Nakomelingen van Severijn Schimmelketel (1615-)

Genealogie van de familie Schummelketel


© 2014  J. Niemeijer

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.577.20131219

met dank aan: met name de heren Arend Arends;

Peter Dam;Jan A. Maas;Bram Rietveld

voor de vele aanvullende gegevens/afbeeldingen

die zij mij aanreikten om deze genealogie zo volledig

mogelijk te maken; ook anderen die mij in de loop der

tijd hun reacties en soms foto's stuurden, zoals bijv.
mevr.Paula Monteith,née Bestel de Lézongard voor de

Zuid-Afrikaanse tak

Herr Hens Borkent van www.mosaik-kleve.de voorzag

mij nog van enkele correcties.

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 12-01-2023


Klik hier voor grotere afbeelding Het familiewapen Schummelketel  

In deze parenteel van de familie Schummelketel zijn in totaal 187 personen opgenomen, verdeeld over 12 generaties. Vanaf generatie IX komt 9 keer een dubbele afstamming voor.
Ik wens u -als lezer- veel plezier met de vermelde genealogische gegevens.

Ik hoop dat deze publicatie mag leiden tot reacties die de genealogie Schummelketel nog completer kunnen maken.

Der Name Schummelketel kommt urkundlich schon Ende des 14ten Jahrhunderts in der Stadt Münster Westfalen und Dorsten in Westfalen vor.
Uit de Regestenlijst van "de Duffelt"(1600-1699)

Generatie I

(van 1615)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 2 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1639 en 1641. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit 's-Gravenhage (2x).

I  Severijn Schimmelketel ook met de voornaam Severain is geboren rond 1615 in Tecklenburg.

Severijn was 'waerd in de Toelast'  op de markt in Den Haag, maar ook herbergier/kastelein van de St. Sebastiaansdoelen voor de Haagse schutterij, die toen net herbouwd waren (1636).

Severijn trouwt (kerk) op zondag 19 december 1638 in 's-Gravenhage op ongeveer 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Catharina Vileers, dochter van Baptista Vileers en Anthonette Everaerts de Gier. Catharina is geboren in 1616 in 's-Gravenhage, is begraven op zondag 28 december 1653 in Rotterdam. Catharina werd 37 jaar.

Klik hier voor een transcriptie van de Inventaris van de boedel van Catharine Vijleers, vrouw van Severain Schimmelketel en geïnventariseerd door Heyndricq Ottho. De boedel bevat gespecificeerde schilderijen, huisraad en kleding. <1> Jacob Vilers stelt zich borg voor Cathalina Vileers, vrouw van Zeverijn Schimmelketel, ten behoeve van de crediteuren van Schimmelketel. <2>

 

Van Severijn en Catharina zijn twee kinderen bekend:

1  Anthonette Schimmelketel is gedoopt op woensdag 19 januari 1639 in 's-Gravenhage(doopgetuige waren haar grootmoeder Anthonette Everaerts de Gier en ..Goolsteijn)

2  Jan Maurits Schummelketel is gedoopt op vrijdag 1 november 1641 in 's-Gravenhage (doopgetuige waren Schepen Houtuijn, N.N. van der Heijden, Lijsbeth Joosten en Johanna Vielle), zie II.

3  waarschijnlijk Catharina Schimmelketel is gedoopt (nog geen doopgegevens bekend), zie II-B.

 

Generatie II

(van 1639 tot 1705)


In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 6 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1687 en 1696. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Kalkar (3x).

II  Jan Maurits Schummelketel ook genaamd Johan Maurits Schimmelketel, zoon van  Severijn Schimmelketel (I) en Catharina Vileers, Hij is Postmeister te Kalkar, is gedoopt op vrijdag 1 november 1641 in 's-Gravenhage (doopgetuige waren Schepen Houtuijn, N.N. van der Heijden, Lijsbeth Joosten en Johanna Vielle), is overleden op zondag 5 april 1705 in Kalkar. Jan werd 63 jaar, 5 maanden en 4 dagen.
 
  Klik op de foto voor een grotere afbeelding Een collega-Postmeister in het Gala-uniform Kaiserlichen Postmeister in de 18e eeuw

 

Jan trouwt (kerk) op donderdag 12 maart 1682 in Lichtenvoorde Nederduits Gereformeerde Gemeente op 40-jarige leeftijd (1) met Dercksen of Derriksen Tolner, dochter van Jan Tolner(Tollenaer) en Hendersken Breul. Dercksen is jong overleden voor maandag 15 maart 1700.<3>

Van Jan en Dercksen is een kind bekend:

1  Anna Theodora Schimmelketel. Anna trouwt (kerk) in 1707 in Kalkar met Martin Fulda. Martin, chirurgin.

Jan trouwt (kerk) op dinsdag 17 oktober 1684 in Kalkar op 42-jarige leeftijd (2) met Agnes Sibilla Hermannus. Agnes is begraven op donderdag 11 augustus 1707 in Kalkar.

Van Jan en Agnes zijn zes kinderen bekend:

2  Hendrik Willem Schimmelketel is afkomstig uit Kalkar (doop niet gevonden in Kalkar), zie III-A.

3  Anthon(ius) Schummelketel is geboren op zondag 2 maart 1687 in Kalkar, zie III-B.

4  Johann Adolph Schummelketel/Schimmelketel is geboren op zondag 11 februari 1691 in Kalkar, is overleden op zondag 10 november 1748 in Kalkar ("aus Amsterdam"). Johann werd 57 jaar, 8 maanden en 30 dagen.

Over hem valt te lezen in het dagboek van Jacob Bicker Raye 1732-1772:

Bicker Raye vertelt:
‘Den 16de (het was de 15de) is de Wel Edl. Heer Jan Reael, Vrijheer van Vreelant, Scheepen deser stadt en Bewinthebber van de Oostindische Compagnie, op een seer ongeluckige manier seer schielijk om het leeven geraakt. Zijn Wel Edl. sat in de roef van de 's Gravelandse schuyt van schipper Stam, met den Heer Abraham Alewijn, den koster van de Oosterkerk, Adolf Schimmelkeetel en den Heer Haagen, Schout van 's Gravelant. De wint was zuydwest en een styve koelte, sodat, terwijl sij het sijl bij hadden, het er vreeselijk deur liep en koomende in de Ringsloot, eeven deur de Duyvendregtse brug, sat daar een waterschuyt aan den gront vast. De groote vaart van de schuit van Stam maakte de waterschuyt driftig, en het roer, dat nog aan den gront raakte, dreef de helmstok buyten uit. De schuyten in het passeeren naar malkander toesuygende, schaafde de helmstok van het waaterschip langs de schuyt, tot aan de roef. Daar vattende nam deselve de heele roef aan die kant mee, duwde Haagen en Schimmelkeetel voorover en trof de Heer van Vreeland, die in de hoek zat, so tegen het hooft, dat hij sonder sig te verroeren of eenig woort te spreeken morsdoot bleef.

De Heer Schimmelkeetel is seer swaar aan de schouder beseert, met een schampscheut, en sou, als het hem een duymbreed meer gevat had, mede te pletteren geslaage hebben, dog is mooy aan de beeterhant’.


  Trekschuit in 's -Graveland

Is hij ook:
23 Dec. 17 16. Adolf Schimmelketel en Hendrik Reidon, dienstknechten op de Eze, beide op attestatie van Berlin en Brenslau. 26 Dec. 1720. Joannes Clein op attestatie van Cleve. Hy is camerdienaer van de Heer van d'Eehza. 16 Oct. 1725.??
 

5  Anna Maria Schummelketel is geboren 'Zondag na Pinksteren' in 1694 (=30 mei) (bij doop geen naam, alleen "Tochter"). Zij overleed op vrijdag 9 augustus 1748, 54 jaar oud.

Anna trouwt (kerk) op maandag 26 oktober 1733 in Kalkar met de Postmeister Johan Hendrich Drever. Hij hertrouwde in 1751.

Johan en Anna kregen vijf kinderen:

1  Johann Henrich Mauritz Drever is gedoopt op zondag 6 juni 1734 in Kalkar.

2  Helena Tabea Wilhelmina Drever is geboren op vrijdag 4 juli 1738 in Kalkar.

3  Johanna Elisabeth Drever is geboren op zondag 7 mei 1741 in Kalkar.

4  Johan Adolph Drever is geboren op donderdag 9 september 1745 in Kalkar, is overleden in januari 1746 aldaar. Johan werd 4 maanden.

5  Johann Henrich Drever is gedoopt in 1747.

6  Jan Schimmelketel is geboren op maandag 1 oktober 1696,(bij doop wordt geen naam genoemd, alleen "Kind") zie III-C.

7  ''Tochter" Schummelketel is geboren op zondag 25 januari 1699.

 

II-B  (?) Catharina Schimmelketel, waarschijnlijk dochter van Severijn Schimmelketel (I) en Catharina Vileers, wonende in Den Haag,  (nog geen doopgegevens bekend).

Catharina trouwt (kerk) op zondag 17 september 1673 in 's-Gravenhage met Rijnier van Campen. Rijnier, wonende in Den Haag, is afkomstig uit Gorinchem. Hij was weduwnaar.

Van Rijnier en Catharina is een kind bekend:

1  Willem van Campen is gedoopt op vrijdag 26 oktober 1674 in 's-Gravenhage in de Kloosterkerk (doopgetuige waren Cornelis van Campen, Maria en Catharina).

Generatie III

(van 1687 tot 1750)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 15 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1712 en 1749. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Rotterdam (7x), Kalkar (2x), Kalkar en Cuijk.

III-A  Hendrik Willem Schimmelketel, zoon van Jan Maurits Schummelketel (II) en Agnes Sibillia Hermannus, wonende in Rijstuijn, is afkomstig uit Kalkar, is overleden in Rotterdam, is begraven op woensdag 16 september 1750 nalatende 5 minderjarige kinderen.

Hij wordt 15 mei 1727 poorter van Rotterdam

Hendrik gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 20 april 1727 in Rotterdam, trouwt (kerk) op dinsdag 6 mei 1727 aldaar met de 23-jarige Elizabeth Gib ook genaamd Elisabeth, dochter van William Gib (uurwerkmaker) en Anna Rommius (Romilius). Elizabeth, wonende in Noordblaak en in Rijstuijn, is gedoopt op zondag 29 juli 1703 in Rotterdam, is begraven op zaterdag 24 februari 1759 aldaar. Elizabeth werd 55 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Van Hendrik en Elizabeth zijn acht kinderen bekend:

1  William Schimmelketel, wonende in Rijstuin, is gedoopt op zondag 21 maart 1728 in Rotterdam(doopgetuige waren zijn grootvader William Gib en zijn grootmoeder Anna Romelius, is begraven op vrijdag 1 juni 1759 aldaar. William werd 31 jaar, 2 maanden en 11 dagen. Opmerkingen: 'overledene was bejaarde jongeman; Franse kerk huur; in de Rijstuin'
 

2  doodgeboren kind Schimmelketel is doodgeboren in 1729 in Rotterdam, is begraven op zaterdag 8 oktober 1729 'in een doosje'.

3  Jan Mouritz Schimmelketel is gereformeerd gedoopt op donderdag 7 juni 1731 in Rotterdam (doopgetuige waren zijn grootvader William Gib, zijn grootmoeder Anna Romelius en zijn oom Johann Adolph Schummelketel), is begraven op donderdag 25 oktober 1742 aldaar Grote Kerk. Jan werd 11 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

Johanna Angenis Schimmelketel ook genaamd Johanna Agnes Schimmelketel, wonende in Vlaardingen is gereformeerd gedoopt op zondag 22 november 1733 in Rotterdam (doopgetuige waren Jan Schimmelketel en Gerrardijna Kraaij), is overleden op vrijdag 2 juni 1786 in Vlaardingen. Johanna werd 52 jaar, 6 maanden en 11 dagen.  <4> <5>

Johanna trouwt (kerk) op zaterdag 18 september 1762 in Vlaardingen met de 25-jarige Jan Badon, zoon van Joannes Badon en Klara Ghijben. Jan is geboren op donderdag 9 mei 1737 in Vlaardingen, is overleden op vrijdag 4 september 1772 aldaar. Jan werd 35 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

5  Adolf Schimmelketel, soldaat in dienst van de VOC, is gereformeerd gedoopt op donderdag 12 mei 1735 in Rotterdam (doopgetuige waren zijn grootvader William Gib en zijn grootmoeder Anna Romelius), is overleden op woensdag 16 februari 1763 in Azië. Adolf werd 27 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

Hij vaart uit met het schip Standvastigheid 28 september 1761.

6  Hendrik Schimmelketel, soldaat bij de VOC, wonende in Rijstuin, is gereformeerd gedoopt op donderdag 5 juni 1738 in Rotterdam (doopgetuige waren zijn tante Catharijne van Calteren en zijn oom William Gib Jr.), is overleden op zondag 24 maart 1782 in Azië. Hendrik werd 43 jaar, 8 maanden en 27 dagen.

Op 23 juli 1763, uitgevaren met het schip Gouverneur-Generaal. Is hij wellicht degene die in Colombo voorkomt, met nageslacht?

7  Cornelis Schimmelketel is gereformeerd gedoopt op zondag 27 maart 1740 in Rotterdam (doopgetuige waren Cornelis Gib en Maria van West), is begraven op maandag 13 november 1741 aldaar Grote Kerk. Cornelis werd 1 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

8  Pieter Schimmelketel is gereformeerd gedoopt op donderdag 6 juli 1741 in Rotterdam(doopgetuige waren zijn oom Pieter Gib en zijn tante Anna Elisabeth Kruijk).

III-B  Anthon(ius) Schummelketel, zoon van Jan Maurits Schummelketel (II) en Agnes Sibillia Hermannus, Postmeister, is geboren op zondag 2 maart 1687 in Kalkar, is overleden op dinsdag 30 september 1732 aldaar. Anthonius werd 45 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Anthonius komt voor als doopgetuige in Keppeln 9 februari 1727 bij de doop van Catharina Görtz, dochter van Gerhard Görtz en Catharina Margaretha Lueb.

Anthon(ius) trouwt (kerk) in oktober 1711 op 24-jarige leeftijd met Helena Christina Frens (uit Duisburg). Helena is overleden op zaterdag 2 juli 1746 in Kalkar. 

Zij komt voor als doopgetuige in Keppeln 4 juni 1721 bij de doop van Catharina Görtz, dochter van Gerhard Görtz en Catharina Margaretha Lueb.

Van Anthon(ius) en Helena zijn zes kinderen bekend:

1  Johann Godfried Schummelketel is geboren op donderdag 1 december 1712, is overleden op dinsdag 24 februari 1715. Johann werd 2 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

2  Agnes Maria Schummelketel is geboren op zondag 2 december 1714, zie IV-A.

3  Johanna Aletta Schummelketel is geboren op zondag 24 januari 1717.

4  Catharina Helena Schummelketel is gedoopt op donderdag 11 april 1720 in Kalkar, is overleden in oktober 1741 aldaar. Catharina werd 21 jaar en 6 maanden.

5. waarschijnlijk Gertreuda Juliana Jacoba Schummelketel is gedoopt op zondag 11 november 1725 in Moyland.

6. Jacoba Juliana Schummelketel is geboren rond 1730(doop niet gevonden in Kalkar of Moyland), is overleden op vrijdag 9 oktober 1778 in Xanten. Jacoba werd ongeveer 48 jaar. (Zij is de nicht waarvan o.a. sprake is in het testament van Odilia. (Rietveld))

 

Opmerking bij Anthonius: Mogelijk is Anthonius een tweede huwelijk aangegaan en is daaruit nog een zoon geboren.

 

III-C  Jan Schimmelketel ook genaamd Johan Schummelketel en Johann Schümmelketel, zoon van Jan Maurits Schummelketel (II) en Agnes Sibillia Hermannus, opperchirurgijn bij de VOC(1729-1738) en Schiffartzt, wonende in 'in het Land van Cleef', is geboren op maandag 1 oktober 1696, is overleden op donderdag 22 januari 1750 in Kalkar. Jan werd 53 jaar, 3 maanden en 21 dagen.


Jan had een buitenechtelijke relatie (1) met Clara Mettina van Suchtelen ook genaamd van Zuchtelen, dochter van Gerhard van Suchtelen en Agatha ter Borch. Clara, wonende in Hees bij Nijmegen en in Cuijk, is gedoopt op vrijdag 20 april 1708 in Amsterdam (Westerkerk), is overleden op zaterdag 24 september 1757. Clara werd 49 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

'Betaald wordt een boete van 100 gld die de heer Schimmelketel verschuldigd was omdat juffrouw van Sughtelen te Cuijk, van een kind gekraamt heeft zonder getrouwd te zijn.'

Van Jan en Clara is een kind bekend:

1  Jan Schummelketel is geboren op dinsdag 2 mei 1741 in Cuijk, is gedoopt op zondag 14 mei 1741 aldaar in de Gereformeerde Kerk (doopgetuige was Wed.Bomgards Catharina Winkel-koster),

 zie IV-B.

Clara Mettina van Zuchtelen, meerderj. jd. te Cuijk, biedt aan in openbare verkoop: verwinsbrieven ter waarde van F 500,-- met rente van 4 %, verschenen sedert 1-1-1741 als tbv Jan Schimmelketel gehypothekeerd en gevest is, staande in de goederen van Jan Cup en echtgenote te Beugen, gepasseerd te Beugen 29-1-1740.

 
Te verhalen een somma van F 3000,-- voor haar defloratie, F 75,-- voor haar kraamkosten en F 150,-- jaarlijks als alimentatie voor het kind, geboren 2-5-1741, van wie Jan Schimmelketel de vader is. Zodat als het kind 20 jaar is het in staat zal zijn zelf in levensonderhoud te voorzien. En verder nog de kosten van het gerecht en de 100e penning. Afgehangen op de somma van F 600,--, gelopen op de somma van F 476,-- gemijnd door Jan Kup, doet 4 hogen, Bart Kup doet 1 hoog, de Heer de Haen doet 10 hogen, Bart Kup doet nog 1 hoog, de Heer de Haen doet nog 5 hogen, dezelfde doet nog 4 hogen. De Heer de Haen verklaart de koop gedaan te hebben voor Juffr. ClaraMettina van Zuchtelen.

Clara Mettina van Zugtelen, meerderjarige jongedochter geadsisteerd met haar broer Francois van Zugtelen verkoopt aan Judith Helena Ranitz kapitaal van Fl. 500,--.
<7>

 

Jan trouwt (kerk) op  13 december 1744 in Kalkar op 47-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Odilia Schlechtendahl ook genaamd Maria Odilia Schlechtendahl en Ottilie, dochter van Franz Casimir Schlechtendahl en Juliane Brahm. Odilia is geboren op dinsdag 30 september 1710 in Cleve (Dld.), is overleden op vrijdag 22 mei 1761 in Cleve. Odilia werd 50 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

'Das ... Ehepaar Jan und Oddilie war fromm und gottesfürchtig, in der lutherischen Kirche geboren und erzogen.'  (Echo aus der Heimath und Fremde)

 

Oddilie kehrte also wieder in die Stadt ihrer Väter, in das Land ihrer Kindheit zurück, in einen Familien kreis, in der Nahe des Hauses am Hagischen Thore, aus dem sie entsprossen, worin jetzt ihr Halbbruder mit seiner Frau Anna, geb. v. Rauner aus Wesel, lebte, deren Töchter aus erster Ehe ebenfalls in der Nähe verheirathet waren, die vielen Söhne, darunter Franz in Studien und Vorbereitungen zu Aemtern abwesend. Oddilie halte in ihrer zweiten ebenfalls glücklichen Ehe zwei Kinder, Juliana und Friedrich, und aus ihrer ersten Ehe die in Kalkar geborene Tochter Agnes, ein schönes angenehmes Kind, die besonders gut allen ihr gebotenen häuslichen und wissenschaftlichen Unterricht nutzte, namentlich die der französischen, englischen und holländischen Sprache wie der eigenen deutschen ganz mächtig wurde. Die Mutter Oddilie, geboren zu Cleve den 30. September 1710, wo nach dem Tode ihrer Mutter, geb. von dem Brame aus Wesel, ihr Vater, Franz Casimir, der in erster Ehe die von Pfankuch aus Dahl und daraus einen Sohn Diedrich gehabt, noch zu einer dritten Ehe mit der Tochter des Bürgermeisters zu Wesel, Elisabeth von der Portzen, sich entschlossen.  (Echo aus der Heimath und Fremde)


Kalkar, 1747 Dez. 12: Odilia Schummelketel geb. Schlechtendahl (zus. mit ihrem Mann Ja. Schummelketel) quittiert demselben über die Rückzahlung von 1500 Rtlr. und die an
denselben rückerstattete, 1738 ihrem Vater herausgegebene Weide Arnds-Acker.

 - 1748 Febr. 21, Kleve: Der Kriegsrat D. Schlechtendahl quittiert demselben über die Rückzahlung von 1215 Rtlr. und die Rückgabe des Palandts-Hofes in der Düffelt, den 1738 sein Vater erhalten hat und den 1747 Febr. 10 ihm sein Bruder C. Schlechtendachl zu Spellen abgetreten hat.

Odilia was later gehuwd (2) met Regierungsrath Kolberg.<8,9>

 

Van Jan en Odilia zijn twee kinderen bekend:

2  Juliana Catharina Schummelketel is gedoopt op zondag 14 augustus 1746 in Kalkar Evangelisch, waarschijnlijk overleden op 31 augustus 1746, genoemd als "Töchterlein". 

3  Agnes Catharina Schummelketel is gedoopt op zondag 31 augustus 1749 in Kalkar, zie IV-C.

Generatie IV

(van 1712 tot 1806)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 15 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1734 en 1777. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Xanten (5x), Nijmegen, Namen, Kalkar, Hellevoetsluis, Bergen op Zoom, Beek bij Ubbergen, Beek bij Nijmegen en Beek.

IV-A  Agnes Maria Schummelketel, dochter van Anthon(ius) Schummelketel (III-B) en Helena Christina Frens, is geboren op zondag 2 december 1714.

Agnes trouwt (kerk) in oktober 1733 op 18-jarige leeftijd met Johan Hendrich Drever. Johan, Königl.Postmeister.

Van Johan en Agnes zijn drie kinderen bekend:

1  Johann Henrich Drever is gedoopt op zondag 6 juni 1734 in Kalkar.

2  Johann Henrich Drever is gedoopt in 1747.

3  Johann Adolph Drever is overleden in januari 1746 in Kalkar.

IV-B  Jan Schummelketel, zoon van Jan Schimmelketel (III-C) en Clara Mettina van Suchtelen, militair te Bergen op Zoom en kolonel in het Staatse leger, wonende in Hees bij Nijmegen, is geboren op dinsdag 2 mei 1741 in Cuijk, is gedoopt op zondag 14 mei 1741 aldaar in de Gereformeerde Kerk (doopgetuige was Wed.Bomgards Catharina Winkel-koster), is overleden op zaterdag 5 juli 1806 in Leeuwarden 'na eene langdurige Waterzugtige Ziekte' in de Heerestraat, 'nalatende zes kinderen', is begraven in Sackum. Jan werd 65 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

In een testament van Abraham van Suchtelen opgemaakt in Batavia op 20 april 1760 werd 'Jan' door Mettina's oom aangewezen voor een 'derde part' van alles wat er na diens dood zou worden nagelaten aan roerende en onroerende goederen , actiën en crediten niets uitgezonderd.

