Bloedverwantschap met Lucas van Leyden
Zelfportret van Lucas van Leyden
 

© 2009  J. Niemeijer

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.409.20071229


Generatie I

(Lucas (Lucas van Leyden), oudovergrootvader van Neeltje)

I  Lucas  Hugensz van Leyden(Lucas van Leyden), zoon van Huge Jacobsz en Maria Heyndrix, schilder en graveur, is geboren rond 1494 in Leiden, is overleden op vrijdag 8 augustus 1533 aldaar (hij overleed aan de tering). Hij werd ongeveer 39 jaar.

Hij was een beroemd Noord-Nederlandse schilder, kopergraveur, maker van houtsneden en glas-in-lood . Hij was een van de grootste graveurs uit de kunstgeschiedenis.
Lucas was een vroegrijp talent; hij voerde op 9-jarige leeftijd de burijn (=graveersteker). Zijn vroegst bekende werk is Mohammed en de vermoorde monnik uit 1508 , een knap stukje werk, waaruit blijkt dat hij een goede opleiding heeft gehad. Hij trouwde in 1515 met Elisabeth van Boschhuyzen, afkomstig uit een aanzienlijk geslacht in Leiden. Lucas heeft veel gereisd. Hij ontmoette in 1521 in Antwerpen zijn tijdgenoot Albrecht Dürer, die hem bewonderde en werk met hem ruilde. Hij bezocht Jan Gossaert in Middelburg en reisde met hem door Vlaanderen . Lucas overleed in 1533 na een langdurig ziekbed aan de tering.
Hij is het meest bekend geworden vanwege zijn grafisch werk. Zijn werk bevat zowel gotische als renaissance -elementen en wordt daarom wel gezien als een overgang tussen die twee perioden, zoals blijkt uit zijn gebruik van perspectief .
Naast gravures maakte hij ook schilderijen: circa vijftien werken zijn met zekerheid aan hem toe te schrijven. Zijn schilderwerk is volgens zijn bewonderaar Conrad Busken Huet duidelijk minder dan zijn grafisch werk.
Rembrandt bezat zijn volledige prentwerk. Van Rembrandt is bekend dat hij in 1642 sommen van 200 tot 250 gulden - toen een jaarloon voor een werkman - uitgaf voor een prent van Van Leyden. Van Leydens thema's omvatten net als dat van Rembrandt het dagelijks leven, zoals bedelaars, maar ook een fraai zelfportret. Rembrandt heeft zich hierdoor merkbaar laten inspireren. Werk van Van Leyden hangt onder meer in het Rijksmuseum en in het Leidse Stedelijk Museum de Lakenhal . In Leiden is onder andere Het Laatste Oordeel te zien, een van zijn bekendste schilderijen.

Hij moet tot de welvarende Leidse burgerij behoord hebben, want hij was lid van twee schutterijen SchutterijIn de late middeleeuwen ontstonden de eerste schietverenigingen, schutterijen genoemd. De leden van een schutterij heetten naar de wapens waarmee zij oefenden. Zo waren er Handboog- en Voetboogschutters en Kloveniers, genoemd naar een 16de-eeuws geweer, de 'klover'. Schuttersgilden werden ingezet om oproer te bedwingen en oorlog te voeren. Bovendien bewaakten zij de stad. Schutters moesten hun eigen uitrusting en uniform betalen. Daarom kwamen zij doorgaans uit de hogere lagen van de bevolking. Schutters lieten zich graag portretteren. Vooral in de welvarende 17de eeuw zijn veel schuttersstukken geschilderd. Schutterijen hadden toen vooral een sociale functie.. Hij trouwde tussen 1526 en 1528 met een meisje uit een aanzienlijke familie, de burgemeestersdochter Lysbeth van Boschuysen. Het huwelijk bleef kinderloos.

Hij woonde samen (1) met N.N..

Hij trouwt (kerk) in 1515 op ongeveer 21-jarige leeftijd (2) met jkvr. Elisabeth van Boschhuyzen, dochter van Jacob van Boschhuyzen en Alyt Heermans.

