Nakomelingen van Klaas Jans Torenbos


 

Een straatnaambord in Twello

 

 

© 2013  J. Niemeijer

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.577.20120621

Omwille van de uniformiteit zijn de (meeste) afbeeldingen in autominiatuur weergegeven;

met linkermuis op de miniatuur klikken geeft de grotere afbeelding weer.

 


Van Nijemeijer naar Torenbos(ch)  what's in a name.

Op zondag 9 februari 1749 doopte de dominee van het Drentse Anloo het zoontje Claas van Jan Clasen en Gonnegje Hanssens uit Annerveen. Nicht Jantje Lukas dochter van Lukas Nieuwmeijer was daar getuige van.

Men was gewend de kinderen te noemen naar hun vaders, dat wil zeggen, dat de kleine Claas als Claas Jans(en) door het leven ging, dus Claas de zoon van Jan. Het leven was nog overzichtelijk en men kende elkaar en elkaars kinderen in het dorp Annerveen (en omstreken). Een achternaam werd door weinigen gebruikt.

Niemand kon toen bevroeden dat er zo'n zestig jaar later een ánder gebruik zou komen in de naamgeving.

Dat gebeurde nadat op 9 juli 1810 Napoleon het grondgebied van het Koninkrijk Holland inlijfde bij het Franse keizerrijk. Ter voorbereiding van een algehele versmelting van Nederland met het Franse grondgebied werd het  voormalig koninkrijk omgezet in een goevernement-generaal, waarin alvast de Franse bestuurlijke en rechterlijke organisatie werd ingevoerd en de Franse wetten van toepassing werden verklaard.

Op grond van decreten van keizer Napoleon van 18 augustus 1811 en 17 mei 1813 waren alle inwoners van het voormalige Koninkrijk Holland, verplicht hun achternamen te laten registreren. Wie geen vaste achternaam had, moest er één aannemen en daarvan een akte laten opmaken.

Deze akten vormden de registers van naamsaanneming.

In zo'n register in de gemeente Anloo liet toen ook onze Claas Jans zich opnemen.
 

Tot onze verrassing koos hij er voor om de achternaam Torenbos aan te nemen. Normalerwijze zou dat de achternaam Niemeijer hebben moeten zijn.

Maar hij besliste anders. Wij zijn natuurlijk nieuwsgierig naar de reden daarvan. De combinatie van toren en bos is niet erg waarschijnlijk want  beide elementen kwamen in het Annerveen van toen niet voor.  Het is wel duidelijk dat hij zich van de naam Niemeijer (= nieuwe meijer) wilde afwenden en met een nieuwe naam door het leven wilde gaan voor hem en zijn nageslacht. Naar de wáre oorzaak blijft het gissen en het lijkt er niet op, dat iemand dat nu nog zou kunnen achterhalen.
 

Ik heb gemeend het geslacht van Klaas te moeten afscheiden van de Niemeijer-genealogie en hem en zijn nakomelingen in het onderstaande overzicht een aparte-  en eigen plaats te geven.Generatie I

(van 1749)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 4 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1787 en 1799. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Zuidlaren (3x) en Eexterdallen.

I  Klaas Jans (Torenbos) ook genaamd Klaas Jans, zoon van Jan Clasens Nijemeijer en Gonnegje (Alegonda) Hanssens, arbeider en landbouwer, wonende in Zuidlaren en in Eexterveen, is geboren in Annerveen, is gedoopt op zondag 9 februari 1749 in Anloo (doopgetuigen waren Jantje Lukas d.v. Lukas Nieuw-meijer en Jantje Lukas Dogter van Lukas Nieuw-Meijer A.veen), is overleden in Anloo.

naam: (geslachtsnaam vlgs.register van naamsaanneming Anloo, nr. 197)

Zijn overlijdensdatum is nog onduidelijk. In de huwelijksakte 1818 van zijn zoon Albert wordt hij aangeduid als "wijlen Klaas Jans Torenbos", maar de Schout vermeldt in slot van die akte wél zijn aanwezigheid: "in tegenwoordigheid van Klaas Jans Torenbos oud negen en zestig jaren van beroep landbouwer en wonende in Eexterveen gemeente Anloo en als vader van de bruidegom..."
Misschien is hij vlak voor de trouwdag van zijn zoon overleden?
Er is wél een handtekening van hem:

Klaas gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 10 mei 1783 in Zuidlaren, trouwt (kerk) op zondag 15 juni 1783 in Zuidlaren op 34-jarige leeftijd (1) met de 31-jarige Jantje Alberts ook genaamd Jantien Alberts, dochter van Albert Harms en Jantje Egberts. Jantje is geboren in Zuidlaarderveen, is gedoopt op zondag 3 oktober 1751 in Zuidlaren, is overleden voor zaterdag 20 mei 1797. Jantje werd hoogstens 45 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Van Klaas en Jantje zijn drie kinderen bekend:

1  Gonnigje (Gonna) Klaassens is gedoopt op zondag 18 maart 1787 in Zuidlaren, zie II-A.

2  Albert Klasens Torenbos is gedoopt op zondag 18 maart 1787 in Zuidlaren, zie II-B.

3  Jan Nijmeijer is gedoopt op zondag 10 juli 1791 in Zuidlaren, is overleden voor 1799. Jan werd hoogstens 7 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

Klaas trouwt (kerk) op maandag 5 juni 1797 in Anloo op 48-jarige leeftijd (2) met de 38-jarige Grietje Christiaans ook genaamd Grietje Kristjans, dochter van Christiaan Roelofs en Margien Geerts. Grietje is geboren op dinsdag 12 september 1758 in De Kiel, is overleden op dinsdag 15 september 1835 in Anloo. Grietje werd 77 jaar en 3 dagen.

Van Klaas en Grietje is een kind bekend:

4  Jan Klaassen Torenbos is geboren in Eexterdallen, is gedoopt op zondag 19 mei 1799 in Anloo, zie II-C.

Generatie II

(van 1787 tot 1860)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 12 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1815 en 1831. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Anloo (6x), Gieten (4x) en Bonnerveen.

II-A  Gonnigje (Gonna) Klaassens ook genaamd Gonna Klaassens, dochter van Klaas Jans (Torenbos) (I) en Jantje Alberts, arbeidster, is gedoopt op zondag 18 maart 1787 in Zuidlaren, is overleden op woensdag 19 december 1832 in Anloo . Gonnigje werd 45 jaar, 9 maanden en 1 dag.

Gonnigje trouwt op vrijdag 6 mei 1814 in Anloo op 27-jarige leeftijd met de 45-jarige Berend Harms Vos, zoon van Harm Vos en Janna Jansen. Berend, boerenknecht, is gedoopt op zondag 19 juni 1768 in Anloo, is overleden op zondag 6 november 1831 in Anloo. Berend werd 63 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

Van dit echtpaar zijn zes kinderen bekend.

Van Berend en Gonnigje zijn zes kinderen bekend:

1  Harm Berends is geboren op zaterdag 4 februari 1815 in Anloo , is overleden op dinsdag 3 september 1816 in Annen . Harm werd 1 jaar, 6 maanden en 30 dagen.

2  Jantien Berends is geboren op zaterdag 4 februari 1815 in Anloo, is overleden op zaterdag 15 februari 1817 in Annen . Jantien werd 2 jaar en 11 dagen.

3  Harm Berends Vos is geboren op zaterdag 27 september 1817 in Anloo , is overleden op zondag 19 oktober 1817 in Annen . Harm werd 22 dagen.

4  Jantien Berends Vos is geboren op maandag 31 augustus 1818 , zie III-A.

5  Janna Vos is geboren op vrijdag 16 maart 1821 in Anloo , zie III-B.

6  Harm Berends Vos, kleermaker, is geboren op donderdag 22 februari 1827 in Anloo , is overleden op donderdag 27 mei 1852 in Annen . Harm werd 25 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

II-B  Albert Klasens Torenbos ook genaamd Albert Klaaszens Toorenbosch (bij 2e Huwelijk), zoon van Klaas Jans (Torenbos) (I) en Jantje Alberts, arbeider, wonende in Bonnerveen, is gedoopt op zondag 18 maart 1787 in Zuidlaren, is overleden op woensdag 29 augustus 1860 in Bonnerveen . Albert werd 73 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

HIj was degene die als eerste de naam Torenbos i.p.v. Niemeijer aannam.
Bij de geboorte van zijn dochter Roelfien en bij het huwelijk van zijn zoon Otte werd verklaard dat hij de kunst van het schrijven niet verstond.

Albert trouwt op woensdag 14 januari 1818 in Gieten (huwelijksafkondigen op zondag 23 november 1817 en zondag 30 november 1817) (huwelijksgetuigen waren Berend Hoogenesch, Willem Jeelies en Hendrik Berends Meinders) op 30-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Lammigje Ottens Koning ook genaamd Lammigchien Ottens en Lammechien Ottens, dochter van Otto Jans Koning en Hindrikje Lamberts Makking. Lammigje, arbeidster, is gedoopt op zondag 16 januari 1791 in Gasselternijveen, is overleden op zaterdag 2 februari 1828 in Bonnerveen . Lammigje werd 37 jaar en 17 dagen.

Willem Jelies, 68 jaar (in 1818), arbeider, wonende op Gasselterboerveen, is hoofdmomber over de bruid.

Handtekeningen van het bruidspaar Torenbos-Ottens

Van Albert en Lammigje zijn drie kinderen bekend:

1  Jantien Klasens is geboren op dinsdag 9 juli 1822 in Gieten, zie III-C.

2  Otto Torenbos is als geboren aangegeven (getuigen waren T.J. Venema en K.H. Trip), is geboren op maandag 11 juli 1825 in Gieten (akte nr.28), zie III-D.

3  Hendrikje Torenbos, wonende in Gieterveen, is geboren op zondag 4 november 1827 in Gieten (akte nr.40), is overleden op zondag 20 december 1829 in Gieterveen (akte nr.31). Hendrikje werd 2 jaar, 1 maand en 16 dagen.

Albert trouwt op maandag 11 mei 1829 in Gieten (aktenr.9) op 42-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Annigje Pieters Nijboer ook genaamd Annigje Peters, dochter van Pieter Hindriks Nijboer en Roelfien Hendriks. Annigje, arbeidster, wonende in Gieterveen, is geboren in Bonnerveen, is gedoopt op zondag 31 januari 1796 in Gieten , is overleden op woensdag 17 januari 1872 in Bonnerveen. Annigje werd 75 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Van Albert en Annigje zijn twee kinderen bekend:

4  Klaas Torenbosch is geboren op zaterdag 6 maart 1830 in Gieten , is overleden op zondag 4 april 1830 in Bonnerveen . Klaas werd 29 dagen.

5  Roelfien Torenbos is geboren op woensdag 25 mei 1831 in Bonnerveen , zie III-E.

II-C  Jan Klaassen Torenbos ook genaamd Jan Klaasens Torenbosch (bij Overlijden), zoon van Klaas Jans (Torenbos) (I) en Grietje Christiaans, landbouwer, is geboren in Eexterdallen, is gedoopt op zondag 19 mei 1799 in Anloo, is overleden op dinsdag 29 november 1859 in Zandvoort . Jan werd 60 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

Jan trouwt op donderdag 22 september 1825 in Anloo op 26-jarige leeftijd met de 39-jarige Roelofje Aalderts ook genaamd Roelofien Aalders, dochter van Aaldert Berents van Rein en Swaantje Alberts. Roelofje is geboren in Annen, is gedoopt op zondag 2 april 1786 in Anloo, is overleden op dinsdag 24 juli 1860 in Zandvoort. Roelofje werd 74 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

Roelofje was eerder gehuwd (1) met Jakob Siebering.

Van Jan en Roelofje is een kind bekend:

1  Klaas Torenbos is geboren op zaterdag 27 mei 1826 in Anloo , zie III-F.

Generatie III

(van 1815 tot 1886)

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 33 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1840 en 1879. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Gieten (12x), Zandvoort (6x), Exloërveen (6x), Bonnerveen (2x), Zandvoort, Odoorn, Gieterveen, Exloërmond, Buinerveen, Annen en Anloo.

III-A  Jantien Berends Vos ook genaamd Jantien Harms, dochter van Berend Harms Vos (II-A) en Gonnigje (Gonna) Klaassens, is geboren op maandag 31 augustus 1818 , is overleden op zondag 27 maart 1859 in Annen . Jantien werd 40 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Jantien trouwt op donderdag 2 februari 1843 in Anloo op 24-jarige leeftijd met de 46-jarige Jan Ottens Lanting, zoon van Otte Hindriks Lanting (landbouwer) en Hinderkien Jans. Jan, landbouwer, is gedoopt op zondag 4 december 1796 in Anloo, is overleden op dinsdag 30 augustus 1870 in Annen . Jan werd 73 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Van Jan en Jantien is een kind bekend:

1  Otte Lanting is geboren op woensdag 22 maart 1843 in Anloo, is overleden op zaterdag 29 april 1865 in Anloo. Otte werd 22 jaar, 1 maand en 7 dagen.

Van Jantien is een kind bekend:

2  Gonna Vos ook genaamd Gonnechien Vos is geboren op zondag 11 oktober 1840 in Annen, is overleden op woensdag 28 april 1841 in Annen . Gonna werd 6 maanden en 17 dagen.

III-B  Janna Vos, dochter van Berend Harms Vos (II-A) en Gonnigje (Gonna) Klaassens, arbeidster, is geboren op vrijdag 16 maart 1821 in Anloo , is overleden op zaterdag 14 februari 1874 in Gieten. Janna werd 52 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

Janna trouwt op zaterdag 13 mei 1854 in Gieten op 33-jarige leeftijd met de 39-jarige Roelof Komduur. Roelof, arbeider, is geboren op donderdag 4 mei 1815 in Anloo, is overleden op zondag 21 april 1878 in Gieten . Roelof werd 62 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Van Roelof en Janna zijn vier kinderen bekend:

1  Berend Komduur, dienstknecht, is geboren op maandag 21 mei 1855 in Gieterveen .

Berend trouwt op donderdag 17 mei 1883 in Gieten op 27-jarige leeftijd met de 20-jarige Harmtien Koning, dochter van Hendrik Koning (arbeider) en Aaltje Dekker. Harmtien, dienstmeid, is geboren in 1863 in Gieterveen.

2  Harm Komduur, arbeider, is geboren op woensdag 24 februari 1858 in Gieten , is overleden op vrijdag 17 januari 1879 in Gieten. Harm werd 20 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

3  Marcus Komduur is geboren op dinsdag 22 januari 1861 in Gieten , is overleden op maandag 17 januari 1949 in Gieten. Marcus werd 87 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

Marcus was gehuwd (1) met Geesien Hoving, dochter van Egbert Hoving (landbouwer) en Grietje Fransens. Geesien is geboren op zaterdag 2 januari 1864 in Gieterveen, is overleden op zondag 7 januari 1940 in Anloo. Geesien werd 76 jaar en 5 dagen.

Geesien was later gehuwd (2) met Jan Vossekuil. Marcus trouwt op woensdag 7 juli 1886 in Gieten op 25-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Freerkien Hoving, dochter van Egbert Hoving (landbouwer) en Grietje Fransens. Freerkien is geboren op zondag 2 februari 1862 in Gieten, is overleden op dinsdag 11 oktober 1921 in Bonnerveen. Freerkien werd 59 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

4  Jan Komduur is geboren op donderdag 27 augustus 1863 in Gieten .

Jan trouwt op zaterdag 30 november 1889 in Wildervank op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Janna Bieze, dochter van Klaas Bieze en Martje Molema. Janna is geboren in 1863 in Stadskanaal, is overleden op zondag 10 maart 1918 in Wildervank. Janna werd 55 jaar.

III-C  Jantien Klasens ook genaamd Jantien Alberts Torenbos, dochter van Albert Klasens Torenbos (II-B) en Lammigje Ottens Koning, is geboren op dinsdag 9 juli 1822 in Gieten, is overleden op vrijdag 26 oktober 1883 in Exloërveen. Jantien werd 61 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

In de overlijdensakte van Tonnis(Teunis) Ubels wordt zij weer Jantje Torenbos genoemd.

Jantien trouwt op donderdag 4 april 1850 in Borger op 27-jarige leeftijd met de 29-jarige Tonnis Ubels ook genaamd Teunis Ubels, zoon van Geert Jans Ubels en Iddechien Tonnis. Tonnis, schaapherder en arbeider, is geboren op donderdag 23 november 1820 in Rolde, is overleden op dinsdag 24 oktober 1905 in Odoorn . Tonnis werd 84 jaar, 11 maanden en 1 dag.

Tonnis was eerder gehuwd (1) met Petronella Flonk.

Van Tonnis en Jantien zijn zeven kinderen bekend:

1  IJda Ubels is geboren op dinsdag 22 oktober 1850 in Exloërveen, is overleden op zaterdag 7 februari 1942 in Alteveer, is begraven in Alteveer (Gr.) . IJda werd 91 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

IJda trouwt op zaterdag 11 april 1874 in Odoorn op 23-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Ebe Vriezema, zoon van Jan Heikens Vriesema (arbeider) en Fennigje Weijdijk (arbeider). Ebe, arbeider, is geboren in 1851 in Onstwedde. IJda trouwt op zaterdag 30 juni 1877 in Onstwedde op 26-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Sjourt Dijkstra ook genaamd Sjoert Dijkstra, zoon van Rein Jeltes Dijkstra en Menke Sjourts Sijperda. Sjourt, arbeider, is geboren in 1848 in Onstwedde, is overleden op vrijdag 19 december 1930 in Musselkanaal. Sjourt werd 82 jaar.

2  Lammechien Ubels is geboren op vrijdag 1 juli 1853 in Exloërveen, is overleden op vrijdag 12 september 1879 in Exloërmond. Lammechien werd 26 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

Lammechien trouwt op woensdag 15 september 1875 in Odoorn op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Kornelis Leeuwinga, zoon van Jan Geerts Leeuwinga (arbeider) en Annegien Plattje (arbeider). Kornelis, arbeider, is geboren in 1852 in Gasselte.

3  Geert Ubels is geboren op maandag 4 februari 1856 in Exloërveen.

4  Geert Ubels, arbeider, is geboren op vrijdag 2 januari 1857 in Odoorn, is overleden op donderdag 16 maart 1899 in Exloërmond. Geert werd 42 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

5  Roelfien Ubels is geboren op zaterdag 15 januari 1859 in Exloërveen, zie IV-B.

6  Otto Ubels, vervener, is geboren op zaterdag 6 april 1861 in Exloërveen, is overleden op vrijdag 6 augustus 1926 in Exloeërmond. Otto werd 65 jaar en 4 maanden.

Otto trouwt op vrijdag 23 mei 1890 in Odoorn op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Fransina Venema, dochter van Jan Venema (arbeider) en Froukje de Graaf (arbeider). Fransina, arbeidster, is geboren in 1866 in Onstwedde.

7  Jan Ubels is geboren op vrijdag 22 juli 1864 in Exloërveen, zie IV-C.

Van Jantien is een kind bekend:

8  Albert Torenbos is geboren op donderdag 24 september 1846 in Buinerveen , zie IV-A.

III-D  Otto Torenbos ook genaamd Otte Torenbosch, zoon van Albert Klasens Torenbos (II-B) en Lammigje Ottens Koning, dienstknecht en arbeider, wonende in Gieterveen, is geboren op maandag 11 juli 1825 in Gieten (akte nr.28), is overleden op dinsdag 6 april 1858 in Exloërveen (akte nr.16). Otto werd 32 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Otto trouwt op zaterdag 5 mei 1855 in Gieten De huwelijksafkondigingen vonden plaats op de zondagen 22 en 29 april 1855 op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Grietje Martens, dochter van Jacob Martens (pogieterveen,gieten) en Grietje Tonnis (arbeidster). Grietje, dienstmeid en arbeidster, wonende in Gieterveen en in Odoorn, is geboren op zaterdag 24 oktober 1829 in Gieten, is overleden op zondag 7 januari 1872 in Gasselterboerveen. Grietje werd 42 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Van Otto en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Albert Torenbosch is geboren op maandag 17 september 1855 in Exloërmond , zie IV-D.

