Kwartierstaat van Jan Kroezenga (1927-1990)


© 2015  J. Niemeijer

opmaak: Haza-21  

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 31-12-2015


Generatie I

(kwartierdrager)

In deze generatie is 1 persoon bekend, geboren in 1927. Deze persoon is afkomstig uit Gasselte.

1  Jan Kroezenga, ambtenaar personeelszaken prov.Drenthe, wonende in Gasselte, is geboren op donderdag 10 november 1927 aldaar, is overleden op zondag 11 november 1990 aldaar. Hij werd 63 jaar en 1 dag.

Hij deed veel historisch onderzoek, met name over zijn woonplaats Gasselte.
Op zondag 19 november 2000 werd in de Nederlands hervormde kerk in Gasselte het boek "Uit de geschiedenis van de Sint Catharina vicarie te Gasselte" gepresenteerd. De gegevens die door Jan Kroezenga waren verzameld, lagen al tien jaar opgeslagen in het Drents Archief in Assen. Tien jaar na zijn dood kwam uiteindelijk dus toch de publicatie. De Gasselter amateurhistorica Aafke A. Huizing heeft met toestemming van Jan's vrouw en met medewerking van het Drents Archief de onderzoeksresultaten -daterend uit september 1979- van Jan bewerkt.(Zie ook de aantekening bij Johannes Sigefridus Cuperus)
Nieuwsbode 15-11-2000

Presentatie boek na tien jaar
GASSELTE - Op zondag 19 november wordt in de Nederlands hervormde kerk in Gasselte het boek ‹it de geschiedenis van de Sint Catharina vicarie te Gasselte"gepresenteerd. De gegevens lagen al tien jaar opgeslagen in het Drents Archief in Assen, verzameld door amateur historicus Jan Kroezenga uit Gasselte, die op 11 november 1990 overleed.
Een vicarie is een geestelijk fonds. In Gasselte werd deze in 1362 gesticht. Er moeten in die tijd 60 vicarieŽn zijn geweest. De Gasselter amateurhistorica Aafke A. Huizing heeft met toestemming van mevrouw Kroezenga en medewerking van het Drents Archief de onderzoeksresultaten bewerkt.

Hij trouwt op vrijdag 12 maart 1954 in Gasselte (akte nr. 8), trouwt (kerk) op vrijdag 12 maart 1954 aldaar op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Jantje Nijmeijer, dochter van Gerrit Nijmeijer en Jantje Tiems. Jantje, wonende in Gasselte, is geboren op dinsdag 9 juni 1925 aldaar.

Haar tachtigste verjaardag vierde zij op zondag, 12 juni 2005 met een koffietafel voor genodigden in het restaurant "De Pyramide", Hunzepark in Gasselternijveen.

Generatie II

(ouders)

In deze generatie zijn alle 2 voorouders bekend, geboren in 1894 en 1897. Deze voorouders zijn afkomstig uit Gasselternijveen en Gasselte.

2  Geert Kroezenga, schipper en fabrieksarbeider, wonende in Gasselte, is geboren op zondag 9 september 1894 in Gasselternijveen, is overleden op zondag 9 juni 1968 in Assen. Hij werd 73 jaar en 9 maanden.

In 1909 en 1910 is hij aangemonsterd geweest als kok op het Nederlandse zeilschip "Adelaar". In 1912 voer hij als matroos op het zeilschip "Frederika", met als gezagvoerder J. Salomons. Hij was in 1913 aangemonsterd als stuurman op het Nederlandse zeilschip "Harmonie", gezagvoerder Lukas Eeftingh van Gasselternijveen en als zodanig heeft hij in tien maanden geregeld verschillende buitenlandse zeehavens mede als stuurman bevaren. Hij volgde gedurende de mobilisatie in de Harskamp met goed gevolg een cursus in de theoretische zeevaartkunde en zeemanschap. Hij volgde met succes een schriftelijke cursus voor voortgezet en uitgebreid lager onderwijs, waarvoor hem op 6 april 1923 een getuigschrift werd uitgereikt.
In 1932 kreeg hij van het gemeentebestuur van Gasselte vergunning tot het stichten van een landarbeiderswoning.
Hij was daarna vele jaren werkzaam o.a. als weger (waarvoor hij door de burgemeester van Gieten werd beŽdigd) op de aardappelmeelfabriek "Oostermoer" te Gasselternijveenschemond.

