 1711 en 1736 wordt deze 'spoorweg' al genoemd. Aan de oostkant van deze oude "spoorweg" werd anderhalve eeuw geleden dwars door het veen de Roswinkelse Dijk aangelegd als verbinding naar Emmen. Aan die weg woonde toen ook Berend. Huizing citeert vervolgens kennelijk uit het werk van Pia van Dijk, want hij doet in het artikel vervolgens het verhaal van Berend's vlucht uit het Napoleontische leger en zijn leven met Antje. Hij besluit zijn verhaal met de conclusie, dat hoewel de veenwegen inmiddels zijn verdwenen, maar in de herinnering van oude dorpsgenoten leven de lotgevallen van Pierwaaier(aanduiding van Huizing)en zijn vrouw Antje nog voort.

1) Het dorp Roswinkel bestond uit 't Zoereinde (Zuideinde), Noordeinde en Stad; uit: Vroeger en nu Roswinkel 750 jaar.

BEREND woonde samen met Antje Jans Roswinkel, tapster en arbeidster, geboren te Nieuwe Pekela op 3 maart 1795 (vlgs. overl.akte: 15 januari 1795), gedoopt aldaar op 8 maart 1795, overleden te Roswinkel op 8 april 1852, dochter van Jan Hindriks Rozewinkel (gealimenteerde in 't arm werkhuis) en Engeltje Everts Kater (arbeidsvrouw). Antje is eerder getrouwd op 18 mei 1817, op 22-jarige leeftijd met Jan Kamping (45 jaar oud), geboren te Roswinkel op 13 oktober 1771, overleden aldaar op 20 maart 1818, zoon van Frerik Kamping en Roelfien Jakobs. Jan is eerder getrouwd  met Geertruid Jans, overleden voor 17 mei 1817.

-- II --

(ouders)

2 Jan Janszen Blommink (ook: Blom), geboren te Otterlo, gedoopt op 11 mei 1760.

Volgens overlijdensakte van Jacomina van de Sande 2 november 1811 wordt haar man  Jan Blom genoemd.
Jan is getrouwd te Ede op 28 oktober 1787, op 27-jarige leeftijd met

3 Jacomijntje van de Zande (18 jaar oud), geboren te Ede, gedoopt aldaar op 29 december 1768, wonende te Otterlo, overleden te Ede op 1 november 1811.

Volgens doopboek genoemd:Jacomijntje.

Uit dit huwelijk:

- Frans Bloemink, geboren te Ede op 22 februari 1788.

- Jan Blommink, geboren te Ede op 12 november 1789.

- Arisje Blom, geboren op 7 juli 1791.

- BEREND PIERWEIJER (Engelbert Blommink), geboren te Ede op 30 september 1792, gedoopt op 14 oktober 1792.

- Arisje Blom, geboren op 3 april 1794.

- Arisje Blom, geboren op 19 september 1795 te Ede, gedoopt op zondag, 27 september 1795 te Wekerom, overleden op 30 april 1862 te Ede. Zij trouwt op 23 maart 1817 te Garderen met Gerrit Jansz. van Beek, geboren op 24 februari 1792 te Garderen als zoon van Jan Gerritsen en Mechteld Gerrits; hij overleed op 12 oktober 1855 te Ede. Gerrit en Arisje kregen 9 kinderen. In de genealogie van Beek vindt U de verdere gegevens.
(de aanvullende informatie ontving ik op 9 juli 2002 per e-mail van Els Harwijne-van Beek
(els@leonis.info) ,die onderzoek doet naar de familie van Beek,afkomstig uit Elburg.)

- Gerrit Blom, geboren te Ede op 29 september 1797.

- Anna Blom, geboren te Ede op 17 december 1799.

- Woutertje Bloem, geboren te Ede op 20 november 1801.

- Geurt Blom, geboren te Ede op 20 november 1803.

- Willem Bloem, geboren te Ede op 20 november 1803.

- Geurtje Bloem, geboren te Ede op 14 juli 1805.

- Klaas Bloem, geboren te Ede op 14 mei 1808.-- III --

(grootouders)

4 Jan Willemse, geboren te Otterlo, gedoopt op 26 maart 1727.

Jan is getrouwd op 1 juni 1753, op 26-jarige leeftijd met

5 Engeltje van Soest (32 jaar oud), geboren te Otterlo, gedoopt op 16 maart 1721.

Uit dit huwelijk:

- Geertje Willemse, geboren te Otterlo, gedoopt op 1 juli 1754.

- Gerritje Willemse, geboren te Otterlo, gedoopt op 4 juni 1756.

- Jan Janszen Blommink (ook: Blom), geboren te Otterlo, gedoopt op 11 mei 1760, zie 2.

- Willempje Willemse, geboren te Otterlo, gedoopt op 30 maart 1766.