Volgens "Burgerrecht van Nijmegen 1592-1810", Tilburg 1966 van J.A. Schimmel, verkreeg Jan op 16 september 1767 voor zich en zijn oudste drie kinderen, het burgerrecht van Nijmegen
afbeelding van een kapitein/hopmanZijn carriere had hij in de militaire wereld.
In 1768 was hij Cadet bij het regiment "Holstein-Gottorp"
In 1769 was hij Vaandrig
In 1774 werd hij Luitenant
In 1780 wordt hij Kapitein
In 1793 treffen wij hem als Kapitein bij het regiment "De Schepper" garnizoen te Maastricht
Later werd hij Kolonel in het Staatse Leger.
Toevoeging van Jan A. Maas:
Zomaar wat (militaire) gegevens van Schummelketels die ik ben tegengekomen in het Nationaal Archief in Den Haag:
Jan S (1741-1806) eed 29 juni 1799 (trouw aan Bataafsche volk etc) met handtekening NA toegnr 2.01.18 invnr 139-29; invnr 69-22 capitein 4e halve brigade 1e batt. Uit naamlijst van de Bataafsche Armee, 16 maart 1798 eed en verklaring afgelegd.; invnr 2-2 major dag van aanstelling 29 juni 1799, eed 10 juli 1799, in 1e batt 4e brigade sinds 3 jaar 11 maanden 21 dagen, daarvoor rgt De Schepper vaandrig 81 mnd, luit 56 mnd, capt 184 mnd, gereformeerd, vrouw 7 kinderen; invnr 138-58 Rang stam en conduite op 8 juni 1803 opgemaakt: major aanstelling dd 29 juni 1799, teg. Ouderdom 63 jr geboren Kuyk bij Nijmegen; hoe lang en waar gediend: rgt Holstijn 1 jaar 4 mnd, rgt Schepper 26 jr 9 mnd, 1e batt 4e brigade 3 jr 11 mnd, 2e batt 4e brigade 3 jr 11 mnd; invnr 140-80 Lt Kolonel 2e batt 4e brigade datum aanstelling 10 nov 1803 nr 30; invnr 137-299 is gelijk aan invnr 138-58 opgemaakt op 8 juni 1802; uit andere bronnen in het NA Den Haag capt bij het rgt De Schepper in Sluis in Vlaanderen tot de 1 juli 1786, wij
dens te Harlingen en Mackum. Als capt. Sedert 13 maart 1780; Jan S komt voor op naamlijst officieren van het 1e batt der 4e halve brigade infanterie in dienst der Bataafsche Republiek, opgemaakt Delfziel de 9e januari 1798 (jaartal niet goed leesbaar) het 3e jaar der Bataafsche Vrijheid.

Jan gaat in ondertrouw (kerk) (Ned.Ger.Gemeente Nijmegen) op maandag 15 maart 1762 in Nijmegen, trouwt (kerk) (Ned.Ger.Gemeente Nijmegen) op zondag 28 maart 1762 aldaar op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Johanna Wilhelmina Maria Routert ook genaamd Johanna Wilhelmina Maria Rautert, dochter van Henrich Wilhelm Routert en Engelina Magdalena Reiniers. Johanna is gedoopt op vrijdag 16 november 1736 in Cleve (Reform.Gemeinde) (doopgetuige waren Johan Omeling, Elsbeth Wilhelmina Von Bellinghoven en Anna Maria Routers), is overleden in mei 1818 in Olst "op den Huize Dingshof, aan de gevolgen van een allernoodlottigst en zeer ongelukkig Toeval" (rouwadvertentie). Johanna werd 81 jaar en 6 maanden.

Blijkens bericht archiefdienst gem.Gorinchem d.d. 27jun80, ontving het echtpaar op 15 maart 1762 een attestatie om elders te trouwen. Voor het huwelijk werd ook attestatie verkregen van Hees. Jan kreeg ook "consent van zijn vader en van procurator van Dijk"(Test. Sponsi Litt. Cons. Patr. et Procurator van Dijk. Sponsae Mater)(CBG 21.3.1980).  

Johanna was in 1762 (op 23 december attestatie van Nijmegen ingeleverd), 1763, 1764 en 1765 lidmaat van de hervormde kerk in Beek

Huize 'Dingshof'bij Olst

Over Huize Dingshof:

Nadat het in 1881 onder de toenmalige eigenaren was verdeeld, is het kort daarop gesloopt. In de periode daarna is het gebied enige malen verkaveld en zijn uiteindelijk in 1956 de toen nog resterende grachten gedempt. Een opmerkelijk vondst is gedaan in 1916, toen bij graafwerkzaamheden in een eiken hakbos, nabij de oude huisplaats, een pot met bijna 2000 zilveren munten is gevonden. De jongste munt dateerde uit 1516. Bij een veldverkenning in 1995 is geconstateerd dat slechts op enkele flauwe terreinwelvingen na niets aan het oppervlak nog herinnert aan de voormalige havezate. In een terrein direct ten noorden van de huisplaats zijn aardewerkscherven uit de Late Middeleeuwen gevonden, waaronder Pingsdorfaardewerk en kogelpotten. 

 

 

Van Jan en Johanna zijn zeven kinderen bekend:

1  Abraham Schummelketel is gedoopt op zondag 19 juni 1763 in Beek (doopgetuige was Anna Marinnes Wed.Brummele lidm.Nijmegen), zie V-A.

2  Hendrik Wilhelm Schummelketel is gedoopt op zondag 20 januari 1765 in Beek bij Nijmegen (doopgetuige was Engelina Magdalena Reiniers Wed. Brusse Lidmaat te Nijmegen), zie V-B.

3  Cornelia Reiniera Schummelketel is gedoopt op donderdag 1 januari 1767 in Beek bij Ubbergen (getuigen Reinier Reiniers en Cornelia van Dullemen, beide lidmaten te Harderwijk, de eerste vertegenwoordigd in de persoon van Gabriel Adolf Routert en de tweede in de persoon van Anna Helena Routert (Reinier is een broer van Engelina Reiniers)), is overleden op vrijdag 16 juni 1820 in Olst 'na een langdurig en smartelijk lijden'...'op den huize den Dingshof, bij Olst' (rouwadvertentie). Cornelia werd 53 jaar, 5 maanden en 15 dagen.<10>

4  Carel Jacobus Schummelketel ook genaamd Carel Jacqes Schummelketel, wonende in Halsteren (na 1815), is geboren op donderdag 16 maart 1769 in Nijmegen, is gedoopt op zondag 19 maart 1769 in Beek (vlgs. brief gem.archivaris Nijmegen 13jan60 werd Carel Jacobus gedoopt op 19 maart 1769 in de Ned.Ger.Gemeente te Nijmegen) (doopgetuige was Sophia Catharina Paulina Routert), is overleden op dinsdag 5 juni 1832 in Herpen (NB). Carel werd 63 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Zijn militaire loopbaan:
7 mrt 1785 cadet rgt De Schepper; 21 maart 1789 vaandrig titulair rgt De Schepper; 2 juli 1789 vaandrig effectief rgt De Schepper; 5 maart 1792 capt bij het rgt van gen Majoor Westerloo; op verzoek een honorabele demissie bekomen 6 juli 1795.
Aangesteld 2 maart 1807 als capt 3e rgt Jagers; op halve retraite 6 jan 1808; 1 sept 1809 als capt 9e Rgt Hollandsche Inf aangesteld; 26 nov 1810 op halve retraite gesteld met een somma van f 400 jaarlijks; besluit ZKH 18 maart 1814 aangesteld als capt bij 5e batt Inf.

Veldtochten:
Bij Bergen op Zoom 1795
In de Hollansche Armee in het Hannoversche 1807 onder de generaal Dumonieau, 1809 aan de kusten; 1814 voor de blokkade van Deventer

Goed van gedrag en bekwaam in de dienst.
Er staat een NB: heeft sedert ultimo juni 1811 geen pensioen ontvangen en is nog in staat om dienst te kunnen presteren, wonende in het dorp Aalten canton Aalten, arrondissement Zutphen.
Laatst gewoond in Halteren in Gelderland.
<11> Bij besluit van ZKH 11 april 1815 nr 125 met pensioen afgegaan, pensioen f 800 en woont dan in Deventer. <12>
Algemeen: in Nat Archief 231 (nr 733) bevinden zich prachtige originele stukken over deze Schummelketel

Carel trouwt op maandag 9 april 1792 in Amsterdam op 23-jarige leeftijd (1) met Susanna Agneta Roeters. Susanna is overleden in 1815 in Deventer.

Op 24 februari 1815 heeft zij -ziek van lichaam- haar testament gedicteerd.
Voor haar man de jaarlijkse revenuen en het vruchtgebruik van haar toekomende goederen en effecten als bij wijlen mej. Sara Schim, gewoond hebbende en gestorven te Amsterdam.
Vervolgens 1/3 voor haar broer Jacob George Roeters
1/3 voor haar zuster Anna Sara Roeters
1/3 voor de kinderen cs van haar overleden zuster Johanna Elizabeth Roeters e.v. Jan Rijzer de Lange.

 

 Carel trouwt op zaterdag 21 maart 1829 in Oeffelt op 60-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Catharina Christina Frensdorff, dochter van Johan Georg August Andreas Frensdorff en Petronella Maria Cornelia Gerlagh. Catharina is geboren op woensdag 29 augustus 1804 in Beek (Gld), is overleden op dinsdag 5 maart 1867 in Hoeven (NB). Catharina werd 62 jaar, 6 maanden en 4 dagen.<13>

5  Johanna Adolphina Schummelketel is gedoopt op woensdag 19 september 1770 in Bergen op Zoom (getuigen Johanna Marienes en Gabriel Adolf Routert), is overleden op zaterdag 30 maart 1867 in Rijssen . Johanna werd 96 jaar, 6 maanden en 11 dagen.<14> <15> Zij werd ingeschreven in het burgerboek van Leeuwarden,waar zij ondertekent met haar naam en betaalt 25 car.g.<16>

Johanna trouwt op dinsdag 31 januari 1826 in Deventer op 55-jarige leeftijd met de 47-jarige Willem Jan ten Harmsen, zoon van Harmannus ten Harmsen (kruidenier te Deventer) en Magrieta ten Kate. Willem, kruidenier te Deventer en koopman, is geboren op zondag 1 februari 1778 in Deventer, is overleden op vrijdag 15 december 1826 aldaar. Willem werd 48 jaar, 10 maanden en 14 dagen.<17> Willem was eerder gehuwd (1) met Berendiena Wijers.<18,19>

Willem Jan ten Harmsen op 1.5.1826:
Ik ondergeteekende bekenne in mijn Boedel te ontvangen van mijn vrouw Johanna Adolphina Schummelketel de waarde aan Effecten in contanten berekent de Somma van Zeventien duizend Guldens en zal na mijn overleden als zij niet verkiest in huis te blijven door mijn kinderen worden verrent met vier en halff percent Jaarlijks van ieder hondert Guldens. Waar voor ik verbinde alle de goederen als na Rechten.

Den Heer S.Birnie a Kampen
Mijn Heer en Neef!
Diepgetroffen door het overlijden van mijnen geliefden Echtgenoot den Heer WILLEM JAN TEN HARMSEN , welke, na eene echtverbintenis van ruim tien maanden, heden morgen om tien uren, na eene verzwakking van zes maanden , in den ouderdom van bijna negenenveertig jaren, door den dood aan mij en mijne vier behuwd kinderen werd ontrukt, en zoo vertrouwe in zaliger gewesten opgenomen, achte ik het van mijnen pligt UEd. door dezen hiervan kennis te geven; niet twijfelende of UEd. zult in deze regtmatige droefheid willen deelen , en wensche dat de Heere UEd. voor diergelijke smertelijke verliezen moge bewaren.
Mij bij voortduring in UEd. vriendschap aanbevelende, teken ik met de meeste achting

U Ed. bedroefde Dienaresse
Wed. Wm JAN TEN HARMSEN,
Geb. SCHUMMELKETEL.
Deventer den 15 December 1826

6  Jacobus Cornelis Schummelketel, kapitein adjudant en agent van de domeinen, wonende in Harderwijk (na 1819), is geboren op dinsdag 29 augustus 1775 in Namen, is overleden op zaterdag 9 februari 1833 in Utrecht . Jacobus werd 57 jaar, 5 maanden en 11 dagen.<20>

Gedecoreerd met de militaire Willemsorde van de 4e klasse en de Russische Orde van Wladomir, om een uitval te hebben gedaan met de Cosakken te Breda.
Versierselen Ridder der Militaire Willems-Orde 4e klasse
Hij was in Harderwijk "directeur der brievenpost te Harderwijk", aldus de door hem geplaatste rouwadvertentie van zijn echtgenote.
Hij was Agent van het Domein te Middelburg, 1828-1844

Zijn militaire loopbaan:
In dienst als cadet onder het legioen van de Rijngraaf Van Salm 8 feb 1784 (8 jaren 26 dagen (bij de mariniers van het rgt Van Westerlo staat er bij in een later overzicht);
Vaandrig effectief Rgt Schepper 5 maart 1792 3 jaar 11 mnd 13 dagen (2e Luit. Rgt Schepper 5 maart 1792 3 jr 11 mnd 13 dagen staat er in een ander overzicht)
1e luit 1e batt halve 4e brig 18 feb 1796 4 jaar;met demissie 28 feb 1801;
Als capt aide de camp van de generaal Van de Plaat 12 jan 1814;
Aangesteld als capt bij 11e naderhand 14e bat Inf van Linie 27 nov 1814;
Adjudant van Luit Generaal Bruc (Cdt der prov. Zeeland) 12 dec 1816;
Bij de reorganisatie deser Armee a la suite geplaatst bij de 11e afd nat Inf 1 jan 1819; overgegaan bij de 3e afd nat Inf 3 jan 1819.

Veldtochten:
1793 in Vlaanderen, 1794 in Braband, In Holland tegen de Fransen 1794 en 1795; beleg van Maastricht; in Noordholland tegen de Engelschen 1799, in Holland tegen de Fransen in 1813-1815 Frankrijk.

Hij is Gereformeerd, spreekt en schrijft Hollandsch en Fransch.
<21> Woonplaats Middelburg capt 3e afd inf 18 april 1820 pensioen F 400,- geaccordeerd<22> Kapitein adjudant van den Lieutenant Generaal Bruce Prov. Commandant van Zeeland, Raad der Stad Middelburg, agent van de Domeinen.<23>

Uit een serie krantenknipsels zonder datum, Stadsmuseum Harderwijk, :
<24>

De eerste 17 Kozakken onder hun kapitein verschijnen des morgens om 4 uur in de stad om te fourageeren. Zij vertrekken reeds om 9 uur vm. in de richting van Elburg. Het sein voor den opstand tegen het Fransche Bewind is daarmede gegeven. Het volk verzamelt zich, met oranje getooid, voor het huis van den Burgemeester op de Vischmarkt, die gedwongen wordt oranje aan te nemen. Alles verloopt rustig op een proclamatie van den Burgemeester. Des middags komen van Putten nieuwe kozakken, 70 in getal, die op de Plantage bivakkeeren. Een politiecorps van 100 man onder commando van den heer Schummelketel wordt georganiseerd en bewaakt het stadhuis

<25> Artikel:De kozakken vertrekken naar Nijkerk met achterlating van een piket van 20 man onder een kapitein. Op dezen dag ook, op doorreis van Amersfoort naar Elburg, een detachement van 50 man, cavalerie en infanterie, bestaande uit Hollanders, Zwitsers en Duitschers, die van de Franschen gedeserteerd zijn. Ze vertrekken, na voorzien te zijn van het noodige.
 

Jacobus gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 26 oktober 1798 in Leeuwarden in de Ned.Hervormde kerk aldaar, trouwt (kerk) op zondag 25 november 1798 aldaar Ned.Hervormde kerk op 23-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Gerardina Woltera van Coevorden, dochter van Usebia Johanna Wendelina van Echten. Gerardina is geboren in november 1775, is overleden op woensdag 25 augustus 1813 in Harderwijk. Gerardina werd 37 jaar en 9 maanden.
Jacobus trouwt op donderdag 16 oktober 1817 in Middelburg op 42-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige
vrouwe van Ouwerkerk Jacoba Johanna van de Perre, dochter van Paulus Ewaldus van de Perre en Johanna Suzanna van der Mandere. Jacoba, wonende in Middelburg, is geboren op maandag 3 augustus 1778 aldaar, is overleden op zondag 13 september 1835 aldaar 'zeer onverwachts' (rouwadvertentie). Jacoba werd 57 jaar, 1 maand en 10 dagen.<28> Jacoba was eerder gehuwd (1) met Jan Cornelis van de Mandere.<30>

 

7  Maria Agnes Schummelketel is geboren in Hellevoetsluis, is gedoopt op zondag 27 april 1777, zie V-C.

IV-C  Agnes Catharina Schummelketel ook genaamd Agnes Katharina, dochter van Jan Schimmelketel (III-C) en Odilia Schlechtendahl, wonende in Cleve, is gedoopt op zondag 31 augustus 1749 in Kalkar, is overleden op vrijdag 13 maart 1778 in Xanten (Dld.). Agnes werd 28 jaar, 6 maanden en 10 dagen. Zij en haar zoontje Fritz bezweken aan pokken, die ook overige leden van het gezin troffen, maar die het wel overleefden.

Over Agnes werd vermeld: "ein schönes angenehmes Kind, die besonders gut allen ihr gebotenen häuslichen und wissenschaftlichen Unterricht nutzte, namentlich die der frauzösischen, englischen und holländischen Sprache wie der eigenen deutschen ganz mächtig wurde." (Echo aus der Heimath und Fremde pag.11)
Trotz eines großen Hausstandes und ihrer kleinen sehr munteren Knaben, bildete sich Agnes immer weiter fort; es verging kein Tag, wo sie nicht auch in den englischen und französischen Journalen, die sie re gelmäßig von Wesel bezog, eifrigst gelesen hätte, ohne sie erst aufzuschneiden. (id. pag. 89)

Agnes trouwt (kerk) op zondag 30 november 1766 in Xanten (Dld.) op 17-jarige leeftijd met de 31-jarige Franz Friedrich von Schlechtendahl, haar neef, zoon van Johann Diederich Schlechtendahl en Anna Elisabeth von Ranner. Franz, preußischer Kriegsrat un Landrichter in Xanten, is geboren op dinsdag 11 oktober 1735 in Cleve, is overleden op zaterdag 21 januari 1797 in Rees wo er sich zurückgezogen hatte und dort also mit mehreren Nachkommen Odiliens begraben liegt. Franz werd 61 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

Franz wurde den 11. Oktober 1735 zu Cleve geboren, empfing seinen ersten Unterricht durch Privatlehrer und auf der dortigen Schule, dann aufdem Gymnasio zu Essen, wo der Verfasser mehrerer Schulbücher, Zopf, Director war und studirte dann auf den Universitäten Halle, Frankfurt a. d. O. und Duisburg die Rechte. Lernen und Studiren wurden ihm leicht und durch seine wohlhabenden Eltern wurde es ihm ermöglicht, sich das Leben, wie man wohl zu sagen pflegt, angenehm zu machen, denn es fehlte ihm nie an Geldmitteln, auch kostbare Liebhabereien zu befriedigen, Uberhaupt ein munterer und flotter Student zu sein. In den Ferien besuchte er häufig einen Onkel in Kalkar, Jan Schimmelk (Wappen: runder Schaukel kessel mit zwei Kellen darin), der die Halbschwester seines Vaters, Oddilie, zur Frau hatte (Hochzeit am 10. November 1744). Er lebte als Privatmann und Rentier in Kalkar nachdem er viele Jahre als Schiffsarzt in Holländischen Diensten Ostindien und China besucht und von dort viele Merkwürdigkeiten mitgebracht, die zum Theil noch heute in der Familie auf bewahrt werden, sowie seine Staats-Prüfungs- und Anstellungs-Patente. (Echo aus der Heimath und Fremde)
 


Franz war es sich wohl bewußt, daß Onkel und Tante nicht so ganz mit ihm zufrieden waren, ihn gern fleißiger, eingezogener, sparsamer gesehen hätten, namentlich das letztere in Anbetracht seiner vielen jüngeren Bruder, sechs an der Zahl und drei Halbschwestern von mütterlicher Seite. Schon für die eine Sammel-Liebhaberei gab er bedeutende Summen aus, und man gab ihm in den Städten Cleve, Xanten, Wesel, Kalkar u. s. w. auch bei den hier überall florirenden Antiquaren gern Credit, weil seine Eltern in diesen Städten, auch in Düsseldorf, wohl bekannt und angesehen waren, dabei der junge Mann in freundlichster Art alles gab, was man forderte und gern bezahlte, sobald er Geld hatte, auch nie feilschte. Er war ja unter den ältesten Alterthümern aufgewach sen. In seiner Geburtöstadt Cleve befindet sich auf einem innern Hofe der uralten Schmanenburg ein römischer heidnischer Altar aus Cäsar's Zeit, der seinen Namen in Stein trägt.
Es kam aber doch ein Tag, wo Mahnbriefe von allen Seiten an ihn ergingen und wo er in sehnlicher Erwartung von Geld, Geld, Geld! in Düsseldorf über den Karlsplatz in dichtem Wagen-, Reiter- und Men- schengedränge fuhr, wobei ein armes kleines Mädchen umstürzte. Sobald ihm dies bemerklich wurde, stieg er aus und nahm das Kind in seinen Wagen, um sie nach der von ihr angegebenen Wohnung zu fahren Zum Glück war sie nur leicht am Fusze beschädigt, aber mehr als dem eigenen Schmerze schien ihre ängst liche Aufmerksamkeit einem Buche zugewendet, welches mit silbernen Klammern verschlossen war. „Wolllest Du das Buch nur einbinden lassen?" fragte Franz, der schon, als er mitleidig, erschrocken das Kind in seinen Wagen hob, in seine Tasche gegriffen und sich von der ihm nicht unbewußten Leere derselben nochmals handgreiflich überzeugt hatte. Offenherzig erzählte ihm das Kind, wie das Buch ein Thomas a Kempis sei, aus dem sie ihrer Mutter noch kurz vor deren Tode ein Kapitel vorgelesen und daß sie dies ihr so werthe Buch habe zum Pfand- leiher bringen wollen. Ihr jetzt äußerst kranker Vater habe früher als Kaufmann eine schöne Wohnung, einen gesuchten Laden gehabt, aber durch die Schuld derer, die reichlich von ihm entnommen und nicht bezahlt, sei er bank-rott und dann krank geworden. „Ich werde für Euch sorgen," sagte Franz, „und bringe Dich selbst zu Deinem Vater." Eine jämmerliche Hühnerleiter hinauf trat Franz, dem Kinde folgend, gebückt in eine elende niedere Kam mer und hörte durch den Mund einer ihn rauh an schreienden, schmutzigen Aufwärterin den Namen Althof ausrasen, nach der Richtung hin, wo auf dem einzigen Stuhl der Stube ein zusammengehockter, elender Mann sich halb mechanisch aufzuraffen bemühte, und mit beinahe erloschenen Augen vor sich hinstarrte, bis sein Töchterchen ihm entgegenstürzte. „Althof? ja wirklich der Antiquar Althof, dem ich noch so viel schulde, aber wie entstellt und in welcher Lage?! Diese Gedanken durchzuckten ebenso schnell und niederschmetternd wie ein Blitz den ihn nicht wieder erkannte. Auf den lauten Ruf der Tochter (in seine Ohren hinein, als wären diese nur dem äußern Sinne nach schwerhörig), dasz ein fremder Herr ihn zu sprechen wünsche, murmelte er halb bitter, halb verworren, Worte vor sich hin, wodurch Franz, schuldbewußt, auf's Triefste erschüttert wurde. Aus Furcht dennoch von dem mahnsinnigen Manne erkannt zu werden, wagte er nicht laut zu sprechen. (Echo aus der Heimath und Fremde)

Van Franz en Agnes zijn vijf kinderen bekend:

1  Diederich Friedrich Carl (Diedrich) von Schlechtendahl, kgl.preuß. Chefpräsident den Obelandesgerichtes, wonende in Paderborn, is geboren op donderdag 24 september 1767 in Xanten, is overleden op dinsdag 22 februari 1842 in Paderborn. Diederich werd 74 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

Jurist, Landrichter in Xanten, Kriminaldirektor und später Polizeipräsident in Berlin, Chefpräsident des Oberlandesgerichtes Paderborn 1816 - 1841.


 

 

 

 

 

Ehrenbürger 8.1.1838 Verleihung anlässlich des 50-jährigen Dienstjubiläums und in Würdigung 20-jähriger Tätigkeit in der Paderborner Armenkommission sowie der während 24-jährigen Aufenthaltes in Paderborn erworbenen hohen Achtung aller Einwohner.