Hij trouwt op zaterdag 5 augustus 1916 in Gasselte op 21-jarige leeftijd met de 18-jarige

3  Hillechien Hendriks is geboren op maandag 27 december 1897 in Gasselte.

Generatie III

(grootouders)

In deze generatie zijn alle 4 voorouders bekend, geboren tussen 1856 en 1864. Deze voorouders zijn afkomstig uit Gasselternijveen, Gasselte, Borger en Annen.

4  Hendrik Kroezenga, arbeider, wonende in Gasselternijveen, is geboren op zondag 8 januari 1860 aldaar, is overleden op maandag 6 juni 1927 aldaar. Hij werd 67 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

Hij trouwt op zaterdag 5 mei 1888 in Gasselte op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige

5  Marchien Hadders, dienstmeid, wonende in Gasselternijveen en in Buinen, is geboren op zondag 20 april 1862 in Borger, is overleden op woensdag 16 november 1938 in Gasselternijveen. Zij werd 76 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

6  Jan Hendriks, arbeider, wonende in Gasselte, is geboren op zondag 19 juni 1864 aldaar, is overleden op zondag 8 juni 1941 aldaar. Hij werd 76 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

Hij trouwt op zaterdag 19 april 1890 in Gasselte op 25-jarige leeftijd met de 34-jarige

7  Derkje Bolt, dienstmeid, wonende in Gasselternijveen, is geboren op woensdag 20 februari 1856 in Annen, is overleden op zondag 16 april 1944 in Gasselte. Zij werd 88 jaar, 1 maand en 27 dagen.

Generatie IV

(overgrootouders)

In deze generatie zijn alle 8 voorouders bekend, geboren tussen 1811 en 1839. Deze voorouders zijn afkomstig uit Gasselte (2x), Wetzing, Obergum, Hoogezand, Haren, Drouwenerveen en Borger.

8  Hendrik Kroezenga ook genaamd Hindrik Kroezinga, dienstknecht, wonende in Gasselte, is geboren op zaterdag 11 september 1824 in Borger, is overleden op vrijdag 6 november 1903 in Gasselternijveen. Hij werd 79 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Hij trouwt op donderdag 29 november 1855 in Gasselte op 31-jarige leeftijd met de 37-jarige

9  Henderkien Kwebeman ook genaamd Hinderkien Kwebeman, werkvrouw, wonende in Gasselternijveen, is geboren op donderdag 27 augustus 1818 in Hoogezand, is overleden op vrijdag 20 november 1863 in Gasselternijveen. Zij werd 45 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Zij trouwt op dinsdag 2 mei 1843 in Gasselte op 24-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Jan Talens. Jan is geboren op dinsdag 3 augustus 1813 in Borger, is overleden op vrijdag 27 augustus 1852 in Gasselte. Hij werd 39 jaar en 24 dagen.

10  Wessel Hadders, dienstknecht en arbeider, wonende in Buinen en in Gasselte, is geboren op donderdag 11 juni 1835 aldaar, is overleden op zaterdag 15 juni 1901 aldaar. Hij werd 66 jaar en 4 dagen.

