Nakomelingen van Rigt Jans Kliphuis (1721-1778)


© 2017  Jaap Niemeijer

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 05-11-2022
Voor een overzicht van nóg oudere generaties kunt u hier klikken.

 


Kalkwijk - Kalkwijk © Rens van StralenKalkwijk (Foto: Rens van Stralen)

Generatie I

(van 1721 tot 1778)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 7 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1740 en 1752. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Sappemeer en Kalkwijk.

I  Rigt Jans Kliphuis, wonende in Kalkwijk, is geboren voor 1721, is overleden rond 1778 aldaar. Rigt werd minstens 57 jaar.

Rigt trouwt rond 1744 op minstens 23-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Annegien Pieters, dochter van Pieter Harmens en Martien Rigtes. Annegien is geboren rond 1722, is overleden rond 1781 in Kalkwijk. Annegien werd ongeveer 59 jaar.

naam: ook genoemd als: Anje en Annechien

Van Rigt en Annegien zijn zeven kinderen bekend:

1  Annechien Richts Kliphuis, zie II-A.

2  Renske Richts Kliphuis is geboren rond 1740 en afkomstig uit Kalkwijk, zie II-B.

3  Jan Richts Weever ook genaamd Jannes Rigtes, Jan Richts, Jan Riks Weever en Jan Rigts, wonende in Oude Pekela en in Scheemda, is geboren rond 1741, is doopsgezind gedoopt, is overleden op donderdag 2 oktober 1823 in Oude Pekela in het huis no. 706. Jan werd ongeveer 82 jaar.

Hij is op 9 juni 1797 getuige bij het huwelijkscontract van zijn broer Klaas.
Boek Doopsgezinde families in het Oldambt (auteur: Sebo Abels):
Verwijzing naar Jan Riks Wever (zn. van Richt Jans en Annechien Pieters, op de Kalkwijk) en Kunnegijn Tunnies ten Kate (dr. van Teunis Jans ten Cate, schipper, later wever te Oude Pekela, en Trijntje Berends ten Cate) te Oude Pekela
Bij zijn dood werden 3 kinderen nagelaten.(BS Oude Pekela)

Jan gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 5 april 1777 in Scheemda op ongeveer 36-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Kunnechien Teunis ten Cate, dochter van Teunis Jans ten Cate en Trijntje Berends ten Cate. Kunnechien, wonende in Oude Pekela, is geboren rond 1749 en afkomstig uit Nieuw Scheemda, is overleden op zaterdag 1 april 1820 in Oude Pekela in het huis no. 707. Kunnechien werd ongeveer 71 jaar.

Bij haar dood liet zij 5 kinderen na.

4  Pieter Rigts Kliphuis is geboren rond 1746, is doopsgezind gedoopt, zie II-C.

5  Trijntje Richts Kliphuis is geboren rond 1747, zie II-D.

6  Klaas Rigts is geboren rond 1751 in Sappemeer, is mennoniet gedoopt, zie II-E.

7  Abram Rigts is geboren rond 1752, zie II-F.

Generatie II

(van 1740 tot 1823)

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 24 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1769 en 1792. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Kalkwijk (7x), Hoogezand (7x), Kalkwijk (2x), Tripscompagnie, Sappemeer, Muntendam en Borgercompagnie.

II-A  Annechien Richts Kliphuis ook genaamd Annigje, Annegijn en Annegie Riks, dochter van Rigt Jans Kliphuis (I) en Annegien Pieters, is overleden in Muntendam, is begraven op maandag 13 mei 1793 in Sappemeer.

Annechien gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 8 april 1768 in Sappemeer, trouwt (kerk) op zondag 8 mei 1768 in Zuidbroek met de 23-jarige Cornelis Klaassen de Vries ook genaamd Kornelius Klazens de Vries en Cornelis Clasens, zoon van Klaas Thomas de Vries en Annegien Kornelis. Cornelis, arbeider, wonende in Tripscompagnie, is gedoopt op zondag 24 januari 1745 in Hoogezand, is overleden op donderdag 25 november 1813 in Tripscompagnie in het huis getekend no.227. Cornelis werd 68 jaar, 10 maanden en 1 dag.

BS Muntendam dd. 26-11-1825
Op donderdag 25-11-1813 is in het huis getekend no.227 te Tripscompagnie overleden Kornelius Klaassens de Vries, oud 70 jaren, arbeider van beroep, wonende te Tripscompagnie.

Cornelis was later gehuwd (2) met Gijlje Jakobs.

bron:Klapper DTB Sappemeer en Rechterlijke Archieven Selwerd en Sappemeer (730-1369)
Op 20-06-1794 wordt de boedel opgemaakt van Knellis Klaasens en Annegijn Rigts over de twee minderjarige kinderen in egte verwekt.
Totale boedel f.166-15- waaronder een huisje met heemstede f.145-
Schadelijke staat f. 255-10-4 (grootste schuldeiser was Pieter Rigts)
Totale schuld f.88-95-4.
Getekend door Cornelis Klasens (tekent met merk KK), Pieter Rigts en Tomas Klasens.
[opm: hieruit blijkt dus dat Pieter en Annegijn zeer waarschijnlijk broer en zuster waren; helaas geen aanstelling van voogden kunnen vinden, ook niet in het archief van Wold-Oldambt]

Van Cornelis en Annechien zijn drie kinderen bekend:

1  Klaas Kornelis Kliphuis is geboren in 1770 in Sappemeer, zie III-A.

2  Richt Cornelius de Vries is geboren op zaterdag 4 oktober 1777, zie III-B.

3  Thomas Cornelis de Vries is geboren op zaterdag 20 juni 1778 in Tripscompagnie, is mennoniet gedoopt, zie III-C.

II-B  Renske Richts Kliphuis ook genaamd Rensche Christiaan Kliphuis, dochter van Rigt Jans Kliphuis (I) en Annegien Pieters, arbeidster, wonende in Lula, is geboren rond 1740 en afkomstig uit Kalkwijk, is overleden op maandag 21 juli 1817 in Lula. Renske werd ongeveer 77 jaar.

Renske trouwt (kerk) op zondag 16 mei 1790 in Hoogezand op ongeveer 50-jarige leeftijd met de ongeveer 51-jarige Kristiaan Hanssens Muur. Kristiaan, arbeider, wonende in Lula en in Sappemeer, is geboren rond 1739 aldaar, is overleden op vrijdag 2 maart 1821 aldaar in het huis letter C no. 30 . Kristiaan werd ongeveer 82 jaar.

BS Sappemeer dd. 03-03-1821:
Op vrijdag 02-03-1821 is in het huis letter C no.30 te Sappemeer overleden Christiaan Hanssens Muur, oud 82 jaren, niets van beroep, geboren en woonachtig te Sappemeer en zijnde weduwnaar van wijlen Renske Richts Kliphuis.
Aangevers:
Richt Christiaan Muur, 30 jaar, dagloner, zoon
Willem Sijmons Timmer, 47 jaar, timmerman, nabuur
Beide wonende binnen deze gemeente

Van Kristiaan en Renske is een kind bekend:

1  Rigt Kristiaans Muur, dagloner, wonende in Lula, is geboren in november 1791 in Borgercompagnie, is overleden op vrijdag 22 februari 1856 in Lula . Rigt werd 64 jaar en 3 maanden.

- Nationale militie: vrijgesteld als enige zoon van een 75-jarige vader.

Rigt trouwt op dinsdag 30 december 1817 in Windeweer op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Jantje Jans Ensing, dochter van Jan Ensing en Geesje Lubbes. Jantje, dienstmeid, wonende in Sappemeer, is geboren in Lula, is gedoopt op zondag 6 juli 1794 in Hoogezand, is overleden op donderdag 2 maart 1843 in Lula . Jantje werd 48 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

II-C  Pieter Rigts Kliphuis, zoon van Rigt Jans Kliphuis (I) en Annegien Pieters, timmerman, wonende in Kalkwijk Huis No. 26 Lett. G, is geboren rond 1746, is doopsgezind gedoopt, is overleden op maandag 11 oktober 1819 in Kalkwijk. Pieter werd ongeveer 73 jaar.


BS Hoogezand: 11-10-1819 is in het huis lett. G nr.26 te kalkwijk overleden Pieter Rigts Kliphuis, oud 73 jr., van beroep timmerman, echtgenoot van Wemeltje Geerts.

Pieter gaat in ondertrouw (kerk) op woensdag 2 november 1768 in Zuidbroek, trouwt (kerk) (met attestatie Kiel 20-11-1768;bron:Klapper huwelijken 1750-1811)op zondag 27 november 1768 in Windeweer op ongeveer 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Wemeltje Geerts Molema, dochter van Geert Poppes en Engeltje Rijkmans. Wemeltje, wonende in laatstelijk Sappemeer Huis Lett.A No.23, is afkomstig uit Zuidbroek in de Borgercompagnie, is hervormd gedoopt op zondag 22 september 1748 in Zuidbroek, is overleden op maandag 8 juli 1822 in Sappemeer. Wemeltje werd 73 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

BS Sappemeer dd. 09-07-1822:
Op maandag 8 dezer lopende maand is overleden in het huis letter A no.20/23/28 [??] Wemeltje Geerts, oud 74 jaren, geboren te Veendam, wonende te Sappemeer, weduwe van wijlen Pieter Rigts Kliphuis.

Van Pieter en Wemeltje zijn acht kinderen bekend:

1  Geert Pieters Kliphuis is geboren rond 1769 in Kalkwijk, zie III-D.

2  Rigt Pieters Kliphuis is geboren rond 1774 in Kalkwijk, zie III-E.

3  Engeltje Pieters Kliphuis is geboren in 1776 in Kalkwijk, is hervormd gedoopt, zie III-F.

4  Wemeltje Kliphuis is geboren rond 1777 in Muntendam, zie III-G.

5  Annechien Pieters Kliphuis is geboren op woensdag 19 januari 1780 in Kalkwijk, zie III-H.

6  Willemtje Pieters Kliphuis is geboren in 1781 in Kalkwijk.

Willemtje trouwt op zondag 6 februari 1803 in Hoogezand op 22-jarige leeftijd met Sietse Tjerks.

7  Pieter Pieters Kliphuis is geboren op dinsdag 8 juni 1784 in Kalkwijk, zie III-I.

8  Poppe Pieters Kliphuis is geboren rond november 1786 in Hoogezand, is doopsgezind gedoopt, zie III-J.

II-D  Trijntje Richts Kliphuis ook genaamd Trientje Richts, dochter van Rigt Jans Kliphuis (I) en Annegien Pieters, is geboren rond 1747, is overleden op zondag 21 november 1813 in Hoogezand. Trijntje werd ongeveer 66 jaar.

BS Hoogezand: Op zondag 21-11-1813 is in het huis lett. J nr. 23 te Kalkwijk binnen deze gemeente overleden Trijntje Richts, oud 66 jr., van beroep boerin, wonende te Kalkwijk, ehevrouw van Allie Hindriks Smit, landbouwer te Kalkwijk onder het Hoogezand.

Trijntje trouwt (kerk) rond 1775 op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Alje Hindriks Smit. Alje, landbouwer, wonende in Kalkwijk, is geboren op donderdag 26 maart 1744 in Kropswolde, is doopsgezind gedoopt, is overleden op woensdag 11 mei 1825 in Kalkwijk. Alje werd 81 jaar, 1 maand en 15 dagen.

BS Hoogezand: Op 11-05-1825 des avonds om vijf uur is in het huis getekend no. 46 letter F te Kalkwijk binnen deze gemeente overleden Alje Hindriks Smit, oud 81 jaren, zonder beroep, wonende te Kalkwijk, geboren te Kropswolde, zijnde weduwnaar van Trijntje Richts, mede overleden te Kalkwijk, zoon van wijlen Hindrik Aljes en van wijlen Willemtje Ebels, in der tijd ehelieden te Kropswolde.

Van Alje en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Hindrik Aljes Smit is geboren op maandag 1 april 1776 in Hoogezand, is doopsgezind gedoopt, zie III-K.

2  Richt Aljes Smit is geboren in Kalkwijk, is gedoopt op zondag 10 augustus 1777 in Hoogezand, zie III-L.

3  Ebel Aljes Smit, arbeider, wonende in Hoogezand, is geboren op maandag 23 oktober 1780.

Ebel trouwt op donderdag 8 juli 1819 in Hoogezand (akte no. 18) op 38-jarige leeftijd met de 26-jarige Fennigje Jacobs van der Meer, dochter van Jacob Jans van der Meer en Barber Klaassens Gerber. Fennigje, dienstmeid, wonende in Sappemeer, is geboren in maart 1793.

4  Annegien Aljes Smit is geboren rond 1781, is overleden op dinsdag 3 juli 1866 in Kalkwijk (akte no.61). Annegien werd ongeveer 85 jaar.

BS Hoogezand No.61: Op 03-07-1866 namiddags te 4 uur is te Kalkwijk overleden Annegien Aljes Smit, oud 85 jaren, zonder beroep, laatst gewoond hebbende te Kalkwijk, ongehuwde dochter van wijlen Alje Hindriks Smit en wijlen Trijntje Rigts, in leven ehelieden en landbouwers van beroep.

5  Arend Aljes Smit is geboren in oktober 1786 in Kalkwijk, is doopsgezind gedoopt.

Huwelijkse bijlagen Arend Aljes Smit en Annigje Jannes Stuitje:o.a. een akte van bekendheid:Arend geboren oktober 1786 aan de Kalkwijk, zoon van Trijntje Richts en Alje Hindriks Smit, doopsgezind

Arend was gehuwd met Annigje Jannes Stuitje.

BS Hoogezand:
Op 20-11-1851 verschenen:
- Harm C. Ruringa, 50 jr, schoenmaker te Hoogezand, nabuur
- Engel Berends Rascher, 49 jr, .. te Hoogezand, nabuur
Zij verklaren dat op 19-11-1851 avonds om 10.00 te Hoogezand is overleden Feike Jans Stuitje, 73 jr, schipper, laatst gewoond Hoogezand C18, geb. Hoogezand, eheman van Willemtje Allies Smit, zonder beroep wonende te Hoogezand, zoon van wijlen Jan Geerts Stuitje en wijlen Auke Feikes [?], in leven schippers te Hoogezand en aldaar overleden.

6  Willemtje Allies Smit is geboren rond 1792 in Hoogezand, is overleden op vrijdag 4 juli 1862 aldaar in het huis Lett.C nr.20. Willemtje werd ongeveer 70 jaar.

Op 04-07-1862 is te Hoogezand overleden Willemtje Allies Smit, oud ruim 70 jaren, van beroep niets, laatst gewoond hebbende te Hoogezand in het huis Lett. C nr.20, geboren te Hoogezand, weduwe van Feike Luilfs Stuitje, in leven ..schippers, dochter van wijlen Allie Hindriks Smit en Trijntje Richts Kliphuis, in leven ehelieden en landbouwers [op de Kalkwijk?]

Willemtje was gehuwd met Feike Luilfs Stuitje, zoon van Jan Geerts Stuitje en Auke Feikes. Feike, schipper, wonende in Hoogezand, is geboren rond 1778, is overleden op woensdag 19 november 1851 aldaar in het huis C 18. Feike werd ongeveer 73 jaar.

BS Hoogezand:
Op 20-11-1851 verschenen:
- Harm C. Ruringa, 50 jr, schoenmaker te Hoogezand, nabuur
- Engel Berends Rascher, 49 jr, .. te Hoogezand, nabuur
Zij verklaren dat op 19-11-1851 avonds om 10.00 te Hoogezand is overleden Feike Jans Stuitje, 73 jr, schipper, laatst gewoond Hoogezand C18, geb. Hoogezand, eheman van Willemtje Allies Smit, zonder beroep wonende te Hoogezand, zoon van wijlen Jan Geerts Stuitje en wijlen Auke Feikes [?], in leven schippers te Hoogezand en aldaar overleden.

II-E  Klaas Rigts ook genaamd Klaas Richts Timmer, zoon van Rigt Jans Kliphuis (I) en Annegien Pieters, timmerman, wonende in Nieuw Scheemda, is geboren rond 1751 in Sappemeer, is mennoniet gedoopt, is overleden op vrijdag 24 juni 1814 in Nieuw Scheemda in het huis no. 61. Klaas werd ongeveer 63 jaar.

Klaas gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 14 juni 1789 in Nieuw Scheemda, trouwt op donderdag 2 juli 1789 (huwelijkscontract), trouwt (kerk) (attestatie) op ongeveer 38-jarige leeftijd (1) met Anje Jacobs. Anje is afkomstig uit Nieuw Scheemda, is mennoniet gedoopt.

Rechterlijke archieven Nw. Scheemda toeg. 731, inv.nr. 7182:
Op 02-07-1789 het huwelijkscontract tussen:
-Voor de bruidegom:
---Aan bruids zijde:
--

Met attestatie van Nieuw Scheemda;(bron:Klapper huwelijken 1750-1811)
Rechterlijke archieven toeg. 731, inv.nr.4883 (bijlagen):1789 Boedelinventaris van de timmerman Klaas Richts en zijn vrouw Heiko(?) Jacobs te Nieuw Scheemda
Rechterlijke archieven Nw. Scheemda toeg. 731, inv.nr. 7182:
Op 02-07-1789 het huwelijkscontract tussen:
- Klaas Rigts, zoon van wijlen Richt Jans en Annechijn Pieters, in leven egtelieden woonagtig op Hogezand bij de Kalkwijk
- Anje Jacobs, dochter van wijlen Jacob Harms en Aaltjen Klasen, woonagtig in Nieuw-Scheemda.
Voor de bruidegom:
- Jan Richts, volle broeder en sibbevoogd over bruidegoms voorkinderen
- Kunnechijn Tonnis ten Kate, aangetrouwde volle zuster
- Klaas Cornelius, volle .. [opm: wordt hier Cornelis Klaasens, man van Annigje Richts bedoeld?]
- Jacob Harkes, aangetrouwde broer en principaal voormond
- Jan Ubben, vreemde voogd
- Hindrik Jacobs, aangetrouwde volle broer van eerste huwelijk [opm: broer van Heiko Jacobs].
Aan bruids zijde:
- Aaltjen Klasens, volle moeder
- Meerten Freerks en Jantjen jacobs, aangetrouwde broer en volle zuster
- Grietje Jacobs, volle zuster
Twee expres gezochte getuigen Meerten Sijbolts en Abram Harms

Klaas trouwt (kerk) op zondag 18 juni 1797 in Nieuw Scheemda (hc Nieuw-Scheemda 9 juni 1797) op ongeveer 46-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 42-jarige Sara Cornellis ook genaamd Sara Kornellis Koning, dochter van Cornellis Jans Koning en Thijske Evers. Sara, wonende in Nieuw Scheemda, is geboren rond 1755 in Siddeburen, is overleden op zondag 12 april 1829 in Nieuw Scheemda in het huis no. 61. Sara werd ongeveer 74 jaar.

Rechterlijke archieven Nw. Scheemda toeg. 731, inv.nr. 7182:
Op 09-06-1797 het huwelijkscontract tussen:
- de eers. Klaas Rigts, zoon van wijlen Richt Jans en Annegien Pieters, in leven ehel: op Hogezand
- Sara Cornellis, dochter van wijlen Cornellis Jans en Thijske Evers, de laatste nog in leven zijnde, en ehel: geweest te Siddeburen.
Voor de bruidegom:
- Jan Richts, volle broeder
Voor de bruid:
- Thijske Evers, volle moeder
Twee getuigen Meerten Sibolts, en Pieter Gerrits Nap.

Van Klaas en Sara is een kind bekend:

1  N.N. is begraven op woensdag 30 oktober 1805 in Nieuw Scheemda.

II-F  Abram Rigts ook genaamd Abram Richts, zoon van Rigt Jans Kliphuis (I) en Annegien Pieters, sjouwer en schipper, is geboren rond 1752, is overleden op zondag 25 februari 1816 in Foxhol. Abram werd ongeveer 64 jaar.

BS Hoogezand: Op zondag 25-02-1816 is in het huis getekend no - te Foxhol overleden Abram Richts, 64 jr., van beroep sjouwer, weduwnaar van Janke Idzes.

Abram trouwt (kerk) op zondag 11 januari 1778 in Hoogezand op ongeveer 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Janke Idskes, dochter van Sijcke Harms en Fennigje Grosmans. Janke is afkomstig uit Groningen, is gedoopt op donderdag 2 mei 1748 aldaar in de Martinikerk, is overleden op vrijdag 8 september 1809 in Martenshoek. Janke werd 61 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

DTB Groningen stad (kaartsysteem)bron:Klapper huwelijken 1750-1811.
2-5-1748 M[artini] K[erk] gedoopt Janke, dr. van Sijcke Harms en Fennigje Grosmans, Lel:str.
[opm: de vader komt ook voor als Hitske Harms; de naam Idskes verwijst hierheen]

Van Abram en Janke zijn vijf kinderen bekend:

1  Richt is gedoopt op zondag 25 oktober 1778 in Hoogezand.

2  Idske is gedoopt op zondag 10 december 1780 in Hoogezand.

3  Annigje is gedoopt op zondag 10 augustus 1783 in Hoogezand.

4  Fennigje Abrahams, zonder beroep, wonende in Groningen, is geboren in Kalkwijk, is gedoopt op zondag 10 juni 1787 in Hoogezand, is overleden op zondag 5 augustus 1827 in Groningen in de Kleine Peperstraat letter D no.34.
Fennigje werd 40 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Fennigje was gehuwd met Jan Roelfs, zoon van Jan Roelfs en Jantien N.N.. Jan, sjouwer, is geboren rond 1768 in Groningen, is overleden op zondag 26 november 1820 aldaar . Jan werd ongeveer 52 jaar.

5  Jantje is gedoopt op zondag 18 april 1790 in Hoogezand.

Generatie III

(van 1769 tot 1869)

In deze generatie zijn 12 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 47 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1794 en 1836. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Sappemeer (9x), Windeweer (5x), Kalkwijk (5x), Hoogezand (5x), Tripscompagnie (2x), Muntendam (2x), Borgercompagnie (2x), aldaar (2x), Windeweer, Scharmer, Sappemeer, aldaar, Kielwindewer, Kiel en Groningen.

III-A  Klaas Kornelis Kliphuis, zoon van Cornelis Klaassen de Vries (II-A) en Annechien Richts Kliphuis, is geboren in 1770 in Sappemeer, is overleden op dinsdag 23 november 1841 in Kiel . Klaas werd 71 jaar.

Klaas trouwt (kerk) op zondag 11 november 1798 in Hoogezand op 28-jarige leeftijd met de 20-jarige Janna Arends, dochter van Arent Jans en Janna Jans. Janna is geboren in 1778, is overleden op woensdag 25 juli 1849 in Kiel . Janna werd 71 jaar.

Van Klaas en Janna zijn twee kinderen bekend:

1  Jantje Kliphuis ook genaamd Jantje Klaasens Kliphuis is geboren rond 1800 in Kiel, is overleden op woensdag 13 mei 1857 aldaar. Jantje werd ongeveer 57 jaar.

Jantje trouwt op donderdag 18 november 1830 in Hoogezand op ongeveer 30-jarige leeftijd met de 22-jarige Nanne Deen, zoon van Jacob Hansens Deen en Janna Nannes Veldman. Nanne, tapper, winkelier en boerenknecht, is geboren in 1808 in Kolham , is overleden op zaterdag 6 maart 1875 in Kiel. Nanne werd 67 jaar.

Nanne was later gehuwd (2) met Annigje Bouwman.

2  Kornelis Klaasens Kliphuis is gedoopt in februari 1803 in Windeweer, zie IV-A.

III-B  Richt Cornelius de Vries, zoon van Cornelis Klaassen de Vries (II-A) en Annechien Richts Kliphuis, landgebruiker, is geboren op zaterdag 4 oktober 1777.

Hij ondertekent de trouwakte als: "Riegt Corneelijs Die Vrijs"

Richt trouwt op maandag 12 augustus 1816 in Muntendam op 38-jarige leeftijd (1) met de 36-jarige Marieke Jacobs de Jonge, dochter van Jacob Christiaans de Jonge en Aaltje Jans Bieze. Marieke, dienstmaagd, is geboren op zaterdag 18 september 1779 in Sappemeer, is overleden op donderdag 3 december 1818 in Muntendam. Marieke werd 39 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

Van Richt en Marieke is een kind bekend:

1  doodgeboren zoon de Vries is doodgeboren op donderdag 3 december 1818 in Muntendam .

Richt trouwt op maandag 18 januari 1830 in Zuidbroek op 52-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Hinderkien Alberts de Haan ook genaamd Hindrikje Alberts Haan en Henderkien Alberts de Haan, dochter van Albert Hindriks de Haan en Wichertje Hanssens ten Cate. Hinderkien, dienstmeid, wonende in Muntendam, is geboren op vrijdag 17 augustus 1798 in Borgercompagnie.

Hinderkien was eerder gehuwd (1) met Thomas Cornelis de Vries (zie III-C).

Van Richt en Hinderkien is een kind bekend:

2  Albert Richts de Vries is geboren in april 1829, is overleden op dinsdag 17 november 1829 28 weken oud. Albert werd 7 maanden.

III-C  Thomas Cornelis de Vries, zoon van Cornelis Klaassen de Vries (II-A) en Annechien Richts Kliphuis, dagloner en landbouwer, wonende in Muntendam, is geboren op zaterdag 20 juni 1778 in Tripscompagnie, is mennoniet gedoopt, is overleden op zondag 26 mei 1822 aldaar. Thomas werd 43 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

Thomas trouwt op dinsdag 23 mei 1820 in Muntendam op 41-jarige leeftijd met de 21-jarige Hinderkien Alberts de Haan, zie III-B.

Van Thomas en Hinderkien zijn twee kinderen bekend:

1  Annechien de Vries is geboren op zaterdag 16 september 1820 in Tripscompagnie, zie IV-B.

2  Toomske de Vries is geboren op donderdag 22 augustus 1822 in Tripscompagnie.

Toomske trouwt op maandag 28 april 1845 in Zuidbroek op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Berend Wessels Nipperus, zoon van Wessel Berends Nipperus en Trientje Geerts Bakker. Berend, bakkersknecht, is geboren op donderdag 25 februari 1819 in Muntendam.

III-D  Geert Pieters Kliphuis, zoon van Pieter Rigts Kliphuis (II-C) en Wemeltje Geerts Molema, timmerman, wonende in op 't Hoge Zand, is geboren rond 1769 in Kalkwijk.

Geert trouwt in 1792 (hc Hoogezand 23-8-1792), trouwt (kerk) op zondag 26 augustus 1792 in Hoogezand op ongeveer 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Alberdina Jans Smit, dochter van Jan Jans Smit en Alberdina Hovingh. Alberdina, wonende in op 't Hoge Zand, is geboren op maandag 22 april 1771 in Hoogezand.

Alberdina Jans Smit komt ook voor als Alberdina Jans Edskes en een enkele keer als Alberdina Hoving. Echter, in vrijwel alle akten van de burgerlijke stand wordt zij Alberdina Jans Smit genoemd. (bron: d.d.14-1-2007)

Van Geert en Alberdina zijn zeven kinderen bekend:

1  Pieter Geerts Kliphuis is geboren op zaterdag 8 november 1794 in Borgercompagnie, zie IV-C.

2  Jan Geerts Kliphuis is geboren op donderdag 1 september 1796 in Borgercompagnie, zie IV-D.

3  Reint Geerts Kliphuis is geboren rond 1798 in Borgercompagnie, zie IV-E.

4  Wemeltje Kliphuis is geboren op dinsdag 24 juni 1800 in Kielwindewer, zie IV-F.

5  Etske Kliphuis is geboren op zondag 6 februari 1803 in Muntendam, zie IV-G.

6  Engeltje Kliphuis is geboren op woensdag 3 juni 1807 in Borgercompagnie, is overleden op maandag 29 augustus 1836 in Muntendam. Engeltje werd 29 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

7  Rigte Geerts Kliphuis is geboren op donderdag 14 maart 1811 in Scharmer, zie IV-H.

III-E  Rigt Pieters Kliphuis, zoon van Pieter Rigts Kliphuis (II-C) en Wemeltje Geerts Molema, huistimmerman, wonende in Sappemeer, is geboren rond 1774 in Kalkwijk, is overleden op donderdag 4 september 1851. Rigt werd ongeveer 77 jaar.

Rigt trouwt op zondag 15 mei 1803 in Hoogezand op ongeveer 29-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Tallechien Roelfs Leidekker ook genaamd Talligje Roelfs Slegers. Tallechien is geboren rond 1784.

In overlijdensakte van haar man Richt, wordt zij Talligje Roelfs Siegers genoemd.

Van Rigt en Tallechien zijn zeven kinderen bekend:

1  Piter Kliphuis ook genaamd Pieter Kliphuis, (gepensioneerd)WestIndisch Sergeant, is geboren op zondag 12 februari 1804 in Sappemeer, is overleden op vrijdag 22 mei 1857 aldaar. Piter werd 53 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

Piter trouwt op donderdag 20 november 1851 in Sappemeer op 47-jarige leeftijd met de ongeveer 51-jarige Roelfien Smedes ook genaamd Roelfjen Smedes, dochter van Jakob Derks Smedes en Trijntje Remkes. Roelfien, dienstmeid, wonende in Sappemeer, is geboren rond 1800 in Zuidbroek, is overleden op dinsdag 9 februari 1869 in Sappemeer. Roelfien werd ongeveer 69 jaar.

2  Lammegien Richts Kliphuis is geboren op zondag 23 november 1806 in Sappemeer, is gedoopt op zondag 7 december 1806 aldaar, zie IV-I.

3  Roelf Kliphuis, timmerman, is geboren op zondag 12 november 1809, is gedoopt op zondag 26 november 1809, is overleden op vrijdag 20 mei 1881 in Sappemeer. Roelf werd 71 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

4  Wemeltje Kliphuis is geboren op dinsdag 17 november 1812 in Sappemeer, zie IV-J.

5  Geert Kliphuis is geboren op vrijdag 21 juni 1816 in Sappemeer, zie IV-K.

6  Gesina Kliphuis is geboren op vrijdag 15 oktober 1819 in Sappemeer , is overleden op woensdag 19 januari 1881 aldaar . Gesina werd 61 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

7  Poppe Kliphuis, timmerman, is geboren op zondag 26 januari 1823 in Sappemeer , is overleden op zaterdag 28 mei 1881 aldaar. Poppe werd 58 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

III-F  Engeltje Pieters Kliphuis, dochter van Pieter Rigts Kliphuis (II-C) en Wemeltje Geerts Molema, is geboren in 1776 in Kalkwijk, is hervormd gedoopt, is overleden op zondag 9 mei 1841 in Hoogezand. Engeltje werd 65 jaar.

Zij deed (als geboren doopsgezind) op 14 juni 1801 belijdenis en werd toen gedoopt in de hervormde kerk te Sappemeer.

Engeltje trouwt op zondag 28 april 1799 in Hoogezand (hc 1-4-1799, registr. 28-5-1799) op 23-jarige leeftijd met Focke Jacobs Doornbos ook genaamd Fokke Doornbos, zoon van Jacob Dorenbos en Maijke Jans. Focke, broodbakker, is overleden op vrijdag 12 november 1830 in Sappemeer.

De kinderen uit dit huwelijk werden in de hervormde kerk gedoopt.

Van Focke en Engeltje is een kind bekend:

1  Jacob Doornbos ook genaamd Jakob Doornbos is geboren op vrijdag 12 juli 1816 in Sappemeer, is overleden op dinsdag 8 november 1881 in Hoogezand . Jacob werd 65 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Jacob trouwt op donderdag 6 januari 1842 in Hoogezand op 25-jarige leeftijd met de 39-jarige Jacomina Reitzema ook genaamd Jakomina Reitzema, dochter van Pieter Jacobs Reitzema en Imke Cornelis Smit. Jacomina is geboren op zondag 13 juni 1802 in Appingedam, is overleden op zaterdag 7 november 1874 in Kalkwijk . Jacomina werd 72 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

III-G  Wemeltje Kliphuis ook genaamd Willemtje Pieters (van Kalkwijk), dochter van Pieter Rigts Kliphuis (II-C) en Wemeltje Geerts Molema, winkelierse, is geboren rond 1777 in Muntendam, is overleden op woensdag 4 december 1844. Wemeltje werd ongeveer 67 jaar.

Wemeltje had voor haar huwelijk een zoon, die ook de naam Kliphuis draagt.
Bij de doop van haar dochter Wemeltje in 1810 wordt aangetekend dat de moeder doopsgezind is.

Wemeltje trouwt op zondag 6 februari 1803 in Hoogezand op ongeveer 26-jarige leeftijd met de 39-jarige Sijtze Tjerks ook genaamd Jan Sietze Tjerks. Sijtze is geboren op zondag 9 oktober 1763 en afkomstig uit Wildervank, is overleden in Hamburg (Dl.).

Van Sijtze en Wemeltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Annegien Tjerks is geboren op maandag 8 oktober 1804 in Sappemeer, is gedoopt op zondag 4 november 1804 aldaar .

2  Pieter Sijtses Kliphuis is geboren in 1808 in Sappemeer, is gedoopt op zondag 24 april 1808 aldaar , zie IV-L.

3  Sijtse Tjerks is doodgeboren op dinsdag 7 maart 1809.

4  Wemeltje Sijtses Tjerks is geboren op zondag 19 augustus 1810 in Sappemeer, is gedoopt op zondag 9 september 1810 aldaar , is overleden op zaterdag 4 januari 1890 in Groningen. Wemeltje werd 79 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Wemeltje trouwt op donderdag 6 juni 1839 in Groningen op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Hidde Jans Cremer, zoon van Derk Jans Cremer en Richtje Hiddes. Hidde, winkelier, is geboren op dinsdag 3 oktober 1809 in Sappemeer.

5  Engeltje Sijtses Tjerks is geboren op dinsdag 31 oktober 1815 in Sappemeer, zie IV-M.

III-H  Annechien Pieters Kliphuis ook genaamd Annigje Kliphuis en Annegien Kliphuis, dochter van Pieter Rigts Kliphuis (II-C) en Wemeltje Geerts Molema, is geboren op woensdag 19 januari 1780 in Kalkwijk, is overleden op dinsdag 5 augustus 1845 in Groningen. Annechien werd 65 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

Annechien trouwt op maandag 6 juli 1801 in Hoogezand op huwelijkscontract op 21-jarige leeftijd (1) met de 36-jarige Harm Abrams van Braam, zoon van Abram Hindriks Braam en Fennegien Harms. Harm, koopman, is geboren in 1765 in Borgercompagnie, is overleden op zaterdag 21 oktober 1826 in Groningen. Harm werd 61 jaar.

In het trouwboek van de hervormde kerk te Hoogezand wordt Annigje als KLIPHUIS ingeschreven. Dat gebeurde niet in de trouwakte, aanwezig in de rechterlijke archieven, maar wèl haar twee broers Geert en Richt !

Van Harm en Annechien zijn vier kinderen bekend:

1  Bartruda van Braam is geboren op zondag 1 januari 1804 in Hoogezand, zie IV-N.

2  Abraham van Braam, veldwachter, is geboren op vrijdag 5 april 1805 in Hoogezand, is overleden op woensdag 12 mei 1897 in Onstwedde. Abraham werd 92 jaar, 1 maand en 7 dagen.

Abraham trouwt op maandag 20 september 1824 in Groningen (akte nr.161) op 19-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Jantje Gerrits Huising, dochter van Gerrit Klaassen Huising en Anna Schierbeek. Jantje is geboren op zondag 16 november 1800 in Hoogkerk, is overleden op vrijdag 2 juni 1837 in Bellingwolde . Jantje werd 36 jaar, 6 maanden en 17 dagen. Abraham trouwt op donderdag 9 augustus 1838 in Bellingwolde op 33-jarige leeftijd (2) met de 19-jarige Hilke Jans Freriks, dochter van Jan Wilken Freriks en Wendelke Jacobs Mulder. Hilke is geboren op zaterdag 10 oktober 1818 in Bellingwolde, is overleden op zaterdag 2 januari 1909 in Eexta . Hilke werd 90 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

3  Hindrik van Braam is geboren op maandag 18 juli 1808 in Hoogezand, zie IV-O.

4  Willemina van Braam is geboren op vrijdag 29 januari 1813 in Groningen, is overleden op vrijdag 11 december 1891 aldaar . Willemina werd 78 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Willemina trouwt op donderdag 14 mei 1840 in Groningen op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Gleuns, zoon van Willem Gleuns en Jantje Haveman. Jan, boekhouder, is geboren op maandag 11 januari 1813 in Groningen, is overleden op maandag 19 december 1870 aldaar . Jan werd 57 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Annechien trouwt op donderdag 19 maart 1835 in Groningen (akte nr.43) op 55-jarige leeftijd (2) met de 54-jarige Willem Gluens, zoon van Willem Gluens en Anna Oltkamp. Willem is geboren op dinsdag 12 december 1780 in Groningen.

Willem was eerder gehuwd (1) met Jantje Havenman.

III-I  Pieter Pieters Kliphuis, zoon van Pieter Rigts Kliphuis (II-C) en Wemeltje Geerts Molema, huistimmerman, wonende in Hoogezand, is geboren op dinsdag 8 juni 1784 in Kalkwijk, is overleden op dinsdag 9 september 1851. Pieter werd 67 jaar, 3 maanden en 1 dag.

Pieter trouwt op vrijdag 30 april 1813 in Hoogezand (huwelijksgetuigen waren Rigt Pieters Kliphuis broer 39 jaar huistimmerman, Fokko Jacobs Doornbos 49 jr. broodbakker zwager en 28 jr. scheepstimmerknecht Luitje Geerts v.d.Veen) op 28-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Tammina Geerts van der Veen, dochter van Geert Luitjes van der Veen en Jantje Pieters Nijborg. Tammina, zonder, wonende in Foxhol, is geboren op zondag 20 juli 1788 aldaar, is overleden op vrijdag 25 oktober 1822. Tammina werd 34 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

Van Pieter en Tammina is een kind bekend:

1  Pieter Kliphuis is geboren op zaterdag 18 november 1815 in Hoogezand, zie IV-P.

Pieter trouwt op donderdag 3 januari 1828 in Hoogezand op 43-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 25-jarige Geertje Tammes Kuiper, dochter van Tamme Epkes Kuiper en Jantje Abrahams Havinga. Geertje is geboren rond 1803 in Sappemeer.

III-J  Poppe Pieters Kliphuis, zoon van Pieter Rigts Kliphuis (II-C) en Wemeltje Geerts Molema, timmerman en timmermansknecht, wonende in Kalkwijk, in Kalkwijk huis no. 46 Lett. E, in huis Lett. No. 13 en in Martenshoek huis letter A nr.25, is geboren rond november 1786 in Hoogezand, is doopsgezind gedoopt, is overleden op zondag 17 januari 1847. Poppe werd ongeveer 60 jaar en 2 maanden.

Hij was op 6.9.1819 nog niet (doopsgezind)gedoopt. Daarom werd er een verzoek (request) aan de rechtbank van Groningen gedaan om een akte van bekendheid te homologeren (=te bevestigen). Die akte van bekendheid werd opgemaakt op 6 september 1819 door de Vrederegter van het Kanton Hoogezand. Bij het produceren van die akte verschenen persoonlijk: Harm Geerts Smit, landbouwer, 66 jaar; Roelf Hindrik Schuiling, aardappelkoper, 66 jaar; Jacob Tekkes Nijenhuis, landbouwer, 60 jaar; Albert Christiaans Krasser, arbeider, 50 jaar; Roelf Hindriks van Calcar, landbouwer, 50 jaar; Steven Feibes ten Cate, landbouwer, 49 jaar en Jan Klaassens Ykema, landbouwer 44 jaar, allen woonachtig te Hoogezand in de nabuurschap van Poppe's ouders. Zij getuigden omdat Poppe geen doopbewijs kon overleggen. Zij verklaarden zowel zijn ouders als Poppe wel goed kenden. De rechtbank van Groningen homologeerde de akte bij vonnis van 1 oktober 1819. Er werd ook een certificaat van armoede overgelegd, die was afgegeven door de Schout der gemeente Hoogezand op 2 september 1819.
Poppe was vrijgesteld van militaire dienst uit hoofde van enige kostwinner van zijn ouders. Zijn signalement gaf aan, dat hij 5 voet en 2½ duim lang was, blauwe ogen, een grote neus, een kleine mond, een ronde kin, een ovaal aangezicht en blond haar had.

Poppe trouwt op donderdag 4 november 1819 in Hoogezand (huwelijksgetuigen waren Ebel Aljes Smit 34 jr. landbouwer, neef, Kalkwijk, Hoogezand Abram Derks Hoen 72 jr. winkelier, Hoogezand Christiaan Scheering 52 jr. veldwachter in H'Zand, Jan Duust van Dijken 48 jr. logementhouder) op ongeveer 33-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Elsien Reinkes Klein ook genaamd Elsje Klein, dochter van Reinke Edes Klein en Annigje Jans Kalk. Elsien, dienstmeid, wonende in Kalkwijk, is geboren rond oktober 1795 aldaar, is gedoopt op zondag 8 november 1795 in Hoogezand, is overleden op vrijdag 22 maart 1844 in Hoogezand huis Letter C Nr.18. Elsien werd ongeveer 48 jaar en 5 maanden.

Van Poppe en Elsien zijn zes kinderen bekend:

1  Pieter Kliphuis is geboren op woensdag 27 september 1820 in Kalkwijk, zie IV-Q.

2  Reinke Kliphuis ook genaamd Rienke Kliphuis, timmerman, is geboren op zondag 10 maart 1822 in Kalkwijk, is overleden op vrijdag 20 juli 1849 in Annerveen . Reinke werd 27 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

De geboorteaangifte gebeurde in tegenwoordigheid van: Jacob Tekkes Nienhuis, 63 jaar, landbouwer en Roelf Hindriks van Calcar, 52 jaar, landbouwer, beide te Kalkwijk.