2  Otto Torenbos is geboren op dinsdag 19 oktober 1858 in Gieten , is overleden op donderdag 30 mei 1861 in Gieten . Otto werd 2 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

III-E  Roelfien Torenbos, dochter van Albert Klasens Torenbos (II-B) en Annigje Pieters Nijboer, arbeidster, wonende in Bonnerveen, is geboren op woensdag 25 mei 1831 in Bonnerveen , is overleden op maandag 2 november 1885 in Bonnerveen. Roelfien werd 54 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

Zij verklaarde als bruid in 1853 de kunst van het schrijven niet te verstaan.

Roelfien trouwt op zaterdag 7 mei 1853 in Gieten op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Bareld Everts Aalders ook genaamd Bareld Aalders, zoon van Evert Bareld Aalders en Roelfje Jans Trip. Bareld, arbeider, wonende in Gieterveen, is geboren op donderdag 18 juni 1829 in Peize, is overleden op vrijdag 6 maart 1903 in Gieten . Bareld werd 73 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

Zie kwartierstaat Bareld Aalders in Ons Waardeel 91/6, 237 door B. Aalders, Oranjestraat 58,9401 KK Assen.

Van Bareld en Roelfien zijn tien kinderen bekend:

1  Evert Aalders is geboren op dinsdag 28 februari 1854 in Gieten, zie IV-E.

2  Annechien Aalders is geboren op vrijdag 15 augustus 1856 in Bonnerveen, zie IV-F.

3  Albertien Aalders is geboren op zaterdag 16 juli 1859 in Gieten, is overleden op maandag 16 september 1861 in Gieten. Albertien werd 2 jaar en 2 maanden.

4  Roelfien Aalders is geboren op zaterdag 16 juli 1859 in Gieten, is overleden op zaterdag 13 augustus 1859 in Gieten. Roelfien werd 28 dagen.

5  Albertje Aalders is geboren op woensdag 6 november 1861 in Gieten, is overleden op donderdag 13 december 1951 in Gieten. Albertje werd 90 jaar, 1 maand en 7 dagen.

Albertje trouwt op dinsdag 28 april 1903 in Gieten op 41-jarige leeftijd met de 49-jarige Harm Poelman. Harm, arbeider, is geboren op donderdag 8 december 1853 in Gieten, is overleden op zaterdag 30 juli 1921 in Gieten. Harm werd 67 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

6  Roelof Aalders is geboren op zondag 10 januari 1864 in Bonnerveen, zie IV-G.

7  Albert Aalders is geboren op donderdag 31 mei 1866 in Gieten, zie IV-H.

8  Zwaantje Aalders is geboren op woensdag 7 april 1869 in Gieten, zie IV-I.

9  Jan Aalders is geboren op donderdag 21 september 1871 in Gieten, zie IV-J.

10  Roelfien Aalders is geboren op dinsdag 24 november 1874 in Gieten, is overleden op woensdag 21 juli 1875 in Gieten. Roelfien werd 7 maanden en 27 dagen.

III-F  Klaas Torenbos, zoon van Jan Klaassen Torenbos (II-C) en Roelofje Aalderts, landbouwer, is geboren op zaterdag 27 mei 1826 in Anloo , is overleden op donderdag 21 januari 1886 in Zandvoort . Klaas werd 59 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

Klaas trouwt op maandag 10 mei 1858 in Anloo op 31-jarige leeftijd met de 23-jarige Hendrikje Zandvoord, dochter van Hendrik Hendriks Zandvoord (arbeider) en Fennigje Reinders Oosting. Hendrikje, landbouwster, is geboren op woensdag 8 april 1835 in Gieten, is overleden op vrijdag 8 augustus 1879 in Anloo. Hendrikje werd 44 jaar en 4 maanden.

Van Klaas en Hendrikje zijn zeven kinderen bekend:

1  Hindrik Torenbos is geboren op zaterdag 23 februari 1861 in Zandvoort , zie IV-K.

2  Jan Torenbos is geboren op zondag 7 juni 1863 in Zandvoort , is overleden op vrijdag 19 mei 1865 in Anloo . Jan werd 1 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

3  Fennechien Torenbos is geboren op zaterdag 13 januari 1866 in Zandvoort , is overleden op maandag 24 december 1866 in Zandvoort . Fennechien werd 11 maanden en 11 dagen.

4  Fennechien Torenbos is geboren op zondag 15 december 1867 in Zandvoort , is overleden op zondag 15 december 1867 in Zandvoort .

5  Jan Torenbos is geboren op zondag 29 oktober 1871 in Zandvoort , is overleden op donderdag 31 juli 1873 in Zandvoort . Jan werd 1 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

6  Jan Torenbos is geboren op vrijdag 3 juli 1874 in Zandvoort , zie IV-L.

7  Hinderkien Torenbos is geboren op dinsdag 22 april 1879 in Zandvoort , is overleden op donderdag 10 juli 1879 in Zandvoort . Hinderkien werd 2 maanden en 18 dagen.

Generatie IV

(van 1840 tot 1957)

In deze generatie zijn 12 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1875 en 1924. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Gieten (18x), Gasselte (17x), Bonnerveen (6x), Zandvoort (5x), Zandvoort (4x), Gieterveen (4x), Gasselterboerveenschemond (4x), Gasselterboerveenschemond (2x), Exloërmond (2x), Drouwenermond (2x), Drouwenermond (2x), Zwolle, Groningen en Exloërveen. Er is momenteel nog 1 van de 61 kinderen in leven.

IV-A  Albert Torenbos, zoon van Jantien Klasens (III-C) of Jantien Alberts Torenbos (arbeidster), arbeider en voermansknecht, wonende in Groningen, is geboren op donderdag 24 september 1846 in Buinerveen , is overleden op vrijdag 24 augustus 1928 in Odoorn . Albert werd 81 jaar en 11 maanden.

Albert trouwt op zaterdag 12 april 1873 in Odoorn op 26-jarige leeftijd (1) met de 30-jarige Catharina Cornelissens, dochter van Petrus Jacobus Cornelissens en Barbara Jonkers. Catharina, dienstmeid, is geboren in 1843 in Groningen, is overleden voor 1917. Catharina werd hoogstens 74 jaar.

Van Albert en Catharina zijn drie kinderen bekend:

1  Martinus Jacobus Torenbos is geboren op woensdag 26 mei 1875 in Exloërveen .

Martinus trouwt op dinsdag 30 juni 1903 in Roosendaal op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Huberdina Margaretha Tulfer, dochter van Alexander Frederik Tulfer en Antonia Wittebols. Huberdina is geboren in 1880 in Roosendaal en Nispen.

2  Petrus Johannes Torenbos is geboren in 1877 in Zwolle , is als geboren aangegeven op donderdag 28 juni 1877 in Zwolle.

Petrus trouwt op maandag 18 november 1901 in Roosendaal op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Maria Alberdina Cornelia Posthumus, dochter van Nicolaas Posthumus en Maria Johanna Tunsen. Maria is geboren in 1875 in Roosendaal en Nispen.

3  Jan Theodorus Albertus Torenbos is geboren op maandag 23 december 1878 in Groningen.

Jan trouwt op donderdag 22 april 1909 in Eindhoven op 30-jarige leeftijd met de 22-jarige Maria van Rijbroek, dochter van Christianus van Rijbroek (venter) en Maria Catharina Donjacour. Maria is geboren op vrijdag 21 januari 1887 in Veghel. Albert trouwt op vrijdag 9 maart 1917 in Odoorn op 70-jarige leeftijd (2) met de 68-jarige Geertruid Timmer, dochter van Albert Timmer (arbeider) en Geessien Wilkens (arbeidster). Geertruid is geboren op woensdag 19 juli 1848 in Buinerveen, is overleden op woensdag 26 juni 1918 in Valthermond. Geertruid werd 69 jaar, 11 maanden en 7 dagen. Geertruid was eerder gehuwd (1) met Willem Huizing.

Albert trouwt op vrijdag 28 mei 1920 in Odoorn op 73-jarige leeftijd (3) met de 64-jarige Anna Blank, dochter van Hendrik Blank (landbouwer) en Diechien Lanting (landbouwersche). Anna is geboren op dinsdag 15 januari 1856 in Buinerveen, is overleden op dinsdag 10 juni 1924 in Valthermond. Anna werd 68 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Anna was eerder gehuwd (1) met Harm Sloots.

IV-B  Roelfien Ubels, dochter van Tonnis Ubels (III-C) en Jantien Klasens, is geboren op zaterdag 15 januari 1859 in Exloërveen.

Roelfien trouwt op zaterdag 12 mei 1883 in Odoorn op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Geert Kroeze, zoon van Harm Kroeze (arbeider) en Sara Holm (arbeidster). Geert, arbeider, is geboren op zaterdag 24 oktober 1857 in Borger, is overleden op zondag 1 maart 1942 in Valthermond. Geert werd 84 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Van Geert en Roelfien is een kind bekend:

1  Harm Kroeze, arbeider, is geboren op vrijdag 5 oktober 1883 in Exloërmond.

Harm trouwt op vrijdag 28 januari 1910 in Odoorn op 26-jarige leeftijd met de 20-jarige Elizabeth Nieuwenweg, dochter van Jan Nieuwenweg en Fenna Kroon. Elizabeth, arbeidster, is geboren in 1890 in Odoorn.

IV-C  Jan Ubels, zoon van Tonnis Ubels (III-C) en Jantien Klasens, arbeider, is geboren op vrijdag 22 juli 1864 in Exloërveen, is overleden op zondag 16 november 1924 in Exloërmond. Jan werd 60 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Jan trouwt op vrijdag 16 december 1892 in Odoorn op 28-jarige leeftijd met de 21-jarige Hillechien Venema, dochter van Jan Venema (arbeider) en Froukje de Graaf. Hillechien, arbeidster, is geboren in 1871 in Borger.

Van Jan en Hillechien is een kind bekend:

1  Jan Ubels is geboren op dinsdag 13 maart 1900 in Exloërmond.

IV-D  Albert Torenbosch, zoon van Otto Torenbos (III-D) en Grietje Martens, caféhouder en arbeider, wonende in Bonnerveen, in Gasselterboerveenschemond en in Gasselternijveenschemond, is geboren op maandag 17 september 1855 in Exloërmond , is overleden op donderdag 24 februari 1916 in Gasselte . Albert werd 60 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

Albert trouwt op vrijdag 13 december 1878 in Gieten (de afkondigingen waren op zondagen 24 november en 1 december 1878) op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Annechien Aalders, zie IV-F.
 

Klik hier voor een grotere afbeelding

 

Van Albert en Annechien zijn negen kinderen bekend:

1  Otto Torenbosch is geboren op vrijdag 19 juli 1878 in Gieten , zie V-A.

2  Bareld Torenbosch is geboren op maandag 14 maart 1881 in Drouwenermond , zie V-B.

3  Roelfje Torenbosch ook genaamd Roelofje Torenbosch (in Overlijdensakte) is geboren op maandag 11 februari 1884 in Drouwenermond , is overleden op maandag 16 mei 1887 in Bonnerveen . Roelfje werd 3 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

4  Evert Torenbosch, arbeider, is geboren op zondag 6 februari 1887 in Bonnerveen , is overleden op vrijdag 22 augustus 1958 in Assen. Evert werd 71 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

Evert trouwt op zaterdag 20 juni 1914 in Gasselte op 27-jarige leeftijd met de 29-jarige Jantje Thiewes, dochter van Willem Thiewes (arbeider) en Fennechien Wever. Jantje is geboren op woensdag 13 mei 1885 in Gasselternijveen, is overleden op zaterdag 13 december 1941 in Gasselternijveen. Jantje werd 56 jaar en 7 maanden.

5  Grietje Torenbosch is geboren op zaterdag 16 augustus 1890 in Bonnerveen , is overleden op donderdag 19 december 1957 in Assen. Grietje werd 67 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

Grietje trouwt op zaterdag 11 mei 1912 in Gasselte op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Scheffer, zoon van Egbert Scheffer (koopman) en Willemina Pieterdina de Graaf (dienstmeid). Jan, stratenmaker, is geboren op dinsdag 15 maart 1887 in Assen , is overleden op maandag 9 augustus 1965 in Assen. Jan werd 78 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

6  Roelfien Torenbosch is geboren op donderdag 14 september 1893 in Bonnerveen , is overleden op donderdag 5 maart 1981 in Gasselternijveen. Roelfien werd 87 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

Roelfien trouwt op zaterdag 25 november 1916 in Gasselte op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Einte Thiewes, zoon van Willem Thiewes (arbeider) en Fennechien Wever. Einte, leedaanzegger en huisslachter, is geboren op woensdag 29 november 1893 in Gasselternijveen, is overleden op zaterdag 31 maart 1973 in Gasselternijveen. Einte werd 79 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

7  Jan Torenbosch is geboren op vrijdag 24 april 1896 in Gasselterboerveenschemond , zie V-C.

8  Albert (Appie) Torenbosch is geboren op zaterdag 25 februari 1899 in Gasselterboerveenschemond ('s nachts te twee uur), zie V-D.

9  Albert Torenbosch is geboren op zaterdag 25 februari 1899 in Gasselterboerveenschemond , is overleden op dinsdag 29 september 1903 in Gasselternijveenschemond . Albert werd 4 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

IV-E  Evert Aalders, zoon van Bareld Everts Aalders (III-E) en Roelfien Torenbos, winkelier, wonende in Gasselternijveen, is geboren op dinsdag 28 februari 1854 in Gieten, is overleden op woensdag 20 mei 1903 in Gasselte. Evert werd 49 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

Zie kwartierstaat Bareld Aalders in Ons Waardeel 91/6, 237 door B. Aalders, Oranjestraat 58,9401 KK Assen.

Evert trouwt op woensdag 19 februari 1879 in Gieten op 24-jarige leeftijd met de 19-jarige Jeichina Alberdina (Jeichien) de Vries, dochter van Geert de Vries en Jantien Boelens. Jeichina, wonende in Gasselternijveen, is geboren op woensdag 24 augustus 1859 in Gieten, is overleden op zondag 19 oktober 1941 in Gasselternijveen, is begraven op woensdag 22 oktober 1941 vanaf het sterfhuis. Jeichina werd 82 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Van Evert en Jeichina zijn zeventien kinderen bekend:

1  Bareld Aalders is geboren op zaterdag 28 juni 1879 in Gasselte, is overleden op zondag 28 september 1879 in Gieterveen . Bareld werd 3 maanden.

2  Bareld Aalders is geboren op donderdag 22 juli 1880 in Gasselte, is overleden op donderdag 6 januari 1881 in Gasselternijveen . Bareld werd 5 maanden en 15 dagen.

3  Geert Aalders is geboren op vrijdag 22 september 1882 in Gasselte, is overleden op dinsdag 5 december 1882 in Gasselte. Geert werd 2 maanden en 13 dagen.

4  Jantina Aalders is geboren op maandag 14 januari 1884 in Gasselte, is overleden op zaterdag 15 september 1888 in Gasselte. Jantina werd 4 jaar, 8 maanden en 1 dag.

5  Roelfien Aalders is geboren op donderdag 17 december 1885 in Gasselte, is overleden op maandag 26 juli 1886 in Gasselte. Roelfien werd 7 maanden en 9 dagen.

6  Roelfien Aalders is geboren op donderdag 26 augustus 1886 in Gasselte, is overleden op vrijdag 27 augustus 1886 in Gasselte. Roelfien werd 1 dag.

7  Geert Aalders is geboren op zaterdag 17 december 1887 in Gasselte, is overleden op maandag 29 juli 1889 in Gasselte. Geert werd 1 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

8  Bareld Aalders is geboren op zondag 2 juni 1889 in Gasselte, is overleden op woensdag 19 juni 1889 in Gasselternijveen . Bareld werd 17 dagen.

9  Geert Aalders is geboren op vrijdag 23 mei 1890 in Gasselte, zie V-E.

10  Bareld Aalders is geboren op woensdag 18 november 1891 in Gasselte, zie V-F.

11  Johannes Aalders is geboren op dinsdag 4 oktober 1892 in Gasselte, is overleden op donderdag 2 maart 1893 in Gasselte. Johannes werd 4 maanden en 26 dagen.

12  Jantina Aalders is geboren op zondag 29 oktober 1893 in Gasselte, zie V-G.

13  Roelfina Aalders is geboren op donderdag 24 januari 1895 in Gasselte, is overleden op dinsdag 7 mei 1895 in Gasselte. Roelfina werd 3 maanden en 13 dagen.

14  Roelof Aalders is geboren op donderdag 27 februari 1896 in Gasselte, is overleden op maandag 27 juli 1896 in Gasselte. Roelof werd 5 maanden.

15  Roelof Aalders is geboren op zaterdag 29 januari 1898 in Gasselte, is overleden op woensdag 2 maart 1898 in Gasselte. Roelof werd 1 maand en 1 dag.

16  Roelof Aalders is geboren op dinsdag 24 oktober 1899 in Gasselte, zie V-H.

17  Roelfien Aalders is geboren op zaterdag 30 augustus 1902 in Gasselte, is overleden op dinsdag 17 november 1903 in Gasselte. Roelfien werd 1 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

IV-F  Annechien Aalders, dochter van Bareld Everts Aalders (III-E) en Roelfien Torenbos, arbeidster, is geboren op vrijdag 15 augustus 1856 in Bonnerveen, is overleden op zondag 16 februari 1941 in Gasselternijveen , is begraven op vrijdag 21 februari 1941 vanaf het sterfhuis. Annechien werd 84 jaar, 6 maanden en 1 dag.

Annechien trouwt op vrijdag 13 december 1878 in Gieten (de afkondigingen waren op zondagen 24 november en 1 december 1878) op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Albert Torenbosch, zie IV-D.

IV-G  Roelof Aalders, zoon van Bareld Everts Aalders (III-E) en Roelfien Torenbos, arbeider, is geboren op zondag 10 januari 1864 in Bonnerveen, is overleden op woensdag 28 augustus 1889 in Gieten . Roelof werd 25 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

Roelof trouwt op zaterdag 7 mei 1887 in Gieten op 23-jarige leeftijd met de 19-jarige Aaltina Rosien. Aaltina is geboren op donderdag 16 januari 1868 in Gieterveen, is overleden op dinsdag 30 augustus 1932 in Anloo. Aaltina werd 64 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

Van Roelof en Aaltina zijn twee kinderen bekend:

1  Bareld Aalders is geboren op zaterdag 28 januari 1888 in Gieten, is overleden op woensdag 29 februari 1888 in Gieten. Bareld werd 1 maand en 1 dag.

2  Jan Aalders is geboren op vrijdag 12 april 1889 in Gieten, is overleden op donderdag 15 mei 1890 in Gieten. Jan werd 1 jaar, 1 maand en 3 dagen.

IV-H  Albert Aalders, zoon van Bareld Everts Aalders (III-E) en Roelfien Torenbos, is geboren op donderdag 31 mei 1866 in Gieten, is overleden op zaterdag 6 februari 1932 in Gieten. Albert werd 65 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Albert trouwt op vrijdag 18 maart 1892 in Gieten op 25-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Roelfina Sijbering, dochter van Klaas Sijbering en Roelfien Neijboer. Roelfina is geboren op zondag 2 juli 1865 in Gieten, is overleden op vrijdag 24 januari 1913 in Gieten. Roelfina werd 47 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

Van Albert en Roelfina zijn vier kinderen bekend:

1  doodgeboren kind is doodgeboren op maandag 12 december 1892 in Gieten, is overleden op maandag 12 december 1892 in Gieten.