Hoe de woonsituatie van de familie Hadders was daarover zijn vrij gedetailleerde gegevens bekend uit een interview dat Jan Kroezenga in de zomer van 1980 met zijn moeder Hillechien Kroezenga-Hendriks had.
Overgrootvader Wessel Hadders woonde eertijds op de hoek van de oude Groningerweg en de Wevenakkersweg. Het "huisje"stond met de kop naar het veld gericht, zo ongeveer in zuid-westelijke richting. Het zag er als volgt uit: De voorgevel was van steen met twee kleine ramen terwijl aan n kant daarvan nog een klein venster. De zijkanten en de achterwand waren van zoden opgezet, terwijl het dak uit heideplaggen bestond. In de achtergevel was een kleine baander die de enige ingang vormde. Binnen was een scheidingswand van leem tussen het woon- en het schuurgedeelte. Hierin was n deur aangebracht, die toegang gaf tot het woonvertrek. De schuurruimte werd gebruikt voor het houden van n of meer geiten of schapen. In het woonvertrek waren ook de bedsteden. De stookplaats bestond uit een ijzeren rakeldobbe waarboven een haak was aangebracht.
Daaraan hing dan naar gelang een ketelpot of zwarte hen (waterketel). De haardsteen was een grote platte steen. Als kastruimte fungeerde een oud kabinet terwijl het overig meubilair werd gevormd door een tafel met wat stoelen. De vloeren waren van leem. Voor de watervoorziening was men aangewezen op het water, dat zich in kuilen bij het huisje
bevond. Waren die droog, dan moest men naar het tolhek tussen Gasselte en Gieten waar zich de enige put bevond uit de hele omgeving. Dat was dan wel elke keer een wandeling van ongeveer een kwartier heen en een kwartier terug!
Vroeger was het ook de gewoonte om stenen te rooien in het heideveld bij Gasselte. Deze stenen werden gebruikt bij het aanleggen van de dijken in het Groningerland (en misschien ook wel voor wegen). Te Gasselternijveen was een handelaar die de keien opkocht. De boeren aan wie de grond behoorde, lieten voor een schamel loon de arbeiders de stenen rooien. Vooral in de wintertijd, als het boerenwerk gedaan was, gaf dit een welkome aanvulling op het schamele bestaan van de arbeider.


Grafschrift van Wessel Harders:
Hier rust in stille aardrijks schoot;
Mijn zeer geliefde echtgenoot.
Zijn naam en wezen blijft mij bij,
totdat ik rust aan zijn zij
Dat wij dan saam bij Jezus leven
Mogt God dat in genade geven.

Hij trouwt op zaterdag 11 mei 1867 in Gasselte op 31-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Hillechien Bouws, dochter van Berend Bouws en Hinderkien Adolfs. Hillechien, wonende in Gasselte, is geboren op maandag 24 februari 1840 in Gieten, is overleden op zondag 27 februari 1916 in Gasselternijveenschemond. Zij werd 76 jaar en 3 dagen.

De heer H.G. Hurenkamp schreef over haar een boek (1998), getiteld: Brieven van en naar Hillechien Hadders-Bouws, met als ondertitel: Een briefwisseling tussen een Drentse moeder en haar kinderen rond 1900.
Hij trouwt op vrijdag 4 mei 1860 in Borger op 24-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige

11  Jantien Martens, dienstmeid te Borger, is geboren op vrijdag 17 mei 1839 in Drouwenerveen, is overleden op zondag 22 juni 1862 in Gasselte. Zij werd 23 jaar, 1 maand en 5 dagen.

12  Hendrik Hendriks, arbeider, wonende in Gasselte, is geboren op zaterdag 30 juli 1831 aldaar, is overleden op zondag 9 januari 1916 aldaar. Hij werd 84 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

Lidewij Piek uit Gasselte schrijft in Op 't Spoor: Het eerste genealogisch onderzoek dat ik in Drenthe deed, was die van de familie, waartoe mijn levenspartner Thijs Hendriks behoort. Hierbij kwam ik in een keer alle problemen tegen die men zoal verwachten kan bij genealogisch onderzoek.
Thijs wist niets van zijn verre voorouders. Al snel kwam ik er achter dat zijn overgrootvader Hendrik Hendriks een zoon was van een zekere Jan Hendriks Mulder. Daarmee werd duidelijk waarom de kinderen van Hendrik Hendriks de bijnaam Mul hadden. Bij de geboorteaangifte van Hendrik in 1831 is de familieachternaam niet door de ambtenaar genoteerd. De vader tekent hier met J. Hendriks (dus zonder Mulder) iets wat hij vaker deed. Het blijft gissen waarom men dit later niet heeft gecorrigeerd. Men was vroeger niet zo precies. Mede door dergelijke onzorgvuldigheden komt momenteel de naam Mulder niet meer in het nageslacht van Jan Hendriks Mulder voor.
Bij alle geboorteaangiften in het gezin van genoemde Jan Hendriks wordt de naam van de moeder Hinderkien Lamberts voortdurend anders geschreven: in de voor- of achternaam zitten fouten. Ook als patroniem wordt Hindriks in plaats van Hendriks gebruikt.
Dochter Lammechien (van Jan) kreeg zijnde ongehuwd een zoon Jan die daardoor moeders achternaam Mulder kreeg. Zijn oma Hinderkien Lamberts deed de aangifte en het is bij die gelegenheid de enige keer dat haar naam in Gasselte goed geschreven werd.
Jan trok met zijn gezin 25-5-1891 naar Amerika. Van zijn kinderen bleven de jongens kinderloos; via zijn dochters wonen daar nu alleen nog de vrouwelijke nakomelingen van Jan Hendriks Mulder.
De tweede zoon van Jan Hendriks Mulder, Lambert, is in april 1825 in Gasselte geboren. Bij de aangifte van Lambert staat vermeld dat de vader molenaar van beroep is.