3  Geert Kliphuis is geboren in 1824 in Kalkwijk, is overleden op maandag 2 oktober 1826 aldaar. Geert werd 2 jaar.

De overlijdensaangifte werd gedaan door de naburen; Harm Poppes Perdon, 31 jaar, wever en Jacob Koerts, 28 jaar, wever.

4  Geert Kliphuis is geboren in april 1827 in Kalkwijk, is overleden op donderdag 16 februari 1832 aldaar. Geert werd 4 jaar en 10 maanden.

5  Ede Kliphuis is geboren op zaterdag 13 november 1830 in Kalkwijk, zie IV-R.

6  Wemeltje Kliphuis is geboren op maandag 23 mei 1836 in Hoogezand, zie IV-S.

III-K  Hindrik Aljes Smit, zoon van Alje Hindriks Smit (II-D) en Trijntje Richts Kliphuis, arbeider, wonende in Kalkwijk en in Hoogezand, is geboren op maandag 1 april 1776 aldaar, is doopsgezind gedoopt, is overleden op zondag 28 maart 1869 in Wildervank. Hindrik werd 92 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Hindrik trouwt op zondag 7 april 1805 in Hoogezand op 29-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 22-jarige Pietertje Freerks Minkes. Pietertje, arbeidster, wonende in Kalkwijk en in Hoogezand, is geboren rond 1783, is overleden op dinsdag 13 december 1814 aldaar in het huis getekend no. 9 letter H. Pietertje werd ongeveer 31 jaar.

Van Hindrik en Pietertje zijn vier kinderen bekend:

1  Alje Hindriks Smit is geboren in 1805, is overleden in 1858. Alje werd 53 jaar.

2  Annigje Hindriks Smit is geboren in 1808.

3  Trijntje Smit is geboren in 1810.

4  Freerk Hindriks Smit is geboren in 1812, is overleden in 1897. Freerk werd 85 jaar.

Hindrik trouwt op donderdag 22 augustus 1816 in Hoogezand op 40-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Jantje Alberts Meijering, dochter van Albert Meijering en Hinderkien Jans. Jantje, dienstmeid te Annen, is gedoopt op zondag 21 september 1783 in Annen hervormde gemeente.

BS Hoogezand:
Op donderdag 22-08-1816 morgens 10.00 het huwelijk tussen:
- Hindrik Aljes Smit, 40 jr, arbeider woonachtig te Hoogezand, weduwnaar van Pietertje Freerks, meerderjarige zoon van Alje Hindriks Smit, landbouwer wonend aan de Kalkwijk, en van wijlen Trijntje Richts
- Jantje Alberts Meijering, 32 jr, dienstmeid te Annen, meerderjarige dochter van wijlen Albert Meijering en wijlen Hindrikje Jans, in leven ehelieden te Annen
Getuigen:
- Arend Aljes Smit, 29 jr, bijenhouder aan de Kalkwijk, broeder
- Eildert Jans Braam, 29 jr, winkelier
- Jan Duurt van Dijken, 44 jr, logementhouder
- Christiaan Schering, 49 jr, veldwachter
allen te Hoogezand
Bijlagen:
- Afkondiging te Annen
- Akte van bekendheid waarin o.a. Alje Hindriks Smit, landbouwer, 70 jr., en Pieter Rigts Kliphuis, timmerman , 70 jr., die verklaren dat Hindrik Aljes Smit geboren is april 1776, en tot de doopsgezinde gemeente behoort.
- Akte voor gratis huwelijk, 4 kleine kinderen in zeer behoeftige omstandigheden
- Doopakte Jantje 21-09-1783 hervormde gemeente te Annen
- Overlijden Albert Meijering 28-10-1815 te Annen
- Overlijden Henderkien Jans, 42 jr., ovl.1801 te Annerveen

III-L  Richt Aljes Smit ook genaamd Richt Allies Smit, zoon van Alje Hindriks Smit (II-D) en Trijntje Richts Kliphuis, landbouwer, is geboren in Kalkwijk, is gedoopt op zondag 10 augustus 1777 in Hoogezand, is overleden op zondag 15 oktober 1843 in Windeweer. Richt werd 66 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Richt trouwt op vrijdag 28 mei 1813 in Hoogezand op 35-jarige leeftijd met de 27-jarige Jantje Jans Hoen, dochter van Jan Derks Hoen en Annegien Freerks Minkes. Jantje is gedoopt op zondag 2 april 1786 in Hoogezand.

Van Richt en Jantje zijn zes kinderen bekend:

1  Trijntje Smit, dienstmeid, is geboren in 1814 in Windeweer.

Trijntje trouwt op zaterdag 2 juni 1838 in Hoogezand op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Jan Harms Schuitema, zoon van Harm Oeges Schuitema en Trijntje Jans Spanjer. Jan, scheepstimmerknecht, is geboren in 1810 in Niezijl.

2  Annegien Smit ook genaamd Annechien Smit is geboren op donderdag 15 februari 1816 in Windeweer, is overleden op zondag 1 mei 1898 in Nieuw-Buinen. Annegien werd 82 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

Annegien trouwt op donderdag 18 maart 1841 in Hoogezand op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Remke Jacobs Germs, zoon van Jacob Jans Germs en Pietje Roelfs Brandenburger. Remke, boerenknecht en landbouwer, is geboren op vrijdag 5 november 1813 in Veendam, is overleden op zaterdag 10 april 1880 in Gasselternijveen. Remke werd 66 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

Remke was eerder gehuwd (1) met Jantje Jans Vierkant.

3  Jan Richts Smit, landbouwer, is geboren op maandag 22 december 1817 in Windeweer, is overleden op vrijdag 14 mei 1875. Jan werd 57 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

Jan trouwt op woensdag 8 april 1846 in Hoogezand op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Geertruid Germs, dochter van Jacob Jans Germs en Pietje Roelfs Brandenburger. Geertruid is geboren op dinsdag 10 oktober 1820 in Veendam.

4  Willemtje Smit is geboren in 1821, is overleden op woensdag 22 januari 1840 in Windeweer. Willemtje werd 19 jaar.

5  Derk Smit, landbouwer, is geboren op maandag 27 maart 1826 in Windeweer, is overleden op woensdag 2 januari 1901. Derk werd 74 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

Derk trouwt op donderdag 22 augustus 1850 in Hoogezand op 24-jarige leeftijd met de 19-jarige Jantje Geerts, dochter van Geert Johannes Geerts en Lammechien Jans Kroeze. Jantje is geboren op donderdag 24 maart 1831 in Windeweer.

6  Hinderika Smit is geboren in 1831 in Windeweer.

Hinderika trouwt op zaterdag 14 april 1855 in Hoogezand op 24-jarige leeftijd met de 29-jarige Harte Schrage, zoon van Hindrik Hartes Schrage en Annechien Hindriks Bontekoe. Harte, landbouwer, is geboren in 1826 in Muntendam.

Generatie IV

(van 1794 tot 1926)

In deze generatie zijn 19 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 84 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1819 en 1879. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Hoogezand (11x), Sappemeer (11x), Anloo (6x), Kalkwijk (5x), aldaar (5x), Borgercompagnie (4x), Muntendam (4x), Wildervank (4x), Annerveensche Compagnie (4x), Achterdiep (3x), Annerveenschekanaal (3x), Annerveen (2x), Garrelsweer (2x), Termunterzijl (2x), Kleinemeer (2x), aldaar (2x), Stadskanaal (2x), Termunterzijl, Achterdiep, Schildwolde, Windeweer, Hoogezand, Borgercompagnie, Baarderadeel, Martenshoek, Amsterdam en Borgercompagnie.

IV-A  Kornelis Klaasens Kliphuis ook genaamd Cornelis Kliphuis en Kornelis Klaassens Kliphuis, zoon van Klaas Kornelis Kliphuis (III-A) en Janna Arends, timmerman en landbouwer, is gedoopt in februari 1803 in Windeweer, is overleden op maandag 7 december 1863 in Borgercompagnie. Kornelis werd 60 jaar en 10 maanden.

Kornelis trouwt op dinsdag 6 april 1830 in Muntendam op 27-jarige leeftijd met de 29-jarige Annechien Tonkes Plaizier, dochter van Tonke Meinderts Plaizier en Trientje Abrahams Leutscher. Annechien is geboren op zondag 5 oktober 1800 in Borgercompagnie , is overleden op woensdag 10 april 1867 in Kiel-Windeweer. Annechien werd 66 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

Van Kornelis en Annechien zijn vijf kinderen bekend:

1  Tonke Kornelis Kliphuis is geboren op maandag 13 december 1830 in Borgercompagnie, is overleden op woensdag 19 januari 1831 aldaar. Tonke werd 1 maand en 6 dagen.

2  Klaas Kliphuis, landbouwer, is geboren op zaterdag 22 december 1832 in Borgercompagnie, is overleden op dinsdag 14 oktober 1879 aldaar. Klaas werd 46 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

3  Trijntje Kliphuis is geboren op dinsdag 7 januari 1834 in Borgercompagnie, is overleden op woensdag 15 juli 1914 in Kleinemeer. Trijntje werd 80 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

4  Tonko Cornelis Kliphuis is geboren op woensdag 27 september 1837 in Muntendam , is overleden op dinsdag 6 september 1870 in Borgercompagnie. Tonko werd 32 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

5  Nantko Kliphuis is geboren op zondag 7 februari 1841 in Borgercompagnie, is overleden op maandag 12 september 1842 aldaar. Nantko werd 1 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

IV-B  Annechien de Vries ook genaamd Annegie, dochter van Thomas Cornelis de Vries (III-C) en Hinderkien Alberts de Haan (III-B), is geboren op zaterdag 16 september 1820 in Tripscompagnie, is overleden op donderdag 5 juli 1877 in Sappemeer . Annechien werd 56 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

Annechien was gehuwd met Johannes Pasveer, zoon van Jan Johannes Pasveer en Elsien Klasen Fietje. Johannes, arbeider, is geboren op zondag 17 maart 1816 in Stadskanaal.

Van Johannes en Annechien zijn twee kinderen bekend:

1  Thomas Pasveer is geboren op woensdag 12 februari 1851 in Stadskanaal.

2  Jan Pasveer is geboren op donderdag 27 december 1855 in Stadskanaal, is overleden op vrijdag 1 mei 1857 aldaar. Jan werd 1 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

IV-C  Pieter Geerts Kliphuis, zoon van Geert Pieters Kliphuis (III-D) en Alberdina Jans Smit, timmerman, is geboren op zaterdag 8 november 1794 in Borgercompagnie, is overleden op woensdag 29 augustus 1827 aldaar. Pieter werd 32 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Pieter trouwt op maandag 8 november 1819 in Hoogezand op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Aaltje Lammerts Ensing, dochter van Lammert Ensing en Elsje Jans. Aaltje is geboren in Veendam, is gedoopt op zondag 10 september 1797 aldaar, is overleden op woensdag 18 juli 1827 in Hoogezand (in het kraambed). Aaltje werd 29 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Van Pieter en Aaltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Geert Kliphuis is geboren op maandag 12 februari 1821 in Hoogezand, is overleden op donderdag 12 april 1821 aldaar. Geert werd 2 maanden.

2  Lammert Pieters Kliphuis is geboren op maandag 25 februari 1822 in Kalkwijk, zie V-A.

3  Alberdina Kliphuis is geboren op zaterdag 31 januari 1824 in Hoogezand, is overleden op woensdag 28 april 1824 aldaar. Alberdina werd 2 maanden en 28 dagen.

4  Geert Kliphuis is geboren op dinsdag 15 maart 1825 in Hoogezand, zie V-B.

5  Jan Kliphuis is geboren op zondag 15 juli 1827 in Kalkwijk, is overleden op maandag 23 juli 1827 aldaar. Jan werd 8 dagen.

IV-D  Jan Geerts Kliphuis, zoon van Geert Pieters Kliphuis (III-D) en Alberdina Jans Smit, timmerman en koopman, wonende in Anloo, is geboren op donderdag 1 september 1796 in Borgercompagnie, is overleden op zondag 27 november 1853 in Annerveenschekanaal (aktenr.65). Jan werd 57 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

Jan trouwt op zaterdag 17 september 1825 in Muntendam (akte nr.10) op 29-jarige leeftijd met de 22-jarige Dina Berents Drent(h), dochter van Berent Berents Drent en Meintie Obbes. Dina is geboren op zaterdag 20 november 1802 in Lula, is gedoopt op zondag 19 december 1802 in Windeweer, is overleden op zaterdag 24 juli 1880 in Anloo. Dina werd 77 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

Van Jan en Dina zijn elf kinderen bekend:

1  Dina Kliphuis is geboren op zaterdag 17 december 1825 in Sappemeer.

2  Berend Kliphuis, timmerman, is geboren op vrijdag 20 juni 1828 in Anloo, is overleden op dinsdag 7 maart 1905 in Annerveensche Kanaal (aktenr.8). Berend werd 76 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

Berend trouwt op maandag 14 maart 1881 in Anloo op 52-jarige leeftijd met de ongeveer 41-jarige Hillechien Boerma, dochter van Egge Jans Boerma en Aaltje Ensing. Hillechien is geboren rond 1840 in Anloo.

3  Geert Kliphuis is geboren op woensdag 5 mei 1830 in Anloo, is overleden op maandag 18 mei 1840 in Annerveensche Compagnie (aktenr.24). Geert werd 10 jaar en 13 dagen.

4  Etske Kliphuis, timmerman, is geboren op maandag 3 september 1832 in Anloo, is overleden op vrijdag 31 december 1869 in Annerveensche Kanaal. Etske werd 37 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

5  Hendrik Kliphuis, zonder, is geboren op maandag 8 september 1834 in Anloo, is overleden op zaterdag 20 januari 1855 in Annerveenschekanaal. Hendrik werd 20 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

6  Jan Kliphuis, timmerman, is geboren op zondag 22 januari 1837 in Annerveen, is overleden op maandag 19 juni 1882 in Anloo. Jan werd 45 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

7  Rigt Kliphuis is geboren op vrijdag 8 juni 1838 in Annerveenschekanaal , zie V-C.

8  Geert Kliphuis is geboren op dinsdag 29 september 1840 in Annerveensche Compagnie, zie V-D.

9  Roelina Harmena Kliphuis is geboren op dinsdag 4 oktober 1842 in Annerveensche Compagnie (aktenr.48), is overleden op vrijdag 11 april 1856 in Annerveenschekanaal. Roelina werd 13 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

10  Magrita Jantina Kliphuis is geboren op zondag 5 mei 1844 in Annerveensche Compagnie.

Magrita trouwt op donderdag 6 mei 1886 in Muntendam op 42-jarige leeftijd met de ongeveer 37-jarige Jakob van der Borgh, zoon van Kriene Jakobs van der Borgh en Hieltje Geerts Koiter. Jakob is geboren rond 1849 in Veendam. Jakob was eerder gehuwd (1) met Dientje Brink.

11  doodgeboren kind is doodgeboren op dinsdag 10 maart 1846 in Annerveenschekanaal.

IV-E  Reint Geerts Kliphuis ook genaamd Reind Geerts Kliphuis, zoon van Geert Pieters Kliphuis (III-D) en Alberdina Jans Smit, ijzersmid, wonende in Garrelsweer, is geboren rond 1798 in Borgercompagnie, is overleden op woensdag 1 januari 1868 in Schildwolde. Reint werd ongeveer 70 jaar.

Reint trouwt op vrijdag 11 december 1829 in Loppersum op ongeveer 31-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Lammechien Berends Meijer, dochter van Berend Geerts Meijer en Claassien Claassen. Lammechien is geboren rond 1799 in Woltersum, is overleden op zaterdag 10 november 1855 in Garrelsweer. Lammechien werd ongeveer 56 jaar. Lammechien was eerder gehuwd (1) met Pieter Willems Mulder.

Van Reint en Lammechien zijn drie kinderen bekend:

1  Berend (Bernard Kliphouse) Kliphuis is geboren in 1819 in Garrelsweer, zie V-E.

2  Janna Kliphuis, dienstmeid, is geboren in 1831 in Schildwolde, is overleden op zaterdag 3 juli 1875 in Meedhuizen. Janna werd 44 jaar.

Janna trouwt op zaterdag 25 mei 1872 in Delfzijl op 41-jarige leeftijd met de 29-jarige Eltjo Ottes Bolt, zoon van Klaas Derks Bolt en Gessien Udema. Eltjo, boerenknecht, is geboren in 1843 in Nieuwolda.

3  Geert Kliphuis is geboren in 1832 in Garrelsweer, zie V-F.

IV-F  Wemeltje Kliphuis, dochter van Geert Pieters Kliphuis (III-D) en Alberdina Jans Smit, is geboren op dinsdag 24 juni 1800 in Kielwindewer, is overleden op vrijdag 16 november 1832 in Hoogezand. Wemeltje werd 32 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

Wemeltje trouwt op donderdag 10 december 1829 in Hoogezand op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 35-jarige Caspar Heinrich Sprick, zoon van Johan Heinrich Sprick en Catharina Elisabeth Temme. Caspar, smid, wonende in Martenshoek, is geboren rond 1794 in Dissen (Dld.), is overleden op donderdag 5 december 1833 in Martenshoek in het huis letter A no.45. Caspar werd ongeveer 39 jaar.(achternaam ook genoemd als: Spriek)

Van Caspar en Wemeltje is een kind bekend:

1  Elizabeth Sprick, dienstmeid, is geboren op woensdag 1 september 1830 in Martenshoek, is overleden op donderdag 16 januari 1919 in 't Zandt. Elizabeth werd 88 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Elizabeth trouwt op zaterdag 14 mei 1859 in Loppersum op 28-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Evert Albertus Belstra, zoon van Albertus Belstra en Grietje Hambeek. Evert, boerenknecht, is geboren op vrijdag 9 mei 1834 in Wittewierum, is overleden op woensdag 16 januari 1861 in Loppersum no.196. Evert werd 26 jaar, 8 maanden en 7 dagen. Elizabeth trouwt op donderdag 30 juni 1870 in 't Zandt op 39-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 39-jarige Harm van der Broek, zoon van Pieter Sebes van der Broek en Engeltje Jans Bakker. Harm is geboren rond 1831 in Weiwerd, is overleden op woensdag 24 november 1897 in 't Zandt . Harm werd ongeveer 66 jaar.

IV-G  Etske Kliphuis, zoon van Geert Pieters Kliphuis (III-D) en Alberdina Jans Smit, timmerman, is geboren op zondag 6 februari 1803 in Muntendam, is overleden op maandag 3 juli 1882 in Anloo. Etske werd 79 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

Etske trouwt op zaterdag 11 januari 1840 in Zuidbroek op 36-jarige leeftijd met de 22-jarige Frou(w)ke Korthuis, (ook aangeduid als Froukien Korthuis)dochter van Fokko Hindriks Korthuis en Foske Berends de Groot. Frou(w)ke is geboren op woensdag 3 december 1817 in Spitsbergen, is overleden op woensdag 21 februari 1849 in Annerveenschekanaal. Frou(w)ke werd 31 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

 

Van Etske en Frou(w)ke zijn vijf kinderen bekend:

1  Geert Kliphuis is geboren op donderdag 11 maart 1841 in Annerveen , zie V-G.

2  Fokke Kliphuis is geboren op donderdag 10 november 1842 in Annerveensche Compagnie, is overleden op vrijdag 22 november 1872 in Annerveenschekanaal. Fokke werd 30 jaar en 12 dagen.

3  Diena Kliphuis is geboren op zondag 28 juli 1844 in Anloo, is overleden op woensdag 23 december 1857 in Annerveenschekanaal. Diena werd 13 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

4  Berend Etskes Kliphuis is geboren op zaterdag 22 augustus 1846 in Anloo , zie V-H.

5  Jan Kliphuis is geboren op dinsdag 6 februari 1849 in Annerveenschekanaal, is overleden op dinsdag 27 maart 1849 aldaar. Jan werd 1 maand en 21 dagen.

IV-H  Rigte Geerts Kliphuis ook genaamd Richt Kliphuis en Rigte Kliphuis, zoon van Geert Pieters Kliphuis (III-D) en Alberdina Jans Smit, koopman en timmerman, is geboren op donderdag 14 maart 1811 in Scharmer.

Rigte trouwt op dinsdag 7 mei 1839 in Muntendam op 28-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Lupke Fokkes Korthuis, dochter van Fokko Hindriks Korthuis en Foske Berends de Groot. Lupke is geboren op woensdag 29 maart 1815 in Spitsbergen, is overleden tussen 1854 en 1864. Lupke werd hoogstens 48 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

Van Rigte en Lupke zijn vijf kinderen bekend:

1  Fossina Kliphuis is geboren op woensdag 5 januari 1842 in Borgercompagnie, zie V-I.

2  Alberdina Kliphuis is geboren op dinsdag 27 februari 1844 in Muntendam, is overleden op zaterdag 4 juni 1864 in Borgercompagnie. Alberdina werd 20 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

3  Geert Kliphuis is geboren op woensdag 22 juli 1846 in Muntendam, is overleden op vrijdag 13 april 1855 in Borgercompagnie. Geert werd 8 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

4  Fokke Kliphuis is geboren op maandag 17 maart 1851 in Muntendam, is overleden op maandag 10 oktober 1870 in Borgercompagnie. Fokke werd 19 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

5  Edske Kliphuis is geboren op dinsdag 17 januari 1854 in Borgercompagnie, zie V-J.

Rigte trouwt op woensdag 23 november 1864 in Hoogezand op 53-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Fenna Smit, dochter van Tidde Egberts Smit en Wietske Luitjes Reinders. Fenna is geboren op zondag 4 december 1831 in Hoogezand, is doopsgezind gedoopt, is overleden op dinsdag 9 oktober 1866 in Borgercompagnie. Fenna werd 34 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

 

Rigte trouwt op maandag 13 juni 1881 in Wildervank op 70-jarige leeftijd (3) met de 48-jarige Hendrikje Boer, dochter van Jan Derks( Boer) en Maaike Ottens. Hendrikje is geboren in 1833 in Sappemeer.

IV-I  Lammegien Richts Kliphuis ook genaamd Lammechien Richts Kliphuis, dochter van Rigt Pieters Kliphuis (III-E) en Tallechien Roelfs Leidekker, is geboren op zondag 23 november 1806 in Sappemeer, is gedoopt op zondag 7 december 1806 aldaar, is overleden op donderdag 19 januari 1837 in Windeweer. Lammegien werd 30 jaar, 1 maand en 27 dagen.

Lammegien trouwt op zaterdag 15 april 1826 in Sappemeer op 19-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Heine Jans Joosten, zoon van Jan Joosten en Martje Heins Gnodde. Heine, grutter in Hoogezand en arbeider, is geboren rond 1793 in Hoogezand, is gedoopt op zondag 27 oktober 1793 aldaar, is overleden op donderdag 29 maart 1883 in Kalkwijk. Heine werd ongeveer 90 jaar.

Heine was later gehuwd (2) met Jantje Koops.

Van Heine en Lammegien zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Heines Joosten is geboren op woensdag 23 mei 1827 in Sappemeer, is overleden op donderdag 31 december 1829 aldaar. Jan werd 2 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

2  Jan Heines Joosten is geboren op vrijdag 27 januari 1832 in Sappemeer.

3  Richt Heines Joosten is geboren op zaterdag 16 november 1833 in Sappemeer.

Richt trouwt op vrijdag 30 april 1869 in Vries op 35-jarige leeftijd met de 30-jarige Grietje Lageveen, dochter van Ate Feddes Lageveen en Antje Freerks Oosterbaan. Grietje is geboren in 1839 in Gorredijk.

4  Jan Joosten is geboren op vrijdag 6 januari 1837 in Hoogezand, zie V-K.

IV-J  Wemeltje Kliphuis, dochter van Rigt Pieters Kliphuis (III-E) en Tallechien Roelfs Leidekker, is geboren op dinsdag 17 november 1812 in Sappemeer, is overleden op zondag 14 juni 1891 in Stadskanaal. Wemeltje werd 78 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Wemeltje trouwt op donderdag 1 augustus 1839 in Sappemeer (huwelijksgetuigen waren Roelf Kliphuis (zie III-E.3) en Geert Kliphuis (zie IV-K)) op 26-jarige leeftijd met de 38-jarige Fokke Jelles de Roosz, zoon van Jelle Fockes de Roosz en Anna Petronelle Reits. Fokke, horlogemaker en koopman manufacturen, is geboren op woensdag 21 januari 1801 in Sappemeer, is overleden op dinsdag 18 maart 1851 in Zuidbroek. Fokke werd 50 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Van Fokke en Wemeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Richt de Roosz, bakker, is geboren in 1841 in Sappemeer, is overleden op dinsdag 17 oktober 1911 in Groningen. Richt werd 70 jaar.

Richt trouwt op donderdag 16 juni 1870 in Wildervank op 29-jarige leeftijd met de 29-jarige Elisabeth Vos, dochter van Harm Vos en Geesien Schuiling. Elisabeth is geboren in 1841 in Gasselterboerveen.

Elisabeth was eerder gehuwd (1) met Teunis Speelman.

2  Anna Petronella de Roosz is geboren in 1843 in Sappemeer, is overleden op vrijdag 14 mei 1909 in Wildervank. Anna werd 66 jaar.

Anna trouwt op zaterdag 10 juli 1869 in Wildervank op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Harm Drenth, zoon van Geert Harms Drenth en Geertruit Roosien. Harm, dienstknecht, is geboren in 1845 in Stadskanaal, is overleden op maandag 10 februari 1930 in Wildervank. Harm werd 85 jaar.

IV-K  Geert Kliphuis, zoon van Rigt Pieters Kliphuis (III-E) en Tallechien Roelfs Leidekker, timmerman, wonende in Kleinemeer, is geboren op vrijdag 21 juni 1816 in Sappemeer, is overleden op dinsdag 15 januari 1901 aldaar. Geert werd 84 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

Geert trouwt op vrijdag 7 juni 1844 in Sappemeer op 27-jarige leeftijd met de 20-jarige Andrea Mulder, dochter van Jan Hindriks Mulder en Wobbechijn Andries Koops. Andrea is geboren in 1824 in Winschoten, is overleden op maandag 4 juli 1881 in Kleinemeer. Andrea werd 57 jaar.

Van Geert en Andrea zijn vier kinderen bekend:

1  Richt Kliphuis is geboren op zondag 6 april 1845 in Sappemeer, zie V-L.

2  Wobbina Kliphuis is geboren op dinsdag 2 september 1851 in Sappemeer, zie V-M.

3  Jan Kliphuis is geboren op donderdag 28 oktober 1858 in Kleinemeer, zie V-N.

4  Roelof Kliphuis is geboren op maandag 1 december 1862 in Kleinemeer, zie V-O.

IV-L  Pieter Sijtses Kliphuis, zoon van Sijtze Tjerks (III-G) en Wemeltje Kliphuis, schipper, is geboren in 1808 in Sappemeer, is gedoopt op zondag 24 april 1808 aldaar , is overleden op vrijdag 27 augustus 1852 (aan boord op zee). Pieter werd 44 jaar.

PIETER SIJTSES is de naam KLIPHUIS blijven gebruiken.
Pieter was schipper.Zijn monsterrollen geven aan, dat hij op:
01-03-1823 scheepsjongen op de 'Johan George'
23-02-1839 stuurman was op de 'Vigilantia'
13-02-1840 idem
25-03-1842 kapitein op de 'Vriendschap'
1848-1852 kapitein-eigenaar was van het schip Juffer Grietje, een tjalk met een tonnage van 59 ton, bouwjaar 1847 in Martenshoek.

Hij ligt begraven in het kerkdorp Kloster op het eiland Hiddenzee district Rugen. Hij was volgens een verklaring van de manschappen van het schip en zijn eveneens aan boord bevindende echtgenoot omtrent 5 mijlen van het land verwijderd aan een ziekte (“borst”) overleden.

Pieter trouwt op maandag 14 juni 1841 in Termunten op 33-jarige leeftijd met de 25-jarige Anje Steffens Harhuis ook genaamd Antje Harhuis, dochter van Steffen Hindriks Harhuis en Etje Berends Kiewiet. Anje is geboren op woensdag 28 juni 1815 in Weiwerd, is overleden op donderdag 17 oktober 1895 in Groningen. Anje werd 80 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

Van Pieter en Anje zijn vier kinderen bekend:

1  Wilhelmina Kliphuis is geboren op dinsdag 28 juni 1842 in Termunterzijl.

2  Steffen Kliphuis is geboren op zaterdag 13 april 1844 in Termunterzijl, zie V-P.

3  Sytso Kliphuis is geboren op donderdag 22 januari 1846 in Termunterzijl, is overleden in februari 1886 in Alkmaar. Sytso werd 40 jaar en 1 maand.

4  Margaretha Kliphuis is geboren op zaterdag 24 februari 1849 in Amsterdam, is overleden op zondag 5 februari 1922 in Groningen. Margaretha werd 72 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Margaretha trouwt op donderdag 3 augustus 1876 in Groningen op 27-jarige leeftijd met de 31-jarige Engbert Spinder, zoon van Engbert Jan Spinder en Lammechien Alberts Zeeven. Engbert, schipper, is geboren op vrijdag 25 juli 1845 in Midlum, is overleden op dinsdag 5 december 1882 in Amsterdam. Engbert werd 37 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

IV-M  Engeltje Sijtses Tjerks, dochter van Sijtze Tjerks (III-G) en Wemeltje Kliphuis, daglonerse, is geboren op dinsdag 31 oktober 1815 in Sappemeer, is overleden op woensdag 30 november 1870 aldaar. Engeltje werd 55 jaar en 30 dagen.

Engeltje trouwt op zaterdag 4 mei 1850 in Sappemeer op 34-jarige leeftijd met de 41-jarige Jan Filippus Elevelt, zoon van Filippus Jans Elevelt en Susanna Louijs Alons. Jan, schoenmaker en militair, is geboren op zondag 31 juli 1808 in Kleinemeer, is overleden op zondag 13 januari 1878 aldaar. Jan werd 69 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Jan was eerder gehuwd (1) met Elizabeth Jans Reer.

Van Jan en Engeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Willemina Elevelt is geboren in 1852 in Kleinemeer.

Willemina trouwt op zaterdag 22 mei 1875 in Sappemeer op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Johannes Smit. Johannes is geboren in 1847 in Kalkwijk.

2  Annegien Elevelt, dienstmeid, is geboren op woensdag 19 april 1854 in Kleinemeer.

Annegien trouwt op zondag 24 mei 1874 in Groningen op 20-jarige leeftijd met de 30-jarige Harm Roemers, zoon van Jacob Roemers en Jansie Harms Dallinga. Harm, arbeider, is geboren op zaterdag 27 januari 1844 in Groningen.

IV-N  Bartruda van Braam, dochter van Harm Abrams van Braam (III-H) en Annechien Pieters Kliphuis, is geboren op zondag 1 januari 1804 in Hoogezand, is overleden op woensdag 11 januari 1871 in Groningen . Bartruda werd 67 jaar en 10 dagen.

Bartruda trouwt op donderdag 27 november 1828 in Groningen (akte nr.294) op 24-jarige leeftijd met de 33-jarige Gerrit Andries Jonkhoff. Gerrit, schipper en scheepskapitein, is geboren op dinsdag 27 oktober 1795 in Groningen, is overleden op vrijdag 24 september 1852 in Marseille. Gerrit werd 56 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

Van Gerrit en Bartruda is een kind bekend:

1  Herman Jonkhoff is geboren in november 1835, is overleden op maandag 4 januari 1836 in Groningen. Herman werd 2 maanden.

IV-O  Hindrik van Braam, zoon van Harm Abrams van Braam (III-H) en Annechien Pieters Kliphuis, onderwijzer, is geboren op maandag 18 juli 1808 in Hoogezand, is overleden op woensdag 13 november 1895 in Groningen . Hindrik werd 87 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Hij was hoofdonderwijzer in Oosterlittens

Hindrik trouwt op donderdag 11 november 1830 in Groningen op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Eilke Noordhof, dochter van Siemon Pieters Noordhof en Klaaske Jans Beukema. Eilke is geboren op zondag 24 november 1805 in Vliedorp, is gedoopt op zondag 22 december 1805 in Niekerk en Vliedorp, is overleden op zondag 6 augustus 1871 in Oosterlittens. Eilke werd 65 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

Van Hindrik en Eilke is een kind bekend:

1  Anna Klaziena van Braam is geboren in 1832 in Baarderadeel, is overleden op dinsdag 29 juli 1902 in Eelde. Anna werd 70 jaar.

Anna was gehuwd met Jouke Anema. Jouke is geboren in 1832 in Baarderadeel.

IV-P  Pieter Kliphuis, zoon van Pieter Pieters Kliphuis (III-I) en Tammina Geerts van der Veen, timmerman, is geboren op zaterdag 18 november 1815 in Hoogezand, is overleden op vrijdag 25 september 1868 in Stadskanaal. Pieter werd 52 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

Pieter trouwt op zaterdag 5 november 1836 in Hoogezand op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 16-jarige Jantje Braam, dochter van Eildert Jans Braam en IJke Eltjes Bos. Jantje is geboren rond 1820 in Hoogezand, is overleden op zaterdag 17 oktober 1903 in Winschoten . Jantje werd ongeveer 83 jaar.

Van Pieter en Jantje zijn negen kinderen bekend:

1  Pieter Kliphuis is geboren op vrijdag 10 maart 1837 in Hoogezand, zie V-Q.

2  Ikelina Kliphuis is geboren in 1838 in Kalkwijk, is overleden op dinsdag 29 december 1840 aldaar. Ikelina werd 2 jaar.

3  Ikelina Tammina Kliphuis is geboren op woensdag 10 januari 1844 in Hoogezand, zie V-R.

4  Tammina Kliphuis is geboren op donderdag 23 april 1846 in Hoogezand, zie V-S.

5  Geertje Kliphuis is geboren op donderdag 17 april 1851 in Kalkwijk, is overleden op donderdag 11 september 1851 aldaar. Geertje werd 4 maanden en 25 dagen.

6  Eildert Kliphuis is geboren op zaterdag 9 oktober 1852 in Wildervank (tweeling).

7  Jacobus Kliphuis is geboren op zaterdag 9 oktober 1852 in Wildervank (tweeling).

8  Jakoba Kliphuis is geboren in 1854 in Wildervank.

Jakoba trouwt op donderdag 11 oktober 1883 in Winschoten op 29-jarige leeftijd met de 46-jarige Sibrand Veltrop, zoon van Harm Zacharias Veltrop en Grietje Lukas Ossentjuk. Sibrand, spoorarbeider, is geboren in 1837 in Zuidhorn.

Sibrand was eerder gehuwd (1) met Geesien Niekamp.

9  Jan Kliphuis is geboren op vrijdag 4 december 1857 in Wildervank, zie V-T.

IV-Q  Pieter Kliphuis, ook: Pieter Poppes genoemd, zoon van Poppe Pieters Kliphuis (III-J) en Elsien Reinkes Klein, timmermansknecht, is geboren op woensdag 27 september 1820 in Kalkwijk.  
De geboorteaangifte gebeurde in aanwezigheid van: Roelf Hindriks van Calcar, 51 jaar, landbouwer en Steven Fiebs ten Cate, 50 jaar, landbouwer, beiden te Kalkwijk.

Pieter trouwt op donderdag 6 november 1845 in Hoogezand (huwelijksgetuigen waren Arend Aljes Smit 59 jr landbouwer,oom Kalkwijk, neef Pieter Kliphuis jr. 29 jr. timmermansknecht, 56jr.olieslagersknecht oudoom Olcher Jans Kalkema en 43jr. blauwverver Engel Barends Busscher) op 25-jarige leeftijd (1) met de 30-jarige Menke Stuitje, dochter van Pieter Jannes Stuitje en Jantje Gerrits Barkmeijer. Menke, naaister, wonende in Hoogezand, is geboren op woensdag 28 december 1814 aldaar, is overleden voor zaterdag 21 oktober 1854. Menke werd hoogstens 39 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Van Pieter en Menke zijn drie kinderen bekend:

1  Jantje Kliphuis is geboren op donderdag 7 december 1848 in Windeweer, zie V-U.

2  doodgeboren kind Kliphuis is doodgeboren op donderdag 7 december 1848 in Hoogezand.

3  doodgeboren kind Kliphuis is doodgeboren op maandag 13 oktober 1851 in Hoogezand.

 

Pieter trouwt op zaterdag 21 oktober 1854 in Hoogezand op 34-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Fennechien Slik, dochter van Gosse Kornelis Slik en Hillechien Jacobs Blik. Fennechien is geboren op donderdag 19 juni 1823 in Anloo.

Van Pieter en Fennechien is een kind bekend:

4  Popke Kliphuis is geboren rond 1856 in Kalkwijk, zie V-V.

IV-R  Ede Kliphuis, zoon van Poppe Pieters Kliphuis (III-J) en Elsien Reinkes Klein, boerknecht en timmerman, wonende in Annerveensche Canaal, is geboren op zaterdag 13 november 1830 in Kalkwijk, is overleden op dinsdag 22 september 1914 in Kleinemeer, is begraven in Hoogezand op de Stille Hof aan de Knijpslaan. Ede werd 83 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

Bij zijn geboortaangifte waren aanwezig: Jacob Tekkes Nienhuis, 72 jaar en Heere Pieters Boer, 58 jaar beiden landbouwer en wonende te Kalkwijk.

Uit E-mail van mevr.T. Wolthuis te Eelde op 18-10-2004:
In de stamboom kan ik geen sterfdatum vinden. Zelf heb ik deze ook niet gevonden, maar ik ben via een andere bron wel achter de vermoedelijke sterfdatum gekomen. Deze bron is de Stichting Graven in Hoogezand, Hoofdstraat 4, tel.nr. 0598- 394892. Het graf van Ede Kliphuis en Stientje Corzaan heeft gelegen op het oude kerkhof, dit is het kerkhof voor het Stille Hof aan de Knijpslaan in Hoogezand ( slag 15, nr 50,49) Helaas hebben we het graf niet meer kunnen vinden, dus het moet geruimd zijn (bezoek op 18-01-2003). De Stichting kon vertellen dat de sterfdatum van Ede 22 september 1914 was. Van Stientje konden ze vertellen dat ze in 1900 is overleden, vermoedelijk eind februari, begin maart). Dit gegeven is door mij nog niet mbv documenten gecheckt.

Ede trouwt op vrijdag 5 mei 1854 in Anloo (huwelijksgetuigen waren Geert Mulder 23jr. wever, Bastiaan Hollander 46jr. landbouwer, Petrus Cornelis 42jr. bakker en Willem Beening 28jr.bakkersknecht) op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Stientje Korsaan ook genaamd Stientje Corzaan, dochter van Derk Korsaan en Jantje Harms Scheerooren. Stientje, arbeidster, wonende in Annerveensche Canaal, is geboren op zaterdag 22 september 1827 in Anloo, is overleden op zaterdag 24 februari 1900 in Kalkwijk in het huis letter E nr. 97. Stientje werd 72 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Van Ede en Stientje zijn zeven kinderen bekend:

1  Poppe Kliphuis is geboren op zondag 4 maart 1855 in Hoogezand, zie V-W.

2  Derk Kliphuis is geboren op zaterdag 16 augustus 1856 in Hoogezand, zie V-X.

3  Pieter Kliphuis is geboren rond 1858 in Kalkwijk, is overleden op zondag 10 september 1865 aldaar. Pieter werd ongeveer 7 jaar.

4  Harm Kliphuis is geboren rond november 1862 in Kalkwijk, is overleden op zaterdag 21 mei 1864 aldaar. Harm werd ongeveer 1 jaar en 6 maanden.

5  Pieter Kliphuis, timmerman en vrachtrijder, is geboren op dinsdag 16 januari 1866 in Kalkwijk, is overleden op zaterdag 10 augustus 1946 in Hoogezand. Pieter werd 80 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

Pieter trouwt op zaterdag 24 mei 1890 in Hoogezand op 24-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Siemkje de Jong, dochter van Haije Jans de Jong en Mina Nannes Feddes Pluim. Siemkje, dienstmeid, is geboren op zondag 18 oktober 1863 in Stroobos , is overleden op maandag 27 december 1909 in Kalkwijk . Siemkje werd 46 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Afb. 1 - Grietje Faber.

 

 

Pieter trouwt op dinsdag 16 april 1912 in Slochteren (huwelijksgetuigen waren Derk Kliphuis, Gerrit Berg, Jan Deen en Jan van der Veen) op 46-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 42-jarige Grietje Faber, dochter van Andries Faber en Kunje Redeker.

Grietje, winkelierster, wonende in Slochteren, is geboren rond 1870 in Martenshoek, is overleden op maandag 10 juni 1918 in Groningen. Grietje werd ongeveer 48 jaar.

Grietje was eerder gehuwd (1) met Abraham Smittenberg.