Generatie II

(Marijtje, oudgrootmoeder van Neeltje en dochter van Lucas (Lucas van Leyden))

II  Marijtje Lucasdr., natuurlijke dochter van Lucas (Lucas van Leyden) Hugensz van Leyden (I), is geboren rond 1512 in Leiden, is overleden na 1572. Zij werd minstens 60 jaar.

Zij was gehuwd met Dammas Claesz( de Hoy). Dammas is geboren rond 1510, is overleden voor 1560. Hij werd hoogstens 50 jaar.

Generatie III

(Cornelis, oudvader van Neeltje en kleinzoon van Lucas (Lucas van Leyden))

III  Cornelis Dammasz de Hoy, zoon van Dammas Claesz( de Hoy) en Marijtje Lucasdr. (II), is geboren rond 1537.

Hij was gehuwd met N.N..

Generatie IV

(Lucas, betovergrootvader van Neeltje en achterkleinzoon van Lucas (Lucas van Leyden))

IV  Lucas Cornelisz de Hoy, zoon van Cornelis Dammasz de Hoy (III), is geboren rond 1564.

Hij was gehuwd met N.N..

Generatie V

(Jan, overgrootvader van Neeltje en achterachterkleinzoon van Lucas (Lucas van Leyden))

V  Jan Lucasz de Hoy, zoon van Lucas Cornelisz de Hoy (IV), is geboren rond 1590 in Utrecht, is begraven op donderdag 17 mei 1646 in Schiedam. Hij werd ongeveer 56 jaar.

Hij was gehuwd met Lijsbeth Jansdr Hoedemaker, dochter van Jan Cornelisz Hoedemaker en Persintje Pieters.

Generatie VI

(Ida, grootmoeder van Neeltje en verre kleindochter (5e graad) van Lucas (Lucas van Leyden))

VI  Ida Jansdr de Hoy, dochter van Jan Lucasz de Hoy (V) en Lijsbeth Jansdr Hoedemaker, is gedoopt op vrijdag 2 mei 1631 in Schiedam, is begraven op dinsdag 5 september 1679 aldaar. Zij werd 48 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

Zij trouwt (kerk) op maandag 30 september 1647 in Schiedam op 16-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Thonis Fransz de Visscher, zoon van Frans Thonisz en Gerritge Mattheusdr. Thonis is geboren rond 1622 in Delfshaven, is begraven op donderdag 14 september 1679 in Schiedam. Hij werd ongeveer 57 jaar.

Generatie VII

(Jannetje, moeder van Neeltje en verre kleindochter (6e graad) van Lucas (Lucas van Leyden))

VII  Jannetje Teunis Visscher, dochter van Thonis Fransz de Visscher en Ida Jansdr de Hoy (VI), is gedoopt op woensdag 15 december 1655 in Schiedam.

Zij trouwt (kerk) op zondag 4 januari 1688 in Schiedam op 32-jarige leeftijd met de 24-jarige Pieter Cornelisz Cool, zoon van Cornelis Cornelisz Cool en Neeltje Cornelisdr. Maes. Pieter is gedoopt op woensdag 19 december 1663 in Schiedam, is begraven op maandag 3 januari 1729 aldaar. Hij werd 65 jaar en 15 dagen.

Generatie VIII

(Neeltje, verre kleindochter (7e graad) van Lucas (Lucas van Leyden))

VIII  Neeltje Pieters Cool ook genaamd Neeltje Pietersdr. Kool, dochter van Pieter Cornelisz Cool en Jannetje Teunis Visscher (VII), is gedoopt op zondag 30 maart 1692 in Schiedam, is begraven op maandag 9 augustus 1779 aldaar. Zij werd 87 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 15 september 1713 in Schiedam, trouwt (kerk) op zondag 1 oktober 1713 aldaar op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Willem van der Brugge, zoon van Aryen Jansz. van der Brugge en Aefge Willems Grisnich. Willem, tuinman, wonende in Schiedam, is gedoopt op vrijdag 12 juni 1693 in Delft in de Oude kerk (doopgetuige waren Jan Janse van der Brugge en Aagje Kornelis), is begraven op dinsdag 27 oktober 1733 in Schiedam. Hij werd 40 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Hij woonde aan de Markt in Schiedam


Terug naar Stamboom van der Brugge(n)