Hij trouwt op zaterdag 28 februari 1874 in Gasselte op 42-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Annechien Nijkeuter, dochter van Willem Jans Nijkeuter en Lammegien Nijmeijer. Annechien is geboren op woensdag 20 augustus 1845 in Drouwen, is overleden op dinsdag 15 april 1924. Zij werd 78 jaar, 7 maanden en 26 dagen. Hij trouwt op dinsdag 1 maart 1864 in Gasselte op 32-jarige leeftijd (1) met de 31-jarige

13  Hillechien Schut, wonende in Buinen, is geboren op woensdag 11 juli 1832 in Haren, is overleden op woensdag 4 december 1872 in Gasselte. Zij werd 40 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

14  Pieter Nicolaas Bolt, dagloner en landbouwersknegt, wonende in Sauwert en in Onderwierum, is geboren op zondag 29 september 1811 in Wetzing, is overleden op vrijdag 3 december 1880 in Annen. Hij werd 69 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

Hij werd geboren een maand nadat zijn vader was overleden.
Voor hem werden in 1847 in Diever verplegingskosten ten bedrage van É 30,35 gemaakt. Die kosten zijn uiteindelijk, na veel correspondentie, door de hervormde gemeente te Wetzinge aan de gemeente Diever voldaan.

Hij trouwt op donderdag 2 februari 1837 in Adorp op 25-jarige leeftijd (1) met de 30-jarige Hieke Meints Wildeveld, dochter van Meint Jacobs Wildeveld en Martje Pieters Bonnes. Hieke, wonende in Wetzing, is geboren op maandag 3 november 1806 in Maarhuizen, is gedoopt op zondag 30 november 1806, is overleden op dinsdag 12 juni 1838 in Sauwert. Zij werd 31 jaar, 7 maanden en 9 dagen. Hij trouwt op maandag 27 januari 1840 in Adorp op 28-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 25-jarige Reina Klaassens Wierum, dochter van Klaas Heeres Wierum en Trijntje Sijmons de Jonge. Reina, wonende in Onderwierum en in Sauwert, is geboren rond 1815 in Bellingeweer. Hij trouwt op maandag 24 juli 1876 in Anloo op 64-jarige leeftijd (3) met de 60-jarige

15  Trijntje Jans Deel, arbeidster, wonende in Annen, is geboren op vrijdag 5 april 1816 in Obergum (andere bron: geb.6-4-1817 Winsum), is overleden op woensdag 6 september 1882 in Annen. Zij werd 66 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Er vond bij het huwelijk wettiging en erkenning plaats van de vier kinderen.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Nicolaas Bolt, geboren te Echten(Lemsterland) op 29 mei 1847, wonende te Schuilingsoord, overleden te Schuilingsoord(Zuidlaren) op 25 oktober 1924, 77 jaar oud.

Het kind werd door de vroedmeester van Echten aangegeven, maar ook Pieter Nicolaas Bolt, 36 jaar en van beroep polderwerker wonende te Adorp was aanwezig en tekende ook de geboorteaangifte. Het kind werd bij huwelijk van Pieter N. met de moeder, Trijntje Deels gewettigd en erkend.

Pieter was gehuwd met Aaltje Okken.