 

 

Foto: Grietje Faber

 

6  Harm Kliphuis is geboren in 1870 in Sappemeer, is overleden op dinsdag 26 april 1887 in Kalkwijk. Harm werd 17 jaar.

7  Rienko Kliphuis is geboren op vrijdag 10 april 1874 in Kalkwijk, zie V-Y.

IV-S  Wemeltje Kliphuis, dochter van Poppe Pieters Kliphuis (III-J) en Elsien Reinkes Klein, is geboren op maandag 23 mei 1836 in Hoogezand, is overleden op donderdag 6 mei 1926 in Groningen . Wemeltje werd 89 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

Wemeltje trouwt op zaterdag 14 augustus 1858 in Hoogezand op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Derk Korzaan, zoon van Derk Korsaan en Jantje Harms Scheerooren. Derk, timmermansknecht, is geboren op donderdag 7 januari 1836 in Annerveenschekanaal, is overleden op donderdag 11 oktober 1906 in Hoogezand . Derk werd 70 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

Van Derk en Wemeltje zijn negen kinderen bekend:

1  Derk Korzaan, boerenknecht, is geboren rond 1859 in Sappemeer.

Derk trouwt op woensdag 26 oktober 1881 in Sappemeer op ongeveer 22-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Stientje Deen. Stientje, dagloonster, is geboren rond 1858 in Sappemeer.

2  Poppe Korzaan is geboren op zondag 6 november 1864, is overleden op donderdag 21 juni 1945 in Martenshoek. Poppe werd 80 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

Poppe trouwt op zaterdag 5 juni 1886 in Sappemeer op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Jacobina de Groot, dochter van Corraad de Groot en Annechien Ruzies. Jacobina is geboren rond 1867 in Sappemeer.

3  Jantje Korzaan is geboren in 1866 in Kalkwijk, is overleden op maandag 30 augustus 1875 in Achterdiep . Jantje werd 9 jaar.

4  Elso Korzaan is geboren in 1868 in Hoogezand, is overleden op zaterdag 9 november 1872 in Achterdiep . Elso werd 4 jaar.

5  Elsie Korzaan, naaister, is geboren rond 1870 in Achterdiep.

Elsie trouwt op zaterdag 2 september 1893 in Sappemeer op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Bonko Arend Huisman. Bonko, scheepsbouwersknecht, is geboren rond 1870 in Sappemeer.

6  Stientje Korzaan is geboren rond 1874 in Achterdiep.

Stientje trouwt op zondag 30 juli 1893 in Sappemeer op ongeveer 19-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Klaas Bouman, zoon van N.N. Bouman en Wibbegien Bouman. Klaas, brugwachter, is geboren rond 1867 in Martenshoek.

Klaas was eerder gehuwd (1) met Swaantje Cornelia Tempel.

7  Henderkie Korzaan is geboren op zaterdag 17 juli 1875 in Achterdiep, is overleden op donderdag 12 augustus 1875 aldaar . Henderkie werd 26 dagen.

8  Pieter Korzaan is geboren in 1876 in Achterdiep, is overleden op maandag 16 september 1878 aldaar . Pieter werd 2 jaar.

9  Jantje Korzaan is geboren rond 1879 in Sappemeer.

Jantje trouwt op zaterdag 9 januari 1897 in Sappemeer op ongeveer 18-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 19-jarige Berend Huizing. Berend, touwslagerknecht, is geboren rond 1878, is overleden voor 1922. Berend werd hoogstens 44 jaar. Jantje trouwt op zaterdag 5 augustus 1922 in Vlagtwedde (akte nr.79) op ongeveer 43-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 49-jarige Hindrik Brinkman. Hindrik is geboren rond 1873 in Scheemda.

Hindrik was eerder gehuwd (1) met Oktje Spittje. Hindrik was later gehuwd (3) met Harmke Rotgers.

Generatie V

(van 1819 tot 1950)

In deze generatie zijn 25 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 143 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1847 en 1914. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Sappemeer (22x), Hoogezand (12x), NL (9x), Windeweer (8x), Kalkwijk (7x), Veendam (6x), Wildervank (6x), Annerveenschekanaal (5x), Windeweer (4x), Odoorn (4x), Onstwedde (3x), Valthermond (3x), Annerveen (3x), Garrelsweer (2x), Winschoten (2x), Garrelsweer (2x), Hoogkerk (2x), Groningen (2x), Emmer-Compascuum (2x), Emmen (2x), Dordrecht (2x), Valtherveen (2x), Scheemda (2x), Emmer-Compascuum, Nieuwe Pekela, Eexta, Gasselternijveenschemond, den Have (Ov.), Annerveen, Noordbroek, Weerdingerveen, Weerdingermarke, Waddinxveen, Vlagtwedde, 't Zandt, Sneek, Muntendam, op Kalkwijk, Kalkwijk, Noordbarge, Musselkanaal, Amsterdam, Middelstum, Martenshoek, Lemsterland, Kielwindeweer en Schildwolde.

V-A  Lammert Pieters Kliphuis ook genaamd Lammert Kliphuis, zoon van Pieter Geerts Kliphuis (IV-C) en Aaltje Lammerts Ensing, grofsmid, is geboren op maandag 25 februari 1822 in Kalkwijk, is overleden op zaterdag 10 februari 1883 in Onstwedde. Lammert werd 60 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Lammert trouwt op dinsdag 3 juni 1845 in Wildervank op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Aaltje Klaassens de Vrieze ook genaamd Aaltje de Vrieze, dochter van Klaas Jans de Vrieze en Jannetje Jannes Oosting. Aaltje is geboren op dinsdag 9 juni 1818 in Stadskanaal , is overleden op maandag 21 december 1891 aldaar. Aaltje werd 73 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

Van Lammert en Aaltje zijn zeven kinderen bekend:

1  Pieter Kliphuis is geboren op woensdag 10 november 1847 in Windeweer, zie VI-A.

2  Klaas Kliphuis is geboren op woensdag 17 november 1847 in Kielwindeweer, is gedoopt op donderdag 18 november 1847, zie VI-B.

3  Aaltje Kliphuis is geboren op donderdag 18 april 1850 in Hoogezand, zie VI-C.

4  Johannes Kliphuis is geboren op maandag 14 juni 1852 in Hoogezand, zie VI-D.

5  Geert Kliphuis is geboren op woensdag 14 juni 1854 in Hoogezand, zie VI-E.

6  Jantje Kliphuis is geboren op dinsdag 1 april 1856 in Hoogezand, zie VI-F.

7  Engelina Kliphuis is geboren in 1859 in Windeweer, is overleden op woensdag 19 maart 1862 in Stadskanaal. Engelina werd 3 jaar.

V-B  Geert Kliphuis, zoon van Pieter Geerts Kliphuis (IV-C) en Aaltje Lammerts Ensing, timmerman, is geboren op dinsdag 15 maart 1825 in Hoogezand, is overleden op woensdag 24 januari 1894 in Annerveen , is begraven aldaar. Geert werd 68 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

Geert trouwt op vrijdag 26 juni 1857 in Anloo op 32-jarige leeftijd met de 21-jarige Engelina Klein, dochter van Jantje Klein. Engelina is geboren op maandag 11 januari 1836 in Zuidlaren, is overleden op dinsdag 25 januari 1881 in Anloo. Engelina werd 45 jaar en 14 dagen.

Van Geert en Engelina zijn vier kinderen bekend:

1  Roelof Kliphuis, timmerman, is geboren op vrijdag 4 december 1857 in Annerveen , is overleden op zaterdag 22 februari 1902 in Oud Annerveen , is begraven in Annerveen. Roelof werd 44 jaar, 2 maanden en 18 dagen. Hij was ongehuwd

2  Aaltje Kliphuis is geboren op donderdag 26 juli 1860 in Annerveen , is overleden op woensdag 15 november 1950, is begraven aldaar. Aaltje werd 90 jaar, 3 maanden en 20 dagen.Zij was ongehuwd

3  Jantje Kliphuis is geboren op woensdag 20 april 1864 in Annerveen , zie VI-G.

4  Pieter Kliphuis is geboren op donderdag 10 augustus 1871 in Annerveen, is overleden op maandag 21 oktober 1872 aldaar. Pieter werd 1 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

V-C  Rigt Kliphuis, zoon van Jan Geerts Kliphuis (IV-D) en Dina Berents Drent(h), timmerman en landbouwer, is geboren op vrijdag 8 juni 1838 in Annerveenschekanaal .

Rigt trouwt op zaterdag 28 maart 1874 in Hoogezand (akte nr.13) op 35-jarige leeftijd met de 31-jarige Louke Vegter ook genaamd Lauke Vegter, dochter van Derk Luitjes Vegter en Hinderika Reinders Koekoek. Louke is geboren op zondag 9 oktober 1842 in Veendam.

Van Rigt en Louke zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Kliphuis is geboren op dinsdag 1 juni 1875 in Odoorn (aktenr.76), is overleden op zaterdag 4 september 1875 in Valthermond. Jan werd 3 maanden en 3 dagen.

2  Jan Kliphuis is geboren op dinsdag 10 juli 1877 in Odoorn (aktenr.103), is overleden op maandag 12 april 1886 in Valthermond. Jan werd 8 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

3  Hinderika Alberdina Kliphuis is geboren op donderdag 21 augustus 1879 in Valthermond (aktenr.138), is overleden op maandag 20 september 1880 aldaar. Hinderika werd 1 jaar en 30 dagen.

4  Henderika Alberdina Kliphuis is geboren op vrijdag 21 april 1882 in Valthermond .

Henderika trouwt op zaterdag 11 april 1908 in Vlagtwedde op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Freerk Koekkoek, zoon van Reinder Koekkoek en Trijntje Ruiter. Freerk is geboren op maandag 25 april 1881 in Drouwenermond , is overleden op woensdag 17 september 1941 in Valthermond . Freerk werd 60 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

5  Dina Kliphuis is geboren op zondag 1 juli 1883 in Odoorn, is overleden op vrijdag 13 juli 1883 in Valthermond. Dina werd 12 dagen.

6  Derk Kliphuis is geboren op donderdag 30 april 1885 in Valthermond , zie VI-H.

7  Dina Kliphuis is geboren op dinsdag 22 juni 1886 in Odoorn, is overleden op dinsdag 12 oktober 1886 in Valthermond. Dina werd 3 maanden en 20 dagen.

V-D  Geert Kliphuis, zoon van Jan Geerts Kliphuis (IV-D) en Dina Berents Drent(h), timmerman, wonende in Kielwindeweer, is geboren op dinsdag 29 september 1840 in Annerveensche Compagnie.

Geert trouwt op zaterdag 18 april 1874 in Anloo op 33-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Martha Huisman, dochter van Feibe Hindriks Huisman en Jantje Moesker. Martha is geboren rond 1851 in Hoogezand.

Van Geert en Martha zijn twee kinderen bekend:

1  Dina Kliphuis is geboren op donderdag 25 maart 1875, is overleden op zondag 13 mei 1877 in Wildervank. Dina werd 2 jaar, 1 maand en 18 dagen.

2  Sijbe Kliphuis is geboren op donderdag 26 oktober 1876, is overleden op vrijdag 13 april 1877 in Wildervank. Sijbe werd 5 maanden en 18 dagen.

V-E  Berend (Bernard Kliphouse) Kliphuis, zoon van Reint Geerts Kliphuis (IV-E) en Lammechien Berends Meijer, ijzersmid, springmaker en blacksmith, wonende in Kalamazoo Village, is geboren in 1819 in Garrelsweer, is overleden op donderdag 13 oktober 1892, is begraven in Riverside CityK . Berend werd 73 jaar.


E-mail Josephine Jennings 3 nov.2002:
May I introduce myself? Your genealogy report posted on the Internet interests me greatly. My mother was born to my grandfather Frank B. Kliphouse (Fokke Kliphuis) in the state of Washington. I have found a record of my Great Grandfather Berend Kliphuis as being born in Loppersum in 1834. He emigrated to Michigan in the 1880s with his wife Jentje (Lustof) seven daughters and my grandfather.
Can you tell me if your ancestors are related to Berend? I would much like to know more about this special part of my ancestry. Grandfather Frank was a fine man and helped me greatly as I grew up in Seattle, Washington. I will be happy to share with you the information I have on this part of the family.
Best wishes to you. Bruce Jennings

Berend trouwt op zaterdag 20 december 1862 in Slochteren op 43-jarige leeftijd met de 21-jarige Jantje (Jane Jennie Kliphouse) Lusthoff, dochter van Fokke Jans Lusthoff en Lukje Jans Schuur. Jantje, wonende in Kalamazoo City, is geboren in 1841 in Kolham, is overleden in Salt Lake City (Ut.).

Zij woonde na het overlijden van Berend bij haar zoon Frank.

Van Berend en Jantje zijn twaalf kinderen bekend:

1  Irene Kliphuis, domestic.

2  Lucy Kliphouse, housekeeper, wonende in Kalamazoo, is geboren in NL. (adress: 122 w. Frank.)

3  Bernard Kliphouse is geboren in NL, is overleden in Kalamazoo (MI.).

4  Frances Kliphouse is geboren in NL.

5  Anna Kliphouse is geboren in NL, is overleden in USA.

6  Reina Kliphouse, knitter, wonende in Kalamazoo, is geboren in 1865 in NL. (dress: bds 122 w Frank.)

Reina trouwt in 1889 op 24-jarige leeftijd met Wilto R. Yonker.

7  doodgeboren dochter is doodgeboren op zondag 3 november 1867 in Schildwolde.

8  Lambert Kliphouse is geboren rond 1872.

Lambert trouwt rond 1908 op ongeveer 36-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Hester Lavina McCabe. Hester is geboren op woensdag 23 april 1879.

9  Frank B. Kliphouse is geboren in 1873 in NL, zie VI-I.

10  Lena Kliphouse is geboren rond 1875 in NL, is overleden in USA.

11  Helen Bernis Kliphouse is geboren op zondag 31 maart 1878 in NL, is overleden op dinsdag 28 november 1922 in Salt Lake City. Helen werd 44 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

Helen was gehuwd met Joseph Hause. Joseph is geboren in 1859 in Pennsylvania, is overleden in 1914 in Utah. Joseph werd 55 jaar.

12  Josephine B. Kliphouse Kliphuis is geboren in 1879 in NL, is overleden in USA.

Josephine trouwt op zaterdag 6 augustus 1898 in Macon County (Ill.) op 19-jarige leeftijd met de 19-jarige Albert D. Woodring. Albert is geboren in 1879.

V-F  Geert Kliphuis, zoon van Reint Geerts Kliphuis (IV-E) en Lammechien Berends Meijer, ijzersmid, is geboren in 1832 in Garrelsweer, is overleden op dinsdag 13 december 1898 aldaar. Geert werd 66 jaar.

Geert trouwt op zaterdag 11 mei 1861 in Loppersum op 29-jarige leeftijd met de 32-jarige Andrea Jacoba de Jonge ook genaamd Jacoba de Jong, dochter van Jannes Tjebbes de Jonge en Aaffien Kok. Andrea, dienstmeid, is geboren in 1829 in Oude Pekela, is overleden op dinsdag 6 februari 1906 in Ten Post. Andrea werd 77 jaar.

Van Geert en Andrea zijn vier kinderen bekend:

1  Lammechien Kliphuis is geboren in 1862 in Garrelsweer, zie VI-J.

2  Afiena Kliphuis is geboren op zaterdag 25 juli 1863 in Garrelsweer, zie VI-K.

3  Reint Kliphuis is geboren in januari 1865 in Garrelsweer, is overleden op zondag 16 september 1866 aldaar. Reint werd 1 jaar en 8 maanden.

4  Janna Kliphuis is geboren in 1868 in Garrelsweer, zie VI-L.

V-G  Geert Kliphuis, zoon van Etske Kliphuis (IV-G) en Frou(w)ke Korthuis, timmerman, is geboren op donderdag 11 maart 1841 in Annerveen , is overleden op vrijdag 2 mei 1890 in Kielwindeweer, is begraven aldaar. Geert werd 49 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Geert trouwt op donderdag 3 november 1870 in Hoogezand op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Hinderika Siegers, dochter van Writser Jans Siegers en Jantje Braam. Hinderika is geboren op woensdag 9 september 1846 in Kielwindeweer, is overleden op woensdag 16 maart 1927 aldaar, is begraven aldaar. Hinderika werd 80 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

Van Geert en Hinderika zijn tien kinderen bekend:

1  Etske Kliphuis is geboren in Windeweer, is overleden op donderdag 6 april 1871 aldaar oud 3 weken .

2  Etske Kliphuis is geboren in Windeweer, is overleden op donderdag 29 augustus 1872 aldaar oud 20 dagen.

3  Jantje Kliphuis is geboren in Windeweer, is overleden op woensdag 6 december 1876 aldaar oud 7 weken.

4  Etske Kliphuis is geboren op zondag 19 april 1874 in Windeweer, zie VI-M.

5  Jantje Kliphuis is geboren op zaterdag 9 maart 1878 in Windeweer, is overleden op woensdag 21 december 1938 aldaar, is begraven in Kielwindeweer. Jantje werd 60 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

Jantje trouwt op woensdag 30 april 1913 in Hoogezand op 35-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Wiecher Hesse, zoon van Pieter Jacob Hesse en Bertha Vos. Wiecher is geboren rond 1882 in Hoogkerk.

6  doodgeboren kind Kliphuis is doodgeboren op zaterdag 6 september 1879 in Windeweer .

7  Writzer Sieger Kliphuis is geboren in november 1880 in Windeweer, is overleden op zaterdag 20 augustus 1881 aldaar. Writzer werd 9 maanden.

8  Frouwke Kliphuis, winkelierster, is geboren op zondag 12 maart 1882 in Windeweer, is overleden op dinsdag 23 november 1965 in Groningen. Frouwke werd 83 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

Informatie nicht
We hadden het thuis over 'tante Froukje'.
Frouke had een klein kruidenierswinkeltje naast het timmerbedrijf van [mijn opa] haar broer Etske Kliphuis.
Op latere leeftijd heeft ze gewoond in het Zonnehof te Hoogezand waar ze is overleden.
Ze is volgens mij begraven op het kerkhof in Kiel-Windeweer. Maar het graf kan ik niet vinden.
Zij was ongehuwd.

 

9  Trijntje Kliphuis is geboren op woensdag 16 september 1885 in Windeweer, is overleden op donderdag 27 september 1956 in Veendam, is begraven in Kielwindeweer . Trijntje werd 71 jaar en 11 dagen.

Trijntje trouwt op donderdag 11 mei 1911 in Hoogezand op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Josephus Hartman, zoon van Willem Hartman en Martha Brinkman. Josephus, huisschilder, is geboren op woensdag 10 augustus 1887 in Winschoten, is overleden op woensdag 10 september 1958, is begraven in Kielwindeweer. Josephus werd 71 jaar en 1 maand.

10  doodgeboren kind Kliphuis is geboren op woensdag 17 oktober 1888 in Windeweer .

V-H  Berend Etskes Kliphuis, zoon van Etske Kliphuis (IV-G) en Frou(w)ke Korthuis, timmerman, is geboren op zaterdag 22 augustus 1846 in Anloo , is overleden op woensdag 31 december 1884 in Annerveenschekanaal . Berend werd 38 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

Berend trouwt op vrijdag 30 mei 1873 in Anloo op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Jantje Hageman, dochter van Harm Hageman en Geertje Boerma. Jantje is geboren op donderdag 13 november 1845 in Annerveensche Compagnie , is overleden op zondag 15 december 1889 in Anloo . Jantje werd 44 jaar, 1 maand en 2 dagen.

Van Berend en Jantje zijn vijf kinderen bekend:

1  Geertje Kliphuis is geboren op zaterdag 7 maart 1874 in Annerveenschekanaal , zie VI-N.

2  Etske Kliphuis is geboren op maandag 17 juli 1876 in Annerveenschekanaal , zie VI-O.

3  Harm Kliphuis is geboren op zondag 7 april 1878 in Annerveenschekanaal , zie VI-P.

4  Frouwke Kliphuis is geboren op woensdag 23 maart 1881 in Annerveenschekanaal (aktenr.32), zie VI-Q.

5  Dina Kliphuis, wonende in Anloo, is geboren op maandag 5 november 1883 in Annerveenschekanaal (aktenr.83), is overleden op woensdag 20 september 1944 in Assen (aktenr.328). Dina werd 60 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

V-I  Fossina Kliphuis, dochter van Rigte Geerts Kliphuis (IV-H) en Lupke Fokkes Korthuis, is geboren op woensdag 5 januari 1842 in Borgercompagnie, is overleden op dinsdag 31 maart 1874 in Wildervank. Fossina werd 32 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

Fossina trouwt op donderdag 20 mei 1869 in Muntendam op 27-jarige leeftijd met de 30-jarige Harm Jonker, zoon van Geert Harms Jonker en Jantje Jacobs Schipper. Harm, bakker, is geboren op zondag 18 november 1838 in Wildervank, is overleden op zondag 14 juni 1908 aldaar. Harm werd 69 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

Van Harm en Fossina zijn vier kinderen bekend:

1  Jantina Catharina Jonker is geboren in 1870 in Wildervank, is overleden op maandag 30 juni 1952 in Groningen. Jantina werd 82 jaar.

Jantina trouwt op donderdag 6 februari 1908 in Wildervank op 38-jarige leeftijd met de 24-jarige Ebo Bos, zoon van Sikko Bos en Henriëtte Blokzijl. Ebo, bakker, is geboren in 1884 in Slochteren, is overleden op woensdag 30 oktober 1946 in Groningen. Ebo werd 62 jaar.

2  Richt Jonker, banketbakker, is geboren op woensdag 3 mei 1871 in Wildervank.

Richt trouwt op donderdag 25 augustus 1910 in Amsterdam op 39-jarige leeftijd met de 29-jarige Elisabeth Hendriëtte Behrens, dochter van Johann Niclas Christian Behrens en Engelina Wilmina Janssen. Elisabeth is geboren in 1881 in Amsterdam.

3  doodgeboren zoon Jonker is doodgeboren op woensdag 24 december 1873 in Wildervank.

4  doodgeboren dochter Jonker is doodgeboren op woensdag 24 december 1873 in Wildervank.

V-J  Edske Kliphuis, zoon van Rigte Geerts Kliphuis (IV-H) en Lupke Fokkes Korthuis, gemeentearchitect van Emmen, wonende in Stadskanaal, in Musselkanaal, in Noordbarge en in Emmen, is geboren op dinsdag 17 januari 1854 in Borgercompagnie, is overleden op woensdag 25 maart 1936 in Emmen in zijn woning aan de Spoorstraat , is begraven op maandag 30 maart 1936 aldaar op het kerkhof aan de spoorlijn (Kerkhoflaan-zuid). Edske werd 82 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

 

In de 80'erjaren van de 19de eeuw blijkt het gemeentebestuur van Emmen behoefte te hebben aan een architect. Ongetwijfeld zal een van de oorzaken liggen in het feit dat het proces van de veenontginning zover is gevorderd dat er een duidelijke vraag was ontstaan naar enerzijds de bouw van openbare scholen en anderzijds de aanleg van mede wegen. Met name deze laatste waren van belang voor een goede ontsluiting van de veengebieden.
Ene E. Kliphuis uit Musselkanaal reageert met succes op de oproep van het gemeentebestuur en wordt als gemeentearchitect benoemd. Decennia later zal blijken dat er in de gehele ge­meente geen plaats is waar de Kliphuizen - in zijn zoon vond hij later een opvolger - met hebben gebouwd. Het is dus vanuit historisch oogpunt van belang het leven en werk. van vader Edske en zoon Rigt Kliphuis aan de vergetelheid te onttrekken.

Kliphuis was zonder een specifieke, theoretische opleiding architect geworden. 'Vroeger werd vakkennis vaak doorgegeven van vader op zoon, zeker in de bouwwereld. Zo leerde mijn grootvader het vak van zijn vader, die het op zijn beurt weer van zijn vader had verkregen. Mijn grootvader gaf zijn kennis weer door aan mijn vader. Het was een geslacht van bouwers. Ze begonnen van onderaf. In detail werd het vak geleerd. Van metselaar tot timmerman, tot en met alles wat zo bij het bouwen hoort (in de trouwakte van mijn grootvader wordt nog timmerman als beroep op gegeven), om uiteindelijk te komen tot het ontwerpen, tekenen, begroten en uitvoeren. Zo kregen ze een gedegen kennis van materiaal en het gebruik daarvan", aldus een schriftelijke mededeling van kleinzoon Edske Kliphuis d.d. 2 april 2002. (Bron B.J. Mensingh in: Toen alles nog anders was,uitgeverij Drenthe Beilen 2002, pag.157)
Uit hoofde van zijn functie als architect moest Edske Kliphuis met een zekere regelmaat voor overleg naar de provinciale bestuurders in Assen. Hij overnachtte dan in hotel Bieze te Borger. Soms werd hij tijdens de zeven uur durende tocht vergezeld door zijn zoon Rigt. Opmerkelijk is dat hij de afstand Emmen-Assen v.v. over grotendeels zandwegen te voet heeft afgelegd. Dat was trouwens ook het geval wanneer hij 'met zijn bekende stevige, vlugge pas', de venen van Zuidoost-Drente introk om daar zijn werk te doen.
Als hij 's avonds thuis kwam, was hij zo vermoeid dat zijn kinderen hem de laarzen moesten uittrekken.

Edske trouwt op donderdag 21 maart 1878 in Wildervank op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Harmina Henderika van de Werf, dochter van Hindrik Geerts van de Werf en Koba Klaassens Kater. Harmina is geboren op vrijdag 25 april 1851 in Wildervank, is overleden op woensdag 23 december 1931 in Emmen . Harmina werd 80 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

Van Edske en Harmina zijn vijf kinderen bekend:

1  Rigt Kliphuis is geboren in 1879, is overleden in 1879 (na een half jaar).

2  Rigt Kliphuis is geboren op zondag 18 januari 1880 in Musselkanaal, zie VI-R.

3  Jacoba Annechiena Kliphuis is geboren op dinsdag 6 februari 1883 in Onstwedde, zie VI-S.

4  Hendrik Geert Kliphuis is geboren op zondag 10 juli 1887 in Noordbarge , zie VI-T.

5  Lupko Kliphuis is geboren op woensdag 28 februari 1894 in Emmen (aktenr.138), zie VI-U.

V-K  Jan Joosten, zoon van Heine Jans Joosten (IV-I) en Lammegien Richts Kliphuis, is geboren op vrijdag 6 januari 1837 in Hoogezand, is overleden op donderdag 11 februari 1886 in Veendam. Jan werd 49 jaar, 1 maand en 5 dagen.

Jan trouwt op zaterdag 25 mei 1867 in Muntendam (akte nr.6) op 30-jarige leeftijd met de 20-jarige Jantje (Jenny) Wijngaard, dochter van Wilte Jans Wijngaard en Grietje Willems Klein. Jantje is geboren op maandag 1 juni 1846 in Muntendam, is overleden op woensdag 23 mei 1923 in Salt Lake City (Ut.), is begraven in Mt.Olivet Cemetry. Jantje werd 76 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

Van Jan en Jantje zijn acht kinderen bekend:

1  Wilto (William) Joosten is geboren op zondag 3 oktober 1869 in Onstwedde, is overleden op dinsdag 2 januari 1940. Wilto werd 70 jaar, 2 maanden en 30 dagen.

2  Lammechien (Lena) Joosten is geboren op donderdag 20 juli 1871 in Muntendam.

3  Grietje (Grace) Joosten is geboren op donderdag 1 oktober 1874 in Veendam.

4  Heine (Henry) Joosten is geboren op woensdag 28 november 1877 in Veendam, is overleden op dinsdag 26 maart 1963. Heine werd 85 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Heine trouwt in 1903 op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Jenneta Hulst. Jenneta is geboren rond 1881 in Veendam.

5  Richt Joosten is geboren op zondag 8 februari 1880 in Veendam, is overleden op maandag 22 maart 1880. Richt werd 1 maand en 14 dagen.

6  Ruurt Joosten is geboren op zondag 8 februari 1880 in Veendam, is overleden op zaterdag 20 maart 1880. Ruurt werd 1 maand en 12 dagen.

7  Geertje (Gertrude) Joosten is geboren op vrijdag 10 maart 1882 in Veendam, is overleden op zondag 6 april 1919. Geertje werd 37 jaar en 27 dagen.

8  John Joosten is geboren op maandag 2 februari 1885 in Veendam, is overleden op zondag 14 januari 1962 in Salt Lake City (Ut.), is begraven op donderdag 18 januari 1962 in Draper. John werd 76 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

V-L  Richt Kliphuis, zoon van Geert Kliphuis (IV-K) en Andrea Mulder, timmerman, is geboren op zondag 6 april 1845 in Sappemeer, is overleden op dinsdag 5 januari 1937 aldaar. Richt werd 91 jaar, 8 maanden en 30 dagen.

Richt trouwt op zaterdag 31 mei 1873 in Sappemeer op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Willemtje Ananias, dochter van Jan Roelfs Ananias en Willemtje Hendriks Zwardwolt. Willemtje is geboren op zaterdag 3 mei 1845 in Enkhuizen, is overleden op maandag 25 september 1905 in Sappemeer. Willemtje werd 60 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

Van Richt en Willemtje zijn zes kinderen bekend:

1  Andrea Kliphuis is geboren op zaterdag 28 augustus 1875 in Sappemeer, zie VI-V.

2  Wilhelmina Kliphuis is geboren op zondag 13 oktober 1878 in Sappemeer, is overleden op zaterdag 11 januari 1930 in Musselkanaal. Wilhelmina werd 51 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Wilhelmina trouwt op zaterdag 19 november 1904 in Sappemeer op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Jannes Hundt, zoon van Aaldrik Hundt en Anje Leutscher. Jannes, bierhandelaar en hotelhouder, is geboren op zondag 16 maart 1879 in Hoogezand, is overleden op zondag 29 januari 1939. Jannes werd 59 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Jannes was eerder gehuwd (1) met Antje Reinek. Jannes was later gehuwd (3) met Cornelia Johanna van Es.

3  Geert Kliphuis is geboren op vrijdag 14 oktober 1881 in Sappemeer, zie VI-W.

4  Jan Kliphuis is geboren op zaterdag 22 november 1884 in Sappemeer, zie VI-X.

5  Wobbina Tallina Kliphuis is geboren op maandag 19 december 1887 in Sappemeer (tweeling).

Wobbina trouwt op zaterdag 24 mei 1913 in Sappemeer op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Hendrik Klein, zoon van Jacob Klein en Jakoba van der Stoof. Hendrik, klerk-telegrafist, is geboren op dinsdag 7 augustus 1888 in Hoogezand, is overleden op zaterdag 21 juli 1962 in Groningen, is begraven in Hoogezand (hervormd). Hendrik werd 73 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

6  Hendrikus Roelof Kliphuis, bierhandelaar, is geboren op maandag 19 december 1887 in Sappemeer (tweeling), is overleden op zondag 14 augustus 1988 in Hoogezand, is gecremeerd op woensdag 17 augustus 1988 in Groningen. Hendrikus werd 100 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

Hendrikus trouwt op zaterdag 15 maart 1919 in Meppel (Dit huwelijk bleef kinderloos) op 31-jarige leeftijd met de 30-jarige Johanna Cornelia Brul, dochter van Thijs Brul en Aaltsje Eits. Johanna is geboren op maandag 13 augustus 1888 in Meppel, is overleden op vrijdag 23 augustus 1974 in Hoogezand, is gecremeerd op dinsdag 27 augustus 1974 in Groningen. Johanna werd 86 jaar en 10 dagen.

V-M  Wobbina Kliphuis, dochter van Geert Kliphuis (IV-K) en Andrea Mulder, is geboren op dinsdag 2 september 1851 in Sappemeer, is overleden op vrijdag 8 augustus 1879 in Groningen. Wobbina werd 27 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

Wobbina trouwt op zaterdag 15 november 1873 in Sappemeer (akte nr.32) (huwelijksgetuigen waren Roelf Kliphuis en Poppe Kliphuis) op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan Plukker, zoon van Hindrik Plukker en Pieternella Rubertus. Jan, smidsknecht, is geboren op zondag 1 september 1850 in Kleinemeer, is overleden op vrijdag 14 november 1879 in Groningen. Jan werd 29 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

Van Jan en Wobbina is een kind bekend:

1  Hendrik Plukker is geboren rond 1874 in Hoogezand, zie VI-Y.

Van Wobbina is een kind bekend:

2  Hendrik Kliphuis is geboren in april 1873, is overleden op dinsdag 20 mei 1873 in Kleinemeer. Hendrik werd 1 maand.

V-N  Jan Kliphuis, zoon van Geert Kliphuis (IV-K) en Andrea Mulder, grofsmid en timmerman, is geboren op donderdag 28 oktober 1858 in Kleinemeer, is overleden op vrijdag 14 december 1945 in Sappemeer. Jan werd 87 jaar, 1 maand en 16 dagen.

Jan trouwt op donderdag 15 juli 1880 in Sappemeer op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Afie Gorter, dochter van Geert Gorter en Albertjen Timmer. Afie is geboren rond 1856 in Sappemeer, is overleden op zondag 29 augustus 1948 aldaar . Afie werd ongeveer 92 jaar.

Van Jan en Afie zijn acht kinderen bekend:

1  Geert Kliphuis is geboren op dinsdag 9 november 1880 in Sappemeer, zie VI-Z.

2  Gerard Kliphuis is geboren op woensdag 26 juli 1882 in Sappemeer, zie VI-AA.

3  Andreas Kliphuis is geboren op vrijdag 5 september 1884 in Sappemeer, zie VI-AB.

4  Aalbert Kliphuis is geboren op zondag 24 oktober 1886 in Sappemeer, zie VI-AC.

5  Tallina Antje Kliphuis is geboren op maandag 28 januari 1889 in Sappemeer.

Tallina trouwt op zaterdag 19 juli 1913 in Sappemeer op 24-jarige leeftijd met Theunis van Dijk.

6  Lodewijk Kliphuis, timmerman, is geboren op zaterdag 10 januari 1891 in Sappemeer.

Lodewijk trouwt op zaterdag 28 juni 1919 in Sappemeer op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Antje Jacoba Bakema, dochter van Abraham Bakema en Jacoba Reinek. Antje is geboren in 1895 in Sappemeer.

7  Jan Kliphuis is geboren rond 1895 in Sappemeer, zie VI-AD.

8  Afie Kliphuis is geboren op dinsdag 13 oktober 1896 in Sappemeer, is overleden op vrijdag 7 november 1975. Afie werd 79 jaar en 25 dagen.

Afie trouwt op zaterdag 3 juni 1922 in Sappemeer op 25-jarige leeftijd met Wicher Baptist. Wicher is geboren op zaterdag 3 juni 1922 in Sappemeer, is overleden op zondag 23 januari 1966. Wicher werd 43 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

V-O  Roelof Kliphuis, zoon van Geert Kliphuis (IV-K) en Andrea Mulder, timmerman, wonende in Sappemeer, is geboren op maandag 1 december 1862 in Kleinemeer, is overleden op donderdag 3 februari 1944 in Sappemeer. Roelof werd 81 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

Roelof trouwt op zaterdag 5 december 1885 in Hoogezand (huwelijksgetuigen waren Richt Kliphuis, Jan Kliphuis, Wolter Schaap en Berend Leutscher) op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Antje Wagenaar, dochter van Hendrik Wagenaar en Hendrika Wolters. Antje, wonende in Sappemeer, is geboren op donderdag 1 januari 1863 in Veendam, is overleden op maandag 24 januari 1944 in Sappemeer. Antje werd 81 jaar en 23 dagen.

Van Roelof en Antje zijn zes kinderen bekend:

1  Hindrika Kliphuis is geboren op maandag 15 maart 1886 in Hoogezand, is overleden op dinsdag 18 mei 1897 aldaar. Hindrika werd 11 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

2  Geert André Kliphuis, boekhouder en schoolhoofd, wonende in Wetsinge, is geboren op donderdag 30 januari 1890 in Hoogkerk, is overleden op zaterdag 19 november 1988, is begraven in Zuidhorn. Geert werd 98 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Geert trouwt op donderdag 18 november 1915 in Hoogezand (huwelijksgetuigen waren Hendrik Kliphuis en Lammert Antonie Mensinga) op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Aaltje Mensinga, dochter van Roelf Mensinga en Margje Reinders. Aaltje is geboren op woensdag 15 juli 1885 in Hoogezand, is overleden op vrijdag 18 juni 1954, is begraven in Zuidhorn . Aaltje werd 68 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

3  Hendrik Kliphuis is geboren op woensdag 8 juni 1892 in Hoogkerk, zie VI-AE.

4  André Kliphuis, kantoorbediende, is geboren op zondag 2 december 1894 in Sappemeer, is overleden op zaterdag 1 juni 1968 in Den Haag. André werd 73 jaar, 5 maanden en 30 dagen.

André trouwt op woensdag 9 juni 1920 in Arnhem op 25-jarige leeftijd (1) met Elisabeth Schrijner. André trouwt op woensdag 31 maart 1948 in Den Haag op 53-jarige leeftijd (2) met N.N..

5  Hindrika Kliphuis is geboren op woensdag 6 april 1898 in Sappemeer, is overleden op maandag 19 september 1898 aldaar. Hindrika werd 5 maanden en 13 dagen.

6  Wolter Jan Kliphuis is geboren op maandag 3 juli 1899 in Sappemeer, zie VI-AF.

V-P  Steffen Kliphuis, zoon van Pieter Sijtses Kliphuis (IV-L) en Anje Steffens Harhuis, schipper, buitenvaarder en sleepbootkapitein, is geboren op zaterdag 13 april 1844 in Termunterzijl.

Hij was in 1860 lichtmatroos op het kofschip 'Cornelia Anna' en in 1863 matroos op het kofschip 'Alberdina' Op 13 november 1906 vestigde hij zich met zijn gezin in Dordrecht.

Steffen trouwt op zondag 9 oktober 1870 in Groningen op 26-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Trijntje Bakker, dochter van Jakob Hindriks Bakker en Anke Alberts Hummel. Trijntje is geboren op dinsdag 14 februari 1843 in Zevenhuizen of is geboren op dinsdag 14 februari 1843 in Zevenhuizen (Leek), is overleden op donderdag 15 juni 1871 in Midlum (Frl.) of is overleden voor 1874. Trijntje werd 28 jaar, 4 maanden en 1 dag.

Van Steffen en Trijntje is een kind bekend:

1  Pieter Kliphuis is geboren op donderdag 11 mei 1871 in 't Zandt, is overleden op vrijdag 9 juni 1871 in Hoogkerk. Pieter werd 29 dagen.

Steffen trouwt op zondag 1 februari 1874 in Groningen op 29-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Hendrikje Heida, dochter van Auke Jans Heida en Antje Hendriks Plantinga. Hendrikje is geboren op dinsdag 21 mei 1850 in Wijnjeterp, is overleden op woensdag 8 april 1931 in Rotterdam. Hendrikje werd 80 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

Van Steffen en Hendrikje zijn elf kinderen bekend:

2  Pieter Kliphuis is geboren op dinsdag 29 december 1874 in Groningen.

Pieter trouwt op donderdag 19 april 1900 in Dordrecht op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Gerritdina Maria de Klerk, dochter van Andreas Willem de Klerk en Maria Alida Minnigh. Gerritdina is geboren in 1874 in Dordrecht.

3  Antje Kliphuis is geboren in 1876 in den Have (Ov.).

Antje trouwt op donderdag 13 september 1894 in Dordrecht (is gescheiden op maandag 25 juni 1923 in Rotterdam (ingeschreven op 9 augustus 1923 BS Dordrecht)) op 18-jarige leeftijd met de 25-jarige Willem Carolus van den Boom, zoon van Willem van den Boom en Catharina van Roosmalen. Willem is geboren in 1869 in Dreumel.

4  Anjelina Kliphuis is geboren op woensdag 15 augustus 1877 in Groningen, zie VI-AG.

5  Aukje Kliphuis is geboren in 1879 in Amsterdam.

Aukje trouwt op donderdag 22 april 1915 in Groningen op 36-jarige leeftijd met de 40-jarige Heine Bosveld, zoon van Heine Bosveld en Barbertje Buitjes. Heine, sleepbootkapitein, wonende in Ulrum, is geboren op vrijdag 12 maart 1875 in Zoutkamp, is overleden op zaterdag 1 maart 1947 in Zuidlaren (Dennenoord). Heine werd 71 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

6  Sietso Kliphuis is geboren op zaterdag 17 april 1880 in Sneek, zie VI-AH.

7  Martha Kliphuis is geboren in 1882 in Martenshoek.

Martha trouwt op donderdag 16 mei 1907 in Groningen op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Adrianus Langeweg, zoon van Arie Langeweg en Pietertje den Hollander. Adrianus, kantoorbediende, is geboren rond 1884 in Dordrecht.

8  Wilhelmina Kliphuis is geboren op woensdag 18 juli 1883 in Waddinxveen.

9  Margaretha Kliphuis is geboren rond dinsdag 23 november 1886, is overleden op donderdag 6 januari 1887 in Amsterdam 6 weken oud.. Margaretha werd ongeveer 1 maand en 14 dagen.

10  Jan Kliphuis is geboren op donderdag 14 november 1889 in Lemsterland.

11  Margaretha Kliphuis is geboren op vrijdag 21 augustus 1891 in Dordrecht.

Margaretha trouwt op donderdag 26 juli 1917 in Amsterdam op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Arie Timp, zoon van Anthonius Aloisius Timp en Hendrika Cornelia Hilkemeijer. Arie, kantoorbediende, is geboren in 1890 in Amsterdam.

12  Ebbo Kliphuis is geboren op dinsdag 1 mei 1894 in Dordrecht.

V-Q  Pieter Kliphuis, zoon van Pieter Kliphuis (IV-P) en Jantje Braam, schipper, zeeman en buitenvaarder, wonende in Wildervank, is geboren op vrijdag 10 maart 1837 in Hoogezand, is overleden op zaterdag 13 januari 1900 in Winschoten , is begraven aldaar begraafplaats Hofstraat.. Pieter werd 62 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Hij stond waarschijnlijk op 27-04-1866 op de monsterrol als kok op de schoenerbrik 'Alida Catharina'.