2  Bareld Aalders is geboren op maandag 4 december 1893 in Gieten, zie V-I.

3  Roelfje Klasina Aalders is geboren op zaterdag 21 december 1895 in Gieten, zie V-J. c

4  Roelina Aalders is geboren op donderdag 22 december 1898 in Gieten, is overleden op dinsdag 6 mei 1902 in Gieten. Roelina werd 3 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Albert was gehuwd (2) met Renske Schuringa, dochter van Jan Hendrik Schuringa en Renske Stuit. Renske is geboren op zaterdag 7 december 1861 in Wildervank, is overleden op dinsdag 27 april 1943 in Eexterveen. Renske werd 81 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

IV-I  Zwaantje Aalders, dochter van Bareld Everts Aalders (III-E) en Roelfien Torenbos, is geboren op woensdag 7 april 1869 in Gieten, is overleden op dinsdag 22 maart 1938 in Gieten. Zwaantje werd 68 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

Zwaantje trouwt op zaterdag 16 juni 1894 in Gieten op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Harm Kaspers, zoon van Harm Kaspers en Jantien Trip. Harm, arbeider, is geboren op donderdag 25 februari 1869 in Gieten, is overleden op zaterdag 31 december 1927 in Gieten. Harm werd 58 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Van Harm en Zwaantje zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Kaspers, arbeider, is geboren op vrijdag 10 augustus 1894 in Gieterveen.

Jan trouwt op vrijdag 14 juli 1922 in Gieten op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Henderkien Kuik, dochter van Harm Kuik (arbeider) en Jantien Kaspers. Henderkien is geboren op zondag 4 juli 1897 in Gieterveen.

2  Roelfien Kaspers is geboren op woensdag 19 augustus 1896 in Gieterveen.

Roelfien trouwt op zaterdag 7 december 1918 in Gieten op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Willem van der Laan, zoon van Berend van der Laan (arbeider) en Jeichien Boelens. Willem, arbeider, is geboren op zondag 12 juli 1896 in Eexterveenschekanaal.

3  Harmina Kaspers is geboren op zaterdag 25 februari 1899 in Gieterveen.

Harmina trouwt op vrijdag 21 april 1922 in Gieten op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Berend Drenth, zoon van Kornelis Drenth (arbeider) en Bouke Salomons. Berend, arbeider, is geboren op donderdag 3 maart 1898 in Annerveenscheknaal.

4  Albertje Kaspers is geboren op vrijdag 21 juni 1901 in Gieterveen, is overleden op vrijdag 14 maart 1902 in Gieterveen. Albertje werd 8 maanden en 21 dagen.

5  Bareld Kaspers is geboren op donderdag 29 januari 1903 in Gieten, is overleden op maandag 19 oktober 1903 in Bonnerveen. Bareld werd 8 maanden en 20 dagen.

6  Harm Jan Kaspers is geboren op maandag 25 januari 1909 in Gieten, is overleden op maandag 9 mei 1910 in Bonnerveen. Harm werd 1 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

IV-J  Jan Aalders, zoon van Bareld Everts Aalders (III-E) en Roelfien Torenbos, voorman aardappelm.fabriek Gass.nijveen, is geboren op donderdag 21 september 1871 in Gieten, is overleden op zondag 14 juli 1957 in Gasselte. Jan werd 85 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Jan trouwt op zaterdag 11 mei 1895 in Gieten op 23-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Jantien Meinders, dochter van Jan Meinders en Jantien Speelman. Jantien is geboren op woensdag 21 juni 1871 in Gieten, is overleden op vrijdag 20 april 1934 in Assen, is begraven op dinsdag 24 april 1934 vanaf het sterfhuis. Jantien werd 62 jaar, 9 maanden en 30 dagen.

Van Jan en Jantien zijn zeven kinderen bekend:

1  Bareld Aalders is geboren op vrijdag 17 april 1896 in Gieten, zie V-K.

2  Jan Aalders is geboren op dinsdag 12 april 1898 in Gieten, zie V-L.

3  Roelof Aalders is geboren op zaterdag 28 september 1901 in Gieten, zie V-M.

4  Jantienus Aalders is geboren op woensdag 26 augustus 1903 in Gieten, zie V-N.

5  Annechien Aalders is geboren op dinsdag 10 juli 1906 in Gieten, zie V-O.

6  Willem Aalders, chauffeur en bode ziekenfonds, wonende in Eindhoven, is geboren op zaterdag 18 september 1909 in Gieten, is overleden op zondag 27 februari 1972 in Assen. Willem werd 62 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Willem trouwt op vrijdag 3 mei 1929 in Gieten op 19-jarige leeftijd met de 20-jarige Douwina Martens, dochter van Bonne Martens en Trientje Slikkers. Douwina is geboren op vrijdag 3 juli 1908 in Gieten, is overleden op zaterdag 7 december 1963 in Gasselte. Douwina werd 55 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

7  Albert Aalders is geboren op woensdag 28 januari 1914 in Gieten, zie V-P.

Jan trouwt op zaterdag 11 april 1936 in Gasselternijveen op 64-jarige leeftijd (2) met de 58-jarige Ettje Mooi, dochter van Harm Mooi en Jakobina Holvast. Ettje is geboren op donderdag 23 augustus 1877 in Oude Pekela, is overleden in Zuidlaren.

Ettje was eerder gehuwd (1) met Jakob Wieske.

IV-K  Hindrik Torenbos, zoon van Klaas Torenbos (III-F) en Hendrikje Zandvoord, landbouwer, is geboren op zaterdag 23 februari 1861 in Zandvoort , is overleden op dinsdag 20 april 1915 in Eexterzandvoort , is begraven in Eext . Hindrik werd 54 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Hindrik trouwt op zaterdag 4 mei 1889 in Anloo op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Hinderkien Rozenveld, dochter van Jan Rozenveld en Lucretia Kloots. Hinderkien, dienstmaagd, is geboren op maandag 23 november 1863 in Eexterzandvoort, is overleden op woensdag 15 maart 1944 in Eexterzandvoort, is begraven in Eext. Hinderkien werd 80 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

Van Hindrik en Hinderkien zijn zes kinderen bekend:

1  Klaas Torenbos is geboren op zondag 26 januari 1890 in Zandvoort , zie V-Q.

2  Lucretia Torenbos is geboren op vrijdag 1 mei 1891 in Zandvoort , is overleden op zaterdag 17 augustus 1963. Lucretia werd 72 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

Lucretia trouwt op vrijdag 30 mei 1919 in Gieten op 28-jarige leeftijd met de 34-jarige Roelof Hollander, zoon van Kasper Hollander (rietdekker) en Jantien de Jonge (dienstmaagd). Roelof, landbouwer, is geboren op maandag 1 december 1884 in Eext, is overleden op zondag 2 november 1980. Roelof werd 95 jaar, 11 maanden en 1 dag.

3  Jan Torenbos, landbouwer, is geboren op vrijdag 16 juni 1893 in Zandvoort , is overleden op zaterdag 16 maart 1974, is begraven in Eext . Jan werd 80 jaar en 9 maanden.

Jan trouwt op zaterdag 8 juli 1916 in Anloo op 23-jarige leeftijd met de 19-jarige Gezina Fransens, dochter van Hendrik Fransens en Jantien Franssens. Gezina is geboren op zaterdag 12 september 1896 in Zandvoort, is overleden op zaterdag 17 mei 1969, is begraven in Eext. Gezina werd 72 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

4  Hendrikus Torenbos is geboren op maandag 29 juli 1895 in Zandvoort .

Hendrikus trouwt op zaterdag 27 oktober 1917 in Anloo op 22-jarige leeftijd met de 17-jarige Aaltje Spiegelaar, dochter van Albert Spiegelaar (landbouwer) en Grietje Kruijer. Aaltje, dienstmeid, is geboren op woensdag 16 mei 1900 in Eeserveen.

5  Hinderkien Torenbos is geboren op donderdag 20 oktober 1898 in Zandvoort , zie V-R. phenr

6  Magdalena Torenbos is geboren op zaterdag 4 mei 1901 in Zandvoort .

Magdalena trouwt op zaterdag 15 oktober 1921 in Anloo op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Henderikus Martens, zoon van Hindrik Martens (landbouwer) en Jantje Bakker. Henderikus, arbeider, is geboren op maandag 14 januari 1901 in Eext.


7. Roelofje Torenbos is geboren op maandag 13 juni 1904 in Anloo, is overleden op vrijdag 21 februari 1975 in Anloo. Roelofje werd 70 jaar, 8 maanden en 8 dagen oud.
Roelofje trouwt op zaterdag 23 januari 1932 in Anloo met Friedrich Vollink (Frits), slager, geboren op zaterdag 26 februari 1910 in Anloo, overleden op vrijdag 20 september 1989 in Loppersum, 79 jaar, 7 maanden en 3 dagen oud. Uit dit huwelijk werd zoon Herman geboren op donderdag 18 februari 1932, overleden op zondag 30 mei 1971 in Anloo 39 jaar, 3 maanden en 12 dagen oud. Hij was getrouwd met Adriana Jantina Hovenkamp (1933-2001).

IV-L  Jan Torenbos, zoon van Klaas Torenbos (III-F) en Hendrikje Zandvoord, landbouwer, is geboren op vrijdag 3 juli 1874 in Zandvoort , is overleden op donderdag 30 mei 1957, is begraven in Gieten . Jan werd 82 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

Jan trouwt op zaterdag 29 april 1899 in Gieten op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Fennechien Hilbolling, dochter van Jan Willem Hilbolling (landbouwer) en Jantje Meertens (dienstmaagd). Fennechien is geboren op vrijdag 20 september 1878 in Eexterveen, is overleden op dinsdag 10 juli 1973, is begraven in Gieten. Fennechien werd 94 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Van Jan en Fennechien zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Torenbos is geboren op donderdag 9 november 1899 in Zandvoort , is overleden op maandag 24 september 1984, is begraven in Gieten . Jan werd 84 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Jan trouwt op vrijdag 26 augustus 1921 in Gieten op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Jantje Hospers, dochter van Kristiaan Hospers en Elsien Piening. Jantje is geboren op zondag 30 juli 1899 in Gieten, is overleden op vrijdag 24 november 1972, is begraven in Gieten. Jantje werd 73 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

2  Henderkien Torenbos is geboren op vrijdag 12 juli 1901 in Zandvoort , is overleden op woensdag 11 april 2001, is begraven in Eext. Henderkien werd 99 jaar, 8 maanden en 30 dagen.

Henderkien trouwt op vrijdag 6 mei 1921 in Gieten op 19-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan Hilbolling, zoon van Jakob Hilbolling (arbeider) en Pietertje Eling. Jan is geboren op vrijdag 30 juli 1897 in Anloo, is overleden op zondag 6 januari 1985, is begraven in Eext . Jan werd 87 jaar, 5 maanden en 7 dagen. Hij was eerder gehuwd met Jantien Ottens geb. 19-09-1898 en overleden op 08-04-1931 te Gieten.

3  Jantje Torenbos is geboren op zaterdag 13 december 1902 in Zandvoort, is overleden op dinsdag 10 januari 1995 in Gieten, 92 jaar en 28 dagen oud. Zij was gehuwd met Hendrik Hoiting, geboren op vrijdag 8 februari 1889 in Gieten en overleden op dinsdag 11 januari 1972 in Gieten, 82 jaar, 11 maanden en 3 dagen oud. Hij was eerder gehuwd met Jantien Ottens geb. 19-09-1898 en overleden op 08-04-1931 te Gieten.

4  Jantina Torenbos is geboren op zaterdag 28 september 1918 in Gieten, is overleden op maandag 11 augustus 1919 in Zandvoort . Jantina werd 10 maanden en 14 dagen.

5  Klaas Torenbos is geboren op woensdag 23 april 1924, zie V-S.

Generatie V

(van 1875 tot heden)

In deze generatie zijn 19 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1903 en 1953. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Gasselte (21x), Gasselternijveen (10x), Gieten (6x), Spijkerboor (3x), Musselkanaal (2x), Groningen (2x), Gieterzandvoort (2x), Gasselternijveenschemond (2x), Eindhoven (2x), Eexterzandvoort (2x), Gasselternijveenschemond (2x), Tjimahi (N.I.), Amsterdam, Eexterveen, Bonnerveen, Assen en Annerveen. Er zijn momenteel nog 36 van de 72 kinderen in leven.

V-A  Otto Torenbosch, zoon van Albert Torenbosch (IV-D) en Annechien Aalders (IV-F), arbeider, brandstoffenhandelaar en turfschipper, wonende in Gasselternijveenschemond, is geboren op vrijdag 19 juli 1878 in Gieten , is overleden op vrijdag 15 oktober 1971 in Gasselternijveen. Otto werd 93 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

(Klik voor grotere afbeeldingen

Otto was kennelijk in 1925 (ook erkend als) scheepsjager, want toen werd een scheepsjagerspenning met het nummer 2527 op zijn naam uitgegeven.

Otto trouwt op zaterdag 9 mei 1903 in Gasselte op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Elsien Zondag, dochter van Jacob Zondag (landbouwer) en Annechien Batting (dienstmeid). Elsien, arbeidster, is geboren op maandag 16 oktober 1876 in Gieten, is overleden op zondag 12 augustus 1962 in Gasselternijveen. Elsien werd 85 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

Van Otto en Elsien zijn zeven kinderen bekend:

1  Albert Torenbosch is geboren op woensdag 26 augustus 1903 in Gasselternijveenschemond , is overleden op zaterdag 29 augustus 1903 in Gasselternijveenschemond. Albert werd 3 dagen.

2  Jakob Torenbosch is geboren op dinsdag 30 augustus 1904 in Gasselternijveen, zie VI-A.

3  doodgeboren kind is doodgeboren op zaterdag 20 juli 1907 in Gasselternijveen.

4  doodgeboren kind is doodgeboren op zaterdag 20 juli 1907 in Gasselternijveen .

5  doodgeboren kind is doodgeboren op zaterdag 20 juli 1907 in Gasselternijveen .

6  Albert Torenbosch is geboren op maandag 2 november 1908 in Gasselternijveen, zie VI-B.

7  Otto Torenbosch is geboren op woensdag 18 oktober 1911 in Gasselternijveen, zie VI-C.

V-B  Bareld Torenbosch, zoon van Albert Torenbosch (IV-D) en Annechien Aalders (IV-F), arbeider, wonende in Gasselternijveen, is geboren op maandag 14 maart 1881 in Drouwenermond , is overleden op dinsdag 8 september 1964 in Assen in het Wilhelmina Ziekenhuis, is begraven op zaterdag 12 september 1964 in Gasselternijveen Na bijeenkomst in hotel Adolfs. Bareld werd 83 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

Bareld trouwt op zaterdag 8 augustus 1908 in Gasselte op 27-jarige leeftijd met de 21-jarige Marchien Kaspers, dochter van Jakob Kaspers (arbeider) en Oechien Schepers (dienstmeid). Marchien, wonende in Gasselternijveen, is geboren op dinsdag 25 januari 1887 in Gasselternijveen, is overleden op donderdag 21 juni 1973 in Gasselternijveen, is begraven op maandag 25 juni 1973 in Gasselternijveen na een samenkomst in hotel Adolfs. Marchien werd 86 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

Klikken voor grotere afbeelding

Van Bareld en Marchien zijn acht kinderen bekend:

1  Albert Torenbosch is geboren in december 1908, is overleden op woensdag 24 februari 1909 in Gasselte . Albert werd 2 maanden.

2  Jakob (Job) Torenbosch is geboren op donderdag 8 december 1910 in Gasselternijveenschemond.

Jakob was gehuwd met Saartje Cornelia Bokhorst. Saartje is geboren rond 1915.

Saartje was later gehuwd (2) met Job Torenbosch.

3  Annechien Torenbosch, dienstbode, is geboren op dinsdag 12 maart 1912 in Gasselternijveenschemond, is overleden op zondag 6 maart 1932 in Gasselte. Annechien werd 19 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

4  Albert Torenbosch is geboren op zaterdag 16 mei 1914 in Gasselternijveenschemond , zie VI-D.

5  Oegiena (Giny) Torenbosch is geboren op maandag 29 april 1918 in Gasselte, zie VI-E.

6  Marchien Torenbosch is geboren op donderdag 27 augustus 1925 in Gasselte, zie VI-F.

7  doodgeboren kind is doodgeboren op vrijdag 12 augustus 1927 in Gasselte .

8  Otto Torenbosch, zie VI-G.

V-C  Jan Torenbosch, zoon van Albert Torenbosch (IV-D) en Annechien Aalders (IV-F), militair en employé bij BPM, wonende in Tjepoe (N.I.), is geboren op vrijdag 24 april 1896 in Gasselterboerveenschemond , is overleden op zondag 19 augustus 1945 in Djatinegara (N.I.) in het Mater Dolorosa Ziekenhuis te Meester Cornelis , is begraven in Jakarta Nederlands ereveld Menteng Pulo (nr.207). Jan werd 49 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Hij is uitgeschreven uit het bevolkingsregister van Gasselte op 8 november 1911.
Klikken voor grotere afbeelding

Jan en dchtr. Loes    

Klikken voor grotere afbeelding
Kruis voor Jan

Jan trouwt rond 1922 (is gescheiden op donderdag 17 juli 1930 in Semarang) op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Josephina Maria de Pauw, dochter van Joseph Maria de Pauw en Sarina (Inlandsche Vrouw). Josephina, wonende in Amsterdam, in Zandvoort en in Baarn, is geboren op maandag 9 maart 1903 in Batavia (N.I.), is overleden op zondag 17 februari 1991 in Laren (NH) (zij verbleef toen in het verpleeghuis "De Stichtse Hof" Naarderstraat 81 Laren NH), is begraven in Heemstede. Josephina werd 87 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Dat ook zij -net als haar echtgenoot- een tijdlang de Nederlandse nationaliteit heeft verloren komt door de bepaling in het oude art. 5 van de wet van 1892. Daarin stond dat de vrouw gedurende het huwelijk de vrouw de nationaliteit van de man volgde. Pas op 1 maart 1964 kregen deze vrouwen een eigen nationaliteit, onafhankelijk van de man. En pas op 1 januari 1985 konden uit een huwelijk geboren of erkende kinderen ook de nationaliteit aan hun moeder ontlenen.

Josephina was later gehuwd (2) met Hendrik Anthonius Reydon.

Van Jan en Josephina zijn vier kinderen bekend:

1  Jeanna W.E. Torenbosch is overleden in Garoet (N.I.) (zij overleed aan malaria).

Over haar meldde Tine, dat dit zusje op 3-jarige leeftijd is overleden bij haar oma in Garoet.

2  Louise Cornelia (Loes) Torenbosch is geboren op vrijdag 16 november 1923 in Assen, zie VI-H.

3  Albertina Josephina Maria (Tine) Torenbosch is geboren op woensdag 19 augustus 1925 in Tjimahi (N.I.), zie VI-I.

4  Margarethus Christiaan (Chris) Torenbosch is geboren op zondag 14 december 1930 in Amsterdam (in het Prinsengracht ziekenhuis).

Chris Torenbosch was danser in het gezelschap Ballet van de Nederlandse Opera, Amsterdam, en heeft in talloze balletten meegedanst als solist.