Het echtpaar Bolt-Okken

2. Martinus Bolt, geboren te Annen op 24 februari 1850, overleden te Stadskanaal op 31 januari 1939, 88 jaar oud.

Martinus was gehuwd met Harmken Zondag, overleden te Stadskanaal op 13 december 1889.

3. Derkje Bolt, geboren te Annen op 20 februari 1856, zie 7.

4. Jan Bolt, geboren te Annen op 25 oktober 1858, overleden te Veendam op 1 september 1928, 69 jaar oud.

Leuk detail: de ambtenaar van de burgerlijke stand tekende op dat zijn moeder ten tijde van zijn geboorte was: Catharina Jans Delema; wel een heel vrije vertaling van de echte naam!

Jan was gehuwd met Engeltje Akkerman, geboren te Veendam op 13 januari 1859, overleden aldaar op 9 maart 1921, 62 jaar oud, dochter van Jan Berends Akkerman en Fennechien Hendriks Sanders.

 

Generatie V

(betovergrootouders)

In deze generatie zijn alle 16 voorouders bekend, geboren tussen 1764 en 1801. Deze voorouders zijn afkomstig uit Zeyen, Smilde, Oterdum, Gasselternijveen, Diever, Beilen en Anloo.

16  Geert Harms Kroezinga ook genaamd Kruizinga, landman, wonende in Drouwenerveen, is gedoopt op zondag 22 juli 1764 in Gasselternijveen, is overleden op zondag 3 juni 1827 in Borger. Hij werd 62 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Hij trouwt in 1801 op 37-jarige leeftijd (1) met Margien Jans Willems. Margien is overleden in 1810. Hij trouwt op donderdag 16 januari 1812 in Borger op 47-jarige leeftijd (2) met de 18-jarige

17  Harmtien Geerts is gedoopt op zondag 14 juli 1793 in Anloo.

18  Harm Hindrik Kwebeman.

Hij was gehuwd met

19  Lentje Luis.

20  Berend Derks Scheper ook genaamd Berend Staal, schaapherder te Westerbork en boerenknecht, wonende in Gasselte, is gedoopt op zondag 30 april 1797 in Beilen, is overleden op maandag 13 februari 1871 in Bronniger Daarbij vermeld als BEREND STAAL. Hij werd 73 jaar, 9 maanden en 14 dagen.<1>

 

Hij woonde in het zogenaamde Schepershuis dat midden in het dorp aan het begin van het Grotenend lag, naast het woonhuis van de familie Alingh "de Olde Hof".
Zijn signalement bij de mil.keuring: 5 voet 3 duim 3 streep;gezicht ovaal;voorhoofd rond;ogen blauw; neus en mond: ordinair;kin: spits; haar:bruin.

 

Hij trouwt op zaterdag 13 april 1822 in Westerbork op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige

21  Harmtien Wessels is geboren op vrijdag 10 april 1801 in Smilde, is gedoopt op zondag 19 april 1801 aldaar, is overleden op donderdag 7 juli 1864 in Gasselte. Zij werd 63 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

22  N.N..

Hij was partner van

23  Grietien Martens, dienstmeid te Borger, is overleden op vrijdag 30 juli 1847 in Sleen.

24  Jan Hendriks Mulder, molenaar te Gasselte, wonende in Gasselte, is geboren op donderdag 22 januari 1795 in Diever. Geen overlijdensgegevens bekend. (Bron Lidewij Piek:Jan trok met zijn gezin 25-5-1891 naar Amerika. Van zijn kinderen bleven de jongens kinderloos; via zijn dochters wonen daar nu alleen nog de vrouwelijke nakomelingen van Jan Hendriks Mulder).  

Hij trouwt op zaterdag 13 juli 1822 in Vries op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige

25  Hinderkien Lamberts Jakobs is geboren op zondag 22 februari 1795 in Zeyen, is overleden op woensdag 23 maart 1864 in Gasselte. Zij werd 69 jaar, 1 maand en 1 dag.