Pieter trouwt op donderdag 29 maart 1866 in Wildervank op 29-jarige leeftijd met de 20-jarige Aukje Kleinstra, dochter van Hindrik Jans Kleinstra en Hiltje Jacobs Postma. Aukje is geboren op woensdag 10 september 1845 in Leeuwarden , is overleden op donderdag 10 november 1921 in Winschoten, is begraven aldaar Hofstraat. Aukje werd 76 jaar en 2 maanden.

Van Pieter en Aukje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jantje Kliphuis is geboren op woensdag 20 augustus 1873 in Gasselternijveenschemond , is overleden op zondag 14 juni 1874 aldaar . Jantje werd 9 maanden en 25 dagen.

2  Hiskina Jantina Kliphuis is geboren op zaterdag 9 oktober 1875 in Wildervank.

Hiskina trouwt op donderdag 21 mei 1903 in Winschoten op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Jacob Dijkema, zoon van Geert Dijkema en Grietje Mulder. Jacob, politieagent, is geboren in 1877 in Appingedam.

3  Jantina Kliphuis is geboren op zaterdag 27 oktober 1877 in Wildervank.

Jantina trouwt op donderdag 17 december 1903 in Winschoten op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Arend Wielaard, zoon van Adrianus Abram Wielaard en Fietje Hans. Arend, bankwerker, is geboren op vrijdag 4 juli 1879 in Brielle .

4  Pieter Kliphuis is geboren op dinsdag 26 augustus 1879 in Weerdingermarke , zie VI-AI.

5  Hendrik Kliphuis is geboren op zaterdag 22 oktober 1881 in Winschoten, zie VI-AJ.

6  doodgeboren zoon Kliphuis is doodgeboren op vrijdag 21 augustus 1885 in Nieuwe Pekela .

7  Jacob Kliphuis is geboren op woensdag 13 juli 1887 in Winschoten, zie VI-AK.

V-R  Ikelina Tammina Kliphuis, dochter van Pieter Kliphuis (IV-P) en Jantje Braam, dienstmeid, is geboren op woensdag 10 januari 1844 in Hoogezand, is overleden op woensdag 24 januari 1917 in Emmen . Ikelina werd 73 jaar en 14 dagen.

Ikelina trouwt op zaterdag 30 april 1870 in Odoorn op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Derk Eekhof, zoon van Tiese Eekhof en Jantje Hummel. Derk, arbeider, is geboren op maandag 8 augustus 1842 in Leek, is overleden op zondag 9 oktober 1921 in Emmen . Derk werd 79 jaar, 2 maanden en 1 dag.

Van Derk en Ikelina zijn drie kinderen bekend:

1  Jantje Eekhof is geboren op donderdag 18 januari 1872 in Valtherveen, is overleden op vrijdag 3 oktober 1947 in Emmen. Jantje werd 75 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

Jantje trouwt op vrijdag 26 april 1895 in Emmen op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Leonardus Spreeuwers, zoon van Augelius Spreeuwers en Lamberdina Stoker. Leonardus, arbeider, is geboren op maandag 20 mei 1872 in Drouwenerveen.

2  Ties Eekhof is geboren op dinsdag 17 februari 1874 in Valtherveen, is overleden op dinsdag 21 maart 1950 in Emmen. Ties werd 76 jaar, 1 maand en 4 dagen.

Ties trouwt op dinsdag 10 april 1900 in Emmen op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Trijntje Delfsma, dochter van Marten Delfsma en Jantje Bosch. Trijntje is geboren in 1879 in Weststellingwerf.

3  Pieter Eekhof is geboren op dinsdag 11 juni 1878 in Weerdingerveen.

Pieter trouwt op zaterdag 12 mei 1906 in Onstwedde op 27-jarige leeftijd met de 29-jarige Trijntje Deen, dochter van Jan Deen en Garbrandiena Diedema. Trijntje is geboren op donderdag 22 februari 1877 in Musselkanaal.

V-S  Tammina Kliphuis, dochter van Pieter Kliphuis (IV-P) en Jantje Braam, is geboren op donderdag 23 april 1846 in Hoogezand, is overleden op maandag 14 augustus 1911 in Emmen . Tammina werd 65 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

Tammina trouwt op zaterdag 6 april 1878 in Onstwedde op 31-jarige leeftijd met de 21-jarige Jan Vos, zoon van Jan Kornelis Vos en Pietje Groeneveld. Jan is geboren op zondag 8 maart 1857 in Odoorn.

Van Jan en Tammina is een kind bekend:

1  Pieter Vos is geboren rond 1882 in Onstwedde.

Pieter trouwt op zaterdag 10 februari 1906 in Onstwedde op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Anna Koster, dochter van Aaldrik Koster en Trijntje Muller. Anna is geboren rond 1886 in Borger.

V-T  Jan Kliphuis, zoon van Pieter Kliphuis (IV-P) en Jantje Braam, arbeider en spoorwegbeambte, wonende in Emmer-Compascuum, is geboren op vrijdag 4 december 1857 in Wildervank, is overleden op vrijdag 2 december 1932 in Assen , is begraven aldaar Zuiderbegraafplaats. Jan werd 74 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

Jan trouwt op vrijdag 3 augustus 1883 in Emmen op 25-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Jantje Arends, dochter van Harm Arends en Jantje van Klinken. Jantje is geboren op zaterdag 26 februari 1859 in Onstwedde, is overleden op donderdag 15 oktober 1925 in Assen. Jantje werd 66 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

Bij het huwelijk werd 1 kind gewettigd

Van Jan en Jantje zijn negen kinderen bekend:

1  Mattje Kliphuis is geboren op maandag 24 oktober 1881 in Vlagtwedde, is overleden op vrijdag 2 maart 1956 in Assen, is begraven aldaar op de Noorderbegraafplaats.. Mattje werd 74 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

Mattje trouwt op zondag 23 mei 1909 in Groningen op 27-jarige leeftijd met de 29-jarige Frans Gerrit Oosterhuis, zoon van Fokko Oosterhuis en Kornelske Daalman. Frans, letterzetter, is geboren op woensdag 14 april 1880 in Winschoten, is overleden op donderdag 2 juli 1953 in Assen, is begraven aldaar op de Noorderbegraafplaats. Frans werd 73 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

2  Pieter Kliphuis is geboren op zaterdag 24 november 1883 in Emmen , is overleden op vrijdag 19 juni 1885 in Emmer-Compascuum . Pieter werd 1 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

3  Pieter Kliphuis is geboren op dinsdag 12 januari 1886 in Emmer-Compascuum , zie VI-AL.

4  Jantje Kliphuis is geboren op zondag 24 juni 1888 in Emmer-Compascuum .

Jantje trouwt op donderdag 22 februari 1912 in Amsterdam op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Sjoerd van der Marel, zoon van Adriaan van der Marel en Anna Buitenhof. Sjoerd, spoorbeambte, is geboren in 1886 in Amsterdam.

5  Harm Kliphuis is geboren op zaterdag 7 maart 1891 in Emmer-Compascuum , is overleden op donderdag 28 juli 1892 in Scheemda. Harm werd 1 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

6  Harm Kliphuis is geboren op donderdag 12 oktober 1893 in Scheemda, is overleden op maandag 3 december 1894 aldaar. Harm werd 1 jaar, 1 maand en 21 dagen.

7  Harm Kliphuis is geboren op maandag 21 oktober 1895 in Scheemda, is overleden op maandag 16 augustus 1897 in Eexta. Harm werd 1 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

8  Ikeliena Tamina Jacoba Kliphuis is geboren op vrijdag 4 maart 1898 in Eexta.

Ikeliena trouwt op zaterdag 25 april 1925 in Assen (huwelijksgetuigen waren Pieter Kliphuis (zie VI-AL) en Klaas Jan de Blecourt) op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Jacob Klaas de Blecourt, zoon van Hijbo de Blecourt en Antje Zijlman. Jacob, onderwijzer, is geboren op woensdag 29 maart 1899 in Groningen.

9  Jan Kliphuis is geboren op donderdag 21 maart 1901 in Middelstum, zie VI-AM.

 

 

Jan (V-T) trouwt op vrijdag 3 augustus 1883 in Emmen met Jantje Arends, 24 jaar, arbeidster, dochter van Harm Arends, arbeider en Jantje van Klinken. Er werd 1 kind gewettigd en trouwt - als Jantje overleden is op 15 oktober 1925 - op vrijdag 12 december 1930 in Assen op 72-jarige leeftijd (2) met de 61-jarige Johanna Boverhoff, pensionhoudster te Steenwijk, dochter van Koop Boverhoff en Veronika Klazina van der Leij. Johanna is geboren op zondag 30 augustus 1868 in Steenwijk, is overleden op dinsdag 6 juni 1944 in Assen, is begraven aldaar Noorderbegraafplaats. Johanna werd 75 jaar, 9 maanden en 7 dagen. Johanna was eerder gehuwd (1) met Hendrik Boer.

Wettiging 1 kind

V-U  Jantje Kliphuis, dochter van Pieter Kliphuis (IV-Q) en Menke Stuitje, is geboren op donderdag 7 december 1848 in Windeweer, is overleden op donderdag 16 februari 1939 in Kalkwijk. Jantje werd 90 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Jantje trouwt op zaterdag 23 mei 1874 in Hoogezand (akte nr.39) op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Josephus Suurmeijer, zoon van Joannes Jans Suurmeijer en Wubbina Bontjer. Josephus, fabrieksarbeider, is geboren op dinsdag 22 juni 1847 in Kalkwijk, is overleden op maandag 6 februari 1933 aldaar. Josephus werd 85 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

Van Josephus en Jantje zijn drie kinderen bekend:

1  Johannes Suurmeijer is geboren op zondag 14 april 1878 in Kalkwijk.

Johannes trouwt op zaterdag 24 april 1897 in Hoogezand (akte nr.12) op 19-jarige leeftijd met de 21-jarige Jurmina Wijndels, dochter van Tiddo Wijndels en Trijntje Oostland. Jurmina is geboren op dinsdag 21 september 1875 in Sappemeer.

2  Willemina Wubbina Suurmeijer is geboren op vrijdag 29 september 1882 in Kalkwijk.

Willemina trouwt op maandag 15 mei 1916 in Hoogezand (akte nr.22) op 33-jarige leeftijd met de 29-jarige Harkolinus Fellinger, zoon van Johannes Harmannus Fellinger en Gezina Ronde. Harkolinus, autobandenmaker, is geboren op vrijdag 18 maart 1887 in Kalkwijk.

3  Johannes Georgius Suurmeijer, scheepstimmerman, is geboren op zondag 9 oktober 1887 in Kalkwijk.

Johannes trouwt op zaterdag 23 mei 1914 in Hoogezand op 26-jarige leeftijd met de 20-jarige Aaltje Speek, dochter van Berend Speek en Aukje Blauuw. Aaltje is geboren op zondag 24 december 1893 in Hoogezand.

V-V  Popke Kliphuis, zoon van Pieter Kliphuis (IV-Q) en Fennechien Slik, arbeider, is geboren rond 1856 in Kalkwijk.

Popke trouwt op donderdag 2 juni 1887 in Hoogezand op ongeveer 31-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Jantje Monck, dochter van Eenje Monck en IJmke Mulder. Jantje, dienstmeid, is geboren rond 1854 in Kalkwijk.

Van Popke en Jantje zijn drie kinderen bekend:

1  Fenne Popko Kliphuis is geboren op woensdag 7 maart 1888 in Hoogezand.

2  Einje Kliphuis is geboren op maandag 7 oktober 1889 in Hoogezand, is overleden op donderdag 27 november 1913 in Sappemeer. Einje werd 24 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Einje trouwt op donderdag 27 november 1913 op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Antje Luidens. Antje is geboren in 1889 in Groningen, is overleden op donderdag 31 december 1942 in Hoogezand. Antje werd 53 jaar.

3  Pieter Kliphuis is geboren op zondag 26 april 1891 in Sappemeer.

V-W  Poppe Kliphuis, zoon van Ede Kliphuis (IV-R) en Stientje Korsaan, timmerman, wonende in Kalkwijk, is geboren op zondag 4 maart 1855 in Hoogezand, is overleden op maandag 3 oktober 1932 in Kalkwijk. Poppe werd 77 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

Poppe trouwt op zaterdag 2 december 1876 in Sappemeer (akte nr.36) op 21-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Aaltje van der Laan, dochter van Albertus van der Laan en Aaltje Bakker. Aaltje is geboren op vrijdag 21 juli 1854 in Sappemeer, is overleden op dinsdag 19 augustus 1890 in Kalkwijk. Aaltje werd 36 jaar en 29 dagen.

Van Poppe en Aaltje zijn drie kinderen bekend:

1  Stientje Kliphuis, dienstmeid, is geboren in 1878 in Hoogezand, is overleden op dinsdag 3 april 1928 in Kalkwijk. Stientje werd 50 jaar.

Stientje trouwt op zaterdag 25 november 1905 in Hoogezand (akte nr.93) op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Harm Mulder, zoon van Jan Mulder en Wendelina Boschma. Harm, fabrieksarbeider, is geboren rond 1881 in Kleinemeer.

2  Edina Kliphuis, dienstmeid, is geboren op zondag 20 januari 1884 in Sappemeer, is overleden op zaterdag 13 april 1901 in Hoogezand. Edina werd 17 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

3  Albertus Kliphuis is geboren op vrijdag 18 maart 1887 in Kalkwijk, zie VI-AN.

Poppe trouwt op zondag 10 mei 1891 in Sappemeer (akte nr.19) op 36-jarige leeftijd (2) met de 40-jarige Johanna Catharina Bijlsma, dochter van Johannes Jans Bijlsma en Harmtien Tammes Koning. Johanna is geboren op vrijdag 21 februari 1851 in Groningen, is overleden op woensdag 27 januari 1932 in Hoogezand. Johanna werd 80 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

Johanna was eerder gehuwd (1) met Eltjo Hartman.Afb. 2 - derkkliphuis.

        V-X  Derk Kliphuis, zoon van Ede Kliphuis (IV-R) en Stientje Korsaan, timmerman, timmermansknecht, fabrieksarbeider, olieslagersknecht en papierpakker, wonende in Sappemeer en in Noordbroek, is geboren op zaterdag 16 augustus 1856 in Hoogezand, is overleden op maandag 9 maart 1936 in Sappemeer (akte no.19), is begraven op vrijdag 13 maart 1936 aldaar. Derk werd 79 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

Derk trouwt op zaterdag 1 juni 1878 in Veendam (huwelijksgetuigen waren Poppe Kliphuis 23jr. timmerman Hoogezand Broer en Veendam Jan Pieters Maathuis 76jr. veldwachter) op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Annechien Koch, dochter van Johannes Wilhelmus Koch en Jantje Ketel. Annechien, zonder, wonende in Veendam Benedenste Dwarsdiep, is geboren op zondag 6 mei 1855 in Beneden Verlaat, is overleden op dinsdag 21 januari 1919 in Sappemeer. Annechien werd 63 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

Van Derk en Annechien zijn acht kinderen bekend:

1  Ede Kliphuis is geboren op donderdag 24 oktober 1878 in Hoogezand, zie VI-AO.

2  Johannes Wilhelmus Kliphuis is geboren op zondag 29 augustus 1880 in Noordbroek, zie VI-AP.

3  Poppe Kliphuis is geboren op zaterdag 6 mei 1882 in op Kalkwijk, zie VI-AQ.

4  Jan Kliphuis is geboren op donderdag 28 augustus 1884 in Hoogezand , zie VI-AR.

5  Derk Kliphuis is geboren op donderdag 24 februari 1887 in Kalkwijk (akte no.44), zie VI-AS.

6  Jantje Kliphuis is geboren op zondag 2 maart 1890 in Sappemeer (akte no.18), is overleden op zaterdag 20 oktober 1962 in Hoogezand-Sappemeer. Jantje werd 72 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

Jantje trouwt op zaterdag 31 mei 1913 in Sappemeer (aktenr.26) op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Jan van der Meer, zoon van Harm van der Meer en Lammechien van der Laan. Jan is geboren rond 1888 in Kropswolde.

7  Stientje Kliphuis is geboren op vrijdag 2 juni 1893 in Sappemeer (akte no.78), zie VI-AT.

8  Christiaan Pieter Kliphuis, handelsreiziger, is geboren op zaterdag 24 augustus 1895 in Sappemeer.

Christoffer van der Veen (chrsovdv*wxs.nl) mailde mij op 27 juli 2001:
Geachte familie Niemeijer,
Leuk om de gegevens de ik zocht te vinden in uw kwartierstaat van de familie Kliphuis.
Mijn grootvader, Pieter Huisman, was afkomstig van de Kalkwijk, geboren ca. 1870, en gebruikte de uitroep "Christiont Kraster" wanneer er iets buitengewoon verbazingwekkends gebeurd was, zo de overlevering.
Christiaan Kraster moet dus een arbeider op de boerderij geweest zijn van zijn ouders resp stiefouders.
De huidige Christiaan Kraster woont in Scheemda en is een collega-wadgids. Op het wad ontmoette ik gisteren wadgids Werner Pienak uit Weener, die mij met Christiaan verwisselde, vandaar, dat mij de naam weer te binnen schoot.
Vriendelijke groeten,
Christoffer van der Veen

Christiaan trouwt op donderdag 24 november 1921 in Hoogezand op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Willemina Zwartenkort, dochter van Klaas Zwartenkort en Itje Smit. Willemina is geboren op zaterdag 5 september 1896 in den Ham.

V-Y  Rienko Kliphuis, zoon van Ede Kliphuis (IV-R) en Stientje Korsaan, scheepstimmerknecht, is geboren op vrijdag 10 april 1874 in Kalkwijk, is overleden op maandag 13 februari 1950, is begraven in Sappemeer Koepelkerk. . Rienko werd 75 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Rienko trouwt op zaterdag 3 december 1898 in Hoogezand op 24-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Johanna Venema, dochter van Jan Venema en Trientje Karels. Johanna is geboren op woensdag 25 maart 1874 in Hoogezand, is overleden op donderdag 30 mei 1912. Johanna werd 38 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Van Rienko en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Ede Kliphuis is geboren op dinsdag 23 mei 1899 in Kalkwijk, zie VI-AU.

2  Stientje Kliphuis is geboren op maandag 26 augustus 1901 in Kalkwijk, zie VI-AV.

3  Trientje Johanna Kliphuis is geboren op dinsdag 24 januari 1905 in Hoogezand, zie VI-AW.

Rienko trouwt op zaterdag 21 december 1912 in Hoogezand op 38-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Tjakina Klein ook genaamd Tjakkie Klein, dochter van Berend Klein en Aaltje Molema. Tjakina, huishoudster, is geboren op zondag 4 juli 1880 in Kolham, is overleden op zaterdag 16 september 1961, is begraven in Sappemeer Koepelkerk. Tjakina werd 81 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Van Rienko en Tjakina is een kind bekend:

4  Berend (Bé) Kliphuis, werkzaam bij de Nederlandse Spoorwegen, is geboren op zondag 9 augustus 1914 in Kalkwijk, is overleden op donderdag 12 december 2002, is begraven in Hoogezand op Het Stille Hof. Berend werd 88 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

Berend was gehuwd met Bouchien Kalk. Bouchien is geboren op zaterdag 5 maart 1921, is overleden op zaterdag 5 februari 2000, is begraven in Hoogezand op het Stille Hof. Bouchien werd 78 jaar en 11 maanden.

Generatie VI

(van 1847 tot 2002)

In deze generatie zijn 49 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1871 en 1936. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Sappemeer (37x), Wildervank (16x), Hoogezand (8x), Onstwedde (8x), Winschoten (6x), Emmen (5x), Nieuw-Buinen (4x), Dordrecht (4x), Veendam (3x), Vlagtwedde (3x), Loppersum (2x), Sint Annaparochie (2x), Amsterdam (2x), Stadskanaal (2x), Den Haag, Borgercompagnie, Anloo, Groningen, Hengelo (O.), Hengelo (Ov.), Het Bildt, Kalkwijk, Achterdiep, Rotterdam, Zwolle, Sint Annaparochie, Stadskanaal, Ten Post, Termunten, Tjepoe-Blora (NI.), Uithoorn, Utrecht, Wirdum en Oude Pekela. Er zijn momenteel nog 9 van de 142 kinderen in leven.

VI-A  Pieter Kliphuis, zoon van Lammert Pieters Kliphuis (V-A) en Aaltje Klaassens de Vrieze, smidsknecht, voerman en besteller, is geboren op woensdag 10 november 1847 in Windeweer, is overleden op woensdag 4 april 1888 in Stadskanaal, is begraven aldaar begraafplaats Oosterkade. Pieter werd 40 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Pieter trouwt op zaterdag 5 november 1870 in Oude Pekela op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Ellechiena Telena Koster, dochter van Harm Koster en Grietje Dubben. Ellechiena is geboren op zaterdag 21 april 1849 in Oude Pekela, is overleden op zondag 3 juli 1938 in Musselkanaal, is begraven in Stadskanaal begraafplaats Oosterkade. Ellechiena werd 89 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Ellechiena was later gehuwd (2) met Jan Zomermaand.

Van Pieter en Ellechiena zijn acht kinderen bekend:

1  Aaltje Kliphuis is geboren op dinsdag 28 februari 1871 in Oude Pekela, zie VII-A.

2  Grietje Kliphuis is geboren op donderdag 20 november 1873 in Wildervank, is overleden op zondag 7 januari 1951 in Musselkanaal, is begraven in Stadskanaal Algemene begraafplaats Brugstraat. Grietje werd 77 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Grietje trouwt op zaterdag 15 mei 1897 in Onstwedde op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Hendrik Fennema, zoon van Elzo Fennema en Petina Elisabeth Lubbers. Hendrik is geboren op zaterdag 3 september 1870 in Onstwedde, is overleden op dinsdag 11 september 1945 aldaar, is begraven in Stadskanaal begraafplaats Oosterkade. Hendrik werd 75 jaar en 8 dagen.

3  Lammechiena Kliphuis is geboren op zaterdag 7 oktober 1876 in Onstwedde.

Lammechiena trouwt op zaterdag 1 juni 1901 in Onstwedde op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Lammert Knevelbaart, zoon van Harm Knevelbaart en Hinderkien Luiting. Lammert is geboren rond 1874 in Wildervank.

4  Harm Kliphuis is geboren op dinsdag 13 mei 1879 in Stadskanaal, is overleden op woensdag 20 januari 1960 in Musselkanaal, is begraven in Stadskanaal Hervormde begraafplaats. Harm werd 80 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

Harm trouwt op maandag 2 mei 1904 in Veendam op 24-jarige leeftijd met de 36-jarige Catharina Elsina Vegter, dochter van Geert Vegter en Grietje Kunst. Catharina is geboren op zaterdag 18 april 1868 in Zuidwending, is overleden op maandag 15 oktober 1951 in Musselkanaal, is begraven in Stadskanaal Hervormde begraafplaats. Catharina werd 83 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

5  Lammert Kliphuis is geboren op maandag 2 januari 1882 in Onstwedde, is overleden op donderdag 26 januari 1967, is begraven in Stadskanaal Hervormde begraafplaats. Lammert werd 85 jaar en 24 dagen.

Lammert trouwt op zaterdag 5 november 1904 in Onstwedde op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Mendina Scholtens, dochter van Bernardus Harmannus Scholtens en Geertje Borgeld. Mendina is geboren rond 1881 in Odoorn, is begraven in Stadskanaal Hervormde begraafplaats.

6  Geert Kliphuis is geboren op zondag 23 november 1884 in Onstwedde, zie VII-B.

7  Klaas Kliphuis is geboren op dinsdag 19 april 1887, is overleden op woensdag 20 juni 1888 in Onstwedde. Klaas werd 1 jaar, 2 maanden en 1 dag.

8  Petertje Kliphuis is geboren op zaterdag 21 juli 1888 in Onstwedde.

Petertje was gehuwd met N.N. Winters.

VI-B  Klaas Kliphuis, zoon van Lammert Pieters Kliphuis (V-A) en Aaltje Klaassens de Vrieze, huisverver en arbeider, is geboren op woensdag 17 november 1847 in Kielwindeweer, is gedoopt op donderdag 18 november 1847, is overleden op zaterdag 24 oktober 1925 in Nieuw-Buinen. Klaas werd 77 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

In december 1867 kwam Klaas van Muntendam naar Wildervank en was toen vervener. In 1873 verhuisde hij naar Onstwedde en op 27 april 1874 weer naar Wildervank en 8 november 1878 terug naar Onstwedde en was toen bakker.

Klaas trouwt op zaterdag 27 april 1878 in Wildervank op 30-jarige leeftijd met de 31-jarige Anna Prummel, dochter van Hindrik Christiaans Prummel en Hillechien Roelfs Kuiper. Anna is geboren op zaterdag 19 september 1846 in Wildervank, is overleden op zondag 20 augustus 1911 in Onstwedde. Anna werd 64 jaar, 11 maanden en 1 dag.

Van Klaas en Anna zijn zes kinderen bekend:

1  Aaltje Kliphuis is geboren op dinsdag 18 februari 1879 in Stadskanaal, zie VII-C.

2  Hillechien Kliphuis is geboren op dinsdag 31 augustus 1880, is overleden op zaterdag 4 december 1880 in Onstwedde. Hillechien werd 3 maanden en 3 dagen.

3  Lammert Kliphuis is geboren op dinsdag 13 september 1881 in Onstwedde, zie VII-D.

4  Hendrik Kliphuis is geboren op zaterdag 17 mei 1884 in Onstwedde, zie VII-E.

5  Pieter Kliphuis is geboren op dinsdag 19 april 1887 in Onstwedde, zie VII-F.

6  Hillechien Kliphuis is geboren op dinsdag 28 januari 1890 in Onstwedde, is overleden op zondag 1 april 1979 in Stadskanaal. Hillechien werd 89 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

Hillechien trouwt op zaterdag 21 september 1912 in Onstwedde op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Jan Ernst Bosscher, zoon van Harm Bosscher en Jantje Bakker. Jan, glasblazer, is geboren op zaterdag 14 maart 1891 in Borger, is overleden op vrijdag 25 maart 1955 in Groningen. Jan werd 64 jaar en 11 dagen.

VI-C  Aaltje Kliphuis, dochter van Lammert Pieters Kliphuis (V-A) en Aaltje Klaassens de Vrieze, is geboren op donderdag 18 april 1850 in Hoogezand, is overleden op vrijdag 19 december 1924 in Stadskanaal. Aaltje werd 74 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Aaltje trouwt op zaterdag 11 februari 1899 in Onstwedde op 48-jarige leeftijd met de ongeveer 75-jarige Harm de Grooth, zoon van Lammert Mennes de Grooth en Grietje Harms Karsies. Harm, touwslager, is geboren rond 1824 in Nieuwe Pekela, is overleden op vrijdag 30 januari 1903 in Stadskanaal. Harm werd ongeveer 79 jaar.

Harm was eerder gehuwd (1) met Hinderkien Dokter. Harm was eerder gehuwd (2) met Aaldina Margrietha Kort.

Van Aaltje is een kind bekend:

1  Engelina Kliphuis is geboren op vrijdag 5 mei 1882 in Stadskanaal , zie VII-G.

VI-D  Johannes Kliphuis, zoon van Lammert Pieters Kliphuis (V-A) en Aaltje Klaassens de Vrieze, bakker, is geboren op maandag 14 juni 1852 in Hoogezand, is overleden op donderdag 19 april 1928 in Wildervank. Johannes werd 75 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Johannes trouwt op zaterdag 26 januari 1878 in Wildervank op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Betta Engelina Meiborg, dochter van Jan Reinders Meiborg en Johanna Filippus Kuperus. Betta is geboren op maandag 2 februari 1852 in Wildervank, is overleden op vrijdag 8 mei 1914 aldaar. Betta werd 62 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

Van Johannes en Betta zijn negen kinderen bekend:

1  kind Kliphuis is doodgeboren op dinsdag 2 september 1879 in Wildervank.

2  Lambertus Kliphuis is geboren op dinsdag 21 september 1880 in Wildervank, is overleden op dinsdag 24 augustus 1943 in Veendam. Lambertus werd 62 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

3  Johanna Antina Kliphuis is geboren op maandag 28 augustus 1882 in Wildervank, zie VII-H.

4  Jan Frederik Kliphuis is geboren op donderdag 6 december 1883 in Wildervank, is overleden op dinsdag 17 oktober 1950 in Hoogkerk. Jan werd 66 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

5  Alida Lammechiena Kliphuis is geboren op vrijdag 24 april 1885 in Wildervank, is overleden op vrijdag 18 december 1885 aldaar. Alida werd 7 maanden en 24 dagen.

6  Alida Lammechiena Kliphuis is geboren op dinsdag 25 mei 1886 in Wildervank, is overleden op zondag 26 november 1967 aldaar, is begraven in Groningen Zuiderbegraafplaats. Alida werd 81 jaar, 6 maanden en 1 dag.

Alida trouwt op maandag 3 juni 1935 in Groningen op 49-jarige leeftijd met de 57-jarige Hendrik van Bruggen, zoon van Jan van Bruggen en Ida van der Broek. Hendrik, landbouwer, is geboren op dinsdag 28 mei 1878 in Kolham (Slochteren), is overleden op zaterdag 22 juli 1950 in Groningen. Hendrik werd 72 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Hendrik was eerder gehuwd (1) met Grietje Blaauw.

7  Anja Kliphuis is geboren op vrijdag 1 maart 1889 in Wildervank.

8  Jantina Kliphuis is geboren op donderdag 8 januari 1891 in Wildervank, is overleden op dinsdag 16 maart 1982. Jantina werd 91 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Jantina was gehuwd met Hinderikus Johannes Rose. Hinderikus is geboren op donderdag 12 juni 1884, is overleden op zaterdag 15 februari 1941. Hinderikus werd 56 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

9  Reinderdina Kliphuis is geboren op donderdag 26 januari 1893 in Wildervank, is overleden op woensdag 12 december 1962 in Veendam. Reinderdina werd 69 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

VI-E  Geert Kliphuis, zoon van Lammert Pieters Kliphuis (V-A) en Aaltje Klaassens de Vrieze, is geboren op woensdag 14 juni 1854 in Hoogezand.

Hij is met zijn gezin op 1 mei 1888 geëmigreerd naar Noord-Amerika.

Geert trouwt op zaterdag 24 mei 1879 in Wildervank op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Alida Gelling, dochter van Hindrik Harms Gelling en Geesje Jans Meijering. Alida is geboren op maandag 29 januari 1855 in Stadskanaal.

Van Geert en Alida zijn vier kinderen bekend:

1  Lambert Kliphuis is geboren op woensdag 23 maart 1881 in Nieuw-Buinen.

2  Hendrik Kliphuis is geboren op woensdag 20 september 1882 in Nieuw-Buinen.

3  Pieter Kliphuis is geboren op dinsdag 21 oktober 1884 in Nieuw-Buinen.

4  Jan Roelof Kliphuis is geboren op dinsdag 21 december 1886 in Nieuw-Buinen.

VI-F  Jantje Kliphuis, dochter van Lammert Pieters Kliphuis (V-A) en Aaltje Klaassens de Vrieze, is geboren op dinsdag 1 april 1856 in Hoogezand, is overleden op zaterdag 27 juni 1936 in Wildervank. Jantje werd 80 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

Jantje trouwt op zaterdag 21 mei 1881 in Wildervank op 25-jarige leeftijd met de 31-jarige Albert Tielman, zoon van Henderik Berends Tielman en Antje Alberts Lukje. Albert, kleermaker, is geboren op donderdag 4 oktober 1849 in Wildervank, is overleden op woensdag 2 januari 1935 aldaar. Albert werd 85 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Van Albert en Jantje zijn zes kinderen bekend:

1  Hendrik Tielman is geboren op zaterdag 25 februari 1882 in Wildervank.

2  Lammert Tielman is geboren op maandag 14 mei 1883 in Wildervank.

3  Jan Tielman is geboren op maandag 16 maart 1885 in Wildervank, is overleden op dinsdag 7 juli 1885 aldaar. Jan werd 3 maanden en 21 dagen.

4  Jan Tielman is geboren op donderdag 5 augustus 1886 in Wildervank.

5  Antje Tielman is geboren op vrijdag 21 december 1888 in Wildervank.

6  Pieter Tielman is geboren op woensdag 14 december 1892 in Wildervank.

VI-G  Jantje Kliphuis, dochter van Geert Kliphuis (V-B) en Engelina Klein, is geboren op woensdag 20 april 1864 in Annerveen , is overleden op vrijdag 15 november 1912 in Groningen (in het A.Z.). Jantje werd 48 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Jantje trouwt op zaterdag 9 augustus 1902 in Anloo op 38-jarige leeftijd met de 24-jarige Hendrik Willem van Kranen, zoon van Hendrik van Kranen en Maria Catharina de Jongh. Hendrik, postbode, is geboren op maandag 24 september 1877 in Bergen op Zoom, is overleden op donderdag 14 november 1957 in Annerveenschekanaal, is begraven in Annerveen.

Hendrik was later gehuwd (2) met Geesiene Pieterdina van der Glas.

Van Hendrik en Jantje is een kind bekend:

1  Maria Catharina van Kranen is geboren op zaterdag 26 september 1903 in Anloo, is overleden op zaterdag 26 september 1903 in Annerveensche Kanaal .

VI-H  Derk Kliphuis, zoon van Rigt Kliphuis (V-C) en Louke Vegter, landbouwer, is geboren op donderdag 30 april 1885 in Valthermond , is overleden op zaterdag 17 juni 1967 in Emmen, is begraven in Ter Apel Kapelweg. Derk werd 82 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Derk trouwt op zaterdag 3 november 1906 in Vlagtwedde (akte nr.62) op 21-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Geessien Alveringh, dochter van Klaas Berend Alveringh en Geessien Zwaans. Geessien is geboren op vrijdag 13 augustus 1886 in Vlagtwedde, is overleden op maandag 2 november 1936 aldaar, is begraven in Ter Apel Kapelweg.. Geessien werd 50 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Van Derk en Geessien zijn drie kinderen bekend:

1  Rigt Kliphuis is geboren op dinsdag 26 maart 1907 in Vlagtwedde, is overleden op woensdag 3 mei 1995, is begraven in Sappemeer Koepelkerk. . Rigt werd 88 jaar, 1 maand en 7 dagen.

Rigt trouwt op donderdag 11 mei 1933 op 26-jarige leeftijd met H. Eefting.

2  Klaas Kliphuis is geboren op donderdag 29 oktober 1908 in Vlagtwedde.

Klaas trouwt op donderdag 15 oktober 1936 op 27-jarige leeftijd met J. Eefting.

3  Derk Kliphuis is geboren op vrijdag 13 januari 1911 in Vlagtwedde, zie VII-I.

Derk trouwt op donderdag 23 maart 1939 in Vlagtwedde op 53-jarige leeftijd (2) met de 47-jarige Sieberdina Maria Bellinga. Sieberdina is geboren op vrijdag 19 juni 1891 in Grootegast, is overleden op dinsdag 3 april 1962 in Zwolle, is begraven in Ter Apel Kapelweg. Sieberdina werd 70 jaar, 9 maanden en 15 dagen.

VI-I  Frank B. Kliphouse, zoon van Berend (Bernard Kliphouse) Kliphuis (V-E) en Jantje (Jane Jennie Kliphouse) Lusthoff, wonende in Kalamazoo City, is geboren in 1873 in NL, is overleden in 1943 in Seattle. Frank werd 70 jaar.

adress: 916 N. Church.

Frank was gehuwd met Effie May Gregg.

Van Frank en Effie zijn drie kinderen bekend:

1  Josie Kliphouse, wonende in Kalamazoo.

adress: 916 N. Church

2  Bernice Frances Kliphouse is geboren in 1903, is overleden in 1955. Bernice werd 52 jaar.

3  Nellie Kliphouse, nurse, wonende in Kalamazoo.

adress: 916 N. Church

VI-J  Lammechien Kliphuis, dochter van Geert Kliphuis (V-F) en Andrea Jacoba de Jonge, dienstmeid, is geboren in 1862 in Garrelsweer, is overleden op dinsdag 18 mei 1937 in Loppersum. Lammechien werd 75 jaar.

Lammechien trouwt op vrijdag 3 mei 1889 in Loppersum op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Tiddo Wester, zoon van Derk Wester en Pilke Schutter. Tiddo, huisschilder, is geboren in 1864 in 't Zandt, is overleden op zondag 20 december 1903 in Loppersum. Tiddo werd 39 jaar.

Van Tiddo en Lammechien zijn twee kinderen bekend:

1  Pilke Wester is geboren in 1891 in Loppersum.

Pilke trouwt op donderdag 6 april 1916 in Loppersum (akte nr.4) op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Willem Ekens, zoon van Klaas Ekens en Okje Jager. Willem, manufacturier, is geboren in 1888 in Stedum, is overleden op maandag 17 mei 1948 aldaar. Willem werd 60 jaar.

2  Geert Wester, huisschilder, is geboren rond 1895 in Loppersum.

Geert trouwt op donderdag 15 april 1920 in Loppersum op ongeveer 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Grietje Visscher, dochter van Pieter Visscher en Jaaptje Oosterheert. Grietje, verpleegster, is geboren in 1896 in Uithuizen.

VI-K  Afiena Kliphuis, dochter van Geert Kliphuis (V-F) en Andrea Jacoba de Jonge, is geboren op zaterdag 25 juli 1863 in Garrelsweer, is overleden op zondag 27 april 1941 in Uithuizen , is begraven in Wirdum . Afiena werd 77 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

Afiena trouwt op zaterdag 22 mei 1886 in Loppersum (akte nr. 5) op 22-jarige leeftijd (1) met de 34-jarige Geert Groen, zoon van Heike Groen en Grietje Homan. Geert, houtzagerknecht, is geboren op vrijdag 14 mei 1852 in Loppersum, is overleden op woensdag 22 augustus 1900, is begraven in Wirdum. Geert werd 48 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

Van Geert en Afiena is een kind bekend:

1  Tiddo Groen, daglooner, is geboren op donderdag 17 maart 1892 in Wirdum, is overleden op vrijdag 2 april 1976, is begraven in Loppersum . Tiddo werd 84 jaar en 16 dagen.

Tiddo trouwt op zaterdag 24 oktober 1914 in Loppersum (akte nr.20) op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Grietje Omta, dochter van Wilm Omta en Anje Dam. Grietje is geboren op vrijdag 15 januari 1892 in Harkstede, is overleden op vrijdag 18 augustus 1961, is begraven in Loppersum. Grietje werd 69 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

Afiena trouwt op woensdag 7 mei 1913 in Uithuizen op 49-jarige leeftijd (2) met de 51-jarige Albert Visscher. Albert, daglooner, is geboren in 1862 in 't Zandt.

Albert was eerder gehuwd (1) met Janna Kremer.

VI-L  Janna Kliphuis, dochter van Geert Kliphuis (V-F) en Andrea Jacoba de Jonge, wonende in Ten Boer, is geboren in 1868 in Garrelsweer, is overleden op maandag 28 februari 1944 in Beilen. Janna werd 76 jaar.

Janna trouwt op woensdag 24 april 1895 in Loppersum op 27-jarige leeftijd met de 31-jarige Jan Oosterhuis, zoon van Harm Oosterhuis en Grietje Kamphuis. Jan, korenschipper, is geboren in 1864 in Zeerijp, is overleden op zondag 15 april 1945 in Groningen. Jan werd 81 jaar.

Van Jan en Janna zijn twee kinderen bekend:

1  Grietje Oosterhuis is geboren in maart 1896, is overleden op woensdag 15 april 1896 in Ten Post. Grietje werd 1 maand.

2  Andrea Jacoba Oosterhuis is geboren in november 1905 in Ten Post, is overleden op donderdag 13 juni 1907 aldaar. Andrea werd 1 jaar en 7 maanden.

VI-M  Etske Kliphuis, zoon van Geert Kliphuis (V-G) en Hinderika Siegers, timmerman/aannemer, wonende in Kielwindeweer, is geboren op zondag 19 april 1874 in Windeweer, is overleden op dinsdag 25 maart 1952 in Hoogezand, is begraven in Kielwindeweer . Etske werd 77 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

Etske trouwt op donderdag 14 augustus 1902 in Hoogezand op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Trijntje Meijer, dochter van Jan Dirks Meijer en Johanna Melchior. Trijntje, naaister, is geboren op zondag 19 september 1875 in Kalkwijk, is overleden op donderdag 24 maart 1955 in Kielwindeweer, is begraven aldaar. Trijntje werd 79 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

Van Etske en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Geert Kliphuis is geboren op donderdag 21 mei 1903 in Hoogezand, zie VII-J.

2  Jan Derk Kliphuis is geboren op donderdag 5 juli 1906, zie VII-K.

3  Hendrik Johan Kliphuis is geboren op vrijdag 24 juli 1908, zie VII-L.

VI-N  Geertje Kliphuis, dochter van Berend Etskes Kliphuis (V-H) en Jantje Hageman, wonende in Veendam, is geboren op zaterdag 7 maart 1874 in Annerveenschekanaal .

Geertje trouwt op zaterdag 26 juli 1902 in Veendam (huwelijksgetuigen waren Harm Kliphuis (zie VI-P) en Doeko Elias van der Veen) op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Otto van der Veen, zoon van Elias Douwes van der Veen en Marchien Oldenziel. Otto, timmerman, wonende in Veendam, is geboren op zaterdag 8 september 1877 in Tripscompagnie, is overleden op donderdag 24 september 1959 in Groningen. Otto werd 82 jaar en 16 dagen.