V-D  Albert (Appie) Torenbosch, zoon van Albert Torenbosch (IV-D) en Annechien Aalders (IV-F), machinist, wonende in Gasselternijveen, is geboren op zaterdag 25 februari 1899 in Gasselterboerveenschemond ('s nachts te twee uur), is overleden op zaterdag 23 april 1960 in Gasselternijveen, is begraven op woensdag 27 april 1960 vanuit Hotel Adolfs te Gasselternijveen. Albert werd 61 jaar, 1 maand en 29 dagen.

Albert was machinist bij de Aardappelmeelfabriek Oostermoer in Gasselternijveen.
 

Klik hier voor grotere afbeelding

Albert en Soetje Torenbosch-Beishuizen

Albert trouwt op zaterdag 27 augustus 1921 in Gasselte op 22-jarige leeftijd met de 16-jarige Soetje Beishuizen, dochter van Nijso Beishuizen (kleermaker) en Imke Bosma. Soetje, wonende in Gasselternijveen, is geboren op vrijdag 11 augustus 1905 in Gasselternijveen, is overleden op zondag 26 oktober 1969 in Gasselternijveen. Soetje werd 64 jaar, 2 maanden en 15 dagen.
 

Genietend in hun tuin, mei 1935

Van Albert en Soetje zijn drie kinderen bekend:
 
Klik hier voor grotere afbeelding Omstreeks mei 1935: Albert ,Nijso en Otto

1  Albert Torenbosch is geboren op donderdag 29 september 1921 in Gasselternijveen, zie VI-J.

2  Nijso Torenbosch is geboren op woensdag 28 november 1923 in Gasselternijveen, zie VI-K.

3  Otto Torenbosch is geboren op zaterdag 12 april 1930 in Gasselternijveen, zie VI-L.

V-E  Geert Aalders, zoon van Evert Aalders (IV-E) en Jeichina Alberdina (Jeichien) de Vries, winkelier, wonende in Gasselternijveen, is geboren op vrijdag 23 mei 1890 in Gasselte, is overleden op dinsdag 21 december 1965 in Assen. Geert werd 75 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Geert trouwt op woensdag 26 november 1913 in Meeden op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Grietje Borst, dochter van Ameling Borst en Anna Koster. Grietje is geboren op dinsdag 19 februari 1889, is overleden op woensdag 4 september 1963 in Gasselte. Grietje werd 74 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

Van Geert en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Jeichina Alberdina (Gine) Aalders is geboren op dinsdag 8 februari 1916 in Groningen, zie VI-M.

2  Anna Aalders is geboren op zondag 17 februari 1918 in Groningen, zie VI-N.

V-F  Bareld Aalders, zoon van Evert Aalders (IV-E) en Jeichina Alberdina (Jeichien) de Vries, wonende in Musselkanaal, is geboren op woensdag 18 november 1891 in Gasselte, is overleden op zaterdag 8 augustus 1953 in Groningen. Bareld werd 61 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Bareld trouwt op donderdag 13 februari 1913 in Onstwedde op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Goziena Smit. Goziena is geboren op zaterdag 22 augustus 1891 in Musselkanaal, is overleden op woensdag 8 februari 1989 in Musselkanaal. Goziena werd 97 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

Van Bareld en Goziena zijn acht kinderen bekend:

1  Jeichina Everdina Aalders.

Jeichina was gehuwd met Hendrik de Jonge.

2  Jelle Aalders is geboren op zaterdag 17 juni 1916 in Musselkanaal, zie VI-O.

3  Sieuwerdina Aalders is geboren op woensdag 29 januari 1919 in Musselkanaal.

Sieuwerdina trouwt op donderdag 6 juli 1944 in Onstwedde op 25-jarige leeftijd met de 34-jarige Riekend Veldman. Riekend is geboren op woensdag 28 juli 1909 in Stadskanaal, is overleden op maandag 20 juni 1988 in Ter Apel. Riekend werd 78 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

4  Evert Aalders is geboren op woensdag 3 januari 1923.

Evert trouwt op woensdag 6 februari 1946 op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Gezina Horlings. Gezina is geboren op donderdag 25 mei 1922.

5  Geessiena Aalders is geboren op dinsdag 9 april 1929.

Geessiena is gehuwd met Reint Kugel. Reint is geboren op zaterdag 14 januari 1933.

6  Ernst Roelof Aalders is geboren op zondag 3 mei 1931.

Ernst trouwt op vrijdag 20 mei 1955 in Onstwedde op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Ida Engelina Bolt. Ida is geboren op zaterdag 20 mei 1933.

7  Jantina Aalders is geboren op dinsdag 2 augustus 1932.

Jantina trouwt op zondag 20 mei 1956 in Onstwedde op 23-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Wiert Roffel. Wiert is geboren op woensdag 2 oktober 1929 in Nieuw-Weerdinge, is overleden op dinsdag 25 juli 1961 in 2e Exloërmond. Wiert werd 31 jaar, 9 maanden en 23 dagen. Jantina is gehuwd (2) met Willem Dries. Willem is geboren op maandag 26 december 1932 in Odoorn.

8  Roelfina Aalders is geboren op zondag 25 oktober 1936.

Roelfina trouwt op maandag 12 november 1956 in Onstwedde op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Lambert Dries. Lambert is geboren op woensdag 24 januari 1934 in Odoorn.

V-G  Jantina Aalders, dochter van Evert Aalders (IV-E) en Jeichina Alberdina (Jeichien) de Vries, wonende in Arnhem, is geboren op zondag 29 oktober 1893 in Gasselte, is overleden op dinsdag 16 augustus 1988 in Dieren. Jantina werd 94 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Jantina was gehuwd met Gijsbert Cornelis van der Meer. Gijsbert is geboren op dinsdag 3 oktober 1893 in Arnhem, is overleden op vrijdag 26 september 1947 in Arnhem. Gijsbert werd 53 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Van Gijsbert en Jantina zijn vier kinderen bekend:

1  Christina Johanna van der Meer is geboren op dinsdag 13 augustus 1918, is overleden in 1974 in Arnhem. Christina werd 56 jaar.

Christina was gehuwd met Edze Ari Heidema. Edze is geboren op dinsdag 9 april 1918, is overleden op donderdag 4 juli 1985 in Exloërveen. Edze werd 67 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

2  Evert van der Meer is geboren op maandag 27 december 1920.

Evert was gehuwd met Lientje Jansen.

3  Gerry van der Meer is geboren op woensdag 5 september 1923.

Gerry was gehuwd met Henk de Graaf.

4  Jeichina van der Meer is geboren op vrijdag 25 september 1925.

Jeichina was gehuwd met Martinus Bourgonje.

V-H  Roelof Aalders, zoon van Evert Aalders (IV-E) en Jeichina Alberdina (Jeichien) de Vries, winkelier, wonende in Gasselternijveen, is geboren op dinsdag 24 oktober 1899 in Gasselte, is overleden op vrijdag 3 oktober 1930 in Groningen. Roelof werd 30 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

Roelof trouwt op donderdag 25 juli 1918 in Gasselte op 18-jarige leeftijd met de 19-jarige Hinderika van Kalsbeek, dochter van Evert van Kalsbeek en Albertje Pot. Hinderika, wonende in Gasselternijveen, is geboren op donderdag 8 september 1898 in Hoogezand.
 Klikken voor grotere afbeelding    Hinderika van Kalsbeek

Hinderika was later gehuwd (2) met Geert Oldenbeuving.

Van Roelof en Hinderika zijn drie kinderen bekend:

1  Jeichina Alberdina (Gine) Aalders is geboren op donderdag 27 februari 1919 in Gasselternijveen , zie VI-P.

2  Evert Aalders is geboren op dinsdag 25 december 1923 in Gasselte, zie VI-Q.

3  Geert Aalders is geboren op dinsdag 24 juni 1924, is overleden op dinsdag 11 december 1951. Geert werd 27 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

V-I  Bareld Aalders, zoon van Albert Aalders (IV-H) en Roelfina Sijbering, is geboren op maandag 4 december 1893 in Gieten, is overleden op woensdag 29 oktober 1975 in Gieten. Bareld werd 81 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

Bareld trouwt op donderdag 16 mei 1918 in Gieten op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Hendrika Hommes, dochter van Jan Hommes en Elsiena Kanning. Hendrika is geboren op maandag 16 juli 1894 in Veendam, is overleden op vrijdag 23 december 1983 in Gieten. Hendrika werd 89 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

Van Bareld en Hendrika zijn twee kinderen bekend:

1  Albert Aalders is geboren op vrijdag 17 januari 1919 in Gieten, is overleden op maandag 15 januari 1990 in Groningen. Albert werd 70 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

2  Elsiena Roelfina - Renske Aalders is geboren op donderdag 16 april 1925 in Gieten, zie VI-R.

V-J  Roelfje Klasina Aalders, dochter van Albert Aalders (IV-H) en Roelfina Sijbering, is geboren op zaterdag 21 december 1895 in Gieten, is overleden op vrijdag 7 januari 1972 in Exloo. Roelfje werd 76 jaar en 17 dagen.

Roelfje trouwt op donderdag 19 mei 1921 in Gieten op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Bareld Aalders, zie V-K.

Van Bareld en Roelfje zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Albert Aalders is geboren op vrijdag 14 juli 1922 in Gasselte, is overleden op vrijdag 23 april 1937 in Gasselte. Jan werd 14 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

2  Roelfina Jantina Aalders is geboren op zaterdag 11 juli 1925 in Gasselte.

Roelfina trouwt op vrijdag 19 mei 1950 in Odoorn op 24-jarige leeftijd met de 32-jarige Onno Hendrik Kunst, zoon van Wiebe Kunst en Iemke Huisman. Onno, ambtenaar gemeentesekretarie, is geboren op zondag 17 maart 1918 in Stadskanaal.

3  Jan Roelof Aalders is geboren op maandag 22 januari 1934 in Gasselte.

Jan trouwt op woensdag 13 november 1957 in Emmen op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Berendina Mansens, dochter van Geert Mansens en Grietje Heuving. Berendina is geboren op donderdag 14 maart 1935 in Emmen.

V-K  Bareld Aalders, zoon van Jan Aalders (IV-J) en Jantien Meinders, gemeente-architect, is geboren op vrijdag 17 april 1896 in Gieten, is overleden op dinsdag 2 mei 1989 in Ter Apel. Bareld werd 93 jaar en 15 dagen.

Bareld trouwt op donderdag 19 mei 1921 in Gieten op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Roelfje Klasina Aalders, zie V-J.

V-L  Jan Aalders, zoon van Jan Aalders (IV-J) en Jantien Meinders, controleur ziekenfonds Drenthe, is geboren op dinsdag 12 april 1898 in Gieten, is overleden op woensdag 6 februari 1974 in Assen. Jan werd 75 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

Jan trouwt op vrijdag 18 februari 1921 in Gieten op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Trijntje Eleveld, dochter van Berend Eleveld en Ida Buiter. Trijntje is geboren op zondag 21 januari 1900 in Gieten, is overleden op maandag 17 augustus 1987 in Assen. Trijntje werd 87 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

Van Jan en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Aalders, demonstrateur vleeswarenfabriek 'Hoy', is geboren op vrijdag 17 juni 1921 in Gasselte.

Jan trouwt op dinsdag 8 oktober 1946 in Assen op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Jantina Meek, dochter van Jan Meek en Aaltje Hoks. Jantina is geboren op donderdag 5 januari 1922 in Assen.

2  Ida Aalders is geboren op zondag 19 april 1925 in Gasselte.

Ida trouwt op maandag 24 november 1952 in Assen op 27-jarige leeftijd met de 35-jarige Wilhelmus Henderikus Boomaars, zoon van Cornelis Marinus Boomaars en Catharina Laurina van Gils. Wilhelmus, eigenaar wasserij 'Veldzicht' te Assen, is geboren op vrijdag 27 april 1917 in Klundert.

3  Bareld Aalders, adjudant onderofficier en administrateur der militaire administratie, wonende in Assen, is geboren op woensdag 30 januari 1929 in Gasselte.

Bareld trouwt op maandag 30 maart 1953 in Assen op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Geertruida ter Bruggen, dochter van Harm ter Bruggen en Antje Wouterse. Geertruida is geboren op dinsdag 30 juli 1929 in Assen.

V-M  Roelof Aalders, zoon van Jan Aalders (IV-J) en Jantien Meinders, smid, wonende in Spijkerboor, is geboren op zaterdag 28 september 1901 in Gieten, is overleden op woensdag 9 juli 1986 in Gieten. Roelof werd 84 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Roelof trouwt op vrijdag 18 september 1925 in Gasselte op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Jantje Reerds, dochter van Klaas Reerds en Aaffien Buter. Jantje is geboren op woensdag 11 december 1901 in Bierum.

Van Roelof en Jantje zijn drie kinderen bekend:

1  Aaffien Aalders is geboren op woensdag 30 juni 1926 in Spijkerboor.

Aaffien trouwt op maandag 23 oktober 1950 in Anloo op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Pieter Johannes Joon, zoon van Jacobus Joon en Maria Margaretha van Kleeff. Pieter is geboren op zaterdag 31 december 1921 in Haarlem, is overleden op vrijdag 15 maart 1974 in Velsen. Pieter werd 52 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

2  Jantien Aalders is geboren op maandag 13 mei 1929 in Spijkerboor.

Jantien trouwt op zaterdag 7 maart 1953 in Anloo op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Joling, zoon van Jan Joling en Jantien Kleef. Jan is geboren op dinsdag 6 december 1927 in Annen.

3  Geertje Aalders is geboren op dinsdag 9 augustus 1938 in Spijkerboor.

Geertje trouwt op vrijdag 29 januari 1960 in Anloo op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Willem Anthoon Kooi, zoon van Berend Kooi en Wilhelmina Scheepstra. Willem, landbouwer, is geboren op vrijdag 18 juni 1937 in Kolham.

V-N  Jantienus Aalders, zoon van Jan Aalders (IV-J) en Jantien Meinders, landbouwer, wonende in Spijkerboor, is geboren op woensdag 26 augustus 1903 in Gieten.

Jantienus was gehuwd (1) met Jantje Hadderingh, dochter van Thale Hadderingh en Trientje Zondag. Jantje is geboren op woensdag 6 juli 1904 in Gasselte, is overleden op zaterdag 24 augustus 1929 in Gasselte. Jantje werd 25 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Van Jantienus en Jantje is een kind bekend:

1  Jan Aalders, chauffeur, is geboren op maandag 22 april 1929 in Gasselte.

Jan trouwt op vrijdag 19 juli 1957 in Gieten op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Aaltje Redeker, dochter van Geert Redeker en Klaasje Boelens. Aaltje is geboren op dinsdag 27 december 1932 in Gieten.

Jantienus trouwt op donderdag 5 december 1940 in Gasselte op 37-jarige leeftijd (2) met de 36-jarige Grietje Martijn, dochter van Geert Martijn en Willemtje Kok. Grietje is geboren op donderdag 24 november 1904 in Gasselte.

Van Jantienus en Grietje zijn zes kinderen bekend:

2  Jantien Aalders is geboren op vrijdag 10 oktober 1941 in Gasselte.

Jantien trouwt op vrijdag 17 augustus 1962 in Gasselte op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Robert Hans Gerhardus Marris, zoon van Hans Marris en Anna Christina Hardeman. Robert is geboren op vrijdag 12 juli 1940 in Otterlo.

3  Geert Aalders is geboren op zaterdag 28 november 1942 in Gasselte.

Geert trouwt op vrijdag 18 mei 1973 in Odoorn op 30-jarige leeftijd met de 23-jarige Trijntje Veenema. Trijntje is geboren op zaterdag 28 januari 1950.

4  Bareld Aalders, chauffeur, is geboren op woensdag 15 december 1943 in Gasselte.

5  Willemtje Aalders is geboren op donderdag 31 januari 1946 in Gasselte.

Willemtje trouwt op vrijdag 7 april 1967 in Gasselte op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Raffaele Pibia. Raffaele, werkzaam bij slagerij Udema, is geboren op vrijdag 19 november 1943 in Quarta (Sardinë) (Italië)), is overleden op zondag 4 februari 1990. Raffaele werd 46 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

6  Annie Aalders is geboren op woensdag 6 juli 1949 in Gasselte.

Annie trouwt op vrijdag 23 juni 1972 in Gasselte op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Geert Jan de Graaf. Geert is geboren op zondag 23 mei 1948.

7  Grietina Aalders is geboren op vrijdag 2 november 1951 in Gasselte.

Grietina trouwt op vrijdag 28 augustus 1970 in Gasselte op 18-jarige leeftijd met de 23-jarige Menzo Antonie Starke, zoon van Antonie Starke en Elly Appeldoorn. Menzo is geboren op zondag 27 april 1947 in Stadskanaal.

V-O  Annechien Aalders, dochter van Jan Aalders (IV-J) en Jantien Meinders, wonende in Eindhoven, is geboren op dinsdag 10 juli 1906 in Gieten, is overleden op woensdag 27 augustus 1975 in Eindhoven. Annechien werd 69 jaar, 1 maand en 17 dagen.

Annechien was gehuwd met Albertus de Jonge, zoon van Pieter de Jonge (arbeider) en Oegien ten Cate (arbeidster). Albertus, groothandelaar in kaas, wonende in Eindhoven, is geboren in 1902 in Groningen, is overleden op dinsdag 30 mei 1944 in Boxtel bij een beschieting van een trein door Engelse vliegtuigen.. Albertus werd 42 jaar.

Van Albertus en Annechien zijn twee kinderen bekend:

1  Pieter de Jonge is geboren op donderdag 1 september 1932 in Eindhoven.

Pieter trouwt op woensdag 21 mei 1958 in Eindhoven op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Adriana Ingetje Mol, dochter van Hendrik Mol en Ida Lena Naaktgeboren. Adriana is geboren op vrijdag 4 mei 1934 in Eindhoven.

2  Jantien de Jonge is geboren op donderdag 9 augustus 1934 in Eindhoven.

Jantien is gehuwd met Henk van Oosten. Henk, wonende in Canada.

V-P  Albert Aalders, zoon van Jan Aalders (IV-J) en Jantien Meinders, chauffeur, wonende in Eindhoven, is geboren op woensdag 28 januari 1914 in Gieten, is overleden op woensdag 10 september 1975 in Groningen. Albert werd 61 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

Albert trouwt op vrijdag 14 maart 1941 in Gieten op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Vesterlina Huizing, dochter van Johannes Henderikus Huizing en Trijntje Jager. Vesterlina is geboren op zondag 16 september 1917 in Gieten.

Van Albert en Vesterlina zijn vier kinderen bekend:

1  Jantien Aalders is geboren op vrijdag 1 augustus 1941 in Gieten.

Jantien trouwt op vrijdag 15 mei 1964 in Gieten op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Harm Lokhorst. Harm is geboren op maandag 9 oktober 1939 in Gieten.

2  Trijntje Aalders is geboren op woensdag 29 januari 1947 in Gieten.

Trijntje trouwt op vrijdag 15 december 1967 in Gieten op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Sipke Ronner. Sipke is geboren op maandag 26 mei 1947.

3  Annie Aalders is geboren op zondag 13 juni 1948 in Gieten.

Annie trouwt op vrijdag 23 oktober 1970 in Gieten op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Gerrit Pieters, zoon van Max Pieters en Henderkien Veendijk. Gerrit is geboren op maandag 11 maart 1946 in Tynaarlo.