26  Abel Sikkens Schut, wonende in Noordlaren.

Hij was gehuwd met

27  Aaltien Jans Harms.

28  Nicolaas Copius Bolt, schoolmeester te Wetsinge, is gedoopt op zondag 22 november 1772 in Oterdum, is overleden op woensdag 25 augustus 1830 in Wetsinge. Hij werd 57 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

Hij trouwt op zaterdag 29 augustus 1812 in Adorp op 39-jarige leeftijd met de 44-jarige

29  Anje Drewes Oudman, landbouwersche, wonende in Wetsinge, is geboren op donderdag 12 mei 1768.

Zij was eerder gehuwd (1) met Pieter Klaasen Teisman. Pieter, landbouwer te Wetsinge, is overleden voor 1812.

30  N.N..

Hij was partner van

31  Mattje Klaassens Deel, dienstmeid te Obergum.

Generatie VI

(oudouders)

In deze generatie zijn 16 (50 %) van de 32 voorouders bekend, geboren tussen 1738 en 1760. Deze voorouders zijn afkomstig uit Westerbork, Obergum en Farmsum.

32  Harm Geerts, wonende in Drouwenerveen.

Hij was gehuwd met

33  Hindrikien Harms.

34  Geert Harms is overleden voor 1812.

Hij was gehuwd met

35  Hindrikien Everts, wonende in Anloo.

40  Derk Berends Scheper, keuter, wonende in Beilen en in Holthe, is geboren rond 1747 in Westerbork, is gedoopt op zondag 18 juni 1752 in Beilen, is overleden op dinsdag 11 december 1827 in Eursinge. Hij werd ongeveer 80 jaar.

De achternaam Scheper werd in 1811 aangenomen.

Hij was later gehuwd (2) met N.N.. Hij trouwt (kerk) op zondag 30 april 1786 in Beilen op ongeveer 39-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 26-jarige

41  Hendrikje Harms, wonende in Gasselte, is geboren rond 1760, is overleden op zondag 4 januari 1835 aldaar ten huize van Berend Derks Hadders. Zij werd ongeveer 75 jaar.

42  Wessel Jans Dik.

Hij was gehuwd met

43  Jacobje Haveman.

48  Hendrik Jans Mulder.

Hij was gehuwd met

49  Egbertien Geerts.

50  Lambert Jakobs.

Hij was gehuwd met

51  Jantien Roelofs Boer.

56  Copius Bolt, schoolmesster te Tinallinge, is geboren op maandag 8 december 1738 in Obergum.

Hij trouwt (kerk) op zondag 5 maart 1758 in Obergum (is gescheiden in 1764) op 19-jarige leeftijd (1) met Elysabeth Simons, dochter van Symen Joesten. Elysabeth is afkomstig uit Maarslag. Hij trouwt (kerk) op zondag 22 september 1771 in Oterdum op 32-jarige leeftijd (2) met

57  Hilke Jans is afkomstig uit Farmsum.

Zij was eerder gehuwd (1) met Martinus Vriezema. Martinus, schoolmeester, is overleden voor 1771.

58  Drewes Klases.

Hij was gehuwd met

59  Martje Willems.

Generatie VII

(oudgrootouders)

In deze generatie zijn 4 (6 %) van de 64 voorouders bekend, geboren in 1704. Deze voorouders zijn afkomstig uit Groningen en Appingedam.

80  Berent Lamberts.

Hij was gehuwd met

81  Hendrikjen Geerts.

112  Nicolaas Bolt, predikant te Westeremden en Obergum, is gedoopt op zondag 7 september 1704 in Appingedam, is overleden in 1780 in Obergum. Hij werd 76 jaar.


<2>

Hij trouwt (kerk) op vrijdag 27 januari 1730 in Groningen op 25-jarige leeftijd met

113  Aleida Ennos Leuring is afkomstig uit Groningen.

Generatie VIII

(oudovergrootouders)

In deze generatie zijn 2 (2 %) van de 128 voorouders bekend, geboren in 1656. Deze voorouders zijn afkomstig uit Appingedam.

224  Kornelis Klazes Bolt, paardenkoopman, diaken in G.K. te Appingedam en in 1708 Burgerluitenant van de stad, is gedoopt op zondag 23 juli 1656 in Appingedam.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op maandag 11 oktober 1694 in Appingedam op 38-jarige leeftijd met

225  Gezina Copius Meijer.

Generatie IX

(oudbetovergrootouders)

In deze generatie zijn 2 (1 %) van de 256 voorouders bekend.