 

2  Johann Georg Julius (Georg Julius) von Schlechtendahl, Regierungsvizepräsident, is geboren op woensdag 14 februari 1770 in Xanten, is gedoopt op zondag 18 februari 1770 in Götterswickerhamm, is overleden op donderdag 4 juli 1833 in Münster. Johann werd 63 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

BIOGRAFIE Rheinische Beamtenfamilie; preußischer Adel 14.10.1786 für den Vater. 1791 Ernennung zum Referendar bei der Kriegs- und Domänenkammer in Hamm (?); 1794 Anstellung als Expedient bei der Deputation des Oberkriegskollegiums bei der Rhein-Armee; 1795 Prüfung zum Assessor bestanden; 03.03.1796 Ernennung zum Kriegs- und Domänenrat in Hamm; 1802 Mitglied der Organisationskommission in Paderborn; 13.02.1804 Vizedirektor bei der Kammer in Münster; 1809 Ernennung zum bergischen Staatsrat in Düsseldorf; 21.03.1812 Vizedirektor bei der Behörde in Münster; 1814 Präsident der Regierungskommission in Paderborn; 08.06.1816 Ernennung zum Regierungs-Direktor bei der Regierung Münster; 19.11.1818 Ernennung zum Regierungs-Vizepräsidenten in Münster; 30.08.1826 Übertragung des Spezialpräsidiums auf Schlechtendal. Roter Adlerorden III. Klasse.
 

Johann trouwt (kerk) op vrijdag 22 januari 1802 in Hamm op 31-jarige leeftijd met de 22-jarige Dorothea Hinke. Dorothea is geboren op zaterdag 1 mei 1779, is overleden op donderdag 25 januari 1866 in Münster. Dorothea werd 86 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

3  Franz Friedrich Reinhard von Schlechtendahl, preuß.Kammergerichtsrat, is geboren op zondag 24 februari 1771 in Xanten, is overleden op woensdag 8 april 1801 aldaar. Franz werd 30 jaar, 1 maand en 15 dagen.

4  Karl Eugen Justus Beatus von Schlechtendahl, kgl.preuß Oberstleutnant, is geboren op dinsdag 30 maart 1773 in Xanten, is overleden op zaterdag 26 december 1829 auf dem Schlosse Stolpe bei Oranienburg. Karl werd 56 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

In seinem zwölften Jahre machte er 1785 einen Holländischen Feldzug mit dann als Offizier einen solchen in Belgien, unter dem Herzoge von Braunschweig-Oels, hernach von Knobelsdorf, und am Rhein unter den Feldmarschall von Möllendorf versetzt, erhielt er dann seine Garnison in Mühlhausen in dem Regimente Graf von Wartensleben, wurde Capitain; 1806 in der Schlacht von Auerstedt verwundet, mit der nach Magdeburg geflüchteten Armee gefangen und auf Ehrenwort entlassen. Er war eine Zeit lang Etappenkommandant, arbeitete als Freiwilliger bei der Regierung zu Potsdam, wurde Kreisbrigadier und zu gleich Landrath im Löwenbergscken Kreise der Kurmark, dann Major und Oberbrigadier in Münster. Hier erhielt er den Auftrag, ein Landwehr-Regiment zn er richten, mit welchem er einen Feldzug in Frankreich, der Champagne mitmachte. Einem Jugendfreunde, von Rohr, „Postmeister's Ludwig" aus Cleve, später Generallieutenant in Frankfurt a. O,, den er dort traf, sagte er: „Da bin ich mit meinen westphälischen Jungens in der Champagne!" Er bekam darauf als Commandeur desselben sein Standquartier in Geldern und starb , nachdem er eine Berufung in das Kriegs Ministerium nicht hatte wegen Kränklichkeit annehmen können, den 26. Dezember 1829 auf dem Schlosse Stolpe bei Oranienburg , welches er von seinem Freunde, dem Major von Veltheim, gemiethet hatte.(Echo aus der Heimath und Fremde)
    Schloss Stolpe bei Oranieburg

5  Friedrich Wilhelm Jacon Arnold (Fritz) von Schlechtendahl is geboren op woensdag 1 oktober 1777 in Xanten, is overleden op vrijdag 13 maart 1778 aldaar. Friedrich werd 5 maanden en 12 dagen.

Generatie V

(van 1734 tot 1867)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 16 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1788 en 1823. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Gieten (7x), Maastricht (2x), 's-Gravenhage, Leeuwarden, Bentheim. (Dld.), Bentheim (D.) en Bad Bentheim.

V-A  Abraham Schummelketel, zoon van Jan Schummelketel (IV-B) en Johanna Wilhelmina Maria Routert, luitenant-kolonel v. Gr.-Brittannische Majesteit, wonende in Olst, is gedoopt op zondag 19 juni 1763 in Beek (doopgetuige was Anna Marinnes Wed.Brummele lidm.Nijmegen), is overleden op donderdag 23 december 1824 in Olst 'op den Huize Dingshof, onder Olst' . Abraham werd 61 jaar, 6 maanden en 4 dagen.<31>

Hij was 'voormaals Gouverneur van Cephalonia' (Griekenland).(Bron: Overlijdensadverteintie.)

Dossier Van Rijn (CBG): Hij was 17-1-1791 lieut. 1e Bat.9 6de Comp. Infanterie Vriesland. Luit.kolonel van Zijne groot-Brittanische Majesteit
Hij is op 23 april 1823 te Leeuwarden getuige bij het huwelijk van Willem Rein van Sippema (de man van zijn overleden zuster Maria Agnes) met Johanna Maria Bouwina de Sitter.

Uit "Malta Family History, A History of the British Army in Malta", Ch. 9:
...
Meanwhile in the struggle against Napoleon, the British Government was anxious to increase the strength of the Army and therefore accepted a proposal from a Count Froberg to raise an infantry regiment of about 1,000 foreign troops to serve with the British. He was a Frenchman of the Royalist cause, named Gustave de Montjoie, but styled himself, the Count Froberg.
The regiment was due to be completed by February 1805, but recruiting was extremely slow, so by July of that year when Count Froberg Levy appears on the Malta garrison return, there was only one officer, a Dutchman Lieutenant Abraham Schummelketel, and ten men.
In an effort to increase recruitment Froberg switched his attention from Western Europe countries, to concentrate on the Balkan states. Here he was able to gather together a mixture of men from several nationalities, and as a result, by July 1806 there were nearly 500 privates, plus another 127 recruits undergoing Quarantine or in Hospital.
Though welcoming an additional regiment to the defence of Malta, General Villettes was concerned that this particular regiment had insufficient experienced officers, and although he was unaware of the dubious recruiting methods used in the Balkans, his premonition was well founded when he wrote on 3rd June 1806:
"It will ever be a very difficult task to maintain any sort of harmony between them and the inhabitants of this island who are extremely prejudiced against them for their being mostly from the confines of Turkey. If they remain much longer I am afraid some unpleasant disturbances might occur.
To reduce the tension between the Maltese and men of the Froberg regiment, it was thought advisable to station them at the isolated Fort Ricasoli. However, since the Fort held a strategic position at the entrance to Grand harbour, a small Royal Artillery detachment of nineteen Gunners under Captain Fead, were based there.
In September 1806 fifteen officers of Swiss and German origin were commissioned, with Abraham Schummelketel promoted to Major, and all seemed to be going well in November 1806 when Lieut-Colonel James Barnes, transferred from the 4th Regiment, became the Commanding Officer.

Van Abraham is een kind bekend:

1  Jan Franciscus Schummelketel is geboren in 1812, is overleden op maandag 14 februari 1820 in Olst 'op den Huize Den Dingshof, onder Olst' . Jan werd 8 jaar.<32>

V-B  Hendrik Wilhelm Schummelketel, zoon van Jan Schummelketel (IV-B) en Johanna Wilhelmina Maria Routert, lt.colonel en burgemeester en gem.secretaris van Gieten, wonende in Gieten, is gedoopt op zondag 20 januari 1765 in Beek bij Nijmegen (doopgetuige was Engelina Magdalena Reiniers Wed. Brusse Lidmaat te Nijmegen), is overleden op woensdag 18 april 1849 in Gieten . Hendrik werd 84 jaar, 2 maanden en 29 dagen.<33>

Hij is op 23 april 1823 te Leeuwarden getuige bij het huwelijk van Willem Rein van Sippema (de man van zijn overleden zuster Maria Agnes) met Johanna Maria Bouwina de Sitter.
HWS woonde huis nr 39 te Gieten (huidige Brink hoek met huidige Oude Groningerweg (foto huis in archief Hist Ver Gem Gieten), bev reg Gieten: in huis woonde ook dienstbode en werkbode (man)
Hij was president kerkvoogd van de NH-kerk te Gieten.
(Gem Arch Gieten:) HWS vraagt verlof aan om naar 's-Gravenhage te gaan voor familiezaken brief 29 juli 1834. Noot: ook zijn zoon Hendrik (Hain) vraagt verlof aan uit hoofde van familiebetrekkingen per 22 juli 1834 (CdK toegnr 0040 3 juli 1834 nr 11)

Militaire gegevens van HWS uit Nationaal Archief Den Haag toeg nr 2.13.06:
Aanstelling als kadet bij het rgt Generaal Burmanier 1 jan 1776
Vaandrig bij het rgt P.F. van Oranje 2 feb 1781
Als luit bij hetzelfde rgt 2 feb 1791
Afgegaan en begeven onder de orders van ZH den heere P.F. van Oranje bij het ressemblement in Duitsland. 1795
Als aide de Camp bij Z.K.H. den Hertog van York bij de Expeditie in Noord-Holland 1799
Als capt bij het regt Jagers van de Lt Collonel Van Heijden in dienst van Zijne Groot Bretannysche Majesteit den 25 dec 1799
Met alloniance(?) naar Duitsland 1802
Noot: Nat Arch Den Haag toegnr 173 inv nr 35: Schummelketel .. Kapitein, met pensioen 6 dec 1807, pensioen f 400. (Dit is zeer waarschijnlijk HWS omdat hij op dat moment de rang van kapitien heeft; in het betreffende boek is geen voornaam vermeld).
In Nederlandsche Dienst
Als majoor bij het 1e Batt Jagers 12 jan 1814
Overgegaan naar het 5e batt Jagers 1 (of 30 in andere bron) nov 1814
Overgegaan bij de Militie Raad van de provincie Namen 17 nov 1815

Gedane veldtochten, e.d.:
Beleg van Maastricht 1792
In Brabant in het jaar 1793, 1794 en 1795
Bij de Engelsche Armee 1799
Bij de Hollandsche Armee 1813 en 1814


Bijzonderheden: Hendrik Wilhelm Schummelketel kwam in 1810 vanuit Maastricht naar Gieten ("de 7e van de Wijnmaand 1810 bediening H. Avondmaal met kerkelijke attestatie tot ons gekomen"). Hij was gepensioneerd kapitein. Ze woonden aan de Brink in Gieten. Hij werd op 25 augustus 1825 beëdigd als burgemeester van Gieten (K.B. 10-08-1825), tevens secretaris. Dat bleef hij tot zijn overlijden.

<35> Hendrik Willem Schummelketel was (gemeente-)secretaris van Anloo, Gieten en Gasselte voor een loon van 1680 franc en werd in 1813 schulte van Anloo ().In die kwaliteit was hij op 19 november 1811 te Eext getuige bij het huwelijk van Geert Hendriks Niemeijer met Geesjen Jacobs.
 In 1817 maakte Schummelketel deel uit van een driemanschap die op een veiling de vaste beklemming van de in 1773 gebouwde 'koorn-windmolen en annexen staande aan het Spijkerboor' kocht().
<36>
 Schummelketel was - van 1825-1849 - burgemeester en ambtenaar van de burgerlijke stand in Gieten; hij voltrok als zodanig op 6 oktober 1842 te Gieten het huwelijk van Jan Kort en Wilmina Kolthof.
<37>
J.A. Maas (toen) te Gieten publiceerde in Ons Erfdeel Tijdschrift van de Historische Vereniging Gemeente Gieten, november 2004, in de serie Gieter Heeren (deel 5) een (levens-)verhaal over Hendrik Wilhelm Schummelketel. Hij verleende mij toestemming om dat verhaal hierbij te publiceren.
Klik hier voor de betreffende pagina.

Hendrik trouwt op donderdag 16 november 1786 in Delft (is gescheiden voor 1810 *) op 21-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Alida Goverdina van Hoorn, dochter van Hendrik van Hoorn en Catharina Slingervoet. Alida, wonende in Ravenstein, is geboren in Delft, is gedoopt op zondag 28 juli 1765 aldaar in de Gereformeerde Nieuwe Kerk (doopgetuige waren Govert van Hoorn en Alida Bomhoff), is overleden op donderdag 22 mei 1828 in Dinther De aangifte van overlijden werd gedaan door haar echtgenoot, vergezeld van Franciscus Huiskens, landbouwer, 26 jaar. Alida werd 62 jaar, 9 maanden en 24 dagen.<38> Alida was later gehuwd (2) met Joannes Jacobus Brocx.<39,40>


* Staatsarchiv Osnabrück Bergische Unterbehörden betr. Grafschaft Bentheim u. Absplissen Nr. 294
Verstöße gegen Gesetze oder den Militärkodex
Untersuchung gegen den Hauptmann Schimmelketel wegen seines ehebrecherischen Verhältnisses mit Lydia Riccius, beide aus Bentheim.

(Deze stukken zijn opgevraagd en kunnen wellicht informatie geven voor de reden van de scheiding, N.)

Van Hendrik en Alida zijn vijf kinderen bekend:

1  Johanna Wilhelmina Schummelketel is geboren op dinsdag 22 april 1788 in Leeuwarden, is gedoopt op vrijdag 25 april 1788 aldaar, zie VI-A.

2  Hendrik (Hain) Schummelketel is geboren op woensdag 15 juni 1791 , is gedoopt op zondag 19 juni 1791 in Maastricht (in de ned.hervormde kerk), zie VI-B.<41>

3  Jan Carel Schummelketel is gedoopt op zondag 14 april 1793 in Maastricht (in de ned.herv. kerk) (doopgetuige waren Jan Schummelketel, Carel Jacob Schummelketel en de Capiteins:).

4  Alettha Maria Schummelketel is geboren in april 1797, is overleden op woensdag 29 oktober 1800 in Delft 'aan de gevolgen der Kinderziekte' (rouwadvertentie). Alettha werd 3 jaar en 6 maanden.

5  Cornelia Johanna Maria Schummelketel, wonende in Geffen, is geboren op zondag 21 april 1799 in Bad Bentheim, is gedoopt op zondag 28 april 1799 in Bentheim in de hervormde kerk, is overleden op zondag 11 november 1866 in Wonseradeel. Cornelia werd 67 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Cornelia trouwt op vrijdag 5 juli 1833 in Breda (aktenr.55), trouwt (kerk) Het kerkelijk huwelijk zal zijn voltrokken in de Grote Kerk te Breda, omdat de koster van die kerk, de 43-jarige Martinus van de Laar, getuige was bij het burgerlijk huwelijk op 34-jarige leeftijd met de 29-jarige Carel Fredrik Hartman, zoon van Jacob Frederik Hartman en Helena Franke. Carel, landmeter bij het Kadaster, wonende in Breda, is geboren in 1804 aldaar, is overleden op donderdag 7 april 1859 in Wonseradeel. Carel werd 55 jaar.
 

Hendrik trouwt (kerk) op donderdag 6 december 1810 in Gieten op 45-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Maria Lidia Sophia Riccius, dochter van Wilhelm Gerhard Gregor Riccius (Landsyndicus) en Catharina Clementina Wessels. Maria is RK gedoopt op donderdag 4 maart 1779 in Bentheim (D.), is overleden op donderdag 3 februari 1853 in Gieten . Maria werd 73 jaar, 10 maanden en 30 dagen.<42>

Zij wordt ook aangeduid met de voornamen:Maria Lydia Sophia Theresia en zelfs (GenLias) met de voornamen in omgekeerde volgorde: Sophia Lidia Maria Riccius.
Maria Lidia Sophia S met kerk. Attest van Gieten overgekomen dd 8 juni 1839 en weer naar Gieten vertrokken op 23 maart 1844 (DA toegnr 0299 NH Gemeente Anlo)
 

Van Hendrik en Maria zijn negen kinderen bekend:

6  Marianne Schummelketel is geboren op zaterdag 15 juni 1805 in Bentheim (D.), zie VI-C.

7  Lidia Schummelketel is geboren in 1807 in Bentheim. (Dld.), is gedoopt op donderdag 6 december 1810 in Gieten gelijktijdig met het huwelijk van haar ouders, door de hervormde predikant Heres., is overleden op woensdag 4 maart 1868 in Wildervank . Lidia werd 61 jaar.<43>

Lidia trouwt op zaterdag 11 november 1837 in Gieten op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige Geert Jans Frikken, zoon van Jan Jans Frikken (dagloner) en Geertje Jurjens Luppes. Geert, praamschipper, is geboren op vrijdag 21 december 1810 in Bellingwolde, is overleden op dinsdag 2 maart 1869 in Wildervank . Geert werd 58 jaar, 2 maanden en 9 dagen.<44,45>

8  Sophia Schummelketel is geboren op vrijdag 23 februari 1810 in Gieten, is gedoopt op donderdag 6 december 1810 aldaar (gelijk met het huwelijk van haar ouders), is overleden op zaterdag 18 april 1891 in Doesburg. Sophia werd 81 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Sophia trouwt op woensdag 26 september 1855 in Gieten (akte nr.8) op 45-jarige leeftijd met de 36-jarige Karel Willem Antoon Essers, zoon van Johan Essers en Antonetta Zusanna Elizabetha Wilmar. Karel, ontvanger te Gieten, wonende in Gieten, is geboren op dinsdag 22 juni 1819 in Heerlen, is overleden op vrijdag 23 april 1875 in Gorredijk. Karel werd 55 jaar, 10 maanden en 1 dag.

9  Wilhelm Gerhard Schummelketel is geboren op woensdag 9 oktober 1811 in Gieten, is ned.hervormd gedoopt op zondag 3 november 1811 aldaar, is overleden op woensdag 15 oktober 1879 aldaar . Wilhelm werd 68 jaar en 6 dagen.<46>

Aantekeningen over Wilhelm Gerhard S:
Lotingsregister 1830 beroep fourier wonende te Groningen Lotingsregister 1831 (nr 4) beroep fourier woont te Groningen, lengte 1 el 499 streep (noot Jan Maas: was met bijna 1.50 meter bijzonder klein van stuk, want de gemiddelde lengte van de negentienjarige Drenthen geboren in de jaren 1799-1841 was 163,38 cm (bron Rijksuniversiteit Groningen Instituut voor geschiedenis)). Lotingsregister 1832 (nr 4) beroep sergeant wonende te Maastricht.
Lotingsregister 1833 beroep sergeant Maastricht, idem lotingsregister 1834 (wordt steeds genoemd in verband met vrijstelling voor steeds een jaar omdat hij dienende is in rijksdienst ter zee of te lande).

Uitgaande stukken Gieten Gem.Arch Gieten 1 feb 1833 nr 20 tot 24 WGS werkelijk dienende bij de Drentsche Schutterij (ook 1831 nr 211).
CdK 10 juli 1846 nr 2473 benoeming tot deurwaarder der dir. Belastingen te Gasselte.
CdK 21-01-1857 nr 257 Ontslag als ambtenaar tot de betekening der stukken inzake van plaatselijke belastingen (Gieten) op eigen verzoek.
Drents Archief Kabinet Gouverneur toegnr. 0048 invnr. 175 uit lijst sollicitanten,ongedateerd: klerk ten kantore van de rijksontvanger te Gieten, verzoekt om te worden benoemd tot meter en taxateur van de turf te Gieten of tot ambtenaar bij 's Rijks accijnzen (wordt niet benoemd);
bev.reg Gieten: vertrekt 21 juni 1859 naar Zwaluwe NB uit huis ouders.
WGS wordt in Drentsch Jaarboekje 1854 genoemd te Gasselte: voor de gemeenten Borger, Gasselte en Gieten deurwaarder der directe belastingen.
WGS wordt in Drentsch Jaarboekje 1857 genoemd als deurwaarder directe belastingen Gieten
WGS treedt in 1869 als getuige op bij opmaken akte en is dan zonder beroep.

WGS in voor zover na te gaan nooit getrouwd geweest.

10  Jan Schummelketel is geboren op woensdag 27 januari 1813 in Gieten, zie VI-D.

11  Christina Elizabeth Clara Schummelketel is geboren op maandag 2 oktober 1815 in Gieten, zie VI-E.

12  Abraham Schummelketel is geboren op zondag 7 september 1817 in Gieten .<47>

Aantekeningen over Abraham S:
Lotingsregister 1836, 1837, 1838, 1839 korporaal (wordt steeds genoemd is in verband met vrijstelling voor steeds een jaar omdat hij dienende is in rijksdienst ter zee of te lande); lengte en woonplaats zijn niet ingevuld in de registers.

13  dr. Willem Rein Schummelketel is geboren op donderdag 18 oktober 1821 in Gieten , zie VI-F.<48>

14  Willem Jaques Schummelketel is geboren op vrijdag 30 mei 1823 in Gieten , zie VI-G.<49>

V-C  Maria Agnes Schummelketel, dochter van Jan Schummelketel (IV-B) en Johanna Wilhelmina Maria Routert, wonende in 's-Gravenhage, is geboren in Hellevoetsluis, is gedoopt op zondag 27 april 1777, is overleden op zondag 7 februari 1802 in 's-Gravenhage in het kraambed, is begraven op donderdag 11 februari 1802 aldaar in de Oude Kerk. Maria werd 24 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Maria trouwt op donderdag 21 augustus 1800 in Leeuwarden op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Willem Rein Bavius van Sippama, zoon van Bavius van Sippama (burgemeester van Stavoren) en Titia Snoek. Willem, ontvanger der dir.belastingen, wonende in 's-Gravenhage en in Leeuwarden, is geboren op donderdag 29 september 1774 in Stavoren, is overleden op woensdag 19 december 1838 in Leeuwarden na langdurig sukkelen. Willem werd 64 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Willem was later gehuwd (2) met vrouwe Grietje Storm Faber.<50,51> en na haar dood was Willem later gehuwd (3) met Johanna Maria Bouwina de Sitter.<52,53>

 

Van Willem en Maria is een kind bekend:

1  Jan Marie van Sippama, onderwijzer in Semarang, is geboren op donderdag 4 februari 1802 in 's-Gravenhage, is gedoopt op woensdag 17 februari 1802 aldaar in de Grote Kerk.

Later noemt hij zich: Jean-Marie
Op 3-3-1803 doet vader Willem Rein "ter weeskamer van 's-Gravenhage bewijs van moederlijk goed ten behoeve van zijn zoon, ten bedrage van ƒ 150.=".

Jan Marie vertrekt omstreeks 1826 naar Nederlands-Indië.
Jean Marie van Sippama machtigt op 17 november 1826 de heer J. Schrijver, procureur bij de regtbank in eerste aanleg te 's-Gravenhage, de gedeponeerde som bij de Weeskamer in ontvangst te nemen.
Hij is dan: Eerste commies ten Kantore van den Heer Administrateur van 's Rijks schatkist in de provincie Vriesland, wonende te Leeuwarden. Zijn vader is dan Ontvanger van 's Rijks directe belastingen te Leeuwarden.

Jan trouwt in 1830 in Semarang op 28-jarige leeftijd met Justina Susanna Geertskram. Hij wordt daar onderwijzer en zorgt voor een uitgebreid nageslacht.

Generatie VI

(van 1788 tot 1891)

In deze generatie zijn 7 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 42 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1817 en 1872. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Gieten (6x), Borger (6x), Anloo (5x), Veendam (4x), Meppel (3x), Zandberg (3x), Geffen (2x), Gorssel (2x), Modderdrift (Prince Albert. ZA.), Norg, Odoorn, Prince Albert (Kaap de Goede Hoop), Gasselte, Erm, aldaar, Ceres (Kaap de Goede Hoop) en Vries.