Van Otto en Geertje zijn twee kinderen bekend:

1  Elias van der Veen is geboren op zaterdag 29 november 1902 in Borgercompagnie.

2  Berend van der Veen is geboren op vrijdag 16 november 1906 in Veendam, is overleden op zaterdag 8 oktober 1949 in Groningen. Berend werd 42 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Berend was gehuwd met Cornelia Geertruida van der Graft.

VI-O  Etske Kliphuis, zoon van Berend Etskes Kliphuis (V-H) en Jantje Hageman, opzichter N.I. Spoorwegmij Djokjakarta, is geboren op maandag 17 juli 1876 in Annerveenschekanaal , is overleden op dinsdag 31 oktober 1944 in Zeist. Etske werd 68 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Tijdens de 2e wereldoorlog zijn er ook mensen geweest die niet meer tegen de omstandigheden waren opgewassen en zich van het leven benamen. Men zou hen eveneens als oorlogsslachtoffers kunnen zien. Zo pleegde het bejaarde echtpaar Kliphuis-Moolhuizen uit Zeist op 31 oktober 1944 zelfmoord. Zij kwamen tot deze fatale daad uit oorlogsmoeheid en nadat hun woning op 30 oktober 1944 door de Duitse weermacht was gevorderd, konden zij het leven niet meer aan.
Bron: http://www.rhoen.nl/oorlogsslachtoffers/inleiding.asp

Etske trouwt op woensdag 18 juni 1902 in Anloo op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Geertje Moolhuizen, dochter van Derk Moolhuizen en Tijtje Hageman. Geertje is geboren op zondag 23 februari 1879 in Eexterveenschekanaal, is overleden op dinsdag 31 oktober 1944 in Zeist. Geertje werd 65 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Na hun huwelijk vertrekt het echtpaar naar Ned.Indië. Zij reizen daarna regelmatig heen en weer.

Van Etske en Geertje is een kind bekend:

1  Benno Johan Kliphuis, apotheker, is geboren op donderdag 20 oktober 1904 in Tjepoe-Blora (NI.), is overleden op zondag 16 augustus 1987 in Amsterdam. Benno werd 82 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

Benno trouwt op woensdag 18 juni 1941 in Arnhem op 36-jarige leeftijd met de 31-jarige Geertruida Jacoba Mijnlieff. Geertruida is geboren op zaterdag 16 april 1910 in Breukelen, is overleden op vrijdag 19 november 1993 in Amsterdam. Geertruida werd 83 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

VI-P  Harm Kliphuis, zoon van Berend Etskes Kliphuis (V-H) en Jantje Hageman, aannemer, wonende in Kielwindeweer, is geboren op zondag 7 april 1878 in Annerveenschekanaal .

Harm trouwt op zaterdag 9 april 1904 in Bellingwolde (akte nr.4) op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Grietje Prenger, dochter van Jan Prenger en Geertjen Bijmholt. Grietje is geboren op maandag 24 april 1882 in Bellingwolde, is overleden op donderdag 9 april 1964 in Assen. Grietje werd 81 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Van Harm en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1  Jantje Kliphuis, wonende in Eexterveenschekanaal, is geboren op maandag 13 maart 1905 in Hoogezand.

Jantje was gehuwd met J. Bos. J, wonende in Eexterveenschekanaal.

2  Geertje Kliphuis, wonende in Voorburg, is geboren op zondag 14 april 1907 in Hoogezand.

Geertje was gehuwd met W.H. Olthof. W, wonende in Voorburg.

3  Berendina Froukina Kliphuis is geboren op donderdag 3 maart 1910 in Hoogezand.

4  Jantina Kliphuis is geboren op donderdag 16 november 1911 in Hoogezand.

Jantina trouwt op vrijdag 9 juni 1939 op 27-jarige leeftijd met W. Breemhaar. W, wonende in Hoogezand.

VI-Q  Frouwke Kliphuis, dochter van Berend Etskes Kliphuis (V-H) en Jantje Hageman, is geboren op woensdag 23 maart 1881 in Annerveenschekanaal (aktenr.32), is overleden op donderdag 3 augustus 1978 in 's-Gravenhage. Frouwke werd 97 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

Frouwke trouwt op zaterdag 25 april 1914 in Veendam op 33-jarige leeftijd met de 35-jarige Jan de Vrieze, zoon van Derk de Vrieze en Folkerdine Stientje Hesse. Jan is geboren op donderdag 1 augustus 1878 in Muntendam, is overleden op zondag 26 augustus 1951 in 's-Gravenhage. Jan werd 73 jaar en 25 dagen.

Van Jan en Frouwke zijn twee kinderen bekend:

1  Folkerdina Stientje de Vrieze is geboren op zondag 25 april 1915 in Veendam.

2  Jantje Derkina de Vrieze is geboren op vrijdag 19 januari 1917 in Veendam, is overleden op woensdag 10 juni 1981 in 's-Gravenhage. Jantje werd 64 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

VI-R  Rigt Kliphuis, zoon van Edske Kliphuis (V-J) en Harmina Henderika van de Werf, architect te Emmen, wonende in Musselkanaal en in Emmen, is geboren op zondag 18 januari 1880 in Musselkanaal, is overleden op zaterdag 8 februari 1958 in Emmen in het diaconessenziekenhuis aldaar, is begraven aldaar op het kerkhof aan de spoorlijn(Kerkhoflaan-zuid). Rigt werd 78 jaar en 21 dagen.
 

Niemand minder dan vader Edske is zijn leermeester. Ook hij heeft nooit een specifieke architectenopleiding gevolgd en mede door de goede verstandhouding met zijn vader - wc hebben daar reeds op gewezen - komt Rigt Kliphuis tot ont­plooiing van zijn mogelijkheden. Hij leest veel vakliteratuur en wordt beïnvloed door de in zijn tijd moderne architectuur.
'In die periode van zijn actieve leven nam de architectuur in Nederland een hoge vlucht. In betrekkelijke korte tijd ontwikkelden bekwame architecten een aantal meestal elkaar opvolgende stijlen. Natuurlijk werd mijn vader door die ontwik­kelingen beïnvloed, hadden die zijn aandacht en werden die door hem bestudeerd. Het is terug te vinden in zijn werk.
Namen die hij heeft genoemd en die ik mij herinner en waarover hij met mij heeft gesproken, zijn: Cuypers, het: Centraal Station en het Rijksmuseum in Amsterdam. Hij heeft mij, hoe jong ik toen ook was, erop gewezen en mij er details van verteld. Ik zie er iets van terug in de ambachtsschool en misschien ook in het oude doktershuis aan de Weerdingerstraat. Ook is hij beïnvloed door de Amster­damse school. Kenmerken daarvan zien we terug in de - overigens verdwenen -pastorie 'De Weeme' van de Nederlands Hervormde kerk. Hij bewonderde Berlage, niet zozeer om zijn vormgeving, maar vanwege het gebruik van het materiaal en de filosofie daarachter. Vooral Dudok trok zijn aandacht en aansluitend daaraan, maar minder bekend, Wouda. Hij was bekend met het werk van Oud en Rietveld, maar volgde dat niet, werd er nauwelijks door beïnvloed. In Amsterdam heb ik eens een lange wandeling moeten trotseren, omdat hij beslist het gebouw van de Nederlandse Handel-Maatschappij (dat is geloof ik van Bazel) en de brug van Berlage wilde bekijken.'
Ondanks het feit dat hij door bouwmeesters als Cuypers, Berlage en Dudok wordt beïnvloed, ontwikkelt hij een eigen stijl. De door hem gebouwde woningen zijn niet alleen herkenbaar door de torentjes maar ook door evenwicht.

Vele huizen in Emmen zijn door Rigt Kliphuis ontworpen. Zo wordt op 19 juli 1913 'voor den heer D. Voordewind' op 19 juli 1913 een 'winkelbehuizing' aanbesteed. Tot in de jaren '90 heeft deze zaak in horloges en andere uurwerken gestaan op de hoek van de Hoofdstraat en de Minister Kanstraat. Hij bouwt niet alleen in de gemeente Emmen, maar ook daar buiten: boerderijen in Odoorn en op 11 juli 1913 vindt onder zijn supervisie de aanbesteding plaats van de door hem ontworpen dokterswoning in Sleen.
Na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) treedt er een zekere slapte op in de (wo­ning) bouw. Wellicht is dat de reden dat hij, samen met zijn dorpsgenoot Jan Nijemanting, op 1 februari 1919 onder de naam 'Emmer Bemiddelingsbureau' een makelaardij begint. Het tweetal doet niet alleen in huizen, maar ook de verkoop van gronden en het verstrekken van hypotheken vallen binnen hun activiteiten. Op 26 februari 1919 bieden de heren een café te koop aan 'op eersten stand in een bloeiende veenkolonie met groote zaal, tuin, telef.- int-, electrisch licht en tramhalte'.
Samen met zijn broer Hendrik drijft hij ook een houthandel. Beide activiteiten zijn echter van korte duur. Handel heeft in feite niet zijn interesse: zijn belangstelling blijft uitgaan naar de architectuur.

Rigt trouwt op donderdag 18 november 1920 in Onstwedde (akte nr.176) op 40-jarige leeftijd met de 40-jarige Klasine Jantine (Sien) Drenth, dochter van Roelof Drenth en Hillechien Pijbes. Klasine, wonende in Stadskanaal en in Emmen, is geboren op donderdag 18 november 1880 in Stadskanaal, is overleden op zaterdag 23 februari 1974 in Emmen, is begraven aldaar op het kerkhof aan de spoorlijn(Kerkhoflaan-zuid). Klasine werd 93 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

Van Rigt en Klasine zijn twee kinderen bekend:

1  Harmina Hillegina (Mieneke) Kliphuis, wonende in in Spanje, is geboren op dinsdag 25 juli 1922 in Emmen, is overleden op dinsdag 9 juli 2002 in in Spanje. Harmina werd 79 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

Harmina trouwt op donderdag 21 mei 1953 op 30-jarige leeftijd met Engbertus (Bert) Norde.

2  dr. Edske (Eddie) Kliphuis, bioloog, wonende in Utrecht, is geboren op woensdag 4 juni 1924 in Emmen, is overleden op zaterdag 10 oktober 2009 in Utrecht . Edske werd 85 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

VI-S  Jacoba Annechiena Kliphuis, dochter van Edske Kliphuis (V-J) en Harmina Henderika van de Werf, is geboren op dinsdag 6 februari 1883 in Onstwedde, is overleden op dinsdag 6 september 1983 in Ureterp in het verzorgingshuis aldaar, is begraven in Beetsterzwaag Algemene begraafplaats. . Jacoba werd 100 jaar en 7 maanden.

Jacoba trouwt op woensdag 25 september 1912 in Emmen (aktenr.195) op 29-jarige leeftijd met de 30-jarige Jochem Foppes, zoon van Jan Jans Foppes en Tietje Sjoerds Zandstra. Jochem, referendaris hoofdpostkantoor Amsterdam, wonende in Amsterdam, in Rotterdam en in Leeuwarden, is geboren op zaterdag 27 mei 1882 in Nieuwehorne, is overleden op vrijdag 17 november 1967 in Beetsterzwaag, is begraven aldaar Algemene begraafplaats. Jochem werd 85 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

Van Jochem en Jacoba is een kind bekend:

1  mr. Edske (Eddie) Foppes is geboren op maandag 4 januari 1915 in Rotterdam, zie VII-M.

VI-T  Hendrik Geert Kliphuis, zoon van Edske Kliphuis (V-J) en Harmina Henderika van de Werf, houthandelaar, is geboren op zondag 10 juli 1887 in Noordbarge , is overleden op zondag 13 februari 1955 in Emmen. Hendrik werd 67 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

Hendrik Kliphuis had een open, spontaan karakter. Wanneer koningin Wilhelmina met de trein een bezoek aan Emmen brengt, wordt zij voor het station in alle stilte ontvangen. Waren de Emmenaren zo onder de indruk? Hendrik niet! Hij ergerde zich aan het gebrek aan spontaniteit en riep plotseling vanaf zijn huis: "Mensen, juich toch!" Waarop de menigte in luid gejuich uitbarstte!

Hendrik trouwt op woensdag 3 januari 1912 in Sleen op 24-jarige leeftijd met de 29-jarige Lammigje Homan, dochter van Willem Jacobs Homan en Alberdina Dieters. Lammigje is geboren op maandag 2 oktober 1882 in Eext, is overleden op dinsdag 8 oktober 1946 in Emmen. Lammigje werd 64 jaar en 6 dagen.

Van Hendrik en Lammigje zijn vier kinderen bekend:

1  Harmina Henderika Alberdina Kliphuis is geboren op vrijdag 29 januari 1915 in Groningen, is overleden op zondag 31 januari 1915 aldaar . Harmina werd 2 dagen.

2  Harmina Alberdina (Mina) Kliphuis is geboren op zondag 17 september 1916 in Emmen, zie VII-N.

3  Alberdina (Diet) Kliphuis is geboren in 1917 in Emmen, zie VII-O.

4  Jacoba Jantina (Coby) Kliphuis is geboren in 1919 in Emmen, zie VII-P.

VI-U  Lupko Kliphuis, zoon van Edske Kliphuis (V-J) en Harmina Henderika van de Werf, huisarts in Sint Anna Parochie, is geboren op woensdag 28 februari 1894 in Emmen (aktenr.138), is overleden op zondag 6 oktober 1974 in Sint Annaparochie. Lupko werd 80 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Lupko trouwt op dinsdag 31 oktober 1922 in Het Bildt op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Jacoba Lijbring, dochter van Jacobus Lijbring en Geertje Hiemstra. Jacoba is geboren op donderdag 8 oktober 1896 in Sint Annaparochie , is overleden op zondag 26 juni 1977 aldaar. Jacoba werd 80 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

Zij is de dochter van de plaatselijke huisarts in Sint Anna Parochie

Van Lupko en Jacoba zijn vier kinderen bekend:

1  doodgeboren kind is doodgeboren op zondag 15 juli 1923 in Het Bildt.

2  Margaretha (Greetje) Kliphuis is geboren op woensdag 2 juli 1924 in Sint Annaparochie, zie VII-Q.

3  Harmina Henderika (Mineke) Kliphuis, schoolarts te Baarn, is geboren op vrijdag 29 januari 1926 in Sint Annaparochie, is verongelukt op woensdag 16 juni 1965 in Soest tengevolge van een auto-ongeluk. Harmina werd 39 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

4  Anna Johanna (An) Kliphuis ook genaamd Annie Johanna Kliphuis, directrice bibliotheek, wonende in Exloo, is geboren op vrijdag 16 september 1927 in Sint Annaparochie, is overleden op vrijdag 11 maart 2016 in Abcoude , is gecremeerd op zaterdag 19 maart 2016 in Bilthoven Crematrorium Den en Rust. Anna werd 88 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

Anna was gehuwd met Hendrik Antonius (Henk) Meijer. Hendrik, wonende in Exloo, is overleden op donderdag 16 januari 1992.

VI-V  Andrea Kliphuis, dochter van Richt Kliphuis (V-L) en Willemtje Ananias, is geboren op zaterdag 28 augustus 1875 in Sappemeer, is overleden voor 1923. Andrea werd hoogstens 47 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

Andrea trouwt op zaterdag 14 september 1895 in Sappemeer op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Jan Marten Hundt, zoon van Aaldrik Hundt en Anje Leutscher. Jan, huisverver, hoofd eener school en bierhandelaar(1900), is geboren op vrijdag 23 april 1875 in Hoogezand, is overleden op zaterdag 13 maart 1948 in Zeist . Jan werd 72 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Jan was later gehuwd (2) met Anna Bergsma.

Van Jan en Andrea zijn vier kinderen bekend:

1  Aaldrik Hundt, gemeenteambtenaar, is geboren op dinsdag 28 januari 1896 in Kalkwijk.

Aaldrik trouwt op vrijdag 19 november 1920 in Zutphen op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Johanna Jacoba Cornelia Schukking, dochter van Engel Jan Schukking en Meintje Froger. Johanna is geboren in 1895 in Zutphen.

2  Wilhelmina Hundt is geboren op donderdag 3 juni 1897 in Sappemeer.

3  Antje Hundt is geboren op vrijdag 20 juli 1900 in Sappemeer.

Antje trouwt op woensdag 10 september 1924 in Amsterdam (is gescheiden op maandag 2 maart 1959) op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Roelof Wijbrandus Fierstra, zoon van Tjitze Fierstra en Aafke Wijbrandus. Roelof, arts, is geboren in 1900 in Amsterdam.

4  Richard Hundt, vertegenwoordiger, is geboren in 1903 in Zwolle.

Richard trouwt op donderdag 31 juli 1930 in Amsterdam op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Jannetje Bastiana Buizer, dochter van Jan Buizer en Regina Hendrika Johanna Brandon Bravo. Jannetje is geboren in 1906 in Amsterdam.

VI-W  Geert Kliphuis, zoon van Richt Kliphuis (V-L) en Willemtje Ananias, timmerman, wonende in Sappemeer, is geboren op vrijdag 14 oktober 1881 aldaar, is overleden op dinsdag 15 juni 1920 aldaar. Geert werd 38 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Geert trouwt op zaterdag 2 juni 1906 in Sappemeer op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Annette Bergman, dochter van Arend Bergman en Ekolina Koster. Annette is geboren op zondag 14 januari 1883 in Sappemeer, is overleden op donderdag 19 augustus 1915 aldaar. Annette werd 32 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

Van Geert en Annette zijn drie kinderen bekend:

1  Richt Kliphuis is geboren op vrijdag 3 mei 1907 in Sappemeer, zie VII-R.

2  Arend Kliphuis is geboren op maandag 7 september 1908 in Sappemeer, zie VII-S.

3  Jan Kliphuis is geboren in januari 1911 in Sappemeer, is overleden op woensdag 16 augustus 1911. Jan werd 7 maanden.

VI-X  Jan Kliphuis, zoon van Richt Kliphuis (V-L) en Willemtje Ananias, bierhandelaar, is geboren op zaterdag 22 november 1884 in Sappemeer, is overleden op dinsdag 15 juni 1920 aldaar. Jan werd 35 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Jan trouwt op zaterdag 9 september 1911 in Slochteren op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Willemina Beerta, dochter van Klaas Beerta en Annechien Boven. Willemina is geboren op woensdag 19 maart 1890 in Slochteren, is overleden op zondag 23 februari 1941 in Hoogezand . Willemina werd 50 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Van Jan en Willemina zijn twee kinderen bekend:

1  Annegien Willemtje (Annie) Kliphuis is geboren op vrijdag 30 juli 1915 in Sappemeer, zie VII-T.

2  Willemtje Andrea Kliphuis, wonende in Rotterdam, is geboren op vrijdag 11 oktober 1918 in Sappemeer, is overleden op maandag 4 maart 2013 in Rotterdam, is begraven op zaterdag 9 maart 2013 in Hoogezand door bijzetting in het familiegraf op de Algemene Begraafplaats De Stille Hof. Willemtje werd 94 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

Willemtje trouwt op zaterdag 31 mei 1941 in Sappemeer op 22-jarige leeftijd met de 28-jarige Jan Herman ten Kate, zoon van Fiebo ten Kate en Gezina Jacoba Pieters. Jan, arts te Amsterdam, wonende in Rotterdam, is geboren op maandag 18 november 1912 in Hoogezand.

VI-Y  Hendrik Plukker, zoon van Jan Plukker (V-M) en Wobbina Kliphuis, timmerman, is geboren rond 1874 in Hoogezand.

Hendrik trouwt op maandag 1 augustus 1898 in Sappemeer op ongeveer 24-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Jantje Kruijer, dochter van Jacob Kruijer en Henderika Bieleveld. Jantje is geboren in 1879 in Slochteren, is overleden op vrijdag 17 mei 1901 in Achterdiep. Jantje werd 22 jaar.

Van Hendrik en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  Wobbina Plukker is geboren rond 1899 in Sappemeer, is overleden op zondag 2 mei 1982. Wobbina werd ongeveer 83 jaar.

Wobbina trouwt op zaterdag 16 oktober 1920 in Sappemeer op ongeveer 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Heiko Jan Fledderman, zoon van Berend Fledderman en Eppien Spieker. Heiko is geboren op dinsdag 21 september 1897 in Sappemeer, is overleden op vrijdag 24 augustus 1984 in Groningen. Heiko werd 86 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

2  Geert Plukker is geboren op zaterdag 27 april 1901 in Achterdiep, is overleden op zondag 28 april 1901 aldaar. Geert werd 1 dag.

Hendrik trouwt op zaterdag 29 november 1902 in Sappemeer (akte nr.69) op ongeveer 28-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 19-jarige Doetje Kruijer, dochter van Jakob Kruijer en Henderika Bieleveld. Doetje is geboren rond 1883 in Slochteren.

VI-Z  Geert Kliphuis, zoon van Jan Kliphuis (V-N) en Afie Gorter, is geboren op dinsdag 9 november 1880 in Sappemeer, is overleden op donderdag 13 juni 1963 in Rozendaal. Geert werd 82 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

Geert trouwt op zaterdag 11 oktober 1902 in Sappemeer (akte nr.58) op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Pieterke Vos, dochter van Pieter Vos en Anna Steen. Pieterke is geboren op zondag 5 oktober 1879 in Termunten, is overleden op zondag 20 september 1953 in Hoogezand. Pieterke werd 73 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

Van Geert en Pieterke is een kind bekend:

1  Jan Kliphuis is geboren op zondag 19 juni 1904 in Uithoorn, zie VII-U.

VI-AA  Gerard Kliphuis, zoon van Jan Kliphuis (V-N) en Afie Gorter, opzichter, is geboren op woensdag 26 juli 1882 in Sappemeer, is overleden op zondag 4 september 1960 in Hoogezand. Gerard werd 78 jaar, 1 maand en 9 dagen.

Gerard trouwt op zaterdag 30 april 1910 in Zuidlaren (aktenr.6) op 27-jarige leeftijd met de 21-jarige Jantje Venema, dochter van Jan Venema en Trijntje van Dijk. Jantje is geboren op dinsdag 25 december 1888 in Slochteren, is overleden op vrijdag 3 november 1967 in Zuidlaren. Jantje werd 78 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

Van Gerard en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Kliphuis is geboren op vrijdag 9 juni 1911 (in Friesland), zie VII-V.

2  Jan Gerard Kliphuis, wonende in Westbroek, is geboren op donderdag 20 april 1916 (in Friesland).

Hij verhuisde op 21 januari 1938 naar Amsterdam

Jan trouwt op maandag 23 november 1942 op 26-jarige leeftijd met Marie A. Ebels.

VI-AB  Andreas Kliphuis, zoon van Jan Kliphuis (V-N) en Afie Gorter, ondernemer van koffiebranderij en theehandel, wonende in Sappemeer, is geboren op vrijdag 5 september 1884 aldaar, is overleden op dinsdag 4 december 1973 in Hoogezand. Andreas werd 89 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Andreas was gehuwd met Geertje Mulder, dochter van Jan Mulder en Grietje van der Laan. Geertje is geboren op zaterdag 28 maart 1885 in Sappemeer, is overleden op vrijdag 11 oktober 1968 in Groningen. Geertje werd 83 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Van Andreas en Geertje zijn twee kinderen bekend:

1  Afie Grietje Kliphuis, wonende in Sappemeer, is geboren op zaterdag 23 maart 1912 aldaar.

Afie trouwt op woensdag 20 mei 1936 op 24-jarige leeftijd met Poppo Boss. Poppo, wonende in Sappemeer.

2  Grietje Jantje Kliphuis, wonende in Dronten, is geboren op vrijdag 13 december 1918 in Sappemeer.

Grietje was gehuwd met P.J. van den Berg. P, wonende in Dronten.

VI-AC  Aalbert Kliphuis, zoon van Jan Kliphuis (V-N) en Afie Gorter, huistimmerman, is geboren op zondag 24 oktober 1886 in Sappemeer, is overleden op vrijdag 11 september 1964 in Groningen. Aalbert werd 77 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

Aalbert trouwt op zaterdag 17 juli 1915 in Sappemeer op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Anna Hendrika Watermulder. Anna is geboren op woensdag 15 februari 1893 in Sappemeer.

Van Aalbert en Anna zijn drie kinderen bekend:

1  Afie Hendrika Kliphuis is geboren op zondag 9 juli 1916 in Sappemeer, zie VII-W.

2  Pieter Jan Kliphuis is geboren op zaterdag 27 juli 1918 in Sappemeer, zie VII-X.

3  Jan Reinder Kliphuis is geboren op dinsdag 1 mei 1923.

Jan trouwt op maandag 29 november 1948 in Sappemeer op 25-jarige leeftijd met K. van der Tuin.

VI-AD  Jan Kliphuis, zoon van Jan Kliphuis (V-N) en Afie Gorter, onderwijzer in Wedderveer, is geboren rond 1895 in Sappemeer.

Jan trouwt op woensdag 28 juni 1922 in Wedde op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Berendina Jenneke (Bé) Scholte, dochter van Jan Scholte en Bouwina van Dam. Berendina is geboren rond 1899 in Blijham, is overleden in Oosterbeek.

Van Jan en Berendina is een kind bekend:

1  Wiena Kliphuis, onderwijzeres.

VI-AE  Hendrik Kliphuis, zoon van Roelof Kliphuis (V-O) en Antje Wagenaar, directeur houtwarenfabriek, wonende in Sappemeer, is geboren op woensdag 8 juni 1892 in Hoogkerk, is overleden op woensdag 30 november 1949 in Groningen. Hendrik werd 57 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

Hendrik trouwt op donderdag 25 mei 1916 in Hoogezand (huwelijksgetuigen waren André Kliphuis (zie V-O.4) en Roelf de Jonge) op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Maria Jacoba de Jonge, dochter van Aeilko de Jonge en Christina Margaretha Bus. Maria, modiste, is geboren op donderdag 4 juni 1891 in Kalkwijk.

Van Hendrik en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Roelof Kliphuis is geboren op zondag 21 januari 1917 in Sappemeer, zie VII-Y.

2  Aeilko Kliphuis is geboren op maandag 1 augustus 1921, is overleden op woensdag 2 juni 1948 in Sappemeer. Aeilko werd 26 jaar, 10 maanden en 1 dag.

VI-AF  Wolter Jan Kliphuis, zoon van Roelof Kliphuis (V-O) en Antje Wagenaar, bankdirecteur in Amsterdam en procuratiehouder, wonende in Kleinemeer, is geboren op maandag 3 juli 1899 in Sappemeer, is overleden op vrijdag 29 april 1966 in Groningen, is begraven in Sappemeer Koepelkerk. . Wolter werd 66 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Wolter trouwt op dinsdag 19 juni 1923 in Sappemeer op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Catharina Rugge, dochter van Harm Rugge en Roelofke Boerema. Catharina is geboren op woensdag 17 april 1901 in Sappemeer, is overleden op zaterdag 17 april 1976, is begraven aldaar Koepelkerk.. Catharina werd 75 jaar.

Van Wolter en Catharina zijn twee kinderen bekend:

1  Antje Roelofke Kliphuis is geboren op dinsdag 19 mei 1925 in Sappemeer.

Antje trouwt op dinsdag 29 december 1953 op 28-jarige leeftijd met J.H. Reints. J, wonende in Helmond.

2  Harm Roelof Kliphuis is geboren op vrijdag 27 april 1928 in Sappemeer, zie VII-Z.

VI-AG  Anjelina Kliphuis ook genaamd Angelina Kliphuis, dochter van Steffen Kliphuis (V-P) en Hendrikje Heida, is geboren op woensdag 15 augustus 1877 in Groningen.

Anjelina trouwt op donderdag 10 juni 1897 in Dordrecht op 19-jarige leeftijd met de 20-jarige Gerhard Peter Koekoek, zoon van Gerhard Koekoek en Elisabeth Leijendecker. Gerhard is geboren in 1877 in Keulen (Dld.).

Van Gerhard en Anjelina zijn drie kinderen bekend:

1  Gerardus Stephanus Koekoek is geboren in 1898 in Dordrecht.

Gerardus trouwt op woensdag 6 januari 1926 in Dordrecht op 28-jarige leeftijd met de 20-jarige Antonia Josepha Zegers, dochter van Adrianus Zegers en Adriana Johanna Fitters. Antonia is geboren in 1906 in Zevenbergen.

2  Steffen Koekoek is geboren in 1899 in Dordrecht.

Steffen trouwt op woensdag 26 mei 1926 in Dordrecht op 27-jarige leeftijd met de 18-jarige Pietertje Poots, dochter van Leendert Poots en Bastiaantje de Zeeuw. Pietertje is geboren in 1908 in Dordrecht.

3  Sietze Koekoek is geboren in 1906 in Dordrecht.

Sietze trouwt op woensdag 2 mei 1928 in Dordrecht op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Carolina Cornelia Jobels, dochter van Abraham Mattheus Jobels en Cornelia Theodora Beguin. Carolina is geboren in 1905 in Dordrecht.

VI-AH  Sietso Kliphuis, zoon van Steffen Kliphuis (V-P) en Hendrikje Heida, is geboren op zaterdag 17 april 1880 in Sneek, is overleden op donderdag 14 november 1957 in Amsterdam. Sietso werd 77 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Sietso trouwt op donderdag 27 april 1905 in Papenprecht op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Maria de Meij, dochter van Guilaume de Meij en Johanna Pieters. Maria is geboren in 1883 in Papendrecht.

Van Sietso en Maria is een kind bekend:

1  Hendrikje Johanna Kliphuis is geboren op maandag 12 maart 1906 in Dordrecht.

VI-AI  Pieter Kliphuis, zoon van Pieter Kliphuis (V-Q) en Aukje Kleinstra, rijksveldwachter, wonende in Wildervank, is geboren op dinsdag 26 augustus 1879 in Weerdingermarke , is overleden op dinsdag 28 juli 1953 in Groningen, is begraven in Winschoten begraafplaats Hofstraat.. Pieter werd 73 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

Pieter trouwt op donderdag 21 september 1911 in Winschoten op 32-jarige leeftijd met de 34-jarige Catharina Engelina Nagelsmid, dochter van Willem Nagelsmid en Jantje Reit. Catharina is geboren op maandag 4 juni 1877 in Winschoten, is overleden op zondag 29 september 1929, is begraven aldaar Hofstraat. Catharina werd 52 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Van Pieter en Catharina is een kind bekend:

1  Aukina Kliphuis is geboren op zondag 30 juni 1912 in Termunten.

VI-AJ  Hendrik Kliphuis, zoon van Pieter Kliphuis (V-Q) en Aukje Kleinstra, schipper en brandstoffenhandelaar, is geboren op zaterdag 22 oktober 1881 in Winschoten, is overleden op maandag 8 november 1954 in Scheemda, is begraven in Winschoten begraafplaats Hofstraat.. Hendrik werd 73 jaar en 17 dagen.

Hendrik trouwt op donderdag 24 mei 1906 in Winschoten op 24-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Margaretha Kroeze, dochter van Hendrik Kroeze en Wikéa Veerman. Margaretha is geboren op donderdag 23 februari 1882 in Winschoten, is overleden op zaterdag 16 februari 1946 aldaar. Margaretha werd 63 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

Van Hendrik en Margaretha zijn drie kinderen bekend:

1  Pieter Kliphuis is geboren op vrijdag 7 juni 1907 in Winschoten, is overleden op dinsdag 23 december 1969. Pieter werd 62 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

Pieter trouwt op zaterdag 9 mei 1931 op 23-jarige leeftijd met H. Kiewiet.

2  Aukina Wilkea Kliphuis, chiropodiste, is geboren op maandag 11 december 1911 in Winschoten, is overleden op donderdag 15 augustus 1991 aldaar. Aukina werd 79 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

Aukina was gehuwd met Hendrik Jan Wolthuis. Hendrik is geboren op donderdag 12 maart 1903, is overleden op maandag 17 januari 1955 in Winschoten. Hendrik werd 51 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

3  Hendrik Kliphuis is geboren op dinsdag 13 februari 1917 in Winschoten, zie VII-AA.

Hendrik trouwt op zaterdag 29 mei 1948 in Winschoten op 66-jarige leeftijd (2) met de 63-jarige Jantien Timmer, dochter van Harm Timmer en Hillechien Kuper. Jantien is geboren op dinsdag 21 april 1885 in Borger , is overleden op vrijdag 18 december 1970 in Nieuwe Pekela. Jantien werd 85 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

VI-AK  Jacob Kliphuis, zoon van Pieter Kliphuis (V-Q) en Aukje Kleinstra, brievenbesteller en brandstoffenhandelaar, is geboren op woensdag 13 juli 1887 in Winschoten, is overleden op maandag 17 december 1951 aldaar, is begraven aldaar begraafplaats Hofstraat.. Jacob werd 64 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Hij was voorzitter van de S.V. BATO in Winschoten
Jacob trouwt op donderdag 16 oktober 1913 in Winschoten op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Gretha Johanna Maria Niekamp, dochter van Albert Niekamp en Geertruida Berendina Themann. Gretha is geboren op maandag 15 december 1890 in Winschoten, is overleden op dinsdag 10 november 1953 aldaar, is begraven aldaar Hofstraat. Gretha werd 62 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Van Jacob en Gretha zijn drie kinderen bekend:

1  Pieter Albert Kliphuis is geboren op zaterdag 2 oktober 1915 in Winschoten, zie VII-AB.

2  Albert Pieter Kliphuis is geboren op vrijdag 6 juli 1917 in Winschoten, is overleden op vrijdag 8 januari 1926 aldaar, is begraven aldaar begraafplaats Hofstraat.. Albert werd 8 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

3  Hendrik Jacob Kliphuis is geboren op woensdag 16 april 1919 in Winschoten, zie VII-AC.

VI-AL  Pieter Kliphuis, zoon van Jan Kliphuis (V-T) en Jantje Arends, machinist, wonende in Zwolle, is geboren op dinsdag 12 januari 1886 in Emmer-Compascuum .

Pieter trouwt op zaterdag 17 september 1910 in Hengelo (is gescheiden op maandag 12 juli 1937) op 24-jarige leeftijd met de 39-jarige Engelina Mantel, dochter van Gradus Mantel en Gesina Reekers. Engelina is geboren op zondag 4 december 1870 in Lonneker, is overleden op zaterdag 27 december 1941 in Venlo. Engelina werd 71 jaar en 23 dagen.

Engelina was eerder gehuwd (1) met Johan de Schiffart.

Van Pieter en Engelina zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Frits Kliphuis is geboren op donderdag 13 april 1911 in Hengelo (O.), zie VII-AD.

2  Henry Ferdinand Kliphuis is geboren op zondag 13 december 1914 in Hengelo (Ov.), zie VII-AE.

VI-AM  Jan Kliphuis, zoon van Jan Kliphuis (V-T) en Jantje Arends, monteur en bankwerker, is geboren op donderdag 21 maart 1901 in Middelstum, is overleden op woensdag 10 januari 1973 in Amsterdam. Jan werd 71 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Jan trouwt op woensdag 2 mei 1928 in Amsterdam op 27-jarige leeftijd (1) met de 18-jarige Reina Smit, dochter van Albertus Smit en Gezina Gaal. Reina is geboren op vrijdag 24 september 1909 in Losser (O.), is overleden op vrijdag 11 februari 1949 in Amsterdam. Reina werd 39 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

Van Jan en Reina zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Kliphuis is geboren op dinsdag 26 maart 1929, is overleden op zaterdag 17 november 1934 in Amsterdam. Jan werd 5 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

2  Jantje Reina Kliphuis is geboren op woensdag 2 oktober 1935 in Amsterdam.

Jantje trouwt op zaterdag 18 januari 1958 op 22-jarige leeftijd met W. Westdijk.

3  Gesina Albertina Kliphuis is geboren op dinsdag 17 november 1936 in Amsterdam, zie VII-AF.

Jan trouwt op zaterdag 31 oktober 1953 in Amsterdam op 52-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Christina Groenewegen. Christina is geboren op zondag 21 augustus 1921 in Lisse.

VI-AN  Albertus Kliphuis, zoon van Poppe Kliphuis (V-W) en Aaltje van der Laan, stucadoor en lijstenmaker, is geboren op vrijdag 18 maart 1887 in Kalkwijk, is overleden op zondag 6 december 1959 in Hilversum. Albertus werd 72 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

Albertus trouwt op zaterdag 30 december 1916 in Sappemeer op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige Anna Henderika Fledderman, dochter van Hindrik Fledderman en Johanna Elizabeth Bulder. Anna is geboren op zaterdag 26 januari 1889 in Kalkwijk.

Van Albertus en Anna zijn drie kinderen bekend:

1  Johanna Aaltje Kliphuis is geboren op donderdag 12 juli 1917 in Hoogezand, zie VII-AG.

2  Aaltje Johanna Kliphuis is geboren op vrijdag 7 februari 1919 in Hoogezand, zie VII-AH.

3  Anna Hendrika Kliphuis is geboren op dinsdag 10 augustus 1920 in Hoogezand, zie VII-AI.Afb. 3 - gezin ede en eilderdina kliphuis-roggen. Afb. 4 - eilderdina jansina roggen .

        VI-AO  Ede Kliphuis, zoon van Derk Kliphuis (V-X) en Annechien Koch, pakhuisknecht, is geboren op donderdag 24 oktober 1878 in Hoogezand, is overleden op maandag 20 januari 1958 in Veendam. Ede werd 79 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

Ede trouwt op zaterdag 21 april 1900 in Sappemeer met toestemming (voor de vader van de bruid) door de kantonrecht Zuidbroek bij proces-verbaal d.d. 18 januari 1900 (huwelijksgetuige was Oom Rienko Kliphuis) op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Eilderdina Jansina Roggen, dochter van Klaas Roggen en Dina Kuipers. Eilderdina is geboren in 1877 in Sappemeer, is overleden op dinsdag 17 maart 1959. Eilderdina werd 82 jaar.

 

Van Ede en Eilderdina zijn drie kinderen bekend:

1  Annechien (Annie) Kliphuis is geboren op dinsdag 4 juni 1901 in Sappemeer, zie VII-AJ.

2  Dina Kliphuis is geboren op woensdag 3 augustus 1904 in Sappemeer, zie VII-AK.

3  Derk Kliphuis is geboren op dinsdag 25 augustus 1914 in Sappemeer, zie VII-AL.Afb. 5 - familiejwkliphuis.

        VI-AP  Johannes Wilhelmus Kliphuis, zoon van Derk Kliphuis (V-X) en Annechien Koch, venter kruidenierswaren, pakhuisknecht, incasseerder, bode en verzekeringsagent, wonende in Kleinemeer, in Sappemeer en in Wildervank, is geboren op zondag 29 augustus 1880 in Noordbroek, is overleden op zondag 15 juni 1969 in Zuidlaren (akte no.82). Johannes werd 88 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Johannes trouwt op zaterdag 19 mei 1900 in Sappemeer (huwelijksgetuigen waren Ede Kliphuis 69jr.grootvader, Heiko Kuur 48jr.fabr.arbeider, Oom Pieter Kliphuis 34jr.schipper en Broer Derk Fledderman 25jr.boerenknecht) op 19-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Trientje Fledderman, natuurlijke dochter van Geessien (Geesje) Fledderman. Trientje, zonder, wonende in Sappemeer, is geboren op vrijdag 24 oktober 1879 in Groningen erkend bij acte 30 april 1900., is overleden op vrijdag 16 september 1927 aldaar. Trientje werd 47 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

 

Van Johannes en Trientje zijn vijf kinderen bekend:

1  Derk Kliphuis is geboren op donderdag 3 januari 1901 in Sappemeer, is overleden op dinsdag 29 juli 1902 aldaar (akte no.70). Derk werd 1 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

De aangifte van het overlijden werd gedaan door: Willem Jelies 70 jaar en Jan Niemeijer, 25 jaar, smidsknecht.

2  Heiko Kliphuis is geboren op donderdag 26 december 1901 in Sappemeer, zie VII-AM.

3  Derk Kliphuis is geboren op vrijdag 29 januari 1904 in Sappemeer, zie VII-AN.

4  Gezinus Kliphuis is geboren op donderdag 9 januari 1908 in Sappemeer, zie VII-AO.

5  Anno Kliphuis is geboren op dinsdag 18 april 1916 in Sappemeer , zie VII-AP.

Johannes trouwt op vrijdag 14 december 1928 in Sappemeer (huwelijksgetuigen waren 72jr. vader Derk Kliphuis en Jan van der Meer 40 Jr. Timmerman zwager br.gom) op 48-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige Biefke de Jager, dochter van Egge de Jager en Jantje Dijkema. Biefke, wonende in Groningen en in Sappemeer, is geboren op dinsdag 24 september 1889.

Biefke was eerder gehuwd (1) met Derk Venhuizen.

VI-AQ  Poppe Kliphuis, zoon van Derk Kliphuis (V-X) en Annechien Koch, fabrieksarbeider en melkventer, wonende in Sappemeer en in Warffum, is geboren op zaterdag 6 mei 1882 in op Kalkwijk, is overleden op donderdag 30 oktober 1958 in Warffum, is begraven in Sappemeer begraafplaats Koepelkerk. Poppe werd 76 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

 

Poppe Kliphuis had een melkloop in de Wilhelminastraat te Sappemeer. Daar had hij een paard en wagen. Al zijn kinderen zijn er geboren. Later hebben zij een huis op de Luthersekerkstraat nr. 52 (na de omnummering werd dit nr. 101) in Sappemeer laten bouwen en hebben daar met het hele gezin gewoond. Poppe Kliphuis verhuisde op 12 februari 1953 naar de Burg.J.Arkemastraat 2 in Warffum waar hij inwoonde bij zijn jongste dochter Sophie en haar gezin; hij overleed aldaar.