4  Johannes Henderikus Aalders, chauffeur, is geboren op zaterdag 14 april 1951 in Gieten.

V-Q  Klaas Torenbos, zoon van Hindrik Torenbos (IV-K) en Hinderkien Rozenveld, landbouwer, is geboren op zondag 26 januari 1890 in Zandvoort , is overleden op dinsdag 3 juni 1947 in Eext , is begraven in Eext . Klaas werd 57 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Klaas trouwt op zaterdag 9 juni 1917 in Gieten op 27-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Henderkien Hollander, dochter van Kasper Hollander (rietdekker) en Jantien de Jonge (dienstmaagd). Henderkien is geboren op maandag 18 maart 1889 in Zandvoort, is overleden op dinsdag 9 mei 1944 in Eexterzandvoort . Henderkien werd 55 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Van Klaas en Henderkien zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Torenbos is geboren op zaterdag 25 augustus 1917 in Gieterzandvoort, is overleden op zaterdag 13 februari 1926 in Eexterzandvoort, is begraven in Eext. Hendrik werd 8 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

2  Hendrik Torenbos is geboren op maandag 3 januari 1927 in Eexterzandvoort, zie VI-S.

Klaas trouwt na 1947 op minstens 57-jarige leeftijd (2) met Fokje Spiegelaar.

V-R  Hinderkien Torenbos, dochter van Hindrik Torenbos (IV-K) en Hinderkien Rozenveld, is geboren op donderdag 20 oktober 1898 in Zandvoort .

Hinderkien trouwt op vrijdag 16 juni 1922 op 23-jarige leeftijd met de 19-jarige Egge Poelman, zoon van Lute Poelman (landbouwer) en Jantina Wanders. Egge, landbouwer, is geboren op maandag 13 oktober 1902 in Bonnerveen.

Hij woonde met zijn gezin in 1938 in het pand Oud-Annerveen 26.

Van Egge en Hinderkien zijn vijf kinderen bekend:

1  Lute Poelman is geboren in 1922 in Eexterzandvoort.

2  Hendrik Poelman is geboren in 1924 in Eexterveen.

3  Tinie Poelman is geboren in 1927 in Bonnerveen.

4  Hennie Poelman is geboren in 1928 in Gasselte.

5  Dina Poelman is geboren in 1932 in Annerveen.

V-S  Klaas Torenbos, zoon van Jan Torenbos (IV-L) en Fennechien Hilbolling, wonende in Gieten, is geboren op woensdag 23 april 1924, is overleden op maandag 19 januari 1998 in Gieten. Hij werd 73 jaar, 8 maanden en 27 dagen oud.

Klaas was gehuwd met Frederika Henderika Por. Frederika is geboren op zondag 5 augustus 1928 in Muntendam en overleden op maandag 2 april 2018 in Norg, 89 jaar, 7 maanden en 28 dagen oud..

Van Klaas en Frederika zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Torenbos, zie VI-T.

2  Esselina (Lien) Torenbos, analist Laboratorium voor Infectieziekten, wonende in Rolde, is geboren op zaterdag 24 januari 1953 in Gieterzandvoort, is overleden op woensdag 9 februari 2011 in Rolde, is begraven op maandag 14 februari 2011 in Rolde na afscheidsviering in de Jacobus Kerk. Esselina werd 58 jaar en 16 dagen.

Esselina was gehuwd met Jan van der Duim, zoon van Atze van der Duim en Anne Mast, wonende in Gieterzandvoort.

Generatie VI

(van 1903 tot heden)

In deze generatie zijn 20 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1933 en 1986. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Bonnerveen (8x), Gasselternijveen (3x), Papendrecht (3x), Groningen (3x), Assen (2x), Bellingwedde (2x), Gasselte (2x), Gieterveen (2x), Leeuwarden (2x), Gasselternijveen (2x), Zuidwolde, Amsterdam, Eexterzandvoort, Borger, Plaosan (N.I.), Veenoord en Vries. Er zijn momenteel nog 33 van de 44 kinderen in leven.

VI-A  Jakob Torenbosch ook genaamd Jacob Torenbosch, zoon van Otto Torenbosch (V-A) en Elsien Zondag, expediteur en brandstoffenhandelaar, is geboren op dinsdag 30 augustus 1904 in Gasselternijveen, is overleden op dinsdag 19 augustus 1997 in Gasselternijveen. Jakob werd 92 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

Jakob trouwt op maandag 9 mei 1932 in Borger (huwelijksgetuigen waren Albert Torenbosch (zie VI-B) en Niessien Mik) op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Hinderkien Mik, dochter van Dauwe Mik (fabrieksarbeider) en Jacoba Lutjes. Hinderkien is geboren op maandag 27 juni 1904 in Nieuw-Buinen, is overleden op zaterdag 16 april 1977 in Gasselternijveen. Hinderkien werd 72 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Van Jakob en Hinderkien zijn drie kinderen bekend:

1  Elsien (Elly) Torenbosch is geboren op vrijdag 24 februari 1933 in Gasselternijveen, zie VII-A.

2  Dauwe Torenbosch is geboren op maandag 16 september 1935, is overleden op donderdag 7 november 2013, is gecremeerd in besloten kring. Dauwe werd 78 jaar, 1 maand en 22 dagen oud.

Dauwe trouwde met Geziena (Sina) Haandrikman. Geziena, wonende in Stadskanaal, is geboren op vrijdag 26 oktober 1934, is overleden op zaterdag 31 december 2011, is gecremeerd in besloten kring. Geziena werd 77 jaar, 2 maanden en 5 dagen oud.

Van Dauwe en Sina zijn drie kinderen bekend:
1. Marga Torenbosch

2. Hennie Torenbosch

3. Joke Torenbosch

3  Jacoba Torenbosch is geboren op woensdag 21 augustus 1940. Jacoba is gehuwd met Udo Drenth.

VI-B  Albert Torenbosch, zoon van Otto Torenbosch (V-A) en Elsien Zondag, expediteur, is geboren op maandag 2 november 1908 in Gasselternijveen, is overleden op donderdag 16 januari 1986 in Stadskanaal. Albert werd 77 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Albert trouwt op zaterdag 12 september 1936 in Borger op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Femmigje Klamer, dochter van Egbert Klamer (arbeider) en Harmina Tibbe (arbeidster). Femmigje is geboren op donderdag 3 augustus 1911 in Borger.

Van Albert en Femmigje zijn twee kinderen bekend:

1  Elsien (Elly) Torenbosch, kantoorbediende, is geboren op dinsdag 2 februari 1937 in Gasselternijveen.

Elsien trouwt op vrijdag 10 oktober 1958 in Gasselte op 21-jarige leeftijd met Harmannus Breedveld.

2  Egbert (Eppie) Torenbosch is geboren op donderdag 28 maart 1940 in Gasselternijveen.

Egbert is gehuwd met Trientje Haverkamp, dochter van Eilt Haverkamp en Ieberdina van der Zwaag.

VI-C  Otto Torenbosch, zoon van Otto Torenbosch (V-A) en Elsien Zondag, arbeider, medewerker Philips Stadskanaal en turfhandelaar, wonende in Gasselte, is geboren op woensdag 18 oktober 1911 in Gasselternijveen, is overleden op zaterdag 28 september 1985 in Ter Apel. Otto werd 73 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Otto trouwt op zaterdag 24 juni 1939 in Borger op 27-jarige leeftijd met de 21-jarige Gesiena Wanders, dochter van Harm Wanders (landarbeider) en Grietje Pronk. Gesiena, arbeidster, wonende in Drouwenerveen, is geboren op donderdag 19 juli 1917 in Drouwenerveen, is overleden op maandag 13 juni 1994 in Ter Apel. Gesiena werd 76 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

Van Otto en Gesiena zijn twee kinderen bekend:

1  Otto Torenbosch is geboren op maandag 10 augustus 1942 in Gasselternijveen , zie VII-B.

2  Harm Torenbosch, administratief medewerker, is geboren op zondag 27 april 1958 in Gasselternijveen.

Harm trouwt op vrijdag 29 oktober 1982 in Stadskanaal op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Wubina Maria Stiekema, dochter van Herman Stiekema. Wubina, begeleidster ziekenzorg, is geboren op vrijdag 6 maart 1959 in Stadskanaal.

VI-D  Albert Torenbosch, zoon van Bareld Torenbosch (V-B) en Marchien Kaspers, manufacturier, wonende in Bonnerveen E 65 en in Meppel, is geboren op zaterdag 16 mei 1914 in Gasselternijveenschemond , is overleden op zaterdag 14 februari 1970 in Meppel. Albert werd 55 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

Albert trouwt op dinsdag 3 mei 1938 in Gasselte (huwelijksgetuigen waren Oom Bareld Aalders en Saartje Cornelia Bokhorst) op 23-jarige leeftijd met de 19-jarige Jeichina Alberdina (Gine) Aalders, zie VI-P.

 Klik hier voor grotere afbeelding    Albert en Gine

 

Van Albert en Jeichina zijn zes kinderen bekend:
 
Even klikken voor grotere afbeelding    Bart, Marga en Roelof Torenbosch

1  Marchiena (Marga) Torenbosch, wonende in in Canada, is geboren op vrijdag 24 februari 1939 in Bonnerveen .

Marchiena trouwt op zondag 9 december 1962 in Meppel op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Egbert Johan (Ed) Klein Horsman. Egbert, wonende in in Canada, is geboren op dinsdag 15 juni 1937 in Rijssen.

2  Roelof Torenbosch is geboren op dinsdag 1 oktober 1940 in Bonnerveen , zie VII-C.

3  Bareld (Bart) Torenbosch, wonende in Meppel, is geboren op vrijdag 13 februari 1942 in Gieterveen.

Bareld trouwt op woensdag 31 juli 1963 in Meppel op 21-jarige leeftijd met de 18-jarige Wilhelmina Ebelina (Willy) Mooijweer. Willly is geboren op donderdag 5 oktober 1944 in Amsterdam.
Bart en Willy hebben drie kinderen;
• Jeichina Alberdina (Giny) Torenbosch geboren 17 -01-1964 te Meppel
• Marchina Henriëtta Anita (Marga) Torenbosch geboren 6-03-1966 te Meppel
• Albert Torenbosch geboren 2-05-1967 te Meppel

Giny Torenbosch is getrouwd met Peter Gunnink (geboren 27-06-1963 te Meppel) Zij hebben een zoon
• Eric Marijn Gunnink geboren 24-11-1992 te Meppel

Marga Torenbosch is getrouwd met Wiebe van der Meulen (geboren 2 -12-1965) Zij hebben twee kinderen
• Niels van der Meulen geboren 3-10-1995 te Zwolle
• Ingrid van der Meulen geboren 22-10-1997 te Zwolle

Albert Torenbosch is getrouwd met Monique Feenstra geboren 8-4-1966 Zij hebben twee kinderen
• Bart-Jan Torenbosch geboren 15-01-1994 te Meppel
• Meike Torenbosch geboren 18-07-1996 te Meppel
(info Giny Torenbosch, Meppel  17-10-2013)

4  Hinderika (Hennie) Torenbosch, wonende in Assen, is geboren op vrijdag 25 juni 1943 in Bonnerveen .

Hennie trouwt op woensdag 5 augustus 1964 in Meppel op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Hendrik (Henk) Kleine. Hendrik, wonende in Assen, is geboren op dinsdag 1 juli 1941 in Meppel.

Henk en Hennie hebben 2 kinderen:
José Kleine
Theresea Kleine

José Kleine is getrouwd met Jurien van der Veen. Zij hebben en dochter en een zoon
Gillian van der Veen, geboren 20-03-1994
Jeremy van der Veen geboren 1997

Theresea Kleine heeft 2 dochters:
Loïs van Loo
Jasmijn van Loo
(info Giny Torenbosch, Meppel 17-10-2013)

5  Annie Oechina (Annie) Torenbosch is geboren op woensdag 5 maart 1947 in Bonnerveen , zie VII-D.

6  Evert (Eef) Torenbosch is geboren op vrijdag 24 februari 1950 in Bellingwedde, zie VII-E.

VI-E  Oechiena (ook Oegina) Torenbosch(Giny), dochter van Bareld Torenbosch (V-B) en Marchien Kaspers, wonende in Appingedam, is geboren op maandag 29 april 1918 in Gasselte, is overleden op zaterdag 1 december 2012 in Delfzijl in Vliethoven, afdeling 't Loug, is begraven op donderdag 6 december 2012 in Appingedam (Stilleweer) na rouwdienst in de Ned.Hervormde kerk in Tjamsweer. Oechiena werd 94 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

Oechiena was gehuwd met Berend Hospers. Berend, wonende in Appingedam, is geboren op zondag 6 augustus 1916, is overleden op vrijdag 27 juni 2003, is begraven in Appingedam (Stilleweer). Berend werd 86 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Van Berend en Oechiena zijn drie kinderen bekend:

1  Tiny Hospers, wonende in Appingedam. Tiny is gehuwd met Jaap N.N..

2  Bareld Hospers, wonende in Zoetermeer. Bareld is gehuwd met Anneke.

3  Harm Jan Hospers, wonende in Delfzijl. Harm is gehuwd met Ineke.

VI-F  Marchien Torenbosch, dochter van Bareld Torenbosch (V-B) en Marchien Kaspers, wonende in Assen, is geboren op donderdag 27 augustus 1925 (vlgs. Graftombe in 1926)in Gasselte, is overleden op donderdag 15 juni 2000 en werd begraven in Gasselternijveen, 74 jaar 9 maanden en 19 dagen oud.

Marchien trouwt op vrijdag 20 mei 1949 in Gasselte, trouwt (kerk) op vrijdag 20 mei 1949 in Gasselternijveen in de Ger.Kerk door ds. W.Wijma op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Rink Hof, zoon van Jan Hof en Willemtien Sanders. Rink, wonende in Assen, is geboren op dinsdag 30 oktober 1923 in Borger, is overleden op zondag 16 september 1990 en begraven in Gasselternijveen; hij werd 66 jaar, 10 maanden en 17 dagen oud.

Van Rink en Marchien zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Hof is geboren op woensdag 19 april 1950 in Gasselte.

2  Bareld Hof is geboren op woensdag 16 november 1955 in Papendrecht.

VI-G  Otto Torenbosch, zoon van Bareld Torenbosch (V-B) en Marchien Kaspers, wonende in Gasselternijveen. Hij overleed op vrijdag 31 januari 1986 en werd begraven in Gasselternijveen, 64 jaar, 9 maanden en 28 dagen oud.

Otto was gehuwd met Roelfje (Roelie) Sijpkes , geboren in 1926, is overleden op donderdag 20 februari 2014 in Emmen (De Bleerinck) op de leeftijd van 88 jaar. Zij werd begraven op woensdag 26 februari 2014 in Gasselternijveen, na een dankdienst in de Goede Herder kerk in Borger. Zij werd 88 kaar, 1 maand en 19 dagen oud.

Van Otto en Roelie zijn drie kinderen bekend:

1  Marga Torenbosch is geboren op zaterdag 1 juni 1946 in Borger, zie VII-G.

2  Henk Torenbosch is geboren op vrijdag 25 februari 1949, zie VII-H.

3  Lammy Torenbosch, zie VII-F.

VI-H  Louise Cornelia (Loes) Torenbosch, dochter van Jan Torenbosch (V-C) en Josephina Maria de Pauw, wonende in Tietjerksteradeel, in Leeuwarden en in Assen, is geboren op vrijdag 16 november 1923 in Assen, is overleden op zondag 21 november 2004 in Wageningen (verzorgingshuis "Dennenrust"). Louise werd 81 jaar en 5 dagen.

Louise trouwt op zaterdag 4 oktober 1947 in Gasselte Het huwelijk werd "met de handschoen" gesloten. Otto Torenbosch, 48 jaar, machinist, wonende in Gasselte, trad op als bijzonder gevolmachtigde van Rudi Vijsma. (huwelijksgetuigen waren Otto Torenbosch 69 jaar oom v.d. bruid en Edith Vijsma 26 jaar zuster bruidegom) op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Rudi Vijsma, zoon van Robert George Vijsma (tuinemployé) en Albertine Adolphine Kessing. Rudi, militair en fotograaf bij de luchtmacht in Leeuwarden, wonende in Balikpapan (N.I.), is geboren op dinsdag 21 juli 1925 in Poerworedjo (N.I.), is overleden op maandag 8 september 2003 in Wageningen (verzorgingshuis "Dennenrust"). Rudi werd 78 jaar, 1 maand en 18 dagen.


Klik hier voor grotere afbeeldingKaart van 25-jarig huwelijksjubileum, Collectie mevr.C.Reydon

Van Rudi en Louise zijn tien kinderen bekend, waarvan de oudste:

1  Ronald Albertinus (Ronnie) Vijsma, wonende in Leek en in Groningen, is geboren op dinsdag 2 juli 1946 in Plaosan (N.I.) .

VI-I  Albertina Josephina Maria (Tine) Torenbosch, dochter van Jan Torenbosch (V-C) en Josephina Maria de Pauw, wonende in Amsterdam, is geboren op woensdag 19 augustus 1925 in Tjimahi (N.I.), is overleden op zondag 21 november 2010 in Bloemendaal. Albertina werd 85 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

Albertina trouwt op donderdag 20 december 1962 in Amsterdam op 37-jarige leeftijd met de 41-jarige Charles Helmuth Anthony Marchelinus. Charles is geboren op woensdag 7 september 1921 in Pamekasan Oost Java (N.I.), is overleden op donderdag 23 december 1976 in Amsterdam in het Wilhlmina Gasthuis. Charles werd 55 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

Van Charles en Albertina is een kind bekend:

1  Audrey Marchelinus is geboren op maandag 17 mei 1965 in Amsterdam, zie VII-I.

VI-J  Albert Torenbosch, zoon van Albert (Appie) Torenbosch (V-D) en Soetje Beishuizen, architect, wonende in Assen, is geboren op donderdag 29 september 1921 in Gasselternijveen, is overleden op zaterdag 3 december 1988 in Tunesië tijdens zijn vakantie. Albert werd 67 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

Albert trouwt op woensdag 27 oktober 1948 in Gieten op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Sophia Anje (Fia) Adams, dochter van Adam Adams en Magretha Dina Veen. Sophia, wonende in Assen, is geboren op vrijdag 27 februari 1925 in Exloërveen.

Klik hier voor grotere afbeeldingAlbert en Fia

Van Albert en Sophia zijn twee kinderen bekend:

1  Albert Torenbosch is geboren op vrijdag 21 september 1951 in Assen, zie VII-J.

2  Magaretha Ada (Marga) Torenbosch is geboren op zaterdag 18 februari 1956 in Assen, zie VII-K.

VI-K  Nijso Torenbosch, zoon van Albert (Appie) Torenbosch (V-D) en Soetje Beishuizen, bedrijfsleider AVeBe Veenoord, wonende in Nieuw-Amsterdam, is geboren op woensdag 28 november 1923 in Gasselternijveen, is overleden op zaterdag 21 november 1964 in Veenoord, is begraven op woensdag 25 november 1964 in Nieuw-Amsterdam na een bijeenkomst in Hotel Kruimink te Nieuw-Amsterdam. Nijso werd 40 jaar, 11 maanden en 24 dagen; hij werd begraven in Nieuw-Amsterdam.