448  Klaas Cornelis Bolt.

Hij werd op 15-2-1658 burger van de stad Appingedam. Hij kwam toen van Marsum, doch had reeds op 23-7-1656 te Appingedam een zoon Kornelis laten dopen. Zijn vrouw was Trijntje... .
Omtrent de herkomst van Klaas Cornelis is geen zekerheid te verkrijgen, doch veel wijst er op dat hij een zoon was van Cornelis Pieters Bolt en Heyle Jans. Er werden relaties onderhouden met de familie te Hoogemeeden, terwijl dit anders niet denkbaar zou zijn. Ook chronologisch is, op grond van de bekende gegevens, moeilijk aan te nemen dat hij een zoon van een andere Bolt geweest zou zijn. Trijntje was vermoedelijk een dochter van een Theodoor.

Hij was gehuwd met

449  Trijntje.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op woensdag 11 juli 2007 met Haza-21 versie 3.3.0.311.20060927 door J. Niemeijer, Schutstraat 80-14, 7901 EG HOOGEVEEN.

1)  aktenr.12 Borger en aktenr.10 Gasselte

2)  van Nicolaas Bolt is een portret in het Groninger Museum aanwezig, inv.nr.2527


Index

Adolfs

Hinderkien 10.

Boer

Jantien Roelofs 51.

Bolt

Copius 56; Derkje 7; Klaas Cornelis 448; Kornelis Klazes 224; Nicolaas 112; Nicolaas Copius 28; Pieter Nicolaas 14.

Bonnes

Martje Pieters 14.

Bouws

Berend 10; Hillechien 10.

Deel

Mattje Klaassens 31; Trijntje Jans 15.

Dik

Wessel Jans 42.

Hadders

Marchien 5; Wessel 10.

Harms

Aaltien Jans 27.

Haveman

Jacobje 43.

Hendriks

Hendrik 12; Hillechien 3; Jan 6.

Jakobs

Hinderkien Lamberts 25.

Jonge, de

Trijntje Sijmons 14.

Kroezenga

Geert 2; Hendrik 4, 8; Jan 1.

Kroezinga

Geert Harms 16; Hindrik 8.

Kwebeman

Harm Hindrik 18; Henderkien 9; Hinderkien 9.

Leuring

Aleida Ennos 113.

Luis

Lentje 19.

Martens

Grietien 23; Jantien 11.

Meijer

Gezina Copius 225.

Mulder

Hendrik Jans 48; Jan Hendriks 24.

Nijkeuter

Annechien 12; Willem Jans 12.

Nijmeijer

Gerrit 1; Jantje 1; Lammegien 12.

Oudman

Anje Drewes 29.

Scheper

Berend Derks 20; Derk Berends 40.

Schut

Abel Sikkens 26; Hillechien 13.

Staal

Berend 20.

Talens

Jan 9.

Teisman

Pieter Klaasen 29.

Tiems

Jantje 1.

Vriezema

Martinus 57.

Wessels

Harmtien 21.

Wierum

Klaas Heeres 14; Reina Klaassens 14.

Wildeveld

Hieke Meints 14; Meint Jacobs 14.

Willems

Margien Jans 16.

zonder achternaam

Berent Lamberts 80; Drewes Klases 58; Egbertien Geerts 49; Elysabeth Simons 56; Geert Harms 34; Harm Geerts 32; Harmtien Geerts 17; Hendrikje Harms 41; Hendrikjen Geerts 81; Hilke Jans 57; Hindrikien Everts 35; Hindrikien Harms 33; Kruizinga 16; Lambert Jakobs 50; Martje Willems 59; N.N. 22, 30, 40; Symen Joesten 56; Trijntje 449.

 


Mochten er op deze homepage onverhoopt teksten, plaatjes of andere zaken staan waarop anderen copyright claimen, meld het me dan s.v.p., zodat datgene kan worden verwijderd.

Ook personen, die geen prijs stellen op vermelding in de de gepubliceerde genealogieŽn etc., worden verzocht mij dat te laten weten, waarna ik hun niet-openbare gegevens zal verwijderen.

 
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 23-05-2022