Poppe trouwt op zaterdag 13 februari 1904 in Sappemeer op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Janna Kraster, dochter van Melchert Kraster en Trijntje Mulder. Janna is geboren op zondag 25 september 1881 in Sappemeer, is overleden op zaterdag 26 februari 1949 aldaar, is begraven op woensdag 2 maart 1949 aldaar begraafplaats Koepelkerk. Janna werd 67 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Van Poppe en Janna zijn acht kinderen bekend:

1  Annechien (Annie) Kliphuis, wonende in Rotterdam, is geboren op maandag 30 mei 1904 in Sappemeer, is overleden op maandag 20 februari 2006. Annechien werd 101 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Annechien trouwt op vrijdag 24 juli 1931 op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Frederik Henderikus Tallen, zoon van Henderik Tallen en Frouwina Christina Smit. Frederik, machinist op de grote vaart, wonende in Rotterdam, is geboren op zondag 15 maart 1903, is overleden op zondag 5 augustus 1962. Frederik werd 59 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

2  Trijntje (Trinie) Kliphuis is geboren op woensdag 20 december 1905 in Sappemeer, zie VII-AQ.

3  Derkiena (Kinie) Kliphuis is geboren op maandag 22 juli 1907 in Sappemeer, zie VII-AR.

4  Melchert Kliphuis is geboren op zaterdag 29 mei 1909 in Sappemeer, zie VII-AS.

5  Hinderkien (Hennie) Kliphuis is geboren op zaterdag 17 maart 1917 in Sappemeer, zie VII-AT.

6  Derk Kliphuis is geboren op dinsdag 1 april 1919 in Sappemeer, zie VII-AU.

7  Jantje Kliphuis is geboren op zaterdag 6 augustus 1921, zie VII-AV.

8  Sophia (Fia) Kliphuis is geboren op donderdag 11 december 1924 in Sappemeer, zie VII-AW.

VI-AR  Jan Kliphuis, zoon van Derk Kliphuis (V-X) en Annechien Koch, bierhandelaar, is geboren op donderdag 28 augustus 1884 in Hoogezand , is overleden op donderdag 2 mei 1963 aldaar. Jan werd 78 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

Jan trouwt op donderdag 14 september 1911 in Zwolle (aktenr.155) op 27-jarige leeftijd met de 20-jarige Stephania Kamphuis, dochter van Lambertus Kamphuis en Everdina van Welsum. Stephania is geboren op vrijdag 15 mei 1891 in Zwolle.

Van Jan en Stephania is een kind bekend:

1  Lambertus Kliphuis is geboren op woensdag 3 oktober 1917 in Den Haag, zie VII-AX.

VI-AS  Derk Kliphuis, zoon van Derk Kliphuis (V-X) en Annechien Koch, fabrieksarbeider en groentekweker, wonende in Hoogezand-Sappemeer, is geboren op donderdag 24 februari 1887 in Kalkwijk (akte no.44), is overleden op dinsdag 26 juni 1973 in Groningen. Derk werd 86 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Derk trouwt op zaterdag 21 november 1908 in Hoogezand (huwelijksgetuigen waren Ede Kliphuis en Derk Jan Kliphuis) op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Trijntje Duister, dochter van Trijntje Duister. Trijntje, naaister, is geboren op zaterdag 8 oktober 1887 in Martenshoek, is overleden op dinsdag 27 augustus 1963 in Groningen. Trijntje werd 75 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Van Derk en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Annechien Kliphuis is geboren op dinsdag 4 mei 1909 in Sappemeer.

Annechien trouwt op zaterdag 27 april 1935 op 25-jarige leeftijd met Johannes Veen.

2  Wijbe Kliphuis is geboren op maandag 27 maart 1911 in Sappemeer, is overleden op dinsdag 22 september 1998, is begraven aldaar RK begraafplaats. . Wijbe werd 87 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

Wijbe trouwt op maandag 28 augustus 1939 op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Roelfina Hilda Drent. Roelfina is geboren op donderdag 20 februari 1913, is overleden op zondag 2 november 1997, is begraven in Sappemeer RK begraafplaats. . Roelfina werd 84 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

3  Derkiena Kliphuis is geboren op dinsdag 4 maart 1913 in Sappemeer.

Derkiena trouwt op maandag 20 april 1936 op 23-jarige leeftijd met J. Uildriks.

4  Trijntje Kliphuis is geboren op donderdag 25 november 1920 in Sappemeer.

Trijntje trouwt op zaterdag 16 december 1950 op 30-jarige leeftijd met Jan Velthuis.

5  Jantje Kliphuis is geboren op dinsdag 2 februari 1926 in Sappemeer.

Jantje trouwt op woensdag 29 januari 1947 op 20-jarige leeftijd met Eildert Idema, zoon van Boele Idema en Hendrikje Kalk. Eildert, landbouwer te Slochteren.

VI-AT  Stientje Kliphuis, dochter van Derk Kliphuis (V-X) en Annechien Koch, is geboren op vrijdag 2 juni 1893 in Sappemeer (akte no.78), is overleden op zaterdag 21 april 1962 in Groningen. Stientje werd 68 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Stientje trouwt op woensdag 16 oktober 1918 in Sappemeer (aktenr.51) op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Pieter van Buizen, zoon van Berend van Buizen en Janke Seggers. Pieter, koperslager, wonende in Utrecht, is geboren op zondag 24 september 1893 in Sappemeer, is overleden op dinsdag 1 september 1925 in Utrecht. Pieter werd 31 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

De overlijdensadvertentie, die zijn vrouw liet plaatsten, luidde als volgt:
"Heden overleed, tot mijne diepe droefheid, na een smartelijk lijden, mijn innig geliefde Echtgenoot Pieter van Buizen, in den leeftijd van bijna 32 jaren, mij nalatende een kindje te jong om het treurig verlies te beseffen."

Van Pieter en Stientje is een kind bekend:

1  Janke van Buizen is geboren op vrijdag 24 februari 1922 in Utrecht.

Janke trouwt op woensdag 26 augustus 1925 in Utrecht op 3-jarige leeftijd met J.H. Wever.

VI-AU  Ede Kliphuis, zoon van Rienko Kliphuis (V-Y) en Johanna Venema, werkzaam bij veiling Sappemeer en groentekweker, wonende in Sappemeer en in Hoogezand, is geboren op dinsdag 23 mei 1899 in Kalkwijk, is overleden op zaterdag 3 april 1971 in Hoogezand. Ede werd 71 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

Ede trouwt op zaterdag 21 maart 1925 in Sappemeer op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Trijntje Bleeker, dochter van Jakob Bleeker en Aaltje Klok. Trijntje is geboren op dinsdag 6 december 1898 in Sappemeer.

Van Ede en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Zus Kliphuis.

2  Rienko (Jo) Kliphuis is geboren rond 1926.

3  Jacob Kliphuis is geboren op maandag 21 maart 1927 in Sappemeer, zie VII-AY.

VI-AV  Stientje Kliphuis, dochter van Rienko Kliphuis (V-Y) en Johanna Venema, is geboren op maandag 26 augustus 1901 in Kalkwijk, is overleden op zondag 28 januari 1973 in Roden. Stientje werd 71 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Stientje was gehuwd met Frederik (Fre) Wolthuis. Frederik is geboren op woensdag 1 november 1899, is overleden 1979 of 1980. Frederik werd hoogstens 80 jaar en 2 maanden.

Van Frederik en Stientje zijn drie kinderen bekend:

1  Stientje Wolthuis.

Stientje was gehuwd met Joop de Jongh.

2  Johanna Tjakina Wolthuis.

Johanna was gehuwd met Grieto Brongers.

3  Rienko Wolthuis is geboren op donderdag 5 augustus 1926, is overleden op zondag 6 juni 2004. Rienko werd 77 jaar, 10 maanden en 1 dag.

Rienko was gehuwd met Jannie Schut.

VI-AW  Trientje Johanna Kliphuis, dochter van Rienko Kliphuis (V-Y) en Johanna Venema, is geboren op dinsdag 24 januari 1905 in Hoogezand, is overleden op zaterdag 17 september 1994 in Assen. Trientje werd 89 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

Trientje trouwt op zaterdag 22 mei 1926 in Sappemeer op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Berend Wolthuis. Berend is geboren op woensdag 30 april 1902 in Sappemeer, is overleden op dinsdag 15 oktober 1985 in Groningen. Berend werd 83 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

Van Berend en Trientje is een kind bekend:

1  Freerk Wolthuis is geboren op maandag 27 juni 1927 in Sappemeer, zie VII-AZ.

Generatie VII

(van 1871 tot heden)

In deze generatie zijn 52 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1894 en 1966. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Groningen (14x), Sappemeer (13x), Hoogezand (8x), Leeuwarden (6x), Onstwedde (6x), Winschoten (5x), Emmer-Compascuum (4x), Wildervank (4x), Amsterdam (4x), Lutten (Ov.) (4x), Stadskanaal (3x), Nieuw-Buinen (3x), Venlo (3x), Vlagtwedde (3x), Sint Annaparochie (2x), Hengelo (O.) (2x), Rotterdam (2x), Gasselte (Dr.), Emmer-Compascuum, Emmen, Enschede, Leusden, Amersfoort, Nieuwe Pekela, Odoorn, Stadskanaal, ter Apelkanaal, Wageningen en Musselkanaal. Er zijn momenteel nog 80 van de 145 kinderen in leven.

VII-A  Aaltje Kliphuis, dochter van Pieter Kliphuis (VI-A) en Ellechiena Telena Koster, is geboren op dinsdag 28 februari 1871 in Oude Pekela, is overleden op vrijdag 6 november 1959, is begraven in Stadskanaal Algemene begraafplaats Brugstraat. Aaltje werd 88 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

Aaltje trouwt op zaterdag 6 mei 1893 in Onstwedde op 22-jarige leeftijd met de 29-jarige Harm Meijer, zoon van Hendrik Meijer en Hendrikje Sulter. Harm, arbeider, is geboren op zondag 17 april 1864 in Onstwedde, is overleden op maandag 19 september 1938, is begraven in Stadskanaal Algemene begraafplaats Brugstraat. Harm werd 74 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Van Harm en Aaltje zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrik Meijer, arbeider, is geboren op donderdag 31 mei 1894 in Nieuw-Buinen.

Hendrik trouwt op zaterdag 8 juni 1918 in Onstwedde op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Neissien Zweep, dochter van Aaldrik Zweep en Trientje van Klinken. Neissien, dienstbode, is geboren rond 1890 in Odoorn.

2  Ellechiena Telena Meijer is geboren op zondag 16 augustus 1896 in Nieuw-Buinen.

Ellechiena trouwt op zaterdag 28 september 1918 in Onstwedde op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Jan Weber, zoon van Menno Weber en Hinderika Knol. Jan, arbeider, is geboren rond 1894 in Gasselte.

3  Pieter Jan Meijer is geboren op donderdag 16 februari 1899 in Nieuw-Buinen.

Pieter trouwt op zaterdag 1 februari 1919 in Onstwedde op 19-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Harmke van der Laan, dochter van Jakob van der Laan en Janneke Venema. Harmke is geboren rond 1898 in Onstwedde.

VII-B  Geert Kliphuis, zoon van Pieter Kliphuis (VI-A) en Ellechiena Telena Koster, is geboren op zondag 23 november 1884 in Onstwedde, is overleden op zaterdag 19 april 1958, is begraven in Stadskanaal Algemene begraafplaats Brugstraat. Geert werd 73 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

Geert trouwt op zaterdag 1 september 1906 in Onstwedde op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Delina ten Brink, dochter van Gerrit ten Brink en Klaziena van Zwol. Delina is geboren rond 1887 in Onstwedde.

Van Geert en Delina is een kind bekend:

1  Ellechiena Telena Kliphuis is geboren op dinsdag 11 februari 1908 in Stadskanaal, zie VIII-A.

VII-C  Aaltje Kliphuis, dochter van Klaas Kliphuis (VI-B) en Anna Prummel, wonende in Stadskanaal, is geboren op dinsdag 18 februari 1879 aldaar, is overleden op maandag 17 december 1956 in Eindhoven. Aaltje werd 77 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

Aaltje trouwt op zaterdag 27 oktober 1900 in Onstwedde op 21-jarige leeftijd met de 28-jarige Kars Gortmaker, zoon van Lambert Gortmaker en Anna Jansen. Kars, koopman, timmerman, winkelier en reiziger, wonende in Musselkanaal, in Stadskanaal en in Wildervank, is geboren op zaterdag 28 september 1872 in Vries, is overleden op zondag 6 januari 1952 in Eindhoven. Kars werd 79 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

Van Kars en Aaltje zijn acht kinderen bekend:

1  Anna Gortmaker is geboren op zondag 12 mei 1901 in Stadskanaal, zie VIII-B.

2  Klaas Gortmaker is geboren op vrijdag 24 februari 1905 in Stadskanaal, zie VIII-C.

3  Aaltje (Alie) Gortmaker is geboren op maandag 12 november 1906 in Stadskanaal, is overleden in 1978 in Eindhoven. Aaltje werd 72 jaar.

Aaltje was gehuwd met Herman A. Bos. Herman is geboren in Utrecht 10 juni 19..?.

4  Lambert (Lammert) Gortmaker is geboren op zaterdag 25 april 1908 in Musselkanaal, zie VIII-D.

5  Lambertus (Bert) Gortmaker is geboren op maandag 20 juni 1910 in Wildervank, zie VIII-E.

6  Jan Gortmaker is geboren op zaterdag 11 februari 1911 in Wildervank, is overleden in Amsterdam.

Jan was gehuwd met Jannie Bleeker. Jannie is overleden in Amsterdam.

7  Hendrik (Henk) Gortmaker is geboren op dinsdag 23 september 1913 in Groningen, zie VIII-F.

8  Antje Gortmaker is geboren op zaterdag 30 januari 1915 in Wildervank, zie VIII-G.

VII-D  Lammert Kliphuis, zoon van Klaas Kliphuis (VI-B) en Anna Prummel, bakker en caféhouder, is geboren op dinsdag 13 september 1881 in Onstwedde, is overleden op zaterdag 31 oktober 1936 in Stadskanaal. Lammert werd 55 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Lammert trouwt op zaterdag 30 april 1910 in Wildervank op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Annechien Schutte, dochter van Frederik Schutte en Catharina van der Veen. Annechien, dienstbode en caféhoudster, wonende in Stadskanaal, is geboren op dinsdag 26 mei 1885 in Veere, is overleden op dinsdag 13 november 1951 in Groningen. Annechien werd 66 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Van Lammert en Annechien zijn drie kinderen bekend:

1  Klaas Kliphuis is geboren op dinsdag 20 september 1910 in Onstwedde, zie VIII-H.

2  Frederik Kliphuis is geboren op zondag 5 november 1911 in Onstwedde, zie VIII-I.

3  Anna Catharina Kliphuis, woninginspectrice, is geboren op dinsdag 8 april 1913, is overleden op woensdag 15 februari 1956 in Onstwedde. Anna werd 42 jaar, 10 maanden en 7 dagen. Zij was ongehuwd

VII-E  Hendrik Kliphuis, zoon van Klaas Kliphuis (VI-B) en Anna Prummel, bakker, is geboren op zaterdag 17 mei 1884 in Onstwedde, is overleden op dinsdag 28 augustus 1973 in Emmen, is begraven in Klazienaveen Algemene begraafplaats. Hendrik werd 89 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

Hendrik en Roelfien zijn van Onstwedde op 2 april 1918 vertrokken naar Emmer Compascuum A10. Op 1 mei 1937 naar B Compascuum gegaan en op 1 oktober 1938 naar de Postweg 12 verhuisd. Na het overlijden van Roelfien is Hendrik op 6 mei 1963 naar Nieuw Amsterdam Zijtak WZ 125 naar een bejaarden centrum "de Breehof" verhuisd, waar Roelfien is overleden.
Op 3 augustus naar Emmen Rondweg 97

Hij had een bakkerij, nabij het nu aanwezige veenpark in Barger-Compascuum. Achter de bakkerij stond ook een molen, soortgelijk aan de molen in het park. De bakkerij is nu een woning,deze staat nog naast het park, ongeveer honderdvijftig meter voorbij de ingang van het park richting dorp.

Hendrik trouwt op zaterdag 25 augustus 1906 in Gasselte op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige Roelfien Brands, dochter van Roelf Brands en Albertje Scholtens. Roelfien is geboren op vrijdag 25 februari 1887 in Gasselte, is overleden op donderdag 11 maart 1965 in Emmen, is begraven in Klazienaveen Algemene begraafplaats. Roelfien werd 78 jaar en 14 dagen.

Van Hendrik en Roelfien zijn elf kinderen bekend:

1  Albertje Kliphuis is geboren op zaterdag 2 februari 1907 in Gasselte (Dr.), zie VIII-J.

2  Anna (Annie) Kliphuis is geboren op maandag 1 februari 1909 in Odoorn, zie VIII-K.

3  Grietje Kliphuis is geboren op vrijdag 16 juni 1911 in Wildervank, zie VIII-L.

4  Klaas Kliphuis is geboren op vrijdag 31 oktober 1913 in Onstwedde, zie VIII-M.

5  Roelfina Jantina (Roelie) Kliphuis is geboren op maandag 5 april 1915 in Onstwedde, zie VIII-N.

6  Lammert Kliphuis is geboren op maandag 19 maart 1917 in Onstwedde, zie VIII-O.

7  Aaltje Kliphuis is geboren op woensdag 2 oktober 1918 in Emmer-Compascuum, zie VIII-P.

8  Jantje Kliphuis is geboren op vrijdag 22 oktober 1920 in Emmer-Compascuum, zie VIII-Q.

9  doodgeboren kind is doodgeboren op zaterdag 30 januari 1926 in Emmer-Compascuum .

10  Pieter Kliphuis is geboren op dinsdag 8 februari 1927 in Emmer-Compascuum, zie VIII-R.

11  Hendrik (Henk) Kliphuis is geboren op donderdag 23 april 1931 in Emmer-Compascuum, zie VIII-S.

VII-F  Pieter Kliphuis, zoon van Klaas Kliphuis (VI-B) en Anna Prummel, timmerman, is geboren op dinsdag 19 april 1887 in Onstwedde, is overleden op maandag 23 september 1968 aldaar. Pieter werd 81 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Pieter trouwt op zaterdag 18 november 1916 in Veendam op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Pietertje Stant, dochter van Jan Stant en Hillechien ten Cate. Pietertje is geboren op vrijdag 18 december 1891 in Hoogezand, is overleden op zondag 10 februari 1957. Pietertje werd 65 jaar, 1 maand en 23 dagen.

Van Pieter en Pietertje zijn twee kinderen bekend:

1  Annie Kliphuis is geboren op vrijdag 3 augustus 1917, zie VIII-T.

2  Jan Kliphuis is geboren op dinsdag 24 augustus 1920, zie VIII-U.

VII-G  Engelina Kliphuis, dochter van Aaltje Kliphuis (VI-C), is geboren op vrijdag 5 mei 1882 in Stadskanaal , is overleden op donderdag 15 maart 1962. Engelina werd 79 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Haar aangifte van geboorte gebeurde door de moeder en de 60-jarige grootvader Lammert

Engelina trouwt op donderdag 5 april 1906 in Onstwedde op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Albert Pater, zoon van Albert Pater en Antje Bakker. Albert, timmerman, is geboren op donderdag 7 oktober 1880 in Valthermond of is geboren rond 1881 in Odoorn.

Van Albert en Engelina is een kind bekend:

1  Auke Pater is geboren in 1914 in Onstwedde, is overleden op donderdag 1 mei 1952 in Groningen. Auke werd 38 jaar.

VII-H  Johanna Antina Kliphuis, dochter van Johannes Kliphuis (VI-D) en Betta Engelina Meiborg, wonende in Veendam, is geboren op maandag 28 augustus 1882 in Wildervank, is overleden op maandag 19 oktober 1942 in Hoogeveen. Johanna werd 60 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Johanna trouwt op donderdag 18 juni 1908 in Wildervank op 25-jarige leeftijd met de 34-jarige Hilvert Huiting, zoon van Jan Huiting en Janna Kornelius. Hilvert, arbeider, is geboren op zaterdag 26 juli 1873 in Onstwedde, is overleden op zondag 2 februari 1941 in Stadskanaal. Hilvert werd 67 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

Van Hilvert en Johanna is een kind bekend:

1  Jan Huiting, slager, is geboren op zondag 18 september 1910 in Nieuwe Pekela, is overleden op donderdag 28 december 1989 in Stadskanaal, is begraven in Veendam Buitenwoelhof. Jan werd 79 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

Jan trouwt op dinsdag 26 april 1938 in Oude Pekela op 27-jarige leeftijd met de 21-jarige Harmanna Buzeman. Harmanna is geboren op zaterdag 2 september 1916 in Oude Pekela, is overleden op vrijdag 16 augustus 1996 in Winschoten, is begraven in Veendam Buitenwoelhof. Harmanna werd 79 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

Uit dit huwelijk Johanna Geesina Huiting, geboren Nieuwe Pekela 08-02-1939, overleden Nieuwe Pekela 05-09-1945, begraven N.Pekela Ev.Luth.Kerk bij haar grootouders Buzeman Gezina (Ina) Huiting Hilvert Jan (Hilvert-Jan) Cornelis Huiting, Johanna (Hanneke) Huiting

VII-I  Derk Kliphuis, zoon van Derk Kliphuis (VI-H) en Geessien Alveringh, is geboren op vrijdag 13 januari 1911 in Vlagtwedde, is overleden op zaterdag 6 april 1974 in Sustrum (Dl.). Derk werd 63 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Derk trouwt op donderdag 16 augustus 1934 in Vlagtwedde op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Aaltje Stutvoet. Aaltje is geboren op zaterdag 1 april 1911 in Vlagtwedde.

Van Derk en Aaltje zijn vier kinderen bekend:

1  Derk Kliphuis is geboren op zondag 10 februari 1935 in Vlagtwedde.

Derk was gehuwd met H.Heijerman.

2  Hendrikus Kliphuis is geboren op maandag 2 mei 1938 in Vlagtwedde.

3  Gezienus Kliphuis is geboren op dinsdag 3 april 1945 in Vlagtwedde.

Gezienus trouwt op vrijdag 2 juli 1971 op 26-jarige leeftijd met F. Moorlag.

4  Harmke (Harma) Kliphuis is geboren op woensdag 12 januari 1949 in ter Apelkanaal, zie VIII-V.

VII-J  Geert Kliphuis, zoon van Etske Kliphuis (VI-M) en Trijntje Meijer, architekt in Amsterdam, is geboren op donderdag 21 mei 1903 in Hoogezand.

Hij vertrok op 8 augustus 1932 naar Amsterdam.
Melding: "Geert op 90 jarige leeftijd overleden naar ik meen in Hilversum of Bussum".

Geert was gehuwd met Geertje Bos.

Van Geert en Geertje zijn vijf kinderen bekend:

1  Tineke Kliphuis, wonende in Amsterdam.

2  Etske Gerard Kliphuis.

3  Marijke Kliphuis.

4  Hans Kliphuis.

5  Greetje Kliphuis.

VII-K  Jan Derk Kliphuis, zoon van Etske Kliphuis (VI-M) en Trijntje Meijer, timmerman-aannemer, wonende in Kielwindeweer, is geboren op donderdag 5 juli 1906, is overleden op woensdag 10 november 1976 in Groningen. Jan werd 70 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Jan trouwt op vrijdag 10 mei 1940 op 33-jarige leeftijd met de 28-jarige Catharina Breemhaar. Catharina is geboren op woensdag 13 december 1911 in Kielwindeweer.

Van Jan en Catharina zijn vier kinderen bekend:

1  Janneke Trijntje Kliphuis is geboren op vrijdag 23 mei 1941, zie VIII-W.

2  Etske Jan Kliphuis is geboren op zaterdag 17 april 1943, is jong overleden op donderdag 8 februari 1945. Etske werd 1 jaar, 9 maanden en 22 dagen. "Er was nog een jongetje dat op 2 jarige leeftijd in de wijk naast het huis is verdronken. Die zat geloof ik na Janneke." aldus een melding..

3  Adolf Grietus Kliphuis is geboren op maandag 18 december 1944, zie VIII-X.

4  Tineke Harmina Kliphuis is geboren op maandag 20 mei 1946, zie VIII-Y.

VII-L  Hendrik Johan Kliphuis, zoon van Etske Kliphuis (VI-M) en Trijntje Meijer, ambtenaar Rijkswaterstaat, wonende in Kiel-Windeweer en in Breda, is geboren op vrijdag 24 juli 1908, is overleden op maandag 10 juli 1995 aldaar. Hendrik werd 86 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Hij vertrok op 22 mei 1935 naar Eindhoven.
Hij vertrok in 1939 van Kielwindeweer naar Breda.

Hendrik trouwt op donderdag 16 februari 1939 in Goor op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige Geertruida Antonia van Egmond. Geertruida, wonende in Breda en in Huize de Werve, is geboren op vrijdag 7 juni 1912 in Goor.

Van Hendrik en Geertruida zijn drie kinderen bekend:

1  Lieke Kliphuis, bibliothecaresse, is geboren op maandag 15 juli 1940.

Lieke is gehuwd met N.N. van Oosten.

2  Saskia Kliphuis, wonende in Breda, is geboren op woensdag 22 maart 1944.

3  mr. Etske-Jan Kliphuis is geboren op zondag 12 mei 1946, zie VIII-Z.

VII-M  mr. Edske (Eddie) Foppes, zoon van Jochem Foppes (VI-S) en Jacoba Annechiena Kliphuis, is geboren op maandag 4 januari 1915 in Rotterdam, is overleden op dinsdag 13 september 1988 in Leeuwarden. Edske werd 73 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

Joost (Jochem) Foppes (1957) over zijn vader Edske Foppes (1915):
Edske Foppes is geboren op 4 januari 1915 in Rotterdam, als enig kind van Jochem Foppes en Jacoba Kliphuis. Ze verhuisde al in 1918 naar Amsterdam, maar Eddie wist zich nog een detail uit Rotterdam te herinneren: treinen die hoog in de lucht reden, wat we later hebben kunnen terugbrengen tot treinen die over een viaduct het Centraal Station binnenreden, wat voor een baby die vanuit een appartement langs dat viaduct omhoog keek moet hebben geleken alsof ze in de lucht hingen.
In Amsterdam woonde de familie Foppes eerst in een bovenwoning aan de Bilderdijkkade, op de hoek met de Kinkerstraat. Tijdens de lagere schooltijd trok Eddie Foppes veel op met een naamgenoot, Eddie Bayer. Eddie Foppes vertelde ons vaak het verhaal over zijn geliefde kat die eens de straat op rende achter een muis aan, om daar door de tram overreden te worden. Dit maakte een grote indruk op Eddie, die heel erg van poezen hield. Later verhuisden ze naar de Johannes Verhultstraat 126b, achter het concertgebouw. Eddie Foppes kon goed leren en werd daarom toegelaten tot het Barlaeus Gymnasium. In de zomervakanties ging Eddie logeren in Emmen bij zijn grootouders Kliphuis. Er was weinig contact met de Foppes-kant van de familie, met uitzondering van de familie Lonsain in Deventer. Dit betrof oudste zus van Eddie's vader Jochem Foppes, die getrouwd was met een stationschef, Jan Arie Lonsain. Hun dochter Jeanne bezocht later vaak onze grootouders.
Eddie was enig kind, wat tot de zeer beschermende houding van zijn moeder zal hebben bijgedragen. Bovendien was Europa in de greep van een economische crisis toen Eddie in 1932 eindexamen deed. Hoe het ook zij, hij bleef bij zijn ouders wonen en studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam, een studie die hij in vier jaar afrondde.
Niettegenstaande de crisis vond hij in 1936 een betrekking in Leeuwarden bij de gemeentepolitie. Het saaie en op regelhandhaving gebaseerde politiebureau beviel Eddie slecht, zodra hij kon stapte hij over naar de Kamer van Koophandel, waar hij als secretaris ook gedurende de oorlogsjaren 1940-1945 bleef werken. Tijdens deze sombere tijden zag Eddie toch kans een gezellige vriendenkring op te bouwen, die zich met name om de Leeuwarder kegelclub bewoog. Eddie maakte er vrienden voor het leven: Herman van Slooten, Fokke van der Veen, Pieter Halbertsma, Dick Osinga, etc.
Eddie's vader was inmiddels gepensioneerd en dus volgden de ouders hun enige zoon naar Leeuwarden. Ze woonden in een huis aan de Harlingerstraatweg, na de oorlog woonden ze aan de Spanjaardslaan 111.
Tegen het einde van de oorlogstijd werd Eddie met een aantal vrienden door de Duitsers ingezet voor arbeid in Groningen. Zij verbleven daar bij Willem en Trien Hoogenesch, die op een grote boerderij in Glimmen, Groningen woonden. Zij zijn altijd goede vrienden van Eddie gebleven.
Na de oorlog werd in elke provincie van Nederland een "Economisch en Technologisch Instituut" opgezet, met de taak om wederopbouw en werkgelegenheid door industrialisatie te bevorderen. Eddie werd directeur van zo'n instituut in de provincie Friesland, een functie die hij tot zijn pensioen in 1980 heeft vervuld. Er is nog een aardig interview in de Leeuwarder Courant van februari 1980 waarin Eddie terug kijkt op zijn werk en op de ontwikkeling in de provincie. Vader sprak vaak met eerbied en genegenheid over de oude heer Kuperus, directeur van de Friesland bank, die een soort mentor rol voor vader vervulde, met name in de jaren veertig en vijftig.
Eddie was een soort selfmade econoom, door zelf-studie maakte hij zich de principes van de economie eigen. Hij las altijd veel en was altijd goed op de hoogte van nieuwe trends, nieuwe concepten en wist die altijd in beknopte, heldere stijl door te geven. Hij was politiek vooruitstrevend georiënteerd, geloofde in een betere toekomst, maar heeft zich nooit actief met de politiek bemoeid. De schaduwkant van Eddie's scherpe intellect was dat hij zeer raak en kritisch uit de hoek kon komen, met name domme opmerkingen kon hij niet goed velen en liet dat duidelijk merken.
Eddie was wat we tegenwoordig een "knowledge networker" zouden noemen. Friesland schakelde over van een boerensamenleving naar een provincie waar de meeste mensen hun brood verdienden in industrie en dienstenverlening. Eddie's instituut was de enige bron van informatie over werkgelegenheid en allerlei andere vestigings-factoren waar nieuwe bedrijven om vroegen. Eddie had een enorm brede kring van contacten door de talrijke nevenfuncties in allerlei commissies en besturen voor het opzetten van vakonderwijs, industriehallen en het organiseren van uitwisselingsbijeenkomsten.
Het is moeilijk om de effecten van dit soort kennisbemiddeling te meten. Ik kan alleen maar zeggen dat zoveel mensen me dingen hebben verteld die ze waardeerden in mijn vader als raadgever of organisator, in de volgende trant: "Jouw vader heeft mij toen (vijf of tien of twintig jaar geleden) ooit eens gezegd, waarom probeer je dit of dat niet...en dat was het beste wat ons bedrijf of mijn instituut ooit heeft gedaan..." etc. De lange rij van mensen die vader's afscheidsreceptie op het provincie-huis in Leeuwarden bezochten maakte een diepe indruk op mij.
Eddie trouwde op zijn 39ste in 1954 met de acht jaar jongere Corrie Arendz, een inspectrice van de arbeid. Ze kochten een huis aan het Engelseplein 11. Al heel gauw kochten zij eveneens een oud boerderijtje in Duurswoude (tegenwoordig Wijnjewoude) waar zij de meeste weekenden en vakanties doorbrachten. Eddie besteedde vrijwel al zijn vrije tijd met zijn familie. Hij was een enthousiast wandelaar en fietser, zo hebben wij veel hoeken en gaten van Friesland leren kennen. Later hadden wij een karretje voor achter de auto waarmee je fietsen mee kon nemen. Daarmee gingen we meestal naar Drenthe, waar vader als kind al vakantie vierde en waar hij bijzonder op de mensen en het landschap gesteld was.
Wij hadden relatief weinig contact met de familie van mijn vader. Hij was erg gesteld op zijn oom Lupko Kliphuis, huisarts in St Anna Parochie. Oom Lupko was een wijze man, die de kwesties van het leven met zijn basstem in een mooi Gronings accent uiteen wist te zetten, als hij ons bezocht nam hij altijd een mandje appels uit eigen tuin mee.
Het sociale leven was dus minder op familie, sterk op het gezin en sterk op vrienden gebaseerd. Een belangrijk onderdeel van Eddie's sociale leven was de Rotary, een club die wekelijks lunchbijeenkomsten organiseerde. Vanuit deze club stammen goede vrienden zoals Eddie en Katja Evenhuis, Dirk en Nan Talsma, Bert en Koosje Eenkema van Dijk etc.
Na zijn pensionering diende Eddie in 1980 een jaar als gouverneur voor zijn district in Noord-Nederland. In dat kader reisden Corrie en Eddie naar de Verenigde Staten waar Rotary International eens per jaar alle gouverneurs van de hele wereld bij elkaar haalde. Zij genoten van bezoeken aan diverse Rotarians in Utah en andere plaatsen. Ze bezochten toen ook Eddie's achternicht Elizabeth A. Foppes in Massachuchets, en een vriendin van Corrie, Hennie Schemering-Reels, die met haar man Jim in Boston woonde.
Eddie en Corrie woonden vanaf 1980 in Wijnjewoude, waar zij het oude boerderijtje met een-steens muurtjes inmiddels hadden vervangen door een modern huis in boerderij-stijl met een rieten dak. Eddie genoot van het buitenleven aan de rand van het Duurswoudse bos. Toen ik in 1988 met een stevige geelzucht uit Nigeria terugkwam, heeft vader mij nog geweldig verzorgd tot ik na drie maanden weer op kon staan. Later dat jaar overleed vader onverwacht aan een hartaanval op 73-jarige leeftijd, tijdens een afscheidsreceptie van een collega in Leeuwarden.

Edske trouwt op woensdag 1 december 1954 in Doorwerth op 39-jarige leeftijd met de 31-jarige Dettje Cornelia (Corrie) Arendz, dochter van Johan Arendz en Geertje Pentermann. Dettje, inspectrice van de arbeid, is geboren op dinsdag 21 augustus 1923 in Meppel.

Van Edske en Dettje zijn drie kinderen bekend:

1  Jochem (Joost) Foppes is geboren op donderdag 6 juni 1957 in Leeuwarden, zie VIII-AA.

2  Margit Jacoba (Margit) Foppes is geboren op zondag 27 juli 1958 in Leeuwarden, zie VIII-AB.

3  Johanna Foppes is geboren op vrijdag 18 mei 1962 in Leeuwarden.

VII-N  Harmina Alberdina (Mina) Kliphuis, dochter van Hendrik Geert Kliphuis (VI-T) en Lammigje Homan, is geboren op zondag 17 september 1916 in Emmen, is overleden op dinsdag 7 mei 2002. Harmina werd 85 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Harmina was gehuwd met Gerrit Jan Stoel. Gerrit is geboren op maandag 27 december 1915 in Lutten (Ov.), is overleden op donderdag 13 april 1967 aldaar. Gerrit werd 51 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

Van Gerrit en Harmina zijn vier kinderen bekend:

1  Corry Stoel is geboren in Lutten (Ov.).

Corry Stoel werd geboren in Lutten, Overijssel. Na haar eindexamen HBS in Coevorden werd ze verbindingsofficier bij de Koninklijke Marine. Hierna volgde ze een talenstudie aan de Universiteit van Amsterdam, waar de Nieuwe Revu haar benaderde voor een vertaling. Zo kwam ze bij toeval in de journalistiek terecht. Ze werkte als freelance journaliste en fotografe bij onder meer Panorama, Viva, de Persunie en het Noordhollands Dagblad. Met haar foto's behaalde ze een eervolle vermelding in de World Press Photo en de Zilveren Camera.
Zij schreef de volgende boeken:
'Het Langzame Vallen' (haar debuutroman)
'De man van het zwarte huis'
'Het langzame vallen'
'Hamann's Race Tegen De Klok'

Corry is gehuwd met Robert Vis. Robert is geboren op zaterdag 13 april 1946 in Amsterdam.

2  Lammigje Hendrika (Mangala) Stoel is geboren op zaterdag 5 juni 1948 in Lutten (Ov.).

3  Harmina Jantina (Ina) Stoel is geboren op donderdag 14 september 1950 in Lutten (Ov.).

4  Jantina Jacoba (Anne) Stoel is geboren op vrijdag 8 mei 1953 in Lutten (Ov.), zie VIII-AC.

VII-O  Alberdina (Diet) Kliphuis, dochter van Hendrik Geert Kliphuis (VI-T) en Lammigje Homan, is geboren in 1917 in Emmen.

Alberdina trouwt op dinsdag 10 mei 1949 op 32-jarige leeftijd met Derk Schoonbeek.

Van Derk en Alberdina is een kind bekend:

1  Kees Schoonbeek.

VII-P  Jacoba Jantina (Coby) Kliphuis, dochter van Hendrik Geert Kliphuis (VI-T) en Lammigje Homan, is geboren in 1919 in Emmen.

Jacoba was gehuwd met Lumbertus Cornelis Rademaker. Lumbertus is geboren op dinsdag 29 juli 1919 in Emmen, is overleden op woensdag 26 november 1986 in Spanje. Lumbertus werd 67 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

Van Lumbertus en Jacoba zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Hendrik Rademaker is geboren in 1945 in Emmen.

Jan is gehuwd met Lydia Hoogland.

2  Sonja Rademaker.

3  Marjo Rademaker.

VII-Q  Margaretha (Greetje) Kliphuis, dochter van Lupko Kliphuis (VI-U) en Jacoba Lijbring, lerares blindenschool, is geboren op woensdag 2 juli 1924 in Sint Annaparochie, is overleden op woensdag 6 oktober 2010 in Dokka. Margaretha werd 86 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

Zij emigreerde, met haar twee kinderen, in 1975 naar Noorwegen.

Margaretha begint een relatie op maandag 2 november 1953 op 29-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Christiaan Klein. Christiaan, arts, wonende in Aalten, is geboren op zaterdag 21 augustus 1926.

Van Christiaan en Margaretha zijn twee kinderen bekend:

1  Alexander (Lex) Klein is geboren op zaterdag 7 mei 1955 in Sint Annaparochie, zie VIII-AD.

2  Christina Jacoba (Christien) Klein, wonende in Amersfoort, is geboren op zondag 22 december 1957 in Sint Annaparochie, is overleden op dinsdag 12 mei 2009. Christina werd 51 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

Margaretha trouwt op donderdag 6 juni 1963 op 38-jarige leeftijd (2) met de 38-jarige Aldert Hoogvorst. Aldert is geboren op zaterdag 6 september 1924 in Alkmaar, is overleden op zaterdag 1 september 1973. Aldert werd 48 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

Van Aldert en Margaretha zijn twee kinderen bekend:

3  Birgitta Regina Hoogvorst is geboren op dinsdag 16 juni 1964 in Leusden, zie VIII-AE.

4  Gustav Emil Hoogvorst is geboren op dinsdag 10 mei 1966 in Amersfoort, is overleden op dinsdag 4 januari 1994 in Hamar. Gustav werd 27 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

VII-R  Richt Kliphuis, zoon van Geert Kliphuis (VI-W) en Annette Bergman, is geboren op vrijdag 3 mei 1907 in Sappemeer, is overleden op woensdag 3 mei 1995 in Haren (Gr.). Richt werd 88 jaar.

Richt trouwt op maandag 21 april 1941 in Wolvega op 33-jarige leeftijd met de 26-jarige Jantje Bron, dochter van Hendrik Bron en Siebigje Schoppen. Jantje is geboren op donderdag 17 september 1914 in Steenwijk, is overleden op dinsdag 12 augustus 1997 in Groningen. Jantje werd 82 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Van Richt en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  Siebregtje Annette (Siea) Kliphuis is geboren op vrijdag 12 november 1943, zie VIII-AF.

2  Annette Siebregtje Kliphuis is geboren op donderdag 4 september 1947 in Sappemeer, zie VIII-AG.

VII-S  Arend Kliphuis, zoon van Geert Kliphuis (VI-W) en Annette Bergman, is geboren op maandag 7 september 1908 in Sappemeer, is overleden op dinsdag 13 april 1971 in Apeldoorn, is begraven in Groningen Selwerd. Arend werd 62 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

Arend trouwt op donderdag 18 juni 1936 in Groningen op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendriktje Pinkster ook genaamd Henderika, dochter van Roelf Pinkster en Reina Ruiter. Hendriktje is geboren op maandag 30 januari 1911 in Oude Pekela, is overleden op zaterdag 2 januari 1999, is begraven in Groningen Selwerd. Hendriktje werd 87 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Van Arend en Hendriktje zijn twee kinderen bekend:

1  Annette Kliphuis is geboren op zaterdag 5 juni 1937 in Sappemeer, zie VIII-AH.

2  Roelof Kliphuis is geboren op donderdag 29 mei 1947 in Groningen.

Roelof trouwt in oktober 1972 op 25-jarige leeftijd met Janneke N.N..

VII-T  Annegien Willemtje (Annie) Kliphuis, dochter van Jan Kliphuis (VI-X) en Willemina Beerta, wonende in Sappemeer, is geboren op vrijdag 30 juli 1915 aldaar, is overleden op dinsdag 3 november 2009 in Hoogezand, is gecremeerd (in besloten kring). Annegien werd 94 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

Annegien trouwt op vrijdag 11 september 1942 in Hoogezand op 27-jarige leeftijd met de 34-jarige Ammo van Delden, zoon van Steven van Delden en Geesien Westers. Ammo is geboren op woensdag 15 juli 1908 in Sappemeer, is overleden op zaterdag 28 december 1996 in Hoogezand. Ammo werd 88 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Van Ammo en Annegien zijn twee kinderen bekend:

1  Willemina Reneke (Mieneke) van Delden, wonende in Oslo, is geboren op dinsdag 14 september 1943 in Sappemeer.

Willemina trouwt op zaterdag 2 april 2005 in Oslo op 61-jarige leeftijd met Paal Ruar (Paal) Christiansen. Paal, wonende in Oslo.