Nijso was gehuwd met Aaltje (Alie) Zwiers. Aaltje, wonende in Nieuw-Amsterdam, is geboren op woensdag 26 juli 1922 in Gieterveen, is overleden op dinsdag 14 juni 2005 in Weiteveen in het verzorgingshuis Veldmanstichting. Aaltje werd 83 jaar, 10 maanden en 19 dagen.
Graf van Nijso en Alie

Van Nijso en Aaltje zijn twee kinderen bekend:

1  Albert Torenbosch is geboren op donderdag 5 mei 1949 in Groningen, zie VII-L.

2  Jan Torenbosch is geboren op zaterdag 13 januari 1951 in Veenoord, zie VII-M.

VI-L  Otto Torenbosch, zoon van Albert (Appie) Torenbosch (V-D) en Soetje Beishuizen, wonende in Papendrecht en in Gasselternijveen, is geboren op zaterdag 12 april 1930 in Gasselternijveen, is overleden op woensdag 26 november 2003 in Gasselternijveen, is gecremeerd op maandag 1 december 2003 in Assen. Otto werd 73 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

Hij was werkzaam bij de aardappelmeelfabriek Oostermoer in Gasselternijveen en op een scheepswerf in Papendrecht.
Otto trouwt op maandag 10 mei 1954 in Borger op 24-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Grietina Hendrika (Grietje) Jansen, dochter van Ide Jansen en Roelfien Hulshof. Grietina is geboren op zaterdag 5 januari 1935, is overleden op woensdag 11 april 1962 in Papendrecht. Grietina werd 27 jaar, 3 maanden en 6 dagen.
Klikkken voor grotere afbeeldingOtto en Grietje Torenbosch-Jansen

Van Otto en Grietina zijn twee kinderen bekend:

1  Soetje (Sonja) Torenbosch is geboren op maandag 27 juni 1955 in Papendrecht, zie VII-N.

2  Roelfina (Ria) Torenbosch is geboren op woensdag 22 februari 1961 in Papendrecht, zie VII-O.

Otto trouwt op vrijdag 11 december 1970 in Borger op 40-jarige leeftijd (2) met de 20-jarige Douwina (Wina) Bunk. Douwina, gezinsverzorgster en medewerkster Chr. Daltonschool 't Kompas, wonende in Gasselternijveen, is geboren op zondag 21 mei 1950 in Gasselternijveen, is overleden op dinsdag 27 februari 2007 in Gasselternijveen, is gecremeerd op zaterdag 3 maart 2007 in Assen in het crematorium 'De Boskamp'. Douwina werd 56 jaar, 9 maanden en 6 dagen.
Klikken voor grotere afbeelding Otto en Wina Torenbosch-Bunk

VI-M  Jeichina Alberdina (Gine) Aalders, dochter van Geert Aalders (V-E) en Grietje Borst, is geboren op dinsdag 8 februari 1916 in Groningen, is overleden op woensdag 27 november 1940 in Assen. Jeichina werd 24 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

Jeichina trouwt op zaterdag 24 juli 1937 in Gasselte op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Geert Oldenbeuving, zoon van Geert Oldenbeuving en Trientien Ensing. Geert is geboren op zondag 1 augustus 1909, is overleden op zondag 31 december 1967 in Assen, is begraven op vrijdag 5 januari 1968. Geert werd 58 jaar, 4 maanden en 30 dagen.

Geert was later gehuwd (2) met Hinderika van Kalsbeek (zie V-H).

Van Geert en Jeichina is een kind bekend:

1  Grietje Oldenbeuving. Grietje trouwt in Gasselte met Henk Sijbring.

VI-N  Anna Aalders, dochter van Geert Aalders (V-E) en Grietje Borst, is geboren op zondag 17 februari 1918 in Groningen.

Anna trouwt op woensdag 10 juni 1942 in Gasselte op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Siepko Kasper Berend Koster. Siepko is geboren op donderdag 27 maart 1919 in Groningen.

Van Siepko en Anna zijn drie kinderen bekend:

1  Gualterie Cornelis Koster is geboren op dinsdag 6 april 1943 in Groningen.

2  Grietje Jeichina Koster is geboren op zondag 24 september 1944 in Gasselte.

3  Janny Meta Koster is geboren op dinsdag 3 februari 1948 in Groningen.

VI-O  Jelle Aalders, zoon van Bareld Aalders (V-F) en Goziena Smit, is geboren op zaterdag 17 juni 1916 in Musselkanaal, is overleden op maandag 4 april 1988 in Amsterdam. Jelle werd 71 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Jelle trouwt op woensdag 25 maart 1942 in Leeuwarden op 25-jarige leeftijd met de 31-jarige Hielke Boivin. Hielke is geboren op zondag 19 februari 1911 in Drachten.

Van Jelle en Hielke zijn twee kinderen bekend:

1  Bareld Aalders, hotelier, is geboren op dinsdag 16 december 1941 in Leeuwarden.

Bareld trouwt op maandag 12 maart 1962 in Amsterdam op 20-jarige leeftijd met Jeanette van Rijswijk.

2  Durk Aalders is geboren op maandag 28 juli 1947 in Leeuwarden.

VI-P  Jeichina Alberdina (Gine) Aalders, dochter van Roelof Aalders (V-H) en Hinderika van Kalsbeek, is geboren op donderdag 27 februari 1919 in Gasselternijveen , is overleden op maandag 10 augustus 1970 in Meppel. Jeichina werd 51 jaar, 5 maanden en 14 dagen.
 
Klik voor grotere afbeeldingGine Aalders op de fiets

Jeichina trouwt op dinsdag 3 mei 1938 in Gasselte (huwelijksgetuigen waren oom Bareld Aalders en Saartje Cornelia Bokhorst) op 19-jarige leeftijd met de 23-jarige Albert Torenbosch, zie VI-D.

VI-Q  Evert Aalders, zoon van Roelof Aalders (V-H) en Hinderika van Kalsbeek, is geboren op dinsdag 25 december 1923 in Gasselte.

Evert is gehuwd met Henderika van der Veen. Henderika is geboren op maandag 26 november 1923.

Van Evert en Henderika zijn drie kinderen bekend:

1  Roelof Aalders.

2  Rika Aalders.

3  Jeichina Aalders.

VI-R  Elsiena Roelfina - Renske Aalders, dochter van Bareld Aalders (V-I) en Hendrika Hommes, is geboren op donderdag 16 april 1925 in Gieten.

Elsiena trouwt op donderdag 25 mei 1944 op 19-jarige leeftijd met de 24-jarige Harm van der Woude. Harm is geboren op donderdag 17 juli 1919 in Deventer, is overleden op vrijdag 25 mei 1979 in Leeuwarden. Harm werd 59 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Van Harm en Elsiena zijn twee kinderen bekend:

1  Henriette Reina van der Woude is geboren op woensdag 28 maart 1945 in Zuidwolde.

Henriette trouwt op woensdag 22 februari 1967 in Heerenveen op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Harm van Dalfsen, zoon van Harm van Dalfsen en Marrigje van Dalfsen. Harm is geboren op donderdag 13 september 1945 in IJlst.

2  Meindert Bareld Harm van der Woude is geboren op maandag 7 maart 1949 in Vries.

Meindert trouwt op vrijdag 30 maart 1973 in Koudum op 24-jarige leeftijd met de 18-jarige Aaltje Jongstra, dochter van Anne Jongstra en Grietje. Aaltje is geboren op maandag 20 september 1954 in Koudum.

VI-S  Hendrik Torenbos, zoon van Klaas Torenbos (V-Q) en Henderkien Hollander, is geboren op maandag 3 januari 1927 in Eexterzandvoort. Hij woont in Assen.

Hendrik trouwt op woensdag 3 mei 1950 in Gieten op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Aaltje Kamping, dochter van Albert Kamping en Grietje Brouwer. Aaltje is geboren op dinsdag 21 mei 1929 in Gieten, is overleden op zondag 2 april 2006 in Assen. Aaltje werd 76 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Van Hendrik en Aaltje is een kind bekend:

1  Grietje Henderkien (Grietje) Torenbos is geboren op maandag 23 maart 1953 in Eexterzandvoort, zie VII-P.

VI-T  Jan Torenbos, zoon van Klaas Torenbos (V-S) en Frederika Henderika Por.

Jan is gehuwd met Mendina (Ina) Schoenmaker. Mendina is geboren op zaterdag 16 november 1957.

Van Jan en Mendina zijn drie kinderen bekend:

1  Klaas Jan Torenbos is geboren op zaterdag 22 december 1979, zie VII-Q.

2  Catharina Frederika (Karin) Torenbos is geboren op zondag 23 mei 1982, zie VII-R.

3  Niels Torenbos is geboren op zondag 26 oktober 1986. Niels trouwde met Henderika.

Generatie VII

(van 1933 tot heden)

In deze generatie zijn 18 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1957 en 2009. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Emmen (4x), Groningen (3x), Assen (3x), Veenoord (2x), Rotterdam (2x), Meppel (2x) en Deurne. Er zijn momenteel nog 36 van de 40 kinderen in leven.

VII-A  Elsien (Elly) Torenbosch, dochter van Jakob Torenbosch (VI-A) en Hinderkien Mik, wonende in Groningen, is geboren op vrijdag 24 februari 1933 in Gasselternijveen, is overleden rond vrijdag 17 juni 2011. Elsien werd ongeveer 78 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

Elsien trouwt op vrijdag 12 augustus 1955 in Gasselte op 22-jarige leeftijd met Hendrik (Henk) Kaspers. Hendrik is overleden in 1976.

Van Hendrik en Elsien zijn twee kinderen bekend:

1  Hinderkien Jantina (Kina) Kaspers is geboren op dinsdag 30 april 1957, zie VIII-A.

2    Jantine Hinderkien (Jannie) Kaspers is geboren op donderdag 24 juli 1958 in Rotterdam; zij is getrouwd op 24 juli 2008 in Aubazat, Frankrijk met Marc Mildner, fotograaf, geboren op donderdag 24 juli 1958 in Weert.

3  Jacoba (Connie) Kaspers is geboren op zondag 4 februari 1962, zie VIII-B.

VII-B  Otto Torenbosch, zoon van Otto Torenbosch (VI-C) en Gesiena Wanders, machine-bankwerker en machinist NS, is geboren op maandag 10 augustus 1942 in Gasselternijveen . Otto overleed op dinsdag 15 december 2015 in Veendam en werd gecremeerd op maandag 21 december 2015 in Winschoten; hij werd 73 jaar, 4 maanden en 5 dagen oud.

Otto trouwt op vrijdag 29 april 1966 in Borger op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Rita Dorothea Oosting (Rita), dochter van Hendrik Oosting (lasser) en Frieda Katharina Regina Peters. Rita, bejaardenverzorgster, is geboren op maandag 6 november 1944 in Uelversbüll (Dld.).

Klik hier voor grotere afbeelding

Otto

Klik hier voor grotere afbeelding

Rita

Van Otto en Rita zijn twee kinderen bekend:

1  Otto Torenbosch RA, accountant, controller en reder, is geboren op donderdag 29 april 1971 in Rotterdam, wonende in Groningen.

Otto woont samen met Antina Aaltje (Aline) Bussemaker, dochter van Jans Roelof Bussemaker en Zwaantien Venema. Antina, account manager marketing communicatie, is geboren op donderdag 26 oktober 1978 in Assen. Van dit echtpaar zijn twee kinderen bekend.

2  Hendrik (Henk) Torenbosch, glazenwasser,wonende in Veendam,  is geboren op maandag 11 juni 1973 in Rotterdam.

VII-C  Roelof Torenbosch, zoon van Albert Torenbosch (VI-D) en Jeichina Alberdina (Gine) Aalders (VI-P), is geboren op dinsdag 1 oktober 1940 in Bonnerveen , is overleden op donderdag 1 februari 1990 in Groningen. Roelof werd 49 jaar en 4 maanden.

Roelof trouwt op dinsdag 4 juni 1963 in Meppel (is gescheiden op zaterdag 12 maart 1977) op 22-jarige leeftijd met de 18-jarige Geertje Gerarda Everdina (Gerrie) Lodder. Geertje is geboren op vrijdag 9 februari 1945 in Hoogeveen.

Van Roelof en Geertje zijn vijf kinderen bekend:

1  Ron Torenbosch is geboren op donderdag 19 december 1963 in Meppel, zie VIII-C.

2  Josefien Torenbosch.

3  Marnix Torenbosch.

4  Henriëtte Torenbosch.

5  Patrick Torenbosch.

VII-D  Annie Oechina (Annie) Torenbosch, dochter van Albert Torenbosch (VI-D) en Jeichina Alberdina (Gine) Aalders (VI-P), wonende in Jutrijp, is geboren op woensdag 5 maart 1947 in Bonnerveen , is overleden op vrijdag 17 oktober 2008 in Jutrijp, is begraven op dinsdag 21 oktober 2008 in Sneek na herdenkingsdienst in de 'Zuiderkerk' te Sneek.. Annie werd 61 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Links Annie met rechts vriendin Hanneke van de Wetering, plaatje draaien op een mooie dag in mei 1961 in Meppel

Annie trouwt op woensdag 13 september 1967 in Meppel op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Harm (Harry) Zwart. Harm, kapper, wonende in Jutrijp, is geboren op donderdag 12 juli 1945 in Hoogeveen.

Van Harm en Annie zijn twee kinderen bekend:

1  Dinet Zwart, zie VIII-D.

2  Harrold Zwart, zie VIII-E.

VII-E  Evert (Eef) Torenbosch, zoon van Albert Torenbosch (VI-D) en Jeichina Alberdina (Gine) Aalders (VI-P), wonende in Zwartsluis en in Tynaarlo, is geboren op vrijdag 24 februari 1950 in Bellingwedde.
Klikken voor een graotere afbeelding

Evert trouwt op vrijdag 24 november 1972 in Zwartsluis, trouwt (kerk) op vrijdag 24 november 1972 in Zwartsluis in de ned.herv.kerk door ds. Mulders op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige Greetje (Greetje) Corporaal, dochter van Reinder Corporaal en Aleida Smidt. Greetje, wonende in Tynaarlo, is geboren op dinsdag 25 november 1952 in Zwartsluis.

Na hun huwelijk ging het paar wonen in de woonark Manitoulin aan de Zomerdijk 80a te Zwartsluis

Van Evert en Greetje is een kind bekend:

1  Bibianne Rosemarijn Torenbosch is geboren op dinsdag 19 juni 1984 in Meppel.

VII-F  Lammy Torenbosch, dochter van Otto Torenbosch (VI-G) en Roelie Sijpkes, wonende in Borger.

Lammy is gehuwd met Roelof Joling.

Van Roelof en Lammy zijn drie kinderen bekend:

1  Erik Joling. Erik is gehuwd met Ellen N.N..

2  Arne Joling. Arne is gehuwd met Krista N.N..

3  Roelien Joling. Roelien is gehuwd met Ronald N.N..

VII-G  Marga Torenbosch, dochter van Otto Torenbosch (VI-G) en Roelie Sijpkes, is geboren op zaterdag 1 juni 1946 in Borger, is overleden op vrijdag 25 maart 2005 in Deventer, is begraven op donderdag 31 maart 2005 in Diepenveen (begraafplaats Tjoenerhof)na dienst in de Dorpskerk, aldaar. Marga werd 58 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

Marga was gehuwd met Jan Roelf Smid. Jan is overleden in 2003.

Van Jan en Marga zijn twee kinderen bekend:

1  Olaf Smid, zie VIII-F.

2  J.J. (Jasper) Smid, zie VIII-G.

VII-H  Henk Torenbosch, zoon van Otto Torenbosch (VI-G) en Roelie Sijpkes, wonende in Gasselternijveen, is geboren op vrijdag 25 februari 1949.

Henk is gehuwd met Truus Mulder. Truus is geboren op vrijdag 18 november 1949.

Van Henk en Truus zijn drie kinderen bekend:

1  Rick Torenbosch.

2  Otto Torenbosch is geboren op maandag 21 juli 1975, zie VIII-H.

3  Linda Torenbosch is geboren op donderdag 7 april 1977, zie VIII-I.

VII-I  Audrey Marchelinus, dochter van Charles Helmuth Anthony Marchelinus (VI-I) en Albertina Josephina Maria (Tine) Torenbosch, is geboren op maandag 17 mei 1965 in Amsterdam.

Audrey trouwt op woensdag 16 juli 1986 (is gescheiden op maandag 30 augustus 2004) op 21-jarige leeftijd met Marco Canales Sau.

Van Marco en Audrey zijn twee kinderen bekend:

1  Lautaro Valentin Marchelinus (Lautaro) is geboren op donderdag 29 januari 1987.

2  Esmeralda Charlena Melati (Melati) Marchelinus is geboren op woensdag 18 april 1990.

VII-J  Albert Torenbosch, zoon van Albert Torenbosch (VI-J) en Sophia Anje (Fia) Adams, werktuigbouwkundige gemeente Leek, wonende in Assen, is geboren op vrijdag 21 september 1951 in Assen.

Albert trouwt op zondag 27 augustus 1978 op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Berendina (Dineke) Sterenborg, dochter van Eppie Sterenborg en Jantje Loots. Berendina is geboren op vrijdag 11 januari 1952 in Muntendam.

Van Albert en Berendina zijn twee kinderen bekend:

1  Wenda Torenbosch, wonende in Amsterdam, is geboren op zondag 20 juli 1980 in Assen.

Wenda is gehuwd met Bas N.N..

2  Remco Torenbosch, kunstenaar, wonende in Assen, is geboren op maandag 17 oktober 1983 in Assen.

Remco woont samen met Femke de Vries. Femke is geboren op woensdag 19 oktober 1983 in Nuis.

VII-K  Magaretha Ada (Marga) Torenbosch, dochter van Albert Torenbosch (VI-J) en Sophia Anje (Fia) Adams, wonende in Diemen, is geboren op zaterdag 18 februari 1956 in Assen.

Magaretha trouwt op woensdag 6 augustus 1986 in Muiden op 30-jarige leeftijd met de 31-jarige Theodorus (Theo) Weegenhausen. Theodorus is geboren op donderdag 28 juli 1955 in Amsterdam.

Van Theodorus en Magaretha zijn twee kinderen bekend:

1  Jens Arne Weegenhausen.

2  Jorik Weegenhausen.

VII-L  Albert Torenbosch, zoon van Nijso Torenbosch (VI-K) en Aaltje (Alie) Zwiers, financieel adviseur, wonende in Coevorden en in Veenoord, is geboren op donderdag 5 mei 1949 in Groningen, is overleden op vrijdag 1 juli 2011 in Coevorden, is begraven op woensdag 6 juli 2011 in Coevorden. Albert werd 62 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Albert en Annie woonden vanaf 1970 tot 1983 in Veenoord. Sinds 1983 wonen ze in Coevorden

Albert trouwt op zondag 7 juni 1970 in Coevorden op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Johanna Hendrika (Annie) Turien, dochter van Gerrit Turien en Hendrikje Boer. Johanna is geboren op vrijdag 12 oktober 1945 in Coevorden.

Van Albert en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Nijso Michel (Michel) Torenbosch is geboren op woensdag 7 oktober 1970 in Veenoord, zie VIII-J.

2  Mark Torenbosch is geboren op vrijdag 30 december 1977 in Veenoord.

Mark was partner van Anneke N.N..

VII-M  Jan Torenbosch, zoon van Nijso Torenbosch (VI-K) en Aaltje (Alie) Zwiers, wachtchef DSM Veenoord, wonende in Veenoord, is geboren op zaterdag 13 januari 1951 in Veenoord, is overleden op zondag 14 september 1997 tijdens een voetbalwedstrijd S.V.B.O - Twedo te Barger-Oosterveld. Jan werd 46 jaar, 8 maanden en 1 dag. Hij werd begraven in Nieuw-Amsterdam.
    Het graf van Jan Torenbosch

Jan trouwt op vrijdag 2 augustus 1974 in Vlagtwedde op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Rikste (Trix) Eefsting. Rikste is geboren op maandag 10 december 1951 in Roswinkel.

Van Jan en Rikste zijn twee kinderen bekend:

1  Diana Torenbosch is geboren op donderdag 19 oktober 1978 in Emmen, zie VIII-K.

2  Robert Torenbosch is geboren op vrijdag 15 november 1985 in Emmen.

VII-N  Soetje (Sonja) Torenbosch, dochter van Otto Torenbosch (VI-L) en Grietina Hendrika (Grietje) Jansen, administratief medewerker, is geboren op maandag 27 juni 1955 in Papendrecht.