VI-A  Johanna Wilhelmina Schummelketel ook genaamd Maria Wilhelmina Schummelketel en Johanna Wilhelmina Maria, dochter van Hendrik Wilhelm Schummelketel (V-B) en Alida Goverdina van Hoorn, wonende in Geffen, is geboren op dinsdag 22 april 1788 in Leeuwarden, is gedoopt op vrijdag 25 april 1788 aldaar, is overleden op maandag 29 mei 1820 in Geffen (woonde wijk D no.109). Johanna werd 32 jaar, 1 maand en 7 dagen.

Johanna trouwt (kerk) op dinsdag 8 maart 1808 in Geffen Nederduitse Gereformeerde kerk op 19-jarige leeftijd met de 21-jarige Alidanus Benedictus Rees ook genaamd Hedanus Benedictus Roos. Alidanus, koopman, is geboren op zaterdag 27 januari 1787 in Antwerpen, is overleden op zaterdag 29 april 1848 in Amsterdam. Alidanus werd 61 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

Vermeld in Ned. Patriciaat jaargang 22 (1935/1936), p. 284: Alidanus Benedictus Rees, koopman.

Van Alidanus en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Johanna Catharina Rees is geboren op zaterdag 27 december 1817 in Geffen.

2  Theresia Maria Rees is geboren op zaterdag 20 mei 1820 in Geffen.

VI-B  Hendrik (Hain) Schummelketel, zoon van Hendrik Wilhelm Schummelketel (V-B) en Alida Goverdina van Hoorn, maire/scholte/schout/burgemeester van Anloo en ontvanger direkte belastingen, wonende in Bentheim, in Gieten, in Eext en in Meppel, is geboren op woensdag 15 juni 1791 , is gedoopt op zondag 19 juni 1791 in Maastricht (in de ned.hervormde kerk), is overleden op maandag 25 oktober 1847 in Meppel. Hendrik werd 56 jaar, 4 maanden en 10 dagen.<54>

Hain verblijft bij zijn vader, die als oud-capitein van het Nederlandse leger, zich in Duitsland heeft gevestigd, in Bentheim.
In 1809 komt Hain uit Bentheim naar Gieten (Hervormde kerk Gieten:"Hain Schummelketel van Bentheim. Voor de bediening van het avondmaal gehouden dan 25e van wintermaand en met kerkelijke attestatie tot ons gekomen").
In verband met het voorgenomen tweede huwelijk van zijn vader wordt voor de minderjarige Hain op 12 december 1810 tot administrerend voogd benoemd, de heer H.H. Beek te Anloo; de scholtus A. Braams te Eext wordt aangesteld als toeziend voogd.
Hain wordt niet opgeroepen voor militaire dienst.

Hain wordt klerk van beroep. Hij wordt ongeveer oktober 1811 het enige personeelslid van drie gemeenten. "Bij besluit van de 24e september 1811 no 6 B behaagde het de Prefect de Heeren Maires in het Departement te autoriseren om zich ten koste hunner gemeenten van een griffier of assistent te voorzien". De gemeenten Anloo, Gieten en Gasselte hebben zich verenigd en gezamenlijk stellen zij als secretaris of assistent aan de heer H. Schummelketel, vermoedelijk omdat hij de Franse taal beheerst. (Gemeenten waren verplicht een vertaler in dienst te nemen in de Franse tijd) Zij salaris bedraagt 1260 francs voor de drie gemeenten gezamenlijk.

Hain wordt op 21 november 1812 benoemd tot maire van Anloo. Op 30 november 1812 krijgt de onderprefect bericht van installatie en eedsaflegging van Hain Schummelketel. . Op 3 januari 1813 vraagt Hain Schummelketel aan de Onder-Prefect toestemming te Eext te mogen blijven wonen en werken en ook het bureau van de mairie te Eext te mogen blijven behouden. Een week later krijgt hij hiervoor toestemmming.
<55,56>
Ruim een jaar na zijn benoeming tot maire van Anloo worden de Fransen verjaagd en wordt Nederland een Koninkrijk onder Willem I. Hain Schummelketel blijft in functie. De naam van de functie verandert op 30 december 1813 terug in de naam die al eeuwen gebruikelijk was: Scholtes.

Op 13 juli 1819 wordt Hain, net als al zijn collega's in Drenthe, honerabel ontslagen als scholtes met dankbetuiging voor bewezen diensten. Per dezelfde datum wordt hij benoemd tot schout (dezelfde functie als scholtes maar met een andere naam) van Anloo als gevolg van het KB van 30 mei 1819. Op 13 juli 1819 moet Hain zich om half elf "laten vinden" aan het Bureau van het Provinciaal Gouvernement "ten einde in eed te worden genomen"

In deze periode heeft Hain een procedure te voeren
J.H. Jappé, ingenieur verificateur van het kadaster te Groningen (eiser) vordert van hem -als schout Anloo- f 400,- wegens voor die gemeente verrichte werkzaamheden. De eiser heeft echter geen opdracht van de gemeenteraad zelf gehad en daarmee verlies Jappé het geding.
<57,58>
Hain zegelt zijn correspondentie met het familiewapen: het schild met vier ringen in Y-vorm geplaatst. Brechdina de Blécourt zegelt haar post met een ander wapen. (Beide lakzegels in goede staat te vinden op huwelijksaankondiging bewaard gebleven in archief Mensinge in het Drents Archief
<59>
Een naamsverandering in verband met de reorganisatie van het binnenland bestuur treedt weer op per 25 augustus 1825. De naam schout wordt dan veranderd in burgemeester. Hain Schummelketel wordt opnieuw benoemd, nu als burgemeester van Anloo .
<60>
In 1826 wordt Hain ontvanger der direkte belastingen, in- en uitgaande regten en accijnzen der gemeenten Anloo, Vries en Zuidlaren. Hij blijft in Eext (gemeente Anloo) wonen.

Na 1831 wordt Hain ontvanger der direkte belastingen, in- en uitgaande regten en accijnzen te Meppel. Dat blijft hij tot zijn overlijden in 1847.

Hain woonde in Meppel in de helft van een huis en tuin op het Koekkoekschut A. nr 174. Hij was eigenaar van de sectie A. nrs 18b, 172, 173, 1647, 1648 en 1649 te Meppel. Ook bezat hij nog een 30e aandeel in de ongescheidene markte van Anloo. Bij het overlijden van Brechdina de Blécourt in 1866 bestond de nalatenschap in onroerend goed uit Meppel sectie A. nr 2067 tuin en huis groot 2 roeden 80 ellen en A. 2272 tuin 4 roeden 88 ellen. De erfgenamen zijn Hendrik Willlem Schummelketel, buiten beroep, wonende te Meppel; Johannes Kost vroeger genaamd Johannes Schummelketel, koopman, wonende te Uberfeld (D); Wobbina Catharina Schummelketel, buiten beroep, wonende te Koog a/d Zaan; Johanna Adolpina Schummelketel, buiten beroep, wonende te Arnhem; Catarina Anthonette Schummelketel, buiten beroep, wonende te Gieten (wordt vertegenwoordigd door haar echtgenoot Jan Schummelketel, burgemeester te Gieten): de kleinkinderen Hermann, Maria en Emma Kost bij plaatsvervulling van wijlen hun vader Hermann Kost (vooroverleden zoon uit eerder huwelijk van Brechdina de Blécourt); het kleinkind Heinrich van der Mhler, oeconoom, wonende te Eberfelt bij plaatsvervulling van zijne moeder Justiena Amalia Kost (vooroverleden dochter uit eerder huwelijk van Brechdina de Blécourt).
<61,62>

J.A. Maas (toen) te Gieten publiceerde in Ons Erfdeel Tijdschrift van de Historische Vereniging Gemeente Gieten, februari 2005, in de serie Gieter Heeren (deel 6) een (levens-)verhaal over Hain Schummelketel. Hij verleende mij toestemming om dat verhaal hierbij te publiceren.
Klik hier voor de betreffende pagina.
 

Hendrik (Hain) trouwt op maandag 23 september 1822 in Anloo op 31-jarige leeftijd met de 28-jarige Brechdina Wobbina de Blécourt, dochter van Johannes de Blécourt (commies van 's lands Magazijnen te Coevorden) en Wobbina Catharina van Troijen. Brechdina, wonende in Eberfelt (Dld) en in Meppel, is geboren op zondag 14 september 1794 in Coevorden, is overleden op dinsdag 30 oktober 1866 in Meppel. Brechdina werd 72 jaar, 1 maand en 16 dagen. Brechdina was eerder gehuwd (1) met Peter Casper Kost.<63>

Bij het huwelijk met Hain Schummelketel was zij weduwe van Peter Kaspar Kost en ze had gewoond te Eberfelt (D). Zij nam twee kinderen uit dit huwelijk mee: Hermann Kost en Justiena Amalia Kost. Brechdina de Blécourt komt uit een Frans geslacht dat vanwege de protestantse geloofsovertuiging vertrekt uit Combrai (Frankrijk) en zich via Antwerpen in Keulen vestigt. Latere generaties verhuizen naar Nederland.
Archief Mensinge (Brieven ingekomen bij Jan Wilmsonn Kymmel en Aldia Gesina Willinge):--H. Schummelketel en B.W. Kost-de Blécourt te Anloo
Datering 1822

Van Hendrik en Brechdina zijn vijf kinderen bekend:

1  Hendrik Willem Schummelketel is geboren op woensdag 26 mei 1824 in Anloo, zie VII-A.

2  Johannes Schummelketel, koopman, wonende in Uberfeld (D.), is geboren op dinsdag 18 juli 1826 in Anloo.

Hij neemt later de naam Johannes Kost aan.
In 1866 is hij koopman en woont te Uberfeld (D). Hij treedt dan op als voogd over Hermann, Maria en Emma Kost, de drie minderjarige kinderen van zijn echtgenote Johanna Maria Bröcking bij wijlen Hermann Kost in eerder huwelijk verwekt. (Deze Hermann Kost was een half-broer van Johannes Schummelketel)

Johannes trouwt voor 1866 op hoogstens 39-jarige leeftijd met zijn halfschoonzus Johanna Maria Bröcking. Johanna was eerder gehuwd (1) met Hermann Kost.<64>

3  Wobbina Catharina Schummelketel, buiten beroep, wonende in Koog aan de Zaan, is geboren op vrijdag 22 augustus 1828 in Anloo, is overleden op zondag 1 maart 1896 in Meppel . Wobbina werd 67 jaar, 6 maanden en 8 dagen.<65>

4  Johanna Adolfina Schummelketel, buiten beroep, wonende in Arnhem, is geboren op dinsdag 15 juni 1830 in Anloo, is overleden op donderdag 21 december 1911 in Meppel . Johanna werd 81 jaar, 6 maanden en 6 dagen.<66>

5  Catharina Anthonette Schummelketel is geboren op woensdag 14 december 1831 in Anloo, zie VII-B.

VI-C  Marianne Schummelketel ook genaamd Maria Schummelketel, dochter van Hendrik Wilhelm Schummelketel (V-B) en Maria Lidia Sophia Riccius, arbeidster, wonende in Borger, is geboren op zaterdag 15 juni 1805 in Bentheim (D.), is overleden op zondag 14 januari 1866 in Zandberg. Marianne werd 60 jaar, 6 maanden en 30 dagen.

Marianne trouwt op donderdag 14 oktober 1830 in Borger op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Hindrik Jacobs Kort, zoon van Jacob Hindriks Kort (arbeider) en Hinderkien Berends Schuiling. Hindrik, boerenknecht, akkerbouwer, landbouwer en logementhouder, wonende in Borger en in Zandberg, is gedoopt op zondag 13 oktober 1805 in Anloo, is overleden op dinsdag 30 maart 1886 in Odoorn , is begraven in Valthermond begraafplaats Oost. Hindrik werd 80 jaar, 5 maanden en 17 dagen.<67>

Hij was ingeloot voor militaire dienst onder nummer 3 en diende 5 jaar bij de 7e afd. Infanterie.
Hij is getuige bij het huwelijk van zijn broer Jan met Wilmina Kolthof; ook bij het huwelijk van zijn zus Aaltien met Jan Ensing was hij in die kwaliteit aanwezig(welk huwelijk door zijn schoonvader Schummelketel werd voltrokken).
<68>

Klik hier voor het verhaal "Marianne, de arme dochter van de burgemeester van Gieten"

 

Van Hindrik en Marianne zijn tien kinderen bekend:

1  Hinderkien Kort ook genaamd Hendrikje Kort en Henderkien Kort, wonende in Exloërmond (in 1866), is geboren op maandag 1 oktober 1827 in Borger , is overleden op dinsdag 27 november 1883 in Exloërmond. Hinderkien werd 56 jaar, 1 maand en 26 dagen.<69>

Hinderkien trouwt op donderdag 2 juni 1853 in Odoorn op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan de Vries, zoon van Habbe Jans de Vries en Janna Jans Heideman. Jan, landbouwer en arbeider, is geboren op zaterdag 17 februari 1827 in Vlagtwedde.<70>

2  Jakob Kort, vervener te Valthermond (1886), wonende in Stadsmusselkanaal (1866) en in Valthermond, is geboren op dinsdag 29 september 1829 in Borger (erkend bij het huwelijk van de ouders), is overleden op maandag 18 mei 1896 in Musselkanaal, is begraven aldaar. Jakob werd 66 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

Jakob solliciteert in de vacature van zijn oom Jan Schummelketel, burgemeester van Gieten. Hij woont dan in Stadskanaal. Hij is al 14 jaar raadslid in de gemeente Onstwedde. Brief Jacob Kort 15 maart 1879. Er zijn 25 sollicitanten. Benoemd wordt Arnold Willem Bouwmeester (burgemeester en secretaris te Beilen). De brief van Jakob Kort is te vinden in DA inv. 0048 kabinet Commissaris der Koning jaar 1879 op datum in de maand april/mei.
<71>

Jakob trouwt op donderdag 24 maart 1864 in Onstwedde op 34-jarige leeftijd met de 20-jarige Hillechien Hollenbeek, dochter van Jan Hendriks Ollenbeek (Hollenbeek) en Elsje Henriks Dost. Hillechien is geboren op zaterdag 25 november 1843 in Wildervank, is overleden op woensdag 5 februari 1913 in Musselkanaal, is begraven aldaar. Hillechien werd 69 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

3  Wilhelmina (Mina) Kort, wonende in Horsten (1866) en in Exloërmond (1886), is geboren op zaterdag 11 augustus 1832 in Borger, is overleden op maandag 29 december 1890 in Odoorn. Wilhelmina werd 58 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

Wilhelmina trouwt op donderdag 15 mei 1862 in Onstwedde op 29-jarige leeftijd met de 26-jarige Pieter Bots, zoon van Geert Berends Bots (dagloner) en Bouktje Ekkes Zuidema. Pieter, vervener en landbouwer, is geboren op zondag 18 oktober 1835 in Stadskanaal, is overleden op maandag 29 december 1890 in Exloërmond. Pieter werd 55 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

Hij was landbouwer 'op' Horsten en koopman in Exloërmond.

4  Willem Kort, landbouwer en zonder(1886), wonende in Zandberg, is geboren op dinsdag 20 januari 1835 in Borger , is overleden op dinsdag 24 april 1894 in Zandberg (aktenr.85), is begraven in Valthermond-Oost. Willem werd 59 jaar, 3 maanden en 4 dagen.<72>

5  Hindrik Kort, akkerbouwer en landbouwer te Valthermond(1886), wonende in Zandberg en in Stadsmusselkanaal (1866), is geboren op dinsdag 2 januari 1838 in Borger, is overleden op donderdag 10 maart 1921 in Ter Apel. Hindrik werd 83 jaar, 2 maanden en 8 dagen. <73>

6  Jan Kort, landbouwer en molenaar, wonende in Zandberg (1866) en in Ter Apelkanaal, is geboren op woensdag 12 augustus 1840 in Borger, is overleden op donderdag 20 oktober 1927 in Ter Apelkanaal. Jan werd 87 jaar, 2 maanden en 8 dagen. <74>

Jan trouwt op dinsdag 1 augustus 1871 in Onstwedde op 30-jarige leeftijd met de 23-jarige Janna Veldhuis, dochter van Lammert Bruines Veldhuis (landbouwer) en Grietje Jans Volders. Janna is geboren op donderdag 18 mei 1848 in Horsten, is overleden op dinsdag 24 december 1918 in Ter Apelkanaal. Janna werd 70 jaar, 7 maanden en 6 dagen.<75>

7  Aaltien (Aaltje) Kort, wonende in Zandberg (1866) en in Jipsingboermussel (1886), is geboren op woensdag 5 juli 1843 in Zandberg, is overleden op vrijdag 27 juli 1928 in Musselkanaal, is begraven aldaar. Aaltien werd 85 jaar en 22 dagen.<76>

Aaltien trouwt op maandag 12 mei 1873 in Vlagtwedde op 29-jarige leeftijd met de 45-jarige Geert Simon Oosterveld. Geert, landbouwer te Jipsingboermussel, is geboren op zaterdag 26 mei 1827 in Vlagtwedde, is overleden op vrijdag 10 januari 1913 in Jipsingboermussel, is begraven in Musselkanaal. Geert werd 85 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

8  Markus Kort is geboren op donderdag 26 maart 1846 in Odoorn, is overleden op donderdag 11 juni 1846 aldaar. Markus werd 2 maanden en 16 dagen.

9  Maria Kort, wonende in Zandberg (1866) en in Weerdingermond (1886), is geboren op woensdag 9 juni 1847 in Zandberg, is overleden op woensdag 9 april 1930 in Emmen , is begraven in Nieuw-Weerdinge. Maria werd 82 jaar en 10 maanden.<77> <78>

Maria trouwt op donderdag 7 november 1878 in Odoorn op 31-jarige leeftijd met de 26-jarige Roelof Brinks, zoon van Geert Brinks en Ebeltien van der Veen. Roelof, winkelier te Weerdingermond en molenaar, is geboren op zondag 15 februari 1852 in Borger, is overleden op woensdag 19 februari 1913 in Emmen, is begraven in Nieuw-Weerdinge. Roelof werd 61 jaar en 4 dagen.
<79>

10  Hinderikus Kort ook genaamd Henderikus, landbouwer te Zandberg(1886), wonende in Zandberg (1866), is geboren op zaterdag 27 april 1850 in Zandberg, is overleden op zaterdag 27 oktober 1928 in Ter Apelkanaal, is begraven in Valthermond-Oost. Hinderikus werd 78 jaar en 6 maanden.<80>

Hinderikus trouwt op zaterdag 14 december 1878 in Onstwedde op 28-jarige leeftijd met de 21-jarige Jantien Hovenkamp, dochter van Jacob Hovenkamp (landbouwer annerveen) en Hillechien Pranger. Jantien is geboren op zondag 26 april 1857 in Annerveen, is overleden op woensdag 17 augustus 1932 in Ter Apelkanaal. Jantien werd 75 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

VI-D  Jan Schummelketel ook genaamd Jan Franciscus Schummelketel, zoon van Hendrik Wilhelm Schummelketel (V-B) en Maria Lidia Sophia Riccius, kapitein v.h. Indisch leger en burgemeester-secretaris van Gieten, wonende in Meppel, in Assen en in Gieten, is geboren op woensdag 27 januari 1813 aldaar, is overleden op zaterdag 8 maart 1879 aldaar, is begraven aldaar . Jan werd 66 jaar, 1 maand en 9 dagen.<81>

Jan Schummelketel treedt in de voetsporen van zijn vader en wordt per 24 juli 1827 militair. Opmerking: in de militaire stukken wordt aanvankelijk steeds van Jan Franciscus Schummelketel gesproken, uiteindelijk is in het stamboek 'Franciscus' doorgestreept.

Hij neemt deel aan de krijgsverrichtingen van 1830 en 1831 (Zuidelijke Nederlanden) in de rang van Fourier bij de 8e afdeling infanterie. Wordt 5 april 1832 gerechtigd tot het dragen van het bewijs van aandenken aan deze krijgsverrichtingen; ontvangt de bronzen medaille voor trouwe dienst per 24 juli 1834
Hij vertrok op 1 maart 1837 als sergeant via de westkust van Afrika naar Nederlandsch Indië met het schip Jacobus vanuit Hellevoet.
In Nederlandsch Indië wordt hij Adjudant onderofficier 7e bataillon van het Indisch leger; per 9 februari 1840 2e luitenant bij 12e Bataillon Infanterie; als zodanig overgeplaatst per 12

december 1840 bij de 1e afdeling algemeen depôt, per 9 juli 1841 geplaatst bij het 6e Bataillon Infanterie en per 18 december 1843 overgeplaats naar het Garnizoens Bataillon te Sumatra
Per 15 april 1846 1e Luitenant bij het Garnizoensbataillon te Sumatra. Per 5 april 1851 kapitein bij het 7e Bataillon Infanterie; bij KB van 15 december 1852 nr 42 benoemd tot Ridder der Militaire Willemsorde 4e klasse naar de jongste kijgsverrichtingen in het Palembangsche in 1851/52. Op zijn verzoek per 13 april 1853 eervol ontslagen en aan hem wegens veertig jaren dienst (tien jaar Nederland en vijftien jaar x 2 in de tropen) een pensioen verleend van f 1200,- per jaar, betaalbaar in Nederland. Met het schip Plancius teruggekeerd naar Nederland en aangekomen op 26 augustus 1852 in het Nieuwe Diep.
Jan Schummelketel vestigt zich daarna weer in zijn geboorteplaats Gieten.

Jan solliciteert 8 april 1854 naar de functie van burgemeester te Hoogeveen; maar iemand anders wordt benoemd.

Per 1 mei 1855 verhuist Jan Schummelketel van Gieten naar Meppel.

Noot: inwonend bij Jan Schummelketel: Zwaantje Bergman, geb.Sleen 29-09-1841 dochter van Jans zuster Kristina
Per 1 mei 1860 vestigt Jan zich met zijn gezin (inmiddels twee kinderen) vanuit Meppel, in Assen op het adres Beilerstraat no 16. Hij solliciteert op 15 oktober 1860 naar de betrekking van burgemeester te Gieten
Klik op de foto voor grotere afbeeldingBij Koninklijk Besluit van 25 november 1860 nr 72 wordt hij benoemd tot burgemeester te Gieten.(Dat blijft hij tot zijn overlijden in 1879). Hij wordt op 8 december beëdigd en treedt op 12 december 1860 in functie. Op die dag vestigt hij en zijn gezin zich vanuit Assen in Gieten in het huis waar ook zijn ouders hebben gewoond. (Het huis had het nummer 39 en bevond zich op de huidige hoek Oude Groningerweg en Brink). Zijn salaris bedraagt ƒ 300,- in 1860 en ƒ 625,- in 1878. Hij wordt ook secretaris van de gemeente Gieten van 12 januari 1861 tot aan zijn overlijden in 1879. Tot slot ook nog raadslid van de gemeente Gieten van 14 september 1864 tot aan zijn overlijden in 1879.
In het archief van de Historische Vereniging Gemeente Gieten bevinden zich copieën van diverse acten (promoties in het leger, toekenning onderscheidingen e.d., benoemingen als burgemeester) en een foto uit circa 1869 van Jan Schummelketel

Op de molen "De Eendracht"in Gieten leest men op een gevelsteentje:
Ronde stellingmolen. Bouwjaar 1904. Op den 5den maart 1877 is de eerste steen gelegd aan deze molen door den weleerw.heer J. Schummelketel. Burgem. der gem. Gieten. Gieterveen/AA en Hunze. Broek 6

Jan Schummelketel circa 1876 (foto Drents Archief)

J.A. Maas te Gieten publiceerde in Ons Erfdeel Tijdschrift van de Historische Vereniging Gemeente Gieten, augustus 2005, in de serie Gieter Heeren (deel 7) een (levens-)verhaal over Jan Schummelketel. Hij verleende mij toestemming om dat verhaal hierbij te publiceren.
Klik hier voor de betreffende pagina.

 

Jan trouwt op maandag 28 mei 1855 in Meppel op 42-jarige leeftijd met zijn halfnicht de 23-jarige Catharina Anthonette Schummelketel, zie VII-B.

Voor het huwelijk wordt op 27 november 1854 Koninklijke dispensatie verleend wegens de familieverhoudingen tussen bruidegom en bruid.