6 Frans Otten van der Sande, geboren te Ede, gedoopt op 26 november 1730.

Volgens boek Pierwijer is trouwdatum: 28 october 1787 te Ede; W. van Deelen uit Veenendaal geeft echter in kwartierstaat 3 nov 1765 te aan !
Frans is getrouwd te Ede op 3 november 1765, op 34-jarige leeftijd met

7 Arisje van Soest, geboren te Woudenberg.

Uit dit huwelijk:

- Anna van der Sande, geboren te Ede, gedoopt op 2 maart 1766.

- Geertrui van der Sande, geboren te Ede, gedoopt op 22 februari 1767.

- Jacomijntje van de Zande, geboren te Ede, gedoopt aldaar op 29 december 1768, zie 3.

- Otto van der Sande, geboren te Ede, gedoopt op 9 augustus 1771.

- Klaas Derk van der Sande, geboren te Ede, gedoopt op 16 juni 1773.

- Geurtje van der Sande, geboren te Ede, gedoopt op 30 december 1777.

- Wouter van der Sande, geboren te Ede, gedoopt op 17 mei 1780.

- Anna van der Sande, geboren te Ede, gedoopt op 1 januari 1789.-- IV --

(overgrootouders)

8 Willem Jantsen.

Willem is getrouwd op 24 september 1713 met

9 Geertje Leijns (23 jaar tot 30 jaar oud), geboren te Otterlo tussen november 1682 en mei 1690.

Geertje is eerder getrouwd te Otterlo op 24 september 1713, op 23- tot 30-jarige leeftijd met N.N..

Uit dit huwelijk:

- Willemijn Jantsen, geboren te Otterlo, gedoopt op 24 juni 1714.

- Leyn Jantsen, geboren te Otterlo, gedoopt op 18 mei 1720.

- Hendrikje Jantsen, geboren te Otterlo, gedoopt op 13 december 1722.

- Jan Willemse, geboren te Otterlo, gedoopt op 26 maart 1727 zie 4.

10 Jan Roelofse, (van Soest).

Jan was gehuwd met

11 Geertje Teunissen.

Dit echtpaar woonde op de harskamp
Uit dit huwelijk:

- Teunis van Soest, geboren te Otterlo, gedoopt op 20 september 1712.

- Mertje van Soest, geboren te Otterlo, gedoopt op 26 december 1714.

- Roelof van Soest, geboren te Otterlo, gedoopt op 14 februari 1717.

- Gijsbertje van Soest, geboren te Otterlo, gedoopt op 16 maart 1719.

- Engeltje van Soest, geboren te Otterlo, gedoopt op 16 maart 1721, zie 5.

- Jan van Soest, geboren te Otterlo, gedoopt op 18 april 1723.

- Geertje van Soest, geboren te Otterlo, gedoopt op 15 april 1725.

- Jantje van Soest, geboren te Otterlo, gedoopt op 26 september 1728.

- Beertje van Soest, geboren te Otterlo, gedoopt op 26 september 1728.

- Evertje van Soest, geboren te Otterlo, gedoopt op 27 april 1732.

12 Otto Woetersen.

Otto is getrouwd te Ede op 21 juli 1726 met

13 Annatje Andriessen, geboren te Voorthuysen.

Uit dit huwelijk:

- Wouter Woetersen, geboren te Ede, gedoopt op 6 juli 1727.

- Jacomijntje Woetersen, geboren te Ede, gedoopt op 16 januari 1729.

- Frans Otten van der Sande, geboren te Ede, gedoopt op 26 november 1730, zie 6.

- Andries Woetersen, geboren te Ede, gedoopt op 19 november 1732.

- Elizabeth Woetersen, geboren te Ede, gedoopt op 28 maart 1734.

- Nelleke Woetersen, geboren te Ede, gedoopt op 27 april 1736.

-- V --

(betovergrootouders)

16 Jan Jantsen, (van Beekbergen).

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

- Willem Jantsen, zie 8.

18 Leijns Hendriksen.

Leijns is getrouwd op 5 november 1682 met

19 Hendrikje Jans.

Woonden te Otterlo

Uit dit huwelijk:

- Geertje Leijns, geboren te Otterlo tussen november 1682 en mei 1690, zie 9.

- Marietje, geboren te Otterlo, gedoopt op 17 mei 1691.

- Theunis, geboren te Otterlo, gedoopt op 26 december 1692.


-- VI --

(oudouders)

36 Hendrik Gerritse, (van Eschoten).

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

- Leijns Hendriksen, zie 18.

38 Jan Petersen, (op de harskamp).

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

- Hendrikje Jans, zie 19.


Reacties en aanvullingen worden graag tegemoet gezien.


Dit overzicht is gemaakt met Haza-Data Plus 7.2f door Jaap Niemeijer.

Mochten er op deze homepage onverhoopt teksten, plaatjes of andere zaken staan waarop anderen copyright claimen, meld het me dan s.v.p., zodat datgene kan worden verwijderd.Ook personen, die geen prijs stellen op vermelding in de de gepubliceerde genealogieŽn etc., worden verzocht mij dat te laten weten, waarna ik hun niet-openbare gegevens zal verwijderen.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 05-11-2022