Soetje trouwt op woensdag 29 augustus 1979 in Groningen op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Sjoerd Tump. Sjoerd, binnenhuisarchitect, wonende in Kropswolde, is geboren op vrijdag 25 februari 1955 (?) in Groningen.

Van Sjoerd en Soetje is een kind bekend:

1  Jeroen Tump, wonende in Hoogezand-Sappemeer, is geboren op zondag 4 november 1979 in Groningen.

VII-O  Roelfina (Ria) Torenbosch, dochter van Otto Torenbosch (VI-L) en Grietina Hendrika (Grietje) Jansen, verzorgende in Emmen, wonende in 2e Exloërmond en in Nieuw-Buinen, is geboren op woensdag 22 februari 1961 in Papendrecht.
Klikken voor grotere afbeelding

Roelfina trouwt op vrijdag 26 november 1982 in Gasselte op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Jan Reiling, zoon van Roelf Reiling en Eliza Margaretha Boerman. Jan, keurmeester, is geboren op zaterdag 8 november 1958 in Gasselternijveenschemond.

Van Jan en Roelfina zijn drie kinderen bekend:

1  Otto Roelf (Rolf) Reiling, wonende in Nieuw-Buinenl, is geboren op dinsdag 19 november 1985 in Deurne. Hij heeft een relatie met Manon Kooistra.

2  Douwina Elize (Wieneke) Reiling is geboren op dinsdag 14 juli 1987 in Emmen, woont in Bierum en heeft een geregistreerd partnerschap met Rene Kloeze.

3  Albert Jan (Arjan) Reiling is geboren op zondag 7 juli 1991 in Emmen, woont in Nieuw-Buinen en heeft een relatie met Anouk Jeuring..

VII-P  Grietje Henderkien (Grietje) Torenbos, dochter van Hendrik Torenbos (VI-S) en Aaltje Kamping, is geboren op maandag 23 maart 1953 in Eexterzandvoort. Zij woont in Roden.

Grietje trouwt op vrijdag 12 december 1975 in Gieten op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Hendrik Meijer. Hendrik is geboren op maandag 14 september 1953.

Van Hendrik en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Annelies Jeanet Meijer is geboren op zondag 28 november 1982 in Groningen.

2  Leonie Marleen Meijer is geboren op vrijdag 25 januari 1985 in Groningen.

VII-Q  Klaas Jan Torenbos, zoon van Jan Torenbos (VI-T) en Mendina (Ina) Schoenmaker, is geboren op zaterdag 22 december 1979.

Klaas woont samen met Mariska Plaggenmersch. Mariska is geboren op donderdag 9 december 1982.

Van Klaas en Mariska zijn twee kinderen bekend:

1  Julian Henkjan Torenbos is geboren op donderdag 17 augustus 2006.

2  Laura Reina Mendina Torenbos is geboren op maandag 13 oktober 2008.

VII-R  Catharina Frederika (Karin) Torenbos, dochter van Jan Torenbos (VI-T) en Mendina (Ina) Schoenmaker, is geboren op zondag 23 mei 1982.

Catharina trouwde met Michel Meijer.

Van Michel en Catharina zijn twee kinderen bekend:

1  Nick Henk Jan Meijer is geboren op donderdag 5 februari 2009 in Assen in het Wilhelmina ziekenhuis..

2  Milan Meijer.

Generatie VIII

(van 1957 tot heden)

In deze generatie zijn 11 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1988 en 2007. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Groningen (3x) en Emmen. Er zijn momenteel nog 16 van de 20 kinderen in leven.

VIII-A  Hinderkien Jantina (Kina) Kaspers, dochter van Hendrik (Henk) Kaspers (VII-A) en Elsien (Elly) Torenbosch, ambulant begeleider, is geboren op dinsdag 30 april 1957.

Hinderkien was sinds 1988 partner (1) van Cor Kok. Cor is geboren op zondag 10 november 1957.

Van Cor en Hinderkien is een kind bekend:

1  Jens Kok is geboren op vrijdag 25 maart 1988.

Hinderkien trouwt op woensdag 26 maart 2008 op 50-jarige leeftijd (2) met de 54-jarige Alex Scheper. Alex is geboren op vrijdag 12 maart 1954.

VIII-B  Jacoba (Connie) Kaspers, dochter van Hendrik (Henk) Kaspers (VII-A) en Elsien (Elly) Torenbosch, docent Hanzehogeschool, is geboren op zondag 4 februari 1962.

Jacoba trouwde met Gustaaf Reinier Grünewald.

Van Gustaaf en Jacoba is een kind bekend:

1  Tim Grünewald.

VIII-C  Ron Torenbosch, zoon van Roelof Torenbosch (VII-C) en Geertje Gerarda Everdina (Gerrie) Lodder, werkzaam bij Gemeentelijk bedrijvenloket Groningen, is geboren op donderdag 19 december 1963 in Meppel.
Klik hier voor grotere afbeelding

Ron trouwt op donderdag 16 augustus 1990 op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Mary van Dijk. Mary is geboren op dinsdag 16 juni 1964 in Deventer.

Van Ron en Mary zijn drie kinderen bekend:

1  Niels Torenbosch is geboren op vrijdag 12 maart 1993 in Groningen.

2  Jorn Torenbosch is geboren op donderdag 25 januari 1996 in Groningen.

3  Jesse Torenbosch is geboren op maandag 23 december 1996 in Groningen.

VIII-D  Dinet Zwart, dochter van Harm (Harry) Zwart (VII-D) en Annie Oechina (Annie) Torenbosch, wonende in Sneek.

Dinet is gehuwd met Frits.

Van Frits en Dinet zijn twee kinderen bekend:

1  Lisanne.

2  Rick.

VIII-E  Harrold Zwart, zoon van Harm (Harry) Zwart (VII-D) en Annie Oechina (Annie) Torenbosch, wonende in Nijland.

Harrold is gehuwd met Jacqueline.

Van Harrold en Jacqueline zijn drie kinderen bekend:

1  Harmen Zwart.

2  Chantal Zwart.

3  Bram Zwart.

VIII-F  Olaf Smid, zoon van Jan Roelf Smid (VII-G) en Marga Torenbosch, wonende in 's-Gravenhage.

Olaf trouwde met Suzanne N.N..

Van Olaf en Suzanne is een kind bekend:

1  Joaquin Smid.

VIII-G  J.J. (Jasper) Smid, zoon van Jan Roelf Smid (VII-G) en Marga Torenbosch, wonende in Diepenveen.

Jasper trouwde met Anne-Marie N.N..

Van Jasper en Anne-Marie zijn twee kinderen bekend:

1  Pascalle Smid.

2  Robin Smid.

VIII-H  Otto Torenbosch, zoon van Henk Torenbosch (VII-H) en Truus Mulder, is geboren op maandag 21 juli 1975.

Otto is gehuwd met Petra Post. Petra is geboren op zondag 23 mei 1976.

Van Otto en Petra zijn twee kinderen bekend:

1  Sander Torenbosch is geboren op vrijdag 29 juli 2005.

2  Evelien Torenbosch is geboren op zondag 3 juni 2007.

VIII-I  Linda Torenbosch, dochter van Henk Torenbosch (VII-H) en Truus Mulder, is geboren op donderdag 7 april 1977.

Linda is gehuwd met Jan Oldenkamp.

Van Jan en Linda zijn twee kinderen bekend:

1  Yurrian Oldenkamp.

2  Julia Oldenkamp.

VIII-J  Nijso Michel (Michel) Torenbosch, zoon van Albert Torenbosch (VII-L) en Johanna Hendrika (Annie) Turien, is geboren op woensdag 7 oktober 1970 in Veenoord.

Nijso woont samen met Jacinta Kleine. Jacinta is geboren op maandag 25 september 1972 in Coevorden.

Van Nijso en Jacinta zijn twee kinderen bekend:

1  Bo Torenbosch.

2  Sven Torenbosch.

VIII-K  Diana Torenbosch, dochter van Jan Torenbosch (VII-M) en Rikste (Trix) Eefsting, is geboren op donderdag 19 oktober 1978 in Emmen.

Diana trouwt op vrijdag 19 mei 2006 in Sleen op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Dennie Lambers. Dennie is geboren op woensdag 31 mei 1978 (?) in Nieuw-Dordrecht.

Van Dennie en Diana is een kind bekend:

1  Daan Lambers is geboren op donderdag 12 juli 2007 in Emmen.


Index

(Torenbos)

Klaas Jans (1749-?) I

Aalders

Aaffien (1926-) V-M.1; Albert (1866-1932) IV-H; Albert (1914-1975) V-P; Albert (1919-1990) V-I.1; Albertien (1859-1861) III-E.3; Albertje (1861-1951) III-E.5; Anna (1918-) VI-N; Annechien (1856-1941) IV-D, IV-F; Annechien (1906-1975) V-O; Annie (1948-) V-P.3; Annie (1949-) V-N.6; Bareld (1829-1903) III-E; Bareld (1879-1879) IV-E.1; Bareld (1880-1881) IV-E.2; Bareld (1888-1888) IV-G.1; Bareld (1889-1889) IV-E.8; Bareld (1891-1953) V-F; Bareld (1893-1975) V-I; Bareld (1896-1989) V-J, V-K; Bareld (1929-) V-L.3; Bareld (1941-) VI-O.1; Bareld (1943-) V-N.4; Bareld Everts (1829-1903) III-E; Durk (1947-) VI-O.2; Elsiena Roelfina - Renske (1925-) VI-R; Ernst Roelof (1931-) V-F.6; Evert (1854-1903) IV-E; Evert (1923-) V-F.4, VI-Q; Evert Bareld (1804-1894) III-E; Geert (1882-1882) IV-E.3; Geert (1887-1889) IV-E.7; Geert (1890-1965) V-E; Geert (1924-1951) V-H.3; Geert (1942-) V-N.3; Geertje (1938-) V-M.3; Geessiena (1929-) V-F.5; Grietina (1951-) V-N.7; Ida (1925-) V-L.2; Jan (1871-1957) IV-J; Jan (1889-1890) IV-G.2; Jan (1898-1974) V-L; Jan (1921-) V-L.1; Jan (1929-) V-N.1; Jan Albert (1922-1937) V-J.1; Jan Roelof (1934-) V-J.3; Jantien (1929-) V-M.2; Jantien (1941-) V-N.2, V-P.1; Jantienus (1903-?) V-N; Jantina (1884-1888) IV-E.4; Jantina (1893-1988) V-G; Jantina (1932-) V-F.7; Jeichina (?-?) VI-Q.3; Jeichina Alberdina (1916-1940) VI-M; Jeichina Alberdina (1919-1970) VI-D, VI-P; Jeichina Everdina (?-?) V-F.1; Jelle (1916-1988) VI-O; Johannes (1892-1893) IV-E.11; Johannes Henderikus (1951-) V-P.4; Rika (?-?) VI-Q.2; Roelfien (1859-1859) III-E.4; Roelfien (1874-1875) III-E.10; Roelfien (1885-1886) IV-E.5; Roelfien (1886-1886) IV-E.6; Roelfien (1902-1903) IV-E.17; Roelfina (1895-1895) IV-E.13; Roelfina (1936-) V-F.8; Roelfina Jantina (1925-) V-J.2; Roelfje Klasina (1895-1972) V-J, V-K; Roelina (1898-1902) IV-H.4; Roelof (?-?) VI-Q.1; Roelof (1864-1889) IV-G; Roelof (1896-1896) IV-E.14; Roelof (1898-1898) IV-E.15; Roelof (1899-1930) V-H; Roelof (1901-1986) V-M; Sieuwerdina (1919-) V-F.3; Trijntje (1947-) V-P.2; Willem (1909-1972) IV-J.6; Willemtje (1946-) V-N.5; Zwaantje (1869-1938) IV-I

Adams

Adam (?-?) VI-J; Sophia Anje (1925-?) VI-J

Appeldoorn

Elly (?-?) V-N.7

Bakker

Jantje (?-?) IV-K.6

Bareld Aalders

Oom (?-?) VI-D, VI-P

Batting

Annechien (1840-1912) V-A

Beishuizen

Nijso (1865-1918) V-D; Soetje (1905-1969) V-D

Bieze

Janna (1863-1918) III-B.4; Klaas (?-?) III-B.4

Blank

Anna (1856-1924) IV-A; Hendrik (1822-?) IV-A

Boelens

Jantien (?-?) IV-E; Jeichien (?-?) IV-I.2; Klaasje (?-?) V-N.1

Boer

Hendrikje (?-?) VII-L

Boerman

Eliza Margaretha (?-?) VII-O

Boivin

Hielke (1911-) VI-O

Bokhorst

Saartje Cornelia (?-?) VI-D, VI-P; Saartje Cornelia (1915-) V-B.2

Bolt

Ida Engelina (1933-) V-F.6

Boomaars

Cornelis Marinus (?-?) V-L.2; Wilhelmus Henderikus (1917-) V-L.2

Borst

Ameling (?-?) V-E; Grietje (1889-1963) V-E

Bosma

Imke (1866-1928) V-D

Bourgonje

Martinus (?-?) V-G.4

Breedveld

Harmannus (?-) VI-B.1

Brouwer

Grietje (?-?) VI-S

Bruggen, ter

Geertruida (1929-) V-L.3; Harm (?-?) V-L.3

Bruid

Otto Torenbosch 69 Jaar Oom V.D. (?-?) VI-H

Bruidegom

Edith Vijsma 26 Jaar Zuster (?-?) VI-H

Buiter

Ida (?-?) V-L

Bunk

Douwina (1950-2007) VI-L

Bussemaker

Antina Aaltje (1978-) VII-B.1; Jans Roelof (?-?) VII-B.1

Buter

Aaffien (?-?) V-M

Cate, ten

Oegien (1868-?) V-O

Cornelissens

Catharina (1843-1917) IV-A; Petrus Jacobus (?-?) IV-A

Corporaal

Greetje (1952-) VII-E; Reinder (?-?) VII-E

Dalfsen, van

Harm (?-?) VI-R.1; Harm (1945-) VI-R.1; Marrigje (?-?) VI-R.1

Dekker

Aaltje (?-1883) III-B.1

Dijk, van

Mary (1964-) VIII-C

Dijkstra

Rein Jeltes (?-?) III-C.1; Sjoert (1848-1930) III-C.1; Sjourt (1848-1930) III-C.1

Donjacour

Maria Catharina (1845-1903) IV-A.3

Drenth

Berend (1898-?) IV-I.3; Kornelis (?-?) IV-I.3; Udo (?-) VI-A.3

Dries

Lambert (1934-) V-F.8; Willem (1932-) V-F.7

Duim, van der

Atze (?-?) V-S.2; Jan (?-) V-S.2

Eefsting

Rikste (1951-) VII-M

Eleveld

Berend (?-?) V-L; Trijntje (1900-1987) V-L

Eling

Pietertje (?-?) IV-L.2

Ensing

Trientien (?-?) VI-M

Flonk

Petronella (1828-1915) III-C

Fransens

Gezina (1896-1969) IV-K.3; Grietje (1828-?) III-B.3; Hendrik (1851-?) IV-K.3

Franssens

Jantien (?-?) IV-K.3

Gils, van

Catharina Laurina (?-?) V-L.2

Graaf, de

Froukje (?-?) III-C.6, IV-C; Geert Jan (1948-) V-N.6; Henk (?-?) V-G.3; Willemina Pieterdina (1854-?) IV-D.5

Grünewald

Gustaaf Reinier (?-?) VIII-B; Tim (?-?) VIII-B.1

Haandrikman

Geziena (1934-2011) VI-A.2

Hadderingh

Jantje (1904-1929) V-N; Thale (?-?) V-N

Hanssens

Gonnegje (Alegonda) (1720-?) I

Hardeman

Anna Christina (?-?) V-N.2

Haverkamp

Eilt (?-?) VI-B.2; Trientje (?-) VI-B.2

Heidema

Edze Ari (1918-1985) V-G.1

Heuving

Grietje (?-?) V-J.3

Hilbolling

Fennechien (1878-1973) IV-L; Jakob (?-?) IV-L.2; Jan (1897-1985) IV-L.2; Jan Willem (1853-?) IV-L

Hof

Bareld (1955-) VI-F.2; Jan (?-?) VI-F; Jan (1950-) VI-F.1; Rink (1923-) VI-F

Hoks

Aaltje (?-?) V-L.1

Hollander

Henderkien (1889-1944) V-Q; Kasper (1856-1934) IV-K.2, V-Q; Roelof (1884-1980) IV-K.2

Holm

Sara (1835-1924) IV-B

Holvast

Jakobina (?-?) IV-J

Hommes

Hendrika (1894-1983) V-I; Jan (?-?) V-I

Hoogenesch

Berend (?-?) II-B

Horlings

Gezina (1922-) V-F.4

Hospers

Bareld (?-) VI-E.2; Berend (1916-2003) VI-E; Harm Jan (?-) VI-E.3; Jantje (1899-1972) IV-L.1; Kristiaan (?-?) IV-L.1; Tiny (?-) VI-E.1

Hoving

Egbert (1825-1886) III-B.3; Freerkien (1862-1921) III-B.3; Geesien (1864-1940) III-B.3

Huisman

Iemke (?-?) V-J.2

Huizing

Johannes Henderikus (?-?) V-P; Vesterlina (1917-) V-P; Willem (1850-1912) IV-A

Hulshof

Roelfien (1916-1981) VI-L

Huwelijk)

Albert Klaaszens Toorenbosch (bij 2e (1787-1860) II-B

Jager

Trijntje (?-?) V-P

Jansen

Grietina Hendrika (1935-1962) VI-L; Ide (1913-2003) VI-L; Janna (?-?) II-A; Lientje (?-?) V-G.2

Jeelies

Willem (?-?) II-B

Joling

Arne (?-) VII-F.2; Erik (?-) VII-F.1; Jan (?-?) V-M.2; Jan (1927-) V-M.2; Roelien (?-) VII-F.3; Roelof (?-) VII-F

Jonge, de

Albertus (1902-1944) V-O; Hendrik (?-?) V-F.1; Jantien (1858-1941) IV-K.2, V-Q; Jantien (1934-) V-O.2; Pieter (1868-1946) V-O; Pieter (1932-) V-O.1

Jongstra

Aaltje (1954-) VI-R.2; Anne (?-?) VI-R.2

Jonkers

Barbara (?-?) IV-A

Joon

Jacobus (?-?) V-M.1; Pieter Johannes (1921-1974) V-M.1

Kalsbeek, van

Evert (?-?) V-H; Hinderika (1898-?) V-H, VI-M

Kamping

Aaltje (1929-2006) VI-S; Albert (?-?) VI-S

Kanning

Elsiena (?-?) V-I

Kaspers

Albertje (1901-1902) IV-I.4; Bareld (1903-1903) IV-I.5; Harm Jan (1909-1910) IV-I.6; Harm (?-?) IV-I; Harm (1869-1927) IV-I; Harmina (1899-?) IV-I.3; Hendrik (?-1976) VII-A; Hinderkien Jantina (1957-) VIII-A; Jacoba (1962-) VIII-B; Jakob (1836-1919) V-B; Jan (1894-?) IV-I.1; Jantien (?-?) IV-I.1; Marchien (1887-1973) V-B; Roelfien (1896-?) IV-I.2

Kessing

Albertine Adolphine (?-?) VI-H

Klamer

Egbert (1891-?) VI-B; Femmigje (1911-?) VI-B

Klasens

Jantien (1822-1883) III-C

Kleef

Jantien (?-?) V-M.2

Kleeff, van

Maria Margaretha (?-?) V-M.1

Klein Horsman

Egbert Johan Klein Horsman (1937-) VI-D.1

Kleine

Hendrik (1941-) VI-D.4; Jacinta (1972-) VIII-J

Kloots

Lucretia (?-?) IV-K

Kok

Cor (1957-) VIII-A; Jens (1988-) VIII-A.1; Willemtje (?-?) V-N

Komduur

Berend (1855-?) III-B.1; Harm (1858-1879) III-B.2; Jan (1863-?) III-B.4; Marcus (1861-1949) III-B.3; Roelof (1815-1878) III-B