Van Jan en Catharina zijn negen kinderen bekend:

1  Brechdina Wobbina Schummelketel is geboren op zondag 27 april 1856 in Meppel, is overleden op zondag 5 mei 1861 in Gieten, is begraven aldaar en bijgezet in het graf van haar grootvader, Hendrik Wilhelm Schummelketel. Brechdina werd 5 jaar en 8 dagen.

2  Carel Anthonie Schummelketel is geboren op zondag 2 augustus 1857 in Meppel, is overleden op woensdag 16 december 1857 aldaar. Carel werd 4 maanden en 14 dagen.

3  Hendrik Willem Schummelketel is geboren op dinsdag 20 december 1859 in Meppel, zie VII-C.

4  Maria Lidia Sophia Schummelketel is geboren op vrijdag 30 augustus 1861 in Gieten, pleegzuster,is overleden op vrijdag 18 mei 1917 in Tilburg. Maria werd 55 jaar, 8 maanden en 18 dagen.
In het gereconstrueerde bevolkingsregister van de gemeente Ede staat dat zij op 3 maart 1893 van Koog aan de Zaan naar Ede komt. Zij gaat wonen in: Dorp 461 en heeft dan als beroep pleegzuster. Ik acht het waarschijnlijk dat zij voor langdurig zieken zorgde. Op 4 januari 1894 gaat ze van Ede naar Tilburg. (Bron: H.L (Huib) de Groot, Dalmsholte)

        Foto van Maria tussen 1890 en 1892  (bron: familiealbum H.L.(Huib) de Groot, Dalmsholte)

    (Klik op foto voor vergroting)

Maria trouwt op woensdag 28 maart 1894 in Tilburg op 32-jarige leeftijd met de 40-jarige Ambrosius Jacobus Hallebeek, zoon van Pieter Benjamin Hallebeek en Wimpje Gravendaal. Ambrosius is geboren op dinsdag 22 november 1853 in Utrecht, is overleden op woensdag 28 september 1938 in Maartensdijk (Utrecht) . Ambrosius werd 84 jaar, 10 maanden en 6 dagen.<82>

Ambrosius was eerder gehuwd (1) met Helena Hermina Elsing.<83,84>


Van Ambrosius en Maria is een kind bekend:

1 Catharina Antoinette Hallebeek is geboren op zondag 10 maart 1895 in Tilburg, is overleden op donderdag 10 augustus 1905 aldaar. Catharina werd 10 jaar en 5 maanden.
 

5  Johan Adolf Schummelketel is geboren op donderdag 18 juni 1863 in Gieten, zie VII-D.

6  Wobbina Catharina Schummelketel ook genaamd Wubbina is geboren op zondag 20 augustus 1865 in Gieten, is overleden op zondag 7 september 1884 in Groningen (aktenr.Meppel 182). Wobbina werd 19 jaar en 18 dagen. Zij vertrok op 20 maart 1879 naar (gem.)Onstwedde.

7  Johanna Adolphina Schummelketel is geboren op vrijdag 7 juni 1867 in Gieten, zie VII-E.

8  Catharina Anthonette Schummelketel is geboren op donderdag 1 april 1869 in Gieten, zie VII-F.

9  Wijnanda Johanna Martina Schummelketel is geboren op donderdag 7 maart 1872 in Gieten, is overleden op dinsdag 14 april 1896 in Penang Malaysia (Prov. Wellesley). Wijnanda werd 24 jaar, 1 maand en 7 dagen.

VI-E  Christina Elizabeth Clara Schummelketel ook genaamd Klara Schimmelketel, dochter van Hendrik Wilhelm Schummelketel (V-B) en Maria Lidia Sophia Riccius, is geboren op maandag 2 oktober 1815 in Gieten, is overleden op zaterdag 25 februari 1854 in Vries. Christina werd 38 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

Christina trouwt op donderdag 22 oktober 1840 in Gieten (akte nr.13) op 25-jarige leeftijd met de 33-jarige Willem Frederik Bergman, zoon van Johan Martin Bergman en Zwaantje Weggeman. Willem, commies te Erm, gem. Sleen, is geboren op woensdag 25 februari 1807 in Deventer, is gedoopt op zondag 1 maart 1807, is overleden op donderdag 16 maart 1854 in Dalen. Willem werd 47 jaar en 19 dagen.

Van Willem en Christina zijn vijf kinderen bekend:

1  Zwaantje Bergman is geboren op donderdag 2 september 1841 in Erm, is gedoopt op woensdag 29 september 1841 in Sleen.

Zwaantje woonde volgens bevolkingsregister Gieten enige tijd bij haar oom Jan Schummelketel in Gieten.

Zwaantje trouwt op vrijdag 30 oktober 1868 in Rijssen op 27-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Arend Dirk Hagedoorn, zoon van Arend Lourens Hagedoorn en Hendrica van Elden. Arend, boekhandelaar, is geboren in 1844 in Amsterdam, is overleden voor 1895. Arend werd hoogstens 51 jaar.<85> Zwaantje trouwt op vrijdag 5 april 1895 in Laren op 53-jarige leeftijd (2) met de 66-jarige Johannes Duif, zoon van Dirk Jans Duif en Barber Husser. Johannes is geboren in 1829 in Hindeloopen.<86>

Johannes was eerder gehuwd (1) met Antoinetta Dorathea Bangert.<87>

2  Maria Lidia Sophia Bergman is geboren op vrijdag 23 september 1842 in Erm, is overleden op zaterdag 14 juli 1917 in Groningen. Maria werd 74 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Maria trouwt op zaterdag 10 juni 1865 in Wildervank op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Steffen Schillern, zoon van Reinder Frederiks Schillern en Lammechien Steffens Hensum. Steffen is geboren op dinsdag 20 februari 1844 in Veendam, is overleden op zaterdag 23 mei 1896 in Groningen. Steffen werd 52 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

3  Johan Martin Bergman, veldwachter, is geboren op vrijdag 1 maart 1844 in Norg, is overleden op zondag 21 maart 1926 in Zeist . Johan werd 82 jaar en 20 dagen.<88>

Johan trouwt op woensdag 14 december 1870 in Arnhem op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Catharina Wilhelmina Kemperman, dochter van Gradus Kemperman en Hendrina ten Broek. Catharina is geboren in 1842 in Doesburg, is overleden op zaterdag 24 december 1921 in Zeist . Catharina werd 79 jaar.<89>

Catharina was eerder gehuwd (1) met Nicolaas Raat.<90,91>

4  Hendrik Wilhelm Bergman, caféhouder, is geboren op dinsdag 19 mei 1846 in Gasselte, is overleden op zondag 30 mei 1920 in Jipsinghuizen. Hendrik werd 74 jaar en 11 dagen.

Hendrik trouwt op zaterdag 11 december 1869 in Onstwedde op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Zwaantje Schut, dochter van Roelf Hinderikus Schut en Aaltje Harms Kappen. Zwaantje is geboren op donderdag 18 november 1847 in Kopstukken, is overleden op vrijdag 15 maart 1929 in Jipsinghuizen. Zwaantje werd 81 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

5  Henderikus Bergman, boerenknecht, is geboren op zaterdag 11 december 1847 in Vries, is overleden op zondag 7 april 1940 in Vlagtwedde. Henderikus werd 92 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Henderikus trouwt op zaterdag 22 november 1873 in Onstwedde op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Catharina Draadjer, dochter van Arend Alberts Draadjer (stelmaker) en Catharina Stevens ten Cate. Catharina, naaister, is geboren op zondag 17 februari 1850 in Onstwedde, is overleden op vrijdag 8 juni 1923 in Ossedijk (Wedde). Catharina werd 73 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

VI-F  dr. Willem Rein Schummelketel, zoon van Hendrik Wilhelm Schummelketel (V-B) en Maria Lidia Sophia Riccius, heel- en verloskundige, wonende in Kroonstad (Oranje-Vrijstaat) en in Gorssel, is geboren op donderdag 18 oktober 1821 in Gieten .<92> Hij kwam vanuit Nederland in 1859 naar Zuid-Afrika, waar hij geneesheer in Ceres, Prins Albert en Kroonstad werd.

        Willem trouwt op vrijdag 29 december 1854 in Gorssel op 33-jarige leeftijd met de 31-jarige vrouwe Catharina Johanna de Neijn van Hoogwerff, dochter van Dankert Antonius de Neijn van Hoogwerff en Geertruida Sara van der Most. Catharina is geboren op donderdag 4 september 1823 in 's-Gravenhage, is overleden op zondag 11 januari 1880 in Kroonstad (Oranje-vrijstaat). Catharina werd 56 jaar, 4 maanden en 7 dagen.<93>

Van Willem en Catharina zijn vijf kinderen bekend:

 

1  Maria Geertruida Schummelketel is geboren op vrijdag 18 april 1856 in Gorssel. Maria trouwt op dinsdag 12 januari 1875 in Kroonstad (Oranje-Vrijstaat) (Dutch Reformed Church; bevestigd in het woonhuis van br. Schummelketel ) op 18-jarige leeftijd met de 29-jarige Robert Henry Christoffer Jones. Robert, handelaar, is geboren in 1846. 

2  Jacqueline Hélène Schummelketel is geboren op vrijdag 27 november 1857 in Gorssel, is overleden op zaterdag 18 november 1871 in Kroonstad (Oranje-vrijstaat). Jacqueline werd 13 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

3  Elisabeth Mathilda Schummelketel is geboren op donderdag 22 maart 1860 in Ceres (Kaap de Goede Hoop).

Elisabeth trouwt op woensdag 22 mei 1878 in Kroonstad (Oranje-vrijstaat) op 18-jarige leeftijd met N.N.. N, prokureur.

4    Carolina Anna Adèle Schummelketel, huishoudster, wonende in Kroonstad (Oranje-Vrijstaat), is geboren op zondag 23 maart 1862.

Carolina trouwt op maandag 7 mei 1883 in Kroonstad (Oranje-Vrijstaat) (bevestigd ten huize van de bruidegom) op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Abraham Pieter de Villiers. Abraham, klerk, is geboren in 1862.

5  Dochter Schummelketel is geboren op zaterdag 14 juli 1866 in Modderdrift (Prince Albert. ZA.).

VI-G  Willem Jaques Schummelketel, zoon van Hendrik Wilhelm Schummelketel (V-B) en Maria Lidia Sophia Riccius, schipper en zeeman, wonende in Veendam, is geboren op vrijdag 30 mei 1823 in Gieten , is overleden op zaterdag 5 december 1868 in Veendam . Willem werd 45 jaar, 6 maanden en 5 dagen.<94,95>

Vier dochters werden na het overlijden van hun vader en moeder, als behoeftige aangemerkt en vertrokken in 1875 uit Veendam naar Kroonstad aan de kust van Zuid-Afrika, om huisvesting en opvoeding te genieten bij de daar wonende familie. (Bron Staat van landverhuizers in 1875 Nationaal Archief, Min. v. Binnenlandse Zaken, afd. Statistiek Inventarisnummer 26-I)
In Kroonstad woonde Willem Rein Schummelketel (geb.18-10-1821 Gieten)met zijn echtgen. C.J. de Neyn van Hoogwerf.

Willem trouwt op donderdag 26 februari 1857 in Veendam (getuigen waren zijn broer Wilhelm Gerhard Schummelketel (zie V-B.9) en zijn zwager Karel Willem Antoon Essers (zie V-B.8)) op 33-jarige leeftijd met de 21-jarige Grietje Lever, dochter van Jan Hindriks Lever (zeeman) en Nijssijn Remmelts Giezen. Grietje, wonende in Veendam, is geboren op dinsdag 27 oktober 1835 aldaar aan het Oosterdiep 387, is overleden op donderdag 9 juli 1874 aldaar. Grietje werd 38 jaar, 8 maanden en 12 dagen.<96>

Van Willem en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1  Maria Lidia Sophia Schummelketel is geboren op dinsdag 27 december 1859 in Veendam aan het Westerdiep; geneesheer Antonius Saunes te Veendam deed de aangifte, zie VII-G.

2  Niessiena Pieterdina Schummelketel is geboren op zondag 13 oktober 1861 in Veendam aan het Westerdiep;geneesheer Antonius Saunes te Veendam deed de aangifte. Zij trouwde met Ivor Edward Gorman,geboren in 1856, overleden op vrijdag 6 mei 1927, 71 jaar en 6 maanden oud in Pretoria.

  Klik op foto voor grotere afbeelding Graf van Niessiena in Pretoria

3  Henderika Wilhelmina Schummelketel is geboren op woensdag 25 april 1866 in Veendam aan het Westerdiep;geneesheer Antonius Saunes te Veendam deed de aangifte. Doodgeschoten door haar echtgenoot op maandag 27 mei 1889 te Pretoria, 23 jaar, 1 maand en 2 dagen oud.

Henderika was ca. 1885 gehuwd met Wicher Jonker, zoon van Jannes Jonker en Fijna Margaretha Jansen. Wicher, eigenaar-redakteur De Volkstem, wonende te Pretoria, is geboren in 1860 te Vriezenveen, pleegde zelfmoord op maandag 27 mei 1889 te Pretoria. Wicher werd 29 jaar.

Uit: 'N BIOGRAFIE VAN DIE TAALSTRYDER
F.V. ENGELENBURG TOT MET DIE STIGTING
VAN DIE S.A. AKADEMIE IN 1909
deur
LINDA EUGENE BRINK
Studentenommer: 20998775
Verhandeling voorgelê vir die graad Magister Artiumin Geskiedenis aan die Vaaldriekhoekkampus van die Noordwes-Universiteit.

Jonker (Volksstem-drukkery, geleë in Kerkstraat 326) het nie baie goed met sy koerant gevaar nie en afgesien daarvan dat dit finansieel nie goed gegaan het nie, was die administrasie in 'n haglike toestand.
Op 27 Mei 1889 het die 29-jarige Wicher Jonker die hand aan sy lewe geslaan nadat hy eers sy vrou, Hendrika Wilhelmina (gebore Schummelketel), doodgeskiet het. Hulle babaseuntjie, Wicher Christiaan, was vier maande oud toe die tragedie hom afgespeel het. In De Volksstem word daardie selfde dag 'n kort beriggie oor Jonker en sy jeugdige eggenote se dood geplaas. Die wyse waarop hulle gesterf het, is egter nie in die koerant genoem nie.
Het past ons niet onder deze omstandigheden veel over dit vreeselijke geval te zeggen.


Van Wicher en Henderika is een kind bekend:
1  Wicher Christiaan Jonker is geboren in januari 1889 te Pretoria, is overleden op maandag 16 december 1889 aldaar. Wicher werd 11 maanden oud.

4  Pietertje Schummelketel, wonende in Dundee, is geboren op maandag 30 maart 1868 in Veendam aan het Westerdiep; de vader deed de aangifte..

Pietertje trouwt op woensdag 11 mei 1887 in Dundee op 19-jarige leeftijd met de 27-jarige Charles Frederick Dodd. Charles, Post Contractor, wonende in Dundee, is geboren in 1860.

Generatie VII

(van 1817 tot 1955)

In deze generatie zijn 7 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 33 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1856 en 1912. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Meppel (9x), Gieten (6x), Tilburg (4x), Breda (4x), Dundee (Natal (SA.)) (3x), Tandjoen Poera (Sumatra (Ned.Indië)), Hillegom en Dundee (Natal (SA)).

VII-A  Hendrik Willem Schummelketel, zoon van Hendrik (Hain) Schummelketel (VI-B) en Brechdina Wobbina de Blécourt, azijnfabrikant, eigenaar-exploitant logement De Wildeman, brandmeester-generaal(1870) en opzichter van de mestspecie, wonende in Meppel, is geboren op woensdag 26 mei 1824 in Anloo, is overleden op zondag 15 juni 1890 in Meppel. Hendrik werd 66 jaar en 20 dagen.

Hendrik Willem werd op 6 april 1842 als lidmaat aangenomen. Hij was voogd van de minderjarige kinderen van zijn zwager Jan Schummelketel na diens overlijden.
<97> Hendrik Willem wordt genoemd in Drentsch Jaarboekje 1864, 1865, 1866, 1867 als agent te Meppel van de Belgische Maatschappij van Algemeene Assuranties tegen gevaren van Brand te Brussel. Hij wordt in 1868 niet meer als zodanig genoemd. Hij wordt genoemd in Drentsch Jaarboekje als voorzitter van de commissie van de Volksbibliotheek te Meppel

Oud Meppel, jaargang 23, nummer 1, juni 2001, geeft een verhaal over "de lotgevallen van een theekoepeltje" door Thijs Rinsema.
Daarin wordt het verhaal verteld, dat Hendrik Willem Schummelketel in de jaren vijftig van de 19e eeuw, de nieuwe eigenaar is van een perceel grond met huis en erf, gelegen aan de oever van de Wold Aa in Meppel. (Tegenwoordig het gebied aan Mallegat Eendrachtstraat en Molenstraat). Die gaat waarschijnlijk in het huis wonen. In 1852 veranderde er iets met de Aa ter hoogte van het huis van Schummelketel. In dat jaar werd er een sluisje met ophaalbrug aangelegd, waarbij ook het water van de Wold Aa een tiental meters werd omgeleid. Het geheel werd 'Prinsenhut'genoemd. In 1861 verkocht Schummelketel het gehele gebied, zijnde de beide kavels die oorspronkelijk van de sluiswachter Roelof Bouwknegt waren, aan Arnold de Visser, koopman van beroep. Het is niet onlogisch dat òf Schummelketel òf De Visser een in het bewuste artikel bedoelde theehuisje achter zijn huis heeft gebouwd.
Voor 1870 was Willem Hendrik eigenaar-exploitant van het logement De Wildeman in Meppel (Hoofdstraat hoek Woldstraat). Het was een zeer oude gelegenheid met een buitengewoon goede reputatie. Jan Dannenbergh (zijn schoonvader?) resideerde er voorheen.In 1870 werd het logement gesloten; Schummelketel bleef er voorlopig wonen. Hij is datzelfde jaar benoemd tot brandmeester-generaal en is later opzichter van de mestspecie (zie hierna). In 1871 worden de gebouwen publiek verkocht, behalve het voorste gedeelte, dat gelegen was aan de Hoofdstraat en uit de hand werd verkocht aan E.J. Stephanus, een handelaar in boter,lijnkoeken etc.
Het pand Woldstraat 3, dat in 1872 door H.W. Schummelketel was ingehouden, werd ingericht als winkelhuis en betrokken door de boekhandelaar Stephanus.
Hendrik Willem blijkt niet onbemiddeld te zijn. Hij heeft landerijen en veen op de Kikkerij bij Meppel. Het vee gaat hij echter in 1872 verkopen en de landerijen verhuren. Hij gooit zich dan op zijn werk als opzichter van de mestspecie. Als men bijvoorbeeld een secreetton wil hebben, die toen nog niet wettelijk verplicht was, kon men die aanvragen bij de opzichter, maar men moest dan wel contracteren dat men alle faecaliën aan de gemeente afstond. De reinigingsdienst liet die tonnen regelmatig verwisselen. Lang niet iedere burger vroeg zo'n secreetton want de mest had toen nog waarde!
Hij solliciteert in 1850 naar de functie van burgemeester van Nijeveen en komt als tweede op de voordracht. De commissaris der Koningin acht hem niet geschikt omdat hij zich in de handel heeft begeven en een azijnmakerij te Meppel drijft, waardoor hij misschien de onafhankelijkheid mist (Kab CdK 10 jan 1850 nr 1).
In 1875 wordt H.W. Schummelketel kandidaat gesteld voor de gemeenteraad, maar hij wordt niet verkozen.

 

Op 25 november 2008 kreeg ik nog aanvullende informatie over Hendrik Willem van de Stichting Oud Meppel (via de gastenboek op http://www.oudmeppel.org/gastenboek/gastenboek.php). De heer Wiecher Ponne berichtte:

Inderdaad was die Hendrik Willem Schummelketel (1824-1890)iemand die zich op vele terreinen verdienstelijk heeft gemaakt. Behalve de door u genoemde activiteiten kunnen ook nog de volgende feiten genoemd worden (zie het blad Oud Meppel (OM)): - bestuurslid van de Onderlinge Meppeler Brandassurantievereniging vanaf de oprichting op 7 december 1877. In OM 11-2 staat op blz. 52 zelfs een foto van hem. - directeur van de Nutsspaarbank in 1840 waar hij de functie van secretaris-boekhouder bekleedde. (Zie OM 12-3, blz. 31). Hij deed dat in zijn vrije tijd. Van beroep was hij toen directeur van de gemeentereiniging. - lid van het Natuurkundig Genootschap in Meppel vanaf de oprichting op 17 oktober 1843. (Zie OM 19-1) - Schummelketel woonde omstreeks 1850 als azijnfabrikant in de driehoek Molenstraat-Koekoeksteeg-Eendrachtsstraat. Waarschijnlijk was hij hier de trotse bezitter van een theekoepel in zijn tuin, een modeverschijnsel van zijn tijd. (Zie OM 23-1, blz. 64)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit Oud Meppel 23-1,blz.64

 

 

 

Hendrik trouwt op zondag 26 augustus 1855 in Meppel op 31-jarige leeftijd met de 29-jarige Wijnanda Johanna Martina Dannenbergh, dochter van Johanna Martina Dannenbergh. Wijnanda is geboren op maandag 26 juni 1826 in Meppel, is overleden op dinsdag 8 mei 1888 aldaar. Wijnanda werd 61 jaar, 10 maanden en 12 dagen.<98>

Van Hendrik en Wijnanda zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Schummelketel, wonende in Dullstroom (RSA) en in Windhoek (RSA), is geboren op dinsdag 17 juni 1856 in Meppel, is overleden in 1937 in Zuid-Afrika (hij was ongehuwd). Jan werd 81 jaar.

Hij kreeg weliswaar bij Koninklijk Besluit 21-08-1857 (het waarschijnlijk door zijn ouders aangevraagde) verlof om zich Jan Dannenbergh Schummelketel te noemen, maar schreef brieven vanuit Zuid-Afrika onder de naam Jan Schummelketel.
Die brieven schreef hij op
28 juni 1903 en 15 augustus 1903 vanuit Windhoek; ze werden door mij aangetroffen in het Stadsarchief van Amsterdam.
Hij verbleef in 1897 al in Dullstroom, want vanuit die plaats vroeg hij permissie (aan het bevoegd gezag) tot invoer van een jachtgeweer via Delagobaai.

Hij had grote interesse in windmolens, want hij schrijft in de brief van 28 juni 1903 o.m. :
'Toen te Belfast heb ik aanvraag gekregen van Christiaan Botha uit Mapochsland om als molenaar bij hem te komen daar hij een Stoommolen besteld heeft en 1 Juli te Belfast verwacht wil hij absoluut dat ik daarmede zal werken. Nu heb ik daarin wel lust en ik zal zeer waarschijnlijk daartoe overgaan.'

  

Afbeelding van een kokerboom, die belangrijk is geweest voor de Bushmen (bosjesmannen). Zij gebruikten de holle stam als koker voor hun pijlen.

2  Johannes Martinus Schummelketel is geboren op vrijdag 14 mei 1858 in Meppel , is overleden op dinsdag 17 mei 1859 aldaar . Johannes werd 1 jaar en 3 dagen.<99,100>

3  Hendrik Schummelketel is geboren op vrijdag 14 mei 1858 in Meppel, zie VIII-A.

4  Johanna Martina Schummelketel is geboren op maandag 2 april 1860 in Meppel, zie VIII-B.

5  Marinus Carolinus Schummelketel is geboren op vrijdag 27 januari 1865 in Meppel, is overleden op maandag 18 september 1865 aldaar. Marinus werd 7 maanden en 22 dagen.

6  Marinus Corolinus Schummelketel is geboren op dinsdag 18 december 1866 in Meppel, zie VIII-C.

VII-B  Catharina Anthonette Schummelketel, dochter van Hendrik (Hain) Schummelketel (VI-B) en Brechdina Wobbina de Blécourt, buiten beroep, wonende in Gieten, is geboren op woensdag 14 december 1831 in Anloo, is overleden op woensdag 8 december 1875 in Gieten , is begraven aldaar . Catharina werd 43 jaar, 11 maanden en 24 dagen.<101,102>

naam: (als tweede voornaam wordt ook Antoinetta gemeld)
Catharina trouwt op maandag 28 mei 1855 in Meppel op 23-jarige leeftijd met haar halfoom de 42-jarige Jan Schummelketel, zie VI-D.