2  Oedeken Geessien Grietje (Oedeken) van Delden is geboren op vrijdag 19 juli 1946 in Sappemeer, zie VIII-AI.

VII-U  Jan Kliphuis, zoon van Geert Kliphuis (VI-Z) en Pieterke Vos, kruidenier, is geboren op zondag 19 juni 1904 in Uithoorn, is overleden op zondag 3 september 1978 in Rozendaal. Jan werd 74 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

Jan was gehuwd met Leentje Reijntjes. Leentje is geboren op woensdag 16 mei 1900 in Leek.

Van Jan en Leentje zijn twee kinderen bekend:

1  Riemi Pieternella Kliphuis is geboren op zondag 28 juni 1931 in Sappemeer, zie VIII-AJ.

2  Pieternella Geertrui Kliphuis is geboren op dinsdag 2 mei 1933 in Sappemeer, zie VIII-AK.

VII-V  Jan Kliphuis, zoon van Gerard Kliphuis (VI-AA) en Jantje Venema, is geboren op vrijdag 9 juni 1911 (in Friesland), is overleden op zaterdag 2 augustus 1980 in Muntendam. Jan werd 69 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Hij verhuisde op 27 juli 1932 naar Leeuwarden.
Na WOII zijn ze verhuisd naar Muntendam waar zij een Textilia winkel zijn begonnen.

Jan trouwt op maandag 8 april 1935 op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Margaretha (Eta) Landman. Margaretha is geboren op vrijdag 21 juni 1912, is overleden op donderdag 1 oktober 2009 in Heerenveen, is gecremeerd in besloten kring. Margaretha werd 97 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

Van Jan en Margaretha zijn twee kinderen bekend:

1  Jantje Grietje (Janny) Kliphuis is geboren in 1936, zie VIII-AL.

2  Grietje Margaretha (Gree) Kliphuis.

VII-W  Afie Hendrika Kliphuis, dochter van Aalbert Kliphuis (VI-AC) en Anna Hendrika Watermulder, is geboren op zondag 9 juli 1916 in Sappemeer.

Afie trouwt op zaterdag 24 augustus 1935 op 19-jarige leeftijd met Jan G. van Buizen.

Van Jan en Afie zijn twee kinderen bekend:

1  Michael van Buizen.

2  Jos van Buizen.

VII-X  Pieter Jan Kliphuis, zoon van Aalbert Kliphuis (VI-AC) en Anna Hendrika Watermulder, timmerman, uitvoerder en bedrijfsleider, is geboren op zaterdag 27 juli 1918 in Sappemeer, is overleden op zondag 15 september 1974 in Groningen. Pieter werd 56 jaar, 1 maand en 19 dagen.

Pieter trouwt op zaterdag 20 augustus 1949 in Groningen op 31-jarige leeftijd met de 23-jarige Petronella J. Belders. Petronella is geboren op woensdag 13 januari 1926 in Groningen.

Van Pieter en Petronella zijn vier kinderen bekend:

1  Anna Hendrika Kliphuis is geboren op dinsdag 14 februari 1950 in Groningen.

Anna trouwt op woensdag 3 september 1969 op 19-jarige leeftijd met H. Aptroot.

2  Johanna Catharina Kliphuis is geboren op maandag 12 mei 1952 in Groningen.

3  Pieter Jan Kliphuis is geboren op zaterdag 23 juni 1956 in Groningen.

4  Albert Kliphuis is geboren op vrijdag 7 maart 1958 in Groningen.

VII-Y  Roelof Kliphuis, zoon van Hendrik Kliphuis (VI-AE) en Maria Jacoba de Jonge, bedrijfsleider, wonende in Sappemeer, is geboren op zondag 21 januari 1917 aldaar.

Roelof trouwt op donderdag 17 juli 1941 in Hoogezand op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Geertje Lambeck, dochter van Teunis Lambeck en Anja Reina Watermulder. Geertje is geboren in 1916 in Foxhol.

Van Roelof en Geertje zijn vier kinderen bekend:

1  Tonny Kliphuis.

Tonny was gehuwd met Tiny N.N..

2  Aeilko Kliphuis.

3  Henk Kliphuis is geboren in maart 1943.

4  Marinus Jacobus Kliphuis is geboren op zondag 1 februari 1953.

Marinus was gehuwd met Mariëtte N.N..

VII-Z  Harm Roelof Kliphuis, zoon van Wolter Jan Kliphuis (VI-AF) en Catharina Rugge, arts, is geboren op vrijdag 27 april 1928 in Sappemeer, is overleden op vrijdag 26 augustus 1977 in Enschede. Harm werd 49 jaar, 3 maanden en 30 dagen.

Hij was drager van de medaille van verdienste van het Nederlandse Rode Kruis

Harm was gehuwd met A.H.C. (Anneke) Leopold, fysiotherapeut, is overleden in 2005.

Van Harm en Anneke is een kind bekend:

1  Christine Cathérine (Christine) Kliphuis is geboren op donderdag 19 december 1957 in Enschede, zie VIII-AM.

VII-AA  Hendrik Kliphuis, zoon van Hendrik Kliphuis (VI-AJ) en Margaretha Kroeze, garagehouder, is geboren op dinsdag 13 februari 1917 in Winschoten, is overleden op zaterdag 28 mei 1966 aldaar. Hendrik werd 49 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

Hendrik trouwt op zaterdag 15 mei 1943 in Winschoten op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Babora Hilke Louwerse. Babora is geboren op dinsdag 26 november 1918 in Winschoten.

Van Hendrik en Babora zijn vier kinderen bekend:

1  Grietje Adriana (Rita) Kliphuis, wonende in Emmen.

Grietje is gehuwd met A.M. (Arrie) ten Wolde, wonende in Emmen.

2  Hendrik Adriaan (Henk) Kliphuis is geboren op vrijdag 16 februari 1945 in Winschoten, zie VIII-AN.

3  Margaret Barbara Kliphuis is geboren op dinsdag 2 januari 1951, is overleden op donderdag 27 mei 1954 in Winschoten. Margaret werd 3 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

4  Adriaan Hendrik (Adri) Kliphuis, wonende in Ommen, is geboren op donderdag 15 maart 1956 in Winschoten.

Adriaan is gehuwd met Ina de Vries. Ina, wonende in Ommen.

VII-AB  Pieter Albert Kliphuis, zoon van Jacob Kliphuis (VI-AK) en Gretha Johanna Maria Niekamp, brandstoffenhandelaar, is geboren op zaterdag 2 oktober 1915 in Winschoten, is overleden op maandag 15 juli 1991 aldaar, is begraven aldaar zijn as werd verstrooit op de begraafplaats Acacialaan. Pieter werd 75 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Hij was voorzitter van de S.V. BATO en voorzitter van de plaatselijke VVV.

Pieter trouwt op donderdag 14 december 1939 in Groningen op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Grietje Luppens, dochter van Hendrik Luppens en Janna Opheikens. Grietje is geboren op vrijdag 12 juni 1914 in Blijham, is overleden op zaterdag 23 maart 2002 in Winschoten, is begraven Zij is bijgezet op de begraafplaats Blijham. Grietje werd 87 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Van Pieter en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Jacob Hendrik Willem (Jaap) Kliphuis is geboren op woensdag 25 september 1940 in Winschoten, zie VIII-AO.

2  Joanna Gretha (Jopie) Kliphuis is geboren op donderdag 22 februari 1945 in Winschoten.

VII-AC  Hendrik Jacob Kliphuis, zoon van Jacob Kliphuis (VI-AK) en Gretha Johanna Maria Niekamp, is geboren op woensdag 16 april 1919 in Winschoten.

Hendrik was eigenaar van de plaatselijk bekende zaak de “ BICO”

Hendrik trouwt op zaterdag 18 augustus 1945 op 26-jarige leeftijd met C.G. (Christina) Kuiper, dochter van Albert Kuiper.

Van Hendrik en C zijn twee kinderen bekend:

1  Albert (Bert) Kliphuis is geboren is geboren in Winschoten.

Bert is ongehuwd en heeft geen kinderen.

2  Gretha Antje Kliphuis is geboren is geboren op 20 juli 19…. in Winschoten..

VII-AD  Jan Frits Kliphuis, zoon van Pieter Kliphuis (VI-AL) en Engelina Mantel, is geboren op donderdag 13 april 1911 in Hengelo (O.)

Jan trouwt op zaterdag 17 december 1932 in Hengelo op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Reiniera Wilhelmina Maria Vlaskamp, dochter van Leopold Marie Vlaskamp en Johanna Wilhelmina Reiniera Hogestein. Reiniera is geboren op dinsdag 7 september 1909 in Zwolle.

Van Jan en Reiniera zijn twee kinderen bekend:

1  Henri Leon Jacques Kliphuis is geboren op donderdag 1 april 1937 in Hengelo (O.), zie VIII-AP.

2  kind Kliphuis is doodgeboren op woensdag 18 augustus 1943 in Hengelo (O.).

VII-AE  Henry Ferdinand Kliphuis, zoon van Pieter Kliphuis (VI-AL) en Engelina Mantel, zweminstructeur en directeur Stg.Sportfondsenbad, is geboren op zondag 13 december 1914 in Hengelo (Ov.), is overleden op zaterdag 21 september 1985 in Velsen. Henry werd 70 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

Henry trouwt op dinsdag 9 september 1941 in Zwolle op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Catharina Klasina Palthe. Catharina is geboren op vrijdag 20 februari 1914 in Zwolle.

Van Henry en Catharina zijn drie kinderen bekend:

1  Frederika Willemina Kliphuis is geboren op zaterdag 6 mei 1944 in Venlo.

Frederika trouwt op woensdag 3 april 1968 op 23-jarige leeftijd met E. van Kampen.

2  Henry Ferdinand Kliphuis is geboren op zondag 10 maart 1946 in Venlo.

3  Engelina Catharina Kliphuis is geboren op donderdag 17 februari 1949 in Venlo.

VII-AF  Gesina Albertina Kliphuis, dochter van Jan Kliphuis (VI-AM) en Reina Smit, is geboren op dinsdag 17 november 1936 in Amsterdam, is overleden op dinsdag 13 februari 2007 in Alkmaar. Gesina werd 70 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

Gesina trouwt op dinsdag 24 december 1957 in Amsterdam (is gescheiden op dinsdag 10 februari 1998 aldaar) op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Godefridus Petrus Broekhof. Godefridus is geboren op woensdag 24 april 1935 in Amsterdam.

Van Godefridus en Gesina is een kind bekend:

1  Brigitte Reina Broekhof is geboren op zondag 2 februari 1964 in Amsterdam.

VII-AG  Johanna Aaltje Kliphuis, dochter van Albertus Kliphuis (VI-AN) en Anna Henderika Fledderman, is geboren op donderdag 12 juli 1917 in Hoogezand.

Johanna trouwt op woensdag 19 juli 1950 op 33-jarige leeftijd met A. van Twijver. A, wonende in Hilversum.

Van A en Johanna is een kind bekend:

1  Tonny van Twijver.

VII-AH  Aaltje Johanna Kliphuis, dochter van Albertus Kliphuis (VI-AN) en Anna Henderika Fledderman, is geboren op vrijdag 7 februari 1919 in Hoogezand.

Aaltje trouwt op donderdag 31 oktober 1946 in Veendam op 27-jarige leeftijd met A. Driesen. A, wonende in Weesp.

Van A en Aaltje zijn twee kinderen bekend:

1  Anneke Driesen.

2  Bertje Driesen.

VII-AI  Anna Hendrika Kliphuis, dochter van Albertus Kliphuis (VI-AN) en Anna Henderika Fledderman, is geboren op dinsdag 10 augustus 1920 in Hoogezand.

Anna trouwt op woensdag 22 mei 1940 op 19-jarige leeftijd met A.J. Koster, wonende in Hilversum.

Van A en Anna zijn twee kinderen bekend:

1  Betty Koster.

2  Johan Koster.Afb. 6 - Hans en Annie Benedick.

         VII-AJ  Annechien (Annie) Kliphuis, dochter van Ede Kliphuis (VI-AO) en Eilderdina Jansina Roggen, is geboren op dinsdag 4 juni 1901 in Sappemeer, is overleden op maandag 15 januari 1973 in Veendam. Annechien werd 71 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

Annechien was gehuwd met Johannes Hermannus Theodorus (Hans) Benedick. Johannes, spantenzetter, wonende in Hoogezand, in Foxhol en in Veendam, is geboren op dinsdag 20 mei 1902, is overleden op zondag 15 juni 1975 in Hoogezand. Johannes werd 73 jaar en 26 dagen.

Hans was van beroep spantenzetter en werkt op de helling bij Bodewes en andere scheepswerven.

 

 

Van Johannes en Annechien zijn twee kinderen bekend:

1  Theodoor (Theo) Benedick is geboren op dinsdag 29 april 1930, zie VIII-AQ.

2  Eilderdina Jansina (Dina) Benedick is geboren op maandag 14 augustus 1933, zie VIII-AR.Afb. 7 - dina en annie kliphuis.

         VII-AK  Dina Kliphuis, dochter van Ede Kliphuis (VI-AO) en Eilderdina Jansina Roggen, is geboren op woensdag 3 augustus 1904 in Sappemeer, is overleden op woensdag 12 oktober 1994 in Veendam. Dina werd 90 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Dina was gehuwd met Harko Rijskamp. Harko, stelmaker, is geboren op woensdag 31 maart 1909, is overleden op vrijdag 9 december 1977 in Veendam. Harko werd 68 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Het echtpaar woont in de beginjaren van hun trouwen in Wildervank (Boven Westerdiep 170 C), waar Harko het bedrijf van zijn baas had overgenomen.

 

 

Van Harko en Dina zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Rijskamp is geboren op vrijdag 2 februari 1940, zie VIII-AS.

2  Eiderdina Jansina Willempje (Dineke) Rijskamp, wonende in Veendam, is geboren op zondag 3 december 1944.

Eiderdina trouwt op vrijdag 15 april 1966 op 21-jarige leeftijd met de 29-jarige Karel Jongepier. Karel, wonende in Veendam, is geboren op zondag 15 november 1936.

VII-AL  Derk Kliphuis, zoon van Ede Kliphuis (VI-AO) en Eilderdina Jansina Roggen, wonende in Veendam, is geboren op dinsdag 25 augustus 1914 in Sappemeer.

Derk Kliphuis was werkzaam als administrateur bij diverse bedrijven o.a. in Loppersum, Scheemda en Hoogezand.

Derk trouwt op zaterdag 20 februari 1943 op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Derkje (Det) Wolthuis. Derkje, wonende in Veendam, is geboren op maandag 7 augustus 1916 in Westerbroek.

Zij kregen een dochter

Van Derk en Derkje zijn twee kinderen bekend:

1  drs. Aaltje (Aly) Kliphuis is geboren op donderdag 9 mei 1946, zie VIII-AT.

2  doodgeboren zoon Kliphuis is doodgeboren op donderdag 9 mei 1946.

VII-AM  Heiko Kliphuis, zoon van Johannes Wilhelmus Kliphuis (VI-AP) en Trientje Fledderman, incasseerder en inspecteur levensverzekering, wonende in Sappemeer, is geboren op donderdag 26 december 1901 aldaar (akte no.182).

Heiko trouwt op vrijdag 3 juni 1927 in Sappemeer (huwelijksgetuigen waren broer Derk Kliphuis 23jr. stucadoor en broer Tjesso Janssens 39jr. schilder) op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Grietje Elizabeth Janssens, dochter van Jans Janssens en Catharina Boekhoff. Grietje is geboren op zondag 8 januari 1905 in Sappemeer.

Van Heiko en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Johannes Wilhelmus (Johan) Kliphuis is geboren op maandag 29 oktober 1928 in Sappemeer.

2  Jans Kliphuis is geboren op zondag 22 juni 1930 in Sappemeer, zie VIII-AU.

3  Dirk Tjesso (Dick) Kliphuis is geboren op zondag 26 december 1937 in Winschoten, zie VIII-AV.

VII-AN  Derk Kliphuis, zoon van Johannes Wilhelmus Kliphuis (VI-AP) en Trientje Fledderman, stucadoor, wonende in Utrecht en in Hilversum, is geboren op vrijdag 29 januari 1904 in Sappemeer (akte no.13), is overleden op vrijdag 9 januari 1931 in Hilversum (akte no.24), is begraven op dinsdag 13 januari 1931 in Hoogezand. Derk werd 26 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

Derk trouwt op donderdag 23 februari 1928 in Utrecht op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Titia Johanna Catharina Boekhoff, dochter van Albert Boekhoff en Annechien Kroeze. Titia, wonende in Hoogezand en in Utrecht, is geboren op woensdag 28 maart 1906 in Kolham (Slochteren) (akte no.94).

Van Derk en Titia is een kind bekend:

1  Trijntje Annechien Kliphuis, wonende in Hoogezand, is geboren na november 1928 in Wageningen, is overleden op maandag 24 april 1933 in Groningen (akte no.567), is begraven op vrijdag 28 april 1933. Trijntje werd hoogstens 4 jaar, 4 maanden en 25 dagen.Afb. 8 - echtpaarkliphuiskraster.

          VII-AO  Gezinus Kliphuis, zoon van Johannes Wilhelmus Kliphuis (VI-AP) en Trientje Fledderman, kapper te Sappemeer, wonende in Sappemeer en in Hoogezand, is geboren op donderdag 9 januari 1908 in Sappemeer (akte no.6), is overleden op dinsdag 10 oktober 1989 in Hoogezand-Sappemeer. Gezinus werd 81 jaar, 9 maanden en 1 dag.

Gezinus trouwt op maandag 11 december 1933 in Zuidbroek (huwelijksgetuigen waren Klaas Kraster 24 Jr.handelsreiziger broer en 31 Jr.insp.Levensverz.Mij Heiko Kliphuis) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Jantien Kraster, dochter van Christiaan Kraster en Geertruida Beerta. Jantien, kapster, is geboren op woensdag 21 september 1910 in Kolham (Slochteren) (akte no.308), is overleden op woensdag 5 juli 1967 in Groningen (akte no.1222). Jantien werd 56 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

 

 

Van Gezinus en Jantien zijn vier kinderen bekend:

1  Johannes Christiaan (Jopie) Kliphuis is geboren op dinsdag 26 juli 1938 in Groningen, is overleden op woensdag 20 december 1939 aldaar. Johannes werd 1 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

2  Geertruida Trientje (Truus) Kliphuis is geboren op zaterdag 27 september 1941 in Sappemeer, zie VIII-AW.

3  Johannes Christiaan (Joop) Kliphuis is geboren op maandag 21 februari 1944 in Sappemeer, zie VIII-AX.

4  Christiaan Heiko (Chris) Kliphuis is geboren op donderdag 17 januari 1946 in Sappemeer, zie VIII-AY.

VII-AP  Anno Kliphuis, zoon van Johannes Wilhelmus Kliphuis (VI-AP) en Trientje Fledderman, stoffeerder en portier, wonende in Leeuwarden, is geboren op dinsdag 18 april 1916 in Sappemeer , is overleden op zondag 6 april 1975 in Leeuwarden, is begraven aldaar Noorderbegraafplaats. Anno werd 58 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

Anno trouwt op donderdag 19 februari 1942 in Lemsterland (huwelijksgetuige was Heiko Kliphuis (zie VII-AM)) op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Trijntje Muurling, dochter van Feike Muurling en Janneke Visser. Trijntje, wonende in Lemmer en in Leeuwarden, is geboren op maandag 4 januari 1915 in Deersum, is overleden op zaterdag 3 juni 2000 in Leeuwarden, is begraven aldaar Noorderbegraafplaats.. Trijntje werd 85 jaar, 4 maanden en 30 dagen.

Van Anno en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Trijntje Janneke Kliphuis is geboren op woensdag 11 augustus 1943 in Leeuwarden , zie VIII-AZ.

2  Janneke Kliphuis, verkoopster, wonende in Leeuwarden, is geboren op zondag 18 mei 1947 aldaar (akte no.473).

Janneke trouwt op vrijdag 23 april 1971 in Leeuwarden op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Dirk Spiekhout, zoon van Bruin Spiekhout en Regina Ottilie Eppinga. Dirk, gereedschapmaker, wonende in Leeuwarden, is geboren op donderdag 11 december 1947 aldaar.

3  Feike Kliphuis is geboren op zondag 1 juli 1951 in Leeuwarden , zie VIII-BA.

VII-AQ  Trijntje (Trinie) Kliphuis, dochter van Poppe Kliphuis (VI-AQ) en Janna Kraster, is geboren op woensdag 20 december 1905 in Sappemeer, is overleden op donderdag 28 april 1983 in Winschoten. Trijntje werd 77 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Trijntje trouwt op zaterdag 20 juni 1931 op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Jacobus (Koos) Vlas. Jacobus, wonende in Winschoten, is geboren op woensdag 10 juni 1903, is overleden op woensdag 1 maart 1978 aldaar. Jacobus werd 74 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Van Jacobus en Trijntje is een kind bekend:

1  Lammechiena (Gina) Vlas is geboren op vrijdag 1 juli 1932, zie VIII-BB.

VII-AR  Derkiena (Kinie) Kliphuis, dochter van Poppe Kliphuis (VI-AQ) en Janna Kraster, is geboren op maandag 22 juli 1907 in Sappemeer, is overleden op donderdag 9 april 1992 in Groningen. Derkiena werd 84 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

Derkiena trouwt op vrijdag 1 juni 1934 op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Willem Broekema, zoon van Johannes Broekema en Jeltje Wiltens. Willem, administrateur bij bank te Harkstede en bankdirecteur, wonende in Scharmer, is geboren op maandag 14 oktober 1907 in Hoogezand, is overleden op dinsdag 1 augustus 2000 in Groningen. Willem werd 92 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Van Willem en Derkiena zijn drie kinderen bekend:

1  Jellie Broekema.

2  Janna Broekema.

3  Joop Broekema, direkteur SNSbank NOGroningen.

VII-AS  Melchert Kliphuis, zoon van Poppe Kliphuis (VI-AQ) en Janna Kraster, controleur bij KLM, wonende in Amsterdam, is geboren op zaterdag 29 mei 1909 in Sappemeer, is overleden op woensdag 6 juli 1960 in Amsterdam. Melchert werd 51 jaar, 1 maand en 7 dagen.

Melchert trouwt op zaterdag 19 mei 1934 op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Jantje Wildeboer, dochter van Eltje Wildeboer en Harmke Noordhof. Jantje, h.i.d.h., is geboren op maandag 25 maart 1912 in Slochteren, is overleden op woensdag 9 april 1986 in Ede. Jantje werd 74 jaar en 15 dagen.

Van Melchert en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  Harmke (Harmie) Kliphuis is geboren op dinsdag 2 oktober 1934 in Sappemeer, zie VIII-BC.

2  Poppe (Ruud) Kliphuis is geboren op donderdag 2 september 1948 in Amsterdam, zie VIII-BD.

VII-AT  Hinderkien (Hennie) Kliphuis, dochter van Poppe Kliphuis (VI-AQ) en Janna Kraster, is geboren op zaterdag 17 maart 1917 in Sappemeer, is overleden op zaterdag 2 februari 2002 in Rotterdam. Hinderkien werd 84 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Hinderkien trouwt op vrijdag 1 november 1940 in Groningen op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Jan Louis Buiter. Jan, werkzaam bij Ac.Ziekenhuis Groningen en vanaf 1948 bij Dijkzicht Ziekenhuis Rotterdam, wonende in Rotterdam, is geboren op donderdag 27 december 1917 in Gorinchem, is overleden op zaterdag 18 februari 2006. Jan werd 88 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Van Jan en Hinderkien zijn vijf kinderen bekend:

1  Riender Buiter is geboren in 1941 in Groningen, is overleden in 1944 aldaar. Riender werd 3 jaar.

2  Poppe Jan (Bob) Buiter is geboren op zondag 28 maart 1943 in Groningen, zie VIII-BE.

3  Riender Kornelis (Rein) Buiter is geboren op woensdag 29 mei 1946 in Groningen, zie VIII-BF.

4  Kornelia Katharina (Corrie) Buiter is geboren op zaterdag 13 december 1952 in Rotterdam, zie VIII-BG.

5  Jeannet Buiter is geboren op donderdag 10 april 1958 in Rotterdam, zie VIII-BH.

VII-AU  Derk Kliphuis, zoon van Poppe Kliphuis (VI-AQ) en Janna Kraster, werkzaam bij Het Parool in Amsterdam, wonende in Amsterdam, is geboren op dinsdag 1 april 1919 in Sappemeer, is overleden op zondag 27 maart 1988 in Amsterdam. Derk werd 68 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

Derk trouwt op zaterdag 27 januari 1945 op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Trijntje Kremer. Trijntje is geboren op vrijdag 25 januari 1924, is overleden op donderdag 18 november 2004 in Rijssen. Trijntje werd 80 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

Van Derk en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Janna Kliphuis is geboren op donderdag 3 mei 1945 in Hoogezand, zie VIII-BI.

2  Poppe (Dick) Kliphuis is geboren op zondag 9 februari 1947, zie VIII-BJ.

VII-AV  Jantje Kliphuis, dochter van Poppe Kliphuis (VI-AQ) en Janna Kraster, is geboren op zaterdag 6 augustus 1921.

Jantje Kliphuis werkte vóór haar huwelijk eerst in Groningen bij Jacob Koning's porseleinzaak en daarna van ongeveer 1938 tot 1943 bij Technisch Bureau Eekels in Hoogezand als dienstmeisje.

Jantje trouwt op zaterdag 15 december 1945 op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Roelf Gruisinga, zoon van Jan Gruisinga en Geertje Buurke. Roelf, schoenmaker en werkzaam bij Ned.Spoorwegen, wonende in Sappemeer en in Amsterdam, is geboren op donderdag 17 november 1921 in Kalkwijk, is overleden op vrijdag 1 januari 2010. Roelf werd 88 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Roelf heeft van zijn 12e tot 39e levensjaar gewerkt bij schoenmaker Kuiter te Hoogezand, daarna bij de Nederlandse Spoorwegen in Amsterdam. Hij verhuisde met zijn gezin in 1959 naar Amsterdam.

Ze woonden op de Kleinemeersterstraat in Sappemeer van 1950 tot 1960. Daarvoor op de Noorderstraat; ook hebben zij tijdelijk ingewoond bij wederzijdse ouders.

Van Roelf en Jantje zijn vier kinderen bekend:

1  Janna (Janneke) Gruisinga is geboren op woensdag 10 juli 1946 in Sappemeer, zie VIII-BK.

2  Geertje Gruisinga is geboren op vrijdag 4 maart 1949 in Hoogezand, is verongelukt op woensdag 1 november 1950 in Sappemeer. Geertje werd 1 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

3  Greetje (Greet) Gruisinga is geboren op woensdag 8 augustus 1951 in Hoogezand, zie VIII-BL.

4  Carla Sophia Gruisinga is geboren op donderdag 19 februari 1959 in Hoogezand, zie VIII-BM.

VII-AW  Sophia (Fia) Kliphuis, dochter van Poppe Kliphuis (VI-AQ) en Janna Kraster, is geboren op donderdag 11 december 1924 in Sappemeer, is overleden op dinsdag 3 oktober 1972 in Amsterdam. Sophia werd 47 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

Sophia trouwt op zaterdag 20 december 1947 op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Hendrik Hoeksema. Hendrik, werkzaam bij de PTT Amsterdam, wonende in Sappemeer en in Amsterdam, is geboren op vrijdag 2 mei 1924 in Warffum.

Van Hendrik en Sophia zijn drie kinderen bekend:

1  Janna Hoeksema is geboren op woensdag 28 december 1949 in Hoogezand (in de St.Jozefstichting), zie VIII-BN.

2  Grietje (Greet) Hoeksema is geboren op maandag 2 november 1953 in Amsterdam, zie VIII-BO.

3  Annie Hoeksema is geboren op maandag 13 februari 1956 in Amsterdam, zie VIII-BP.

VII-AX  Lambertus Kliphuis, zoon van Jan Kliphuis (VI-AR) en Stephania Kamphuis, broodbakker en expeditiechef, is geboren op woensdag 3 oktober 1917 in Den Haag, is overleden op donderdag 13 februari 1975 in Groningen. Lambertus werd 57 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Lambertus trouwt op maandag 29 juni 1942 in Groningen op 24-jarige leeftijd met Lammegina Postma.

Van Lambertus en Lammegina zijn vier kinderen bekend:

1  Stephania Kliphuis is geboren op vrijdag 20 augustus 1943 in Groningen.

Stephania trouwt op vrijdag 24 april 1964 op 20-jarige leeftijd met J. Wagenaar.

2  Jacob Kliphuis is geboren op zaterdag 3 maart 1945 in Groningen.

Jacob trouwt op vrijdag 11 september 1970 op 25-jarige leeftijd met J. Huizinga.

3  Lambertus Kliphuis is geboren op vrijdag 9 december 1949 in Groningen.

4  Harmanus Kliphuis is geboren op zondag 1 november 1953 in Groningen.

VII-AY  Jacob Kliphuis, zoon van Ede Kliphuis (VI-AU) en Trijntje Bleeker, is geboren op maandag 21 maart 1927 in Sappemeer, is overleden op donderdag 17 maart 1994 in Groningen. Jacob werd 66 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

Jacob trouwt op zaterdag 29 november 1952 in Hoogezand op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Dietje Landman. Dietje is geboren op woensdag 8 september 1926 in Hoogezand, is overleden op woensdag 31 mei 2000 aldaar. Dietje werd 73 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

Van Jacob en Dietje is een kind bekend:

1  Ede Kliphuis is geboren op donderdag 3 maart 1955 in Hoogezand.

VII-AZ  Freerk Wolthuis, zoon van Berend Wolthuis (VI-AW) en Trientje Johanna Kliphuis, is geboren op maandag 27 juni 1927 in Sappemeer.

Freerk trouwt op dinsdag 24 juni 1952 in Hoogezand op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Katharina Anna Prins. Katharina is geboren op woensdag 19 maart 1930 in Sappemeer.

Van Freerk en Katharina zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntje (Trijnie) Wolthuis, wonende in Eelde, is geboren op zondag 2 mei 1954 in Hoogezand.

2  Berend Klaas (Bert) Wolthuis is geboren op vrijdag 6 april 1956 in Hoogezand, zie VIII-BQ.

Generatie VIII

(van 1894 tot heden)

In deze generatie zijn 69 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1926 en 2000. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Eindhoven (9x), Klazienaveen (9x), Amsterdam (8x), Velsen (7x), Groningen (5x), Onstwedde (5x), Sappemeer (4x), Utrecht (4x), Winschoten (4x), Borger (3x), Huntington (USA) (3x), Stadskanaal (3x), Gendringen (3x), Leeuwarden (3x), Abcoude (3x), Dwight Ont. Canada (3x), Denekamp (2x), Hoogezand-Sappemeer (2x), Emmen (2x), Gjøvik, N. (2x), IJsselstein (2x), Khon Kaen (2x), Velp (2x), 's-Gravenzande (2x), Nieuw-Buinen, Amersfoort, Amstelveen, Assen, Bargercompascuum, Bellingwolde, Bohan, Stadskanaal, Hoorn, Nieuwerkerk aan den IJssel, Zwolle, Middelburg, Lørenskog, Lillehammer, Kiel-Windeweer, Haarlem, Halfweg, Hilversum en Doorn. Er zijn momenteel nog 136 van de 162 kinderen in leven.

VIII-A  Ellechiena Telena Kliphuis, dochter van Geert Kliphuis (VII-B) en Delina ten Brink, is geboren op dinsdag 11 februari 1908 in Stadskanaal, is overleden op woensdag 14 januari 1976 in Assen. Ellechiena werd 67 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Ellechiena trouwt op maandag 2 november 1931 in Onstwedde op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Libbe Kuipers. Libbe is geboren op zaterdag 6 juli 1907 in Odoorn, is overleden op zaterdag 5 januari 1991 in Assen. Libbe werd 83 jaar, 5 maanden en 30 dagen.

Van Libbe en Ellechiena zijn vijf kinderen bekend:

1  Albert Kuipers is geboren op vrijdag 28 oktober 1932 in Onstwedde.

2  Geert Kuipers is geboren op vrijdag 17 januari 1936 in Onstwedde.

3  Anne Kuipers is geboren op woensdag 27 juli 1938 in Onstwedde.

4  Lines Kuipers is geboren op woensdag 9 augustus 1944 in Onstwedde.

5  Auke Jan Freerk Kuipers is geboren op maandag 24 januari 1949 in Onstwedde.

VIII-B  Anna Gortmaker, dochter van Kars Gortmaker (VII-C) en Aaltje Kliphuis, is geboren op zondag 12 mei 1901 in Stadskanaal, is overleden op woensdag 23 mei 1973 in Eindhoven. Anna werd 72 jaar en 11 dagen.

Anna was gehuwd met Evert Nijhof. Evert is geboren op dinsdag 10 december 1901 in Nieuw-Buinen, is overleden op maandag 11 juli 1977 in Eindhoven. Evert werd 75 jaar, 7 maanden en 1 dag.

Van Evert en Anna zijn drie kinderen bekend:

1  doodgeboren kind Nijhof is doodgeboren op dinsdag 16 december 1930 in Nieuw-Buinen.

2  Hinderkien (Hennie) Nijhof is geboren op donderdag 1 december 1932 in Eindhoven.

3  Alida Carla (Lida) Nijhof is geboren op zaterdag 31 maart 1945 in Eindhoven, zie IX-A.

VIII-C  Klaas Gortmaker, zoon van Kars Gortmaker (VII-C) en Aaltje Kliphuis, koopman, is geboren op vrijdag 24 februari 1905 in Stadskanaal, is overleden in Huntsville Ontario Canada.

Klaas trouwt op donderdag 5 november 1925 in Onstwedde op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Hendrikje Aaltje Meijer, dochter van Harm Meijer en Aaltje Kliphuis. Hendrikje is geboren op zondag 1 februari 1903 in Borger, is overleden in Huntsville Ontario Canada.

Van Klaas en Hendrikje zijn drie kinderen bekend:

1  Aalida Gortmaker is geboren op woensdag 31 maart 1926 in Dwight Ont. Canada.

2  Albert Gortmaker is geboren op woensdag 18 mei 1927 in Dwight Ont. Canada, is overleden in Huntsville Ontario Canada.

3  Karl Gortmaker is geboren op maandag 11 september 1933 in Dwight Ont. Canada.

VIII-D  Lambert (Lammert) Gortmaker, zoon van Kars Gortmaker (VII-C) en Aaltje Kliphuis, is geboren op zaterdag 25 april 1908 in Musselkanaal, is overleden op dinsdag 4 februari 1986 in Pearth W.Australia. Lambert werd 77 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

Lambert was gehuwd met Margje A..A. Capel. Margje is geboren op donderdag 24 maart 1910 in Eindhoven, is overleden in 2005 in Pearth W.Australia. Margje werd 95 jaar.

Van Lambert en Margje zijn drie kinderen bekend:

1  Alie Gortmaker is geboren in Eindhoven.

2  Nelli Gortmaker is geboren in Eindhoven.

3  Carla Gortmaker is geboren in Eindhoven.

VIII-E  Lambertus (Bert) Gortmaker, zoon van Kars Gortmaker (VII-C) en Aaltje Kliphuis, is geboren op maandag 20 juni 1910 in Wildervank, is overleden rond 1992. Lambertus werd ongeveer 82 jaar.

Lambertus was gehuwd met Dinie van Mil. Dinie is geboren in Hilversum (?), is overleden rond 1992.

Van Lambertus en Dinie zijn twee kinderen bekend:

1  Karel Gortmaker.

2  Lida Gortmaker.

VIII-F  Hendrik (Henk) Gortmaker, zoon van Kars Gortmaker (VII-C) en Aaltje Kliphuis, is geboren op dinsdag 23 september 1913 in Groningen, is overleden in Hamilton Can..

Hendrik was gehuwd met Annie van de Ven. Annie is geboren in Eindhoven, is overleden in Hamilton Can..

Van Hendrik en Annie zijn drie kinderen bekend:

1  Kars Gortmaker is geboren in Eindhoven, is overleden in Hamilton Can..

2  Piet Gortmaker is geboren in Eindhoven, is overleden in Hamilton Can..

3  Alex Gortmaker, wonende in Vancouver, is geboren in Eindhoven.

VIII-G  Antje Gortmaker, dochter van Kars Gortmaker (VII-C) en Aaltje Kliphuis, is geboren op zaterdag 30 januari 1915 in Wildervank, is overleden in 1993 in Eindhoven. Antje werd 78 jaar.

Antje was gehuwd met Johannes M. Breunis. Johannes is geboren in Eindhoven, is overleden in 1981 aldaar.

Van Johannes en Antje is een kind bekend:

1  Martin Breunis is geboren in Eindhoven, is overleden in 1994 in Rotterdam.

VIII-H  Klaas Kliphuis, zoon van Lammert Kliphuis (VII-D) en Annechien Schutte, bakker, is geboren op dinsdag 20 september 1910 in Onstwedde, is overleden op zondag 26 februari 1995 in Stadskanaal, is begraven in Stadkanaal Brugstraat. Klaas werd 84 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Klaas trouwt op dinsdag 6 februari 1940 in Borger op 29-jarige leeftijd met de 26-jarige Grietje Speelman. Grietje is geboren op zondag 13 april 1913 in Stadskanaal, is overleden op vrijdag 19 maart 1999 aldaar, is begraven in Stadkanaal Brugstraat.. Grietje werd 85 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

Van Klaas en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Lammert Kliphuis, wonende in Winschoten, is geboren op zaterdag 29 juni 1940 in Stadskanaal. Hij is ongehuwd

2  Greetje Annechiena Catharina Kliphuis is geboren op donderdag 25 september 1947 in Stadskanaal, is overleden op donderdag 13 april 1978 aldaar. Greetje werd 30 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

3  Hans Annechienus Catharinus (Hans) Kliphuis, wonende in Huizen, is geboren op zaterdag 4 juli 1953 in Stadskanaal, is overleden op dinsdag 6 november 2012 in Huizen. Hans werd 59 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Docent Management en Organisatie en Ondernemerschap Het Baarnsch Lyceum Baarn Docent Bedrijfseconomie en Marketing aan de Opleiding Vrijetijdsmanagement (Leisure Management) Willem de Kooning Academie/Hogeschool van Rotterdam
Lid Business Advisory Board CAMeRA@VU University Center for Advanced Media Research

Hans was partner van Aag van Warners. Aag, wonende in Huizen.

VIII-I  Frederik Kliphuis ook genaamd Fritz Kliphuis, zoon van Lammert Kliphuis (VII-D) en Annechien Schutte, is geboren op zondag 5 november 1911 in Onstwedde, is overleden op dinsdag 10 juli 1990 in USA. Frederik werd 78 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Frederik trouwt op vrijdag 3 juli 1942 in Groningen op 30-jarige leeftijd met de 22-jarige Gina Reker ook genaamd Gay Kliphuis. Gina is geboren op zaterdag 3 juli 1920, is overleden op zaterdag 18 februari 1989 in Michigan (USA). Gina werd 68 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

Van Frederik en Gina zijn drie kinderen bekend:

1  Fritz Lammert Kliphuis is geboren in 1944 in Stadskanaal, zie IX-B.

2  Hans Kliphuis.

3  Luke Kliphuis.

VIII-J  Albertje Kliphuis, dochter van Hendrik Kliphuis (VII-E) en Roelfien Brands, is geboren op zaterdag 2 februari 1907 in Gasselte (Dr.), is overleden op donderdag 7 mei 1998 in Velsen. Albertje werd 91 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

Albertje trouwt op donderdag 9 april 1931 in Velsen op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Tjamme Bijlsma, zoon van Tjamme Bijlsma en Roelfien Mensing. Tjamme, grondwerker, wonende in Haarlemmermeer en in Velsen, is geboren op maandag 5 juni 1905 in Odoorn, is overleden op zaterdag 27 augustus 1983 in Velsen. Tjamme werd 78 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

Van Tjamme en Albertje zijn drie kinderen bekend:

1  Tjamme Bijlsma is geboren op zondag 24 juli 1932 in Velsen, is overleden in 2007. Tjamme werd 75 jaar.

Tjamme trouwt op donderdag 30 november 1961 op 29-jarige leeftijd met Gerrie van Wijk.

2  Hendrik Bijlsma is geboren op zaterdag 10 december 1938 in Velsen, is overleden op woensdag 7 december 1994 in Haarlem. Hendrik werd 55 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Hendrik trouwt op vrijdag 11 november 1966 in Den Haag (is gescheiden op woensdag 12 december 1984) op 27-jarige leeftijd met Ursula van Vliet.

3  Anna Bijlsma is geboren op vrijdag 15 augustus 1947 in Velsen.

Anna trouwt op donderdag 16 november 1972 (is gescheiden in 2002) op 25-jarige leeftijd met Martin Stoker.

VIII-K  Anna (Annie) Kliphuis, dochter van Hendrik Kliphuis (VII-E) en Roelfien Brands, is geboren op maandag 1 februari 1909 in Odoorn, is overleden op dinsdag 15 juni 1999 in Velsen, is gecremeerd aldaar (de crematie vond in familiekring plaats.). Anna werd 90 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Annie woonde laatstelijk in het bejaardencentrum 'de Moerberg'.