Koning

Harmtien (1863-?) III-B.1; Hendrik (?-?) III-B.1; Lammigje Ottens (1791-1828) II-B; Otto Jans (?-1818) II-B

Kooi

Berend (?-?) V-M.3; Willem Anthoon (1937-) V-M.3

Koster

Anna (?-?) V-E; Grietje Jeichina (1944-) VI-N.2; Gualterie Cornelis (1943-) VI-N.1; Janny Meta (1948-) VI-N.3; Siepko Kasper Berend (1919-) VI-N

Kroeze

Geert (1857-1942) IV-B; Harm (1834-1896) IV-B; Harm (1883-?) IV-B.1

Kroon

Fenna (?-?) IV-B.1

Kruijer

Grietje (?-?) IV-K.4

Kugel

Reint (1933-) V-F.5

Kuik

Harm (?-?) IV-I.1; Henderkien (1897-?) IV-I.1

Kunst

Onno Hendrik (1918-) V-J.2; Wiebe (?-?) V-J.2

Laan, van der

Berend (?-?) IV-I.2; Willem (1896-?) IV-I.2

Lambers

Daan (2007-) VIII-K.1; Dennie (1978-?) VIII-K

Lanting

Diechien (?-?) IV-A; Jan Ottens (1796-1870) III-A; Otte Hindriks (1768-1819) III-A; Otte (1843-1865) III-A.1

Leeuwinga

Jan Geerts (?-?) III-C.2; Kornelis (1852-?) III-C.2

Lodder

Geertje Gerarda Everdina (1945-) VII-C

Lokhorst

Harm (1939-) V-P.1

Loots

Jantje (?-?) VII-J

Lukas Nieuw-Meijer A.veen, van

Jantje Lukas Dogter (?-?) I

Lutjes

Jacoba (1882-?) VI-A

Makking

Hindrikje Lamberts (?-?) II-B

Mansens

Berendina (1935-) V-J.3; Geert (?-?) V-J.3

Marchelinus

Audrey (1965-) VII-I; Charles Helmuth Anthony (1921-1976) VI-I; Esmeralda Charlena Melati (1990-) VII-I.2

Marris

Hans (?-?) V-N.2; Robert Hans Gerhardus (1940-) V-N.2

Martens

Bonne (?-?) IV-J.6; Douwina (1908-1963) IV-J.6; Grietje (1829-1872) III-D; Henderikus (1901-?) IV-K.6; Hindrik (?-?) IV-K.6

Martijn

Geert (?-?) V-N; Grietje (1904-?) V-N

Mast

Anne (?-?) V-S.2

Meek

Jan (?-?) V-L.1; Jantina (1922-) V-L.1

Meer, van der

Christina Johanna (1918-1974) V-G.1; Evert (1920-) V-G.2; Gerry (1923-) V-G.3; Gijsbert Cornelis (1893-1947) V-G; Jeichina (1925-) V-G.4

Meertens

Jantje (1853-?) IV-L

Meijer

Annelies Jeanet (1982-) VII-P.1; Hendrik (1953-) VII-P; Leonie Marleen (1985-) VII-P.2; Michel (?-) VII-R; Milan (?-) VII-R.2; Nick Henk Jan (2009-?) VII-R.1

Meinders

Hendrik Berends (?-?) II-B; Jan (?-?) IV-J; Jantien (1871-1934) IV-J

Mik

Dauwe (1880-?) VI-A; Hinderkien (1904-1977) VI-A; Niessien (1910-?) VI-A

Mol

Adriana Ingetje (1934-) V-O.1; Hendrik (?-?) V-O.1

Molema

Martje (?-?) III-B.4

Mooi

Ettje (1877-?) IV-J; Harm (?-?) IV-J

Mooijweer

Wilhelmina Ebelina (1944-) VI-D.3

Mulder

Truus (1949-) VII-H

N.N.

Anneke (?-?) VII-L.2; Anne-Marie (?-?) VIII-G; Bas (?-) VII-J.1; Ellen (?-) VII-F.1; Jaap (?-) VI-E.1; Krista (?-) VII-F.2;  Ronald (?-) VII-F.3; Suzanne (?-?) VIII-F

Naaktgeboren

Ida Lena (?-?) V-O.1

Neijboer

Roelfien (?-?) IV-H

Nieuwenweg

Elizabeth (1890-?) IV-B.1; Jan (?-?) IV-B.1

Nijboer

Annigje Pieters (1796-1872) II-B; Pieter Hindriks (?-?) II-B

Nijemeijer

Jan Clasens (1718-?) I

Nijmeijer

Jan (1791-1799) I.3

Oldenbeuving

Geert (?-?) VI-M; Geert (1909-1967) V-H, VI-M; Grietje (?-?) VI-M.1

Oldenkamp

Jan (?-) VIII-I; Julia (?-) VIII-I.2; Yurrian (?-) VIII-I.1

Oosten, van

Henk (?-) V-O.2

Oosting

Fennigje Reinders (1807-1848) III-F; Hendrik (1924-?) VII-B; Rita Dorothea (1944-) VII-B

Ottens

Lammechien (1791-1828) II-B; Lammigchien (1791-1828) II-B

Overlijden)

Jan Klaasens Torenbosch (bij (1799-1859) II-C

Pauw, de

Joseph Maria (?-?) V-C; Josephina Maria (1903-1991) V-C

Peters

Frieda Katharina Regina (1925-?) VII-B

Pibia

Raffaele (1943-1990) V-N.5

Piening

Elsien (?-?) IV-L.1

Pieters

Gerrit (1946-) V-P.3; Max (?-?) V-P.3

Plaggenmersch

Mariska (1982-) VII-Q

Plattje

Annegien (?-?) III-C.2

Poelman

Dina (1932-?) V-R.5; Egge (1902-?) V-R; Harm (1853-1921) III-E.5; Hendrik (1924-?) V-R.2; Hennie (1928-?) V-R.4; Lute (?-?) V-R; Lute (1922-?) V-R.1; Tinie (1927-?) V-R.3

Por

Frederika Henderika (1928-?) V-S

Post

Petra (1976-) VIII-H

Posthumus

Maria Alberdina Cornelia (1875-?) IV-A.2; Nicolaas (?-?) IV-A.2

Pot

Albertje (?-?) V-H

Pronk

Grietje (1893-1983) VI-C

Redeker

Aaltje (1932-) V-N.1; Geert (?-?) V-N.1

Redmeijer

Hendrik (?-) VIII-B

Reerds

Jantje (1901-) V-M; Klaas (?-?) V-M

Reiling

Albert Jan (1991-) VII-O.3; Douwina Elize (1987-) VII-O.2; Jan (1958-) VII-O; Otto Roelf (1985-) VII-O.1; Roelf (?-?) VII-O

Rein, van

Aaldert Berents (?-?) II-C

Reydon

Hendrik Anthonius (1899-1976) V-C

Rijbroek, van

Christianus (1838-1919) IV-A.3; Maria (1887-?) IV-A.3

Rijswijk, van

Jeanette (?-?) VI-O.1

Roffel

Wiert (1929-1961) V-F.7

Ronner

Sipke (1947-) V-P.2

Rosien

Aaltina (1868-1932) IV-G

Rozenveld

Hinderkien (1863-1944) IV-K; Jan (?-1889) IV-K

Salomons

Bouke (?-?) IV-I.3

Sanders

Willemtien (?-?) VI-F

Sau

Marco Canales (?-?) VII-I

Scheepstra

Wilhelmina (?-?) V-M.3

Scheffer

Egbert (1852-1935) IV-D.5; Jan (1887-1965) IV-D.5

Scheper

Alex (1954-) VIII-A

Schepers

Oechien (1845-1893) V-B

Schoenmaker

Mendina (1957-) VI-T

Schuringa

Jan Hendrik (?-?) IV-H; Renske (1861-1943) IV-H

Siebering

Jakob (1771-1822) II-C

Sijbering

Klaas (?-?) IV-H; Roelfina (1865-1913) IV-H

Sijbring

Henk (?-?) VI-M.1

Sijperda

Menke Sjourts (?-?) III-C.1

Sijpkes

R. (?-?) VI-G

Slikkers

Trientje (?-?) IV-J.6

Sloots

Harm (1856-1920) IV-A

Smid

J.J. (?-?) VIII-G; Jan Roelf (?-2003) VII-G; Joaquin (?-?) VIII-F.1; Olaf (?-?) VIII-F; Pascalle (?-?) VIII-G.1; Robin (?-?) VIII-G.2

Smidt

Aleida (?-?) VII-E

Smit

Goziena (1891-1989) V-F

Speelman

Jantien (?-?) IV-J

Spiegelaar

Aaltje (1900-?) IV-K.4; Albert (1854-?) IV-K.4; Fokje (?-?) V-Q

Starke

Antonie (?-?) V-N.7; Menzo Antonie (1947-) V-N.7

Sterenborg

Berendina (1952-) VII-J; Eppie (?-?) VII-J

Stiekema

Herman (?-?) VI-C.2; Wubina Maria (1959-) VI-C.2

Stuit

Renske (?-?) IV-H

Thiewes

Einte (1893-1973) IV-D.6; Jantje (1885-1941) IV-D.4; Willem (1843-1920) IV-D.4, IV-D.6

Tibbe

Harmina (?-?) VI-B

Timmer

Albert (1822-1877) IV-A; Geertruid (1848-1918) IV-A

Torenbos

Albert Klasens (1787-1860) II-B; Albert (1846-1928) IV-A; Catharina Frederika (1982-?) VII-R; Esselina (1953-2011) V-S.2; Fennechien (1866-1866) III-F.3; Fennechien (1867-1867) III-F.4; Grietje Henderkien (1953-) VII-P; Henderkien (1901-2001) IV-L.2; Hendrik (1917-1926) V-Q.1; Hendrik (1927-?) VI-S; Hendrikje (1827-1829) II-B.3; Hendrikus (1895-?) IV-K.4; Hinderkien (1879-1879) III-F.7; Hinderkien (1898-?) V-R; Hindrik (1861-1915) IV-K; Jan Klaassen (1799-1859) II-C; Jan Theodorus Albertus (1878-?) IV-A.3; Jan (?-) VI-T; Jan (1863-1865) III-F.2; Jan (1871-1873) III-F.5; Jan (1874-1957) IV-L; Jan (1893-1974) IV-K.3; Jan (1899-1984) IV-L.1; Jantien Alberts (?-?) IV-A; Jantien Alberts (1822-1883) III-C; Jantina (1918-1919) IV-L.4; Jantje (1902-?) IV-L.3; Julian Henkjan (2006-) VII-Q.1; Klaas Jan (1979-) VII-Q; Klaas (1826-1886) III-F; Klaas (1890-1947) V-Q; Klaas (1924-) V-S; Laura Reina Mendina (2008-) VII-Q.2; Lucretia (1891-1963) IV-K.2; Magdalena (1901-?) IV-K.6; Martinus Jacobus (1875-?) IV-A.1; Niels (1986-) VI-T.3; Otto (1825-1858) III-D; Otto (1858-1861) III-D.2; Petrus Johannes (1877-?) IV-A.2; Roelfien (1831-1885) III-E

Torenbosch

Albert (1855-1916) IV-D, IV-F; Albert (1899-1903) IV-D.9; Albert (1899-1960) V-D; Albert (1903-1903) V-A.1; Albert (1908-1986) VI-A, VI-B; Albert (1908-1909) V-B.1; Albert (1914-1970) VI-D, VI-P; Albert (1921-1988) VI-J; Albert (1949-2011) VII-L; Albert (1951-) VII-J; Albertina Josephina Maria (1925-2010) VI-I; Annechien (1912-1932) V-B.3; Annie Oechina (1947-2008) VII-D; Bareld (1881-1964) V-B; Bareld (1942-) VI-D.3; Bibianne Rosemarijn (1984-) VII-E.1; Bo (?-) VIII-J.1; Dauwe (1935-) VI-A.2; Diana (1978-) VIII-K; Egbert (1940-) VI-B.2; Elsien (1933-2011) VII-A; Elsien (1937-) VI-B.1; Evelien (2007-) VIII-H.2; Evert (1887-1958) IV-D.4; Evert (1950-) VII-E; Grietje (1890-1957) IV-D.5; Harm (1958-) VI-C.2; Hendrik (1973-) VII-B.2; Henk (1949-) VII-H; Henriëtte (?-) VII-C.4; Hinderika (1943-) VI-D.4; Jacob (1904-1997) VI-A; Jacoba (1940-) VI-A.3; Jakob (1904-1997) VI-A; Jakob (1910-?) V-B.2; Jan (1896-1945) V-C; Jan (1951-1997) VII-M; Jeanna W.E. (?-?) V-C.1; Jesse (1996-) VIII-C.3; Job (?-?) V-B.2; Jorn (1996-) VIII-C.2; Josefien (?-) VII-C.2; Klaas (1830-1830) II-B.4; Lammy (?-) VII-F; Linda (1977-) VIII-I; Louise Cornelia (1923-2004) VI-H; Magaretha Ada (1956-) VII-K; Marchien (1925-) VI-F; Marchiena (1939-) VI-D.1; Marga (1946-2005) VII-G; Margarethus Christiaan (1930-) V-C.4; Mark (1977-) VII-L.2; Marnix (?-) VII-C.3; Niels (1993-) VIII-C.1; Nijso Michel (1970-) VIII-J; Nijso (1923-1964) VI-K; Oegiena (1918-2012) VI-E; Otte (1825-1858) III-D; Otto (?-?) VI-G; Otto (1878-1971) V-A; Otto (1911-1985) VI-C; Otto (1930-2003) VI-L; Otto (1942-) VII-B; Otto (1971-) VII-B.1; Otto (1975-) VIII-H; Patrick (?-) VII-C.5; Remco (1983-) VII-J.2; Rick (?-) VII-H.1; Robert (1985-) VII-M.2; Roelfien (1893-1981) IV-D.6; Roelfina (1961-) VII-O; Roelfje (1884-1887) IV-D.3; Roelof (1940-1990) VII-C; Ron (1963-) VIII-C; Sander (2005-) VIII-H.1; Soetje (1955-) VII-N; Sven (?-) VIII-J.2; Wenda (1980-) VII-J.1

Trip

Jantien (?-?) IV-I; K.H. (?-?) II-B.2; Roelfje Jans (1806-1870) III-E

Tulfer

Alexander Frederik (?-?) IV-A.1; Huberdina Margaretha (1880-?) IV-A.1

Tump

Jeroen (1979-?) VII-N.1; Sjoerd (1955-) VII-N

Tunsen

Maria Johanna (?-?) IV-A.2

Turien

Gerrit (?-?) VII-L; Johanna Hendrika (1945-?) VII-L

Ubels

Geert Jans (?-?) III-C; Geert (1856-?) III-C.3; Geert (1857-1899) III-C.4; IJda (1850-1942) III-C.1; Jan (1864-1924) IV-C; Jan (1900-?) IV-C.1; Lammechien (1853-1879) III-C.2; Otto (1861-1926) III-C.6; Roelfien (1859-?) IV-B; Teunis (1820-1905) III-C; Tonnis (1820-1905) III-C

Veen

Magretha Dina (?-?) VI-J

Veen, van der

Henderika (1923-) VI-Q

Veendijk

Henderkien (?-?) V-P.3

Veenema

Trijntje (1950-) V-N.3

Veldman

Riekend (1909-1988) V-F.3

Venema

Fransina (1866-?) III-C.6; Hillechien (1871-?) IV-C; Jan (?-?) III-C.6, IV-C; T.J. (?-?) II-B.2; Zwaantien (?-?) VII-B.1

Vijsma

Robert George (?-?) VI-H; Ronald Albertinus (1946-) VI-H.1; Rudi (1925-2003) VI-H

Vos

Berend Harms (1768-1831) II-A; Gonna (1840-1841) III-A.2; Gonnechien (1840-1841) III-A.2; Harm Berends (1817-1817) II-A.3; Harm Berends (1827-1852) II-A.6; Harm (?-?) II-A; Janna (1821-1874) III-B; Jantien Berends (1818-1859) III-A

Vossekuil

Jan (1859-1925) III-B.3

Vries, de

Femke (1983-) VII-J.2; Geert (?-?) IV-E; Jeichina Alberdina (1859-1941) IV-E

Vriesema

Jan Heikens (?-?) III-C.1

Vriezema

Ebe (1851-?) III-C.1

Vrouw)

Sarina (Inlandsche (?-?) V-C

Wanders

Gesiena (1917-1994) VI-C; Harm (1893-1951) VI-C; Jantina (?-?) V-R

Weegenhausen

Jens Arne (?-) VII-K.1; Jorik (?-) VII-K.2; Theodorus (1955-) VII-K

Weijdijk

Fennigje (?-?) III-C.1

Wever

Fennechien (1846-1927) IV-D.4, IV-D.6

Wieske

Jakob (1876-?) IV-J

Wilkens

Geessien (1830-1898) IV-A

Wittebols

Antonia (?-?) IV-A.1

Woude, van der

Harm (1919-1979) VI-R; Henriette Reina (1945-) VI-R.1; Meindert Bareld Harm (1949-) VI-R.2

Wouterse

Antje (?-?) V-L.3

Zandvoord

Hendrik Hendriks (1805-?) III-F; Hendrikje (1835-1879) III-F

Zondag

Elsien (1876-1962) V-A; Jacob (1826-1892) V-A; Trientje (?-?) V-N

Zwaag, van der

Ieberdina (?-) VI-B.2

Zwart

Bram (?-) VIII-E.3; Chantal (?-) VIII-E.2; Dinet (?-) VIII-D; Harm (1945-) VII-D; Harmen (?-) VIII-E.1; Harrold (?-) VIII-E

Zwiers

Aaltje (1921-2005) VI-K

zonder achternaam

Albert Harms (?-?) I; Anneke (?-) VI-E.2; Annigje Peters (1796-1872) II-B; Christiaan Roelofs (?-?) I; Frits (?-) VIII-D; Gonna Klaassens (1787-1832) II-A; Gonnigje Klaassens (1787-1832) II-A; Grietje (?-?) VI-R.2; Grietje Christiaans (1758-1835) I; Grietje Tonnis (?-?) III-D; Grietje Kristjans (1758-1835) I; Harm Berends (1815-1816) II-A.1; Henderika (?-?) VI-T.3; Hinderkien Jans (?-?) III-A; Iddechien Tonnis (?-?) III-C; Ineke (?-) VI-E.3; Jacob Martens (1794-1874) III-D; Jacqueline (?-) VIII-E; Jantien Berends (1815-1817) II-A.2; Jantien Alberts (1751-1797) I; Jantien Harms (1818-1859) III-A; Jantje Alberts (1751-1797) I; Jantje Egberts (?-?) I; Jantje Lukas D.V. Lukas Nieuw-meijer (?-?) I; Klaas Jans (1749-?) I; Lautaro Valentin Marchelinus (1987-) VII-I.1; Lisanne (?-) VIII-D.1; Margien Geerts (?-?) I; N.N. (1892-1892) IV-H.1; N.N. (1907-?) V-A.3, V-A.4, V-A.5; N.N. (1927-?) V-B.7; Rick (?-) VIII-D.2; Roelfien Hendriks (?-?) II-B; Roelofien Aalders (1786-1860) II-C; Roelofje Aalderts (1786-1860) II-C; Roelofje Torenbosch (in Overlijdensakte) (1884-1887) IV-D.3; Swaantje Alberts (?-?) II-C