VII-C  Hendrik Willem Schummelketel, zoon van Jan Schummelketel (VI-D) en Catharina Anthonette Schummelketel (VII-B), is geboren op dinsdag 20 december 1859 in Meppel, is overleden op maandag 25 juni 1917 in Tilburg. Hendrik werd 57 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

Hij vertrok op 1 augustus 1875 naar Kampen. Blijkens brief d.d. 10 september 1952 van het Ministerie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen aan de Heer J. Schummelketel te Eindhoven, was Hendrik Willem onder stamboeknro. 44739 ingeschreven in het bij dit Ministerie berustende K.N.I.L.-Stamboek."Op de 8e Juli 1879 verbond hij zich als fuselier bij het voormalig K.N.I.L. en vertrok op de 30e Juli 1879 naar Oost-Indië. De 23e Mei 1902 keerde hij per s.s. "Koning Willem II" naar Nederland terug en werd na aankomst hier te landen in het genot gesteld van gagement als sergeant ad. 335,-- 's jaars. Of Uw vader bij het verlaten van de militaire dienst een belangrijk vermogen bezat, is hier niet bekend.", aldus schreef de Stamboekbeheerder (D. Hollinga).

Hendrik trouwt op woensdag 8 februari 1905 in Tilburg op 45-jarige leeftijd met de 32-jarige Catharina Maria Loomans, dochter van Johannes Godefridus Loomans en Elizabeth Anna Nuijten. Catharina is geboren op dinsdag 29 oktober 1872 in Geertruidenberg, is overleden op donderdag 25 januari 1917 in Tilburg. Catharina werd 44 jaar, 2 maanden en 27 dagen.<103>

Van Hendrik en Catharina zijn vier kinderen bekend:

1  Elisabeth Catharina (Betsy) Schummelketel ook genaamd Zuster Nepomucena is geboren op zondag 2 december 1906 in Tilburg, is RK gedoopt, is overleden op dinsdag 30 september 1997 in Dongen in Mariaoord. Elisabeth werd 90 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

Stichting Maria-oord
De Stichting Maria-oord is opgericht door de congregatie zusters Franciscanessen van Dongen met het doel hoofdzakelijk en uitsluitend aan bejaarde religieuzen huisvesting, verzorging en verpleging te verschaffen met het oogmerk de voorwaarden te scheppen, welke nodig zijn voor het beleven van een met de leeftijd van de bejaarden overeenkomende zinvolle levensperiode.
Maria-oord is een kloosterverzorgingshuis voor 44 religieuze bewoonsters in duurzame opname en voor 3 religieuze bewoonsters in kortdurende opname.

2  Sophia Maria Lydia Schummelketel is geboren op woensdag 5 augustus 1908 in Hillegom, zie VIII-D.

3  Wilhelmus Henricus (William) Schummelketel is geboren op zaterdag 8 juli 1911 in Tilburg, zie VIII-E.

4  Johan Adolf (Jan) Schummelketel is geboren op vrijdag 11 oktober 1912 in Tilburg, zie VIII-F.

VII-D  Johan Adolf Schummelketel, zoon van Jan Schummelketel (VI-D) en Catharina Anthonette Schummelketel (VII-B), sergt.inf., is geboren op donderdag 18 juni 1863 in Gieten, is overleden op donderdag 20 juni 1907 in Breda. Johan werd 44 jaar en 2 dagen.

Johan trouwt op donderdag 1 mei 1890 in Breda op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Sophia Catharina van der Weeg, dochter van Cornelis Nicolaas van der Weeg (vuurwerkmaker) en Sophia Dorothea Reichardt. Sophia, wonende in Breda, is geboren op zaterdag 6 september 1862 aldaar, is overleden op donderdag 28 oktober 1926 aldaar, is begraven aldaar Begraafplaats Haagveld.. Sophia werd 64 jaar, 1 maand en 22 dagen.<104>

Sophia was later gehuwd (2) met Johannes van Zijp.<105,106>

graf van Sophia Catharina van der Weeg en haar jongste zoon Cornelis

 

Van Johan en Sophia zijn zeven kinderen bekend:

1  Johan Adolf Schummelketel is geboren op zaterdag 14 mei 1887 in Breda, zie VIII-G.

2  Hendrik Willem Schummelketel is geboren op donderdag 23 oktober 1890 in Breda, zie VIII-H.

3     Sophia Catharina Maria Schummelketel is geboren op zaterdag 20 februari 1892, is overleden op woensdag 27 juli 1892 in Breda “in het huis, staande aan den nieuwen haagdijk wijk C nummer vier honderd acht en negentig”. Sophia werd 5 maanden en 7 dagen.

4  Sophia Catharina Antoinette Schummelketel is geboren op maandag 10 juli 1893 in Breda, zie VIII-I.

5     zoon Schummelketel is doodgeboren op maandag 7 september 1896 in Breda

6  Karel Johan (Karel) Schummelketel is geboren op vrijdag 24 september 1897 in Breda, zie VIII-J.

7  Cornelis Schummelketel is geboren op dinsdag 2 oktober 1900, is overleden op maandag 6 juni 1927, is begraven in Breda Begraafplaats Haagveld. Cornelis werd 26 jaar, 8 maanden en 4 dagen. <107>

VII-E  Johanna Adolphina Schummelketel, dochter van Jan Schummelketel (VI-D) en Catharina Anthonette Schummelketel (VII-B), wonende in Assen en in Lunteren, is geboren op vrijdag 7 juni 1867 in Gieten, is overleden op vrijdag 15 juni 1945 in Groningen. Johanna werd 78 jaar en 8 dagen.

Zij vertrok op 30 januari 1892 naar Assen. Ze woonde later, als weduwe, in Lunteren aan de Veenweg 9.

Johanna trouwt op donderdag 24 december 1891 in Gieten (is gescheiden op zaterdag 19 november 1927 in Ede) op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Evert Warris, zoon van Jan Warris en Geertje Ramaker. Evert, 1e luitenant en kapitein inf. O.I.L, wonende in Assen en in Putten, is geboren op zaterdag 20 april 1867 in Gieten, is overleden op zaterdag 19 november 1927 in Ede. Evert werd 60 jaar, 6 maanden en 30 dagen.

Klik op foto voor grotere afbeelding 

Johanna Adolphina met haar zoon Ernst Everhard

 

Van Evert en Johanna is een kind bekend:

1  Ernst Everhard Warris is geboren rond 1895 in Tandjoen Poera (Sumatra (Ned.Indië)).

Ernst trouwt op woensdag 20 april 1921 in Utrecht op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Gabriëlla Maria Geerolf, dochter van Oscar François Geerolf en Maria Joana Ceuterick. Gabriëlla is geboren rond 1901 in Antwerpen.<108>

Klik op foto voor grotere weergave    Ernst Evert met echtgenote

VII-F  Catharina Anthonette Schummelketel, dochter van Jan Schummelketel (VI-D) en Catharina Anthonette Schummelketel (VII-B), wonende in Groningen, is geboren op donderdag 1 april 1869 in Gieten, is overleden in 1955. Catharina werd 86 jaar.

Catharina trouwt op woensdag 18 december 1895 in Tilburg op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Geerard de Leeuw, zoon van Arij de Leeuw en Cornelia Jacomina Heinsdijk. Geerard is geboren op maandag 4 november 1867 in Kattendijke, is overleden in 1914. Geerard werd 47 jaar.<109>

Van Geerard en Catharina zijn twee kinderen bekend:

1  Johanna Adolfina de Leeuw is geboren in 1896, is overleden in 1967. Johanna werd 71 jaar.

Johanna trouwt in 1923 op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan Hoek. Jan is geboren in 1897, is overleden in 1979. Jan werd 82 jaar.

2  Jean A.G. de Leeuw is geboren in 1901 in Tilburg.

VII-G  Maria Lidia Sophia Schummelketel ook genaamd Maria Lydia Sophia Willson, dochter van Willem Jaques Schummelketel (VI-G) en Grietje Lever, is geboren op dinsdag 27 december 1859 in Veendam aan het Westerdiep(Geneesheer Antonius Saunes te Veendam deed de aangifte)., is overleden op zondag 15 april 1934 in Harrissmikth Oranje Free State (SA.), is begraven in Dundee in Dundee cemetry in CG Willson's grave No. 1297. Maria werd 74 jaar, 3 maanden en 19 dagen.


        Maria L.S. op latere leeftijd (collectie Paula Monteith)

Maria trouwt op woensdag 28 mei 1884 in Newcastel Wesleyian Church op 24-jarige leeftijd met de 34-jarige Charles George Willson, zoon van George William Church Willson en Sophia Sarah Florence Cheesewright. Charles is geboren op donderdag 7 februari 1850 in Marylebone (London (Eng.)), is overleden op donderdag 8 februari 1912 in Dundee (Natal (SA)). Charles werd 62 jaar en 1 dag. Charles was eerder gehuwd (1) met Marie Antoinette Lambert.<110>

Van Charles en Maria zijn zes kinderen bekend:

1  Edgar William Willson.

2  Frederick Walter Willson is geboren in 1889 in Dundee (Natal (SA.)), is overleden op donderdag 26 juni 1919. Frederick werd 30 jaar.

3  James Gerard Willson is geboren op dinsdag 16 juni 1891 in Dundee (Natal (SA.)), is overleden op maandag 28 februari 1938. James werd 46 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

4  Nellie Marie (Dolly) Willson is geboren op zondag 15 maart 1885 in Dundee (Natal (SA.)), is overleden op dinsdag 8 juli 1952 in Durban (Natal (SA.)). Nellie werd 67 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

5  Charles Edgar Willson is geboren rond 1911, is overleden op zondag 23 juni 1918. Charles werd ongeveer 7 jaar.

6  Charles Schummelketel Willson is geboren op zondag 15 januari 1893 in Dundee (Natal (SA)), is overleden op maandag 23 april 1979 in Natal (SA.) in 10 Ernest Whitcutt Road, Cowies Hill. Charles werd 86 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

During his years at Glasgow University he played for the 1st cricket team and attained his 'blue'.
He was very good at all ball games - cricket, rugby, tennis, squash & golf -during his lifetime.
Was a member of the Intelligence Section of the 19th Battalion in the
National Volunteer Brigade in World War II
Was a member of the Old Alleynian Society (Dulwich College) and Durban Country Club where he played 1st team squash and represented the Club in golf matches with a 2 handicap. He won numerous mugs and trophies.
Was a member of the Institution of Electrical Engineers for 52 years.
After his retirement in he took part in many croquet matches.
Was a great trout fisherman.
Charles trouwt op dinsdag 12 mei 1936 in Natal (SA.) in Aliwal Street Congregational Church, Durban, Natal, South Africa by Rev Glover. op 43-jarige leeftijd met Ada Frances Vos.

Generatie VIII

(van 1856 tot 2007)

In deze generatie zijn 10 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1889 en 1953. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Wateringen (8x), Meppel (3x), Eindhoven (3x), Hasselt (2x), Ginneken, Den Haag, Bandoeng en Arnhem. Er zijn momenteel nog 11 van de 26 kinderen in leven.

VIII-A  Hendrik Schummelketel, zoon van Hendrik Willem Schummelketel (VII-A) en Wijnanda Johanna Martina Dannenbergh, ambtenaar ter secretarie van Wierden en secr.-ontvanger waterschap Hasselt-Zwartsluis, is geboren op vrijdag 14 mei 1858 in Meppel, is overleden in 1908 in Hasselt. Hendrik werd 50 jaar.

Hij trad rond 1888 regelmatig op als getuige bij akten van de burgerlijke stand van Wierden.
Bekend is dat hij meerdere -mislukte- pogingen deed om burgemeester in Drenthe te worden.

Hendrik trouwt op vrijdag 26 april 1889 in Wierden op 30-jarige leeftijd met de 29-jarige Ida Oldeman, dochter van Albartus Oldeman en Ida Wolters. Ida is geboren op donderdag 16 juni 1859 in Wierden, is overleden op dinsdag 3 november 1914 in Arnhem. Ida werd 55 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

Van Hendrik en Ida zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Willem Schummelketel is geboren in 1892 in Hasselt, is overleden op zaterdag 21 september 1901 aldaar. Hendrik werd 9 jaar.

2  Ida Woltera Schummelketel, hotelhoudster, wonende in Veere, is geboren op woensdag 11 april 1894 in Hasselt, is overleden op dinsdag 8 januari 1946 in Staphorst. Ida werd 51 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

Ida trouwt op maandag 11 april 1927 in 's-Gravenhage op 33-jarige leeftijd met de 43-jarige Herman Marius de Munck, zoon van Eduard Elias Johannes de Munck en Hermina Maria Vermeulen. Herman is geboren op donderdag 9 augustus 1883 in Kralingen Rotterdam , is overleden rond 1944 in 's-Gravenhage. Herman werd ongeveer 61 jaar.<111>

VIII-B  Johanna Martina Schummelketel, dochter van Hendrik Willem Schummelketel (VII-A) en Wijnanda Johanna Martina Dannenbergh, is geboren op maandag 2 april 1860 in Meppel. Zij overleed op zaterdag 6 maart 1943 in Velp op de leeftijd van 82 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Johanna trouwt op woensdag 8 augustus 1888 in Meppel op 28-jarige leeftijd met de 34-jarige Willem Albertus Beintema, zoon van Wessel Beintema en Anna Elisabeth Boers. Willem, fabrikant en chemist, is geboren op dinsdag 14 februari 1854 in Leeuwarden, is overleden in 1919 in 's-Gravenhage. Willem werd 65 jaar.

Hij was vanaf 1861 als vennoot van Johan Michiel Reese verbonden aan de geneesmiddelenfabriek te Meppel die vanaf dat moment Reese & Beintema heette. Bemoeide zich voornamelijk met de technische en commerciële leiding van het bedrijf. Financierde de eerste verhuizing in 1884-1885 van de Hoofdstraat naar de Heerengracht. Verrichtte zijn werkzaamheden tot 1911.
Farmaceutisch bedrijf Reese & Beintema: In 1885 werd in Meppel de firma Schatens & Reese opgericht en in 1885 omgedoopt in Reese & Beintema. Dit bedrijf verwerkte voornamelijk kruiden en verhandelde specialité's. Vanaf 1948 ontstond een onzekere periode met talrijke overnames door: Trifax, Borsuma, Lamers & Indemans en ten slotte in 1970 Internatio. Reese & Beintema-Interpharm - later Interpharm - werd groothandel. In 1980 werd het pand aan de Hoogeveenseweg verruild voor een nieuw gebouw op industrieterrein De Oevers. In 2001 werd Interpharm onderdeel van het Britse Alliance Unichem.
(Info: Encyclopedie Drenthe Online)

Johanna M. was later gehuwd met Willem Hendrik Slagter, van wie zij op 29 september 1923 in Den Haag scheidde.

 

Van Willem en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrik Willem Beintema is geboren op donderdag 6 juni 1889 in Meppel.

2  Anna Elisabeth Beintema is geboren op donderdag 25 augustus 1892 in Meppel, is overleden op donderdag 13 april 1893 aldaar. Anna werd 7 maanden en 19 dagen.

3  Siebe Hendrik Beintema is geboren op dinsdag 15 oktober 1895 in Meppel.

VIII-C  Marinus Corolinus Schummelketel, zoon van Hendrik Willem Schummelketel (VII-A) en Wijnanda Johanna Martina Dannenbergh, verificateur directe belastingen en hoofd van de Douane te Paramaribo, wonende in Ede, is geboren op dinsdag 18 december 1866 in Meppel, is overleden op donderdag 30 oktober 1958 in Ede, is gecremeerd op maandag 3 november 1958 in Westerveld. Marinus werd 91 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Het echtpaar vertrok op 15 mei 1903 uit Amsterdam naar Paramaribo met de 'Prins der Nederlanden' en keerde daar in oktober 1904 terug en woonde vanaf 1919 in Ede, laatstelijk aan de Arnhemseweg 10.

Klik op foto voor grotere afbeeldingHet echtpaar thuis
Marinus trouwt op donderdag 15 november 1894 in Terneuzen op 27-jarige leeftijd met de 21-jarige Janna Sara Gazan, dochter van Isaäc Gazan (rivierloods) en Jacomina Mielen. Janna is geboren op maandag 9 december 1872 in Terneuzen, is overleden op zondag 22 februari 1948 in Ede, is gecremeerd op donderdag 26 februari 1948 in Westerveld. Janna werd 75 jaar, 2 maanden en 13 dagen.<112>

Van Marinus en Janna is een kind bekend:

1  Wijnanda Johanna Martina Schummelketel, lerares middelbaar onderwijs, wonende in Ede en in Bennekom, is geboren op maandag 11 maart 1901 in Arnhem, is overleden op woensdag 13 augustus 2003 in Bennekom. Wijnanda werd 102 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Zij woonde in Ede aan de Arnhemscheweg 10 en vanaf 1966 in Bennekom, waar zij tot haar overlijden heeft gewoond. Zij heeft in 1993 een aantal objecten geschonken aan het Belasting & Douane Museum in Rotterdam, die betrekking hadden op het beroep van haar vader.(Van die dienst ontving ik o.m. deze foto's)

Toen zij als kind met haar ouders in Paramaribo verbleef, is zij geportretteerd:
:

VIII-D  Sophia Maria Lydia Schummelketel, dochter van Hendrik Willem Schummelketel (VII-C) en Catharina Maria Loomans, wonende in Wateringen en in Brantford (Canada), is geboren op woensdag 5 augustus 1908 in Hillegom, is overleden op woensdag 13 april 1988. Sophia werd 79 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Sophia trouwt op woensdag 9 mei 1934 in Wateringen op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Wescelas Cornelius van Dijk, zoon van Adrianus Leonardus van Dijk en Gerarda van der Hut. Wescelas, wonende in Brantford, is geboren op maandag 31 december 1906 in Wateringen.

Klik op foto voor grotere afbeeldingGezin Schummelketel-Loomans

Van Wescelas en Sophia zijn negen kinderen bekend:

1  Elisabeth Hendrika van Dijk, wonende in Biddinghuizen, is geboren op donderdag 4 mei 1933 in Den Haag.

Was married & divorced , husband Harry is deceased & she has no children

2  Gerarda Adriana Hendrica van Dijk is geboren op dinsdag 19 november 1935 in Wateringen, is overleden op dinsdag 4 april 1944 in Delft. Gerarda werd 8 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

3  Adrianus Cornelis Johannes van Dijk is geboren op vrijdag 8 januari 1937 in Wateringen, is overleden op zaterdag 18 september 1937 aldaar. Adrianus werd 8 maanden en 10 dagen.

4  Hendricus Wilhelmus Cornelis (Henk) van Dijk, wonende in Brantford (Can.), is geboren op vrijdag 6 mei 1938 in Wateringen.

He had 2 children in a previous marriage; Cheryl McDonald and Brenda Gardner
Cheryl has two sons Kyle & Seth
Brenda has a daughter Ava Michelle Gardner and a son Emmerson Gardner

Hendricus was gehuwd (1) met Lorraine van Dijk. Hendricus was gehuwd (2) met Gayetanne LaBelle.

5  Wencislaus Petrus Adrianus (Wes) van Dijk, wonende in Mt Pleasant (Can.), is geboren op dinsdag 23 juli 1940 in Wateringen.

Has 3 sons ; Wesley, Richard, James; & a daughter, Theresa McGregor
Wesley is single
Richard has 2 sons (I'll get their names later)
James has a daughter Vanessa
Theresa has a daughter Rachel McGregor & a son Kyle McGregor

Wencislaus was gehuwd met Jeanette Walsh.

6  Gerarda Adriana Maria (Gerry) van Dijk is geboren op maandag 8 december 1941 in Wateringen.

Gerarda was gehuwd met Arthur Dodds.

7  Anna Catharina Maria van Dijk is geboren op zaterdag 3 augustus 1946 in Wateringen, is overleden op woensdag 9 oktober 1946 aldaar. Anna werd 2 maanden en 6 dagen.

8  Lambertus Johannes Filippus (Ben) van Dijk, insurance broker, wonende in Brantford (ON (Canada)), is geboren op dinsdag 3 februari 1948 in Wateringen.

Lambertus trouwt op zaterdag 26 augustus 1972 in Brantford Grace Anglican Church op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Gail Jean Percival. Gail is geboren op vrijdag 26 januari 1951.

9  Johannes Franciscus Maria (John) van Dijk, wonende in Brantford (Can.), is geboren op dinsdag 6 september 1949 in Wateringen.

Has one daughter, Crystal van Dyk
Crystal has a daughter, Cassandra

VIII-E  Wilhelmus Henricus (William) Schummelketel, zoon van Hendrik Willem Schummelketel (VII-C) en Catharina Maria Loomans, wonende in Eindhoven en in Brantford (Canada), is geboren op zaterdag 8 juli 1911 in Tilburg, is overleden op zaterdag 8 augustus 1987 in Brantford (Canada), is gecremeerd op dinsdag 11 augustus 1987 aldaar. Wilhelmus werd 76 jaar en 1 maand.

In Eindhoven woonde hij aan de Stratumseind 56a. Hij emigreerde in de jaren '50 naar Canada. Hij woonde in Brantford en was daar lid van the Optimist Club.

Wilhelmus was gehuwd met Francis Schummelketel.

Van Wilhelmus en Francis zijn twee kinderen bekend:

1  Harry Schummelketel, wonende in Mar (Ontario).

2  Hans Schummelketel is geboren rond 1950, zie IX-A.

VIII-F  Johan Adolf (Jan) Schummelketel, zoon van Hendrik Willem Schummelketel (VII-C) en Catharina Maria Loomans, boekhouder, is geboren op vrijdag 11 oktober 1912 in Tilburg, is overleden op zaterdag 2 juni 2007 in Eindhoven, is begraven op donderdag 7 juni 2007 aldaar op de gemeentelijke begraafplaats De Oude Toren, na plechtige uitvaartdienst in de Verrijzeniskerk.. Johan werd 94 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

Hij was geregistreerd in het bevolkingsregister van Sint-Oedenrode <113>

Johan Adolf op 92-jarige leeftijdJohan trouwt op zondag 6 juni 1943 op 30-jarige leeftijd met de 20-jarige Francisca Gijsberta Johanna Driessens. Francisca is geboren op woensdag 14 maart 1923 in Eindhoven, is overleden op maandag 13 juni 1994 aldaar. Francisca werd 71 jaar, 2 maanden en 30 dagen.

Van Johan en Francisca zijn drie kinderen bekend:

1  Francisca Catharina A. M. (Franka) Schummelketel is geboren op zondag 10 februari 1946 in Eindhoven om 19.30 uur, zie IX-B.

2  Catharina Gerarda Elisabeth Laurentina Martina (Carina) Schummelketel is geboren op vrijdag 5 maart 1948 in Eindhoven om 17.45 uur, zie IX-C.

3  Johannes Antonius Gerardus Emerentiana Maria (Jan) Schummelketel is geboren op dinsdag 1 december 1953 in Eindhoven om 2.40 uur, zie IX-D.

 

VIII-G  Johan Adolf Schummelketel, zoon van Johan Adolf Schummelketel (VII-D) en Sophia Catharina van der Weeg, adjunct commies dir.belastingen, rijksaccountant en commies Rijskaccountantdienst, wonende in Kerkrade en in 's-Gravenhage, is geboren op zaterdag 14 mei 1887 in Breda.