Anna trouwt op dinsdag 25 augustus 1931 in Emmen op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Roelof (Roef) Bijlsma, zoon van Tjamme Bijlsma en Roelfien Mensing. Roelof, gemeentearbeider, wonende in IJmuiden, is geboren op zondag 29 november 1908 in Valtherveen, is overleden op maandag 13 maart 1978 in Velsen, is gecremeerd op donderdag 16 maart 1978. Roelof werd 69 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

Van Roelof en Anna zijn drie kinderen bekend:

1  Tjamme Bijlsma, operator, is geboren op zondag 31 juli 1932 in Velsen.

Tjamme trouwt op donderdag 21 april 1955 in Velsen op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige Bertha Kramer. Bertha is geboren op donderdag 24 oktober 1935 in Velsen.

2  Hendrik Bijlsma, machinebankwerker, is geboren op woensdag 15 juni 1938 in Velsen.

Hendrik trouwt op donderdag 18 oktober 1962 in Velsen op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Jeanetta Josephina (Netty) Retz. Jeanetta is geboren op donderdag 22 mei 1941 in Velsen.

3  Roelfina Bijlsma is geboren op woensdag 28 oktober 1942 in Velsen.

Roelfina trouwt op donderdag 23 februari 1961 op 18-jarige leeftijd met Lodevicus van Telgen.

VIII-L  Grietje Kliphuis, dochter van Hendrik Kliphuis (VII-E) en Roelfien Brands, is geboren op vrijdag 16 juni 1911 in Wildervank, is overleden op zaterdag 29 september 2001 in Gendringen. Grietje werd 90 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

Grietje trouwt op dinsdag 10 oktober 1939 in Gendringen op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Herman Heinen, zoon van Bernard Adolf Heijnen en Hendrina Johanna te Pas. Herman is geboren op donderdag 21 september 1911 in Gendringen (Gld.), is overleden op dinsdag 11 april 1972 aldaar. Herman werd 60 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Van Herman en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Roelfina Hendrina Heinen is geboren op vrijdag 1 augustus 1941 in Gendringen, zie IX-C.

2  Berendina Gerda (Dinie) Heinen is geboren op donderdag 3 juni 1943 in Gendringen, zie IX-D.

3  Herman Bernard Heinen is geboren op zondag 13 januari 1952 in Gendringen.

Herman trouwt op vrijdag 22 november 1974 op 22-jarige leeftijd met Els Breunissen.

VIII-M  Klaas Kliphuis, zoon van Hendrik Kliphuis (VII-E) en Roelfien Brands, is geboren op vrijdag 31 oktober 1913 in Onstwedde, is overleden op vrijdag 10 mei 1968 in Amsterdam. Klaas werd 54 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

Klaas trouwt op dinsdag 25 augustus 1936 in Emmen (is gescheiden op woensdag 2 maart 1949) op 22-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Beiske van Dijken. Beiske is geboren op dinsdag 17 maart 1914 in Emmen.

Klaas trouwt op woensdag 21 september 1949 in Amsterdam (is gescheiden op dinsdag 8 september 1953) op 35-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige Luzie Margarete Ebinger. Luzie is geboren op zaterdag 11 december 1909 in Dl.

Klaas trouwt op donderdag 29 april 1954 in Amsterdam op 40-jarige leeftijd (3) met de 36-jarige Wilhelmina (Willy) van der Heide. Wilhelmina is geboren op maandag 18 maart 1918 in Nederhorst den Berg, is overleden op zondag 3 oktober 1982 in Apeldoorn. Wilhelmina werd 64 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Van Klaas en Wilhelmina zijn twee kinderen bekend:

1  Antje Johanna Kliphuis is geboren op zondag 21 december 1947 in Amsterdam.

2  Hendrik Kliphuis is geboren op donderdag 5 april 1951 in Amsterdam.

VIII-N  Roelfina Jantina (Roelie) Kliphuis, dochter van Hendrik Kliphuis (VII-E) en Roelfien Brands, is geboren op maandag 5 april 1915 in Onstwedde, is overleden op zondag 17 december 2006 in IJmuiden. Roelfina werd 91 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

Roelfina trouwt op woensdag 3 juli 1940 in Heemskerk op 25-jarige leeftijd met Willem Wouter Berkhof. Willem is geboren in Heemskerk, is overleden op zondag 26 juli 1970 in Santpoort.

Van Willem en Roelfina zijn drie kinderen bekend:

1  Wouter Johan Berkhof is geboren op maandag 8 december 1941.

Wouter trouwt op donderdag 6 juli 1967 (is gescheiden in september 1982) op 25-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Neeltje Maria (Nel) Plug. Neeltje is geboren in 1941. Wouter was gehuwd (2) met Ernesta Yvonne (Yvonne) de Jong. (Zij was gescheiden van A.J. van der Meij)

2  Hendrik Roelof Berkhof is geboren op maandag 28 mei 1945, zie IX-E.

3  Roelfina (Fientje) Berkhof is geboren op zondag 20 april 1947.

Roelfina trouwt op donderdag 19 september 1968 op 21-jarige leeftijd met de 28-jarige Ben Leen. Ben is geboren op woensdag 24 juli 1940 in Haarlem, is overleden op maandag 28 oktober 2002 in IJmuiden. Ben werd 62 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

VIII-O  Lammert Kliphuis, zoon van Hendrik Kliphuis (VII-E) en Roelfien Brands, is geboren op maandag 19 maart 1917 in Onstwedde, is overleden op dinsdag 24 februari 1976 in Velsen. Lammert werd 58 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

Lammert trouwt op maandag 30 september 1946 in Velsen op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Willempje (Willie) Karstenberg. Willempje is geboren op maandag 13 juni 1921, is overleden op zondag 12 maart 2006. Willempje werd 84 jaar, 8 maanden en 27 dagen.

Van Lammert en Willempje zijn twee kinderen bekend:

1  Harmina Roelfien Kliphuis is geboren op vrijdag 5 december 1947 in Velsen, zie IX-F.

2  Hendrik (Henk) Kliphuis is geboren op donderdag 25 juni 1953, is overleden op donderdag 8 november 1990 in IJmuiden. Hendrik werd 37 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

VIII-P  Aaltje Kliphuis, dochter van Hendrik Kliphuis (VII-E) en Roelfien Brands, is geboren op woensdag 2 oktober 1918 in Emmer-Compascuum, is overleden op dinsdag 12 juli 2005 in Beilen. Aaltje werd 86 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

Aaltje trouwt op dinsdag 16 april 1946 in Emmen op 27-jarige leeftijd met de 30-jarige Johannes Boers. Johannes is geboren op maandag 3 april 1916 in Emmen, is overleden op zaterdag 22 december 1990 in Klazienaveen. Johannes werd 74 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Van Johannes en Aaltje zijn drie kinderen bekend:

1  Henk Boers is geboren op vrijdag 11 april 1947 in Klazienaveen, zie IX-G.

2  Roelof Boers is geboren op zondag 24 april 1949 in Klazienaveen, zie IX-H.

3  Wim Boers is geboren op donderdag 20 mei 1954 in Klazienaveen.

Wim is gehuwd met Margreet Bosstad.

VIII-Q  Jantje Kliphuis, dochter van Hendrik Kliphuis (VII-E) en Roelfien Brands, is geboren op vrijdag 22 oktober 1920 in Emmer-Compascuum, is overleden op donderdag 22 juli 1993 in Harlingen, is begraven in Hoorn op Terschelling. Jantje werd 72 jaar en 9 maanden.

Jantje trouwt op donderdag 18 februari 1943 in Roosendaal op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Maarten Zorgdrager. Maarten, douanebeambte, is geboren op donderdag 28 februari 1918 in Terschelling, is overleden op donderdag 13 januari 1994 in Harlingen. Maarten werd 75 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Van Maarten en Jantje zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelia Roelfina (Corrie) Zorgdrager is geboren op donderdag 15 augustus 1946 in Bargercompascuum, zie IX-I.

2  Hendrik Zorgdrager is geboren op dinsdag 20 juli 1948 in Denekamp, zie IX-J.

3  Trijntje Alberta Zorgdrager is geboren op donderdag 10 juni 1954 in Denekamp, zie IX-K.

VIII-R  Pieter Kliphuis, zoon van Hendrik Kliphuis (VII-E) en Roelfien Brands, is geboren op dinsdag 8 februari 1927 in Emmer-Compascuum, is overleden op zaterdag 16 februari 1974 in Klazienaveen. Pieter werd 47 jaar en 8 dagen.

Pieter trouwt op zaterdag 13 augustus 1955 in Emmen op 28-jarige leeftijd met Jantje Boxem.

Van Pieter en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  Roeleke Kliphuis is geboren op vrijdag 22 juni 1956.

Roeleke trouwt op donderdag 26 april 1973 in Emmen op 16-jarige leeftijd met de 21-jarige Jan Ratering. Jan is geboren op zaterdag 12 april 1952.

2  Anna Koba Henriet (Annet) Kliphuis is geboren op donderdag 1 september 1966 in Klazienaveen.

Anna trouwt op maandag 27 juli 1987 in Emmen op 20-jarige leeftijd met Bertus Burmann.

VIII-S  Hendrik (Henk) Kliphuis, zoon van Hendrik Kliphuis (VII-E) en Roelfien Brands, arbeider bij Puritfabriek en buschauffeur, is geboren op donderdag 23 april 1931 in Emmer-Compascuum.

Hendrik trouwt op maandag 30 oktober 1950 in Emmen op 19-jarige leeftijd met de 20-jarige Marchien Strijks, dochter van W. Strijks en G. Smilde. Marchien is geboren op dinsdag 28 oktober 1930 in Nieuwenhagen.

Van Hendrik en Marchien zijn vijf kinderen bekend:

1  doodgeboren zoon Kliphuis is doodgeboren op zaterdag 31 maart 1951 in Klazienaveen.

2  Geertje Roelfina Kliphuis is geboren op vrijdag 28 november 1952 in Klazienaveen, zie IX-L.

3  Roelfina Geertje Kliphuis is geboren op vrijdag 15 oktober 1954 in Klazienaveen, zie IX-M.

4  Willem Hendrik (Wim) Kliphuis is geboren op zaterdag 4 juni 1960 in Klazienaveen, zie IX-N.

5  Hendrik Willem (Erik) Kliphuis is geboren op donderdag 13 oktober 1966 in Klazienaveen, zie IX-O.

VIII-T  Annie Kliphuis, dochter van Pieter Kliphuis (VII-F) en Pietertje Stant, is geboren op vrijdag 3 augustus 1917, is overleden op woensdag 21 juni 2006. Annie werd 88 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

Annie trouwt op woensdag 23 oktober 1946 op 29-jarige leeftijd met de 31-jarige Poppe Bakker. Poppe is geboren op zaterdag 29 mei 1915, is overleden op zaterdag 9 december 1978 in Nieuw-Buinen. Poppe werd 63 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

Hij had een aannemersbedrijf in Veendam

Van Poppe en Annie zijn twee kinderen bekend:

1  Mattheus Bakker is geboren op zaterdag 8 november 1947, is overleden in 1998 in Utrecht. Mattheus werd 51 jaar.

2  Pieter Bakker is geboren op zaterdag 28 april 1951.

VIII-U  Jan Kliphuis, zoon van Pieter Kliphuis (VII-F) en Pietertje Stant, is geboren op dinsdag 24 augustus 1920, is overleden op zaterdag 8 april 1978 in Borger. Jan werd 57 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

Jan trouwt op dinsdag 27 november 1945 in Borger op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Sithonia Weijer. Sithonia is geboren op zondag 11 juni 1922 in Borger, is overleden op vrijdag 27 maart 1964 aldaar, is begraven in Nieuw-Buinen (oud). Sithonia werd 41 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Van Jan en Sithonia zijn drie kinderen bekend:

1  Pieter Kliphuis is geboren op zondag 23 maart 1947 in Borger.

2  Alida Petertje Kliphuis is geboren op zondag 23 januari 1949 in Borger.

Alida trouwt op dinsdag 13 oktober 1970 in Stadskanaal op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige H.C. Ottjes, leraar zeevaartschool in Delfzijl, is geboren op zondag 4 augustus 1946.

3  Petertje Alida Kliphuis is geboren op donderdag 7 oktober 1954 in Borger.

Petertje trouwt op vrijdag 16 december 1977 in Borger op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige H.J. Aalders, eigenaar installatiebedrijf in Nieuw-Buinen, is geboren op dinsdag 12 oktober 1954 in Borger.

VIII-V  Harmke (Harma) Kliphuis, dochter van Derk Kliphuis (VII-I) en Aaltje Stutvoet, wonende in Ter Apel, is geboren op woensdag 12 januari 1949 in ter Apelkanaal, is overleden op donderdag 5 augustus 2010 in Winschoten (in hospice). Harmke werd 61 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Harmke trouwt op dinsdag 5 oktober 1965 op 16-jarige leeftijd met B.J. Visscher, wonende in Ter Apel.

Van B en Harmke zijn twee kinderen bekend:

1  Bennie Visscher, zie IX-P.

2  Astrid Visscher, zie IX-Q.

VIII-W  Janneke Trijntje Kliphuis, dochter van Jan Derk Kliphuis (VII-K) en Catharina Breemhaar, wonende in Noordlaren, is geboren op vrijdag 23 mei 1941.

Janneke trouwde met Jan van der Leest.

Van Jan en Janneke zijn twee kinderen bekend:

1  Ineke van der Leest.

2  Luurd Jan van der Leest.

VIII-X  Adolf Grietus Kliphuis, zoon van Jan Derk Kliphuis (VII-K) en Catharina Breemhaar, wonende in Winschoten, is geboren op maandag 18 december 1944.

Adolf trouwde met Janny Kranenborg.

Van Adolf en Janny zijn twee kinderen bekend:

1  Jolanda Kliphuis.

2  Karin Kliphuis.

VIII-Y  Tineke Harmina Kliphuis, dochter van Jan Derk Kliphuis (VII-K) en Catharina Breemhaar, is geboren op maandag 20 mei 1946.

Tineke trouwde met Nicolaas P.J. Laan. Nicolaas, wonende in Kiel-Windeweer.

Van Nicolaas en Tineke zijn twee kinderen bekend:

1  Simon Petrus Laan.

2  Jan Diderick Nicolaas (Jan) Laan is geboren op woensdag 20 juni 1973 in Kiel-Windeweer, zie IX-R.

VIII-Z  mr. Etske-Jan Kliphuis, zoon van Hendrik Johan Kliphuis (VII-L) en Geertruida Antonia van Egmond, advocaat te Leeuwarden, is geboren op zondag 12 mei 1946, is overleden op zaterdag 10 april 1999 in Leeuwarden, is begraven aldaar Noorderbegraafplaats.. Etske-Jan werd 52 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

Etske-Jan trouwt in 1973 op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Janna Samulina Vaz Dias (Miriam), dochter van Benjamin Mozes Vaz Dias en Wilhelmina Noach. Janna, wonende in Leeuwarden, is geboren op zaterdag 13 maart 1948.

Janna is later gehuwd (2) met Johan Joseph (Hans) Thielen.

Van Etske-Jan en Janna zijn drie kinderen bekend:

1  mr. Ynze Kliphuis, advocaat bij Russel Advocaten Amsterdam, wonende in Amsterdam, is geboren op maandag 11 oktober 1976 in Leeuwarden.

Ynze is partner van Anneke Schaapman.

2  Klaas Jan Kliphuis is geboren op woensdag 3 mei 1978 in Leeuwarden, zie IX-S.

3  Lea Kliphuis, singer/songwriter, wonende in Nijmegen, is geboren op maandag 19 juli 1982 in Leeuwarden.

VIII-AA  Jochem (Joost) Foppes, zoon van mr. Edske (Eddie) Foppes (VII-M) en Dettje Cornelia (Corrie) Arendz, wonende in Laos, is geboren op donderdag 6 juni 1957 in Leeuwarden.

Jochem trouwt op zaterdag 21 december 1991 in Buriram (Thailand) op 34-jarige leeftijd met de 24-jarige Nongnut Ayamuang. Nongnut is geboren op zondag 12 maart 1967 in Buriram (Thailand).

Van Jochem en Nongnut zijn twee kinderen bekend:

1  Corry Foppes is geboren op maandag 14 september 1992 in Khon Kaen.

2  Charmchuree Foppes is geboren op vrijdag 10 september 1993 in Khon Kaen.

VIII-AB  Margit Jacoba (Margit) Foppes, dochter van mr. Edske (Eddie) Foppes (VII-M) en Dettje Cornelia (Corrie) Arendz, is geboren op zondag 27 juli 1958 in Leeuwarden.

Margit trouwt op maandag 18 december 1995 in Bohan (Vresse, België) (is gescheiden in 2009) op 37-jarige leeftijd met de 38-jarige Tom de Boer. Tom is geboren op zaterdag 12 oktober 1957 in Wormerveer.

Van Tom en Margit is een kind bekend:

1  Casper de Boer is geboren op zondag 16 juni 1996 in Bohan.

VIII-AC  Jantina Jacoba (Anne) Stoel, dochter van Gerrit Jan Stoel (VII-N) en Harmina Alberdina (Mina) Kliphuis, is geboren op vrijdag 8 mei 1953 in Lutten (Ov.).

Jantina trouwt op donderdag 12 juli 1990 in IJsselstein op 37-jarige leeftijd met de 35-jarige Johannes Wenneris Maria Verweij. Johannes is geboren op zaterdag 30 oktober 1954 in Utrecht.

Van Johannes en Jantina zijn twee kinderen bekend:

1  Nicki Janna Francisca Verweij is geboren op dinsdag 21 mei 1991 in IJsselstein.

2  Serre Ivar Verweij is geboren op dinsdag 11 oktober 1994 in IJsselstein.

VIII-AD  Alexander (Lex) Klein, zoon van Christiaan Klein (VII-Q) en Margaretha (Greetje) Kliphuis, arts, wonende in Lillehammer en in Abcoude, is geboren op zaterdag 7 mei 1955 in Sint Annaparochie.

Alexander trouwt op vrijdag 21 september 1990 op 35-jarige leeftijd met de 32-jarige Saskia Nijhof. Saskia, arts, wonende in Abcoude, is geboren op donderdag 12 december 1957.

Van Alexander en Saskia zijn vier kinderen bekend:

1  Charlotte Jacoba Klein is geboren op zaterdag 9 januari 1993 in Amstelveen.

2  Daniel Lupko Klein is geboren op dinsdag 6 september 1994 in Abcoude.

3  Florence Willemien Klein is geboren op woensdag 29 mei 1996 in Abcoude.

4  Jeroen Dirk Klein is geboren op zondag 8 augustus 1999 in Abcoude.

VIII-AE  Birgitta Regina Hoogvorst, dochter van Aldert Hoogvorst (VII-Q) en Margaretha (Greetje) Kliphuis, wonende in Strömmen, is geboren op dinsdag 16 juni 1964 in Leusden.

Birgitta was partner (1) van Øystein Nygård. Øystein is geboren op woensdag 28 april 1965 in Oslo, is overleden in januari 2006 in Lørenskog. Øystein werd 40 jaar en 9 maanden.

Van Øystein en Birgitta zijn drie kinderen bekend:

1  Per Øyvind Nygård is geboren op zaterdag 15 september 1984 in Gjøvik, N..

2  Therese Nygård is geboren op zaterdag 9 augustus 1986 in Gjøvik, N., zie IX-T.

3  Stian Emil Nygård is geboren op vrijdag 21 oktober 1988 in Lillehammer.
 

Birgitta trouwt op zaterdag 12 augustus 2000 (is gescheiden in 2006) op 36-jarige leeftijd (2) met Frode Fremstad. Frode is geboren in Hov.

Van Frode en Birgitta is een kind bekend:

4  Silje Merete Fremstad is geboren op woensdag 1 oktober 1997 in Lørenskog.

VIII-AF  Siebregtje Annette (Siea) Kliphuis, dochter van Richt Kliphuis (VII-R) en Jantje Bron, is geboren op vrijdag 12 november 1943.

Siea trouwt op vrijdag 29 december 1967 in Hoogezand-Sappemeer op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Joost Menkema, zoon van Kornelis Menkema en Anna Trijntje Rieks. Joost is geboren op vrijdag 27 november 1942 in Sappemeer.

Van Joost en Siebregtje zijn twee kinderen bekend:

1  Monique Johanna Jolanda Menkema is geboren op maandag 21 december 1970 in Sappemeer, zie IX-U.

2  Jolanda José Mirjam Menkema is geboren op donderdag 26 oktober 1972 in Sappemeer, zie IX-V.

VIII-AG  Annette Siebregtje Kliphuis, dochter van Richt Kliphuis (VII-R) en Jantje Bron, is geboren op donderdag 4 september 1947 in Sappemeer.

Annette trouwt op vrijdag 30 juni 1967 (is gescheiden in december 1972) op 19-jarige leeftijd met de 22-jarige Andries Tjakko Rieks, zoon van Jan Rieks en Pietertje Trip. Andries is geboren in 1945 in Sappemeer.

Van Andries en Annette is een kind bekend:

1  Annette Kliphuis is geboren op zaterdag 12 december 1970 in Groningen. Haar achternaam is bij KB gewijzigd van 'Rieks' in Kliphuis.

VIII-AH  Annette Kliphuis, dochter van Arend Kliphuis (VII-S) en Hendriktje Pinkster, is geboren op zaterdag 5 juni 1937 in Sappemeer, is overleden in november 2016 in Apeldoorn. Annette werd 79 jaar en 5 maanden.

Annette was gehuwd met Pieter (Piet) de Ronde.

Van Pieter en Annette zijn twee kinderen bekend:

1  Ieneke de Ronde.

2  Hennie de Ronde.

VIII-AI  Oedeken Geessien Grietje (Oedeken) van Delden, dochter van Ammo van Delden (VII-T) en Annegien Willemtje (Annie) Kliphuis, wonende in Hoogezand, is geboren op vrijdag 19 juli 1946 in Sappemeer.

Oedeken trouwt op vrijdag 20 januari 1984 in Hoogezand op 37-jarige leeftijd met de 34-jarige mr. Maarten Michiel (Maarten) Rietveldt. Maarten, wonende in Hoogezand, is geboren op zondag 11 september 1949 in Batavia (N.I.).

Van Maarten en Oedeken zijn twee kinderen bekend:

1  Roelien Reneke (Roelien) Rietveldt, wonende in Amsterdam, is geboren op vrijdag 22 juni 1984 in Groningen.

2  Gijsbert Ammo (Gijs) Rietveldt, wonende in Utrecht, is geboren op dinsdag 17 december 1985 in Groningen.

VIII-AJ  Riemi Pieternella Kliphuis, dochter van Jan Kliphuis (VII-U) en Leentje Reijntjes, is geboren op zondag 28 juni 1931 in Sappemeer.

Riemi trouwt op maandag 27 december 1954 op 23-jarige leeftijd met Willem Jan Schepel.

Van Willem en Riemi zijn twee kinderen bekend:

1  Marjan Schepel is geboren in Velp.

2  Hiltje Schepel is geboren in Velp.

VIII-AK  Pieternella Geertrui Kliphuis, dochter van Jan Kliphuis (VII-U) en Leentje Reijntjes, is geboren op dinsdag 2 mei 1933 in Sappemeer.

Pieternella trouwt op zaterdag 25 augustus 1956 in Hoogezand op 23-jarige leeftijd met B. de Werne.

Vanhem en Pieternella zijn vier kinderen bekend:

1  Hans de Werne.

2  Mart de Werne.

3  Jeanette de Werne.

4  Rienske de Werne.

VIII-AL  Jantje Grietje (Janny) Kliphuis, dochter van Jan Kliphuis (VII-V) en Margaretha (Eta) Landman, is geboren in 1936.

Jantje trouwde met Alje Hendrik (Alje) Zantinge.

Van Alje en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  Gerald Martin Anjo (Gerald) Zantinge.

2  Jan Antoon Zantinge.

VIII-AM  Christine Cathérine (Christine) Kliphuis, dochter van Harm Roelof Kliphuis (VII-Z) en A.H.C. (Anneke) Leopold, kinderboekenschrijfster en communicatieadviseur, wonende in Voorburg, is geboren op donderdag 19 december 1957 in Enschede.

Christine is getrouwd en heeft een dochter. Zij werkte jaren als hoofd voorlichting van een ziekenhuis en een verpleeghuis en is momenteel communicatieadviseur bij een GGD.

Christine trouwde met Bert N.N..

Van Christine is een kind bekend:

1  Annika, wonende in Amsterdam, is geboren in 1987.

VIII-AN  Hendrik Adriaan (Henk) Kliphuis, zoon van Hendrik Kliphuis (VII-AA) en Babora Hilke Louwerse, wonende in Winschoten, is geboren op vrijdag 16 februari 1945 aldaar.

Hendrik trouwt op woensdag 21 augustus 1968 op 23-jarige leeftijd met Antje G.J. (Anje) Greving.

Van Hendrik en Antje is een kind bekend:

1  Hendrik Gerhard Kliphuis is geboren op maandag 15 maart 1971 in Winschoten, is overleden op woensdag 20 maart 2013 aldaar In rouw advertentie opgenomen: "Als verder leven lijden wordt, is rusten goed", is gecremeerd in besloten kring. Hendrik werd 42 jaar en 5 dagen.

Hij was mede-eigenaar van het KVprIT Automatisering in Nieuw-Buinen.

VIII-AO  Jacob Hendrik Willem (Jaap) Kliphuis, zoon van Pieter Albert Kliphuis (VII-AB) en Grietje Luppens, leraar, wonende in Blijham, is geboren op woensdag 25 september 1940 in Winschoten.

Jacob trouwde met Trijntje Maria (Tineke) de Nijs, dochter van Wilhelmus Christoforus de Nijs en Hillechien Kuil. Trijntje is geboren op vrijdag 17 mei 1940 in Winschoten, is overleden op donderdag 23 januari 2014 in Groningen, is gecremeerd op woensdag 29 januari 2014 in Winschoten na uitvaartplechtigheid in de St. Vituskerk. Trijntje werd 73 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Van Jacob en Trijntje is een kind bekend:

1  Pieter Alexander (Pieter) Kliphuis is geboren op woensdag 20 september 1967 in Winschoten, zie IX-W.

VIII-AP  Henri Leon Jacques Kliphuis, zoon van Jan Frits Kliphuis (VII-AD) en Reiniera Wilhelmina Maria Vlaskamp, is geboren op donderdag 1 april 1937 in Hengelo (O.), is overleden op dinsdag 22 april 2003 in Hilversum. Henri werd 66 jaar en 21 dagen.

Henri trouwt op donderdag 16 mei 1968 in Utrecht (is gescheiden op vrijdag 12 februari 1993 aldaar) op 31-jarige leeftijd met de 22-jarige Jennifer Pauline Brook. Jennifer is geboren op zondag 11 november 1945 in Leeds (Eng.).

Van Henri en Jennifer zijn drie kinderen bekend:

1  Timothy David Kliphuis is geboren op maandag 30 september 1974 in Utrecht.

2  Ninette Petra Kliphuis is geboren op zaterdag 13 mei 1978 in Doorn.

3  Morris Peter Kliphuis is geboren op zaterdag 27 december 1986 in Hilversum.

VIII-AQ  Theodoor (Theo) Benedick, zoon van Johannes Hermannus Theodorus (Hans) Benedick (VII-AJ) en Annechien (Annie) Kliphuis, is geboren op dinsdag 29 april 1930.

Beroep Theo: begonnen op de grote vaart en geëindigd als hoofd machinekamer bij een reddingsmaatschappij te Duitsland.
Theo en Anneliese woonden een groot deel van hun leven in Duitsland, ze wonen sinds enige jaren weer in Nederland / Hoogezand / Martenshoek.

Theodoor trouwde (1) met Johanna Hagedoorn, dochter van N.N. Hagedoorn, geboren in Meppel, is overleden in 1959 (?).

Van Theodoor en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Hans Benedick is geboren op zaterdag 23 juni 1951.

2  Jolanda Benedick is geboren op donderdag 11 september 1958.

Theodoor trouwt op zaterdag 4 november 1961 op 31-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Anneliese Schulte-Bunger. Anneliese is geboren op woensdag 6 december 1933.

Anneliese heeft 1 kind Manfred geboren 28-09-1956

VIII-AR  Eilderdina Jansina (Dina) Benedick, dochter van Johannes Hermannus Theodorus (Hans) Benedick (VII-AJ) en Annechien (Annie) Kliphuis, wonende in Martenshoek, is geboren op maandag 14 augustus 1933.

Dina is werkzaam geweest als badjuf bij het zwembad te Foxhol, en gymleidster bij diverse sportverenigingen.
Ze geeft nu als vrijwilligster nog volks/country- danslessen bij diverse clubs.

Eilderdina trouwt op zaterdag 30 mei 1953 (is gescheiden voor 1962) op 19-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Roelof Hagedoorn, zoon van N.N. Hagedoorn. Roelof is geboren op maandag 7 januari 1924 in Meppel, is overleden in 2002 in Groningen. Roelof werd 78 jaar.

Van Roelof en Eilderdina is een kind bekend:

1  Annechien (Anneke) Hagedoorn is geboren op zaterdag 1 maart 1958 in Sappemeer in de St.Joseph Stichting, zie IX-X.

Eilderdina trouwt op woensdag 29 mei 1968 in Bellingwolde (is gescheiden in 1994) op 34-jarige leeftijd (2) met de 42-jarige Jacob Keizer. Jacob is geboren op dinsdag 4 mei 1926 in Scheemda.

Van Jacob en Eilderdina zijn twee kinderen bekend:

2  Johanna (Joke) Keizer is geboren op maandag 6 augustus 1962 in Sappemeer in de St.Joseph Stichting, zie IX-Y.

3  Johannes Hermannus Theodorus Hubertus (Johan) Keizer, wonende in Amsterdam, is geboren op zondag 3 april 1966 in Bellingwolde.

VIII-AS  Jan Rijskamp, zoon van Harko Rijskamp (VII-AK) en Dina Kliphuis, wonende in Zuidbroek, is geboren op vrijdag 2 februari 1940.

Jan en Gré wonen in Zuidbroek en hebben samen met hun dochter Dana een kapsalon.

Jan is gehuwd met Grietje (Gré) Bakker. Grietje is geboren op woensdag 13 februari 1946.

Van Jan en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Mattie Rijskamp.

2  Dina (Dana) Rijskamp.

VIII-AT  drs. Aaltje (Aly) Kliphuis, dochter van Derk Kliphuis (VII-AL) en Derkje (Det) Wolthuis, is geboren op donderdag 9 mei 1946.

Zij studeerde sociologie.

Aaltje trouwt op woensdag 12 mei 1971 in Veendam op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige drs. Martien Adriaan Baars. Martien, wonende in Texel, is geboren op zaterdag 8 mei 1948. Martin studeert biologie en is gepromoveerd.

Van Martien en Aaltje zijn twee kinderen bekend:

1  Nienke Baars is geboren op maandag 7 april 1975.

2  Wietse Baars is geboren op donderdag 21 april 1977.

VIII-AU  Jans Kliphuis, zoon van Heiko Kliphuis (VII-AM) en Grietje Elizabeth Janssens, radiotechnicus, wonende in Utrecht en in USA, is geboren op zondag 22 juni 1930 in Sappemeer, is overleden in 1979. Jans werd 49 jaar.

"Jan Kliphuis, died of pancreatic cancer in 1979 when he was 50 year old" schreef zijn dochter Trais.

Jans trouwt op dinsdag 13 mei 1958 in De Bilt op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Helena Johanna Kanaar, dochter van Pieter Kanaar en Maria Petronella de Rijk. Helena, medisch analiste, wonende in Canada, is geboren op dinsdag 12 februari 1935 in Terneuzen.

Van Jans en Helena zijn drie kinderen bekend:

1  Timothy Michaël (Timothy) Kliphuis is geboren op dinsdag 19 december 1961 in Huntington (USA), zie IX-Z.

2  Anthony John Kliphuis is geboren op dinsdag 23 april 1963 in Huntington (USA).

3  Tracy Louise (Trais) Kliphuis is geboren op zaterdag 14 mei 1966 in Huntington (USA), zie IX-AA.

VIII-AV  Dirk Tjesso (Dick) Kliphuis, zoon van Heiko Kliphuis (VII-AM) en Grietje Elizabeth Janssens, radio- en televisiemonteur, wonende in Utrecht, is geboren op zondag 26 december 1937 in Winschoten.

Dirk trouwt op woensdag 18 juli 1962 in Utrecht (akte no.1087) op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Margaretha Adriana van Schuijlenburg, dochter van Gerardus van Schuijlenburg en Cornelia van de Meent. Margaretha, modinette, wonende in Utrecht, is geboren rond 1940 aldaar.

Van Dirk en Margaretha zijn drie kinderen bekend:

1  Conny Monique Kliphuis, verpleegkundige, wonende in Nieuwegein, is geboren op zondag 8 maart 1964 in Utrecht (akte no.525).

Conny trouwt op vrijdag 25 januari 1985 in Utrecht (akte no.61) op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Aart van Es, zoon van Wilhelm Arie van Es en Cornelia Alberta Gerarda Jacobs. Aart, rijksambtenaar, wonende in Utrecht, is geboren op woensdag 24 april 1963 aldaar.

2  Mirjan Esmeralda Kliphuis is geboren op zondag 22 september 1968 in Utrecht.

3  René Raymond Kliphuis is geboren op dinsdag 23 november 1971 in Utrecht.

VIII-AW  Geertruida Trientje (Truus) Kliphuis, dochter van Gezinus Kliphuis (VII-AO) en Jantien Kraster, kapster, wonende in Sappemeer, is geboren op zaterdag 27 september 1941 aldaar.

Geertruida trouwt op woensdag 18 juli 1962 in Hoogezand-Sappemeer op 20-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Frans Westra, zoon van Siert Melle Westra en Hijlkje Westra. Frans, chauffeur, wonende in Groningen, is geboren op dinsdag 26 juli 1932 in Haren, is overleden op maandag 15 oktober 2001 in Oud-Beijerland, is gecremeerd op zaterdag 20 oktober 2001 in Rotterdam. Frans werd 69 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Van Frans en Geertruida zijn twee kinderen bekend:

1  Frans Westra.

2  Hans Westra, zie IX-AB.

Geertruida trouwt op vrijdag 2 december 2016 in Hoogezand-Sappemeer op 75-jarige leeftijd (2) met Harm Norder.

VIII-AX  Johannes Christiaan (Joop) Kliphuis, zoon van Gezinus Kliphuis (VII-AO) en Jantien Kraster, technisch ambtenaar, wonende in Zwolle, is geboren op maandag 21 februari 1944 in Sappemeer.

Johannes Christiaan (Joop) heeft in zijn werkzaam leven verschillende betrekkingen gehad nl, machine-bankwerker bij D.E. Gorter en Wolfart en Wessels in respectievelijk Martenshoek en Groningen.
Motordrijver bij de Kleine Handelsvaart (machinist). Na een opleiding voor Scheepswerktuigkundige te Harlingen,
Scheepswerktuigkundige bij de Holland-Amerika-Lijn te Rotterdam.
Vanaf 1971 werkzaam geweest als werktuigkundige, bedrijfsvoerder/coördinator (ambtenaar in de zin van de pensioenwet) bij resp, IJsselcentrale, IJsselmij, EPON en Electrabel te Zwolle.

Johannes trouwt op woensdag 19 juni 1968 (huwelijksgetuigen waren Gezinus Kliphuis (zie VII-AO), Geertruida Trientje (Truus) Kliphuis (zie VIII-AW) en Christiaan Heiko Kliphuis (zie VIII-AY)) op 24-jarige leeftijd met Niesje Tjitske Lamberts, dochter van Jan Lamberts en Tjitske Gelling.

Van Johannes en Niesje zijn twee kinderen bekend:

1  drs. Tjitske (Tanja) Jantien, manager Rabobank 's-Hertogenbosch e.o., wonende in Wassenaar, is geboren op zaterdag 20 december 1969 in Assen.

Tjitske woont samen met Robert Antonie (Rob) Hoogenbos, wonende in Wassenaar.

2  Henriette Christa (Christa) Kliphuis is geboren op vrijdag 3 augustus 1973 in Zwolle, zie IX-AC.

VIII-AY  Christiaan Heiko (Chris) Kliphuis, zoon van Gezinus Kliphuis (VII-AO) en Jantien Kraster, fotograaf en audio-visueel medewerker APZ Drenthe, wonende in Rolde, is geboren op donderdag 17 januari 1946 in Sappemeer.

Christiaan trouwt op vrijdag 9 december 1966 in Hoogezand-Sappemeer (huwelijksgetuige was Johannes Christiaan Kliphuis Machinist 22 Jaar Broer) op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Gezina Anna (Ina) Pot, dochter van Jan Pot en Tekla Slijm. Gezina, ambtenares ter secretarie en secretaresse APZ Drenthe, is geboren op woensdag 31 januari 1945 in Sappemeer.

Van Christiaan en Gezina zijn twee kinderen bekend:

1  mr. Robert Christiaan (Robert) Kliphuis is geboren op dinsdag 9 maart 1971 in Hoogezand-Sappemeer, zie IX-AD.

2  Marjon Nicole Kliphuis is geboren op zaterdag 10 maart 1973 in Hoogezand-Sappemeer, zie IX-AE.

VIII-AZ  Trijntje Janneke Kliphuis, dochter van Anno Kliphuis (VII-AP) en Trijntje Muurling, bloembindster en verkoopster, is geboren op woensdag 11 augustus 1943 in Leeuwarden , is overleden op woensdag 12 december 1990 in Assen, is gecremeerd aldaar en daar bijgezet. Trijntje werd 47 jaar, 4 maanden en 1 dag.

Trijntje trouwt op donderdag 15 augustus 1968 in Leeuwarden (akte no.201 II) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Jurrien Rinse Gerrit Schuur, zoon van Jan Folkert Schuur en Klaske van der Wijk. Jurrien, leraar, wonende in Leeuwarden, is geboren op woensdag 9 augustus 1944 aldaar.

Van Jurrien en Trijntje is een kind bekend:

1  Jan Anno Schuur is geboren op maandag 16 juli 1973 in Middelburg.

VIII-BA  Feike Kliphuis, zoon van Anno Kliphuis (VII-AP) en Trijntje Muurling, technisch ambtenaar, is geboren op zondag 1 juli 1951 in Leeuwarden .

Hij vertrok op 1 aprtil 1974 naar Amersfoort

Feike trouwt op donderdag 15 december 1977 in Zeist op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Catharina Hendrika Maria (Toos) van de Vlasakker, dochter van Timotheus van de Vlasakker en Maria Geertruida Hern. Catharina, directiesecretaresse, wonende in Amersfoort, is geboren op vrijdag 4 januari 1952 aldaar.

Van Feike en Catharina is een kind bekend:

1  Ronald Kliphuis is geboren op zaterdag 6 oktober 1979 in Amersfoort, zie IX-AF.

VIII-BB  Lammechiena (Gina) Vlas, dochter van Jacobus (Koos) Vlas (VII-AQ) en Trijntje (Trinie) Kliphuis, is geboren op vrijdag 1 juli 1932.

Lammechiena was gehuwd met Eggo Poel, zoon van N.N. Poel. Eggo is geboren op zondag 12 juni 1932, is overleden op zondag 15 april 2001, is gecremeerd in april 2001. Eggo werd 68 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Van Eggo en Lammechiena zijn twee kinderen bekend:

1  Harbert Berend (Harry) Poel is geboren op woensdag 10 januari 1962 in Winschoten, zie IX-AG.

2  Jacobus Bernardus (Koos) Poel is geboren op zaterdag 5 juni 1965 in Winschoten, zie IX-AH.

VIII-BC  Harmke (Harmie) Kliphuis, dochter van Melchert Kliphuis (VII-AS) en Jantje Wildeboer, is geboren op dinsdag 2 oktober 1934 in Sappemeer, is overleden in Barneveld.

Harmke trouwt op zaterdag 4 oktober 1958 in Amsterdam op 24-jarige leeftijd met Klaas Pieter (Nico) de Vries. Klaas is overleden in Amsterdam (?).

Van Klaas en Harmke zijn drie kinderen bekend:

1  Melga de Vries.

2  Gerrie de Vries.

3  Nicoline de Vries.

VIII-BD  Poppe (Ruud) Kliphuis, zoon van Melchert Kliphuis (VII-AS) en Jantje Wildeboer, personeelsfunctionaris, is geboren op donderdag 2 september 1948 in Amsterdam.

Poppe trouwt op vrijdag 27 augustus 1971 in Amsterdam op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Ruurdtje (Trudy) Koster, dochter van Auke Koster en Vogeltje Rienstra. Ruurdtje is geboren op vrijdag 16 februari 1951 in Sneek.

Van Poppe en Ruurdtje zijn twee kinderen bekend:

1  Ir. Michael Ayco Kliphuis, wiskundig ingenieur, wetenschapper en werkzaam bij KNMI, is geboren op zaterdag 13 april 1974 in Amsterdam.

2  Veronique Emanuelle Kliphuis is geboren op woensdag 4 augustus 1976 in Amsterdam, zie IX-AI.

VIII-BE  Poppe Jan (Bob) Buiter, zoon van Jan Louis Buiter (VII-AT) en Hinderkien (Hennie) Kliphuis, wonende in Den Haag-Loosduinen, is geboren op zondag 28 maart 1943 in Groningen.

Poppe trouwt in 1966 in Rotterdam (is gescheiden in 1980) op 23-jarige leeftijd (1) met