Johan trouwt op maandag 5 februari 1912 in Breda op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Wilhelmina Johanna van Elewout, dochter van Jacobus Martinus van Elewout (goederenbesteller) en Catharina van Wasbeek. Wilhelmina, wonende in Breda, is geboren op donderdag 17 oktober 1889 aldaar.<114>

Van Johan en Wilhelmina is een kind bekend:

1  Johan Adolf Schummelketel.

VIII-H  Hendrik Willem Schummelketel, zoon van Johan Adolf Schummelketel (VII-D) en Sophia Catharina van der Weeg, kapper en huisschilder, is geboren op donderdag 23 oktober 1890 in Breda, is overleden op woensdag 4 februari 1925 in Ginneken en Bavel. Hendrik werd 34 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

Hendrik trouwt op maandag 20 december 1915 in Breda op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Mathilda Johanna Philomena Zodenkamp, dochter van Johannes Zodenkamp (tegelzetter) en Maria Philomena Welters. Mathilda is geboren op dinsdag 13 november 1888 in Breda “ten [ ] huize, in wijk A, nummer zes honderd achttien” Mathilda was eerder gehuwd (1) met Adrianus Felix Cornelius Huijbrechts. Mathilda was later gehuwd (3) met Johannes de Ceuster.<115> <116>

Van Hendrik en Mathilda is een kind bekend:

1  Hendrik Willem (Henk) Schummelketel is geboren op zaterdag 24 februari 1923 in Ginneken, zie IX-E.

VIII-I  Sophia Catharina Antoinette Schummelketel, dochter van Johan Adolf Schummelketel (VII-D) en Sophia Catharina van der Weeg, is geboren op maandag 10 juli 1893 in Breda, is overleden op maandag 10 januari 1977, is begraven in Arnhem Begraafplaats Moscowa. Sophia werd 83 jaar en 6 maanden.

Sophia gaat in ondertrouw op donderdag 9 januari 1919 in Breda, trouwt op dinsdag 21 januari 1919 aldaar op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Willem Clignett, zoon van Antonie Hubert Clignett en Semina. Willem, werktuigkundig ingenieur, is geboren op dinsdag 12 juli 1892 in Ranatamtoe (IDN), is overleden op maandag 28 juli 1958, is begraven in Arnhem Begraafplaats Moscowa. Willem werd 66 jaar en 16 dagen.

Klik op foto voor grotere afbeelding

 

Van Willem en Sophia zijn twee kinderen bekend:

1  Charlotte Clignett. Zij emigreerde naar Australië

2  Hettie Clignett.

VIII-J  Karel Johan (Karel) Schummelketel, zoon van Johan Adolf Schummelketel (VII-D) en Sophia Catharina van der Weeg, Kolonel der Cavalerie, is geboren op vrijdag 24 september 1897 in Breda, is overleden op donderdag 8 januari 1981 in Harderwijk. Karel werd 83 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

Hij was lidmaat van de Evangelische Luthersche Kerk te Breda (verklaring afgegeven 16 april 1916 door de Kerkeraad)

In 1932 he and his horse Duiveltje won the silver medal as part of the Dutch eventing team after finishing sixth in the individual eventing


Op zestienjarige leeftijd ging hij naar de Cadettenschool in Alkmaar. Zijn officiersopleiding voltooide hij in Breda.
In de paardenwereld bijgenaamd: "de Schum"
Loopbaan:
In Nederland: (Na de MULO)Bij de cadettenschool Alkmaar 12 sept 1913 cadet, 3 mrt 1915 korporaal; overgeplaatst bij de KMA Mil Academie; cadet wapen der Cavalerie in Ned Indië 1 okt 1915; sergeant 22 dec 1917; vaandrig titulair 7 aug 1920 en a la suite van de Kol.Res. naar Oost Indië, vertrokken met SS Johan de Witt 27 dec 1920; was bij KB 7 augustus 1920 no.34 aangesteld tot Tweede-Luitenant bij het Wapen der Cavalerie van het Leger in Nederlandsch-Indië (daarvoor cadet);
in Indië aangekomen 30 jan 1921; bevorderd tot luitenant 14 okt 1921; adjudant per 15 sept 1926 van de commandant van het 2e half regiment Cavalarie te Salatiga; negen maanden verlof na zeven jaren onafgebroken dienst ingaande 1 maart 1928; 6 dec 1935 het onderscheidingsteken voor langdurige Ned. Dienst als officier toegekend; met m.s. Indrapoera 12 feb 1928 vertrokken uit Semarang; eervol ontheven uit betrekking adjudant. Op de keerzijde van het stamboek staat: 1e luit bij depot Cavalarie te Bandoeng.
In 1920 vertrok Schummelketel als 2e luitenant van de cavalerie van het K.N.I.L. naar het toenmalige Nederlands Indië. Acht jaar later keerde hij als eerste luitenant terug naar de K.M.A., waar hij als rij-instructeur werd gedetacheerd.In 1932 nam hij deel aan de Olympische Military in Los Angelos. Daarna was hij zes jaar instructeur bij de KMA Breda. Hij keerde toen terug naar naar Nederlands Indië. In 1950 keerde hij naar Nederland terug. Hij gaf van 1969 tot 1972 leiding aan het Nederlands Hippisch Centrum in Deurne (Noord-Brabant). Hij woonde later tot aan zijn dood in een nieuw huis in Harderwijk, naast zijn dochter en schoonzoon.
Van zijn hand verscheen het boek "de verlichte zit. Een studie over het springen" Uitgave Stichting De Hoefslag (1973).
Hij vertaalde in het nederlands het boek Graaf Sandor, stalmeester van de duivel,J. G. Prestel, Den Haag: Hippoboek (1977)

Karel trouwt op zaterdag 29 april 1922 in Salitaga (Java) (Indonesië)) op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Albertina Louise (Tine) Fonteijn, dochter van Louis Chretien Adrien Fonteijn (assistent-resident van salatiga) en Johanna Theodora (Jo) van den Bergh. Albertina, wonende in Malang, is geboren op dinsdag 19 april 1898 in Batavia, is overleden op maandag 19 november 1984. Albertina werd 86 jaar en 7 maanden.<117>

Van Karel en Albertina zijn twee kinderen bekend:

1  Mary Schummelketel is geboren op woensdag 4 april 1923 in Bandoeng, zie IX-F.

2  Johan Louis (Han) Schummelketel is geboren op dinsdag 2 december 1930, zie IX-G.

Generatie IX

(van 1889 tot heden)

In deze generatie zijn 7 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1947 en 1984. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Eindhoven (2x) en Breda. Er zijn momenteel nog 12 van de 17 kinderen in leven.

IX-A  Hans Schummelketel, zoon van Wilhelmus Henricus (William) Schummelketel (VIII-E) en Francis Schummelketel, wonende in Hamilton (Canada), is geboren rond 1950, is overleden op zondag 21 mei 2006 in Woodstock (Ontario). Hans werd ongeveer 56 jaar.

Hans was gehuwd met N.N. Preston.

Van Hans en N is een kind bekend:

1  Eric (Eric Preston) Schummelketel.

IX-B  Francisca Catharina A. M. (Franka) Schummelketel, dochter van Johan Adolf (Jan) Schummelketel (VIII-F) en Francisca Gijsberta Johanna Driessens, wonende in Eindhoven, is geboren op zondag 10 februari 1946 aldaar om 19.30 uur.

Francisca trouwt op dinsdag 14 oktober 1969 (is gescheiden in juni 1975) op 23-jarige leeftijd (1) met Robertus Johannes Maria van den Hurk.

Van Robertus en Francisca is een kind bekend:

1  Danny Robertus Johannes van den Hurk, ICT-er, is geboren op woensdag 13 mei 1970.

 

 

Francisca trouwt op dinsdag 15 oktober 1991 op 45-jarige leeftijd (2) met de 47-jarige Cornelis Antonius Maria (Cor) Sanders. Cornelis is geboren op maandag 17 juli 1944.

Cornelis was eerder gehuwd (1) met N.N..

IX-C  Catharina Gerarda Elisabeth Laurentina Martina (Carina) Schummelketel, dochter van Johan Adolf (Jan) Schummelketel (VIII-F) en Francisca Gijsberta Johanna Driessens, is geboren op vrijdag 5 maart 1948 in Eindhoven om 17.45 uur.

Catharina was gehuwd met Ab.

Van Ab en Catharina zijn drie kinderen bekend:

1  Maurice.

2  Miranda.

3  Carsten.

IX-D  Johannes Antonius Gerardus Emerentiana Maria (Jan) Schummelketel, zoon van Johan Adolf (Jan) Schummelketel (VIII-F) en Francisca Gijsberta Johanna Driessens, is geboren op dinsdag 1 december 1953 in Eindhoven om 2.40 uur.

Johannes trouwt op woensdag 8 december 1976 op 23-jarige leeftijd met de 19-jarige Johanna Maria (Marta) Derkx. Johanna is geboren op vrijdag 5 april 1957.

Van Johannes en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  Michelle Antonia Johanna (Michelle) Schummelketel is geboren op donderdag 29 oktober 1981 in Eindhoven om 3.35 uur.

Michelle was gehuwd met Nico.

2  Mark Johannes Franciscus (Mark) Schummelketel is geboren op dinsdag 9 oktober 1984 in Eindhoven om 18.15 uur.

3  Daniël Schummelketel.

4  Talita Schummelketel.

IX-E  Hendrik Willem (Henk) Schummelketel, zoon van Hendrik Willem Schummelketel (VIII-H) en Mathilda Johanna Philomena Zodenkamp, kapper en werkzaam bij dagblad, is geboren op zaterdag 24 februari 1923 in Ginneken, is overleden op donderdag 10 januari 1991 in Breda. Hendrik werd 67 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

Hendrik trouwt op vrijdag 23 augustus 1946 in Breda op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Catharina Elisabeth (Toos) van Moorsel. Catharina is geboren op zaterdag 18 oktober 1924 in Princenhage, is overleden op vrijdag 29 september 2000 in Breda. Catharina werd 75 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

Van Hendrik en Catharina zijn drie kinderen bekend:

1  Eugenius Franciscus Hendrikus Johannes Maria (Eugeen) Schummelketel is geboren op donderdag 17 juli 1947 in Breda, zie X-A.

2  Franciscus Hendrikus Adrianus (Frans) Schummelketel is geboren op dinsdag 14 februari 1950, zie X-B.

3  Hendrikus Franciscus Adrianus (Henri) Schummelketel is geboren op zondag 2 augustus 1953, zie X-C.

IX-F  Mary Schummelketel, dochter van Karel Johan (Karel) Schummelketel (VIII-J) en Albertina Louise (Tine) Fonteijn, wonende in Harderwijk, is geboren op woensdag 4 april 1923 in Bandoeng, is overleden op woensdag 6 augustus 2003 in Harderwijk. Mary werd 80 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Mary trouwt op vrijdag 12 november 1948 in Den Haag (Zij verloofden zich op 17 september 1948) op 25-jarige leeftijd met Charles L' Ortye. Charles, Res.Kapt. der Inf. K.L., wonende in Sittard, is overleden voor 2003.

Van Charles en Mary zijn drie kinderen bekend:

1  Carla L' Ortye is geboren op donderdag 27 maart 1952.

2  Rob Ortye is geboren op donderdag 26 november 1953.

3  Anne-Elisabeth Ortye is geboren op dinsdag 28 januari 1958.

IX-G  Johan Louis (Han) Schummelketel, zoon van Karel Johan (Karel) Schummelketel (VIII-J) en Albertina Louise (Tine) Fonteijn, is geboren op dinsdag 2 december 1930, is overleden op dinsdag 5 december 2000 in Waalre . Johan werd 70 jaar en 3 dagen.<118>

Johan was gehuwd met Wil Reijssenbach.

Van Johan en Wil zijn twee kinderen bekend:

1  Astrid Schummelketel.

2  Caroline Schummelketel is geboren in 1961, zie X-D.

Generatie X

(van 1947 tot heden)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1972 en 1991. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Breda (5x). Er zijn momenteel nog 6 van de 9 kinderen in leven.

X-A  Eugenius Franciscus Hendrikus Johannes Maria (Eugeen) Schummelketel, zoon van Hendrik Willem (Henk) Schummelketel (IX-E) en Catharina Elisabeth (Toos) van Moorsel, is geboren op donderdag 17 juli 1947 in Breda.

Eugenius trouwt in 1978 (is gescheiden in 1987) op 31-jarige leeftijd (1) met de 31-jarige Anneke Maria Catharina (Annie) Vestering, dochter van Alex Vestering. Anneke is geboren op maandag 25 augustus 1947 in Amsterdam.

Van Eugenius en Anneke zijn twee kinderen bekend:

1  Angela Catharina Maria Elisabeth (Angela) Schummelketel, produktiemedewerker, is geboren op dinsdag 26 september 1978 in Breda.

2  Jurgen Hendrikus Eugenius Elisabeth Catharina (Jurgen) Schummelketel is geboren op zondag 23 september 1979 in Breda.

Eugenius trouwt in 1989 (is gescheiden in 1992) op 42-jarige leeftijd (2) met Ada Kil.

Ada was eerder gehuwd (1) met N.N. de Wit.

Van Eugenius en Ada zijn twee kinderen bekend:

3  Dennis Eugenius Agatha Caterina Maria (Dennis) Schummelketel is geboren op donderdag 30 mei 1991 in Breda.

4  Maria (Nathalie) de Wit is geboren op woensdag 14 november 1979, zie XI-A.

Eugenius trouwt op donderdag 25 april 2002 in Nijmegen op 54-jarige leeftijd (3) met de 39-jarige Astrid Gertruida Maria (Astrid) van Bruggen, dochter van J. van Bruggen en I. Kamp. Astrid is geboren op dinsdag 13 november 1962 in Markvelde (Diepenheim).

Astrid was eerder gehuwd (1) met N.N..

X-B  Franciscus Hendrikus Adrianus (Frans) Schummelketel, zoon van Hendrik Willem (Henk) Schummelketel (IX-E) en Catharina Elisabeth (Toos) van Moorsel, vrachtwagenchauffeur, is geboren op dinsdag 14 februari 1950.

Franciscus was gehuwd (1) met Nanny Schouwenaars.

Van Franciscus en Nanny is een kind bekend:

1  Carola Catharina Adriana (Carola) Schummelketel is geboren op dinsdag 13 juni 1972 in Breda, zie XI-B.

Franciscus trouwt in 1990 op 40-jarige leeftijd (2) met Marja Koenraad.

Marja was eerder gehuwd (1) met N.N..

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren

Franciscus trouwt rond 2000 op ongeveer 50-jarige leeftijd (3) met Corrie Ronk.

X-C  Hendrikus Franciscus Adrianus (Henri) Schummelketel, zoon van Hendrik Willem (Henk) Schummelketel (IX-E) en Catharina Elisabeth (Toos) van Moorsel, is geboren op zondag 2 augustus 1953.

Hendrikus was gehuwd (1) met Tiny Braat.

Van Hendrikus en Tiny is een kind bekend:

1  Angelique Catharina Adriana (Angelique) Schummelketel is geboren rond 1972 in Breda, zie XI-C.

Hendrikus trouwt op zaterdag 18 juni 1994 op 40-jarige leeftijd (2) met Jolanda N.N..

X-D  Caroline Schummelketel, dochter van Johan Louis (Han) Schummelketel (IX-G) en Wil Reijssenbach, is geboren in 1961.

Caroline is gehuwd met Hugo Noordhoek Hegt.

Van Hugo en Caroline zijn drie kinderen bekend:

1  Bas Noordhoek Hegt.

2  Floris Noordhoek Hegt.

3  Gaius Noorhoek Hegt.

Generatie XI

(van 1972 tot heden)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1995 en 2002. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Breda (2x), Goes en Bergen op Zoom. Alle 5 kinderen zijn momenteel nog in leven.

XI-A  Maria (Nathalie) de Wit, dochter van Eugenius Franciscus Hendrikus Johannes Maria (Eugeen) Schummelketel (X-A) en Ada Kil, is geboren op woensdag 14 november 1979.

Maria had een  relatie met John van de Velde.

Van John en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Nancy van de Velde is geboren op zaterdag 30 oktober 1999 in Goes.

2  Casper de Wit is geboren op dinsdag 28 mei 2002 in Bergen op Zoom.

XI-B  Carola Catharina Adriana (Carola) Schummelketel, dochter van Franciscus Hendrikus Adrianus (Frans) Schummelketel (X-B) en Nanny Schouwenaars, verpleegster, is geboren op dinsdag 13 juni 1972 in Breda.

Carola (is gescheiden in Breda) met Marco van Etten.

Van Marco en Carola zijn twee kinderen bekend:

1  Marjolein Geertruida Elisabeth Maria van Etten is geboren op maandag 3 april 1995 in Breda.

2  Tommy Franciscus Hendrikus Adrianus van Etten is geboren op maandag 15 september 1997 in Breda.

XI-C  Angelique Catharina Adriana (Angelique) Schummelketel, dochter van Hendrikus Franciscus Adrianus (Henri) Schummelketel (X-C) en Tiny Braat, is geboren rond 1972 in Breda.

Angelique woont samen met Gerald Swane.

Van Gerald en Angelique is een kind bekend:

1  Savion Amos Jerick Swane is geboren op woensdag 23 februari 2000.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op dinsdag 25 maart 2014 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20131219 door J. Niemeijer, Schutstraat 80-14, 7901 EG HOOGEVEEN.

1)  Boedelinventaris, 29/12/1653, ONA Rotterdam, Inventarisnummer 676, Aktenr./blz 49/112. Notaris: Balthasar de Gruyter.

2)  Borgstelling 10/09/1650 ONA Rotterdam, Inventarisnummer 404, Aktenummer/Blz.85/202. Notaris: Jacobus Delphius.

3)  Trouwboek 1649-1823 (R.B.S. 1039.01, 1041.2 en 1041.3)

4)  (Bron:ISIS) echtg./wed. comparant op maandag 2 mei 1763 Vlaardingen Notaris: Michiel de Vooght akte: 43-127 d.d. 02.05.1763 betreft: testament 1e Comparant: Maria van West - echtg. of wed: Cornelis Gib (+) - woonplaats of adres: Vlaardingen 2e Comparant: 1. Willem van Rijn 2. Pieter van West 3. Simon van West 4. Ary van West (+) 5. Willem Gib 6. Pieter Gib 7. Jan Badon 8. Hendrik William Schimmelketel (+) 9. Willem de Jong 10. Jan de Jong 11. Claas de Jong 12. Leendert de Jong (+) - echtg. of wed.: 1. Catharina van West 7. Johanna Agnes Schimmelketel 8. Elisabeth Gib (+) - woonplaats of adres: 1. Haastrecht 2. Amsterdam 3. Vlaardingen 5.-6. Rotterdam - Voogd: 1. Jan Badon 2. Hendrik van den Heuvell - woonplaats of adres: 1.-2. Vlaardingen Getuigen: 1. Dirk de Vooght 2. Jacobus Fromer

5)  Johanna Agnes Schimmelketel comparant op maandag 26 oktober 1772 Vlaardingen Notaris: Michiel de Vooght akte: 47-56 d.d. 26.10.1772 betreft: procuratie 1e Comparant: Johanna Agnes Schimmelketel - echtg. of wed: Jan Badon (+) - beroep of functie: wijnkoopster - woonplaats of adres: Vlaardingen 2e Comparant: Cornelis de Heer - beroep of functie: apotheker - woonplaats of adres: Maassluis Getuigen: 1. Johan Frederik Hofmans 2. Francois Martinus van Zegencomparant op dinsdag 6 juli 1779 Vlaardingen Notaris: Philippus de Heer akte: 56-98 d.d. 06.07.1779 betreft: testament 1e Comparant: Johannes Badon jr - woonplaats of adres: Vlaardingen 2e Comparant: Johanna Agnes Schimmelketel Getuigen: 1. Christoffel Johannesz. van Andel 2. Jacob Piquet comparant op dinsdag 27 januari 1784 Vlaardingen Notaris: Toussijn Woordhouder akte: 60-73 d.d. 27.01.1784 betreft: voogdij 1e Comparant: Johanna Agnes Schimmelketel - echtg. of wed: Jan Badon (+) - woonplaats of adres: Vlaardingen 2e Comparant: 1. Johannes Badon 2. Anthony Ruiterus 3. Rochus Villerius - beroep of functie: 1. oud-burgemeester Voorgaande akte: voogdij 16.02.1769, 07.10.1762 Getuigen: 1. Jacob Piquet 2. Pieter Verkade jr Overige personen: 1. Johannes Badon 2. Jacob Brouwer (+) 3. Rochus Villerius 4. Cornelis van der Looy - beroep of functie: 1. oud-burgemeester 2. schepen 3. vroedschap 4. notaris - woonplaats of adres: 3. Vlaardingen 4. Rotterdam

6)  (http://httpd.chello.nl/~g.vbenthem/RegestenlijstDuffelt5.htm)

7)  (Zie akte 14)   (Brabants archief)Datering: 23-10-1743 Pagina: 41 -42 Soort akte: Transport Plaats: Beugen Toegangsnummer: 7040 Inventarisnummer: 360

8)  Odilia trouwt (kerk) na 1750 in Cleve met Regierungsrath.

9)  Regierungsrath Kolberg. Regierungsrath is afkomstig uit Cleve.

10)  aktenr.30

11)  Nat Arch. Toegnr 2.13.06 nr 9

12)  (uit 2.13.36 nr 68 en 653)

13)  aktenr.2

14)  aktenr.28

15)  Hein Ehrhardt (heinerhrh*euronet.nl)lijkt het waarschijnlijk, dat zij eerst huishoudster is geweest bij Willem Jan

16)  M228, p. 76 1797/12/01,

17)  aktenr.3

18)  Willem trouwt (kerk) op woensdag 25 juni 1800 in Zutphen met Berendiena.

19)  Berendiena Wijers. Berendiena is gedoopt op zondag 5 maart 1780 in Zutphen, is overleden op zaterdag 29 maart 1817 in Deventer. Berendiena werd 37 jaar en 24 dagen.

20)  aktenr.89 Middelburg

21)  Uit nr 423 aanvullend

22)  Uit Nat Arch toegnr 2.13.36 nr 68 en 1071

23)  Dossier van Rijn (CBG):

24)  volgnr FR 4109, Kroniek Harderwijk

28)  aktenr.78

29)  Huis Ruurlo 491 Stukken betreffende het overlijden van mevrouw Schummelketel-Van de Perre en een legaat aan Sophia J.J. Taets van Amerongen. Met latere aantekeningen Datering 1835-1934 en z.j NB Sophia J.J. Taets van Amerongen was als kind aangenomen door haar tante Clasina C. van Bronckhorst-Van de Perre. Mevrouw Schummelketel was nicht en vriendin van laatstgenoemde. Omvang 1 omslag Vindplaats Gelders Archief

30)  Jan Cornelis van de Mandere. Jan is overleden op zondag 6 mei 1810 in Middelburg.

31)  aktenr.67

32)  bron: overlijdensadvertentie

33)  (datum akte 20 april 1849)

36)  Ons Waardeel 93/6,blz. 204 e.v.

37)  Drents Daip....blz.74

38)  aktenr.16

39)  Alida trouwt op zaterdag 11 augustus 1827 in Dinther met Joannes.

40)  Joannes Jacobus Brocx, zoon van Willem Leendert Broex (notaris) en Josijna Margaretha van Bronkhorst. Joannes, 's rijksontvanger, wonende in Dinther, is geboren in Geffen, is gedoopt op dinsdag 1 januari 1782 aldaar.

41)  Uit e-mail Arend Arends 10-4-2005:1. Geboortedatum Hendrik (Hein) Schummelketel uit de huwelijksakte van 1822 met bijlagen: Als huwelijksbijlage is een doopextract opgenomen met daarin de vermelding dat hij gedoopt is 19 juni 1791 en geboren 15 juni 1791. De laatste datum staat ook als geboortedatum in de huwelijksakte, maar omdat op de regel daaronder een letter staat, waarvan de haal door de n van juni loopt, is dit in drenlias en genlias opgenomen als 15-7-1791

42)  Op 16 april 1853 pas werd van haar overlijden in een advertentie kennis gegeven, met de toevoeging 'Uithoofde van buitenlandsche Betrekkingen, wordt deze eerst heden geplaatst.'

43)  aktenr.26

44)  aktenr.16

45)  aktenr.36

46)  aktenr.35

47)  aktenr.27

48)  aktenr.37

49)  aktenr.25

50)  Willem trouwt (kerk) op dinsdag 3 juni 1806 in Leeuwarden "in een buitengewone dienst in de Jacobinerkerk" bevestigd door ds. Johannes de Jongh met Grietje.

51)  vrouwe Grietje Storm Faber. Grietje is geboren rond 1784, is overleden op zondag 25 februari 1810 in Amsterdam "na een uitterende ziekte van zeven maanden", is begraven op vrijdag 2 maart 1810 aldaar op het kerkhof van de Oude Kerk. Grietje werd ongeveer 26 jaar. Grietje komt na haar huwelijk ook in Den Haag wonen: in het register van lidmaten van de reformatorische kerk van Leeuwarden staat vermeld, dat Grietje op 5-3-1802 belijdenis doet en 10-6-1806 naar Den Haag vertrekt.

52)  Willem trouwt op woensdag 23 april 1823 in Leeuwarden met Johanna.

53)  Johanna Maria Bouwina de Sitter. Johanna, wonende in Leeuwarden, is geboren op zaterdag 20 april 1793 in Finsterwolde, is overleden op dinsdag 1 december 1874 in Leeuwarden. Johanna werd 81 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

54)  Uit e-mail Arend Arends 10-4-2005:1. Geboortedatum Hendrik (Hein) Schummelketel uit de huwelijksakte van 1822 met bijlagen: Als huwelijksbijlage is een doopextract opgenomen met daarin de vermelding dat hij gedoopt is 19 juni 1791 en geboren 15 juni 1791. De laatste datum staat ook als geboortedatum in de huwelijksakte, maar omdat op de regel daaronder een letter staat, waarvan de haal door de n van juni loopt, is dit in drenlias en genlias opgenomen als 15-7-1791

55)  OSA 0001 1663031

56)  OAS 0001 1663031 3 jan 1813 nr 9 en 0001 1663032 10 jan 1813 nr 26

57)  DA toegnr 0103 (gerecht) invnr 4003 zaak nr 991 13 jan 1823

58)  nr 992vo 27 jan 1823 idem, nr 1012 25 feb 1823 idem; nr 1053vo 27 mei 1823 idem; invnr 4004 zaak nr 1372 7 feb 1825 idem, nr 1374vo 22 feb 1825

59)  Toegangsnummer 0616, inv.nr 529

60)  KB 10 augustus 1825

61)  Successiememoires Meppel Drents archief toegangsnummer 67 bladnr. 184

62)  Successiememoires Meppel Drents Archief

63)  Peter Casper Kost. Peter is overleden voor 1822.

64)  Hermann Kost, zoon van Peter Casper Kost en Brechdina Wobbina de Blécourt (VI-B). Hermann is overleden voor 1866.

65)  aktenr.39

66)  akte nr. 144

67)  vlgs.grafsteen: 29 mrt 1886

68)  Bron gezinsgegevens:bev.reg Odoorn

69)  (erkend bij huwelijk van de ouders) (Gebdatum ook genoemd: 25-05-1827, bij overlijden)Bij haar huwelijk wordt als geboortedatum 30 september 1827 vermeld (bron:GenLias)

70)  aktenr.5

71)  Vlgs.opgaaf mw. Wolf, RAD, geboren op 24 sept.1829

72)  vlgs.grafsteen: 30 aug. 1835

73)  Vertrok 17 oktober 1862 naar Onstwedde

74)  Vertrok 8 april 1890 naar Borger

75)  aktenr.43

76)  Vertrok 17 oktober 1862 naar Onstwedde

77)  aktenr.106

78)  Vertrok 3 augustus 1879 naar Emmen

79)  Vertrok op 3 augustus 1879 naar Emmen

80)  Vertrok 13 februari 1863 naar Onstwedde, kwam op 6 mei 1865 daarvan terug uit en vestigde zich weer in de gemeente Odoorn

81)  GTN-0975Graftombe

82)  aktenr.42

83)  Ambrosius trouwt op woensdag 22 september 1880 in Tilburg met Helena.

84)  Helena Hermina Elsing. Helena is geboren op woensdag 12 oktober 1853 in Amsterdam, zij was weduwe van Hendry Jansen, is overleden op donderdag 23 februari 1893 in Tilburg. Helena werd hoogstens 39 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

85)  aktenr.17

86)  aktenr.3

87)  Antoinetta Dorathea Bangert. Antoinetta is overleden voor 1895.

88)  aktenr.57

89)  aktenr.278

90)  Catharina trouwt op zaterdag 14 oktober 1865 in Dinxperlo met Nicolaas.

91)  Nicolaas Raat. Nicolaas is geboren in 1829 in Wognum, is overleden op vrijdag 13 december 1867 in Arnhem. Nicolaas werd 38 jaar.

92)  aktenr.37

93)  aktenr.30

94)  aktenr.25

95)  aktenr.206

96)  aktenr.19

97)  DA toegnr.0365 (NH kerk Meppel) inv. nrs. 47 en 43

98)  aktenr. 46

99)  aktenr.90

100)  aktenr.77

101)  aktenr.25

102)  dskGTN-0974graftombe

103)  aktenr.25

104)  aktenr.67

105)  Sophia trouwt op donderdag 16 april 1908 in Breda met Johannes.

106)  Johannes van Zijp. Johannes is geboren op donderdag 22 november 1866 in 's-Gravenhage, zoon van Cornelis van Zijp en Geertruida de Leeuw; hij overleed op 16 mei 1955 in Breda, 88 jaar oud.

107)  bron: grafsteen

108)  aktenr.338

109)  aktenr.261

110)  Charles trouwt op vrijdag 18 februari 1876 in Pietermaritzburg (Natal (SA.)) met Marie.

111)  aktenr.341

112)  aktenr.46

113)  (Deel Gezinskaarten Wij-Z en Gestichten Pagina 1702 Toegangsnr. 7634 Inv.nr. 1675)

114)  aktenr.10

115)  aktenr.221

116)  Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Vader bruidegom) Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum Algemeen Toegangnr: 106.027 Inventarisnr: 481 Gemeente: Breda Soort akte: huwelijk Aktenummer: 221 Datum: 20-12-1915 Bruidegom Hendrik Willem Schummelketel Bruid Mathilda Johanna Philomena Zodenkamp Vader bruidegom Johan Adolf Schummelketel Moeder bruidegom Sophia Catharina van der Weeg Vader bruid Johannes Zodenkamp Moeder bruid Maria Philomena Welters

117)  RA 1923-194

118)  bron NRC


Index

(Hollenbeek)

Jan Hendriks Ollenbeek VI-C.2.

(Romilius)

Anna Rommius III-A.4, III-A.

Badon

Jan III-A.1; Joannes III-A.1.

Bangert

Antoinetta Dorathea VI-E.1, *87.

Beintema

Anna Elisabeth VIII-B.2; Hendrik Willem VIII-B.1; Siebe Hendrik VIII-B.3; Wessel VIII-B; Willem Albertus VIII-B.

Bellinghoven, Von

Elsbeth Wilhelmina IV-B.

Bergh, van den

Johanna Theodora VIII-J.

Bergman

Henderikus VI-E.5; Hendrik Wilhelm VI-E.4; Johan Martin VI-E.3, VI-E; Maria Lidia Sophia VI-E.2; Willem Frederik VI-E; Zwaantje VI-E.1.

Blécourt, de

Brechdina Wobbina VI-B; Johannes VI-B.

Boers

Anna Elisabeth VIII-B.

Bomhoff

Alida V-B.

Borch, ter

Agatha III-C.

Bots

Geert Berends VI-C.3; Pieter VI-C.3.

Braat

Tiny X-C.

Brahm

Juliane III-C.

Breul

Hendersken II.

Brinks

Geert VI-C.9; Roelof VI-C.9.

Bröcking

Johanna Maria VI-B.2.

Brocx

Joannes Jacobus V-B, *40.

Broek, ten

Hendrina VI-E.3.

Broex

Willem Leendert *40.

Bronkhorst, van

Josijna Margaretha *40.

Bruggen, van

Astrid Gertruida Maria X-A; J. X-A.

Capiteins:, de

de Capiteins: V-B.3.

Cate, ten

Catharina Stevens VI-E.5.

Catharina Winkel-koster

Wed.Bomgards III-C.1, IV-B.

Catteren, van

Catrijna III-A.6.

Ceuterick

Maria Joana VII-E.1.

Cheesewright

Sophia Sarah Florence VII-G.

Clignett

Antonie Hubert VIII-I; Charlotte VIII-I.1; Hettie VIII-I.2; Willem VIII-I.

Coevorden, van

Gerardina Woltera IV-B.6.

Dannenbergh

Johanna Martina VII-A; Wijnanda Johanna Martina VII-A.

Dannenbergh Schummelketel

Jan Dannenbergh Schummelketel VII-A.1.

Derkx

Johanna Maria IX-D.

Dijk, van

Adrianus Cornelis Johannes VIII-D.3; Adrianus Leonardus VIII-D; Anna Catharina Maria VIII-D.7; Elisabeth Hendrika VIII-D.1; Gerarda Adriana Hendrica VIII-D.2; Gerarda Adriana Maria (Gerry) VIII-D.6; Hendricus Wilhelmus Cornelis (Henk) VIII-D.4; Johannes Franciscus Maria (John) VIII-D.9; Lambertus Johannes Filippus (Ben) VIII-D.8; Lorraine VIII-D.4; Wencislaus Petrus Adrianus (Wes) VIII-D.5; Wescelas Cornelius VIII-D.

Dodd

Charles Frederick VI-G.6.

Dodds

Arthur VIII-D.6.

Dost

Elsje Henriks VI-C.2.

Draadjer

Arend Alberts VI-E.5; Catharina VI-E.5.

Drever

Johan Hendrich IV-A; Johann Adolph IV-A.3; Johann Henrich IV-A.1, IV-A.2.

Driessens

Francisca Gijsberta Johanna VIII-F.

Duif

Dirk Jans VI-E.1; Johannes VI-E.1.

Echten, van

Usebia Johanna Wendelina IV-B.6.

Elden, van

Hendrica VI-E.1.

Elewout, van

Jacobus Martinus VIII-G; Wilhelmina Johanna VIII-G.

Elsing

Helena Hermina VI-D.4, *84.

Essers

Johan V-B.8; Karel Willem Antoon V-B.8, VI-G.

Etten, van

Marco XI-B; Marjolein Geertruida Elisabeth Maria XI-B.1; Tommy Franciscus Hendrikus Adrianus XI-B.2.

Fonteijn

Albertina Louise VIII-J; Louis Chretien Adrien VIII-J.

Franke

Helena V-B.5.

Frens

Helena Christina III-B.

Frensdorff

Catharina Christina IV-B.4; Johan Georg August Andreas IV-B.4.

Frikken

Geert Jans V-B.7; Jan Jans V-B.7.

Gazan

Isaäc VIII-C; Janna Sara VIII-C.

Geerolf

Gabriëlla Maria VII-E.1; Oscar François VII-E.1.

Geertskram

Justina Susanna V-C.1.

Gerlagh

Petronella Maria Cornelia IV-B.4.

Ghijben

Klara III-A.1.

Gib

Cornelis III-A.7; Elizabeth III-A; Pieter III-A.8; William III-A.4, III-A.

Giezen

Nijssijn Remmelts VI-G.

Gip

William III-A.5.

Gravendaal

Wimpje VI-D.4.

Hagedoorn

Arend Dirk VI-E.1; Arend Lourens VI-E.1.

Hallebeek

Ambrosius Jacobus VI-D.4; Pieter Benjamin VI-D.4.

Harmsen, ten

Harmannus IV-B.5; Willem Jan IV-B.5.

Hartman

Carel Fredrik V-B.5; Jacob Frederik V-B.5.

Heideman

Janna Jans VI-C.1.

Heijden, van der

N.N. I.2, II.

Heinsdijk

Cornelia Jacomina VII-F.

Hensum

Lammechien Steffens VI-E.2.

Hermannus

Agnes Sibillia II.

Hinke

Dorothea IV-C.2.

Hoek

Jan VII-F.1.

Hollenbeek

Hillechien VI-C.2.

Hoorn, van

Alida Goverdina V-B; Govert V-B; Hendrik V-B.

Houtuijn

Schepen I.2, II.

Hovenkamp

Jacob VI-C.10; Jantien VI-C.10.

Hurk, van den

Danny Robertus Johannes IX-B.1; Robertus Johannes Maria IX-B.

Husser

Barber VI-E.1.

Hut, van der

Gerarda VIII-D.

Jones

Robert Henry Christoffer VI-G.1.

Joosten

Lijsbeth I.2, II.

Junior

William Gib III-A.6.

Kamp

I. X-A.

Kappen

Aaltje Harms VI-E.4.

Kate, ten

Magrieta IV-B.5.

Katharina

Agnes IV-C.

Kemperman

Catharina Wilhelmina VI-E.3; Gradus VI-E.3.

Kil

Ada X-A.

Koenraad

Marja X-B.

Kolberg

Regierungsrath III-C, *9.

Kort

Aaltien VI-C.7; Henderkien VI-C.1; Hendrikje VI-C.1; Hinderikus VI-C.10; Hinderkien VI-C.1; Hindrik Jacobs VI-C; Hindrik VI-C.5; Jacob Hindriks VI-C; Jakob VI-C.2; Jan VI-C.6; Maria VI-C.9; Markus VI-C.8; Wilhelmina VI-C.3; Willem VI-C.4.

Kost

Hermann VI-B.2, *64; Peter Casper VI-B, *63, *64.

Kruijk

Elisabeth III-A.8.

LaBelle

Gayetanne VIII-D.4.

Lambert

Marie Antoinette VII-G, *111.

Leeuw, de

Arij VII-F; Geerard VII-F; Jean A.G. VII-F.2; Johanna Adolfina VII-F.1.

Lever

Grietje VI-G; Jan Hindriks VI-G.

lidm.Nijmegen

Anna Marinnes Wed.Brummele IV-B.1, V-A.

Loomans

Catharina Maria VII-C; Johannes Godefridus VII-C.

Luppes

Geertje Jurjens V-B.7.

Mandere, van de

Jan Cornelis IV-B.6, *30.

Mandere, van der

Johanna Suzanna IV-B.6.

Maria

Johanna Wilhelmina VI-A.

Mielen

Jacomina VIII-C.

Moorsel, van

Catharina Elisabeth IX-E.

Most, van der

Geertruida Sara VI-F.

Munck, de

Eduard Elias Johannes VIII-A.2; Herman Marius VIII-A.2.

N.N.

Jolanda X-C.

Neijn van Hoogwerff, de

Catharina Johanna VI-F; Dankert Antonius VI-F.

Nepomucena

Zuster VII-C.1.

Nijmegen, te

Engelina Magdalena Reiniers Wed. Brusse Lidmaat IV-B.2, V-B.

Nuijten

Elizabeth Anna VII-C.

Oldeman

Albartus VIII-A; Ida VIII-A.

Omeling

Johan IV-B.

Oosterveld

Geert Simon VI-C.7.

Ortye

Anne-Elisabeth IX-F.3; Carla L' IX-F.1; Charles L' IX-F; Rob IX-F.2.

Percival

Gail Jean VIII-D.8.

Perre, van de

Jacoba Johanna IV-B.6; Paulus Ewaldus IV-B.6.

Pranger

Hillechien VI-C.10.

Preston

N.N. IX-A.

Raat

Nicolaas VI-E.3, *91.

Ramaker

Geertje VII-E.

Ranner, von

Anna Elisabeth IV-C.

Rautert

Johanna Wilhelmina Maria IV-B.

Rees

Alidanus Benedictus VI-A; Johanna Catharina VI-A.1; Theresia Maria VI-A.2.

Reichardt

Sophia Dorothea VII-D.

Reijssenbach

Wil IX-G.

Reiniers

Engelina Magdalena IV-B.

Riccius

Maria Lidia Sophia V-B; Wilhelm Gerhard Gregor V-B.

Roeters

Susanna Agneta IV-B.4.

Romilius

Anna III-A.5.

Romillius

Anna III-A.4.

Ronk

Corrie X-B.

Roos

Hedanus Benedictus VI-A.

Routers

Anna Maria IV-B.

Routert

Henrich Wilhelm IV-B; Johanna Wilhelmina Maria IV-B; Sophia Catharina Paulina IV-B.4.

Sanders

Cornelis Antonius Maria (Cor) IX-B.

Schillern

Reinder Frederiks VI-E.2; Steffen VI-E.2.

Schimmelketel

Adolf Willem III-A.5; Anna Theodora II.1; Anthonette I.1; Cornelis III-A.7; Hendrik III-A.6; Hendrik Willem III-A; Jan Adolf III-A.4; Jan Mouritz III-A.4; Johan Maurits II; Johanna Agnes III-A.1; Johanna Angenis III-A.1; Klara VI-E; N.N. III-A.3; Pieter III-A.8; Severijn I; William III-A.2.

Schlechtendahl

Franz Casimir III-C; Johann Diederich IV-C; Maria Odilia III-C; Odilia III-C.

Schlechtendahl, von

Diederich Friedrich Carl IV-C.1; Franz Friedrich Reinhard IV-C.3; Franz Friedrich IV-C; Friedrich Wilhelm Jacon Arnold IV-C.5; Johann Georg Julius IV-C.2; Karl Eugen Justus Beatus IV-C.4.

Schouwenaars

Nanny X-B.

Schuiling

Hinderkien Berends VI-C.

Schummelketel

Abraham V-A, V-B.12; Agnes Catharina IV-C; Agnes Maria IV-A; Alettha Maria V-B.4; Angela Catharina Maria Elisabeth X-A.1; Angelique Catharina Adriana XI-C; Anthon(ius) III-B; Astrid IX-G.1; Brechdina Wobbina VI-D.1; C. VII-D.5; Carel Anthonie VI-D.2; Carel Jacob V-B.3; Carel Jacobus IV-B.4; Carel Jacqes IV-B.4; Carola Catharina Adriana XI-B; Carolina Anna VI-G.4; Caroline X-D; Catharina Anthonette VI-D, VII-B, VII-F; Catharina Gerarda Elisabeth Laurentina Martina IX-C; Catharina Helena III-B.4; Christina Elizabeth Clara VI-E; Cornelia Johanna Maria V-B.5; Cornelia Reiniera IV-B.3; Daniël IX-D.3; Dennis Hendrikus Catharina Eugenius Agatha X-A.3; Dochter II.5, VI-F.4, VI-F.5; Elisabeth Catharina VII-C.1; Elisabeth Mathilda VI-F.3; Eric IX-A.1; Eugenius Franciscus Hendrikus Johannes Maria X-A; Francis VIII-E; Francisca Catharina A. M. (Franka) IX-B; Franciscus Hendrikus Adrianus X-B; Hans IX-A; Harry VIII-E.1; Henderika Wilhelmina VI-G.5; Hendrik VI-B, VIII-A; Hendrik Wilhelm V-B; Hendrik Willem IX-E, VII-A, VII-C, VIII-A.1, VIII-H; Hendrikus Franciscus Adrianus X-C; Ida Woltera VIII-A.2; Jacobus Cornelis IV-B.6; Jacqueline Hélène VI-F.2; Jan Carel V-B.3; Jan Franciscus V-A.1, VI-D; Jan Maurits II; Jan IV-B, V-B.3, VI-D, VII-B; Johan Adolf VII-D, VIII-F, VIII-G.1, VIII-G; Johan Louis IX-G; Johan III-C; Johann Adolph II.4; Johann Godfried III-B.1; Johanna Adolfina VI-B.4; Johanna Adolphina IV-B.5, VII-E; Johanna Aletta III-B.3; Johanna Martina VIII-B; Johanna Wilhelmina VI-A; Johannes Antonius Gerardus Emerentiana Maria IX-D; Johannes Martinus VII-A.2; Johannes VI-B.2; Juliana Catharina III-C.2; Jurgen Hendrikus Eugenius Elisabeth Catharina X-A.2; Karel Johan VIII-J; Lidia V-B.7; Maria Agnes V-C; Maria Geertruida VI-F.1; Maria Gurtruida VI-G.1; Maria Lidia Sophia VI-D.4, VII-G; Maria VI-C; Maria Wilhelmina VI-A; Marianne VI-C; Marinus Carolinus VII-A.5; Marinus Corolinus VIII-C; Mark Johannes Franciscus IX-D.2; Mary IX-F; Michelle Antonia Johanna IX-D.1; Niessiena Pieterdina VI-G.3; Pietertje VI-G.6; Sophia Catharina Antoinette VIII-I; Sophia Maria Lydia VIII-D; Sophia V-B.8; Talita IX-D.4; Wijnanda Johanna Martina VI-D.9, VIII-C.1; Wilhelm Gerhard V-B.9, VI-G; Wilhelmus Henricus VIII-E; Willem Jaques VI-G; Willem Rein VI-F; Wobbina Catharina VI-B.3, VI-D.6.

Schümmelketel

Johann III-C.

Schut

Roelf Hinderikus VI-E.4; Zwaantje VI-E.4.

Sippama, van

Bavius V-C; Jan Marie V-C.1; Willem Rein Bavius V-C.

Sitter, de

Johanna Maria Bouwina V-C, *53.

Slingervoet

Catharina V-B.

Snoek

Titia V-C.

Suchtelen, van

Clara Mettina III-C; Gerhard III-C.

Swane

Gerald XI-C; Savion Amos Jerick XI-C.1.

Tolner

Dercksen II; Dercksken II.

Tolner(Tollenaer)

Jan II.

Troijen, van

Wobbina Catharina VI-B.

Veen, van der

Ebeltien VI-C.9.

Velde, van de

John XI-A; Nancy XI-A.1.

Veldhuis

Janna VI-C.6; Lammert Bruines VI-C.6.

Vermeulen

Hermina Maria VIII-A.2.

Vestering

Alex X-A; Anneke Maria Catharina X-A.

Vielle

Johanna I.2, II.

Vileers

Catharina I.

Villiers, de

Abraham Pieter VI-G.4.

Volders

Grietje Jans VI-C.6.

Vos

Ada Frances VII-G.6.

Vries, de

Habbe Jans VI-C.1; Jan VI-C.1.

Walsh

Jeanette VIII-D.5.

Warris

Ernst Everhard VII-E.1; Evert VII-E; Jan VII-E.

Wasbeek, van

Catharina VIII-G.

Weeg, van der

Cornelis Nicolaas VII-D; Sophia Catharina VII-D.

Weggeman

Zwaantje VI-E.

Welters

Maria Philomena VIII-H.

Wessels

Catharina Clementina V-B.

West, van

Maria III-A.7.

Wijers

Berendiena IV-B.5, *19.

Willson

Charles Edgar VII-G.5; Charles George VII-G; Charles Schummelketel VII-G.6; Edgar William VII-G.1; Frederick Walter VII-G.2; George William Church VII-G; James Gerard VII-G.3; Maria Lydia Sophia VII-G; Nellie Marie VII-G.4.

Wilmar

Antonetta Zusanna Elizabetha V-B.8.

Wit, de

Casper XI-A.2; Maria XI-A; N.N. X-A, *119.

Wolters

Ida VIII-A.

Zijp, van

Johannes VII-D, *106.

Zodenkamp

Johannes VIII-H; Mathilda Johanna Philomena VIII-H.

Zuchtelen, van

van Zuchtelen III-C.

Zuidema

Bouktje Ekkes VI-C.3.

zonder achternaam

Ab IX-C; Bas Noordhoek Hegt X-D.1; Carsten IX-C.3; Elisabeth III-A; Floris Noordhoek Hegt X-D.2; Gaius Noorhoek Hegt X-D.3; Grietje Storm Faber V-C, *51; Henderikus VI-C.10; Hugo Noordhoek Hegt X-D; Jan Schimmelketel III-C; Maurice IX-C.1; Miranda IX-C.2; N.N. IX-B, VI-F.3, X-A, X-B, *118, *119; Nico IX-D.1; Ottilie III-C; Semina VIII-I; Severain I; Wubbina VI-D.6.

* verwijzing naar noot.

Mochten er op deze pagina onverhoopt teksten, plaatjes of andere zaken staan waarop anderen copyright claimen, meld het me dan s.v.p., zodat datgene kan worden verwijderd.
Ook personen, die geen prijs stellen op vermelding in de de gepubliceerde genealogie etc., worden verzocht mij dat te laten weten, waarna ik hun niet-openbare gegevens zal verwijderen.


Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 12-01-2023